Кількість абзаців - 164 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1.

 
      
2.

 
      
3. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
4. Про внесення змін до Закону України
 
   Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
5. «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували
 
      
6. покарання у виді обмеження волі або
 
      
7. позбавлення волі на певний строк»
 
      
8. _____________________________________
 
      
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
      
10. І. Внести до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 6, ст. 39; 2005 р., № 10, ст. 191), зміни, виклавши його в такій редакції:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву закону викласти як назву нового закону, відмінивши попередній закон, а не як нову редакцію, аби вона не тягла за собою шлейф змін і посилань.
 
Враховано      
    -2- Яворівський В.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк». Назва законопроекту не повною мірою відповідає його змісту, оскільки в назві йдеться виключно про осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, а в самому тексті законопроекту часто йде мова про осіб, які ще відбувають покарання.
 
Враховано    
11. «Закон УкраЇни
 
      
12. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання
 
      
13. у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту, що не були пронумеровані.
 
Відхилено У проекті відсутні не пронумеровані частини тексту.     
14. Цей Закон визначає загальні засади соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, забезпечує правове регулювання відносин, які спрямовані на реалізацію такими особами прав і свобод, передбачених Конституцією та законами України, створює належні умови для діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб, які беруть участь у їх соціальній адаптації.
 
-4- Швець В.Д.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції: «Цей Закон визначає загальні засади соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, засади участі у соціальній адаптації цих осіб підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян, а також фізичних осіб, забезпечує правове регулювання відносин, спрямованих на реалізацію такими особами прав і свобод, передбачених Конституцією та законами України».
 
Враховано   Цей Закон визначає загальні засади соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, засади участі у соціальній адаптації цих осіб підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян, а також фізичних осіб, забезпечує правове регулювання відносин, спрямованих на реалізацію такими особами прав і свобод, передбачених Конституцією та законами України.
 
15. Розділ І
 
   Розділ І
 
16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
17. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
18. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
19. 1) звільнені особи - особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом;
 
   1) звільнені особи - особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;
 
20. 2) соціальна адаптація - процес засвоєння звільненими особами соціального досвіду з метою повернення їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя у суспільстві;
 
   2) соціальна адаптація - процес засвоєння звільненими особами соціального досвіду з метою повернення їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві;
 
21. 3) соціальний патронаж - надання допомоги звільненим особам шляхом здійснення комплексу правових, економічних, організаційних, психологічних, соціальних та інших заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на їх соціальну адаптацію;
 
   3) соціальний патронаж - допомога звільненим особам шляхом здійснення комплексу правових, економічних, організаційних, психологічних,
соціальних та інших заходів, зокрема, надання послуг, спрямованих на їх соціальну адаптацію;
 
22. 4) суб’єкти соціального патронажу - центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також фізичні особи, які здійснюють соціальний патронаж;
 
-5- Швець В.Д.
У тексті проекту виключити слова «незалежно від форми власності», «недержавної форми власності»,
«посадові» та доповнити коло суб’єктів соціального патронажу таким суб’єктом як «об’єднання громадян», розширивши таким чином коло потенційних суб’єктів соціального патронажу. Змінити порядок розташування пунктів 5) та 4) статті 1 проекту в алфавітному порядку.
 
Враховано   4) спеціалізовані установи для звільнених осіб - установи, діяльність яких спрямована на надання допомоги звільненим особам, їх підтримку та соціальну адаптацію;
 
23. 5) спеціалізовані установи для звільнених осіб - установи, діяльність яких спрямована на надання допомоги звільненим особам, їх підтримку та соціальну адаптацію.
 
   5) суб’єкти соціального патронажу - центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, об’єднання громадян, а також фізичні особи, які здійснюють соціальний патронаж.
 
24. Стаття 2. Особи, на яких поширюється дія цього Закону
 
-6- Швець В.Д.
Назву статті 2 проекту викласти в такій редакції: «Сфера дії цього Закону».
 
Враховано   Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
25. 1. Цей Закон поширюється на звільнених осіб - громадян України, звільнених осіб - іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України, а також на осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 2 викласти в такій редакції «1. Цей Закон поширюється на звільнених осіб - громадян України, звільнених осіб - іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України, а також на осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», оскільки інакше потрібно вносити зміни до закону.
 
Враховано редакційно   1. Дія цього Закону поширюється на осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та на звільнених осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України).
 
