Кількість абзаців - 267 Таблиця поправок


Про правовий режим земель охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-1- Пашинський С.В.
Назву закону викласти в такій редакції:
«Про землі магістральних трубопроводів та правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»
 
Відхилено   Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади встановлення та дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів з метою забезпечення їх безперебійного функціонування, раціонального використання земель в межах встановлених охоронних зон, режиму ведення господарської та іншої діяльності, охорони довкілля та екологічної безпеки, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення, господарських об’єктів від впливу можливих аварій (аварійних ситуацій).
 
-2- Пашинський С.В.
Преамбулу Закону викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає організаційні та правові засади земель магістральних трубопроводів, встановлення та дотримання правового режиму земель та охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів з метою забезпечення їх безперебійного функціонування, раціонального використання земель в межах встановлених охоронних зон, режиму ведення господарської та іншої діяльності, охорони довкілля та екологічної безпеки, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення, господарських об’єктів від впливу можливих аварій (аварійних ситуацій)»
 
Враховано редакційно   Цей Закон визначає організаційні та правові засади встановлення та дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів з метою забезпечення їх безперебійного функціонування, раціонального використання земель у межах встановлених охоронних зон, режиму ведення господарської та іншої діяльності, охорони довкілля та екологічної безпеки, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення, господарських об’єктів від впливу можливих аварій (аварійних ситуацій).
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Основні поняття і терміни, що використовуються в цьому Законі
 
-3- Пашинський С.В.
Статтю 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Основні поняття і терміни, що використовуються в цьому Законі
Поняття і терміни, що вживаються в цьому законі, мають таке значення:
аварія - небезпечна подія, яка виникла на об’єкті магістрального трубопроводу та мала техногенне походження (несанкціонована зміна режиму експлуатації) або була заподіяна внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або була спричинена природним катаклізмом (стихійне лихо, пожежа тощо), в результаті чого був порушений нормативний режим функціонування такого об'єкту, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати або створило на таких об'єктах чи в межах їх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їх життєдіяльності, або спричинило руйнування (виведення з ладу) об’єктів магістральних трубопроводів, припинення (скорочення обсягів) транспортування продукту, втрати транспортного продукту, призвело до руйнування будівель, споруд тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію об’єктів магістральних трубопроводів чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами;
аварійна ситуація на магістральних трубопроводах - стан об’єктів магістральних трубопроводів, що характеризується порушенням меж та /або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію;
внутрішні зони безпеки охоронних зон - територія охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів (за винятком магістральних газопроводів), розмір яких розділено за категорією безпеки в залежності від потенційної небезпеки навколишньому середовищу, існуючої забудови, інших факторів, які спроможні вплинути на безпеку магістральних трубопроводів;
ліквідація аварій (аварійних ситуацій) - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-відновлювальні та інші невідкладні роботи (в т.ч. ліквідація наслідків аварій), що здійснюються у разі виникнення аварій силами спеціалізованих підрозділів підприємств магістральних трубопроводів, що експлуатують магістральні трубопроводи, і спрямовані на усунення дії небезпечних факторів, негативного впливу на довкілля, на локалізацію аварії (аварійної ситуації), а також на відновлення нормативного режиму функціонування об'єктів магістральних трубопроводів;
магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, включно Метрологічний Центр, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продукту транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів
 
Враховано редакційно   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. Поняття і терміни, що вживаються в цьому законі, мають таке значення:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. аварія - небезпечна подія, яка виникла на об’єкті магістрального трубопроводу та мала техногенне походження (несанкціонована зміна режиму експлуатації) або була заподіяна внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або була спричинена природним катаклізмом (стихійне лихо, пожежа тощо), в результаті чого був порушений нормативний режим функціонування такого об'єкту, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати або створило на таких об'єктах чи в межах їх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їх життєдіяльності, або спричинило руйнування (виведення з ладу) об’єктів магістральних трубопроводів, припинення (скорочення обсягів) транспортування продукту, втрати транспортного продукту, призвело до руйнування будівель, споруд тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію об’єктів магістральних трубопроводів чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами;
 
   аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації магістрального трубопроводу (розгерметизація, вибух, пожежа тощо), спричинила руйнування (виведення з ладу) технологічних об'єктів магістрального трубопроводу, припинення (скорочення обсягу) транспортування продукту, втрату транспортованого продукту, загибель (травмування) людей чи створила загрозу безпеці, життю та здоров’ю людей, руйнування будівель та споруд, а також завдає шкоди навколишньому природному середовищу на прилеглій території;
 
9. аварійна ситуація на магістральних трубопроводах - стан об’єктів магістральних трубопроводів, що характеризується порушенням меж та /або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію;
 
   аварійна ситуація на магістральних трубопроводах – стан об’єктів магістральних трубопроводів, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію;
 
10. внутрішні зони безпеки охоронних зон - територія охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів (за винятком магістральних газопроводів), розмір яких розділено за категорією безпеки в залежності від потенційної небезпеки навколишньому середовищу, існуючої забудови, інших факторів, які спроможні вплинути на безпеку магістральних трубопроводів;
 
   внутрішні зони безпеки охоронних зон – територія охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів (крім магістральних газопроводів), розмір яких розділено за категорією безпеки залежно від потенційної небезпеки для навколишнього природного середовища, існуючої забудови, інших факторів, що можуть вплинути на безпеку магістральних трубопроводів;
 
11. ліквідація аварій (аварійних ситуацій) - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-відновлювальні та інші невідкладні роботи (в т.ч. ліквідація наслідків аварій), що здійснюються у разі виникнення аварій силами спеціалізованих підрозділів підприємств магістральних трубопроводів, що експлуатують магістральні трубопроводи, і спрямовані на усунення дії небезпечних факторів, негативного впливу на довкілля, на локалізацію аварії (аварійної ситуації), а також на відновлення нормативного режиму функціонування об'єктів магістральних трубопроводів;
 
   ліквідація аварії (аварійної ситуації) – проведення комплексу заходів, які включають аварійно-відновлювальні та інші невідкладні роботи (у тому числі ліквідацію наслідків аварії), що здійснюються в разі виникнення аварії силами спеціалізованих підрозділів підприємств магістральних трубопроводів, які експлуатують магістральні трубопроводи, та центрального органу виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та цивільного захисту і спрямовані на усунення дії небезпечних факторів, негативного впливу на довкілля, локалізацію аварії (аварійної ситуації), а також відновлення функціонування об'єктів магістральних трубопроводів;
 
12. магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, включно Метрологічний Центр, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продукту транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.
 
-4- Бевзенко В.Ф.
Визначення «магістральні трубопроводи» у статті 1 законопроекту викласти таким чином:
«магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів».
 
Враховано   магістральний трубопровід – технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або декілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів;
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац 5 частини першої статті 1 щодо терміну «магістральний трубопровід», оскільки такий термін існує в базовому законі «Про трубопровідний транспорт» і у випадку необхідності давати якісь відмінні визначення, то це потрібно робити в тому законі.
охоронна зона об'єктів магістральних трубопроводів - це земельна ділянка, прилегла до об’єктів магістрального трубопроводу, обмежена умовними лініями з обох боків трубопроводу, паралельно його осі (об’єкту), на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності.
підприємства магістральних трубопроводів - суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють експлуатацію об'єктів магістральних трубопроводів;
правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів - це визначений правовий режим земель з забороною або обмеженням діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на забезпечення спеціального режиму використання таких земель і природокористування або дотримання особливого режиму господарської та іншої діяльності на таких землях всіма власниками земель та землекористувачами, юридичними та фізичними особами, та встановлюється в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх можливого негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.
умовний діаметр (номінальний розмір) - умовний параметр магістрального трубопроводу, що не має одиниці виміру і приблизно дорівнює його внутрішньому діаметру вираженому в міліметрах.»
 
Відхилено    
13. охоронна зона об'єктів магістральних трубопроводів - це земельна ділянка, прилегла до об’єктів магістрального трубопроводу, обмежена умовними лініями з обох боків трубопроводу, паралельно його осі (об’єкту), на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності.
 
   охоронна зона об'єктів магістральних трубопроводів – територія, обмежена умовними лініями уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів та їх споруд по обидва боки від крайніх елементів конструкції магістральних трубопроводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності;
 
14. підприємства магістральних трубопроводів - суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють експлуатацію об'єктів магістральних трубопроводів;
 
   підприємства магістральних трубопроводів – суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють експлуатацію об'єктів магістральних трубопроводів;
 
15. правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів - це визначений правовий режим земель з забороною або обмеженням діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на забезпечення спеціального режиму використання таких земель і природокористування або дотримання особливого режиму господарської та іншої діяльності на таких землях всіма власниками земель та землекористувачами, юридичними та фізичними особами, та встановлюється в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх можливого негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.
 
   правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів – установлений законодавством особливий режим використання земель власниками та користувачами земельних ділянок, а також підприємствами магістральних трубопроводів, що встановлюється в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів для забезпечення належних умов їх експлуатації, запобігання їх ушкодженню та для зменшення можливого негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому;
 
16. умовний діаметр (номінальний розмір) - умовний параметр магістрального трубопроводу, що не має одиниці виміру і приблизно дорівнює його внутрішньому діаметру вираженому в міліметрах.
 
   умовний діаметр (номінальний розмір) – умовний параметр магістрального трубопроводу, що не має одиниці виміру і приблизно дорівнює його внутрішньому діаметру, вираженому в міліметрах.
 
17. Стаття 2. Основні завдання Закону
 
-6- Пашинський С.В.
Статтю 2 викласти в такій редакції
«Стаття 2. Основні завдання Закону
Основними завданнями цього Закону є:
здійснення охоронних та інших заходів на територіях охоронних зон, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і навколишнього середовища, підтримання належного екологічного стану на території охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів як об’єкту трубопровідного транспорту, а також на забезпечення їх безперебійного функціонування;
визначення порядку встановлення та дотримання правового режиму охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, його організаційного та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі відповідного режиму використання, встановлення обмежень на провадження певних видів господарської діяльності в межах охоронних зон;
визначення підстав та порядку відшкодування збитків, заподіяних юридичним та фізичним особам внаслідок виникнення аварій (аварійних ситуацій) або інших непередбачуваних ситуацій, які можуть спричинити такі збитки;»
 
Враховано   Стаття 2. Основні завдання Закону
 
18. Основними завданнями цього Закону є:
 
   Основними завданнями цього Закону є:
 
19. здійснення охоронних та інших заходів на територіях охоронних зон, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і навколишнього середовища, підтримання належного екологічного стану на території охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів як об’єкту трубопровідного транспорту, а також на забезпечення їх безперебійного функціонування;
 
   здійснення охоронних та інших заходів на території охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і навколишнього природного середовища, підтримання належного екологічного стану на території охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів як об’єкта трубопровідного транспорту, а також на забезпечення безперебійного функціонування таких об’єктів;
 
20. визначення порядку встановлення та дотримання правового режиму охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, його організаційного та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі відповідного режиму використання, встановлення обмежень на провадження певних видів господарської діяльності в межах охоронних зон;
 
   визначення порядку встановлення правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів з метою забезпечення дотримання відповідного режиму їх використання, у тому числі встановлення обмежень на провадження певних видів господарської та іншої діяльності в межах охоронних зон;
 
21. визначення підстав та порядку відшкодування збитків, заподіяних юридичним та фізичним особам внаслідок виникнення аварій (аварійних ситуацій) або інших непередбачуваних ситуацій, які можуть спричинити такі збитки;
 
   визначення підстав та порядку відшкодування шкоди, завданої юридичним та фізичним особам внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок у межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також внаслідок виникнення аварій (аварійних ситуацій) або інших непередбачуваних ситуацій, що можуть спричинити таку шкоду.
 
22. Стаття 3. Законодавство у сфері правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-7- Пашинський С.В.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Законодавство щодо правового регулювання режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
Законодавство у сфері правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України Про трубопровідний транспорт, Правил охорони магістральних трубопроводів, цього Закону, інших нормативно-правових актів.
 
Враховано   Стаття 3. Законодавство щодо правового регулювання режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
23. Законодавство у сфері правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України Про трубопровідний транспорт, Правил охорони магістральних трубопроводів, цього Закону, інших нормативно-правових актів.
 
   Регулювання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про трубопровідний транспорт», цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
24. Стаття 4. Особливості регулювання відносин в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів.
 
-8- Пашинський С.В.
Статтю 4. викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані із використанням земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів незалежно від форм власності на землю та об’єкти магістральних трубопроводів, незалежно від форм власності та відомчої їх належності.»
 
Враховано   Стаття 4. Сфера дії Закону
 
25. 1. Відносинами регулювання в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з встановленням охоронних зон магістральних трубопроводів, забезпеченням спеціального режиму використання земель і природокористування в таких зонах, дотриманням особливого режиму здійснення господарської та іншої діяльності.
 
   Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з використанням земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, незалежно від форми власності на землю і об’єкти магістральних трубопроводів.
 
26. 2. Суб’єктами відносин у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, а також власники та/або користувачі земельних ділянок, по території яких проходить охоронна зона об’єктів магістральних трубопроводів;
 
      
27. 3. Об’єктами відносин у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є земельні ділянки по яких проходять охоронні зони магістральних трубопроводів та розташовані в межах цих ділянок наземні, надземні та підземні об’єкти магістральних трубопроводів.
 
