Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (щодо вжиття додаткових заходів по виробництву сучасної конкурентоздатної сільськогосподарської техніки). (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
   ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (щодо вжиття додаткових заходів по виробництву сучасної конкурентоздатної сільськогосподарської техніки)
 
   Про внесення змін до Закону України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу « щодо додаткових заходів для забезпечення виробництва сучасної конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Закону України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 24, ст. 167) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу « (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167; 2009 р., № 42, ст. 634) такі зміни:
 
5. 1.1. Пункт 1) статті 1 після слів «птахівництві та кормовиробництві» доповнити словами «машини для зрошування».
 
   1) у статті 1:
 
6. 1.2. Пункт 3) статті 1 викласти у такій редакції:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 3) статті 1 викласти у такій редакції: «3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу – техніка і обладнання, зазначені в пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва становить 100 відсотків.»
 
Відхилено   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
7. 3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва, разом з витратами на оплату праці фізичних осіб - резидентів України, які зайняті безпосереднім виготовленням такої техніки та/або обладнання, з передбаченими обов’язковими нарахуваннями на заробітну плату таких осіб, прямими виробничими витратами енергії та/або енергоносіїв, а також інших прямих витрат, пов’язаних з виробництвом цієї техніки і обладнання, становить більше 50 відсотків.
 
   «3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва разом з витратами на оплату праці фізичних осіб - резидентів України, зайнятих безпосереднім виготовленням такої техніки та/або обладнання, з передбаченими обов’язковими нарахуваннями на заробітну плату таких осіб, прямими виробничими витратами на енергію та/або енергоносії, а також іншими прямими витратами, пов’язаними з виробництвом цієї техніки і обладнання, становить більше 50 відсотків»;
 
8. 1.3. Статтю 1 доповнити пунктом 4) і пунктом 5) такого змісту:
 
-2- Семинога А.І.
У пункті 1.3. частини 1 законопроекту:
цифру «30» замінити цифрою «50»;
цифру «35» замінити цифрою «60»;
цифру «40» замінити цифрою «70»;
цифру «45» замінити цифрою «80»;
цифру «50» замінити цифрою «90»;
 
Відхилено   доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
 
9. 4) до вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу відноситься також техніка і обладнання, зазначені у пункті 3 цієї статті, що виготовляються підприємствами-резидентами України, якщо питома вага сировини матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва разом з іншими витратами, переліченими у пункті 3 статті 1 цього Закону, становить: у перший рік з дати завершення приймальних випробувань (сертифікації) даного виду продукції - не менше 30 відсотків, у другий - 35 відсотків, у третій - 40 відсотків, четвертий - 45 відсотків, у п’ятий і подальші роки - не менше 50 відсотків.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Вилучити пункт 4 частини 1 статті 1 «4) до вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу відноситься також техніка і обладнання, зазначені у пункті 3 цієї статті, що виготовляються підприємствами-резидентами України, якщо питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва разом з іншими витратами, переліченими у пункті 3 статті 1 цього Закону, становить: у перший рік з дати завершення приймальних випробувань (сертифікації) даного виду продукції – не менше 30 відсотків, у другий – 35 відсотків, у третій – 40 відсотків, четвертий – 45 відсотків, у п’ятий і подальші роки – не менше 50 відсотків;»
 
Відхилено   «4) до вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу відносяться також техніка і обладнання, зазначені у пункті 3 цієї статті, що виготовляються підприємствами резидентами України, якщо питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва разом з іншими витратами, зазначеними у пункті 3 цієї статті, становить: у перший рік з дати завершення приймальних випробувань (сертифікації) даного виду продукції - не менше 30 відсотків, у другий рік - 35 відсотків, у третій рік - 40 відсотків, у четвертий рік - 45 відсотків, у п’ятий і подальші роки - не менше 50 відсотків;
 
10. 5) складна сільськогосподарська техніка - це сільськогосподарські енергетичні засоби для комплектування мобільних машинно-тракторних агрегатів, самохідні сільськогосподарські машини різного функціонального призначення, комбіновані багатофункціональні грунтообробно-посівні комплекси, автоматизоване обладнання для птахівництва і тваринництва, технологічні лінії з виробництва, перероблення і зберігання сільськогосподарської продукції.
 