    -8- Кармазін Ю.А.
У випадку не підтримки цієї пропозиції назву закону викласти в такій редакції: «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають (відбували) покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»
 
Враховано редакційно    
26. Соціальний патронаж здійснюється стосовно звільнених осіб, які звернулися до суб’єктів соціального патронажу протягом шести місяців після звільнення з установ виконання покарань.
 
   2. Соціальний патронаж здійснюється стосовно звільнених осіб, які звернулися до суб’єктів соціального патронажу протягом шести місяців після звільнення з установ виконання покарань.
 
27. Стаття 3. Законодавство України про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
   Стаття 3. Законодавство України про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
28. 1. Законодавство України про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, складається із цього Закону, Законів України «Про соціальні послуги», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Кримінально-виконавчого кодексу України, міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
 
-9- Швець В.Д.
Статтю 3 проекту викласти в такій редакції: «Законодавство України про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, складається з цього Закону, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів України та нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання».
 
Враховано   1. Законодавство України про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, складається з цього Закону, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів України та нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.
 
29. Стаття 4. Основні принципи здійснення соціального патронажу
 
   Стаття 4. Основні принципи здійснення соціального патронажу
 
30. 1. Соціальний патронаж звільнених осіб базується на таких принципах:
 
   Соціальний патронаж звільнених осіб базується на таких принципах:
 
31. законності;
 
   законності;
 
32. демократизму;
 
   демократизму;
 
33. рівності громадян;
 
   рівності громадян;
 
34. адресності;
 
   адресності;
 
35. індивідуального підходу;
 
   індивідуального підходу;
 
36. доступності та відкритості;
 
   доступності та відкритості;
 
37. добровільності вибору чи відмови від підтримки;
 
   добровільності вибору чи відмови від підтримки;
 
38. гуманності;
 
   гуманності;
 
39. комплексності;
 
   комплексності;
 
40. соціальної справедливості;
 
   соціальної справедливості;
 
41. конфіденційності.
 
   конфіденційності.
 
42. Стаття 5. Гарантії реалізації прав звільнених осіб
 
   Стаття 5. Гарантії реалізації прав звільнених осіб
 
43. 1. Права звільнених осіб, закріплені цим Законом, реалізуються в повному обсязі і не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених законом.
 
   1. Права звільнених осіб, визначені цим Законом, реалізуються в повному обсязі і не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених законом.
 
44. 2. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів соціального патронажу можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством.
 
   2. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів соціального патронажу можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законом.
 
45. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
46. ПІДГОТОВКА ДО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ АБО
 
   ПІДГОТОВКА ДО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ АБО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК, ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПАТРОНАЖ ЗВІЛЬНЕНИХ ОСІБ
 
47. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК,
 
      
48. ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПАТРОНАЖ ЗВІЛЬНЕНИХ ОСІБ
 
      
49. Стаття 6. Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
   Стаття 6. Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
50. 1. З метою соціальної адаптації перед звільненням з установи виконання покарань адміністрацією зазначеної установи та суб’єктами соціального патронажу вживаються заходи з підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, з надання їм допомоги у трудовому і побутовому влаштуванні за обраним ними місцем проживання.
 
-10- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: «1. З метою соціальної адаптації перед звільненням з установи виконання покарань адміністрацією зазначеної установи вживаються заходи з підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк спільно із суб’єктами соціального патронажу, які надають цим особам допомогу в трудовому і побутовому влаштуванні за обраним ними місцем проживання», оскільки в адміністрацій установ виконання покарань дещо інші функції, які, на відміну від суб’єктів соціального патронажу, обмежуються територією цих установ.
 
Враховано   1. З метою соціальної адаптації перед звільненням з установи виконання покарань адміністрацією зазначеної установи вживаються заходи з підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, спільно із суб’єктами соціального патронажу, які надають цим особам допомогу щодо трудового і побутового влаштування за обраним ними місцем проживання.
 
51. 2. Порядок взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затверджується наказом центральних органів виконавчої влади з питань виконання покарань, у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ.
 
   2. Порядок взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затверджується наказом центральних органів виконавчої влади з питань виконання покарань, у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ України.
 
52. 3. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори інформують представництва відповідних держав щодо іноземних громадян, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та після звільнення потребують сторонньої допомоги, а в разі, коли укладено міжнародні договори про взаємодію, - зазначені у цих договорах органи.
 
-11- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 6 викласти в такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України інформує представництва відповідних держав щодо іноземних громадян, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та після звільнення потребують сторонньої допомоги, а в разі, коли укладено міжнародні договори про взаємодію, - зазначені у цих договорах органи».
 
