Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (щодо відміни вимоги про здійснення перестрахування лише у країнах - членах СОТ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про страхування» (щодо відміни вимоги про здійснення перестрахування лише у країнах - членах СОТ)
 
   Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про страхування»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У частині дванадцятій статті 2 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., № 2, ст. 14; 2008 р., № 23, ст. 214):
 
   1. У частині дванадцятій статті 2 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., № 2, ст. 14; 2008 р., № 23, ст. 214):
 
4. пункт 1 доповнити реченням такого змісту: “У разі здійснення перестрахування умова щодо членства держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, у Світовій організації торгівлі не застосовується; ”;
 
-1- Чуднов В.М.
Абзац другий статті 1 викласти у такій редакції:
«У разі здійснення перестрахування умова щодо членства у Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовуються».
 
Враховано   пункт 1 доповнити реченням такого змісту: «У разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовується».
 
5. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
 
6. «5) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України; «.
 
   «5) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України «.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.