Кількість абзаців - 127 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплат страхового відшкодування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплат страхового відшкодування
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) статтю 124 доповнити частиною такого змісту:
 
   1) статтю 124 доповнити приміткою такого змісту:
 
7. "Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди не перебували в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
 
-1- Чуднов В.М.
Пропоную доповнення статті 124 вважати не окремою частиною, а приміткою, що буде більш відповідати техніці побудови правових норм та буде більш юридично коректним.
 
Враховано   "Примітка. Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови що учасники дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
 
    -2- Єдін О.Й.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І Законопроекту слова "не перебували в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції" є зайвими, їх пропоную виключити, оскільки керування транспортним засобом у зазначеного стані є також правопорушенням, передбаченим статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керуючись частиною другою статті 36 та статтею 221 згаданого кодексу, стягнення накладатиметься в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. З огляду на санкції статей 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення більш серйозним правопорушенням є порушення, передбачене статтею 130.
Крім цього, зазначене уточнення призведуть до неможливості застосування спрощеного порядку оформлення ДТП без участі працівників міліції, оскільки факт не перебування водія у стані сп’яніння або під впливом лікарських засобів потребуватиме медичного посвідчення, яке фактично здійснюється за направленням працівника міліції.
 
Враховано    
    -3- Швець В.Д.
Примітку до статті 124 викласти в такій редакції: "Примітка. Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
 
Враховано    
8. 2) пункт перший частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 188-27)";
 
   "органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 188-27)";
 
10. 3) у частині другій статті 260 слова "визначається цим Кодексом та іншими законами України" замінити словами "визначається цим Кодексом, іншими законами України та у встановлених законом випадках Кабінетом Міністрів України";
 
-4- Кабінет Міністрів України
Зміни, що пропонуються до частини другої статті 260 суперечать пункту 1 частини першої статті 92 Конституції України, а тому пропонуємо статтю 260 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
11. 4) абзац другий частини другої статті 308 доповнити словами "та зазначеного у постанові";
 
   3) абзац другий частини другої статті 308 доповнити словами "та зазначеного у постанові про стягнення штрафу".
 
12. 5) у частині першій статей 321-1 та 322 слова "її винесення" замінити словами "набрання нею чинності".
 
-5- Чуднов В.М.
Зміни,що пропонуються до статей 321-1 та 322 не мають відношення до предмету проекту, а тому їх необхідно виключити. Ці зміни запропоновані мною у проекті № 6480.
 
Враховано      
13. 2. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1)
 
   2. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1)
 
14. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
15. а) пункти 1.3 та 1.4 викласти в такій редакції:
 
   а) пункти 1.3 та 1.4 викласти в такій редакції:
 
16. "1.3. потерпілі - юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди при використанні транспортного засобу;
 
   "1.3. потерпілі - юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з використанням транспортного засобу;
 
17. 1.4. особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які експлуатують забезпечений транспортний засіб на законних підставах ";
 
   1.4. особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які експлуатують забезпечений транспортний засіб на законних підставах";
 
18. б) пункт 1.5 доповнити абзацом такого змісту:
 
   б) пункт 1.5 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
19. "У розумінні цього Закону, не вважається транспортним засобом пристрій, який підпадає під ознаки, зазначені у цьому пункті, але по відношенню до якого не встановлено коригуючий коефіцієнт залежно від типу транспортного засобу";
 
   "У цьому Законі не вважається транспортним засобом пристрій, який підпадає під ознаки, зазначені у цьому пункті, але стосовно якого не встановлено коригуючий коефіцієнт залежно від типу транспортного засобу";
 
20. в) пункти 1.7 та 1.8. викласти в такій редакції:
 
   в) пункти 1.7 та 1.8. викласти в такій редакції:
 
21. "1.7. забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб, зазначений в чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за умови його експлуатації особами, відповідальність яких застрахована;
 
   "1.7. забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, за умови його експлуатації особами, відповідальність яких застрахована;
 
22. "1.8. страховий поліс - єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладання такого договору ";
 
   1.8. страховий поліс - єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладення такого договору";
 
23. г) доповнити пунктом 1.12 такого змісту:
 
   г) доповнити пунктом 1.12 такого змісту:
 
24. "1.12. дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки ";
 
   "1.12. дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки";
 
25. 2) пункт 2.1 статті 2 доповнити реченням такого змісту:
 
   2) пункт 2.1 статті 2 доповнити реченням такого змісту:
 
26. "Якщо норми цього Закону передбачають інше, ніж положення інших актів цивільного законодавства України, то застосовуються норми цього Закону ";
 
   "Якщо норми цього Закону передбачають інше, ніж положення інших актів цивільного законодавства України, то застосовуються норми цього Закону";
 
27. 3) пункт 13.2 статті 13 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 13.2 статті 13 викласти в такій редакції:
 
28. "13.2. Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50 відсотків за умови, що страхувальником є громадянин України: учасник війни, інвалід ІІ групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до І та ІІ категорії, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об'єм двигуна до 2500 куб. см включно та належить такому громадянину на праві власності";
 
   "13.2. Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50 відсотків, за умови що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід ІІ групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до І або ІІ категорії, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об'єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності";
 
29. 4) у пункті 14.2 статті 14 слова "на умовах, зазначених у пункті 15.3 статті 15 цього Закону" виключити;
 
   4) у пункті 14.2 статті 14 слова "на умовах, зазначених у пункті 15.3 статті 15 цього Закону" виключити;
 
30. 5) частину першу статті 15 виключити;
 
-6- Чуднов В.М.
Без частини першої статті 15, яку пропонується виключити, частина друга цієї статті втрачає сенс, а тому пропоную виключити всю статтю 15.
 
Враховано   5) статтю 15 виключити;
 
31. 6) у статті 17:
 
   6) у статті 17:
 
32. а) пункт 17.1 доповнити абзацами такого змісту:
 
   а) пункт 17.1 доповнити абзацами другим – п‘ятим такого змісту:
 
33. "Внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються строком на один рік.
 
