Кількість абзаців - 338 Таблиця поправок


Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпекиДруге читанняЗАКОН УКРАЇНИ Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання      Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпекиДруге читанняЗАКОН УКРАЇНИ Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання  
1. Цей Закон є складовою частиною ядерного законодавства України і визначає правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.   -1- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В преамбулі слово "правові" замінити на "основні". Додати другу частину до преамбули такого змісту: "Фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання спрямований на захист інтересів національної безпеки, попередження та припинення актів ядерного тероризму, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї".  
Враховано   Цей Закон є складовою частиною ядерного законодавства України і визначає основні засади діяльності фізичних та юридичних осіб з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання спрямований на захист інтересів національної безпеки, попередження та припинення актів ядерного тероризму, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.  
2. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення основних термінів і понять   -2- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Для зручності користування терміни і поняття розташувати в алфавітному порядку.  
Враховано   Стаття 1. Визначення основних термінів і понять  
4. У цьому Законі вживаються такі терміни:   -3- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції: "У цьому Законі наведені нижче основні терміни і поняття вживаються у такому значенні" і далі за текстом  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче основні терміни і поняття вживаються у такому значенні:  
5. об'єкт - ядерний об'єкт або об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання;   -4- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Вилучити поняття " об'єкт", виходячи з необхідності дотримуватись визначень, що використовуються у Законі України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку" та предмету регулювання. Замінити по тексту Закону поняття "об'єкт" на слова "ядерний матеріал, ядерна установка, радіоактивні відходи та інші джерела іонізуючого випромінювання". Додати визначення поняття "акт ядерного тероризму - будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерної установки, ядерного матеріалу, інших джерел іонізуючого випромінювання при їх використанні, зберіганні або транспортуванні, та радіоактивних відходів при поводженні з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин".  
Враховано   акт ядерного тероризму - будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерної установки, ядерного матеріалу, інших джерел іонізуючого випромінювання при їх використанні, зберіганні або транспортуванні, та радіоактивних відходів при поводженні з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин;  
6. ядерний об'єкт - об'єкт, де використовуються або зберігаються ядерні матеріали, знаходиться комплекс споруд ядерної установки, а також розташовані пристрої, обладнання, технічні системи, що не входять до складу ядерної установки, але безпосередньо забезпечують її функціонування, у тому числі в умовах аварії;   -5- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Вилучити визначення "ядерний об'єкт", оскільки в даному випадку не можна узагальнювати. Всі об'єкти, що підлягають фізичному захисту мають перераховуватися.  
Враховано    
7. основне обладнання ядерної установки - визначене у проектній документації на ядерну установку обладнання, що використовується в основному технологічному циклі ядерної установки;      основне обладнання ядерної установки - визначене у проектній документації на ядерну установку обладнання, що використовується в основному технологічному циклі ядерної установки;  
8. особливо важливі технічні елементи ядерної установки - визначені у проектній документації на ядерну установку важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (декількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до створення радіаційної небезпеки;      особливо важливі технічні елементи ядерної установки - визначені у проектній документації на ядерну установку важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (декількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до створення радіаційної небезпеки;  
9. особливі роботи - всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців цих робіт;      особливі роботи - всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців цих робіт;  
10. спеціальна перевірка - перевірка правдивості всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про відмову у наданні допуску до цих робіт;   -6- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У визначенні "спеціальна перевірка" вилучити слова "про відмову" і викласти: "про надання допуску до роботи"  
Враховано   спеціальна перевірка - перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до цих робіт;  
11. радіаційна небезпека - перебільшення допустимих нормами, правилами, стандартами з безпеки меж радіаційного впливу на персонал, населення, довкілля;   -7- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Вилучити із ст. 1 поняття "радіаційна небезпека", оскільки Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" дає визначення "радіаційної безпеки", немає необхідності дублювання.  
Враховано    
12. межі об'єкта - фізичні бар'єри та зовнішні поверхні будинків, будівель, споруд, що знаходяться по периметру об'єкта;   -8- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Визначення "межі об'єкта" викласти в такій редакції: межі ядерної установки, об'єкту по поводженню з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання - фізичні бар'єри та зовнішні поверхні будинків, будівель, споруд, що знаходяться по периметру ядерної установки, об'єкту по поводженню з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання.  
Враховано   межі ядерної установки, об'єкта по поводженню з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання - фізичні бар'єри та зовнішні поверхні будинків, будівель, споруд, що знаходяться по периметру ядерної установки, об'єкта по поводженню з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
13. життєво важливі місця - визначені у проектній документації на об'єкт місця, де безпосередньо знаходяться особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерної установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;      життєво важливі місця - визначені у проектній документації місця, де безпосередньо знаходяться особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерної установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;  
14. зони обмеження доступу - визначені у проектній документації на об'єкт земельні ділянки і смуги, будинки, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони;      зони обмеження доступу - визначені у проектній документації на об'єкт земельні ділянки і смуги, будинки, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони;  
15. фізичні бар'єри - важливі для безпеки перепони на шляхах проходу та проїзду до зон обмеження доступу і життєво важливих місць, опір до несанкціонованого подолання яких визначено розрахунками та перевірено випробуваннями;   -9- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Викласти поняття "фізичний бар'єр" в такій редакції: фізичний бар'єр - інженерні споруди, призначені для перешкоди переміщенню правопорушника.  
