Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Офіційний вісник України, 2010, № 55/1, ст. 1900), такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№41-45, ст. 529; із змінами, внесеними законами України від 2 грудня 2010 року №2748-VІ, від 23 грудня 2010 року №2856-VІ) такі зміни:
 
5. 1) у частині першій статті 66:
 
   1) у частині першій статті 66:
 
6. у пункті 1 слово «та» замінити словом «або»;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 66 викласти в такій редакції: «1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів, яке повинно зберігатися там протягом всього часу існування цієї Комісії.», вилучивши слова: «та опублікування такого оголошення в газетах «Голос України» або «Урядовий кур'єр».
Сьогодні в Україні більш ніж 10 млн. Чоловік користуються Інтернет, що е більше ніж тираж цих видань, а окрім того, не вимагає додаткових витрат на оприлюднення. Збереження інформації постійно потрібно, аби вона не знищувалася, і могла бути знайдена в любий час.
 
Відхилено   у пункті 1 слова «та «Урядовий кур’єр» замінити словами «або «Урядовий кур’єр»;
 
7. у пункті 5 слова «у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації» вилучити;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 частини 1 статті 66 викласти в такій редакції: «5) направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки у юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації, який знаходиться в іншому регіоні України, ніж той де кандидат проживає останні 5 років;».
В Україні існують такі регіони, як: Південий, Східний, Західний та Центральний.
 
Відхилено   у пункті 5 слова «у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації» виключити;
 
    -3- Круць М.Ф.
У абзаці третьому статті 1 розділу І слово «вилучити» замінити словом «виключити».
 
Враховано    
8. пункт 6 вилучити.
 
-4- Круць М.Ф.
У абзаці четвертому статті 1 розділу І слово «вилучити» замінити словом «виключити»;
 
Враховано   пункт 6 виключити;
 
9. У зв’язку з цим пункти 7-12 вважати відповідно пунктами 6-11;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Не змінювати чинну нумерацію частини 1 статті 66.
 
Враховано      
10. 2) частини першу, другу статті 69 викласти у такій редакції:
 
   2) частини першу і другу статті 69 викласти в такій редакції:
 
11. «1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання за денною (очною) чи заочною формами. Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною школою суддів України.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 69 викласти в такій редакції: «Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну підготовку судді в юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації.».
 
Відхилено   «1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання за денною (очною) чи заочною формами. Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною школою суддів України.
 
12. 2. Програма, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки, а також перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України»;
 
-7- Яворівський В.О.
Частину другу статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викласти у такій редакції:
«2. Програма, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки, а також перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням із спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти.»
Вища кваліфікаційна комісія суддів України з огляду на її природу не може бути наділена повноваженнями одноосібно затверджувати програму, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки, а також перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, оскільки це певною мірою не узгоджується із законодавством України про освіту. Вважаю, що такі питання вона має вирішувати за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та провідними юридичними вищими навчальними закладами.
 
Відхилено   2. Програма, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки, а також перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України»;
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 69 викласти в такій редакції: «2. Програма, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки, а також вимоги до юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.».
 
Враховано частково    
13. 3) пункт 1 частини першої статті 82 викласти у такій редакції:
 
   3) пункт 1 частини першої статті 82 викласти в такій редакції:
 
14. « 1) організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини першої статті 82 викласти у такій редакції: «1) спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді;».
Якщо буде існувати школа, і в неї будуть такі можливості, то вона буде здійснювати таку підготовку, якщо її не немає, то її можуть здійснювати лише в існуючому вже юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації.
 
Враховано редакційно   «1) організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді»;
 
15. 4) частину першу статті 91 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   4) частину першу статті 91 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
16. «7) затверджує відповідно до критеріїв, визначених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у відповідному положенні про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть таку підготовку».
 
-10- Кармазін Ю.А.
Не змінювати чинну нумерацію частини 1 статті 97: і «6-1) затверджує відповідно до критеріїв, визначених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у відповідному положенні про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть таку підготовку;».
 