-7- Ковалевська Ю.С.
Кабінет Міністрів України
Абзац перший пункту 17.1 у редакції законопроекту до першого читання виключити, оскільки запропоноване положення не відповідає Цивільному та Господарському кодексам України щодо свободи договорів та строків їх дії. Крім того, ця норма ставить у нерівні умови власників полісів міжнародних договорів "Зелена карта" та внутрішніх договорів.
 
Відхилено , Строк дії договору визначається сторонами на їх власний розсуд, за винятком випадків, коли законом передбачений конкретний строк дії того чи іншого виду договорів.  "Внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються строком на один рік.
 
34. Укладання внутрішніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на строк менший, ніж один рік, але не менш ніж на 15 днів, допускається виключно щодо транспортних засобів, що незареєстровані - на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстровані - на час до їх постійної реєстрації, або зареєстровані на території іноземних держав - на час їх перебування на території України.
 
   Укладення внутрішніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на строк менший, ніж один рік, але не менш як на 15 днів допускається виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих - на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстрованих - на час до їх постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав - на час їх перебування на території України.
 
35. Міжнародний договір "Зелена картка" може укладатися на строк 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік";
 
-8- Келестин В.В.
Окремі транспортні засоби експлуатуються лише у певний період року (сезон), доцільно запровадити норми щодо встановлення періоду використання транспортного засобу протягом строку дії договору страхування, а саме пункт 17.1 Закону доповнити новим абзацом: "Договором внутрішнього страхування у межах строку його дії може бути визначений період використання транспортного засобу, який не може становити менш ніж шість календарних місяців";
 
Враховано   Міжнародний договір "Зелена картка" може укладатися на строк 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік.
Договором внутрішнього страхування протягом строку його дії може бути визначений період використання транспортного засобу, що не може становити менш як шість календарних місяців";
 
36. б) пункт 17.5 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 17.5 викласти в такій редакції:
 
37. "17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний безкоштовно надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка та бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, а також перелік представників страховика, які уповноважені виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. У разі втрати або використання бланку повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, страховик на підставі письмової заяви страхувальника зобов’язаний безкоштовно надати останньому новий бланк такого повідомлення";
 
-9- Єдін О.Й.
Підпунктами 6, 7 пункту 2 розділу І та розділом ІV Законопроекту передбачено, зокрема, що бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
Згідно встановленої Комітетом європейських страховиків процедури право на використання форми бланку отримують спеціалізовані організації у галузі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Бланк такого повідомлення не є бланком документа суворого обліку. У зв’язку з наведеним вище, не вбачається необхідності його затвердження органом центральної виконавчої влади.
А тому пропонується пункт 17..5 статті 17 Закону (у редакції Законопроекту) викласти у іншій редакції:
"17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний безкоштовно надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, та бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, встановленого МТСБУ зразка, а також перелік представників страховика, які уповноважені виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. У разі втрати або використання бланку повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, страховик на підставі письмової заяви страхувальника зобов’язаний безкоштовно надати останньому новий бланк такого повідомлення";
 
Враховано   "17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний безоплатно видати страхувальнику спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, та бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. У разі втрати або використання бланку повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик на підставі письмової заяви страхувальника зобов’язаний безоплатно видати йому новий бланк такого повідомлення";
в) доповнити пунктом 17.6 такого змісту:
"17.6. Особливості укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ";
 
    -10- Єдін О.Й.
Доповнити пунктом 17.6 такого змісту:
"17.6. Особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
 
Враховано    
38. 7) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
   7) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
39. "Стаття 33. Дії осіб при настанні дорожньо-транспортної пригоди, що може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
 
   "Стаття 33. Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
 
40. 33.1. При настанні дорожньо-транспортної пригоди, що може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов'язаний:
 
   33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов'язаний:
 
41. 33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього руху обов’язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;
 
   33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього руху обов’язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;
 
42. 33.1.2. вжити заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;
 
   33.1.2. вжити заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;
 
43. 33.1.3. проінформувати інших осіб, причетних до цієї пригоди, про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
 
   33.1.3. поінформувати інших осіб, причетних до цієї пригоди, про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
 
44. 33.1.4. невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за формою, затвердженою Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, то він має підтвердити це документально.
 
-11- Ковалевська Ю.С.
У підпункті 33.1.4 речення "Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, то він має підтвердити це документально." виключити.
Законопроектом не пропонується порядок, строки та спосіб (наприклад, надання копій чи оригіналів документів тощо) документального підтвердження неможливості виконати обов’язок повідомлення страховика про дорожньо-транспортну пригоду.
Запропоновані зміни можуть створити додаткові правові підстави для ухилення страховика від погодження розміру витрат та подальшої відмови у компенсації витрат.
 
Відхилено , Це передбачено чинною редакцією Закону (стаття 33.1.2)  33.1.4. невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ), повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально.
 
    -12- Єдін О.Й.
Підпунктами 6, 7 пункту 2 розділу І та розділом ІV Законопроекту передбачено, зокрема, що бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
Згідно встановленої Комітетом європейських страховиків процедури право на використання форми бланку отримують спеціалізовані організації у галузі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Бланк такого повідомлення не є бланком документа суворого обліку. У зв’язку з наведеним вище, не вбачається необхідності його затвердження органом центральної виконавчої влади.
А тому пропонується підпункт 33.1.4 пункту 33.1 статті 33 Закону (у редакції Законопроекту) викласти у наступній редакції:
"33.1.4. невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, то він має підтвердити це документально".
 
Враховано    
45. 33.2. При настанні дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умов відсутності травмованих (загиблих) людей та наявності згоди водіїв цих транспортних засобів про обставини її скоєння, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
 
-13- Швець В.Д.
Пункт 33.2 статті 33 викласти в такій редакції:
"У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умов відсутності травмованих (загиблих) людей, а також наявності згоди водіїв цих транспортних засобів про обставини її скоєння та за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду".
 