Враховано   фізичний бар'єр - інженерні споруди, призначені для перешкоди переміщенню правопорушника;  
16. фізичний захист - діяльність, спрямована на зведення до мінімуму можливості вчинення несанкціонованих дій фізичними особами у сфері використання ядерної енергії;   -10- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Поняття фізичного захисту вилучити із статті 1, оскільки саме поняття "захист" розкривається як загально прийняте, у той же час словосполучення "фізичний захист" не можна розкрити в одному короткому визначенні і воно визначається всім текстом запропонованого проекту Закону. Крім того Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" не визначає "фізичний захист" як діяльність.  
Враховано    
17. система фізичного захисту - система заходів, яка дає можливість здійснити захист конкретних ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від несанкціонованих дій фізичних осіб;   -11- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Дати таке визначення: "система фізичного захисту - сукупність організаційно-правових, оперативно-розшукових та інженерно-технічних заходів, призначених для створення умов, які б унеможливлювали акти ядерного тероризму, крадіжки або будь-яке інше незаконне вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї".  
Враховано   система фізичного захисту - сукупність організаційно-правових, оперативно-розшукових та інженерно-технічних заходів, призначених для створення умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжки або будь-яке інше незаконне вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї;  
18. несанкціоновані дії фізичних осіб - як помилкові, так і навмисні дії фізичних осіб у сфері використання ядерної енергії, що призводять до пошкодження обладнання, фізичних бар'єрів, порушення технологічного процесу або вимог ядерної чи радіаційної безпеки, внаслідок яких виникає (може виникнути) радіаційна небезпека;   -12- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Вилучити поняття "несанкціоновані дії фізичних осіб" через неможливість охопити одним визначенням усі ознаки несанкціонованих дій, тим більш, що законодавство вже містить це визначення та замінити в тексті слово "несанкціоновані" на слова "незаконні або акти ядерного тероризму" залежно від змісту.  
Враховано    
19. перевезення - перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;   -13- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Вилучити поняття "перевезення" і вживати термін у значенні базового Закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".  
Враховано    
20. межі транспортного засобу - зовнішні поверхні транспортного засобу, а також смуга завширшки один метр навколо транспортного засобу, що не рухається.   -14- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Вилучити поняття "межі транспортного засобу" і ввести додаткові визначення понять: "Підрозділ охорони" - військовий підрозділ МВС України або суб'єкт охоронної діяльності, який виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" . "Категорія ядерної установки, ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання - фактор визначення рівня фізичного захисту залежно від потенційної небезпеки ядерної установки, ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".  
Враховано   підрозділ охорони - військовий підрозділ МВС України або суб'єкт охоронної діяльності, який виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; категорія ядерної установки, ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - фактор визначення рівня фізичного захисту залежно від потенційної небезпеки ядерної установки, ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.  
21. Інші терміни і поняття вживаються в цьому Законі у значенні, встановленому законодавством, що регулює правовідносини у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.   -15- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Останню частину статті 1 вилучити  
Враховано    
22. Стаття 2. Цілі фізичного захисту      Стаття 2. Цілі фізичного захисту  
23. Цілями фізичного захисту є:   -16- Волков О.М. (в.о. № 208)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Цілями фізичного захисту є: створення державою умов, які б унеможливлювали несанкціоноване використання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також навмисні дії стосовно ядерних установок" Далі за текстом.  
Враховано редакційно   Цілями фізичного захисту є: створення державою умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжки ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї;  
    -17- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Цілями фізичного захисту є: створення державою умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї". Далі за текстом.  
Враховано    
24. створення державою умов, які зводили б до мінімуму можливість несанкціонованого вилучення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також можливість та наслідки будь-яких навмисних дій стосовно ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, транспортних засобів, призначених для перевезення ядерних матеріалів, які можуть призвести до створення прямої або опосередкованої загрози здоров'ю чи безпеці населення внаслідок радіаційного впливу;   -18- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Абзац другий ст.1 після слів "чи безпеці населення" доповнити словами "або забрудненню довкілля" і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
25. надання необхідної інформаційної та технічної допомоги державним органам, які здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою повернення зниклих ядерних матеріалів.   -19- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
В абзаці третьому статті виключити слово "державним", оскільки оперативно-розшуковими заходами, при необхідності, можуть займатися не тільки державні органи, але і міжнародні організації.  
Враховано   надання необхідної інформаційної та технічної допомоги органам, які здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою повернення зниклих ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання.  