      
28. Стаття 5. Склад об'єктів магістральних трубопроводів.
 
-9- Пашинський С.В.
Статтю 5. викласти в такій редакції:
« Стаття 5. Склад об'єктів магістральних трубопроводів.
1. До складу об'єктів магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
лінійна частина магістральних нафтопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується;
лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних нафтопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних нафтопроводів від корозії;
лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних нафтопроводів;
протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних нафтопроводів;
ємності для зберігання продукту, який транспортується, амбари для аварійного випуску продукту, який транспортується;
дороги, розміщені вздовж траси магістральних нафтопроводів, вертолітні майданчики на трасі нафтопроводів, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження нафтопроводів;
майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, лінії електропередач та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
наливні та зливні естакади, причали для нафти та інших речовин, що знаходяться у власності або користуванні підприємств магістральних нафтопроводів;
пункти підігрівання нафти;
будівлі обхідників;
споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістральних нафтопроводів через водні перешкоди
системи оповіщення населення у разі настання аварій (аварійних ситуацій).
інші об’єкти, які будуть віднесені до об’єктів магістральних нафтопроводів у встановленому порядку.
2. До складу об'єктів магістральних газопроводів, етиленопроводів, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
лінійна частина магістральних газопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних і компресорних станцій, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується, конденсатозбірниками, пристроями для введення метанолу;
лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних газопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних газопроводів від корозії;
лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних газопроводів;
протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних газопроводів, насосних, компресорних, наливних і розподільних станцій;
ємності для зберігання і дегазації газового конденсату, амбари для аварійного випуску і конденсату;
дороги прокладені вздовж траси магістральних газопроводів, вертолітні майданчики на трасі трубопроводів, знаки закріплення траси магістральних трубопроводів на місцевості;
майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, компресорні та газорозподільні станції, лінії електропередач та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
підземні сховища газу з усіма основними та допоміжними об’єктами (компресорними станціями, установками осушування газу, газозбірними пунктами, шлейфами газових свердловин, фондом свердловин), лініями електропередачі та спорудами електропостачання, лініями технологічного зв’язку, засобами телемеханіки та установками електрохімічного захисту від корозії;
наливні та зливні естакади, причали для інших речовин, що знаходяться у власності або користуванні підприємств магістральних газопроводів;
пункти підігрівання та змішування;
напорознижувальні станції;
автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;
будинки операторів ГРС, будинки лінійних обхідників;
«Метрологічний Центр»;
споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди.».
 
Враховано редакційно   Стаття 5. Склад об'єктів магістральних трубопроводів
1. До складу об'єктів магістральних трубопроводів, уздовж яких встановлюються охоронні зони, належать об'єкти магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, газопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів.
 
29. 1. До складу об'єктів магістральних нафтопроводів, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
 
   2. До складу об'єктів магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, розташованих у межах охоронної зони, належать:
 
30. лінійна частина магістральних нафтопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується;
 
   лінійна частина магістральних нафтопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних станцій, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, що транспортується;
 
31. лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних нафтопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних нафтопроводів від корозії;
 
   лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних нафтопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних нафтопроводів від корозії;
 
32. лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних нафтопроводів;
 
   лінії електропередачі та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних нафтопроводів;
 
33. протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних нафтопроводів;
 
   протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних нафтопроводів;
 
34. ємності для зберігання продукту, який транспортується, амбари для аварійного випуску продукту, який транспортується;
 
   ємності для зберігання продукту, що транспортується, амбари для аварійного випуску продукту, що транспортується;
 
35. дороги, розміщені вздовж траси магістральних нафтопроводів, вертолітні майданчики на трасі нафтопроводів, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження нафтопроводів;
 
   дороги, розміщені вздовж трас магістральних нафтопроводів, вертолітні майданчики на трасах нафтопроводів, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження нафтопроводів;
 
36. майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
 
   майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
 
37. головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, лінії електропередач та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
 
   головні та проміжні перекачувальні і наливні насосні станції, резервуарні парки, лінії електропередачі та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
 
38. наливні та зливні естакади, причали для нафти та інших речовин, що знаходяться у власності або користуванні підприємств магістральних нафтопроводів;
 
   наливні та зливні естакади, причали для нафти та інших речовин, що перебувають у власності або користуванні підприємств магістральних нафтопроводів;
 
39. пункти підігрівання нафти;
 
   пункти підігрівання нафти;
 
40. будівлі обхідників;
 
   будинки лінійних обхідників;
 
41. споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістральних нафтопроводів через водні перешкоди
 
   споруди для локалізації аварій, розташовані на рубежах переходів магістральних нафтопроводів через водні об’єкти;
 
42. системи оповіщення населення у разі настання аварій (аварійних ситуацій).
 
   системи оповіщення населення в разі виникнення аварій (аварійних ситуацій);
 
43. інші об’єкти, які будуть віднесені до об’єктів магістральних нафтопроводів у встановленому порядку.
 
   інші об’єкти, що забезпечують безпеку та надійну експлуатацію магістральних нафтопроводів.
 
44. 2. До складу об'єктів магістральних газопроводів, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
 
   3. До складу об'єктів магістральних газопроводів, розташованих у межах охоронної зони, належать:
 
45. лінійна частина магістральних газопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних і компресорних станцій, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується, конденсатозбірниками, пристроями для введення метанолу;
 
   лінійна частина магістральних газопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення компресорних станцій, вузлами пуску і прийому;
 
46. лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних газопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних газопроводів від корозії;
 
   конденсатозбірники, пристрої для введення метанолу;
 
47. лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних газопроводів;
 
   установки електрохімічного захисту від корозії;
 
48. протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних газопроводів, насосних, компресорних, наливних і розподільних станцій;
 
   знаки закріплення трас магістральних трубопроводів на місцевості;
 
49. ємності для зберігання і дегазації газового конденсату, амбари для аварійного випуску і конденсату;
 
   майданчики складування аварійного запасу труб та запірної арматури;
 
50. дороги прокладені вздовж траси магістральних газопроводів, вертолітні майданчики на трасі трубопроводів, знаки закріплення траси магістральних трубопроводів на місцевості;
 
   дороги, прокладені вздовж трас магістральних газопроводів, вертолітні майданчики на трасах трубопроводів;
 
51. майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
 
   міжгазопровідні пункти редукування газу;
 
52. головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, компресорні та газорозподільні станції, лінії електропередач та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
 
   лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби лінійної телемеханіки;
 
53. підземні сховища газу з усіма основними та допоміжними об’єктами (компресорними станціями, установками осушування газу, газозбірними пунктами, шлейфами газових свердловин, фондом свердловин), лініями електропередачі та спорудами електропостачання, лініями технологічного зв’язку, засобами телемеханіки та установками електрохімічного захисту від корозії;
 
   ємності для зберігання і дегазації газового конденсату, амбари для аварійного випуску конденсату;
 
54. наливні та зливні естакади, причали для інших речовин, що знаходяться у власності або користуванні підприємств магістральних газопроводів;
 
   протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об'єктів магістральних газопроводів;
 
55. пункти підігрівання та змішування;
 
   газовимірювальні станції (пункти);
 
56. напорознижувальні станції;
 
   компресорні станції;
газорозподільні станції;
 
57. автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;
 
   лінії електропередачі та споруди енергопостачання об'єктів магістральних газопроводів;
підземні сховища газу з геологічною структурою штучного газового покладу, фондом свердловин, шлейфами, газозбірними колекторами, технологічними трубопроводами, газозбірними пунктами, установками підготовки газу, газопроводами-підключеннями, дотискувальними компресорними станціями, під’їзними дорогами;
 
58. будинки операторів ГРС, будинки лінійних обхідників;
 
   автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;
будинки операторів газорозподільних станцій, будинки лінійних обхідників;
 
59. «Метрологічний Центр»;
 
   метрологічний центр;
 
60. споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди.
 
-10- Бевзенко В.Ф.
Статтю 5 доповнити абзацом першим такого змісту:
«До складу об'єктів магістральних трубопроводів, уздовж яких цим Законом встановлюються охоронні зони, належать об'єкти магістральних: нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, газопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів».
 
Враховано   споруди для локалізації аварій, розташовані на межі переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди;
інші об’єкти, що забезпечують безпеку та надійну експлуатацію магістральних газопроводів.
 
61. «
;  
-11- Бевзенко В.Ф.
Статтю 5 доповнити пунктом три такого змісту:
«3. До складу об'єктів магістрального аміакопроводу, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
лінійна частина магістрального аміакопроводу з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних станцій, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується;
лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістрального аміакопроводу, установки електрохімічного захисту магістрального аміакопроводу від корозії;
лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістрального аміакопроводу;
протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістрального аміакопроводу;
ємності для зберігання продукту, який транспортується, комори для аварійного випуску продукту, який транспортується;
дороги, розміщені вздовж траси магістрального аміакопроводу, вертолітні майданчики на трасі аміакопроводу, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження аміакопроводу;
майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, лінії електропередач та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
наливні та зливні естакади, причали для аміаку та інших речовин, що знаходяться у власності або користуванні підприємств магістрального аміакопроводу;
станції роздачі рідкого аміаку;
будівлі обхідників;
споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістрального аміакопроводу через водні перешкоди;
системи оповіщення населення у разі настання аварій (аварійних ситуацій);
інші об’єкти, які будуть віднесені до об’єктів магістрального аміакопроводу у встановленому законом порядку.»
 
Враховано   4. До складу об'єктів магістральних аміакопроводів, розташованих у межах охоронної зони, належать:
лінійна частина магістральних аміакопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних станцій, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості продукту, що транспортується;
лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних аміакопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних аміакопроводів від корозії;
лінії електропередачі та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних аміакопроводів;
протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об’єктів магістральних аміакопроводів;
ємності для зберігання продукту, що транспортується, амбари для аварійного випуску продукту, що транспортується;
дороги, розміщені вздовж трас магістральних аміакопроводів, вертолітні майданчики на трасах аміакопроводів, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження аміакопроводів;
майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
головні та проміжні перекачувальні і наливні насосні станції, резервуарні парки, лінії електропередачі та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;
наливні та зливні естакади, причали для аміаку та інших речовин, що перебувають у власності або користуванні підприємств магістральних аміакопроводів;
станції роздачі рідкого аміаку;
будинки обхідників;
споруди для локалізації аварій, розташовані на межі переходів магістральних аміакопроводів через водні об’єкти;
системи оповіщення населення в разі виникнення аварій (аварійних ситуацій);
інші об’єкти, що забезпечують безпеку та надійну експлуатацію магістральних аміакопроводів.
5. До складу об'єктів магістральних етиленопроводів, розташованих у межах охоронної зони, належать:
лінійна частина етиленопроводів з арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості етилену, що транспортується;
лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки, системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення в разі їх виявлення, установки електрохімічного захисту етиленопроводів від корозії;
лінії електропередачі та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних етиленопроводів;
протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об'єктів магістральних етиленопроводів;
дороги, прокладені вздовж трас магістральних етиленопроводів, знаки закріплення трас магістральних етиленопроводів на місцевості;
майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
майданчики лінійних кранів і факельних свіч;
будинки лінійних обхідників;
метрологічний центр;
споруди для локалізації аварій, розташовані на рубежах переходів магістральних етиленопроводів через водні об’єкти;
інші об'єкти, що забезпечують безпеку та надійну експлуатацію магістральних етиленопроводів.
 
    -12- Бевзенко В.Ф.
Статтю 5 доповнити пунктом чотири такого змісту:
«4. До складу об'єктів магістральних етиленопроводів, які розташовані в межах охоронної зони, входять:
лінійна частина етиленопроводів з арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами вимірювання кількості етилену, який транспортується;
лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки, системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виявлення, установки електрохімічного захисту етиленопроводів від корозії;
лінії електропередач та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками активного захисту магістральних етиленопроводів;
протипожежні, протиерозійні та захисні споруди об'єктів магістральних етиленопроводів;
дороги прокладені вздовж траси магістральних етиленопроводів, знаки закріплення траси магістральних етиленопроводів на місцевості;
майданчики складування аварійного запасу труб, деталей трубопроводу та запірної арматури;
площадки лінійних кранів і факельних свіч;
будинки лінійних обхідників;
"Метрологічний Центр";
споруди для локалізації аварій, що знаходяться на рубежах переходів магістральних етиленопроводів через водні перешкоди;
інші об'єкти, які будуть віднесені до об'єктів магістральних етиленопроводів у встановленому законодавством порядку»
 
Враховано    
    -13- Пашинський С.В.
Доповнити законопроект статтею 6 такого змісту:
«Стаття 6. Землі під об’єктами магістральних трубопроводів
До земель магістральних трубопроводів відносяться земельні ділянки, надані в установленому законом порядку для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування складу об’єктів трубопровідного транспорту.»
 
