Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення
 
   ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1) доповнити Закон України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) статтею 5-1 такого змісту:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Статтю 5-1 «Державне замовлення на випуск видавничої продукції» вважати статтею 9-1, оскільки її доцільно включити до розділу ІІ «Організація і здійснення видавничої справи».
 
Враховано частково   2. Закон України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2002 р., № 29, ст. 194; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 11, ст. 141, № 16, ст. 238; 2005 р., № 33, ст. 429, № 51, ст. 553; 2007 р., № 1, ст. 3; 2009 р., № 6, ст. 20) доповнити статтею 26-1 такого змісту:
 
    -2- Яворівський В.О.
Статтю 5-1 «Державне замовлення на випуск видавничої продукції» вважати статтею 26-1, оскільки її доцільно включити до розділу ІІ «Організація і здійснення видавничої справи», що відповідатиме структурі Закону України «Про видавничу справу».
 
Враховано    
4. «Стаття 5-1. Державне замовлення на випуск видавничої продукції
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі частини статті 5-1.
 
Відхилено   «Стаття 26-1. Державне замовлення на випуск видавничої продукції
 
5. Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується відповідно до вимог Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
   Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується відповідно до вимог Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
6. Показниками державного замовлення на випуск видавничої продукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та вартість. Загальні обсяги випущеної за державним замовленням видавничої продукції повинні відповідати загальним обсягам її розповсюдження.
 
   Показниками державного замовлення на випуск видавничої продукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та вартість. Загальні обсяги випущеної за державним замовленням видавничої продукції повинні відповідати загальним обсягам її розповсюдження.
 
7. Державні замовники як головні розпорядники коштів державного бюджету в межах виділених коштів та виходячи із затверджених показників державного замовлення відповідно до вимог законодавства визначають виконавців державного замовлення.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 3 статті 5-1, оскільки вона дублює норми, які містяться в статті 2 Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб».
 
Враховано в редакції Комітету  Державні замовники як головні розпорядники коштів державного бюджету в межах виділених коштів та виходячи із затверджених показників державного замовлення відповідно до переліку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, що складається на підставі експертних висновків, без проведення процедури закупівлі укладають державні контракти, в яких визначаються економічні і правові зобов'язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
 
    -5- Яворівський В.О.
Частини третю та четверту статті 26-1 законопроекту об’єднати і викласти в такій редакції: «Державні замовники як головні розпорядники коштів державного бюджету в межах виділених коштів та виходячи із затверджених показників державного замовлення відповідно до переліку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, що складається на підставі експертних висновків, без проведення процедури закупівлі укладають державні контракти, в яких визначаються економічні і правові зобов'язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця».
 
Враховано    
8. З урахуванням особливостей державного замовлення на випуск видавничої продукції, зокрема щодо передачі автором видавництву або видавничій організації виключних прав на підготовку і випуск у світ його твору, видання такої продукції здійснюється із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника згідно із законодавством.
 
      
9. До плану державного замовлення включаються видання, що висвітлюють актуальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та історії України, сприяють розвитку культури, освіти і науки, зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та світового співтовариства, вихованню підростаючого покоління, задовольняють читацький попит відповідно до даних провідних бібліотек України, а також видання, що присвячені знаменним та пам’ятним датам.
 
-6- Яворівський В.О.
У частині п’ятій статті 26-1 законопроекту слова «до плану державного замовлення» замінити словами «до переліку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням», що узгоджуватиметься із термінологією законопроекту.
 
Враховано   До переліку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, включаються видання, що висвітлюють актуальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та історії України, сприяють розвитку культури, освіти і науки, зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та світового співтовариства, вихованню молоді, задовольняють читацький попит відповідно до даних бібліотек України, а також видання, присвячені пам’ятним датам.
 
10. Тираж видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, який здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби, для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), спеціальних бібліотек (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), спеціалізованих бібліотек (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами), для посольств та українських громад за кордоном, громадських організацій, культурно-просвітницьких товариств національних меншин України, органам державної влади та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 5-1 викласти в такій редакції: «Тираж видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, який здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби, для поповнення фондів публічних та спеціальних бібліотек державної форми власності, для посольств та українських громад за кордоном, національних громадських об’єднань та національних культурних товариств національних меншин України, органам державної влади та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб».
 
