Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим (Повторне перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1.У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. 1) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину першу статті 20 викласти у такій редакції: "1. Віднесення до земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень".
 
Враховано   1) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
7. "1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим відповідно до їх повноважень.";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції:
"1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також Ради Міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до їх повноважень", оскільки немає необхідності вводити такий термін, як "органи влади Автономної Республіки Крим".
 
Враховано редакційно   "1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень";
 
8. 2) пункт "а" статті 21 викласти у такій редакції:
 
-3- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
"Пункт "а" статті 21 викласти у такій редакції: а) визнання не чинними рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок фізичним та юридичним особам".
 
Враховано   2) пункт "а" статті 21 викласти в такій редакції:
 
9. "а) визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам; ";
 
-4- Кармазін Ю.А.
Абзац а) частини 1 статті 21 викласти в такій редакції: "а) визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
 
Враховано редакційно   "а) визнання недійсними рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам";
 
    -5- Забарський В.В.
у підпунктах 1 та 2 пункту 1 розділу І проекту слова "органів влади Автономної Республіки Крим" замінити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
 
Враховано    
10. 3) у статті 118:
 
   3) у статті 118:
 
11. частину першу після слів "подає заяву до" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
-6- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину першу викласти у такій редакції:
"1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У випадку, коли земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації".
 
Враховано   частини першу і третю доповнити реченням такого змісту:
"У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована в межах міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення чи за межами населеного пункту на території, яка не належить до території відповідного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації";
 
12. частину третю після слів "сільської, селищної, міської ради або" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
-7- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину третю статті 118 викласти у такій редакції
"Громадяни - працівники державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації. У випадку, коли земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації".
 
Враховано      
13. перше речення частини шостої після слів "подають клопотання до" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
-8- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України викласти таким чином:
"Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та висновки конкурсної комісії (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У випадку, коли земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації".
 
Враховано   частину шосту доповнити реченням такого змісту:
"6. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована в межах міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення чи за межами населеного пункту на території, яка не належить до території відповідного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації";
 
14. у першому реченні частини сьомої слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";
 
-9- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України викласти таким чином:
"у частині сьомій статті 118 після слів: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим" доповнити словами: "обласна державна адміністрація".
 
Враховано   у абзаці першому частини сьомої слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна";
 
15. у частині дев’ятій слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";
 
-10- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до частини дев’ятої статті 118 Земельного кодексу України викласти таким чином:
"у частині дев'ятій статті 118 після слів: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим" доповнити словами: "обласна державна адміністрація".
 
Враховано   у частині дев’ятій слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна";
 
16. 4) частину першу статті 119 після слів "органу державної влади" доповнити словами ", органу влади Автономної Республіки Крим";
 
-11- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до статті 119 викласти таким чином:
"Частину першу статті 119 викласти у такій редакції:
"1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, а у випадку коли земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району – до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації, з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом".
 
Враховано редакційно   4) частину першу статті 119 після слів "органу державної влади" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
 
    -12- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 119 викласти в такій редакції: "1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом."
 
Враховано редакційно    
    -13- Забарський В.В.
підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"4) частину першу статті 119 після слів "органу державної влади"
доповнити словами ",Ради міністрів Автономної Республіки Крим"";
 
Враховано    
17. 5) у статті 122:
 
-14- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до статті 122 Земельного кодексу України виключити із законопроекту
 
Враховано      
18. у пункті "в" частини третьої слово "частиною" замінити словами "частинами шостою та";
 
-15- Забарський В.В.
підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"5) у статті 122:
у пункті "в" частини третьої після слів " (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)" доповнити словами "з урахуванням вимог частини шостої цієї статті";
 
Відхилено      
19. у частині шостій слова "частинами третьою" замінити словами "пунктами "а" і "б" частини третьої, частиною";
 
-16- Забарський В.В.
у частині шостій статті 122:
після слів "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" доповнити словами "на території Автономної Республіки Крим";
слова "у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення" замінити словами "у межах сіл, селищ, міст";
після слів "сьомою цієї статті" доповнити словами ", а також погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)";
 
Відхилено      
20. 6) у статті 123:
 
-17- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до статті 123 Земельного кодексу України виключити із законопроекту
 
Враховано      
    -18- Забарський В.В.
підпункт 6 пункту 1 розділу І проекту виключити;
 
Враховано    
21. абзац перший частини першої після слів "на підставі рішень" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ";
 
      
22. перше речення абзацу першого частини третьої та частину шосту після слова "Відповідний" доповнити словами "орган влади Автономної Республіки Крим,";
 
-19- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 123 викласти в такій редакції:
"3. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні."
Частину 6 статті 123 викласти в такій редакції:
"6. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування".
 
Відхилено      
23. частину одинадцяту після слова "Відмова" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим, ";
 
-20- Кармазін Ю.А.
Частину 11 статті 123 викласти в такій редакції:
"11. Відмова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки у користування або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.".
 