Враховано   33.2. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умови відсутності травмованих (загиблих) людей, а також за згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння, за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
 
46. У такому випадку водії цих транспортних засобів після складення зазначеного у цьому пункті повідомлення мають право залишити місце такої пригоди та звільняються від обов’язку інформувати орган Міністерства внутрішніх справ України про її настання.
 
-14- Келестин В.В.
Пунктом 7 розділу 2 Проекту передбачається викладення у новій редакції статті 33 Закону, в тому числі норми щодо запровадження спрощеного порядку оформлення дорожньо-транспортної пригоди без виклику працівників міліції шляхом складання її учасниками спільного повідомлення.
Зазначений механізм спрощеного оформлення дорожньо-транспортних пригод відповідає європейській практиці здійснення страхування. Однак, вважаю, що запровадження такого механізму має бути поетапним, крім того, для запобігання шахрайським діям необхідно передбачити можливість обмеження максимального розміру страхової виплати.
Для реалізації такої пропозиції необхідно внести доповнення до пункту 33.2 статті 33 доповнивши його абзацом наступного змісту: "У випадку оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників міліції розмір страхової виплати за шкоду, спричинену майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
 
Враховано   У такому разі водії транспортних засобів після складення зазначеного в цьому пункті повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформувати Державтоінспекцію МВС України про її настання.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників Державтоінспекції МВС України розмір страхової виплати за шкоду, спричинену майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
 
47. 33.3. Водії та власники транспортних засобів, причетних до дорожньо-транспортної пригоди, власники пошкодженого майна зобов’язані зберегти пошкоджене майно (транспортні засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) представник (працівник, аварійний комісар або експерт), а також забезпечити йому можливість провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобів).
 
-15- Ковалевська Ю.С.
Підпункт 33.3 у редакції законопроекту до першого читання виключити.
Запропоновані проектом положення:
1) можуть створити правове дублювання повноважень страховиків і правоохоронних органів щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди та документів про неї;
2) закладають правове підґрунтя для недовіри до правоохоронних органів щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди та документів про неї;
3) створюють додаткові незручності для водіїв або власників транспортних засобів по збереженню пошкодженого майна (транспортних засобів) до огляду їх страховиком;
4) одночасно закладають можливість для неналежного виконання страховиками своїх обов’язків щодо огляду пошкодженого майна (транспортних засобів).
 
Відхилено , не зрозуміло які незручності при цьому виникають, до того ж працівники ДАІ не зможуть зробити висновки щодо наявності всіх пошкоджень майна (ТЗ)  33.3. Водії та власники транспортних засобів, причетних до дорожньо-транспортної пригоди, власники пошкодженого майна зобов’язані зберігати пошкоджене майно (транспортні засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки його не огляне призначений страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) представник (працівник, аварійний комісар або експерт), а також забезпечити йому можливість провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобів).
 
48. Особи, зазначені у цьому пункті, звільняються від обов’язку збереження пошкодженого майна (транспортних засобів) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, у разі, якщо не з їх вини, протягом десяти робочих днів після одержання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до місця знаходження такого пошкодженого майна не прибув його уповноважений представник.
 
   Особи, зазначені в цьому пункті, звільняються від обов’язку збереження пошкодженого майна (транспортних засобів) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, у разі, якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днів після одержання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду його уповноважений представник не прибув до місцезнаходження такого пошкодженого майна.
 
49. 33.4. У випадках оформлення працівниками органів Міністерства внутрішніх справ України відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду, вони також встановлюють та фіксують необхідні відомості щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасників цієї пригоди та сприяють представникам страховиків (МТСБУ) у проведені огляду місця такої пригоди та транспортних засобів, що приймали участь у ній";
 
   33.4. У разі оформлення працівниками Державтоінспекції МВС України відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду вони також встановлюють та фіксують необхідні відомості щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасників цієї пригоди і сприяють представникам страховиків (МТСБУ) у проведенні огляду місця дорожньо-транспортної пригоди і транспортних засобів, причетних до неї";
 
50. 8) доповнити статтею 33-1 такого змісту:
 
   8) доповнити статтею 33-1 такого змісту:
 
51. "Стаття 33-1. Сприяння страховику та МТСБУ у розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, що може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
 
   "Стаття 33-1. Сприяння страховику та МТСБУ у розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
 
52. 33-1.1. Страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водій транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання відшкодування, (потерпілий) зобов’язані сприяти страховику та МТСБУ у розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, зокрема: надати для огляду належний їй транспортний засіб або інше пошкоджене майно, повідомити страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) про усі відомі їй обставини та надати для огляду та копіювання наявні у неї документи, що мають відношення до цієї дорожньо-транспортної пригоди, протягом семи робочих днів з дати отримання нею відповідної інформації або документа. Якщо згадані особи з поважних причин не мали змоги виконати зазначені дії, вони мають підтвердити це документально.
 
-16- Ковалевська Ю.С.
У підпункті 33-1.1. речення "Якщо згадані особи з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, то він має підтвердити це документально." виключити.
Законопроектом не пропонується порядок, строки та спосіб (наприклад, надання копій чи оригіналів документів тощо) документального підтвердження неможливості виконати обов’язок повідомлення страховика про дорожньо-транспортну пригоду.
Запропоновані законодавчі зміни можуть створити додаткові правові підстави для ухилення страховика від погодження розміру витрат та подальшої відмови у компенсації витрат.
Крім того, в цьому підпункті слова "заклад охорони здоров'я – довідку про тимчасову втрату працездатності (лікування), форма та порядок видачі якої встановлюється МОЗ України, відомості про діагноз, лікування та прогноз хвороби потерпілого, висновки судово-медичної експертизи, а також іншу інформацію, що необхідна для вирішення питання щодо здійснення страхового відшкодування або регламентної виплати, медико-соціальна експертна комісія – документи, що підтверджують ступінь втрати професійної чи загальної працездатності потерпілого" виключити.
Відповідно до статті 39-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості,
одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
 
Відхилено , такий обов‘язок передбачений в чинній редакції статті 33 Закону Що стосується відомостей про стан здоров‘я, то по-перше, це діюча редакція, по-друге, у разі відсутності таких відомостей, страховик позбавлений можливості визначити розмір завданої життю та здоров‘ю шкоди та відповідно виплатити відшкодування.  33-1.1. Страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водій транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання відшкодування, (потерпілий) зобов’язані сприяти страховику та МТСБУ в розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, а саме: надати для огляду належний їй транспортний засіб або інше пошкоджене майно, повідомити страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) про всі відомі їй обставини та надати для огляду та копіювання наявні у неї документи щодо цієї дорожньо-транспортної пригоди, протягом семи робочих днів з дня отримання нею відповідної інформації або документа. Якщо згадані особи з поважних причин не мали змоги виконати зазначені дії, вони мають підтвердити це документально.
 