Відхилено      
    -12- Швець В.Д.
Частину третю статті 6 виключити, оскільки відповідно до частини другої статті 120 Конституції України повноваження центральних органів виконавчої влади визначаються законами України.
 
Враховано    
53. 4. Інструкція про порядок інформування представництв іноземних держав та органів, зазначених в міжнародних договорах про взаємодію, установами виконання покарань та слідчими ізоляторами затверджується центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.
 
-13- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 6 виключити.
 
Враховано      
54. Стаття 7. Організація освіти осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
   Стаття 7. Організація освіти осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 
55. 1. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань разом із центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечують надання особам, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, з урахуванням потреб національної економіки можливості для здобуття освіти, включаючи дистанційну освіту, через систему навчальних закладів з метою їх подальшої соціальної адаптації.
 
   1. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань спільно з центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечують надання особам, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, з урахуванням потреб національної економіки можливості для здобуття освіти, через систему навчальних закладів, в тому числі шляхом дистанційної форми навчання, з метою їх подальшої соціальної адаптації.
 
56. Стаття 8. Організація діяльності суб’єктів соціального патронажу
 
   Стаття 8. Організація діяльності суб’єктів
соціального патронажу
 
57. 1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють соціальний патронаж звільнених осіб, зокрема утворюють спостережні комісії, піклувальні ради при спеціальних виховних установах, та здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів соціального патронажу, які їм підпорядковані.
 
   1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють соціальний патронаж звільнених осіб, зокрема, утворюють спостережні комісії, піклувальні ради при спеціальних виховних установах та здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів соціального патронажу, які їм підпорядковані.
 
58. 2. Загальну координацію соціального патронажу звільнених осіб віком до 35 років включно здійснює центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту, після 35 років - центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
 
   2. Загальну координацію соціального патронажу звільнених осіб віком до 35 років включно здійснює центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту, а після 35 років - центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
 
59. 3. Порядок взаємодії суб’єктів соціального патронажу затверджується наказом центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я, з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ.
 
   3. Порядок взаємодії суб’єктів соціального патронажу затверджується наказом центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, у сфері охорони здоров’я, з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України.
 
60. 4. Суб’єкти соціального патронажу в разі звернення до них звільнених осіб зобов’язані невідкладно розпочати здійснення стосовно таких осіб заходів соціального патронажу.
 
   4. Суб’єкти соціального патронажу в разі звернення до них звільнених осіб зобов’язані невідкладно розпочати здійснення стосовно таких осіб заходів соціального патронажу.
 
61. Стаття 9. Послуги, що надаються суб’єктами соціального патронажу
 
   Стаття 9. Послуги, що надаються суб’єктами соціального патронажу
 
62. 1. Суб’єктами соціального патронажу надаються послуги тимчасового притулку, а також соціальні, медичні, юридичні, освітні, реабілітаційні та інші послуги.
 
   1. Суб’єктами соціального патронажу надаються послуги тимчасового притулку, а також соціальні, медичні, юридичні, освітні, реабілітаційні та інші послуги.
 
63. 2. Послуги надаються звільненим особам, які звернулися до суб’єктів соціального патронажу, в установленому законодавством порядку.
 
   2. Послуги надаються звільненим особам, які звернулися до суб’єктів соціального патронажу, в установленому законодавством порядку.
 
64. Стаття 10. Окремі заходи соціального патронажу
 
   Стаття 10. Окремі заходи соціального патронажу
 
65. 1. Звільненим особам забезпечується надання медичної та медико-санітарної допомоги в установленому законодавством порядку.
 
   1. Звільненим особам забезпечується надання медичної та медико-санітарної допомоги в установленому законодавством порядку.
 
66. У разі відсутності у звільненої особи реєстрації місця проживання або перебування надання їй медичної допомоги здійснюється за направленням суб’єктів соціального патронажу.
 
   У разі відсутності у звільненої особи реєстрації місця проживання або перебування надання їй медичної допомоги здійснюється за направленням суб’єктів соціального патронажу.
 
67. Звільнені особи, які страждають на особливо небезпечні інфекційні хвороби або є носіями збудників таких хвороб, підлягають медичному нагляду і лікуванню в порядку, передбаченому законодавством.
 
   Звільнені особи, які хворіють на особливо
небезпечні інфекційні хвороби або є носіями
збудників таких хвороб, підлягають медичному нагляду і лікуванню в порядку, передбаченому законом.
 