26. Стаття 3. Засади державної політики з фізичного захисту      Стаття 3. Засади державної політики з фізичного захисту  
27. Державна політика з фізичного захисту проводиться на таких засадах:      Державна політика з фізичного захисту проводиться на засадах:  
28. визнання фізичного захисту одним з елементів забезпечення національної безпеки України;   -20- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
До статті 3 внести додатковий пункт: "наявності державної системи фізичного захисту".  
Враховано   визнання фізичного захисту одним з елементів забезпечення національної безпеки України; наявності державної системи фізичного захисту;  
29. встановлення окремого обмеження прав і свобод людини та громадянина під час здійснення фізичного захисту у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, в інтересах національної безпеки відповідно до Конституції України;   -21- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
В абзаці третьому частини першої ст.3 слова "окремого обмеження" замінити словами "певних або деяких обмежень".  
Враховано редакційно    
    -22- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Абзац третій вилучити як такий, що суперечить Конституції України.  
Враховано    
30. визначення основних вимог фізичного захисту у законах України, інших нормативно-правових актах та запровадження їх у дію;      визначення основних вимог фізичного захисту у законах України, інших нормативно-правових актах та запровадження їх у дію;  
31. матеріального та соціального забезпечення осіб, що здійснюють державний нагляд, перевірку стану систем фізичного захисту та забезпечують функціонування цих систем, на рівні, який компенсує ризик шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я під час виконання ними службових обов'язків;      матеріального та соціального забезпечення осіб, які здійснюють державний нагляд, перевірку стану систем фізичного захисту та забезпечують функціонування цих систем, на рівні, який компенсує ризик шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я під час виконання ними службових обов'язків;  
32. визнання діяльності фізичних осіб стосовно регулювання фізичного захисту, створення та забезпечення функціонування систем фізичного захисту професією у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;   -23- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 5 ст.3 викласти в такій редакції: "визнання діяльності фізичних осіб стосовно регулювання і реалізації заходів фізичного захисту професією у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки".  
Враховано   визнання діяльності фізичних осіб стосовно регулювання і реалізації заходів фізичного захисту професією у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;  
33. визнання наукового забезпечення питань нормування фізичного захисту та створення сучасних технічних засобів ідентифікації фізичних осіб, виявлення несанкціонованих переміщень фізичних осіб, зброї, вибухівки одним з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;      визнання наукового забезпечення питань нормування фізичного захисту та створення сучасних технічних засобів ідентифікації фізичних осіб, виявлення несанкціонованих переміщень фізичних осіб, зброї, вибухівки одним з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;  
34. створення державної системи навчальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;   -24- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В абзаці 9 статті 3 та по всьому тексту Закону слово "навчальної" замінити словом "професійної".  
Враховано   створення державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;  
35. забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту об'єктів з початку їх будівництва до припинення існування;   -25- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Стаття 25 законопроекту ставить основні вимоги фізичного захисту до місця будівництва об'єктів, а також забороняє у зонах обмеження доступу знаходитися будь-яким спорудам, безпосередньо не пов'язаним з основним технологічним процесом. Виходячи з цього, пропоную: Частину 10 статті 3 викласти в такій редакції: "забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту об'єктів з вибору майданчика під будівництво і до припинення існування об'єкту". Це дасть можливість видалити непотрібні будівлі, створити фізичні бар'єри не тоді, коли на майданчику почнуться будівельні роботи, а набагато раніше, що сприятиме посиленню фізичного захисту об'єкту.  
Враховано   забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання з часу вибору майданчика під будівництво до припинення існування;  
    -26- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В абзаці 10 статті 3 після слів "джерел іонізуючого випромінювання з" додати слово "часу" і далі за текстом  
Враховано    
    -27- Волков О.М. (в.о. № 208)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Абзац 8 викласти таким чином: "забезпечення ... будівництва, а також створення безпечних для населення та довкілля умов після припинення існування об'єктів шляхом переробки, утилізації, поховання радіоактивних матеріалів та радіаційного очищення території об'єктів і, в разі необхідності, будівництва захисних споруд".  
Враховано редакційно    
36. забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що мають категорію з фізичного захисту, у всіх місцях їх знаходження;   -28- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
У абзаці 10 статті 3 слова "що мають категорію з фізичного захисту" замінити на слова "відповідно до категорії ядерного матеріалу, ядерної установки, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"  
Враховано   забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до категорії ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у всіх місцях їх знаходження;  
37. встановлення та запровадження в дію порядку персональної відповідальності за створення можливостей досягнення цілей фізичного захисту;      встановлення та запровадження в дію порядку персональної відповідальності за створення можливостей досягнення цілей фізичного захисту;  
38. застосування всіма заінтересованими державними органами і юридичними особами єдиної, завчасно створеної системи протидії несанкціонованим діям;      застосування всіма заінтересованими органами державної влади і юридичними особами єдиної, завчасно створеної системи протидії актам ядерного тероризму;  
39. створення та використання єдиної системи надійного захищеного дротового та радіозв'язку між підрозділами державних органів і юридичних осіб, причетних до обліку, контролю, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та протидії нападу із зовні на ядерні об'єкти, транспортні засоби з ядерними матеріалами;   -29- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
В абзаці тринадцятому частини першої ст.3 слова "дротового та радіозв'язку" замінити словом "зв'язку", а слово "із зовні" виключити.  