Враховано   «6-1) затверджує відповідно до критеріїв, визначених у положенні про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть таку підготовку»;
 
17. У зв’язку з цим пункти 7-11 вважати відповідно пунктами 8-12;
 
      
18. 5) абзац четвертий пункту 1 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
 
   5) абзац четвертий пункту 1 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
 
19. «частини першої статті 65, пунктів 5, 6 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону в частині необхідності проходження кандидатом на посаду судді спеціальної підготовки у процесі призначення на посаду судді вперше, які вводяться в дію з моменту першого випуску Національною школою суддів кандидатів на посаду судді, що пройдуть спеціальну підготовку у встановленому цим Законом порядку»;
 
-11- Ківалов С.В.
В пункті 5 розділу 1 законопроекту слова «першого випуску Національною школою суддів кандидатів на посаду судді, що пройдуть спеціальну підготовку у встановленому цим Законом порядку» замінити словами «прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про перший добір кандидатів на посаду судді для проходження ними спеціальної підготовки».
 
Враховано   «частини першої статті 65, пунктів 5, 7 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону в частині необхідності проходження кандидатом на посаду судді спеціальної підготовки у процесі призначення на посаду судді вперше, які вводяться в дію з дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про перший добір кандидатів на посаду судді для проходження ними спеціальної підготовки»;
 
    -12- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац четвертий пункту 1 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції: «статті 69, пункту 2 частини першої статті 82, пункту 6 частини першої статті 91 цього Закону щодо спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, які вводяться в дію з 1 липня 2011 року;».
 
Відхилено    
20. 6) пункт 7 розділу ХІІІ «Перехідні положення» доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
   6) пункт 7 розділу ХІІІ «Перехідні положення» доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
21. «Кандидати на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит до набрання чинності цим Законом, але не рекомендовані на посаду судді у зв’язку з відсутністю вакантних посад, призначаються на посаду судді у порядку встановленому статтею 66 цього Закону.
 
-13- Яворівський В.О.
Новий абзац шостий пункту 7 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» виключити.
Вважаю, що кандидати на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит, до набрання чинності законопроектом, але не рекомендовані на посаду судді у зв'язку з відсутністю вакантних посад, призначаються на посаду судді у порядку встановленому статтею 66 цього Закону виглядає дещо дискримінаційним щодо зазначеної категорії кандидатів на посади суддів, оскільки вони фактично зобов'язуються проходити всю процедуру призначення на посаду судді знову. Також доцільно зазначити, що Закон не має зворотної дії.
 
Відхилено   «Кандидати на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит до набрання чинності цим Законом, але не рекомендовані на посаду судді у зв’язку з відсутністю вакантних посад, призначаються на посаду судді у порядку, встановленому статтею 66 цього Закону.
 
22. Призначення на посаду судді вперше кандидатів, які подали заяви про участь у доборі на посаду судді до моменту повного введення в дію положень частини першої статті 55, пунктів 5, 6 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону здійснюється без проходження ними спеціальної підготовки».
 
-14- Ківалов С.В.
В абзаці другому пункту 6 законопроекту після слів «які подали заяву про участь у доборі на посаду судді» доповнити словами «після набрання чинності цим Законом та які».
 
Враховано   Призначення на посаду судді вперше кандидатів, які подали заяву про участь у доборі на посаду судді після набрання чинності цим Законом та які до дня повного введення в дію положень частини першої статті 65, пунктів 5, 7 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону пройшли стадію, визначену пунктом 8 частини першої статті 66 цього Закону, здійснюється без проходження ними спеціальної підготовки».
 
    -15- Ківалов С.В.
В абзаці другому пункту 6 законопроекту після слів «статті 70 цього Закону» доповнити словами «пройшли стадію, визначену п.7 ст.66 цього Закону».
 
Враховано    
    -16- Ківалов С.В.
В абзаці другому пункту 6 законопроекту слова та цифри «статті 55» замінити словами та цифрами «статті 65».
 
Враховано    
    -17- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац сьомий пункту 7 розділу ХІІІ «Перехідні положення» «Призначення на посаду судді вперше кандидатів, які подали заяви про участь у доборі на посаду судді до моменту повного введення в дію положень частини першої статті 55, пунктів 5, 6 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону здійснюється без проходження ними спеціальної підготовки.».
 
Відхилено    
23. ІІ. Цей набирає чинності з дня його опублікування.

-18- Круць М.Ф.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.