68. Особи, які на момент звільнення потребують стаціонарної медичної допомоги, направляються до закладів охорони здоров’я на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
 
   Особи, які на день звільнення потребують стаціонарної медичної допомоги, направляються до закладів охорони здоров’я на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
 
69. 2. До звільнення з установ виконання покарань за особами, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, зберігається жиле приміщення, яке вони займали на законних підставах до засудження.
 
   2. До звільнення з установ виконання покарань за особами, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, зберігається жиле приміщення, що вони займали на законних підставах до засудження.
 
70. Звільнені особи, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання житлового приміщення в порядку, передбаченому законодавством.
 
   Звільнені особи, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання житлового приміщення в порядку, передбаченому законодавством.
 
71. Звільненим особам, які не мають житлової площі, після прибуття до обраного місця проживання на період до отримання такої площі місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування надається місце для тимчасового проживання в спеціальних гуртожитках, створених цими органами. Місце для проживання в зазначених гуртожитках надається також звільненим особам, житлова площа яких тимчасово заселена, на період до її звільнення та звільненим особам, яким повернути колишнє житлове приміщення немає можливості, - на період до поліпшення їх житлових умов у порядку, передбаченому законом.
 
   Звільненим особам, які не мають жилої площі, після прибуття до обраного місця проживання на період до отримання такої площі місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування надається місце для тимчасового проживання в соціальних чи спеціальних гуртожитках, створених цими органами. Місце для проживання в зазначених гуртожитках надається також звільненим особам, жила площа яких тимчасово заселена, на період до її звільнення та звільненим особам, яким повернути колишнє жиле приміщення немає можливості, - на період до поліпшення їх житлових умов у порядку, передбаченому законом.
 
72. 3. Видача паспортів та реєстрація місця проживання або перебування звільнених осіб здійснюються в строки та порядку, що передбачені законодавством.
 
   3. Видача паспортів та реєстрація місця проживання або перебування звільнених осіб здійснюються протягом строку та в порядку, передбачених законодавством.
 
73. 4. Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування звільнених осіб.
 
   4. Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування звільнених осіб.
 
74. Стаття 11. Спеціалізовані установи для звільнених осіб
 
   Стаття 11. Спеціалізовані установи для звільнених осіб
 
75. 1. Спеціалізованими установами для звільнених осіб є:
 
   1. Спеціалізованими установами для звільнених осіб є:
 
76. центр соціальної адаптації;
 
   центр соціальної адаптації;
 
77. спеціальний будинок-інтернат.
 
-14- Баранов В.О.
У частині першій статті 11 законопроекту вилучити слова «спеціальний будинок-інтернат», оскільки Бюджетний кодекс України (ст. 91) не містить положень щодо фінансового забезпечення спеціальних будинків-інтернатів для звільнених осіб за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
Відхилено Фінансове забезпечення будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, до яких належать і спеціальні будинки-інтернати, здійснюється у відповідності до ст. 90 Бюджетного кодексу України. Окрім цього, Бюджетним кодексом визначаються правові засади функціонування бюджетної системи, а не організація надання допомоги звільненим особам, тобто наявність чи відсутність в Бюджетному кодексі «спеціальних будинків-інтернатів» не може бути причиною вилучення цих установ з переліку спеціалізованих установ для звільнених осіб, визначених даним законопроектом.  спеціальний будинок-інтернат.
 
78. 2. Спеціалізовані установи для звільнених осіб утворюються відповідно до потреб регіону місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.
 
   2. Спеціалізовані установи для звільнених осіб утворюються відповідно до потреб регіону місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.
 
79. Стаття 12. Центр соціальної адаптації
 
   Стаття 12. Центр соціальної адаптації
 
80. 1. Центр соціальної адаптації - установа, діяльність якої спрямована на поступове повернення звільнених осіб до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя у суспільстві шляхом надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.
 
   1. Центр соціальної адаптації - соціальна установа,
діяльність якої спрямована на поступове повернення
звільнених осіб до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві шляхом надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.
 
81. 2. Діяльність центрів соціальної адаптації регулюється типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
 
   2. Діяльність центру соціальної адаптації регулюється типовим положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
 
82. Стаття 13. Спеціальний будинок-інтернат
 
-15- Баранов В.О.
Статтю 13 законопроекту вилучити, оскільки її положення не узгоджуються з положеннями статті 14 законопроекту, якою передбачається інший механізм вирішення питань соціального патронату звільнених осіб. Окрім цього, до видаткових повноважень місцевих бюджетів віднесено лише видатки на центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, а не на спеціальні будинки-інтернати для звільнених осіб.
 
