Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо книги відгуків і пропозицій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
О.Б.Боднар
 
      
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо книги відгуків і пропозицій)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо книги відгуків і пропозицій
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. Статтю 17 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 30, ст.379 із наступними змінами) після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
7. "5. Споживач має право безперешкодно залишити скаргу, пропозицію, відгук або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному і доступному місці відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Керівник підприємства або його заступник зобов'язаний у тижневий термін розглянути запис, що внесений до Книги відгуків і пропозицій, та вжити необхідних заходів до усунення недоліків і порушень в роботі підприємства або до реалізації висловлених пропозицій, про що в обов’язковому порядку письмово повідомляє заявника протягом семи днів за вказаною ним адресою.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про захист прав споживачів" статтю 17 доповнити новою частиною 4-1 а не 5, оскільки недоцільно змінювати нумерацію частин чинної редакції статті, та викласти її в такій редакції:
"4-1. Споживач має право безперешкодно залишити скаргу, пропозицію, відгук або зауваження в Книзі відгуків і пропозицій (далі – Книга). Сторінки Книги повинні бути пронумеровані, прошиті й опечатані. Біля печатки повинен бути вказаний реєстраційний номер відповідного підрозділу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, який зареєстрував цю Книгу і опечатав її. Книга повинна постійно розміщуватися на видному і доступному місці відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, і її вилучення з цього місця, до моменту повного заповнення, і здачі в архів, для збереження у ньому протягом 3 років, забороняється.
Керівник підприємства або його заступник зобов'язаний розглянути запис, що внесений до Книги відгуків і пропозицій, та вжити необхідних заходів до усунення недоліків і порушень вимог правил торгівлі та надання послуг, встановлених законом чи відповідними органами виконавчої влади, у роботі підприємства або до реалізації висловлених пропозицій, про що в обов‘язковому порядку письмово повідомляє заявника за вказаною ним адресою протягом семи днів з дня залишення ним скарги. У разі реалізації продукції поза торго-вельними або офісними приміщеннями заявника про результати розгляду повідомляє продавець, керівник (власник) підприємства або заступник цього керівника.
Спеціально уповноважений централь-ний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів затверджує порядок ведення Книги відгуків і пропозицій та її перевірки".
 
Враховано частково редакційно у п.2  1) статтю 155 викласти в такій редакції:
"Стаття 155. Порушення правил торгівлі та надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю
Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, -
 
8. Порядок ведення Книги відгуків і пропозицій затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’яти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення -
тягнуть за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2) частини першу та другу статті 156-1 викласти в такій редакції:
"Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, залишення без розгляду або неповідомлення громадянина-споживача про розгляд скарги чи зауваження у Книзі відгуків і пропозицій у строк, встановлений законом, або відмова в наданні можливості доступу до неї, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
9. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1123):
1) статтю 155 викласти в такій редакції:
"Стаття 155. Порушення порядку провадження торговельної діяльності, правил торговельного обслуговування населення, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення:
статтю 155 викласти в такій редакції:
"Стаття 155. Порушення правил торгівлі та надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю.
Порушення правил торгівлі та надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю,
- тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, -
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення або посадовою особою, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
статтю 156-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів
Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації державною мовою про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їхнього виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, залишення без розгляду або неповідомлення громадянина-споживача про розгляд скарги або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій у строк, встановлений законом, або відмова в наданні можливості доступу до неї, –
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відмова особами, зазначеними в частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості або, якщо дії, передбачені частинами першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, або посадовою особою, -тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано частково редакційно у п.1  Відмова особами, зазначеними в частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права у разі придбання ним товару неналежної якості -
тягне собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
10. Порушення порядку провадження торговельної діяльності, правил торговельного обслуговування населення, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, -
 
   2. Статтю 17 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Споживач має право безперешкодно залишити скаргу, пропозицію, відгук або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному і доступному місці.
Порядок ведення Книги відгуків і пропозицій затверджується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.
 
11. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою , яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -.
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 156-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів
Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, залишення без розгляду або неповідомлення громадянина-споживача про розгляд скарги або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій у строк, встановлений законом, –
 
   Керівник підприємства або його заступник зобов‘язаний розглянути скаргу, пропозицію, відгук або зауваження, внесені до Книги відгуків і пропозицій, та вжити необхідних заходів до усунення недоліків і порушень в роботі підприємства або до реалізації висловлених пропозицій, про що в обов‘язковому порядку повідомляє споживача протягом семи днів за вказаною ним адресою".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
12. тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості –
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
-3- Кармазін Ю.А.
У Прикінцевих положеннях:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня опублікування";
пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) затвердити єдиний нормативно-правовий акт щодо правил торговельного обслуговування населення, роздрібної торгівлі та провадження торговельної діяльності;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.", оскільки крім Постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" ці питання вирішують Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №104, Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 №185 тощо.
 
Відхилено      
13. ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.