Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про скасування статті 80 Кримінального кодексу України      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1994 р., N20, ст.114) такі зміни:      I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України: такі зміни: 1. У Кримінальному кодексі України:  
3. Статтю 80 виключити.   -1- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У зв'язку з ситуацією, що склалась у сфері фінансових відносин, а також ростом правопорушень у цій сфері вважаємо не доцільним скасування статті 80 Кримінального Кодексу України та подальший розгляд цього законопроекту.  
Відхилено   1) статтю 80 виключити; 2) у частині другій статті 7-1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити; 3) у частині першій статті 26: у пункті 1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити; у пункті 2 слова і цифри "порушення правил про валютні операції (стаття 80)" виключити; 4) у частині шостій статті 52 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити; 5) у частині першій статті 186 цифри і слова"80 частина 2 (порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах)" виключити. 2. У Кримінально-процесуальному кодексі України: 1) у пункті 2 частини першої статті 34 слова і цифри "частиною другою статті 80" виключити; 2) у частині третій статті 112 слова і цифри "частиною 2 статті 80" виключити; 3) у частині другій статті 155цифри "78 - 80" замінити цифрами "78 - 79"; 4) у статті 425 цифру "80" виключити.  
    -2- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
"2. Із частини другої статті 7-1 виключити слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2),  
Враховано    
    -3- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
3. В частині першій статті 26: із пункту 1) виключити слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2); із пункту 2) виключити слова і цифри "порушення правил про валютні операції (стаття 80);  
Враховано    
    -4- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
"4. В частині шостій статті 52 виключити слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2);  
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
5. У частині першій статті 186 слова і цифри "80 частина 2 (порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах)" виключити".  
Враховано    
    -6- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Внести наступні зміни: "ІІ. У Кримінально-процесуальному кодексі України:  
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
1. У пункті 2) частини першої статті 34 слова і цифри "частиною другою статті 80" виключити.  
Враховано    
    -8- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
2. У частині третій статті 112 слова і цифри "частиною 2 статті 80" виключити.  
Враховано    
    -9- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
3. У частині другій статті 155цифри "78 - 80" замінити цифрами "78, 79".  
Враховано    
    -10- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
4. У статті 425 цифри "80" виключити".  
Враховано    
4. II. Звільнити від відбування покарання осіб, засуджених за статтею 80 Кримінального кодексу України.      ІІ. Звільнити від відбування покарання осіб, засуджених за статтею 80 Кримінального кодексу України.  
5. Кримінальні справи щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за ознаками статті 80 Кримінального кодексу України, підлягають закриттю органами дізнання, слідства або судами, в провадженні яких знаходяться такі справи, вироки по яких ще не набрали чинності або не звернуті до виконання.   -11- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Слово "чинності" замінити на слова "законної сили", що буде відповідати статті 348 КПК.  
Враховано   Кримінальні справи щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за ознаками злочину передбаченого статтею 80 Кримінального кодексу України, підлягають закриттю органами дізнання, попереднього слідства або судами, в провадженні яких знаходяться справи, вироки по яких не набрали законної сили або не звернуті до виконання.  
6. Органам прокуратури і внутрішніх справ за наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54 Кримінального кодексу України, направити до судів за місцем винесення вироків або за місцем відбування покарання засудженими за статтею 80, які не відбули покарання, матеріали для приведення вироків у відповідність з цим Законом.      Органам прокуратури і внутрішніх справ за наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54 Кримінального кодексу України, направити до судів за місцем винесення вироків або за місцем відбування покарання засудженими за статтею 80, які не відбули покарання, матеріали для приведення вироків у відповідність з цим Законом.  
7. III. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.   -12- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Слово "моменту" замінити словами "дня його".  
Враховано   ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.