Відхилено Спеціальні будинки-інтернати для інвалідів І та ІІ групи, людей похилого віку з числа осіб, звільнених з місць позбавлення волі діють у відповідності до Положення про спеціальний будинок-інтернат для престарілих та інвалідів, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 02.03.1990 № 49. Фінансове забезпечення будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, до яких належать і спеціальні будинки-інтернати, здійснюється у відповідності до ст. 90 Бюджетного кодексу України. Окрім цього, мережа спеціальних будинків інтернатів для зазначеної категорії громадян в Україні сформована та діє ще з середини 80-х років. У разі врахування пропозиції мережа спеціальних будинків інтернатів буде поза межами правового поля. Частина 2 ст. 14 доповнює ст. 13 в частині надання можливості інвалідам І та ІІ групи, громадянам похилого віку, звільненим з місць позбавлення волі, влаштовуватись до інших установ, таких як стаціонарні відділення територіальних центрів, будинків-інтернатів загального профілю тощо.  Стаття 13. Спеціальний будинок-інтернат
 
83. 1. Спеціальний будинок-інтернат - соціально-медична установа, призначена для постійного проживання звільнених осіб - громадян похилого віку, звільнених осіб - інвалідів І і ІІ групи, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.
 
   1. Спеціальний будинок-інтернат - соціально-медична установа, призначена для постійного проживання звільнених осіб - громадян похилого віку, інвалідів І і ІІ груп, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.
 
84. 2. До спеціального будинку-інтернату на безоплатній основі приймаються звільнені особи - громадяни похилого віку, звільнені
 
   2. До спеціального будинку-інтернату на безоплатній основі приймаються звільнені особи - громадяни похилого віку, інваліди І і ІІ груп, що не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримувати.
 
85. особи - інваліди І і ІІ групи, що не мають працездатних дітей або родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримувати.
 
      
86. До спеціального будинку-інтернату можуть прийматися на платній основі звільнені особи, що мають працездатних дітей або родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримувати.
 
   До спеціального будинку-інтернату можуть прийматися на платній основі звільнені особи, що мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримувати.
 
87. 3. Діяльність спеціальних будинків-інтернатів регулюється типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
 
   3. Діяльність спеціальних будинків-інтернатів регулюється типовим положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
 
88. Стаття 14. Соціальний патронаж окремих категорій звільнених осіб
 
   Стаття 14. Соціальний патронаж окремих категорій звільнених осіб
 
89. 1. У разі коли звільнена особа є бездомною, надання їй послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».
 
   1. У разі якщо звільнена особа є бездомною,
надання їй послуг здійснюється відповідно до Закону
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».
 
90. 2. Громадяни похилого віку (чоловіки у віці 60 та жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загальновстановленого пенсійного віку залишилося не більш як півтора року) та інваліди І і ІІ групи з числа звільнених осіб за їх заявою направляються органами праці та соціального захисту населення до спеціальних будинків-інтернатів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) в установленому законодавством порядку.
 
-16- Швець В.Д.
Частину другу статті 14 проекту викласти в такій редакції: «2. Громадяни похилого віку та інваліди І і ІІ груп з числа звільнених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, направляються органами праці та соціального захисту населення до будинків-інтернатів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) в установленому законодавством порядку».
 
Враховано   2. Громадяни похилого віку та інваліди І і ІІ груп з числа звільнених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, направляються органами праці та соціального захисту населення до будинків-інтернатів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) в установленому законодавством порядку.
 
91. 3. До дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнених з установ виконання покарань, органи опіки і піклування застосовують форми їх влаштування в установленому законодавством порядку.
 
   3. До дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнених з установ виконання покарань, органи опіки і піклування застосовують форми їх влаштування в установленому законодавством порядку.
 
92. 4. Звільненим особам віком до 35 років включно соціальні послуги надаються центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
 
   4. Звільненим особам віком до 35 років включно соціальні послуги надаються центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
 
93. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
94. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАЖУ
 
   ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАЖУ
 
95. Стаття 15. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо здійснення соціального патронажу
 
   Стаття 15. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо здійснення соціального патронажу
 
96. 1. Центральні органи виконавчої влади:
 
   1. Центральні органи виконавчої влади:
 
97. 1) забезпечують реалізацію державної політики щодо соціальної адаптації звільнених осіб;
 
   1) забезпечують реалізацію державної політики щодо соціальної адаптації звільнених осіб;
 
98. 2) організовують та координують роботу щодо здійснення соціального патронажу;
 
   2) організовують та координують роботу щодо
здійснення соціального патронажу;
 
99. 3) забезпечують розроблення відповідних планів заходів з метою реалізації державної політики щодо соціальної адаптації звільнених осіб;
 
   3) забезпечують розроблення відповідних планів заходів з метою реалізації державної політики щодо соціальної адаптації звільнених осіб;
 
100. 4) здійснюють методичне та нормативно-правове забезпечення соціального патронажу;
 
   4) здійснюють методичне та нормативно-правове забезпечення соціального патронажу;
 
101. 5) вживають заходів для підтримки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що здійснюють соціальний патронаж;
 
   5) вживають заходів для підтримки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що здійснюють соціальний патронаж;
 
102. 6) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до законодавства.
 
