Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за катування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо визначення катування як окремого виду злочину та призначення найсуворішого покарання за нього)   -1- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Назву закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за катування"  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за катування  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни та доповнення:      I. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:  
3. I. У Кримiнальному кодексi України:   -2- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Внести зміни та доповнення до діючої статті 107 "Побої та мордування", доповнити назву словами "та катування". Частину третю статті 107 КК викласти в такій редакції: "Катування, тобто заподіяння сильного фізичного болю, фізичного чи морального страждання шляхом побоїв, мучення або інших насильницьких дій з будь-якою метою, що грунтується на дискримінації, коли вони наносяться державними посадовими особами, або будь-якими особами, які виступають в офіційній якості, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років". Частину четверту статті 107 КК викласти в такій редакції: "Дії, видані в частині третій, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або, якщо вони сприченили тілесні ушкодження середньої тяжкості, тяжкі чи інші тяжкі наслідки - карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років".  
Враховано частково   1. У Кримiнальному кодексi України:  
4. 1. Доповнити Кодекс статтею 107-1 такого змісту:      1. Доповнити Кодекс статтею 107-1 такого змісту:  
5. "Стаття 107-1. Катування   -3- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Статтю 107-1 викласти в наступній редакції: "Стаття 107-1. Катування (1) Умисне заподіяння фізичних та психічних страждань шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпiлого вчинити дiї, що суперечать його волi, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років; (2) тi ж дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості - карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років; ті ж дії, вчинені особливо небезпечним рецидивістом або організованою групою, або якщо вони спричинили смерть чи інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років або довічним ув'язненням".  
Враховано частково   "Стаття 107-1. Катування  
6. Умисне заподіяння фізичних страждань шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпiлого вчинити дiї, що суперечать його волi, -      Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпiлого вчинити дiї, що суперечать його волi або з будь-якою іншою метою, що ґрунтується на дискримінації, коли вони заподіяні посадовою особою або за її згодою, -  
7. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років;      карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
8. тi ж дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості -      Тi ж дiї, вчиненi повторно або за попереднім зговором групою осiб -  
9. карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років;      карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.  
10. ті ж дії, вчинені працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем, особливо небезпечним рецидивістом або організованою групою, або якщо вони спричинили смерть чи інші тяжкі наслідки, -   -4- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Статтю 107-1 викласти у наступній редакції: "Стаття 107-1. Катування (1) Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпiлого вчинити дiї, що суперечать його волi або з будь-якою іншою метою, що ґрунтується на дискримінації, коли вони заподіяні посадовою особою або з її згоди, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. (2) Тi ж дiї, вчиненi повторно або за попереднім зговором групою осiб - карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років. (3) Дії, передбачені частиною першою цієї статті вчинені працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років."  
Враховано   Дії, передбачені частиною першою цієї статті вчинені працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
    -5- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Жир О.О.
Король В.М. (в.о. № 202)
Із диспозиції частини третьої вилучити слова "особливо небезпечним рецидивістом або організованою групою".  
Враховано    
11. карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років".   -6- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Статтю 107-1 викласти в наступній редакції: "Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю, фізичного чи морального страждання шляхом побоїв, мордування, мучення або інших насильницких дій з будь-якою метою, що грунтується на дискримінації коли вони заподіяні посадовими особами, або будь-якими особами, які виступають в офіційній якості, або з їх згоди, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Тi ж дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або організованою групою, або особливо небезпечним рецидивістом, або якщо вони спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості та тяжкі ушкодження, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. Примітка. Спричинення смерті у даному випадку слід кваліфікувати як умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (Див.пп "с", "з", "и", "і" ст.93 КК)".  
Враховано частково   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років." 2. Частину другу статті 7-1 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "катування при обтяжуючих обставинах (стаття 107-1 частина 3);". 3. Пункт 2 частини першої статті 26 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "катування при обтяжуючих обставинах (стаття 107-1 частина 3);". 4. Пункт 3 статті 52-1 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статті 101 частини 2 і 3, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "катування при обтяжуючих обставинах (стаття 107-1 частина 3);".  
