Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Доповнити у проекті перелік законів, у яких слід провести відповідну термінологічну заміну, зокрема, такими Законами України:
"Про наукові парки";
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
"Про податок з доходів фізичних осіб";
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
"Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"";
"Про Державну програму приватизації".
 
Враховано частково Закон України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"" втратив чинність. З прийняттям Податкового кодексу втратить чинність Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб".  Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Слова "статутний фонд" у всіх відмінках і числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі:
 
   1. Слова "статутний фонд" у всіх відмінках і числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі:
 
6. у пункті 3) частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189);
 
      
7. у тексті Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27);
 
   у тексті Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27);
 
8. у тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144);
 
   у тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 -22, ст. 144);
 
9. у абзаці другому частини першої статті 143, абзацах третьому та четвертому частини другої статті 148 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356);
 
   в абзаці другому частини першої статті 143, абзацах третьому та четвертому частини другої статті 148 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356);
 
10. у тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43, ст.44);
 
   у тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 18, ст.155);
 
11. у тексті Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78, ст.79);
 
   у тексті Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50);
 
12. у тексті Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80);
 
   у тексті Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80);
 
13. у пункті 1) частини 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292);
 
   у пункті 1 частини одинадцятої статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292);
 
14. у тексті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181);
 
   у тексті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181);
 
15. у частині статті 13 і статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 48, ст. 296);
 
   в абзаці десятому статті 13 і абзаці дев‘ятому частини третьої статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., №18, ст.155);
 
16. у тексті Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42-43, ст. 378);
 
   у тексті Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42-43, ст. 378);
у тексті Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст. 272);
 
17. у абзаці п’ятому частини першої статті 23 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64);
 
   в абзаці п’ятому частини першої статті 23 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64);
у тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263);
 
18. у тексті Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291);
 
   у тексті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 49-51, ст. 376);
у тексті Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291);
 
19. у тексті Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456).
 
   у тексті Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456);
у тексті Закону України "Про наукові парки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №51,ст. 757);
 
20. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144):
 
   2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
21. 1) після слова "статутного" доповнити словом "капіталу":
 
   1) перше речення частини четвертої статті 57, перше речення частини п’ятої статті 336 та друге речення частини другої статті 349 після слова "статутного" доповнити словом "капіталу";
 
22. у першому реченні частини четвертої статті 57;
 
      
23. у першому реченні частини п’ятої статті 336;
 
      
24. у другому реченні частини другої статті 349;
 
      
25. 2) назву статті 87 викласти в такій редакції:
 
   2) назву статті 87 викласти в такій редакції:
 
26. "Статутний капітал та фонди господарського товариства".
 
   "Стаття 87. Статутний капітал та фонди господарського товариства".
 
27. 3. У пункті 1.8. статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) слово " (капітал)" виключити.
 
   3. У пункті 1.8 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2000 р., № 20, ст.149) слово " (капітал)" виключити.
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
32. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.