   5) складна сільськогосподарська техніка - сільськогосподарські енергетичні засоби для комплектування мобільних машинно-тракторних агрегатів, самохідні сільськогосподарські машини різного функціонального призначення, комбіновані багатофункціональні грунтообробно-посівні комплекси, автоматизоване обладнання для птахівництва і тваринництва, технологічні лінії з виробництва, перероблення і зберігання сільськогосподарської продукції»;
 
11. 1.4. У статті 2 прикінцеві слова «у загальних обсягах виробництва яких продукція для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції становить не менше 50 відсотків» вилучити.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 2 викласти в такій редакції: «Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу – сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у техніці і обладнанні, у загальних обсягах виробництва яких продукція для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції становить 100 відсотків.»
 
Відхилено   2) у статті 2 слова «у загальних обсягах виробництва яких продукція для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції становить не менше 50 відсотків» виключити;
 
12. 1.5. Пункт 6) статті 3 після слів «при виготовленні» доповнити словом «експлуатації».
 
   3) у статті 3:
пункт 6 після слів «при виготовленні» доповнити словом « експлуатації «;
 
13. 1.6. У пункті 9) статті 3 слова «виконання програм виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, стимулювання» замінити на слова «розробка та».
 
-5- Кармазін Ю.А.
Пункт 9) статті 3 викласти у такій редакції: «розробка та виробництво технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, стимулювання освоєння виробництва нової техніки і обладнання для агропромислового комплексу, підвищення відповідальності промислових підприємств за якість виготовлюваної техніки, створення системи її технічного обслуговування та ремонту;»
 
Враховано   пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) розроблення та виробництво технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, стимулювання освоєння виробництва нової техніки і обладнання для агропромислового комплексу, підвищення відповідальності промислових підприємств за якість виготовлюваної техніки, створення системи її технічного обслуговування та ремонту»;
 
14. 1.7. У пункті 12) статті 3 слова «особливостей приватизації» вилучити.
 
   у пункті 12 слова «особливостей приватизації» виключити;
 
15. 1.8. У пункті 3) статті 6 слова «у розмірі, необхідному» вилучити.
 
   4) у статті 6:
у пункті 3 слова «у розмірі, необхідному» виключити;
 
16. 1.9. У пункті 5) статті 6 слова «операцій з фінансового» вилучити.
 
   у пункті 5 слова «операцій з фінансового» виключити;
 
17. 2.0. Розділ 2 статті 7 доповнити пунктом 5) і пунктом 6) такого змісту:
 
-6- Кармазін Ю.А.
Вилучити доповнення частини 1 статті 7 пунктом 5) і пунктом 6) такого змісту: «5) організовує підготовку та проведення виставкових заходів; 6) вживає заходів щодо підвищення відповідальності підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу за якість виготовлюваних ними машин і обладнання.»
 
Враховано      
18. 5) організовує підготовку та проведення виставкових заходів;
 
      
19. 6) вживає заходів щодо підвищення відповідальності підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу за якість виготовлюваних ними машин і обладнання.
 
      
20. Відповідно пункт 5) цього розділу переноситься і становиться пунктом 7).
 
      
21. 2.1. У розділі 1 статті 8 у першому абзаці слова і цифри «протягом 2003-2010 років» вилучити; у третьому абзаці слова «до одного відсотка» замінити на цифру і слово «0, 2 відсотка».
 
-7- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 1 статті 8 розділі 1 статті 8 викласти в такій редакції: «Бюджетні асигнування спрямовуються на фінансування таких заходів з підтримки пріоритетного розвитку виключно вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;»
 
Відхилено   5) у статті 8:
у частині першій:
в абзаці першому слова і цифри «протягом 2003-2010 років» виключити;
в абзаці третьому слова «до одного відсотка від» замінити цифрами і словом «0, 2 відсотка»;
 
22. 2.2. Пункт 5) розділу 1 статті 8 після слова «вартості» доповнити словом «складної».
 