Відхилено    
62. Стаття 6. Основні принципи регулювання відносин в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-14- Пашинський С.В.
Статтю 6. викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Принципи регулювання правового режиму охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
Основними принципами регулювання правового режиму охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів є:
комплексність заходів, спрямованих на забезпечення дотримання технологічних режимів поставки продуктів транспортування споживачам та безаварійного функціонування і розвитку магістральних трубопроводів;
поєднання інтересів забезпечення енергетичної безпеки держави та захисту навколишнього природного середовища;
пріоритет безпеки життя і здоров’я населення над економічною вигодою від діяльності об’єктів магістральних трубопроводів ;
визнання пріоритету потреб суспільної необхідності на землі об’єктів магістральних трубопроводів над потребами приватної власності на землю інших осіб;
гарантування відшкодування розміру втрат і збитків, які можуть бути нанесені об’єктами магістральних трубопроводів власникам і користувачам земельних ділянок;
заборона улаштування на об’єктах магістральних трубопроводів обладнання, устаткування, пристроїв тощо які не передбачені вимогами чинних норм проектування та експлуатації;
забезпечення населення достовірною інформацією про імовірні ризики, пов’язані з функціонуванням магістральних трубопроводів у разі порушення режиму їх охоронних зон та про можливі дії в охоронних зонах при ліквідації аварійних чи інших надзвичайних ситуацій на магістральних трубопроводах.;
невідворотність відповідальності осіб, винних у виникненні перешкод підприємствам магістральних трубопроводів при здійсненні ними контролю за технічним станом та виконанні планових і аварійно-відновлювальних робіт, спричиненні аварій, створенні аварійних ситуацій чи інших ускладнень у нормативному функціонуванні магістральних трубопроводів, що призвели до шкоди здоров'ю населення, його майну, а також майну підприємств магістральних трубопроводів і довкіллю»;
 
Враховано частково   Стаття 6. Основні принципи регулювання відносин в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
63. Основними принципами регулювання відносин в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів є:
 
   Основними принципами регулювання відносин в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів є:
 
64. пріоритет безпечної життєдіяльності населення та довкілля;
 
      
65. комплексність заходів, спрямованих на забезпечення безаварійного функціонування магістральних трубопроводів, та дотримання режиму територій охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів;
 
   комплексність заходів, спрямованих на забезпечення дотримання технологічних режимів постачання продуктів транспортування споживачам та безаварійного функціонування і розвитку магістральних трубопроводів;
поєднання інтересів забезпечення енергетичної безпеки держави та захисту навколишнього природного середовища;
пріоритет безпечної життєдіяльності населення та довкілля;
гарантування відшкодування шкоди, що може бути завдана підприємствами магістральних трубопроводів власникам і користувачам земельних ділянок;
 
66. заборона улаштування на об’єктах магістральних трубопроводів обладнання, устаткування, пристроїв тощо які не передбачені вимогами чинних норм проектування та експлуатації;
 
   заборона встановлення на об’єктах магістральних трубопроводів обладнання, устаткування, пристроїв, не передбачених вимогами норм проектування, будівництва та експлуатації;
 
67. забезпечення населення достовірною інформацією про імовірні ризики, пов’язані з функціонуванням магістральних трубопроводів у разі порушення режиму їх охоронних зон та про можливі дії в охоронних зонах при ліквідації аварійних чи інших надзвичайних ситуацій на магістральних трубопроводах.;
 
   забезпечення населення достовірною інформацією про імовірні ризики, пов’язані з функціонуванням магістральних трубопроводів, у разі порушення правового режиму їх охоронних зон та про можливі дії в охоронних зонах під час ліквідації аварійних чи інших небезпечних ситуацій на магістральних трубопроводах;
 
68. невідворотність відповідальності осіб, винних у виникненні перешкод підприємствам магістральних трубопроводів при здійсненні ними контролю за технічним станом та виконанні планових і аварійно-відновлювальних робіт, спричиненні аварій, створенні аварійних ситуацій чи інших ускладнень у нормативному функціонуванні магістральних трубопроводів, що призвели до шкоди здоров'ю населення, його майну, а також майну підприємств магістральних трубопроводів і довкіллю;
 
   відповідальність осіб, винних у створенні перешкод підприємствам магістральних трубопроводів при здійсненні ними контролю за технічним станом та виконанні планових і аварійно-відновлювальних робіт, у спричиненні аварій, створенні аварійних ситуацій чи інших ускладнень у функціонуванні магістральних трубопроводів, що завдали шкоди життю і здоров'ю населення, його майну, а також майну підприємств магістральних трубопроводів, власників та користувачів земельних ділянок, довкіллю;
 
69. встановлення економічно обґрунтованих розмірів відшкодування збитків, які можуть бути нанесені підприємствами магістральних трубопроводів власникам земельних ділянок в охоронних зонах магістральних трубопроводів.
 
-15- Пашинський С.В.
Законопроект доповнити статтею такого змісту:
«Стаття 7. Охоронні зони магістральних трубопроводів
Охоронні зони магістральних трубопроводів встановлюються уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів у вигляді території, що віддалена на певну відстань по обидва боки від крайніх елементів конструкції магістральних трубопроводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані.
Земельні ділянки в межах вказаних зон не вилучаються (викупляються) у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями (обтяженнями).
Охоронні зони магістральних трубопроводів встановлюються на землях всіх категорій земель»
 
Відхилено   встановлення обмежень на використання земельних ділянок та обґрунтованих розмірів відшкодування шкоди, що може бути завдана підприємствам магістральних трубопроводів власниками та користувачами земельних ділянок в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів.
 
70. Стаття 7. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-16- Пашинський С.В.
«Стаття 7. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів включає:
встановлення обмежень для власників і користувачів земельних ділянок в межах охоронних зон, а також встановлення охоронних зон на підставі документів землеустрою;
встановлення та дотримання визначеного правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів;
державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об‘єктів магістральних трубопроводів та дотриманням режиму цих земель».
 
Враховано   Стаття 7. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
71. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів включає:
 
   Система заходів щодо дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів включає:
 
72. встановлення обмежень для власників і користувачів земельних ділянок в межах охоронних зон, а також встановлення охоронних зон на підставі документів землеустрою;
 
   визначення охоронних зон у документації із землеустрою і внесення їх до державного земельного кадастру;
 
73. встановлення та дотримання визначеного правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
   встановлення обмежень на використання власником або користувачем земельних ділянок у межах охоронних зон;
 
74. державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об‘єктів магістральних трубопроводів та дотриманням режиму цих земель
 
-17- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«встановлення обмежень на використання власником або користувачем земельних ділянок в межах охоронних зон;
зазначення охоронних зон у документації із землеустрою, а також внесення їх до державного земельного кадастру;»
 
Враховано   державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів.
 
75. Стаття 8. Обмеження прав на земельну ділянку в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-18- Пашинський С.В.
Статтю 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Обмеження прав на земельну ділянку в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. На використання власником або користувачем земельної ділянки або її частини в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів встановлюється обмеження в обсязі, передбаченому цим Законом.
2. Обмеження на використання земельної ділянки в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів підлягають державній реєстрації відповідно до закону і діють безстроково до їх скасування органом реєстрації за поданням підприємств магістральних трубопроводів або уповноваженого органу державного нагляду і контролю відповідно до їх компетенції.
3. Обмеження на використання земельної ділянки в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів реєструються при наданні цих ділянок у власність (оренду).»
 
Враховано редакційно   Стаття 8. Обмеження прав на земельні ділянки в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
76. 1. На використання власником або користувачем земельної ділянки або її частини в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів встановлюється обмеження в обсязі, передбаченому цим Законом.
 
   На використання власником або користувачем земельної ділянки чи її частини в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів встановлюються обмеження в обсязі, передбаченому цим Законом.
 
77. 2. Обмеження на використання земельної ділянки в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів підлягають державній реєстрації відповідно до закону і діють безстроково до їх скасування органом реєстрації за поданням підприємств магістральних трубопроводів або уповноваженого органу державного нагляду і контролю відповідно до їх компетенції.
 
-19- Пашинський С.В.
Законопроект доповнити статтею такого змісту;
«Стаття 8. Особливості регулювання відносин в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів.
1. Відносинами регулювання в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з встановленням охоронних зон магістральних трубопроводів, забезпеченням спеціального режиму використання земель і природокористування в таких зонах, дотриманням особливого режиму здійснення господарської та іншої діяльності.
2. Суб’єктами відносин у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування, органи державної влади , а також власники та/або користувачі земельних ділянок, по території яких проходить охоронна зона об’єктів магістральних трубопроводів;
3. Об’єктами відносин у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів є земельні ділянки по яких проходять охоронні зони магістральних трубопроводів та розташовані в межах цих ділянок наземні, надземні та підземні об’єкти магістральних трубопроводів.»
 
Відхилено   Обмеження на використання земельних ділянок у межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів встановлюються і діють з дня введення відповідного об’єкта магістрального трубопроводу в експлуатацію.
Перехід права власності чи користування земельною ділянкою не є підставою для припинення дії обмежень на використання земельних ділянок в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів.
 
78. Стаття 9. Документація із землеустрою щодо встановлення охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-20- Пашинський С.В.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Документація із землеустрою щодо встановлення охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. Документацією із землеустрою у сфері правового режиму земель охоронних зон є схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання охоронних зон на землях адміністративно-територіальних утворень, інших землеволодінь і землекористувань, кадастрові плани, перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, матеріали земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок, інші відповідні документи.
2. Районні (міські) державні адміністрації або органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції своєчасно надають підприємствам магістральних трубопроводів інформацію щодо землеволодінь (землекористувань), стану земель та їх використання в межах охоронних зон магістральних трубопроводів.
3. Документацією із землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель охоронних зон, провадження інших видів діяльності тощо.
4. Власники землі та землекористувачі, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.»
 
Враховано частково   Стаття 9. Відображення охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів у документації із землеустрою
 
79. 1. Документацією із землеустрою у сфері правового режиму земель охоронних зон є схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання охоронних зон на землях адміністративно-територіальних утворень, інших землеволодінь і землекористувань, кадастрові плани, перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, матеріали земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок, інші відповідні документи.
 
   Охоронні зони магістральних трубопроводів зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектах землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, спеціальних тематичних картах і атласах стану земель та їх використання, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічній документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, іншій документації із землеустрою та кадастрових планах.
Охоронні зони магістральних трубопроводів зазначаються в документації із землеустрою з моменту надання земельної ділянки для будівництва об'єкта магістрального трубопроводу.
 
80. 3. Документацією із землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель охоронних зон, провадження інших видів діяльності тощо.
 
      
81. 4. Власники землі та землекористувачі, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.
 
-21- Бевзенко В.Ф.
Назву статті 9 викласти у такій редакції:
«Стаття 9. Відображення охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів у документації із землеустрою».
 
Враховано   Власники або користувачі земельної ділянки, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства магістральних трубопроводів мають вживати заходів щодо охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель охоронних зон магістральних трубопроводів.
 
    -22- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
«Охоронні зони магістральних трубопроводів зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектах землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, спеціальних тематичних картах і атласах стану земель та їх використання, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); технічній документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, іншій документації із землеустрою та кадастрових планах».
 
Враховано    
    -23- Бевзенко В.Ф.
Статтю 9 доповнити абзацом такого змісту:
«Межі охоронних зон магістральних трубопроводів зазначаються у документації із землеустрою з часу надання земельної ділянки для будівництва об'єкту магістрального трубопроводу.»
 
Враховано редакційно    
    -24- Лук'янчук Р.В.
Проект містить неузгодженості статей 8 і 9. Так, частина друга статті 8 встановлює, що обмеження на використання земельних ділянок у межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів встановлюються і діють з дня введення відповідного об’єкта магістрального трубопроводу в експлуатацію. Разом з тим, частини 2,3,4 статті 9 визначають, що охоронні зони магістральних трубопроводів зазначаються у документації із землеустрою з моменту надання земельної ділянки для будівництва об'єкта магістрального трубопроводу.
Власники або користувачі земельної ділянки, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства магістральних трубопроводів забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель охоронних зон магістральних трубопроводів.
Межі охоронних зон магістральних трубопроводів зазначаються у документації із землеустрою з моменту надання земельної ділянки для будівництва об'єкта магістрального трубопроводу.
В даному випадку пропоную моментом початку дії обмежень відповідної охоронної зони визначити дату реєстрації в державному земельному кадастрі право установчого документа із таким обмеженням.
 
Відхилено    
82. Стаття 10. Державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
-25- Пашинський С.В.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
Державний контроль за використанням та охороною земель в межах охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.»
 
Враховано   Стаття 10. Державний контроль за використанням та охороною земель в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
83. Державний контроль за використанням та охороною земель в межах охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 
   Державний контроль за використанням та охороною земель у межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
84. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
85. РОЗМІР ТА РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ.
 