Відхилено      
24. 7) частину першу статті 124 після слів "на підставі рішення" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим, ";
 
-21- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину першу статті 124 викласти у такій редакції:
"1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки".
 
Враховано   5) частину першу статті 124 після слів "органу місцевого самоврядування" доповнити словами і цифрами "згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу";
 
    -22- Забарський В.В.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І (стаття 124) проекту виключити;
 
Враховано    
25. 8) частину першу статті 127 після слів "державної влади" доповнити словами ", Рада міністрів Автономної Республіки Крим";
 
-23- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину першу статті 127 після слів: "до їх повноважень" доповнити словами: ", визначених статтею 122 цього Кодексу".
 
Враховано   6) частину першу статті 127 після слів "державної влади" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим", а після слів "до їх повноважень" доповнити словами і цифрами "визначених статтею 122 цього Кодексу";
 
26. 9) у частинах третій, восьмій та одинадцятій статті 128, абзаці шістнадцятому частини другої статті 134, частинах першій, п’ятій та сьомій статті 136, частині третій статті 137, статті 146, в частині першій та абзаці першому частини восьмої, частинах дев’ятій та одинадцятій статті 151 слова "орган державної влади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі;
 
-24- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У змінах до частин третьої, восьмої та одинадцятої статті 128, абзацу шістнадцятому частини другої статті 134, частин першої, п’ятої та сьомої статті 136, частини третьої статті 137, частин першої та абзацу першого частини восьмої, частин дев’ятій та одинадцятій статті 151 слова "орган виконавчої влади, орган влади Автономної республіки Крим" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган державної влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Верховна Рада Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі.
"Статтю 146 викласти у такій редакції:
"Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом".
Зміни до статті 151 Земельного кодексу України викласти таким чином:
"у статті 151:
у назві та тексті статті слова: "вилучення (викуп)" у всіх відмінках замінити словом: "викуп" у відповідному відмінку.
у частині першій слова: "у вилученні земельних ділянок, наданих у постійне користування із земель державної чи комунальної власності, для суспільних потреб та".
 
Враховано   7) у частині третій, абзаці першому частини восьмої та частині одинадцятій статті 128, абзаці сімнадцятому частини другої статті 134, частинах першій і п’ятій статті 136, частині третій статті 137 слова "орган державної влади" в усіх відмінках замінити словами "орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі;
8) статтю 146 викласти в такій редакції:
"Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом";
10) у статті 151:
у назві і тексті слова "вилучення (викуп)" у всіх відмінках замінити словом "викуп" у відповідному відмінку;
у частині першій слова "у вилученні земельних ділянок, наданих у постійне користування із земель державної чи комунальної власності, для суспільних потреб та", а також слово "землекористувачами" виключити;
у частині першій, абзаці першому частини восьмої, частинах дев’ятій та одинадцятій слова "орган державної влади" в усіх відмінках замінити словами "орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі;
 
    -25- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 128 викласти в такій редакції:
"3. Орган виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови
Частину 8 статті 128 викласти в такій редакції:
"8. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення органів виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.".
Частину 11 статті 128 викласти в такій редакції:
"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.".
10. Абзац 16 частини 2 статті 134 викласти в такій редакції:
"надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за рішенням органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування".
11. Частину 1 статті 146 викласти в такій редакції:
"Органи виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у випадках та в порядку, встановлених законом.".
Частину 1 статті 151 викласти в такій редакції:
"1. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні земельних ділянок, наданих у постійне користування із земель державної чи комунальної власності, для суспільних потреб та у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, зобов'язані до початку проведення проектних робіт погодити з власниками землі, крім викупу земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності, і землекористувачами, органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, згідно з їх повноваженнями, місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об'єктів та умови проживання населення і охорону довкілля.".
14. Частину 8 статті 151 викласти в такій редакції:
"8. Відповідний орган виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня реєстрації клопотання направляє його разом з додатками до Комісії, яка протягом трьох тижнів з дня його одержання надає зазначеному органу висновок про погодження місця розташування об'єкта або відмову в такому погодженні.".
15. Частину 9 статті 151 викласти в такій редакції:
"9. Якщо вилучення (викуп) земельних ділянок провадиться за погодженням з Верховною Радою України, відповідні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування готують свої висновки і подають матеріали погодження місця розташування об'єкта до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали і подає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.
16. Частину 11 статті 151 викласти в такій редакції:
"11. Після отримання висновку Комісії про погодження місця розташування об'єкта та рішення Верховної Ради України (у разі необхідності) відповідний орган виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у двотижневий строк розглядає матеріали погодження місця розташування об'єкта та надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивоване рішення про відмову.".
 
Враховано редакційно    
    -26- Забарський В.В.
У підпункті 9 пункту 1 розділу І проекту слова ", орган влади Автономної Республіки Крим" виключити;
 
Враховано частково    
27. 10) у статті 149:
 
      
28. частину першу після слів "органів державної влади" доповнити словами ", органів влади Автономної Республіки Крим";
 
-27- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до частини першої статті 149 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування згідно з повноваженнями, визначеними цією статтею".
 