53. 33-1.2. На підставі письмового запиту страховика або МТСБУ підрозділ Державтоінспекції МВС України зобов’язаний надати йому довідку про дорожньо-транспортну пригоду, форма та порядок видачі якої встановлюється МВС України, заклад охорони здоров'я - довідку про тимчасову втрату працездатності (лікування), форма та порядок видачі якої встановлюється МОЗ України, відомості про діагноз, лікування та прогноз хвороби потерпілого, висновки судово-медичної експертизи, а також іншу інформацію, що необхідна для вирішення питання щодо здійснення страхового відшкодування або регламентної виплати, медико-соціальна експертна комісія - документи, що підтверджують ступінь втрати професійної чи загальної працездатності потерпілого, суди та правоохоронні органи - копії наявних документів, що стосуються обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, розміру заподіяної та відшкодованої шкоди.
 
-17- Келестин В.В.
Підпункт 33-1.2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Зазначені у цьому пункті документи надаються безоплатно".
 
Враховано   33-1.2. На підставі письмового запиту страховика або МТСБУ підрозділ Державтоінспекції МВС України зобов’язаний надати йому довідку про дорожньо-транспортну пригоду, форма та порядок видачі якої встановлюється Міністерством внутрішніх справ України; заклад охорони здоров'я - довідку про тимчасову втрату працездатності (лікування), форма та порядок видачі якої встановлюється Міністерством охорони здоров’я України, відомості про діагноз, лікування та прогноз хвороби потерпілого, висновки судово-медичної експертизи, а також іншу інформацію, необхідну для вирішення питання щодо здійснення страхового відшкодування або регламентної виплати; медико-соціальна експертна комісія - документи, що підтверджують ступінь втрати професійної чи загальної працездатності потерпілого; суди та правоохоронні органи - копії наявних документів щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, розміру завданої та відшкодованої шкоди.
Зазначені в цьому пункті документи надаються безоплатно.
 
54. Строк надання такої інформації органами державної влади (в тому числі, судовими та правоохоронними) та місцевого самоврядування, медичними закладами, а також іншими юридичними особами не може перевищувати 10 робочих днів від дати надходження запиту страховика (МТСБУ)";
 
-18- Келестин В.В.
Вважаю, що обмеження максимального строку надання відповіді на запити страховика (МТСБУ) 10 робочими днями не відповідає українській практиці та законодавству щодо розгляду звернень. Тому ця норма у більшості випадків буде порушуватися, що обмежить реальну можливість отримання страховиками необхідної інформації та призведе до незадоволення громадян. З метою уникнення таких негативних наслідків пропоную у абзаці другому пункту 33-1.2 статті 33-1 Закону слова "10 робочих днів" змінити словами "30 днів", а після слів "такої інформації" доповнити словами " (довідок та інших документів)".
 
Враховано   Строк надання такої інформації (довідок та інших документів) органами державної влади (у тому числі судовими та правоохоронними) та місцевого самоврядування, медичними закладами, а також іншими юридичними особами не може перевищувати 30 днів з дня надходження запиту страховика (МТСБУ)";
 
55. 9) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
   9) статті 34–37 викласти в такій редакції:
 
56. "Стаття 34. Дії страховика та МТСБУ після отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду, що може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
 
   "Стаття 34. Дії страховика та МТСБУ після отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
 
57. 34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання події, що містить ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі здійснити запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
 
   34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про настання події, що містить ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі здійснити запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
 
58. 34.2. Протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов’язаний направити свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта) на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
 
-19- Ковалевська Ю.С.
Підпункт 34.2 у редакції законопроекту до першого читання виключити.
Запропоновані положення:
1) можуть створити правове дублювання повноважень страховиків і правоохоронних органів щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди та документів про неї;
2) закладають правове підґрунтя для недовіри до правоохоронних органів щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди та документів про неї;
3) створюють додаткові незручності для водіїв або власників транспортних засобів по збереженню пошкодженого майна (транспортних засобів) до огляду їх страховиком;
4) одночасно закладають можливість для неналежного виконання страховиками своїх обов’язків щодо огляду пошкодженого майна (транспортних засобів).
 
Відхилено , обґрунтування таке, що і до пропозиції № 12  34.2. Протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов’язаний направити свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта) на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
 
59. 34.3. Якщо у визначений строк представник страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) не з'явився, потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення розміру шкоди. У такому випадку страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи (дослідження).
 
-20- Ковалевська Ю.С.
Підпункт 34.3 у редакції законопроекту до першого читання виключити.
Запропоновані положення:
1) можуть створити правове дублювання повноважень страховиків і правоохоронних органів щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди та документів про неї;
2) закладають правове підґрунтя для недовіри до правоохоронних органів щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди та документів про неї;
3) створюють додаткові незручності для водіїв або власників транспортних засобів по збереженню пошкодженого майна (транспортних засобів) до огляду їх страховиком;
4) одночасно закладають можливість для неналежного виконання страховиками своїх обов’язків щодо огляду пошкодженого майна (транспортних засобів).
 
Відхилено , обґрунтування таке, що і до пропозиції № 12  34.3. Якщо представник страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) не з'явився у визначений строк, потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення розміру шкоди. У такому разі страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи (дослідження).
 