   РОЗМІРИ ТА РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
86. Стаття 11. Розмір та межі охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-26- Пашинський С.В.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Розмір та межі охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
- навколо магістральних нафтопроводів - шириною до 200 м з обох боків від осі в залежності від класу (діаметру) магістральних нафтопроводів:
- ІV клас, умовним діаметром до 300 мм включно - 75 м
- ІІІ клас, умовним діаметром від 301 до 500 мм включно - 100 м
- ІІ клас, умовним діаметром від 501 до 1000 мм включно - 150 м
- Іклас, умовним діаметром від 1001 до 1400 мм включно - 200 м
- навколо насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною від 100 до 200 м в залежності від їх категорії :
- ІІІ категорія, при ємності резервуарного парку до 20 000 м3 і НПС без резервуарних парків - 100 м;
- ІІ категорія, при ємності резервуарного парку понад 20 000 до 100 000 м3 включно - 150 м;
- Ікатегорія, при ємності резервуарного парку понад 100 000 м3 - 200 м.
На багатониткових магістральних нафтопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних нафтопроводів з розміром, що встановлений для найбільшого умовного діаметру серед всіх ниток.
Інші об’єкти магістральних нафтопроводів знаходяться в межах охоронної зони, визначеної для магістральних нафтопроводів та насосних перекачувальних станцій і на них розповсюджується режим внутрішніх зон безпеки, визначений для цих об’єктів.
2. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних газопроводів, етиленопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
а) газопровід І класу, прирівняний до нього етиленопровід ( кваліфікований відповідно до діючих будівельних норм і правил для магістральних газопроводів)
умовним діаметром до 300 мм. – 100 м, понад 300 мм. до 600 мм. включно – 150 м,
понад 600 мм. до 800 мм. включно – 200 м,
понад 800 мм. до 1000 мм. включно – 250 м,
понад 1000 мм. до 1200 мм. включно – 300 м, понад 1200 мм. до 1400 мм. включно – 350 м;
3. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних аміакопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів
- навколо магістральних аміакопроводів - шириною від 500 м до 1000 м з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів :
- умовним діаметром до 300 мм включно - 500 метрів
- умовним діаметром більше 300 мм - 1000 метрів
- навколо наземних споруд насосних та роздавальних станцій аміакопроводу (від огорожі) - шириною 200 метрів.»
 
Враховано   Стаття 11. Розміри охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
87. 1. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних нафтопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
   1. Для забезпечення безпечної експлуатації та виключення можливості ушкодження об’єктів магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
88. - навколо магістральних нафтопроводів - шириною до 200 м з обох боків від осі в залежності від класу (діаметру) магістральних нафтопроводів:
 
   1) вздовж магістральних нафтопроводів з обох боків від їх осі залежно від класу (умовного діаметра):
 
89. - ІV клас, умовним діаметром до 300 мм включно - 75 м
 
   ІV клас, умовним діаметром до 300 міліметрів включно – 75 метрів;
 
90. - ІІІ клас, умовним діаметром від 301 до 500 мм включно - 100 м
 
   ІІІ клас, умовним діаметром від 301 до 500 міліметрів включно – 100 метрів;
 
91. - ІІ клас, умовним діаметром від 501 до 1000 мм включно - 150 м
 
   ІІ клас, умовним діаметром від 501 до 1000 міліметрів включно – 150 метрів;
 
92. - Іклас, умовним діаметром від 1001 до 1400 мм включно - 200 м
 
   Іклас, умовним діаметром від 1001 до 1400 міліметрів включно – 200 метрів;
 
93. - навколо насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною від 100 до 200 м в залежності від їх категорії:
 
   2) навколо насосних перекачувальних станцій, морських нафтових терміналів, кінцевих пунктів магістральних нафтопроводів, пунктів приймання та здавання нафти, пунктів підігріву нафти (від огорожі) залежно від категорії:
 
94. - ІІІ категорія, при ємності резервуарного парку до 20 000 м3 і НПС без резервуарних парків - 100 м;
 
   ІІІ категорія, при ємності резервуарного парку до 20 000 метрів кубічних і насосних перекачувальних станцій морських нафтових терміналів, кінцевих пунктів магістральних нафтопроводів, пунктів приймання та здавання нафти, пунктів підігріву нафти без резервуарних парків – 100 метрів;
 
95. - ІІ категорія, при ємності резервуарного парку понад 20 000 до 100 000 м3 включно - 150 м;
 
   ІІ категорія, при ємності резервуарного парку від 20 000 до 100 000 метрів кубічних включно – 150 метрів;
 
96. - Ікатегорія, при ємності резервуарного парку понад 100 000 м3 - 200 м.
 
   Ікатегорія, при ємності резервуарного парку понад 100 000 метрів кубічних – 200 метрів.
 
97. На багатониткових магістральних нафтопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних нафтопроводів з розміром, що встановлений для найбільшого умовного діаметру серед всіх ниток.
 
   На багатониткових магістральних нафтопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних нафтопроводів у розмірі, встановленому для найбільшого умовного діаметра серед всіх ниток;
 
98. Інші об’єкти магістральних нафтопроводів знаходяться в межах охоронної зони, визначеної для магістральних нафтопроводів та насосних перекачувальних станцій і на них розповсюджується режим внутрішніх зон безпеки, визначений для цих об’єктів.
 
   Режим внутрішніх зон безпеки охоронних зон поширюється на інші об’єкти магістральних нафтопроводів, розташовані в межах охоронної зони, визначеної для магістральних нафтопроводів та насосних перекачувальних станцій, встановлений для цих об’єктів.
 
99. 2. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних газопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
   2. Для забезпечення безпечної експлуатації вздовж об’єктів магістральних газопроводів, етиленопроводів встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
100. газопровід І класу умовним діаметром:
 
   1) газопровід І класу, прирівняний до нього етиленопровід (кваліфікований відповідно до будівельних норм і правил для магістральних газопроводів), умовним діаметром:
 
101. до 300 мм. – 100 м,
понад 300 мм. до 600 мм. включно – 150 м,
понад 600 мм. до 800 мм. включно – 200 м,
понад 800 мм. до 1000 мм. включно – 250 м,
понад 1000 мм. до 1200 мм. включно – 300 м
понад 1200 мм. до 1400 мм. включно – 350 м;
 
   до 300 міліметрів – 100 метрів,
від 300 міліметрів до 600 міліметрів включно – 150 метрів,
від 600 міліметрів до 800 міліметрів включно – 200 метрів,
від 800 міліметрів до 1000 міліметрів включно – 250 метрів,
від 1000 міліметрів до 1200 міліметрів включно – 300 метрів,
від 1200 міліметрів до 1400 міліметрів включно – 350 метрів;
 
102. газопровід ІІ класу умовним діаметром:
до 300 мм. включно – 75 м,
понад 300 мм. – 125 м;
 
   2) газопровід ІІ класу, прирівняний до нього етиленопровід (кваліфікований відповідно до будівельних норм і правил для магістральних газопроводів), умовним діаметром:
до 300 міліметрів включно – 75 метрів,
понад 300 міліметрів – 125 метрів;
 
103. для компресорних станцій (від огорожі) магістральних газопроводів –Ікласу, умовним діаметром:
 
   3) для компресорних станцій (від огорожі) магістральних газопроводів Ікласу, умовним діаметром :
 
104. до 600 мм. включно – 500 м,
понад 600 мм. – 700 м;
 
   до 600 міліметрів включно – 500 метрів,
понад 600 міліметрів – 700 метрів;
 
105. -ІІ класу, незалежно від умовного діаметру – 500м.
 
   для компресорних станцій (від огорожі) магістральних газопроводів ІІ класу незалежно від умовного діаметра – 500 метрів;
 
106. для газорозподільних станцій та газозбірних пунктів (від огорожі) магістральних газопроводів І класу, умовним діаметром:
 
   4) для газорозподільних станцій та газозбірних пунктів підземних сховищ газу (від огорожі) магістральних газопроводів І класу, умовним діаметром:
 
107. до 300 мм. – 150 м,
понад 300 мм. до 600 мм. включно – 175 м,
понад 600 мм. до 800 мм. включно – 200 м,
понад 800 мм. до 1000 мм. включно – 250 м,
понад 1000 мм. до 1200 мм. включно – 300 м,
понад 1200 мм. до 1400 мм. включно – 350 м;
 
   до 300 міліметрів – 150 метрів,
від 300 міліметрів до 600 міліметрів включно – 175 метрів,
від 600 міліметрів до 800 міліметрів включно – 200 метрів,
від 800 міліметрів до 1000 міліметрів включно – 250 метрів,
від 1000 міліметрів до 1200 міліметрів включно – 300 метрів,
від 1200 міліметрів до 1400 міліметрів включно – 350 метрів;
 
108. для газорозподільних станцій та газозбірних пунктів (від огорожі) магістральних газопроводів ІІ класу, умовним діаметром:
до 300 мм. – 100 м,
понад 300 мм – 125 м.
 
   для газорозподільних станцій та газозбірних пунктів (від огорожі) магістральних газопроводів ІІ класу, умовним діаметром:
до 300 міліметрів – 100 метрів,
понад 300 міліметрів – 125 метрів.
 
109. Розмір охоронної зони для автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій із Рр=20 МПа (від огорожі), метрів - 100 - (для усіх типів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій)
 
   3. Розмір охоронної зони для автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій із Рр=20 МПа (від огорожі) – 100 метрів, для всіх типів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.
 
110. Розмір охоронної зони для свердловин підземних сховищ газу (від гирла свердловини), метрів:
300 - до житлових будівель
 
   4. Розмір охоронної зони для свердловин підземних сховищ газу (від гирла свердловини):
300 метрів – до житлових будівель;
 
111. 500 - до громадських і промислових будівель
 
   500 метрів – до громадських і промислових будівель.
 
112. На багатониткових магістральних газопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних газопроводів з розміром, що встановлений для найбільшого умовного діаметру серед всіх ниток.
 
   5. На багатониткових магістральних газопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних газопроводів у розмірі, встановленому для найбільшого умовного діаметра серед усіх ниток.
 
113. Інші об’єкти магістральних газопроводів знаходяться в межах охоронної зони, визначеної для магістральних газопроводів та насосних перекачувальних, станцій компресорних станцій, газорозподільних станцій, газозбірних пунктів та свердловин підземних сховищ газу і на них також розповсюджується режим земель охоронних зон, визначений для цих об’єктів.
 
   6. Режим земель охоронних зон поширюється також на інші об’єкти магістральних газопроводів, розташовані в межах охоронної зони, визначеної для магістральних газопроводів та компресорних станцій, газорозподільних станцій, газозбірних пунктів та свердловин підземних сховищ газу.
 
114. 3. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних аміакопроводів навколо них встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
   7. Для забезпечення безпечної експлуатації об’єктів магістральних аміакопроводів встановлюються охоронні зони таких розмірів:
 
115. - навколо магістральних аміакопроводів - шириною від 500 м до 1000 м з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів:
 
   вздовж магістральних аміакопроводів з обох боків від їх осі залежно від умовного діаметра:
 
116. - умовним діаметром до 300 мм включно - 500 метрів
 
   до 300 міліметрів включно – 500 метрів;
 
117. - умовним діаметром більше 300 мм - 1000 метрів
 
   понад 300 міліметрів – 1000 метрів;
 
118. - навколо наземних споруд насосних та роздавальних станцій аміакопроводу (від огорожі) - шириною 200 метрів
 
   навколо наземних споруд насосних та роздавальних станцій аміакопроводу (від огорожі) – 200 метрів.
 
119. Стаття 12. Внутрішні зони безпеки в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-27- Пашинський С.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Внутрішні зони безпеки в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. В залежності від небезпеки навколишньому середовищу, існуючої забудови, інших факторів, які спроможні вплинути на безаварійну роботу магістральних трубопроводів, охоронна зона, встановлена для деяких об’єктів магістральних трубопроводів, поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, розмір яких диференційовано за категорією безпеки.
2. Внутрішні зони безпеки об’єктів магістральних нафтопроводів в межах охоронних зон поділяються на наступні категорії:
Перша категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі :
- для магістральних нафтопроводів - шириною 50 м незалежно від їх класу (діаметру) з обох боків від осі;
- для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 50 м незалежно від категорії насосної станції.
Друга категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі :
- для магістральних нафтопроводів - шириною 50 м для І – ІІІ класу та 25 м для ІV класу, починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони)
- для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 50 м незалежно від категорії насосної станції починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
Третя категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі :
- для магістральних нафтопроводів - шириною 100 м для І класу та 50 м для ІІ класу, починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони)
- для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 100 м для І категорії та 50 м для другої категорії насосної станції починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
3. Охоронна зона, встановлена для об'єктів магістральних аміакопроводів поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, які встановлюються в наступних межах:
- На лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром до 300мм.
- 25 метрів з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів.
- На лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром більше 300мм. -50 метрів з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів.
- В місцях переходів через водні перешкоди залежно від діаметру магістральних аміакопроводів - 100 метрів з обох боків від осі аміакопроводу .
- Для наземних споруд (насосних та роздавальних станцій аміакопроводу) - шириною 200 метрів від огорожі.»
 
Враховано   Стаття 12. Внутрішні зони безпеки охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
120. 1. В залежності від небезпеки навколишньому середовищу, існуючої забудови, інших факторів, які спроможні вплинути на безаварійну роботу магістральних трубопроводів, охоронна зона, встановлена для деяких об’єктів магістральних трубопроводів, поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, розмір яких диференційовано за категорією безпеки.
 
   1. Залежно від небезпеки для навколишнього природного середовища, існуючої забудови, інших факторів, що можуть вплинути на безаварійну роботу магістральних трубопроводів, охоронна зона, встановлена для деяких об’єктів магістральних трубопроводів, поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, розмір яких встановлюється диференційовано за категорією безпеки.
 