Враховано   створення та використання єдиної системи надійного захищеного зв'язку між органами державної влади і юридичними особами, до компетенції яких належить облік, контроль, фізичний захист ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та протидії нападу на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, транспортні засоби з ядерними матеріалами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;  
40. застосування юридичними особами, що здійснюють діяльність (у тому числі перевезення) у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, регулюють та забезпечують фізичний захист, взаємопогоджених переліків інформації з фізичного захисту, доступ до якої повинен бути обмеженим, встановлення єдиного порядку захисту та допуску до такої інформації заінтересованих посадових і службових осіб України, громадян інших держав, осіб без громадянства;      застосування юридичними особами, що здійснюють діяльність (у тому числі перевезення) у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, регулюють та забезпечують фізичний захист, взаємопогоджених переліків інформації з фізичного захисту, доступ до якої повинен бути обмеженим, встановлення єдиного порядку захисту та допуску до такої інформації заінтересованих посадових і службових осіб України, громадян інших держав, осіб без громадянства;  
41. цільового фінансування фізичного захисту і надійного контролю за використанням коштів, призначених для фінансування фізичного захисту;   -30- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В абзаці 16 статті 3 після слова "цільового" додати слово "державного" та після слова "фінансування" додати слово "системи" і далі за текстом.  
Враховано   цільового державного фінансування системи фізичного захисту і надійного контролю за використанням коштів, призначених для фінансування фізичного захисту;  
42. визначення засад, встановлення та запровадження в дію порядку відповідальності громадян і посадових осіб за порушення вимог фізичного захисту.   -31- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Абзац 17 викласти в редакції: "встановлення відповідальності громадян і посадових осіб за порушення вимог фізичного захисту".  
Враховано   встановлення відповідальності громадян і посадових осіб за порушення вимог фізичного захисту.  
43. Засади державної політики з фізичного захисту дотримуються всіма причетними органами виконавчої влади та іншими юридичними особами.   -32- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В абзаці 18 статті 3 слово "причетними" вилучити  
Враховано   Засад державної політики з фізичного захисту додержуються всі органи виконавчої влади та інші юридичні особи.  
44. Стаття 4. Сфера дії Закону      Стаття 4. Сфера дії Закону  
45. Сферою дії цього Закону є усі види діяльності (в тому числі перевезення), які потребують визначення та запровадження в дію систем:   -33- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Статтю 4 викласти у редакції: "Цей Закон регулює відносини між державою в особі її відповідних органів, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, що здійснюють заходи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання".  
Враховано   Цей Закон регулює відносини між державою в особі її відповідних органів, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, що здійснюють заходи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.  
46. ядерної та (або) радіаційної безпеки;       
47. обліку і контролю ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.       
48. Порядок дотримання вимог фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -34- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Після статті 4 "Сфера дії Закону" вставити статтю 5 "Об'єкти фізичного захисту", в яку перенести частину 2 статті 26 законопроекту "Озброєній охороні підлягають", що буде відповідати змісту і послідовності закону: Стаття 5. Об'єкти фізичного захисту Об'єктами фізичного захисту є: ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання під час їх використання, зберігання, перевезення (це відповідає змісту і послідовності законопроекту); зони обмеження доступу, життєво важливі місця; місця виконання особливих робіт, зберігання носіїв інформації з обмеженим доступом, значної кількості коштів та дорогоцінних металів"  
Враховано частково   Порядок додержання вимог фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
49. Стаття 5. Умови досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні   -35- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Стаття 2 законопроекту визначає цілями фізичного захисту "створення державою умов...", а тому в статтях 5, 6, законопроекту не можливість повинна вважатися створеною, а повинні бути створені умови. Виходячи з цього, початок даних статей доцільно записати так: "Умови досягнення цілей фізичного захисту ... вважаються створеними ..." і далі за текстом. Стаття 5 тепер стає статтею 6 і пропоную викласти її так: "Стаття 6. Умови досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні Досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні можливе за умов: визначення та запровадження засад державної політики з фізичного захисту; визначення юридичних осіб, які забезпечують збереженість ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; дотримання вимог фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності у сфері цього закону; здійснення функції державного регулювання (нормування, ліцензування, нагляду) фізичного захисту; дотримання вимог законодавства щодо спеціальної перевірки; здійснення навчальної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту; створення можливостей досягнення цілей фізичного захисту конкретних об'єктів та перевезень."  
