Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення таємниці голосування) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення таємниці голосування)
 
   Закон України
про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення таємниці голосування
 
2. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 30-31, ст.382):
 
-1- Кармазін Ю.А.
Відхилити проект, оскільки недоцільно вносити зміни до законопроекту, якщо нові норми не можуть бути реалізовані на практиці.
 
Відхилено      
4.

 
-2- Подгорний С.П.
Абзац перший розділу І законопроекту викласти як пункт 1 такого змісту:
«1. Внести зміни до таких законів України:»
 
Враховано   1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) частину 9 статті 66 доповнити абзацом другим в такій редакції:
 
-3- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому законопроекту цифри «66» замінити цифрами «69»
 
Враховано в п.2)  1) у частині п’ятій статті 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 38-39, ст. 449):
друге речення викласти в такій редакції: «Забороняється присутність інших осіб під час заповнення виборцем виборчого бюлетеня, а також заохочення або примушування виборців до оприлюднення свого волевиявлення в будь-який спосіб під час виборів чи після них шляхом підкупу, погроз або іншого впливу»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Під час перебування в кабіні для таємного голосування виборцю заборонено користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою чи іншим спеціальним обладнанням, за допомогою якого може бути зафіксовано результат голосування»;
 
    -4- Подгорний С.П.
Абзац другий розділу І законопроекту викласти як один абзац пункту 2) такого змісту:
«2) у частині дев’ятій статті 69 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491):».
 
Враховано в п.2)   
6. «Виборець не має права користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншою спеціальною апаратурою, за допомогою якої може бути проведена фото- та/або відео зйомка в процесі голосування у кабіні для таємного голосування».
 
-5- Яворівський В.О.
Абзац другий частини дев’ятої статті 66 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» викласти в такій редакції:
«Під час перебування у кабінці для таємного голосування виборцю заборонено користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншим спеціальним обладнанням, за допомогою якого може бути зафіксовано результат голосування».
 
Враховано в п.2)  2) у частині дев’ятій статті 69 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491):
друге речення викласти в такій редакції: «Забороняється присутність інших осіб під час заповнення виборцем виборчого бюлетеня, а також заохочення або примушування виборців до оприлюднення свого волевиявлення в будь-який спосіб під час виборів чи після них шляхом підкупу, погроз або іншого впливу»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Під час перебування в кабіні для таємного голосування виборцю заборонено користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою чи іншим спеціальним обладнанням, за допомогою якого може бути зафіксовано результат голосування».
 
    -6- Круць М.Ф.
Абзац другий пункту 1 статті І законопроекту викласти в такій редакції:
«У кабіні для таємного голосування виборець не має права користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншою спеціальною апаратурою, за допомогою якої може бути проведена фото- та/або відео зйомка в процесі голосування».
 
Враховано редакційно в п.2)   
    -7- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 9 статті 69 в такій редакції:
«9. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Забороняється присутність інших осіб під час заповнення виборцем виборчого бюлетеня, а так само, заохочення або примушування виборців до оприлюднення свого волевиявлення в любий спосіб під час виборів, чи після них, шляхом підкупу, погроз або іншим. Виборець, який унаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім члена виборчої комісії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача.».
 
Враховано в п.2)   
7. ІІ. Внести зміни до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366):
 
-8- Подгорний С.П.
Абзаци перший та другий розділу ІІ законопроекту викласти як один абзац пункту 1) законопроекту такого змісту:
«1) у частині п’ятій статті 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 38-39, ст. 449):»
 
Враховано в п.1)     
8. 1) частину 5 статті 83 доповнити абзацом другим в такій редакції:
 
      
9. «Виборець не має права користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншою спеціальною апаратурою, за допомогою якої може бути проведена фото- та/або відео зйомка в процесі голосування у кабіні для таємного голосування».
 
-9- Круць М.Ф.
Абзац другий пункту 1 статті І законопроекту викласти в такій редакції:
«У кабіні для таємного голосування виборець не має права користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншою спеціальною апаратурою, за допомогою якої може бути проведена фото- та/або відео зйомка в процесі голосування».
 
Враховано редакційно в п.1)     
    -10- Яворівський В.О.
Абзац другий частини п’ятої статті 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України» викласти в такій редакції:
«Під час перебування у кабінці для таємного голосування виборцю заборонено користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншим спеціальним обладнанням, за допомогою якого може бути зафіксовано результат голосування» .
 
Враховано в п.1)   
    -11- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 5 статті 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України» в такій редакції:
«5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Забороняється присутність інших осіб під час заповнення виборцем виборчого бюлетеня, а так само, заохочення або примушування виборців до оприлюднення виборцем свого волевиявлення в любий спосіб під час виборів, чи після них, шляхом підкупу, погроз або іншим. Виборець, який унаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата в депутати, уповноваженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача
 
Враховано в п.1)   
10. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-12- Подгорний С.П.
Розділ ІІІ законопроекту вважати пунктом 2.
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
11. Президент України В. ЮЩЕНКО

-13- Подгорний С.П.
Останній абзац законопроекту викласти в такій редакції:
«Голова Верховної Ради України».
 
Враховано   Голова Верховної Ради
України