121. 2. Внутрішні зони безпеки об’єктів магістральних нафтопроводів в межах охоронних зон поділяються на наступні категорії:
 
   2. Внутрішні зони безпеки охоронних зон об’єктів магістральних нафтопроводів поділяються на такі категорії:
 
122. Перша категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі:
 
   1) перша категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів у розмірі:
 
123. - для магістральних нафтопроводів - шириною 50 м незалежно від їх класу (діаметру) з обох боків від осі;
 
   для магістральних нафтопроводів – шириною 50 метрів незалежно від їх класу (умовного діаметра) з обох боків від осі;
 
124. - для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 50 м незалежно від категорії насосної станції.
 
   для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) – шириною 50 метрів незалежно від категорії насосної станції;
 
125. Друга категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі:
 
   2) друга категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів у розмірі:
 
126. - для магістральних нафтопроводів - шириною 50 м для І - ІІІ класу та 25 м для ІV класу, починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони)
 
   для магістральних нафтопроводів – шириною 50 метрів для І-ІІІ класів та 25 метрів – для ІV класу, починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
 
127. - для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 50 м незалежно від категорії насосної станції починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
 
   для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) – шириною 50 метрів незалежно від категорії насосної станції, починаючи від межі зони першої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
 
128. Третя категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів в розмірі:
 
   3) третя категорія зони безпеки охоронних зон встановлюється в межах земель охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів у розмірі:
 
129. - для магістральних нафтопроводів - шириною 100 м для І класу та 50 м для ІІ класу, починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони)
 
   для магістральних нафтопроводів – шириною 100 метрів для І класу та 50 метрів для ІІ класу, починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
 
130. - для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) - шириною 100 м для І категорії та 50 м для другої категорії насосної станції починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони);
 
   для насосних перекачувальних станцій (від огорожі) – шириною 100 метрів для І категорії та 50 метрів для другої категорії насосної станції, починаючи від межі зони другої категорії безпеки (з обох боків такої зони).
 
131. 3. Охоронна зона, встановлена для об'єктів магістральних аміакопроводів поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, які встановлюються в наступних межах:
 
   Охоронна зона, встановлена для об'єктів магістральних аміакопроводів, поділяється на окремі внутрішні зони безпеки, що встановлюються в таких межах:
 
132. - На лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром до 300мм.
 
   на лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром до 300 міліметрів – 25 метрів з обох боків від осі залежно від діаметра магістрального аміакопроводу;
 
133. - 25 метрів з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів.
 
      
134. - На лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром більше 300мм. -50 метрів з обох боків від осі в залежності від діаметру магістральних аміакопроводів.
 
   на лінійній частині магістральних аміакопроводів з умовним діаметром більше 300 міліметрів – 50 метрів з обох боків від осі залежно від діаметра магістрального аміакопроводу;
 
135. - В місцях переходів через водні перешкоди залежно від діаметру магістральних аміакопроводів - 1 00 метрів з обох боків від осі аміакопроводу.
 
   у місцях переходів через водні об’єкти залежно від діаметра магістрального аміакопроводу – 100 метрів з обох боків від осі аміакопроводу;
 
136. - Для наземних споруд (насосних та роздавальних станцій аміакопроводу)
 
   для наземних споруд (насосних та роздавальних станцій аміакопроводу) – шириною 200 метрів від огорожі.
 
137. - шириною 200 метрів від огорожі.
 
      
138. Стаття 13. Порядок зміни розміру та меж охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-28- Кабінет Міністрів України
Статтю 13 викласти в новій редакції: «Стаття 13. Порядок зміни розміру та меж охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів Розміри охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів та розміри внутрішніх зон безпеки можуть змінюватись спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з урахуванням фактичного стану безпеки та зміни категорійності відповідної дільниці магістрального трубопроводу на підставі обґрунтування, наданого підприємством магістрального трубопровідного транспорту, та експертного висновку спеціалізованої експертної організації.»
 
Враховано редакційно   Стаття 13. Порядок зміни розміру охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів
В умовах існуючої на момент набрання чинності цим Законом забудови розміри охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів, а також розміри внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон можуть зменшуватися з урахуванням фактичного стану безпеки та зміни категорійності відповідної дільниці магістрального трубопроводу.
Зменшення розмірів охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також розмірів внутрішніх зон безпеки охоронних зон здійснюється уповноваженим органом виконавчої влади за погодженням з підприємством магістрального трубопровідного транспорту за клопотанням власника будівлі або споруди, земельної ділянки, розташованих у межах відповідної охоронної зони, та на підставі експертного висновку, наданого спеціалізованою експертною організацією щодо стану безпеки та зміни категорійності відповідної дільниці магістрального трубопроводу. Клопотання про зменшення вказаних зон може бути подано також підприємством магістральних трубопроводів.
 
    -29- Бевзенко В.Ф.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Порядок зміни розміру охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів
В умовах існуючої на час набуття чинності цим Законом забудови розміри охоронних зон об`єктів магістральних трубопроводів, а також розміри внутрішніх зон безпеки таких охоронних зон можуть зменшуватись з урахуванням фактичного стану безпеки та зміни категорійності відповідної дільниці магістрального трубопроводу
Зменшення розмірів охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також розмірів внутрішніх зон безпеки охоронних зон здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади за погодженням з підприємством магістрального трубопровідного транспорту, за клопотанням власника будівлі або споруди, земельної ділянки, розташованих в межах відповідної зони та на підставі експертного висновку, наданого спеціалізованою експертною організацією щодо стану безпеки та зміни категорійності відповідної дільниці магістрального трубопроводу. Клопотання про зменшення вказаних зон може бути подане також підприємством магістральних трубопроводів».
 
Враховано    
    -30- Пашинський С.В.
Статтю 13 викласти в такій редакції:»Стаття 16. Порядок зміни розміру та меж охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також розмір внутрішніх зон безпеки можуть зменшуватися спеціально уповноваженим органом виконавчої влади на підставі обгрунтування, наданого:
- підприємством магістрального трубопровідного транспорту, та експертного висновку спеціалізованої експертної організації щодо стану безпеки та зміни категорійності відповідної дільниці магістрального трубопроводу ;
- власником будівлі або споруди та погодженого з підприємством магістрального трубопровідного транспорту і відповідними органами державного нагляду і контролю або поданого підприємством магістральних трубопроводів та погодженого з цими ж органами.
Встановлення нового розміру охоронних зон та розміру внутрішніх зон безпеки провадиться на підставі документів із землеустрою».
 
Враховано редакційно    
139. В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також розмір внутрішніх зон безпеки можуть зменшуватися спеціально уповноваженим органом виконавчої влади на підставі обґрунтування, поданого власником будівлі або споруди та погодженого з підприємством магістрального трубопровідного транспорту і відповідними органами державного нагляду і контролю або поданого підприємством магістральних трубопроводів та погодженого з цими ж органами.
 
      
140. Встановлення нового розміру охоронних зон та розміру внутрішніх зон безпеки провадиться на підставі документів із землеустрою.
 
-31- Лук'янчук Р.В.
В частині 3 статті 13 «Встановлення нового розміру охоронної зони зазначається у документації із землеустрою» не визначено, в якій саме документації вона зазначається, хто і з якої підстави розробляє цю документацію. Також, відповідно, не встановлено порядок і підстави зміни об’єму обмежень, встановлених для власників землі і землекористувачів, у зв’язку із зміною розмірів охоронних зон, внесення змін у право установчі документи.
 
Відхилено   Встановлення нового розміру охоронної зони зазначається в документації із землеустрою.
 
141. Стаття 14. Особливості використання земель в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-32- Пашинський С.В.
Статтю 14 викласти в такій редакції: «Стаття 14. Особливості використання земель в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
Земельні ділянки, розташовані у межах охоронних зон магістральних трубопроводів, не вилучаються у їх власників або землекористувачів, а використовуються з обмеженнями, передбаченими цим Законом.
Зазначені обмеження встановлюються для власників та землекористувачів на провадження ними господарської діяльності в цих охоронних зонах в залежності від визначеної зони безпеки всередині охоронних зон або в межах всієї охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів.»
 
Враховано   Стаття 14. Особливості використання земель в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
142. Земельні ділянки, розташовані у межах охоронних зон магістральних трубопроводів, не вилучаються у їх власників або землекористувачів, а використовуються з обмеженнями, передбаченими цим Законом.
 
   Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів, не вилучаються у власників або користувачів земельних ділянок, а використовуються з обмеженнями, встановленими цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
143. Зазначені обмеження встановлюються для власників та землекористувачів на провадження ними господарської діяльності в цих охоронних зонах в залежності від визначеної зони безпеки всередині охоронних зон або в межах всієї охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів.
 
-33- Бевзенко В.Ф.
Статтю 14 доповнити частиною такого змісту:
«Підприємства магістральних трубопроводів мають право на отримання в безоплатному порядку інформації про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в межах охоронних зон відповідних магістральних трубопроводів».
 
Враховано   Зазначені обмеження встановлюються для власників та користувачів земельних ділянок на провадження ними господарської діяльності в цих охоронних зонах залежно від визначених внутрішніх зон безпеки охоронних зон або в межах всієї охоронної зони об’єктів магістральних трубопроводів.
Підприємства магістральних трубопроводів мають право на отримання безоплатно від органу, що здійснює ведення державного земельного кадастру, інформації про власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон магістральних трубопроводів, відповідно до закону.
 
144. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
145. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ В МЕЖАХ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
   ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
146. Стаття 15. Права та обов’язки підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-34- Пашинський С.В.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Права та обов’язки підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. Працівники підприємства магістральних трубопроводів під час виконання ними службових обов'язків з метою забезпечення безаварійної експлуатації магістральних трубопроводів мають право:
облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватись будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки на об'єкти магістральних трубопроводів для його технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під'їздів, погодженими з власниками земель або землекористувачами та місцевими органами виконавчої влади;
копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів для перевірки технічного стану об'єктів магістрального трубопроводу, проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об'єктів магістрального трубопроводу з попереднім (не менше ніж за три дні до початку робіт) повідомленням про це власників земель або землекористувачів без узгодження та/або отримання дозволів відповідних органів нагляду і контролю і укладання договорів на користування земельними ділянками за умови приведення цих ділянок у стан, придатний для подальшого використання за призначенням; при цьому відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.
здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на магістральні трубопроводи та з метою захисту лісів, без попереднього узгодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду та контролю»
 
Враховано редакційно   Стаття 15. Права підприємств магістральних трубопроводів в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів при проведенні капітальних та інших планових робіт
 
147. 1. Працівники підприємства магістральних трубопроводів під час виконання ними службових обов'язків з метою забезпечення безаварійної експлуатації магістральних трубопроводів мають право:
 
   Підприємства магістральних трубопроводів під час виконання капітальних та інших планових робіт з метою забезпечення безаварійної експлуатації магістральних трубопроводів без оформлення речових прав на земельні ділянки мають право:
 
148. облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватись будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки на об'єкти магістральних трубопроводів для його технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під'їздів, погодженими з власниками земель або землекористувачами та місцевими органами виконавчої влади;
 
   облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватися будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки на об'єкти магістральних трубопроводів для їх технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під'їздів, погодженими з власниками або користувачами земельних ділянок;
 
149. копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів для перевірки технічного стану об'єктів магістрального трубопроводу, проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об'єктів магістрального трубопроводу з попереднім (не менше ніж за три дні до початку робіт) повідомленням про це власників земель або землекористувачів без узгодження та/або отримання дозволів відповідних органів нагляду і контролю і укладання договорів на користування земельними ділянками за умови приведення цих ділянок у стан, придатний для подальшого використання за призначенням; при цьому відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.
 
   копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів для перевірки якості ізоляції об'єктів магістрального трубопроводу і стану засобів їх електрохімічного захисту від корозії та проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об'єктів магістрального трубопроводу за умови повідомлення про це власників або користувачів земельних ділянок не менш як за три дні до початку робіт та приведення цих земельних ділянок у стан, придатний для подальшого використання за призначенням;
 
150. здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на магістральні трубопроводи та з метою захисту лісів, без попереднього узгодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду та контролю.
 
-35- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
«Підприємства магістральних трубопроводів під час виконання планових робіт, з метою забезпечення безаварійної експлуатації магістральних трубопроводів при проведенні капітальних та інших планових робіт, без оформлення речових прав на земельні ділянки мають право:».
 
Враховано   здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на магістральні трубопроводи та з метою захисту лісів без попереднього погодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду і контролю.
 
151. Стаття 16. Права підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів у випадках аварій (аварійних ситуацій)
 
-36- Пашинський С.В.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Права підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів у випадках аварій (аварійних ситуацій)
У випадках аварій (аварійних ситуацій) або загрози їх виникнення для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози підприємства магістральних трубопроводів мають право :
безперешкодного проїзду до місця небезпечної події для виконання ремонтних і аварійно-відновнювальних робіт без попередніх погоджень з власниками земель або землекористувачами;
здійснювати облаштування ґрунтових амбарів та інших тимчасових споруд з подальшою їх засипкою та рекультивацією земель;
здійснювати рубку дерев у разі аварій (аварійних ситуацій) на магістральних трубопроводах, які проходять через лісові ділянки, з подальшим оформленням у встановленому порядку документів на рубку та очищення місць від її залишків;
проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій (аварійних ситуацій), ліквідації наслідків або відвернення їх загрози без попереднього погодження з власниками земель або землекористувачами.»
 