Враховано   Стаття 5. Умови досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні  
    -36- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
У назві статті 5 додати слово "умови"  
Враховано    
50. Можливість досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні вважається створеною, якщо:      Досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні можливе за умов:  
51. визначено та запроваджено засади державної політики з фізичного захисту;   -37- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Доповнити ст. 5 додатковим пунктом такого змісту: "створення, впровадження і підтримки державної системи фізичного захисту".  
Враховано   визначення та запровадження засад державної політики з фізичного захисту; створення, впровадження і підтримки державної системи фізичного захисту;  
52. визначено юридичних осіб, які забезпечують збереженість ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;      визначення юридичних осіб, які забезпечують збереженість ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
53. дотримуються вимоги фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності у сфері дії цього Закону;   -38- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В абзаці 4 ст.5 вилучити слова "у сфері цього закону" і доповнити словами "та категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".,  
Враховано   додержання вимог фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності та категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
54. здійснюються функції державного регулювання (нормування, ліцензування, нагляду) фізичного захисту;      здійснення функції державного регулювання (нормування, ліцензування, нагляду) фізичного захисту;  
55. дотримуються вимоги законодавства щодо спеціальної перевірки;      додержання вимог законодавства щодо спеціальної перевірки;  
56. здійснюються навчальна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;      здійснення професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;  
57. створено можливість досягнення цілей фізичного захисту конкретних об'єктів та перевезень.      створення умов досягнення цілей фізичного захисту конкретних ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання та перевезень.  
58. Стаття 6. Умови досягнення цілей фізичного захисту конкретного об'єкта   -39- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 6 тепер нумерувати як 7 і викласти в такій редакції: "Досягнення цілей..." і далі за текстом.  
Враховано   Стаття 6. Досягнення цілей фізичного захисту конкретної ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання  
59. Можливість досягнення цілей фізичного захисту конкретного об'єкта вважається створеною, якщо виконано першочергові та основні вимоги фізичного захисту згідно з цим Законом, забезпечується персональна відповідальність за збереженість та охорону ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та за стан приладів, пристроїв, обладнання у життєво важливих місцях, а також функціонують передбачені нормативно-правовими актами (відповідно до призначення об'єкта) системи:   -40- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В першому абзаці ст.6 вставити слова "досягнуто за умови" і по тексту вилучити слово "першочергові та" і викласти в такій редакції: "Цілей фізичного захисту конкретної ядерної установки, об'єкту, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання досягнуто за умови, якщо виконано основні вимоги фізичного захисту згідно з цим Законом, забезпечується персональна відповідальність за функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".  
Враховано   Цілей фізичного захисту конкретної ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання досягнуто за умови, якщо виконано основні вимоги фізичного захисту згідно з цим Законом, забезпечується персональна відповідальність за функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.  
60. ядерної та (або) радіаційної безпеки;   -41- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
У ст. 6 і ст. 7 другий абзац вилучити, оскільки такого поняття як система ядерної та радіаційної безпеки не існує.  
Враховано    
61. обліку та контролю ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;       
62. фізичного захисту.       
63. Стаття 7. Умови досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення   -42- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Стаття 7 стає статтею 8, з якої також пропоную вилучити слово "можливість".  
Враховано   Стаття 7. Досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення  
64. Можливість досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення вважається створеною, якщо згідно із законодавством виконано першочергові та основні вимоги фізичного захисту, забезпечується персональна відповідальність за охорону транспортного засобу та за стан приладів, пристроїв, обладнання у рухомому складі транспортного засобу, а також функціонують передбачені нормативно-правовими актами системи:      Цілей фізичного захисту конкретного перевезення досягнуто за умови, якщо згідно із законодавством виконано основні вимоги фізичного захисту, забезпечується персональна відповідальність за охорону транспортного засобу та за стан приладів, пристроїв, обладнання у рухомому складі транспортного засобу, а також функціонують передбачені нормативно-правовими актами системи:  
65. ядерної та (або) радіаційної безпеки;       
66. заходів безпеки перевізника;      заходів безпеки перевізника;  
67. фізичного захисту.      фізичного захисту.  
68. Стаття 8. Основні засади оборони ядерних об'єктів та перевезень ядерних матеріалів   -43- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Засади державної політики з фізичного захисту визначені в статті 3 законопроекту, а тому наступні статті покликані визначити реалізацію засад. Виходячи з цього, пропоную ввести статтю "Охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", перенісши сюди вимоги статті 26 законопроекту, без частини: "Озброєній охороні підлягають", і викласти її в такій редакції: Стаття 9. Охорона ядерних об'єктів та перевезень ядерних матеріалів Функції охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання виконуються в порядку, встановленому законодавством України.  
Враховано   Стаття 8. Охорона та оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Функції охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання виконуються в порядку, встановленому законодавством України. Оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання має на меті не допустити їх захоплення (зруйнування) та відбити наступ переважаючих сил противника. Вона організується та ведеться в системі територіальної оборони. Оборона має бути стійкою, активною, здатною відбити напад противника з будь-якого напрямку.  