   6) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
103. Стаття 16. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення соціального патронажу
 
   Стаття 16. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення соціального патронажу
 
104. 1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:
 
   1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:
 
105. 1) забезпечують здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу;
 
   1) забезпечують здійснення заходів соціального патронажу відповідно до закону;
 
106. 2) координують і контролюють діяльність підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, що здійснюють соціальний патронаж;
 
   2) координують і контролюють діяльність підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, що здійснюють соціальний патронаж;
 
107. 3) надають підтримку підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють соціальний патронаж;
 
   3) надають підтримку підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють соціальний патронаж;
 
108. 4) забезпечують виконання загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла, створення спеціальних гуртожитків для тимчасового проживання звільнених осіб;
 
   4) забезпечують виконання загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла, створення спеціальних гуртожитків для тимчасового проживання звільнених осіб;
 
109. 5) забезпечують утворення мережі спеціалізованих установ для звільнених осіб з урахуванням потреб і умов регіону;
 
   5) забезпечують утворення мережі спеціалізованих установ для звільнених осіб з урахуванням потреб і умов регіону;
 
110. 6) утворюють спостережні комісії та піклувальні ради, діяльність яких регулюється положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
   6) утворюють спостережні комісії та піклувальні ради, діяльність яких регулюється положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
111. 7) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до законодавства.
 
   7) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.
 
112. Стаття 17. Повноваження органів праці та соціального захисту населення щодо здійснення соціального патронажу
 
   Стаття 17. Повноваження органів праці та соціального захисту населення щодо здійснення соціального патронажу
 
113. 1. Органи праці та соціального захисту населення:
 
   1. Органи праці та соціального захисту населення:
 
114. 1) здійснюють згідно із законодавством заходи щодо соціальної адаптації звільнених осіб;
 
   1) здійснюють заходи щодо соціальної адаптації звільнених осіб відповідно до закону;
 
115. 2) беруть участь у процесі підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 
   2) беруть участь у процесі підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 
116. 3) сприяють звільненим особам в отриманні ними соціальних пільг та гарантій, передбачених законодавством;
 
   3) сприяють звільненим особам в отриманні ними соціальних пільг та гарантій, передбачених законом;
 
117. 4) вживають заходів до влаштування звільнених осіб, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування та потребують підтримки, до центрів соціальної адаптації або інших установ та закладів соціальної підтримки (догляду);
 
   4) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування та потребують підтримки, до центрів соціальної адаптації або інших установ та закладів соціальної підтримки (догляду);
 
118. 5) вживають заходів до влаштування звільнених осіб похилого віку та інвалідів, які потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування до спеціальних будинків-інтернатів або інших закладів соціальної підтримки (догляду);
 
   5) вживають заходів щодо влаштування звільнених осіб похилого віку та інвалідів І та ІІ груп, які потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, до будинків-інтернатів або інших закладів соціальної підтримки (догляду);
 
119. 6) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до законодавства.
 
   6) здійснюють інші повноваження в цій сфері відповідно до закону.
 
120. Стаття 18. Повноваження державної служби зайнятості щодо здійснення соціального патронажу
 
   Стаття 18. Повноваження державної служби зайнятості щодо здійснення соціального патронажу
 
121. 1. Державна служба зайнятості в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо соціального патронажу.
 
   Державна служба зайнятості:
1) бере участь у підготовці до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
2) здійснює інші повноваження в цій сфері відповідно до закону.
 
122. 2. Повноваження державної служби зайнятості щодо здійснення соціального патронажу визначаються законодавством про зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
 
      
123. Стаття 19. Повноваження уповноважених органів, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, щодо здійснення соціального патронажу
 
   Стаття 19. Повноваження уповноважених органів, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, щодо здійснення соціального патронажу
 
124. 1. Уповноважені органи, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, здійснюють відповідно до законодавства соціальний патронаж неповнолітніх осіб та молоді, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
 
-17- Яворівський В.О.
У статті 19 законопроекту слова «неповнолітні особи та молодь» замінити на «молоді особи». Потрібно узгодити термінологію із Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Згідно цього Закону «молоді особи» – це громадяни віком від 14 до 35 років, саме та вікова категорія осіб, яка відноситься до кола суб’єктів законопроекту.
 