Враховано редакційно   Стаття 16. Права підприємств магістральних трубопроводів в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів у разі аварії або загрози її виникнення (аварійної ситуації)
 
152. У випадках аварій (аварійних ситуацій) або загрози їх виникнення для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози підприємства магістральних трубопроводів мають право:
 
   У разі аварії або загрози її виникнення (аварійної ситуації) для негайної її локалізації, ліквідації можливих наслідків чи відвернення загрози підприємства магістральних трубопроводів без попереднього погодження з власниками або користувачами земельних ділянок, без оформлення речових прав на земельні ділянки та без отримання відповідних дозволів і погоджень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, визначених законодавством мають право:
 
153. безперешкодного проїзду до місця небезпечної події для виконання ремонтних і аварійно-відновнювальних робіт без попередніх погоджень з власниками земель або землекористувачами;
 
   безперешкодно проїжджати до місця аварії (аварійної ситуації) для виконання ремонтних і аварійно-відновлювальних робіт;
 
154. здійснювати облаштування ґрунтових амбарів та інших тимчасових споруд з подальшою їх засипкою та рекультивацією земель;
 
   здійснювати облаштування ґрунтових комор та інших тимчасових споруд з подальшою рекультивацією землі;
 
155. здійснювати рубку дерев у разі аварій (аварійних ситуацій) на магістральних трубопроводах, які проходять через лісові ділянки, з подальшим оформленням у встановленому порядку документів на рубку та очищення місць від її залишків;
 
   здійснювати рубку дерев у разі аварій (аварійних ситуацій) на магістральних трубопроводах, що проходять через лісові ділянки, з подальшим оформленням у встановленому порядку спеціальних дозволів на рубку та очищення місць від їх залишків;
 
156. проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій (аварійних ситуацій), ліквідації наслідків або відвернення їх загрози без попереднього погодження з власниками земель або землекористувачами.
 
-37- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
«У випадках аварій або загрози їх виникнення (аварійних ситуацій) для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози підприємства магістральних трубопроводів без попереднього погодження з власниками або користувачами земельних ділянок без оформлення речових прав на земельні ділянки та без отримання дозволів та погоджень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, визначених чинним законодавством мають право».
 
Враховано   проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій (аварійних ситуацій), ліквідації наслідків або відвернення їх загрози.
 
157. Стаття 17. Обов’язки підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-38- Пашинський С.В.
Статтю 17 викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Обов’язки підприємств магістральних трубопроводів в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. Підприємства магістральних трубопроводів зобов’язані:
- для цілей, пов’язаних з безпечною експлуатацією магістральних трубопроводів, запобігання негативній дії шкідливих факторів та захисту лісів, без попереднього узгодження та отримання дозволів здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку;
- утримувати у стані пожежної безпеки просіки для лінійної частини магістральних трубопроводів, які проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження, а також ділянки у лісових масивах і багаторічних насадженнях, на яких розміщено об'єкти магістральних трубопроводів;
- передбачати у кошторисах планових ремонтно-відновних робіт кошти на відшкодування власникам землі або землекористувачам збитків, завданих внаслідок виконання зазначених робіт, та забезпечити приведення земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за призначенням. По можливості планувати ремонтно-відновлювальні роботи після збору врожаю.
- після закінчення аварійних ремонтно-відновних робіт відшкодувати власникам землі або землекористувачам збитки, завдані внаслідок виконання зазначених робіт, та привести земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за призначенням.»
 
Враховано   Стаття 17. Обов’язки підприємств магістральних трубопроводів в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
158. 1. Підприємства магістральних трубопроводів зобов’язані:
 
   Підприємства магістральних трубопроводів зобов’язані:
 
159. - для цілей, пов’язаних з безпечною експлуатацією магістральних трубопроводів, запобігання негативній дії шкідливих факторів та захисту лісів, без попереднього узгодження та отримання дозволів здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку;
 
   здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку для цілей, пов’язаних з безпечною експлуатацією магістральних трубопроводів, з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів та захисту лісів без попереднього погодження та отримання спеціальних дозволів;
 
160. - утримувати у стані пожежної безпеки просіки для лінійної частини магістральних трубопроводів, які проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження, а також ділянки у лісових масивах і багаторічних насадженнях, на яких розміщено об'єкти магістральних трубопроводів;
 
   утримувати у стані пожежної безпеки просіки для лінійної частини магістральних трубопроводів, що проходять через лісові ділянки, багаторічні насадження, а також земельні лісові ділянки, на яких розміщено об'єкти магістральних трубопроводів;
 
161. - передбачати у кошторисах планових ремонтно-відновних робіт кошти на відшкодування власникам землі або землекористувачам збитків, завданих внаслідок виконання зазначених робіт, та забезпечити приведення земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за призначенням. По можливості планувати ремонтно-відновлювальні роботи після збору врожаю.
 
   передбачати в кошторисах планових робіт кошти на відшкодування власникам або користувачам земельних ділянок шкоди, завданої під час виконання зазначених робіт, і на приведення земельних ділянок, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням;
 
162. - після закінчення аварійних ремонтно-відновних робіт відшкодувати власникам землі або землекористувачам збитки, завдані внаслідок виконання зазначених робіт, та привести земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за призначенням.
 
-39- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
«повідомляти власників та користувачів земельних ділянок, розташованих в межах охоронних зон магістральних трубопроводів, про обмеження щодо використання цих ділянок, встановлених цим Законом, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   відшкодовувати власникам або користувачам земельних ділянок шкоду, завдану під час виконання зазначених робіт, та за свій рахунок приводити земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням після закінчення планових та аварійно-відновлювальних робіт;
повідомляти власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон магістральних трубопроводів, про встановлені цим Законом обмеження щодо використання таких земельних ділянок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
163. Стаття 18. Порядок виконання робіт на землях охоронних зон об‘єктів магістральних трубопроводів та на суміжних територіях
 
-40- Пашинський С.В.
Статтю 18 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
164. 1. Для виконання планових робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів об'єктів магістральних трубопроводів і облаштування проїздів через територію, на якій вони розміщені, підприємствам магістральних трубопроводів надаються земельні ділянки у користування у встановленому законом порядку.
 
      
165. 2. Виконання планових робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів об'єктів магістральних трубопроводів і облаштування проїздів через територію, на якій вони розміщені, підприємства магістральних трубопроводів можуть проводити на підставі угоди з власником земельної ділянки або за погодженням з землекористувачем.
 
      
166. Попередження про проведення вищезазначених робіт підприємство магістральних трубопроводів не пізніше ніж за 3 місяців до їх початку надсилає до місцевого органу виконавчої влади, який доводить цю інформацію до відома власника або землекористувача.
 
      
167. 3. Виконання ремонтних робіт на об'єктах магістральних трубопроводів, розміщених у межах рибогосподарських водойм, повинно погоджуватись з місцевими органами рибоохорони, за винятком робіт, необхідність виконання яких викликана аварією (аварійною ситуацією) або її загрозою на об'єктах магістральних трубопроводів.
 
      
168. 4. У разі коли об'єкти магістральних трубопроводів розміщені на території спеціальних об'єктів або є необхідність проїзду через них, установами та організаціями, до сфери управління яких вони належать, працівникам, які обслуговують магістральні трубопроводи, видається перепустка для доступу на територію спеціальних об'єктів для проведення оглядів і ремонтних робіт у будь-який час доби.
 
      
169. 5. У разі коли територія охоронної зони суміщається зі смугою відведення залізниць, охоронними зонами ліній електропередач, ліній зв'язку та інших об'єктів, роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією цих об'єктів, на суміжних ділянках проводяться згідно з чинними нормативно-правовими актами та іншими діючими нормативами.
 
      
170. 6. У разі коли територія охоронної зони магістральних трубопроводів суміщається зі смугою відведення автомобільних доріг, проектна документація та виконання робіт на суміжних ділянках погоджується з органами внутрішніх справ та службою автомобільних доріг в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 
      
171. 7. Підприємства магістральних трубопроводів та відповідні органи державного нагляду і контролю відповідно до їх повноважень мають право зупиняти роботи, які виконуються на території охоронних зон з порушенням цього Закону.
 
      
172. Стаття 19. Особливості лісокористування в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів при виконанні робіт
 
-41- Пашинський С.В.
Статтю 19 викласти в такій редакції;
Особливості лісокористування в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів при виконанні робіт Особливості лісокористування, в тому числі рубка дерев, за виключенням технологічної розчистки (улаштування просік) лінійної частини магістральних трубопроводів у визначених цим законом межах, провадиться відповідно до Лісового кодексу України.
 
Враховано редакційно   Стаття 18. Особливості використання лісових ресурсів в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
173. Особливості лісокористування, в тому числі рубка дерев, за виключенням технологічної розчистки (улаштування просік) лінійної частини магістральних трубопроводів у визначених цим законом межах, провадиться відповідно до Лісового кодексу України.
 
   Використання лісових ресурсів, у тому числі проведення рубки дерев, крім технологічної розчистки (облаштування просік) лінійної частини магістральних трубопроводів в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів, здійснюється відповідно до Лісового кодексу України.
 
174. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
175. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, ОБМЕЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
   ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ, РЕМОНТНИХ, ЗЕМЛЯНИХ ТА ІНШИХ РОБІТ, ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
176. Стаття 20. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-42- Пашинський С.В.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через ріки, водойми, болота, інші водні перешкоди торфорозробка та організація кар’єрів для добування корисних копалин, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 см проводяться лише за письмовою згодою підприємств магістральних трубопроводів та відповідних органів державного нагляду і контролю.
2. На зрошуваних землях, розташованих у межах охоронних зон, роботи, пов'язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться після погодження з підприємствами магістральних трубопроводів.
Підприємства магістральних трубопроводів можуть не дати згоди на тимчасове затоплення зрошуваних земель, розташованих у межах охоронних зон, у разі, коли необхідно проводити планові ремонтно-відновні, аварійні або інші роботи на магістральному трубопроводі, про що вони повинні письмово повідомити власників земель або землекористувачів із зазначенням причин і терміну, протягом якого не може проводитися тимчасове затоплення.
3. Фізичні особи, підприємства та організації, які отримали письмову згоду на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, зобов’язані виконувати їх з дотриманням умов, які забезпечують збереження об’єктів магістральних трубопроводів та дотримання правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів.
4. Умови проведення зазначених робіт встановлюються підприємствами магістральних трубопроводів.
 
Враховано   Стаття 19. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
177. 1. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через ріки, водойми, болота, інші водні перешкоди торфорозробка та організація кар’єрів для добування корисних копалин, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 см проводяться лише за письмовою згодою підприємств магістральних трубопроводів та відповідних органів державного нагляду і контролю.
 
   Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через водні об’єкти, болота, торфорозробки та місця видобутку корисних копалин, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 сантиметрів на таких земельних ділянках, проводяться лише на підставі письмового погодження з підприємствами магістральних трубопроводів.
 
178. 2. На зрошуваних землях, розташованих у межах охоронних зон, роботи, пов'язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться після погодження з підприємствами магістральних трубопроводів.
 
   На зрошуваних землях, розташованих у межах охоронних зон, роботи, пов'язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться на підставі письмового погодженням з підприємствами магістральних трубопроводів.
 
179. Підприємства магістральних трубопроводів можуть не дати згоди на тимчасове затоплення зрошуваних земель, розташованих у межах охоронних зон, у разі, коли необхідно проводити планові ремонтно-відновні, аварійні або інші роботи на магістральному трубопроводі, про що вони повинні письмово повідомити власників земель або землекористувачів із зазначенням причин і терміну, протягом якого не може проводитися тимчасове затоплення.
 
   У разі відмови у наданні погодження на тимчасове затоплення зрошуваних земель, розташованих в охоронних зонах, підприємства магістральних трубопроводів письмово повідомляють про це власників та користувачів земельних ділянок із зазначенням причин і строку, протягом якого не може проводитися тимчасове затоплення.
 
180. 3. Фізичні особи, підприємства та організації, які отримали письмову згоду на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, зобов’язані виконувати їх з дотриманням умов, які забезпечують збереження об’єктів магістральних трубопроводів та дотримання правового режиму земель охоронних зон магістральних трубопроводів.
 
   Особи, які отримали письмове погодження на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, зобов’язані виконувати ці роботи з дотриманням умов їх проведення та додержанням правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів.
 
181. 4. Умови проведення зазначених робіт встановлюються підприємствами магістральних трубопроводів.
 
-43- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 19 законопроекту викласти у такій редакції:
«Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через водні об’єкти, болота, торфорозробки та місця видобутку корисних копалин, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 сантиметрів на таких земельних ділянках, проводяться лише за письмовим дозволом підприємств магістральних трубопроводів».
 
Враховано   Умови проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт визначаються підприємствами магістральних трубопроводів.
Зазначені умови визначають комплекс заходів, вжиття яких є необхідним для виключення можливості виникнення аварій, аварійних ситуацій на об’єкті магістральних трубопроводів під час проведення відповідних робіт.
Надання письмового погодження на проведення робіт в охоронних зонах, з визначенням умов проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в таких зонах, а також письмової відмови в їх проведенні здійснюються протягом одного місяця з дня отримання підприємством магістрального трубопроводу клопотання про їх надання.
Відмова в наданні письмового погодження на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається у разі якщо:
проведення робіт заборонено цим Законом;
проведення робіт створить загрозу виникнення аварії (аварійної ситуації) на об'єкті магістрального трубопроводу.
 