    -44- Волков О.М. (в.о. № 208)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Назву статті викласти в такій редакції: "Основні засади оборони і охорони ядерних об'єктів та перевезень ядерних матеріалів". Додати останній абзац в такій редакції: "Охорона ядерних об'єктів та перевезення ядерних матеріалів здійснюється Міністерством внутрішніх справ України та відповідними військовими підрозділами Міністерства оборони України".  
Враховано    
    -45- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 8 законопроекту подати під номером 10 і назвати : "Оборона ядерних об'єктів та перевезень ядерних матеріалів", що повністю відповідає змісту цієї статті. Крім того, в абзац перший ст. 8 після слова "здійснюють" додати слова "основні сили підрозділу охорони та" і далі за змістом.  
Враховано частково    
    -46- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
До ст.8 ввести додаткову частину такого змісту: "Оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання має на меті не допустити їх захоплення (зруйнування) та відбити наступ переважаючих сил противника. . Вона організується та ведеться в системі територіальної оборони. Оборона має бути стійкою, активною, здатною відбити напад противника з будь-якого напрямку".  
Враховано    
69. Оборону ядерних об'єктів та транспортних засобів з ядерними матеріалами від нападу іззовні та звільнення їх від нападників здійснюють сили допомоги іззовні (відповідні територіальні підрозділи правоохоронних органів, підрозділи спеціального призначення, інші озброєні підрозділи) згідно із законодавством.   -47- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Слова "підрозділу охорони" замінити на слова "військових підрозділів МВС України".  
Враховано   Оборону ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від нападу ззовні та звільнення їх від нападників здійснюють основні сили військових підрозділів МВС України та сили допомоги ззовні (відповідні територіальні підрозділи правоохоронних органів, підрозділи спеціального призначення, інші озброєні підрозділи) згідно із законодавством.  
70. Період часу, необхідний для прибуття сил допомоги іззовні, протягом якого підрозділ охорони повинен не допустити нападників до життєво важливих місць, а також порядок взаємодії підрозділу охорони із силами допомоги іззовні визначається у відповідних державних, регіональних, об'єктових планах взаємодії.      Період часу, необхідний для прибуття сил допомоги ззовні, протягом якого підрозділ охорони повинен не допустити нападників до життєво важливих місць, а також порядок взаємодії підрозділу охорони із силами допомоги ззовні визначається у відповідних державних, регіональних, об'єктових планах взаємодії.  
71. Оборона ядерних об'єктів та перевезень ядерних матеріалів від нападу закордонних диверсійно-терористичних угруповань, а також від нападу з використанням водного та повітряного простору цим Законом не регулюється.   -48- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Пункт 3 статті 8 викласти в редакції: "Оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від нападу закордонних диверсійно-терористичних угрупувань, а також від нападу з водного та повітряного простору регулюється іншим законодавством України".  
Враховано   Оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від нападу закордонних диверсійно-терористичних угрупувань, а також від нападу з водного та повітряного простору регулюється іншим законодавством України.  
72. Планування маршрутів переміщення будь-яких літальних апаратів у повітряному просторі над ядерними об'єктами здійснюється за погодженням з адміністрацією цих об'єктів.   -49- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції: "Переміщення будь-яких літальних апаратів у повітряному просторі над ядерними об'єктами забороняється".  
Відхилено    
    -50- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Останній пункт ст.8 вилучити і перенести до ст.25.  
Враховано    
73. Розділ II ОКРЕМІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА, ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ      Розділ II ОКРЕМІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА, ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
74. Стаття 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України      Стаття 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України  
75. У зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України в межах об'єктів, транспортних засобів та санітарно-захисних зон обмежується вільне пересування з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, основним обладнанням та особливо важливими технічними елементами ядерного об'єкта, зброєю, набоями, вибухівкою, іншими матеріалами, предметами, речовинами, що можуть викликати отруєння, вибух, пожежу, а також обмежується доступ до:   -51- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В першому абзаці статті 9 і в третьому абзаці статті 16 вилучити слова "основним обладнанням та особливо важливими технічними елементами ядерної установки", оскільки з ним не можна пересуватися.  
Враховано   У зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України в межах ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, транспортних засобів та санітарно-захисних зон обмежується вільне пересування з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, зброєю, набоями, вибухівкою, іншими матеріалами, предметами, речовинами, що можуть викликати отруєння, вибух, пожежу, а також обмежується доступ до:  
76. виконання особливих робіт;      виконання особливих робіт;  
77. інформації з обмеженим доступом;      інформації з обмеженим доступом;  
78. місць, що перебувають під озброєною охороною.      місць, що перебувають під озброєною охороною.  