60. 34.4. Для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків страховиком та МТСБУ залучаються їх працівники. Страховиком, МТСБУ та потерпілими також можуть залучатися аварійні комісари, експерти або юридичні особи (в штаті яких є аварійні комісари або експерти)";
 
   34.4. Для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків страховиком та МТСБУ залучаються їх працівники. Страховиком, МТСБУ та потерпілими також можуть залучатися аварійні комісари, експерти або юридичні особи, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти.
 
61. 10) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
      
62. "Стаття 35. Заява про страхове відшкодування
 
   Стаття 35. Заява про страхове відшкодування
 
63. 35.1. Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду подає страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) заяву про страхове відшкодування. У цій заяві має міститися:
 
   35.1. Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду подає страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) заяву про страхове відшкодування. У цій заяві має міститися:
 
64. а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;
 
   а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;
 
65. б) прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) заявника, його місце проживання (фактичне та місце реєстрації) або місцезнаходження;
 
   б) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) заявника, його місце проживання (фактичне та місце реєстрації) або місцезнаходження;
 
66. в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданої шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;
 
   в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданої шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;
 
67. г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, або інших, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;
 
   г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, або інших, відповідальних за завдану шкоду, та потерпілих;
 
68. ґ) підпис заявника та дата подання заяви.
 
   ґ) підпис заявника та дата подання заяви.
 
69. 35.2. До заяви додаються:
 
   35.2. До заяви додаються:
 
70. 1) паспорт громадянина, а у випадку його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватися особистість заявника, -у разі, якщо заявник фізична особа;
 
   а) паспорт громадянина, а в разі його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа;
 
71. 2) документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), -у разі, якщо заявник не є потерпілим або його законним представником;
 
   б) документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником;
 
72. 3) довідку про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номеру платника податку (за умови його присвоєння) -у разі, якщо заявник фізична особа;
 
   в) довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фізична особа;
 
73. 4) документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на дату скоєння дорожньо-транспортної пригоди - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, заподіяної майну;
 
   г) документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день скоєння дорожньо-транспортної пригоди, - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, заподіяної майну;
 
74. 5) свідоцтво про смерть потерпілого - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого;
 
   ґ) свідоцтво про смерть потерпілого - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого;
 
75. 6) документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого - у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на поховання потерпілого;
 
   д) документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого, - у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на поховання потерпілого;
 
76. 7) документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, доходи останнього за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із смертю годувальника та оригінали;
 
-21- Келестин В.В.
У підпункті 7 пункту 35.2 слова "та оригінали" виключити.
 
Враховано   е) документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, його доходи за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із смертю годувальника;
 
77. 8) відомості про банківські реквізити заявника (за наявності).
 
   є) відомості про банківські реквізити заявника (за наявності).
 
78. Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, надаються для огляду та зняття копії, або в копіях, засвідчених заявником. Страховик та МТСБУ мають право вимагати для огляду оригінали зазначених документів. Решта документів надаються в оригіналі або належним чином оформленій копії. Належно оформленою копією документа є така копія, що посвідчена органом, установою чи організацією, що його видала, або нотаріально посвідчена, або посвідчена особою, якій подається заява про страхове відшкодування.
 
   Документи, зазначені у підпунктах "а"-"ґ" цього пункту, надаються для огляду та зняття копії або в копіях, засвідчених заявником. Страховик та МТСБУ мають право вимагати для огляду оригінали зазначених документів. Решта документів надаються в оригіналі або належним чином оформленій копії. Належно оформленою копією документа є копія, посвідчена органом, установою чи організацією, що його видала або нотаріально посвідчена або посвідчена особою, якій подається заява про страхове відшкодування.
 
79. 35.3. Особа, якій подається заява про страхове відшкодування, зобов'язана надавати консультаційну допомогу заявнику при складанні заяви й на прохання заявника зобов'язана ознайомити його з відповідними нормативними актами та порядком обчислення страхового відшкодування (регламентної виплати) та документами, на підставі яких оцінений розмір шкоди";
 
   35.3. Особа, якій подається заява про страхове відшкодування, зобов'язана надавати консультаційну допомогу заявнику під час складення заяви і на вимогу заявника зобов'язана ознайомити його з відповідними нормативно-правовими актами, порядком обчислення страхового відшкодування (регламентної виплати) та документами, на підставі яких оцінено розмір шкоди.
 
80. 11) статтю 36 викласти в такій редакції:
 
      
81. "Стаття 36. Прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) страховика та порядок її здійснення
 
   Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати
 
82. 36.1. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону - МТСБУ), керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рішення про виплату страхового відшкодування (регламентної виплати) або відмову у виплаті страхового відшкодування (регламентній виплаті). Рішення про виплату страхового відшкодування (регламентну виплату) приймається у зв’язку з визнанням майнових вимог заявника або на підставі рішення суду, у разі, якщо спір про виплату страхового відшкодування (регламентну виплату) розглядався у судовому порядку. Якщо розмір заподіяної шкоди перевищує відповідний ліміт відповідальності страховика, то розмір страхової виплати (регламентної виплати) за таку шкоду, обмежується зазначеним лімітом.
 
-22- Келестин В.В.
Пунктом 7 розділу 2 Проекту передбачається викладення у новій редакції статті 33 Закону, в тому числі норми щодо запровадження спрощеного порядку оформлення дорожньо-транспортної пригоди без виклику працівників міліції шляхом складання її учасниками спільного повідомлення.
Зазначений механізм спрощеного оформлення дорожньо-транспортних пригод відповідає європейській практиці здійснення страхування. Однак, вважаю, що запровадження такого механізму має бути поетапним. Крім того, для запобігання шахрайським діям необхідно передбачити можливість обмеження максимального розміру страхової виплати.
Для реалізації такої пропозиції необхідно внести доповнення до пункту 36.1 статті 36 Закону доповнивши його абзацом наступного змісту: "У випадку оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників міліції, розмір страхової виплати за шкоду, спричинену майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
 
Враховано   36.1. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ), керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) або про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати. Рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) приймається у зв’язку з визнанням майнових вимог заявника або на підставі рішення суду, у разі якщо спір про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) розглядався в судовому порядку. Якщо розмір заподіяної шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика, розмір страхової виплати (регламентної виплати) за таку шкоду обмежується зазначеним лімітом.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників Державтоінспекції МВС України розмір страхової виплати за шкоду, спричинену майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
 
83. 36.2. Протягом 45 днів з дня отримання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, а у випадку відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров‘ю потерпілого - протягом 60 днів, страховик (МТСБУ) зобов’язані:
 
-23- Келестин В.В.
Абзац перший пункту 36.2 статті 36 Закону викласти в такій редакції: "36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніше, ніж через 90 днів з дати отримання заяви про страхове відшкодування, зобов’язаний ".
 