Враховано   1. Уповноважені органи, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, здійснюють відповідно до законодавства соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
 
125. 2. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
 
   2. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
 
126. 1) визначають потреби у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг неповнолітнім особам та молоді, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також тим, що звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, та забезпечують їх соціальне обслуговування;
 
   1) визначають потреби в наданні соціально-
педагогічних, соціально-медичних, соціально-
економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг молодим особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, та забезпечують їх соціальне обслуговування;
 
127. 2) здійснюють у разі потреби соціальний супровід неповнолітніх осіб та молоді, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також тих, що звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом;
 
   2) здійснюють у разі потреби соціальний супровід молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом;
 
128. 3) сприяють зміцненню родинних та суспільно корисних зв’язків
 
   3) сприяють зміцненню родинних та суспільно корисних зв’язків молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, здобуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування;
 
129. неповнолітніх осіб та молоді, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також тих, що звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, здобуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування.
 
   4) здійснюють інші повноваження в цій сфері відповідно до закону.
 
130. Стаття 20. Повноваження органів внутрішніх справ щодо здійснення соціального патронажу
 
-18- Кармазін Ю.А.
Вилучити статтю 20 «Повноваження органів внутрішніх справ щодо здійснення соціального патронажу», оскільки вона дублює норми чинного законодавства і ці уточнення повинні міститися в іншому законі.
 
Відхилено Оскільки законопроектом встановлюється комплексний підхід до визначення повноважень центральних органів державної виконавчої влади, причетних до надання допомоги особам звільненим з місць позбавлення волі - стаття 6 проекту, до якої Комітетом враховані обидві пропозиції Н.д.Кармазіна Ю.А. У разі виключення цієї статті буде втрачено ідею цілісного підходу до вирішення проблем осіб, звільнених з місць позбавлення волі.  Стаття 20. Повноваження органів внутрішніх справ щодо здійснення соціального патронажу
 
131. 1. Органи внутрішніх справ:
 
   1. Органи внутрішніх справ:
 
132. 1) проводять перевірку прибуття звільненої особи до місця проживання в порядку, встановленому законодавством;
 
   1) проводять перевірку прибуття звільненої особи до місця проживання в порядку, встановленому законодавством;
 
133. 2) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до законодавства.
 
   2) здійснюють інші повноваження в цій сфері відповідно до закону.
 
134. Стаття 21. Повноваження органів з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб щодо здійснення соціального патронажу
 
-19- Кармазін Ю.А.
Вилучити статтю 21 «Повноваження органів з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб щодо здійснення соціального патронажу», оскільки вона дублює норми чинного законодавства і ці уточнення повинні міститися в іншому законі.
 
Відхилено Обґрунтування наведене вище.  Стаття 21. Повноваження органів з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб щодо здійснення соціального патронажу
 
135. 1. Органи з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб:
 
   1. Органи з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб:
 
136. 1) забезпечують оформлення та видачу особам, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, і звільненим особам паспортів громадян України;
 
   1) забезпечують оформлення та видачу особам, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, і звільненим
особам паспортів громадян України;
 
137. 2) здійснюють реєстрацію місця проживання або перебування звільнених осіб;
 
   2) здійснюють реєстрацію місця проживання або перебування звільнених осіб;
 
138. 3) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до законодавства.
 
   3) здійснюють інші повноваження в цій сфері відповідно до закону.
 
139. Стаття 22. Повноваження органів охорони здоров’я щодо здійснення соціального патронажу
 
   Стаття 22. Повноваження органів охорони здоров’я щодо здійснення соціального патронажу
 
140. 1. Органи охорони здоров’я:
 
   1. Органи охорони здоров’я:
 
141. 1) організовують надання звільненим особам лікувально-профілактичної, медичної та санітарної допомоги; забезпечують проведення діагностично-лабораторних обстежень у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
 
   1) організовують надання звільненим особам лікувально-профілактичної, медичної та санітарної допомоги; забезпечують проведення діагностично-лабораторних обстежень у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
 
142. 2) забезпечують госпіталізацію до спеціалізованих медичних стаціонарних установ звільнених осіб, які потребують стаціонарного лікування, у тому числі тих, що хворі на туберкульоз або інфіковані збудниками туберкульозу, ВІЛ-інфікованих осіб та осіб із захворюваннями, що передаються статевим шляхом;
 
   2) забезпечують госпіталізацію до спеціалізованих закладів охорони здоров’я звільнених осіб, які потребують стаціонарного лікування, у тому числі хворих на туберкульоз або інфікованих збудниками туберкульозу, ВІЛ-інфікованих осіб та осіб із захворюваннями, що передаються статевим шляхом, у випадках передбачених законом;
 
143. 3) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до законодавства.
 