79. Стаття 10. Інформація, доступ до якої обмежується      Стаття 10. Інформація, доступ до якої обмежується  
80. Інформація про фізичних осіб, пов'язана з оформленням допуску до виконання особливих робіт та до інформації з обмеженим доступом, є конфіденційною, пересилається і перевіряється з дозволу цих фізичних осіб, підлягає захисту від несанкціонованої передачі, розголошення, витоку, втрати.   -52- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Віднесення інформації з фізичного захисту до інформації з обмеженим доступом та поводження з нею здійснюється відповідно до законодавства України".  
Враховано   Віднесення інформації з фізичного захисту до інформації з обмеженим доступом та поводження з нею здійснюється відповідно до законодавства України.  
81. У сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки є таємною інформація щодо фізичного захисту, яка може бути використана для підготовки і вчинення навмисних несанкціонованих дій.       
82. Віднесення інформації з фізичного захисту до категорії таємної здійснюють власники цієї інформації у взаємопогодженому порядку, відповідно до вимог Закону України "Про інформацію".       
83. Поводження з таємною інформацією щодо фізичного захисту, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, відбувається відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю".       
84. Порядок поводження з таємною інформацією щодо фізичного захисту, яка містить відомості, що становлять не державну, а іншу (відомчу) таємницю, визначається центральним органом виконавчої влади, що регулює фізичний захист, за погодженням із заінтересованими юридичними особами за умови додержання вимог, встановлених законодавством.       
85. Стаття 11. Застосування обмежень       
86. Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, можуть здійснювати пересування, використовувати інформацію, виконувати роботи, стосовно яких запроваджено обмеження, якщо вони добровільно погоджуються дотримуватися встановлених законодавством вимог щодо одержання відповідних допусків та дозволів.   -53- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Вилучити ст. 11, оскільки ці обмеження вже містяться в законодавстві України.  
Враховано    
87. Стаття 12. Окремі вимоги до одержання громадянами України допусків та дозволів відповідно до встановлених обмежень   -54- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Вилучити ст. 12, тому що норми цієї статті дублюють Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"  
Враховано    
88. Громадяни України одержують допуск до виконання особливих робіт та до інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативноправовими актами.       
89. Допуск громадян України до виконання особливих робіт з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання здійснюється у порядку, передбаченому для допуску до виконання особливих робіт з ядерними матеріалами та на ядерних установках.   -55- Волков О.М. (в.о. № 208)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Після другого абзацу статті 12 додати такий абзац: "Допуск громадян України до виконання особливих робіт з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання анулюється у випадках: - звільнення за власним бажанням; - за станом здоров'я, який унеможливлює виконання особливих робіт; - в разі невідповідності кваліфікаційним вимогам, які змінюються; - за недовірою". В третьому абзаці вилучити останнє речення, тому що всі звільнення з роботи повинні здійснюватись відповідно до законодавства.  
Враховано частково    
90. У разі анулювання одержаного раніше допуску громадянин України може бути переведений (за його згодою) на іншу роботу, що не потребує допуску, або звільняється з роботи. Звільнення з роботи у зв'язку з анулюванням допуску відбувається за недовірою, відповідно до законодавства.   -56- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
У частині третій статті 12 виключити друге речення як таке, що суперечить Кодексу законів про працю України. Також виключити слова "або звільняється з роботи", як такі, що також суперечать Кодексу законів про працю.  
Враховано    
91. Дозвіл на пересування до місць, де діють передбачені цим Законом обмеження, надається у разі службової необхідності та за наявності допуску, передбаченого законодавством.       
92. Посадова особа органу державної влади України, яка відповідно до законодавства має право на пересування без обмежень за посадою, здійснює таке пересування без одержання дозволу, на підставі припису (розпорядження) керівника органу державної влади щодо конкретного об'єкта або перевезення, скріпленого підписом керівника і печаткою, та за наявності документа, що посвідчує особу. Копія припису (розпорядження) залишається в місці, на пересування до якого він був виданий.       
