Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів)
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести до статті 67 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, додаток до N 50, ст. 375; 1983, N 6, ст. 87; 1995, N 28, ст. 201; 1998, N 18, ст. 93; 1999, N 19, ст. 175; 2004, N 6, ст. 38) такі зміни:
 
-1- Хара В.Г.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України"
Викласти розділ І проекту в такій редакції:
"І. Статтю 67 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
Для створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу, Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій переносити вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)."
 
Враховано      
4. 1. Статтю 67 Кодексу законів про працю України доповнити новими частинами четвертою - сьомою такого змісту:
 
   І. Статтю 67 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
5. "Кабінет Міністрів України з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, своїм розпорядженням може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій переносити робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 
-2- Чуднов В.М.
Частину другу статті 1 розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, своїм розпорядженням може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, у порядку і на умовах, установлених законодавством, та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації."
 
Враховано   "З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 
6. Кабінет Міністрів України видає таке розпорядження не пізніше ніж за три місяці до дати першого робочого дня, що переноситься.
 
      
7. Керівники підприємств, установ та організацій у разі використання рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці до дати першого робочого дня, що переноситься, видають наказ про перенесення робочих днів на підприємстві, в установі або організації.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 67 викласти в такій редакції:
"Керівники підприємств, установ та організацій у разі використання рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці до дати першого робочого дня, що переноситься, за погодженням з виборним органом (профспілковим представником) первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації, або органами (профспілковими представниками), якщо діє більш ніж одна первинна профспілкова організація, або видають наказ про перенесення робочих днів на підприємстві, в установі або організації."
 
Враховано   Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)".
 
    -4- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 67 викласти у такій редакції:
"Керівники підприємств, установ та організацій у разі використання рекомендації Кабінету Міністрів України, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, пізніше ніж за два місяці до дати першого робочого дня, що переноситься, видають наказ про перенесення робочих днів на підприємстві, в установі або організації."
 
Враховано    
8. Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк України."
 
      
9. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
10. 1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.