Враховано   36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний:
 
84. у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими прийняти рішення про виплату страхового відшкодування (регламентну виплату) та здійснити її. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, то виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) має бути здійснена у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи, якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна;
 
   у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими – прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи, якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна;
 
85. у разі не визнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону, прийняти вмотивоване рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування (регламентній виплаті).
 
   у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону, - прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати).
 
86. Якщо дана дорожньо-транспортна пригода розглядається у цивільній, господарській, кримінальній справі або у справі про адміністративне правопорушення перебіг цього строку припиняється до дати, коли страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону - МТСБУ) стало відомо про набрання рішенням у такій справі законної сили.
 
-24- Келестин В.В.
У зв‘язку з внесенням змін до абзацу першого пункту 36.2 доцільно встановити, що розгляд дорожньо-транспортної пригоди у справі про адміністративне правопорушення не зупиняє перебіг строку прийняття рішення. Для чого необхідно у абзаці четвертому цього пункту слова "кримінальній справі або у справі про адміністративне правопорушення" замінити словами "або кримінальній справі".
 
Враховано   Якщо дорожньо-транспортна пригода розглядається в цивільній, господарській або кримінальній справі, перебіг цього строку припиняється до дати, коли страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) стало відомо про набрання рішенням у такій справі законної сили.
 
87. У разі, якщо заява про виплату страхового відшкодування чи інші документи, що є необхідними для прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування (регламентної виплати), подані з порушенням строку, встановленого цим Законом, то строк прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) та здійснення такої виплати збільшується на кількість днів такого прострочення.
 
   У разі якщо заява про здійснення страхового відшкодування чи інші документи, необхідні для прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), подані з порушенням строку, встановленого цим Законом, строк прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та його виплату збільшується на кількість днів такого прострочення.
 
88. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик чи відповідно МТСБУ зобов'язані направити заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення.
 
   Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик (МТСБУ) зобов'язаний направити заявнику письмове повідомлення про прийняте рішення.
 
89. 36.3. У випадку, якщо відповідальними за заподіяння неподільної шкоди взаємопов'язаними, сукупними діями є декілька осіб, то розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за кожну із таких осіб визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на кількість таких осіб.
 
   36.3. У разі якщо відповідальними за заподіяння неподільної шкоди взаємопов'язаними, сукупними діями є декілька осіб, розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за кожну з таких осіб визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на кількість таких осіб.
 
90. У разі, коли дорожньо-транспортна пригода, сталася за участю декількох транспортних засобів, що перебували в з’єднанні між собою (у складі одного транспортного составу або під час буксирування із застосуванням жорсткого зчеплення чи із частковим навантаженням буксируваного транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування), то виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком, який уклав договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності по відношенню до тягача, а у випадку, коли цей тягач незабезпечений, регламентна виплата проводиться МТСБУ.
 
   Якщо дорожньо-транспортна пригода сталася за участю декількох транспортних засобів, що перебували у з’єднанні між собою (у складі одного транспортного составу або під час буксирування із застосуванням жорсткого зчеплення чи з частковим навантаженням буксируваного транспортного засобу на платформу або на спеціальний опорний пристрій), виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком, який уклав договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності стосовно тягача, а в разі якщо цей тягач незабезпечений, регламентна виплата здійснюється МТСБУ.
 
91. Якщо водії транспортних засобів скористалися правом, передбаченим пунктом 33.2 статті 33 цього Закону, то страховик відшкодовує виключно шкоду, передбачену статтями 29 та 30 цього Закону.
 
   Якщо водії транспортних засобів скористалися правом, передбаченим пунктом 33.2 статті 33 цього Закону, страховик відшкодовує виключно шкоду, визначену статтями 29 та 30 цього Закону.
 
92. 36.4. Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому (іншій особі, яка має право на отримання відшкодування) або погодженим з ним особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна, сплатили страхове відшкодування за договором майнового страхування (за виключенням регламентної виплати, передбаченої підпунктом "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону), лікування потерпілих та інші послуги, пов'язані з відшкодуванням збитків.
 
-25- Ковалевська Ю.С.
В абзаці другому підпункту 36.4 слова "У компенсації витрат може бути відмовлено повністю або частково, якщо такі витрати понесені без попереднього погодження із страховиком чи відповідно МТСБУ." виключити.
Порядок зазначеного погодження витрат не передбачений.
У законопроекті ототожнено поняття "компенсація витрат" і "страхове відшкодування".
Прийняття і подальше виконання вказаної норми створить додаткові правові підстави для ухилення страховика від погодження розміру витрат та подальшої відмови у компенсації витрат.
 
Відхилено , Зазначені положення передбачені чинною редакцією  36.4. Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому (іншій особі, яка має право на отримання відшкодування) або погодженим з ним особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна, сплатили страхове відшкодування за договором майнового страхування (крім регламентної виплати, передбаченої підпунктом "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону), лікування потерпілих та інші послуги, пов'язані з відшкодуванням збитків.
 
93. Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, а МТСБУ компенсує витрати особи, звільненої від цього виду обов’язкового страхування на підставі пункту 13.1 статті 13 цього Закону або відповідальність якої застрахована іноземною страховою компанією відповідно до умов Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", у разі, коли такі витрати здійснюються за згодою страховика чи відповідно МТСБУ. У компенсації витрат може бути відмовлено повністю або частково, якщо такі витрати понесені без попереднього погодження із страховиком чи відповідно МТСБУ.
 
   Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, а МТСБУ компенсує витрати особи, звільненої від цього виду обов’язкового страхування на підставі пункту 13.1 статті 13 цього Закону, або відповідальність якої застрахована іноземною страховою компанією відповідно до умов Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", за умови що такі витрати здійснюються за згодою страховика (МТСБУ). У компенсації витрат може бути відмовлено повністю або частково, якщо такі витрати здійснені без попереднього погодження із страховиком (МТСБУ).
 
94. Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється, як правило, шляхом безготівкового розрахунку.
 
   Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється шляхом безготівкового розрахунку.
 
95. 36.5. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з вини страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня.
 
   36.5. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з вини страховика (МТСБУ) особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня.
 
96. 36.6. Страхувальником або особою, відповідальною за спричинені збитки, має бути компенсована сума франшизи, якщо така була передбачена договором страхування.
 
   36.6. Страхувальником або особою, відповідальною за спричинені збитки, має бути компенсована сума франшизи, якщо вона була передбачена договором страхування.
 
97. 36.7. Рішення страховика (МТСБУ) щодо виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) може бути оскаржене страхувальником чи особою, яка має право на відшкодування, у судовому порядку";
 
   36.7. Рішення страховика (МТСБУ) про здійснення або відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) може бути оскаржено страхувальником чи особою, яка має право на відшкодування, у судовому порядку.
 
98. 12) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
      
99. "Стаття 37. Відмова у страховому відшкодуванні (регламентній виплаті)
 
   Стаття 37. Відмова у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати)
 
100. Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентній виплаті) є:
 
   37.1. Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентній виплаті) є:
 
101. 37.1 навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована, (страхувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, вчинені в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або під час захисту майна, життя, здоров'я. Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
 
   37.1.1. навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на осіб, дії яких пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, вчинені у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або під час захисту майна, життя, здоров'я. Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до закону;
 
102. 37.2 вчинення особою, відповідальність якої застрахована, (страхувальником), водієм транспортного засобу умисного злочину, що призвів до страхового випадку (події, передбаченої статтею 41 цього Закону);
 
   37.1.2. вчинення особою, відповідальність якої застрахована (страхувальником), водієм транспортного засобу умисного злочину, що призвів до страхового випадку (події, передбаченої статтею 41 цього Закону);
 
103. 37.3 не виконання потерпілим або іншою особа, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов’язків, визначених цим Законом, якщо це призвело до неможливості встановити страховику (МТСБУ) факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та обставини її настання, або розмір заподіяної шкоди.
 
-26- Келестин В.В.
Пропоную доповнити статтю 37 підпунктом 37.4 такого змісту: "37.4 не подання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, та трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з моменту скоєння дорожньо-транспортної пригоди".
 
Враховано   37.1.3. невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов’язків, визначених цим Законом, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди;
37.1.4. неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з моменту скоєння дорожньо-транспортної пригоди;
37.1.5. одержання страхувальником повного відшкодування шкоди за договором майнового страхування від особи, яка її завдала.
37.2. Рішення страховика про відмову у здійсненні страхової виплати повідомляється страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
 
    -27- Кабінет Міністрів України
Статтю 37 доповнити такою підставою, як "одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором майнового страхування від особи, яка їх завдала".
 
Враховано    
    -28- Чуднов В.М.
Пропоную, також, доповнити статтю 37 новим абзацом такого змісту:
"Рішення страховика про відмову здійснити страхову виплату повідомляється страхувальникові у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови".
 
Враховано    
104. Негативний фінансовий стан страховика (МТСБУ) не є підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати)";
 
   37.3. Незадовільне фінансове становище страховика (МТСБУ) не є підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати)";
 
105. 13) у частині першій статті 38:
 
   10) у статті 38:
 
106. а) підпункт "а" пункту 38.1.1. викласти в такій редакції:
 
   а) у підпункті 38.1.1 пункту 38.1:
підпункти "а" і "в" викласти в такій редакції:
 
107. "а) якщо він керував транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції";
 
   "а) якщо він керував транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції";
 
108. б) підпункт "в" пункту 38.1.1. викласти в такій редакції:
 
      
109. "в) якщо він відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції";
 
-29- Келестин В.В.
Пропоную доповнити підпункт "в" пункту 38.1.1 статті 38 Закону словами: "та/або до проведення медичного огляду вжив без призначення медичного працівника алкоголь, наркотик чи лікарський препарат, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки) та/або самовільно залишив місце пригоди".
 
Враховано   "в) якщо він після дорожньо-транспортної пригоди за його участю самовільно залишив місце пригоди чи відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, або вжив алкоголь, наркотики чи лікарські препарати, виготовлені на їх основі, (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником)";
доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) якщо страховий випадок настав з використанням забезпеченого транспортного засобу в період, не передбачений договором внутрішнього страхування (при укладені договору страхування з умовою використання транспортного засобу в період, передбачений договором страхування)";
 
    -30- Келестин В.В.
Враховуючи, що окремі транспортні засоби експлуатуються лише у певний період року (сезон), доцільно доповнити підпункт 38.1.1 пункту 38 статті 38 Закону підпунктом "д": "д) страховий випадок наступив при використанні забезпеченого транспортного засобу у період, не передбачений договором внутрішнього страхування (при укладені договору страхування з умовою використання транспортного засобу в період, передбачений договором страхування".
 
Враховано    
110. 14) у частині другій статті 38:
 
   б) у пункті 38.2:
 
111. а) пункт 38.2.1. після слів "до власника" доповнити словами "водія";
 
   підпункт 38.2.1. після слів "до власника" доповнити словом "водія";
 
112. б) доповнити пунктом 38.2.5 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 38.2.5 такого змісту:
 
113. "38.2.5. до особи, зазначеної у пункті 13.1 статті 13 цього Закону, яка спричинила дорожньо-транспортну пригоду, якщо вона керувала транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, а також якщо вона відмовилась від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції та/або вона керувала транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії та/або самовільно залишила місце пригоди";
 
-31- Келестин В.В.
Пункт 38.2.5 статті 38 Закону необхідно доповнити словами: "та/або до проведення медичного огляду вжила без призначення медичного працівника алкоголь, наркотик чи лікарський препарат, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки)".
 