    -44- Бевзенко В.Ф.
Частину п'яту статті 19 доповнити реченням такого змісту:
«Зазначеними умовами визначається комплекс заходів, вжиття яких є необхідним для виключення можливості виникнення аварій, аварійних ситуацій на об’єкті магістральних трубопроводів при проведенні відповідних робіт».
 
Враховано    
    -45- Бевзенко В.Ф.
Статтю 19 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Надання дозволу на проведення робіт в охоронних зонах, відмови у такому наданні, а також умов до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів здійснюється на протязі одного місяця з дня отримання підприємством магістрального трубопроводу клопотання про їх надання.
Відмова у наданні дозволу на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається у випадках, коли:
проведення робіт заборонено законом,
проведення робіт створить загрозу виникнення аварії, аварійної ситуації на об'єкті магістрального трубопроводу)».
 
Враховано    
182. Стаття 21. Особливості провадження господарської та іншої діяльності, в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-46- Пашинський С.В.
Статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Особливості провадження господарської та іншої діяльності, в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. При провадженні господарської та іншої діяльності (вчиненні дій) в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів власники земель та землекористувачі, юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані дотримуватись правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, включно :
а) дотримуватись вимог цього Закону та інших нормативних актів, виданих на його виконання;
б) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
в) додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
г) дотримуватись встановленого для земельних ділянок в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів спеціального режиму використання земель і природокористування, а також особливого режиму господарської діяльності та обмеженнями (частковою або повною забороною) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інших обмежень, встановлених щодо використання таких земельних ділянок;
д) не пошкоджувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів та його об’єктів і споруд;
є) виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством для земель охоронних зон у встановленому порядку.
Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об'єктів магістральних трубопроводів або вихід (витікання) продукту з нього, зобов'язані негайно повідомити про це територіальні органи МНС, МВС, підприємство магістральних трубопроводів або місцевий орган виконавчої влади.
2. Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають лісові ділянки, інші багаторічні насадження в межах земель охоронних зон магістральних трубопроводів, можуть проводити розчищення просік і ділянок за письмовою згодою відповідного підприємства магістральних трубопроводів.
3. Власники земель та землекористувачі не мають права перешкоджати працівникам підприємств магістральних трубопроводів здійснювати контроль за технічним станом об'єктів магістральних трубопроводів та виконувати ремонтні і аварійно-відновнювальні роботи.
Власники земель, землекористувачі та місцеві органи виконавчої влади зобов'язані сприяти працівникам зазначених підприємств магістральних трубопроводів під час виконання ними цих робіт та за поданням підприємств магістральних трубопроводів погоджувати схему під’їздів до об’єктів магістральних трубопроводів.
4. Місцеві органи виконавчої влади, а також органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції сприяють підприємствам магістрального трубопровідного транспорту в забезпеченні виконання вимог цього Закону при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також в роботі із збереження об'єктів магістральних трубопроводів, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків.»
 
Враховано редакційно   Стаття 20. Особливості провадження господарської та іншої діяльності на землях охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
183. 1. При провадженні господарської та іншої діяльності (вчиненні дій) в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів власники земель та землекористувачі, юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані дотримуватись правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, включно:
 
   Фізичні та юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок при провадженні господарської та іншої діяльності на землях охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів зобов’язані дотримуватися особливого режиму їх використання та встановлених обмежень, не пошкоджувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводу та його об’єктів і споруд, а також дотримуватися інших обмежень, встановлених нормативно-правовими актами для земель охоронних зон.
 
184. а) дотримуватись вимог цього Закону та інших нормативних актів, виданих на його виконання;
 
      
185. б) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
 
      
186. в) додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
 
      
187. г) дотримуватись встановленого для земельних ділянок в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів спеціального режиму використання земель і природокористування, а також особливого режиму господарської діяльності та обмеженнями (частковою або повною забороною) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інших обмежень, встановлених щодо використання таких земельних ділянок;
 
      
188. д) не пошкоджувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів та його об’єктів і споруд;
 
      
189. є) виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством для земель охоронних зон у встановленому порядку.
 
      
190. Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об'єктів магістральних трубопроводів або вихід (витікання) продукту з нього, зобов'язані негайно повідомити про це територіальні органи МНС, МВС, підприємство магістральних трубопроводів або місцевий орган виконавчої влади.
 
   Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об'єктів магістральних трубопроводів або вихід (витікання) продукту з нього, зобов'язані негайно повідомити про це підприємство магістральних трубопроводів, центральний орган виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, Міністерство внутрішніх справ України або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.
 
191. 2. Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають лісові ділянки, інші багаторічні насадження в межах земель охоронних зон магістральних трубопроводів, можуть проводити розчищення просік і ділянок за письмовою згодою відповідного підприємства магістральних трубопроводів.
 
   Розчищення просік і лісових ділянок у межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів здійснюється лише за письмовим дозволом відповідних підприємств магістральних трубопроводів у встановленому законом порядку.
 
192. 3. Власники земель та землекористувачі не мають права перешкоджати працівникам підприємств магістральних трубопроводів здійснювати контроль за технічним станом об'єктів магістральних трубопроводів та виконувати ремонтні і аварійно-відновнювальні роботи.
 
   Власники та користувачі земельних ділянок зобов’язані безперешкодно допускати працівників підприємств магістральних трубопроводів для здійснення контролю технічного стану об'єктів магістральних трубопроводів та виконання планових і аварійно-відновлювальних робіт.
 
193. Власники земель, землекористувачі та місцеві органи виконавчої влади зобов'язані сприяти працівникам зазначених підприємств магістральних трубопроводів під час виконання ними цих робіт та за поданням підприємств магістральних трубопроводів погоджувати схему під’їздів до об’єктів магістральних трубопроводів.
 
   Власники та користувачі земельних ділянок, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти працівникам підприємств магістральних трубопроводів під час виконання ними планових і аварійно-відновлювальних робіт.
 
194. 4. Місцеві органи виконавчої влади, а також органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції сприяють підприємствам магістрального трубопровідного транспорту в забезпеченні виконання вимог цього Закону при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також в роботі із збереження об'єктів магістральних трубопроводів, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків.
 
-47- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 20 викласти у такій редакції: «Розчищення просік і лісових ділянок в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів здійснюється лише за письмовою згодою відповідних підприємств магістральних трубопроводів».
 
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також органи Міністерства внутрішніх справ України у межах повноважень, визначених законом, сприяють підприємствам магістральних трубопроводів у забезпеченні виконання вимог цього Закону при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також в роботі із збереження об'єктів магістральних трубопроводів, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків.
 
195. Стаття 22. Особливості поводження в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
-48- Пашинський С.В.
Статтю 22 викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Особливості поводження в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
1. При провадженні будь-якої діяльності (вчиненні дій) в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів фізичні особи зобов’язані дотримуватись правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, включно:
а) дотримуватись вимог цього Закону та інших нормативних актів, виданих на його виконання;
б) додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
в) дотримуватись встановленого для земельних ділянок в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів спеціального режиму використання земель і природокористування, а також особливого режиму господарської діяльності та обмеженнями (частковою або повною забороною) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інших обмежень, встановлених щодо використання таких земельних ділянок;
г) не пошкоджувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів та його об’єктів і споруд;
д) виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством для земель охоронних зон у встановленому порядку.»
 
Враховано редакційно   Стаття 21. Особливості поводження в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів
 
196. 1. При провадженні будь-якої діяльності (вчиненні дій) в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів фізичні особи зобов’язані дотримуватись правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, включно:
 
   Фізичні особи при провадженні будь-якої діяльності у межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів зобов’язані дотримуватися особливого режиму використання земель відповідно до цього Закону.
 
197. а) дотримуватись вимог цього Закону та інших нормативних актів, виданих на його виконання;
 
      
198. б) додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
 
      
199. в) дотримуватись встановленого для земельних ділянок в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів спеціального режиму використання земель і природокористування, а також особливого режиму господарської діяльності та обмеженнями (частковою або повною забороною) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інших обмежень, встановлених щодо використання таких земельних ділянок;
 
      
200. г) не пошкоджувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів та його об’єктів і споруд;
 
      
201. д) виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством для земель охоронних зон у встановленому порядку.
 
      
202. Стаття 23. Обмеження господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних нафтопроводів
 
   Стаття 22. Обмеження господарської та іншої діяльності в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів
 
203. 1. Обмеження в межах охоронних зон об’єктів магістральних нафтопроводів, включно особливий режим господарської діяльності та обмеження (часткова або повна заборона) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інші обмеження встановлені щодо використання земельних ділянок в межах охоронних зон для їх власників (землекористувачів) поділяються на загальні обмеження, що діють на землях охоронної зони об’єктів магістральних нафтопроводів незалежно від визначеної зони безпеки та такі, що діють відповідно до встановлених для об’єктів магістральних нафтопроводів окремих внутрішніх зон безпеки в межах охоронних зон.
 
-49- Кабінет Міністрів України
У частині перші статті 23 слово «нафтопроводів» замінити на «трубопроводів»;
 
Враховано   1. Власники та користувачі земельних ділянок при здійсненні ними господарської та іншої діяльності на землях охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів зобов’язані дотримуватися особливого режиму господарської діяльності та обмежень, які поділяються на загальні обмеження, що діють в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, та особливі обмеження, що встановлюються в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів залежно від категорії зони безпеки.
 
204. 2. До загальних обмежень, що діють в межах охоронних зон об’єктів магістральних нафтопроводів незалежно від внутрішньої зони безпеки, відноситься заборона:
 
-50- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 23 доповнити новою частиною такого змісту «2.1.Стосовно магістральних газопроводів і нафтопроводів». Слова «магістральних нафтопроводів» доповнити словом «магістральних газопроводів і нафтопроводів»
 
Враховано редакційно   2. До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, належить заборона:
 
205. - пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних нафтопроводів;
 
   пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів;
 
206. - розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних нафтопроводів від руйнування, а також прилеглі території і навколишню місцевість - від аварійного розливання продукту, який транспортується магістральним нафтопроводом;
 
   розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також прилеглі території від аварійного витікання продукту, що транспортується магістральним трубопроводом;
 
207. - переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних нафтопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;
 
   переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь-який спосіб знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;
 
208. - кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
 
   кидати у водні об’єкти якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
 
209. - проникати на об’єкти магістральних нафтопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері необслуговуваних підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних нафтопроводів;
 
   проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних трубопроводів;
 
210. - перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств нафтопровідного транспорту шляхом перекриття лісових та польових доріг.
 
-51- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 23 доповнити новою частиною такого змісту: «2.2. Стосовно магістральних та газопроводів:
- споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі та споруди, а також громадські та дачні будинки;
- розміщувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
- будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди;
- будувати автомобільні дороги та залізниці, які проходять паралельно магістральному газопроводу, окрім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопроводів;
- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов`язані з масовим скупченням людей;
- будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;
- зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;
- висаджувати багаторічні насадження;
- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
- переорювати (руйнувати) під`їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів;
- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.
 
Враховано   перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств магістральних трубопроводів.
3. До особливих обмежень, що встановлюються в охоронних зонах об’єктів магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів залежно від категорії зон безпеки, належать:
 
211. 3. В першій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для другої та третьої категорії зон безпеки, забороняється також:
 
   а) у першій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для другої та третьої категорії зон безпеки, забороняється також:
 
212. - будувати автомобільні дороги та залізниці, які проходять паралельно магістральному нафтопроводу, окрім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних трубопроводів;
 
   будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального нафтопроводу, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних трубопроводів;
 
213. - влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
 
   влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
 
214. -висаджувати багаторічні насадження;
 
   висаджувати багаторічні насадження;
 
215. -зберігати сіно і солому, розміщувати пересувні пасіки;
 
   зберігати сіно та солому, розміщувати пересувні пасіки;
 
216. 4. В другій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для третьої категорії зони безпеки, забороняється також:
 
   б) у другій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для третьої категорії зони безпеки, забороняється також:
 
217. - споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі та споруди, а також громадські та дачні будинки;
 
   будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;
 
218. - розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
 
   розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
 
219. - будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди
 
   будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди;
 
220. - розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;
 
   розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням людей;
 
221. - будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;
 
   будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;
 
222. - розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати стаціонарні пасіки;
 
   розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати стаціонарні пасіки;
 
223. 5. В третій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також:
 
-52- Кабінет Міністрів України
Частину п’яту статті 23 слова «В третій категорії» на «У третій категорії».
 
Враховано   в) у третій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також:
 
224. - розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню без погодження з підприємствами магістральних нафтопроводів;
 
   розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню без погодження з підприємствами магістральних нафтопроводів;
 
225. - облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
 
   облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
 
226. - переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних нафтопроводів.
 