   3) здійснюють інші повноваження в цій сфері відповідно до закону.
 
144. Стаття 23. Участь підприємств, установ, організацій недержавної форми власності та фізичних осіб у здійсненні соціального патронажу
 
-20- Швець В.Д.
У статтях 23, 24 та 25 проекту стосовно підприємств, установ та організацій недержавної форми власності, як прийнято в першому читанні, замінити терміном: «які не є у державній власності», що відповідатиме положенням Конституції України.
 
Враховано   Стаття 23. Участь підприємств, установ, організацій, які не є у державній власності, об’єднань громадян та фізичних осіб у здійсненні соціального патронажу
 
145. 1. У здійсненні соціального патронажу звільнених осіб на добровільних засадах можуть брати участь підприємства, установи, організації недержавної форми власності та фізичні особи.
 
   1. У здійсненні соціального патронажу звільнених осіб на добровільних засадах можуть брати участь підприємства, установи, організації, які не є у державній власності, об’єднання громадян та фізичні особи.
 
146. 2. Обсяг та форма участі підприємств, установ, організацій недержавної форми власності та фізичних осіб у здійсненні соціального патронажу визначаються їх установчими документами.
 
   2. Обсяг та форма участі підприємств, установ, організацій, які не є у державній власності, об’єднань громадян у здійсненні соціального патронажу визначаються їх установчими документами.
 
147. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
148. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАЖУ
 
   ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАЖУ
 
149. Стаття 24. Фінансування заходів соціального патронажу
 
   Стаття 24. Фінансування заходів соціального патронажу
 
150. 1. Фінансування заходів соціального патронажу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок залучення коштів об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій недержавної форми власності та фізичних осіб.
 
   1. Витрати на заходи соціального патронажу здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок залучених на добровільних засадах коштів підприємств, установ, організацій, які не є у державній власності, об’єднань громадян та фізичних осіб.
 
151. Стаття 25. Підтримка підприємств, установ та організацій недержавної форми власності
 
   Стаття 25. Підтримка підприємств, установ та організацій, які не є у державній власності, об’єднань громадян
 
152. 1. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади на конкурсних засадах визначають підприємства, установи та організації недержавної форми власності, які залучаються до здійснення соціального патронажу з використанням коштів місцевих бюджетів.
 
-21- Мойсик В.Р.
Частину першу ст. 25 проекту викласти в такій редакції: «1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть надавати на конкурсних засадах бюджетні кошти для здійснення підприємствами, установами та організаціями, які не є у державній власності, об’єднаннями громадян, заходів соціального патронажу відповідно до законодавства».
 
Враховано   1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть надавати на конкурсних засадах бюджетні кошти для здійснення підприємствами, установами та організаціями, які не є у державній власності, об’єднаннями громадян, заходів соціального патронажу відповідно до законодавства.
 
153. 2. Правила проведення конкурсів на отримання бюджетних коштів для здійснення соціального патронажу встановлюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.
 
   2. Правила проведення конкурсів на отримання бюджетних коштів для здійснення соціального патронажу встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
154. 3. Із переможцями конкурсу на отримання бюджетних коштів для здійснення соціального патронажу укладаються договори, які передбачають умови та обсяг фінансування заходів і порядок їх здійснення.
 
   3. З переможцями конкурсу на отримання бюджетних коштів для здійснення соціального патронажу укладаються договори щодо умов та обсягу фінансування заходів і порядок їх проведення.
 
155. Розділ V
 
   Розділ V
 
156. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАЖУ
 
157. ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАЖУ
 
      
158. Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального патронажу
 
   Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального патронажу
 
159. 1. Посадові особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законодавством.».
 
   1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
 
160. ІІ. Прикінцеві положення
 
   Розділ VІ
Прикінцеві положення
 
161. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-22- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення законопроекту доповнити новим пунктом:
«2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом», оскільки після прийняття цього законопроекту як Закону, потрібно внести зміни до багатьох нормативно-правових актів».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 6, ст. 39; 2005 р., № 10, ст. 191).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
162. Голова
 
   Голова Верховної Ради
 
163. Верховної Ради України

   України