Враховано   Тираж видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, що здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби, для поповнення фондів публічних та спеціальних бібліотек державної і комунальної форми власності, для посольств та українських громад за кордоном, громадських організацій, національних культурних товариств, органам державної влади та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб.
 
    -8- Яворівський В.О.
Частину шосту статті викласти в такій редакції:
«Тираж видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, який здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби, для поповнення фондів публічних та спеціальних бібліотек державної і комунальної форми власності, для посольств та українських громад за кордоном, громадських організацій, національних культурних товариств, органам державної влади та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб».
 
Враховано    
    -9- Чуднов В.М.
Абзац восьмий пункту першого частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
«Тираж видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, який здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби, для поповнення фондів національних, державних, республіканських, обласних, міських, районних, селищних, сільських публічних (загальнодоступних) бібліотек, спеціальних бібліотек (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), спеціалізованих бібліотек (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами), для посольств та українських громад за кордоном, громадських організацій, культурних товариств національних меншин України, органам державної влади та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб».
 
Враховано редакційно    
11. Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції, переліку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, та їх розповсюдження затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
-10- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 7 статті 5-1, оскільки вона дублює норми, які містяться в статті 2 Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб».
 
Відхилено   Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та порядок її розповсюдження затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
    -11- Яворівський В.О.
Частину сьому статті викласти в такій редакції: «Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та порядок її розповсюдження затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
12. 2) статтю 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 162; 2004 р., № 14, ст. 195, № 43-44, ст. 493) доповнити частиною такого змісту:
 
   3. Статтю 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 162; 2004 р., № 14, ст. 195, № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2010 р., № 33, ст. 471) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
13. «Після виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, що випущене за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.»
 
-12- Кармазін Ю.А.
Вилучити доповнення статті 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» новою частиною такого змісту:
«Після виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, що випущене за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб», оскільки видання цих книг для отримання комерційної вигоди повинно здійснюватися на основі комерційної угоди з автором, і участь держави та додаткове регулювання законом не потрібне.
 
Відхилено   «Після виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, випущеного за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб».
4. Частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35-36, ст. 491, № 46, ст. 548; із змінами, внесеними Законом України від 11 січня 2011 року № 2900-VІ) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для випуску книжкової продукції на умовах державного замовлення».
 
    -13- Кармазін Ю.А.
У випадку не підтримання пропозиції виключення доповнення новою частиною 4 статті 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» нову частину 4 статті 5 зазначеного Закону України викласти в такій редакції:
«Після виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти додаткового тиражу видання, що випущене за державним замовленням, на умовах, визначених договором з автором».
 
Враховано в редакції, прийнятій у першому читанні   
    -14- Яворівський В.О.
Доповнити першу частину проекту закону новим пунктом такого змісту:
«Частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35-36, ст. 491, № 46, ст. 548; із змінами, внесеними Законом України від 11 січня 2011 року № 2900-VІ) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для випуску книжкової продукції на умовах державного замовлення».
 
Враховано    
    -15- Яворівський В.О.
Доповнити першу частину проекту закону новим пунктом такого змісту:
«Частину четверту статті 1 Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 3, ст. 9; 2000 р., № 4, ст. 28; 2003 р., № 30, ст. 247; 2006, № 14, ст. 118) після слів «засобами масової інформації» доповнити словами «випуском видавничої продукції на умовах державного замовлення».
 
Враховано    
    -16- Карпук В.Г.
Доповнити частину першу проекту закону новою частиною такого змісту:
«Доповнити частину другу статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пунктом 5 такого змісту:
«5) випуску видавничої продукції при передачі автором видавництву або видавничій організації виключних прав на підготовку і випуск у світ його твору».
 
Відхилено    
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-17- Яворівський В.О.
Розділ другий законопроекту викласти в редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.