Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо декларування залишків цукру) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про державне регулювання виробництва
 
   "Про державне регулювання виробництва
 
4. і реалізації цукру" (щодо декларування залишків цукру)
 
   і реалізації цукру" щодо декларування залишків цукру
 
5. ____________________________________
 
   ____________________________________
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. 1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2007 р., № 4, ст. 38) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2003р., № 30, ст. 247; 2007 р., № 4, ст. 38, № 35, ст. 482) такі зміни:
 
8. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 1після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "декларування залишків цукру — подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності.";
 
-1- Семинога А.І.
У тексті абзацу 2 пункту 1 частини 1 законопроекту слово "обсяг" замінити словами "фактично наявні на складах та у роздрібній торговій мережі обсяги"
 
Відхилено   "декларування залишків цукру — подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності".
У зв’язку з цим абзацом третій-дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-десятим;
 
    -2- Кирильчук Є.І.
Внести наступну пропозицію:
- уточнити коло декларантів залишків цукру з огляду на неоднозначність тлумачення запропонованого доповнення до статті 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"
 
Відхилено    
10. 2) доповнити Закон статтею 3-1 такого змісту:
 
-3- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення закону новою статтею "3-1. Декларування залишків цукру
Декларування залишків цукру є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності.
Порядок декларування залишків цукру визначається Кабінетом Міністрів України.
Відомості про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяги цукру зазначені в декларації відносяться до конфіденційної інформації.
Суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, відповідно до закону."
 
Відхилено   2) доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
11. "Стаття 3-1. Декларування залишків цукру
 
-4- Семинога А.І.
Пункт 2 частини 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"5. Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування несуть відповідальність за розголошення інформації зазначеної у декларації".
 
Відхилено   "Стаття 3-1. Декларування залишків цукру
 
12. 1. Декларування залишків цукру є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності.
 
   1. Декларування залишків цукру є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності.
 
13. 2. Порядок декларування залишків цукру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок декларування залишків цукру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
14. 3. Дані про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними.
 
   3. Дані про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними.
 
15. 4. Суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, відповідно до законів.";
 
   4. Суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, відповідно до законів";
 
16. 3) у частині третій статті 9:
 
   3) у частині третій статті 9:
 
17. доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
-5- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення частини 3 статті 9 новим абзацом: "У разі неподання або несвоєчасного подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних з таких суб’єктів стягується штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
Відхилено   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
18. "У разі неподання або несвоєчасного подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних з таких суб’єктів стягується штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
   "У разі неподання або несвоєчасного подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних з таких суб’єктів стягується штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
19. У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
20. в абзаці третьому слова "Зазначений штраф стягується" замінити словами "Зазначені штрафи стягуються".
 
   в абзаці третьому слова "Зазначений штраф стягується" замінити словами "Зазначені штрафи стягуються".
 
21. 2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.