Враховано   "38.2.5. до особи, визначеної у пункті 13.1 статті 13 цього Закону, яка причетна до дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона керувала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також якщо вона відмовилася від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та/або вжила алкоголь, наркотики чи лікарські препарати, виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), та/або вона керувала транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії, та/або самовільно залишила місце пригоди";
 
114. 15) доповнити статтею 38-1 такого змісту:
 
      
115. "Стаття 38-1. Відшкодування шкоди, завданої страховику чи МТСБУ внаслідок шахрайства
 
      
116. Шкода, заподіяна страховику чи МТСБУ внаслідок шахрайства, відшкодовується особою, яка вчинила такий злочин, у подвійному розмірі завданої шкоди";
 
-32- Чуднов В.М.
Положення статті 38-1 щодо відшкодування шкоди суперечить статті 1166 Цивільного кодексу України, згідно з якою майнова шкода відшкодовується в повному обсязі. До того ж, якщо особа винна у шахрайстві, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності, а тому статтю 38-1 необхідно виключити.
 
Враховано      
117. 16) доповнити статтею 38-2 такого змісту:
 
-33- Чуднов В.М.
У зв‘язку із виключенням статті 38-1 статтю 38-2 необхідно вважати статтею 38-1.
 
Враховано   11) доповнити статтею 38-1 такого змісту:
 
118. "Стаття 38-2. Відповідальність за порушення умов страхування
 
   "Стаття 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування
 
119. 38-2.1. У разі, якщо страховиком сплачене страхове відшкодування за шкоду, спричинену під час використання забезпеченого транспортного засобу у сфері, яка передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта ніж визначене договором страхування, чи водієм, водійський стаж якого є меншим ніж визначений умовами договору страхування, то особа, яка відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов’язана компенсувати страховику 50% сплаченого страхового відшкодування.
 
   38-1.1. У разі якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу, у сфері, що передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування, чи водієм, водійський стаж якого є меншим, ніж визначено умовами договору страхування, то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов’язана компенсувати страховику 50 відсотків виплаченого страхового відшкодування.
 
120. 38-2.2. У разі, якщо невиконання (неналежне виконання) особою, відповідальність якої застрахована, водієм забезпеченого транспортного засобу чи особою, зазначеною пункті 13.1 статті 13 цього Закону, обов’язку, передбаченого пунктом 33-1.1 статті 33-1 цього Закону, призвело до порушення строку здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), то страховик (МТСБУ) має право вимагати від такої особи компенсації 20% сплаченого страхового відшкодування (регламентної виплати)";
 
   38-1.2. У разі якщо невиконання (неналежне виконання) особою, відповідальність якої застрахована, водієм забезпеченого транспортного засобу чи особою, визначеною у пункті 13.1 статті 13 цього Закону, обов’язку, передбаченого пунктом 33-1.1 статті 33-1 цього Закону, призвело до порушення строку здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), страховик (МТСБУ) має право вимагати від такої особи компенсацію в розмірі 20 відсотків виплаченого страхового відшкодування (регламентної виплати)";
 
121. 17) у пункті 40.3 статті 40 слова "аварійних комісарів" замінити словами "аварійних комісарів, експертів або юридичні особи (в штаті яких є аварійні комісари або експерти)";
 
   12) у пункті 40.3 статті 40 слова "аварійних комісарів" замінити словами "аварійних комісарів, експертів або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти";
 
122. 18) у пункті 41.4 статті 41 слова "аварійних комісарів" замінити словами "аварійних комісарів, експертів або юридичні особи (в штаті яких є аварійні комісари)";
 
   13) у пункті 41.4 статті 41 слова "аварійних комісарів" замінити словами "аварійних комісарів, експертів або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти".
 
123. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
-34- Чуднов В.М.
Слова "з 1 січня 2011" року замінити словами "через шість місяців з дня його опублікування".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
124. ІІ. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
125. ІV. Спеціальному уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону затвердити форму повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
-35- Єдін О.Й.
розділ ІV викласти у такій редакції:
"ІV. Спеціальному уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
Враховано   3. Спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
126. V. Моторному (транспортному) страховому бюро України за погодженням з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити інструкцію щодо заповнення повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що має передбачати типові схеми дорожньо-транспортних пригод.

-36- Єдін О.Й.
розділ V Законопроекту викласти у такій редакції:
"V. Моторному (транспортному) страховому бюро України встановити зразок повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та за погодженням з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити інструкцію щодо заповнення повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що має передбачати типові схеми дорожньо-транспортних пригод".
 
Враховано   4. Моторному (транспортному) страховому бюро України встановити зразок повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та за погодженням з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити інструкцію щодо заповнення повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка має передбачати типові схеми дорожньо-транспортних пригод.
5. До затвердження максимальних розмірів страхової виплати за шкоду, спричинену майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка оформлювалася без участі уповноважених на те працівників міліції, встановити їх у розмірі 50 000 гривень за шкоду, заподіяну майну потерпілих за одним страховим випадком, але не більш як 10 000 гривень за шкоду, заподіяну майну одного потерпілого.

    -37- Келестин В.В.
У зв‘язку із доповненням статей 33 та 36 новими абзацами необхідно доповнити проект Закону новим розділом VІ такого змісту: "VІ. До затвердження максимальних розміру страхової виплати за шкоду, спричинену майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка оформлювалася без участі уповноважених на те працівників міліції, встановити їх у розмірі 50 000 гривень за шкоду, заподіяну майну потерпілих по одному страховому випадку, але не більше ніж 10 000 гривень за шкоду, заподіяну майну одного потерпілого".
 
Враховано