Враховано редакційно   9) частину першу статті 149 викласти в такій редакції:
"1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбаченими цим Кодексом";
 
    -28- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 149 викласти в такій редакції: "1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, встановлених законом.".
 
Враховано    
29. у пункті "в" частини п’ятої слова "частиною дев’ятою" замінити словами "частинами восьмою та дев’ятою";
 
-29- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до частин п'ятої, восьмої статті 149 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
30. у частині восьмій слова "частинами п’ятою, " замінити словами "пунктами "а" та "б" частини п’ятої, частиною";
 
-30- Забарський В.В.
Підпункт 10 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"10) у статті 149:
у частині першій слова "органів державної влади" замінити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади";
у пункті "в" частини п’ятої після слів " (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)" доповнити словами "з урахуванням вимог частини восьмої цієї статті";
у частині восьмій:
після слів "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" доповнити словами "на території Автономної Республіки Крим";
слова "в межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та за межами населених пунктів" замінити словами "у межах сіл, селищ, міст та за їх межами";
слова "частинами п’ятою, дев’ятою" замінити словами "частиною п’ятою";
після слів "цієї статті" доповнити словами ", а також погоджує вилучення таких земель районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)"";
 
Відхилено      
31. 11) у пункті 12 розділу Х "Перехідні положення":
 
   11) у пункті 12 розділу Х "Перехідні положення":
 
32. в абзаці першому слова "зазначених в абзаці" замінити словами "зазначених в абзацах другому та";
 
   в абзаці першому слова "зазначених в абзаці" замінити словами "зазначених в абзацах другому і";
 
33. доповнити пункт абзацом такого змісту:
"На території Автономної Республіки Крим до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) за межами населених пунктів здійснюють відповідні органи виконавчої влади, а в межах населених пунктів - відповідні сільські, селищні, міські ради. Землями лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення зазначені органи розпоряджаються за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.".
 
-31- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Запропоновану редакцію нового абзацу пункту 12 Розділу Х "Перехідні положення" викласти у такій редакції:
"На території Автономної Республіки Крим до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність) в межах населених пунктів здійснюють сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади згідно з повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу. Надання та зміна цільового призначення земель лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, які перебувають у державній власності та розташовані за межами населених пунктів, здійснюється за погодженням з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим".
 
Враховано редакційно   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"На території Автономної Республіки Крим до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади згідно з повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу. Надання та зміна цільового призначення земель лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, які перебувають у державній власності та розташовані за межами населених пунктів, здійснюються за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
    -32- Забарський В.В.
Підпункт 11 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"11) у пункті 12 розділу Х "Перехідні положення":
в абзаці першому:
слово "третьому" замінити словом "другого";
після слів "міські ради" доповнити словами "з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим до розмежування земель державної та комунальної власності здійснює розпорядження землями за межами населених пунктів в межах повноважень, визначених абзацом першим цього пункту, а також повноваження щодо розпорядження землями водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунктів (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту).".
 
Враховано частково    
34. 2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
   2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
35. 1) абзац другий статті 4 після слів "органи державної влади" доповнити словами ", органи влади Автономної Республіки Крим";
 
-33- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У змінах до статей 4, 26 Закону України "Про землеустрій" слова: "органи влади Автономної Республіки Крим" замінити словами: "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим"
 
Враховано   1) абзац другий статті 4 після слів "органи державної влади" доповнити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим";
 
    -34- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про землеустрій":
1. Абзац 2 статті 4 викласти в такій редакції: "органи державної влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування;".
 
Враховано редакційно    
36. 2) частину першу статті 26 після слів "органи державної влади, " доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим, ";
 
-35- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 26 викласти в такій редакції: "Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи самоврядування, землевласники і землекористувачі.".
 
Враховано редакційно   2) частину першу статті 26 після слів "органи державної влади" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим";
 
    -36- Забарський В.В.
у підпунктах 1 та 2 пункту 2 розділу І проекту слова "органи влади Автономної Республіки Крим" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим";
 
Враховано    
37. 3) статтю 35 після слів "забруднених земель, " доповнити словами "віднесення земель до тієї чи іншої категорії, ".
 
-37- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до статті 35 Закону України "Про землеустрій" виключити із законопроекту
 
Відхилено   3) статтю 35 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності, земель, які не віднесені до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до відповідної категорії здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в установленому законом порядку".
 
    -38- Забарський В.В.
підпункт 3 пункту 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"3) статтю 35 доповнити частиною другою такого змісту: "Віднесення земель державної та комунальної власності до тієї чи іншої категорії органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування здійснюється на підставі проекту землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, який погоджується та затверджується у порядку, встановленому для складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Замовниками такої документації із землеустрою можуть бути виключно органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування".
 
Враховано редакційно    
38. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.