-8- Кармазін Ю.А.
Пункт 5) частини 1 статті 8 викласти в такій редакції: «5) часткове (до 40 відсотків) кредитування державою вартості складної техніки і обладнання для вітчизняного агропромислового комплексу, виключно вітчизняного виробництва, сільськогосподарським товаровиробникам і підприємствам харчової та переробної промисловості;»
 
Відхилено   пункт 5 після слова «вартості» доповнити словом «складної»;
 
23. 2.3. У розділі 2 статті 8 слова «в повному обсязі» та «виключно» видалити.
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 8 викласти в такій редакції: «2. У загальних обсягах державної закупівлі товарів (робіт, послуг передбачаються обсяги поставок основних видів вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, які закуповують за рахунок коштів держаного лізингового фонду та інших джерел, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Кошти державного лізингового фонду в повному обсязі використовуються на закупівлю виключно вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу.»
 
Відхилено   у другому реченні частини другої слова «в повному обсязі» та «виключно» виключити;
 
24. 2.4. Статтю 11 доповнити пунктом 5) такого змісту:
 
-10- Кармазін Ю.А.
Вилучити доповнення статтю 11 пунктом 5) такого змісту: «5) пільгове оподаткування у розмірі 50% від діючих норм податків та митних зборів на вузли і агрегати іноземного виробництва, аналоги яких не виготовляються в Україні та ввозяться на її митну територію підприємствами вітчизняного машинобудування для виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу.»
 
Відхилено   6) статтю 11 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
    -11- Семинога А.І.
У тексті пункту 2.4 частини 1 законопроекту:
слова «та митних зборів» виключити;
після слів «для виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу»
доповнити словами «перелік такої техніки і обладнання та обсяги закупівель визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -12- Кирильчук Є.І.
Визначити в пункті 5 статті 11 Закону перелік імпортованої техніки (вузлів та агрегатів) та термін дії конкретної (50%) пільгової ставки податків та митних зборів, при тому, що у статті 8 зазначається, що «перелік такої техніки і обладнання та обсяги закупівель визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
25. 5) пільгове оподаткування у розмірі 50% від діючих норм податків та митних зборів на вузли і агрегати іноземного виробництва, аналоги яких не виготовляються в Україні та ввозяться на її митну територію підприємствами вітчизняного машинобудування для виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
 
   «5) пільгове оподаткування у розмірі 50 відсотків діючих норм податків та митних зборів на вузли і агрегати іноземного виробництва, аналоги яких не виготовляються в Україні та ввозяться на її митну територію підприємствами вітчизняного машинобудування для виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу»;
 
26. 2.5. У пункті 1 статті 12 слова і цифри «на 2003-2010 роки» вилучити.
 
-13- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 12 викласти в такій редакції: «1. Кредитування виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування машин і обладнання для вітчизняного агропромислового комплексу здійснюється в порядку надання кредитів на загальних підставах та за спеціальним режимом кредитування, який передбачає на 2010-2012 роки відстрочки на 2 роки сплати частки ставки за кредитами в розмірі до 70 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України.»
 
Відхилено   7) у частині першій статті 12 слова і цифри «на 2003-2010 роки» виключити;
 
27. 2.6. У статті 14 у заголовку і тексті вилучити слово «фінансового», а також вилучити у тексті цифри і слова «у 2003-2010 роках».
 
   8) у назві і тексті статті 14 слово «фінансового» та слова і цифри «у 2003-2010 роках» виключити;
 
28. 2.7. Пункт 2 статті 15 після слів «техніки і обладнання» доповнити словами «та послуг з технічного сервісу».
 
-14- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 15 викласти в такій редакції : «2. Уповноважений орган, який впроваджує державну політику пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, сприяє створенню суб’єктами прогнозування кон’юнктури ринку техніки і обладнання та послуг з технічного сервісу для агропромислового комплексу.»
 
Відхилено   9) частину другу статті 15 після слів «техніки і обладнання» доповнити словами «та послуг з технічного сервісу».
 
29. 2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-15- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 Розділу 2 «Прикінцеві положення» викласти такій редакції: «1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року.»
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    -16- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 Розділу 2 «Прикінцеві положення» викласти такій редакції: «2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців:
1) підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено    
    -17- Круць М.Ф.
Статтю 2 викласти у такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року».
 
Відхилено