-53- Пашинський С.В.
Статтю 23 викласти в такій редакції:
Стаття 23. Обмеження господарської та іншої діяльності в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів.
1.Обмеження в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, включно особливий режим господарської діяльності та обмеження (часткова або повна заборона) на провадження іншої діяльності (вчинення дій), а також інші обмеження встановлені щодо використання земельних ділянок в межах охоронних зон для їх власників (землекористувачів) поділяються на загальні обмеження, що діють на землях охоронної зони об'єктів магістральних трубопроводів незалежно від визначеної зони безпеки та такі, що діють відповідно до встановлених для об'єктів магістральних трубопроводів окремих внутрішніх зон безпеки в межах охоронних зон.
2.До загальних обмежень, що діють в межах охоронних зон об'єктів магістральних газопроводів, етиленопроводів , нафтопроводів та нафтопродуктопроводів незалежно від внутрішньої зони безпеки, відноситься заборона:
-пошкоджувати та розбирати об'єкти магістральних газопроводів та
нафтопроводів;
-розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об'єкти магістральних газопроводів та нафтопроводів від руйнування, а також прилеглі території і навколишню місцевість - від аварійного розливання продукту, який транспортується магістральним нафтопроводом;
-переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних газопроводів та нафтопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв'язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних газопроводів та нафтопроводів;
-кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
- проникати на об'єкти магістральних газопроводів та нафтопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері необслуговуваних підсилюючих пунктів кабельного зв'язку, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв'язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних газопроводів та нафтопроводів;
- перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств газопровідного та нафтопровідного транспорту шляхом перекриття лісових та польових доріг.
3. Особливі обмеження до магістральних газопроводів, етиленопроводів :
- споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі та споруди, а також громадські та дачні будинки;
- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
- будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди;
- будувати автомобільні дороги та залізниці, які проходять паралельно магістральному газопроводу, окрім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопроводів;
- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням людей;
- будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;
- зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;
- висаджувати багаторічні насадження;
- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
- переорювати (руйнувати) під'їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів;
- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.
4. Особливі обмеження до магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів поділяються на категорії зон безпеки:
В першій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для другої та третьої категорії зон безпеки, забороняється також:
- будувати автомобільні дороги та залізниці, які проходять паралельно магістральному нафтопроводу, окрім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних трубопроводів;
- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
- висаджувати багаторічні насадження;
- зберігати сіно і солому, розміщувати пересувні пасіки;
В другій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для третьої категорії зони безпеки, забороняється також:
- споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі та споруди, а також громадські та дачні будинки;
- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
- будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди
- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням людей;
- будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;
- розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати стаціонарні пасіки.
В третій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також:
- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню без погодження з підприємствами магістральних нафтопроводів;
- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
- переорювати (руйнувати) під'їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних нафтопроводів.
 
Враховано   переорювати (руйнувати) під'їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних нафтопроводів.
4. До особливих обмежень, що діють у межах охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів, етиленопроводів, належить заборона:
будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;
розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди;
будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газопроводу, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопроводів;
влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням людей;
будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;
зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;
висаджувати багаторічні насадження;
облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
переорювати (руйнувати) під'їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів;
розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.
 
227. Розділ V
 
   Розділ V
 
228. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ ТА ІНШИМ ОСОБАМ
 
   ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВЛАСНИКАМ І КОРИСТУВАЧАМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ПІДПРИЄМСТВАМ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
229. Стаття 24. Підстави відшкодування збитків власникам землі, землекористувачам та іншим особам
 
-54- Бевзенко В.Ф.
Статтю 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Відшкодування збитків власникам землі, землекористувачам в охоронних зонах, підприємствам магістральних трубопроводів та іншим особам
Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування обґрунтованого розміру збитків, заподіяних ним внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів.
До осіб, які мають право на зазначене відшкодування, належать особи, які набули право власності або користування (для земель державної та комунальної власності) земельними ділянками до надання земельної ділянки для будівництва відповідного об'єкту магістрального трубопроводу.
При переході права власності чи користування цими ділянками до інших осіб, право на зазначене відшкодування (в частині суми, не виплаченої попередньому власнику або користувачу) зберігається за її новим власником або користувачем.
В разі, якщо встановлення охоронної зони об'єктів магістрального трубопроводу спричинить неможливість використання земельної ділянки, повністю або частково розташованої в межах цієї зони, за цільовим призначенням, вказана земельна ділянка підлягає відчуженню для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності.
Підприємства магістральних трубопроводів мають право на відшкодування збитків завданих їм власниками або користувачами земельних ділянок, розташованих в межах охоронних зон магістральних трубопроводів, а також іншими особами внаслідок недотримання встановлених цим Законом обмежень на використання земель в межах таких зон.
Розмір, умови та порядок відшкодування збитків, заподіяних внаслідок встановлення обмежень на використання земельних ділянок в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів. здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
Не підлягають відшкодуванню збитки, завдані власникам та користувачам земельних ділянок, розташованих в межах охоронних зон магістральних трубопроводів, внаслідок недотримання ними обмежень щодо використання таких земельних ділянок, встановлених цим Законом.»
 
Враховано   Стаття 23. Відшкодування шкоди власникам і користувачам земельних ділянок в охоронних зонах, іншим особам, підприємствам магістральних трубопроводів
 
230. 1. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування обґрунтованого розміру заподіяних реальних збитків внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, погіршенням корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.
 
-55- Пашинський С.В.
Статтю 24 викласти в такій редакції: «Стаття 24. Підстави відшкодування збитків власникам землі, землекористувачам та іншим особам
1. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування обґрунтованого розміру заподіяних реальних збитків внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок в межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, погіршенням корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.
3. Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам, а також іншим фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії (аварійної ситуації), що сталася на об’єкті магістрального трубопроводу, відшкодовуються цим особам підприємством магістральних трубопроводів в повному обсязі, крім випадків, коли аварія (аварійна ситуація) виникла внаслідок вчинення протиправних дій.
В цьому випадку відшкодування здійснюється на загальних підставах особою, яка неправомірно заволоділа об’єктом магістрального трубопроводу та/або пошкодила його.»
 
Враховано частково   Власники та користувачі земельних ділянок мають право на відшкодування обґрунтованого розміру шкоди, завданої внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок у межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів за цільовим призначенням.
До осіб, які мають право на відшкодування шкоди, належать лише особи, які набули право власності або право користування (а щодо земель державної та комунальної власності – право користування) земельними ділянками до надання земельної ділянки для будівництва відповідного об'єкта магістрального трубопроводу.
У разі переходу права власності чи права користування цими земельними ділянками до інших осіб право на відшкодування шкоди зберігається за її новим власником або користувачем у частині суми, не виплаченої попередньому власнику чи користувачу земельної ділянки.
У разі якщо встановлення охоронної зони об'єктів магістрального трубопроводу спричинить неможливість використання земельної ділянки, повністю або частково розташованої в межах цієї зони, за цільовим призначенням, зазначена земельна ділянка підлягає відчуженню для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності.
Підприємства магістральних трубопроводів мають право на відшкодування шкоди, завданої їм власниками або користувачами земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон магістральних трубопроводів, а також іншими особами внаслідок недотримання встановлених цим Законом обмежень на використання земель у межах таких зон.
Порядок відшкодування шкоди, завданої власникам і користувачам земельних ділянок внаслідок встановлення обмежень на використання земельних ділянок у межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, визначається законодавством.
Не підлягає відшкодуванню шкода, завдана власникам та користувачам земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон магістральних трубопроводів, внаслідок недотримання ними обмежень щодо використання таких земельних ділянок, встановлених цим Законом.
 
231. 2. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування обґрунтованого розміру упущеної вигоди внаслідок неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств магістральних трубопроводів.
 
      
232. 3. Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам, а також іншим фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії (аварійної ситуації), що сталася на об’єкті магістрального трубопроводу, відшкодовуються цим особам підприємством магістральних трубопроводів в повному обсязі, крім випадків, коли аварія (аварійна ситуація) виникла внаслідок вчинення протиправних дій.
 
      
233. В цьому випадку відшкодування здійснюється на загальних підставах особою, яка неправомірно заволоділа об’єктом магістрального трубопроводу та/або пошкодила його.
 
      
234. Стаття 25. Визначення розміру, умов та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
 
-56- Пашинський С.В.
Статтю 25.викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Визначення розміру, умов та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
1. Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) Рад за місцем розташування відповідних об’єктів магістральних трубопроводів, належних підприємствам магістральних трубопроводів, діяльність яких обмежує права власників землі і землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих в зоні їх впливу.
2. При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для аварійно-відновлювальних та інших ремонтних робіт на об’єктах магістральних трубопроводів та проїзду до місця виконання робіт, збитки визначаються за угодою між власниками землі або землекористувачами та підприємствами, установами й організаціями-замовниками таких робіт з обумовленням розмірів збитків і порядку їх відшкодування в договорі.
При недосягненні згоди розміри збитків визначаються постійно діючими комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.
3. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4 . Умовами відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, є:
- дотримання встановлених обмежень, включно особливого режиму провадження господарської та іншої діяльності (вчинення дій) в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів;
- дотримання норм і правил при спорудженні об’єктів та наявність належної дозвільної документації щодо об’єктів нерухомості;
- дотримання вимог письмового дозволу, отриманого від підприємств магістральних трубопроводів на виконання робіт в охоронних зонах магістральних трубопроводів;
- дотримання режиму санітарних захисних зон;
- дотримання інших обмежень та норм, визначених ст. 21 цього Закону.
5. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування
вартості плодоягідних та інших багаторічних насаджень;
вартості лісових і дерево-чагарникових насаджень;
вартості водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних споруд;
понесених витрат на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;
інших збитків власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, якщо вони належним чином обґрунтовані.
6. Власники землі або землекористувачі мають право вимагати у підприємств магістральних трубопроводів в установленому законодавством порядку відшкодування збитків, завданих їм внаслідок неможливості проведення відповідних меліоративних робіт або тимчасового затоплення земельних ділянок на зрошуваних землях.
7. У разі здійснення власниками земель або землекористувачами сільськогосподарських робіт на земельних ділянках, де планується проведення ремонту об’єктів магістрального трубопроводу, після отримання попереднього письмового повідомлення від підприємств магістральних трубопроводів, реальні збитки відшкодуванню не підлягають, що не звільняє підприємства магістральних трубопроводів від відшкодування обґрунтованої упущеної вигоди.
 
Враховано частково .  Стаття 24. Визначення порядку відшкодування шкоди власникам та користувачам земельних ділянок
 
235. 1. Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) Рад за місцем розташування відповідних об’єктів магістральних трубопроводів, належних підприємствам магістральних трубопроводів, діяльність яких обмежує права власників землі і землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих в зоні їх впливу.
 
      
236. 2. При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для аварійно-відновлювальних та інших ремонтних робіт на об’єктах магістральних трубопроводів та проїзду до місця виконання робіт, збитки визначаються за угодою між власниками землі або землекористувачами та підприємствами, установами й організаціями-замовниками таких робіт з обумовленням розмірів збитків і порядку їх відшкодування в договорі.
 
      
237. При недосягненні згоди розміри збитків визначаються постійно діючими комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.
 
      
238. 3. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок відшкодування шкоди, завданої власникам та користувачам земельних ділянок під час проведення підприємствами магістральних трубопроводів аварійних, аварійно-відновлювальних, планових та інших робіт, встановлюється законодавством.
 
239. 4. Умовами відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, є:
 
      
240. - дотримання встановлених обмежень, включно особливого режиму провадження господарської та іншої діяльності (вчинення дій) в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів;
 
      
241. - дотримання норм і правил при спорудженні об’єктів та наявність належної дозвільної документації щодо об’єктів нерухомості;
 
      
242. - дотримання вимог письмового дозволу, отриманого від підприємств магістральних трубопроводів на виконання робіт в охоронних зонах магістральних трубопроводів;
 
      
243. - дотримання режиму санітарних захисних зон;
 
      
244. - дотримання інших обмежень та норм, визначених ст. 21 цього Закону.
 
      
245. 5. Власники землі та землекористувачі мають право на відшкодування:
 
      
246. вартості плодоягідних та інших багаторічних насаджень;
 
      
247. вартості лісових і дерево-чагарникових насаджень;
 
      
248. вартості водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних споруд;
 
      
249. понесених витрат на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;
 
      
250. інших збитків власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, якщо вони належним чином обґрунтовані.
 
      
251. 6. Власники землі або землекористувачі мають право вимагати у підприємств магістральних трубопроводів в установленому законодавством порядку відшкодування збитків, завданих їм внаслідок неможливості проведення відповідних меліоративних робіт або тимчасового затоплення земельних ділянок на зрошуваних землях.
 
      
252. 7. У разі здійснення власниками земель або землекористувачами сільськогосподарських робіт на земельних ділянках, де планується проведення ремонту об’єктів магістрального трубопроводу, після отримання попереднього письмового повідомлення від підприємств магістральних трубопроводів, реальні збитки відшкодуванню не підлягають, що не звільняє підприємства магістральних трубопроводів від відшкодування обґрунтованої упущеної вигоди.
 
      
253. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
254. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОХОРОННИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
 
255. Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
 
-57- Пашинський С.В.
Статтю 26. викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
1. Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, несуть відповідальність згідно із законом.
2. Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної шкоди.
3. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством. при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також в роботі із збереження об'єктів магістральних трубопроводів, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків.
 
Враховано   Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
 
256. 1. Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
257. 2. Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної шкоди.
 
   Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування завданої шкоди.
 
258. 3. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством.
 
   Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством.
 
259. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-58- Пашинський С.В.
Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт», а також щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.»
 
Враховано частково   Розділ VІІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
260. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
261. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
262. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
263. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт», а також щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом;
 
264. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
265. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
266. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.