    -7- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Доповнити новою статтею 107-2 наступного змісту: "Стаття 107-2. Катування посадовою і службовою особою органу державної влади чи органу самоврядування при виконанні службових повноважень (1) Умисне заподіяння фізичних та психічних страждань працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем, посадовою і службовою особою органу державної влади чи органу самоврядування при виконанні службових повновавжень шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпiлого вчинити дiї, що суперечать його волi, - карається позбавленням волі на строк від треьох до шести років; (2) тi ж дiї, вчиненi повторно або якщо вони спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості - карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років; ті ж дії, якщо вони спричинили смерть чи інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним ув'язненням".  
Враховано частково    
    -8- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
В зв'язку з тим, що санкція частини 3 передбачає позбавлення волі до 15 років необхідно частину 3 віднести до тяжких злочинів, тому необхідно внести наступні зміни: 2. Частину другу статті 7-1 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "катування при обтяжуючих обставинах (стаття 107-1 частина 3);".  
Враховано    
    -9- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
3. Пункт 2 частини першої статті 26 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "катування при обтяжуючих обставинах (стаття 107-1 частина 3);".  
Враховано    
    -10- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
4. Пункт 3 статті 52-1 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статті 101 частини 2 і 3, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "катування при обтяжуючих обставинах (стаття 107-1 частина 3);".  
Враховано    
12. 2. Статтю 237 Кодексу пiсля слiв: "...а так само начальником пiдлеглого" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу"   -11- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 237 Кодексу пiсля слiв: "...а так само начальником пiдлеглого" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтями 107-1 та 107-2 цього кодексу".  
Відхилено   5. Статтю 237 пiсля слiв: "а так само начальником пiдлеглого" доповнити словами "за умови вiдсутностi ознак злочину, передбаченого статтею 107-1 цього Кодексу".  
13. 3. Статтю 238 Кодексу пiсля слiв: "... при вiдсутностi мiж ними вiдносин пiдлеглостi" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу".   -12- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 238 Кодексу пiсля слiв: "... при вiдсутностi мiж ними вiдносин пiдлеглостi" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтями 107-1 та 107-2 цього кодексу".  
Відхилено   6. У пункті "а" статті 238 пiсля слiв "при вiдсутностi мiж ними вiдносин пiдлеглостi" доповнити словами "за умови вiдсутностi ознак злочину, передбаченого статтею 107-1 цього Кодексу".  
14. 4. Статтю 254 Кодексу пiсля слiв: "... або в iнтересах третiх осiб" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу".   -13- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 254 Кодексу пiсля слiв: "... або в iнтересах третiх осiб" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтями 107-1 та 107-2 цього кодексу".  
Відхилено   7. У пункті "а" статті 254 пiсля слiв "або в iнтересах третiх осiб" доповнити словами "за умови вiдсутностi ознак злочину, передбаченого статтею 107-1 цього Кодексу".  
15. 5. Пункт "б" статтi 254-2 Кодексу пiсля слiв: "... а так само застосування насильства щодо пiдлеглого" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтею 107-1 цього кодексу".   -14- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт "б" статтi 254-2 Кодексу пiсля слiв: "... а так само застосування насильства щодо пiдлеглого" доповнити словами: "... за умов вiдсутностi ознак злочину, передбачених статтями 107-1 та 107-2 цього кодексу". 1 . Редакційна правка  
Відхилено   8. У пункті "б" статтi 254-2 пiсля слiв "а так само застосування насильства щодо пiдлеглого" доповнити словами "за умови вiдсутностi ознак злочину, передбаченого статтею 107-1 цього Кодексу".  
16. 6. Пункт "а" статтi 254-3 Кодексу пiсля слiв: "... що є органом дiзнання" слова: "...кримiнальної справи щодо пiдлеглого, який вчинив злочин" замiнити словами: "щодо особи, яка вчинила злочин".      9. У пункті "а" статтi 254-3 слова "щодо пiдлеглого, який вчинив злочин" замiнити словами "щодо особи, яка вчинила злочин".  
17. II. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:      10. Частину першу статті 112 Кримiнально-процесуального кодексу України після цифр "93-99" доповнити цифрами "107-1".  
18. 1. Частину першу статті 112 після цифр "93-99" доповнити цифрами "107-1".   -15- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину першу статті 112 після цифр "93-99" доповнити цифрами та словом "107-1 та 107-2".  
Відхилено    
19. III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.      II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.