93. Стаття 13. Одержання іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження      Стаття 11. Одержання іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження  
94. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, одержують допуск до виконання особливих робіт, до інформації з обмеженим доступом та дозвіл на пересування до місць, де діють обмеження, якщо:      Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, одержують допуск до виконання особливих робіт, до інформації з обмеженим доступом та дозвіл на пересування до місць, де діють обмеження, якщо:  
95. у відповідному міжнародному договорі, укладеному згідно з вимогами цього Закону та іншого законодавства, викладено цілі та перелік особливих робіт, для виконання яких фахівцям, що представляють іноземну сторону договору, необхідно мати зазначений допуск або дозвіл;      у відповідному міжнародному договорі, укладеному згідно з вимогами цього Закону та іншого законодавства, викладено цілі та перелік особливих робіт, для виконання яких фахівцям, що представляють іноземну сторону договору, необхідно мати зазначений допуск або дозвіл;  
96. Іноземною стороною договору визначено її юридичних осіб, які несуть відповідальність за дотримання умов забезпечення збереженості інформації з обмеженим доступом, яка є власністю України, та зазначено, що повноваження фахівців іноземної сторони договору (іноземців або осіб без громадянства), яким необхідно надати зазначений допуск або дозвіл, буде підтверджено письмово;      іноземною стороною договору визначено її юридичних осіб, які несуть відповідальність за дотримання умов забезпечення збереженості інформації з обмеженим доступом, яка є власністю України, та зазначено, що повноваження фахівців іноземної сторони договору (іноземців або осіб без громадянства), яким необхідно надати зазначений допуск або дозвіл, буде підтверджено письмово;  
97. Іноземна сторона договору та визначені нею юридичні особи взяли письмове зобов'язання про те, що інформація з обмеженим доступом, яка є власністю України і стане відомою фахівцям іноземної сторони договору, використовуватиметься тільки для цілей, зазначених у договорі, без будь-яких відхилень, не буде втрачена або скопійована та не буде передана будь-кому без письмової згоди на це української сторони договору;      іноземна сторона договору та визначені нею юридичні особи взяли письмове зобов'язання про те, що інформація з обмеженим доступом, яка є власністю України і стане відомою фахівцям іноземної сторони договору, використовуватиметься тільки для цілей, зазначених у договорі, без будь-яких відхилень, не буде втрачена або скопійована та не буде передана будь-кому без письмової згоди на це української сторони договору;  
98. Одержано письмове підтвердження повноважень фахівців іноземної сторони договору та визначено посадову особу - громадянина України, що їх супроводжує.      одержано письмове підтвердження повноважень фахівців іноземної сторони договору та визначено посадову особу - громадянина України, що їх супроводжує.  
99. Допуск іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, до інформації з фізичного захисту, що містить відомості, які становлять державну таємницю України, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю".      Допуск іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, до інформації з фізичного захисту, що містить відомості, які становлять державну таємницю України, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю".  
100. Стаття 14. Права посадових та службових осіб, що провадять діяльність з фізичного захисту   -57- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Ст. 14 і ст. 15 об'єднати і викласти в такій редакції: Стаття 14. Статус осіб, які здійснюють фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Особи, які здійснюють фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання , за своїм статусом прирівнюються до персоналу, що здійснює діяльність у сфері використання ядерної енергії.  
Враховано   Стаття 12. Статус осіб, які здійснюють фізичний захист фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання  
101. Посадові та службові особи, що провадять діяльність з фізичного захисту, мають право на:      Особи, які здійснюють фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, за своїм статусом прирівнюються до персоналу, що здійснює діяльність у сфері використання ядерної енергії.  
102. одержання заробітної плати на рівні заробітної плати відповідного персоналу, що забезпечує ядерну та радіаційну безпеку;       
103. соціально-економічну компенсацію негативного впливу іонізуючого випромінювання на життя і здоров'я відповідно до законодавства.       
104. Такі посадові та службові особи підлягають обов'язковому страхуванню від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на життя і здоров'я, що може виникнути під час виконання ними службових обов'язків, та проходять перепідготовку і підвищують кваліфікацію з фізичного захисту за рахунок коштів ліцензіатів.       
105. Стаття 15. Права військовослужбовців, що беруть участь у фізичному захисті       
106. Військовослужбовці, що беруть безпосередню участь у фізичному захисті та забезпеченні безпеки ядерних об'єктів, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, мають право на компенсацію ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я як особливу умову військової служби відповідно до законодавства, а також пільгову вислугу років, яка нараховується з розрахунку півтора місяця пільгової вислуги за один повний календарний місяць служби.   -58- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
У ст.15 виключити слова "а також пільгову вислугу років, яка нараховується з розрахунку півтора місяця пільгової вислуги за один повний календарний місяць служби". Постановою КМУ від 17.07.92р. "Про порядок обчислення вислуги років..." передбачено, що один місяць служби за півтора зараховується проходження служби у внутрішніх військах МВС України військовослужбовцям, які виконують обов'язки з охорони атомних електростанцій, ядерних установок і матеріалів та транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших радіоактивних речовин. Якщо буде необхідно, КМУ буде внесено відповідні зміни чи доповнення до цієї постанови.  
Враховано    
107. Стаття 16. Права (повноваження), що надаються посадовим та службовим особам підрозділу, який здійснює функції охорони   -59- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Статтю 16 вилучити, оскільки права, що надаються, передбачені іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано    
108. Посадові та службові особи підрозділу, який здійснює функції охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, в межах дії систем фізичного захисту в порядку, встановленому для відповідних військових підрозділів, мають право:       
109. перевіряти наявність дозволів на пересування до місць, де діють обмеження, посвідчень відрядженого, приписів, документів, що посвідчують особу, тощо;       
110. застосовувати важливі для забезпечення безпеки інженерні та технічні засоби виявлення, оцінки та запобігання спробам фізичних осіб несанкціоновано       
111. переміщуватися з джерелами іонізуючого випромінювання, основним обладнанням та особливо важливими технічними елементами ядерних об'єктів, зброєю, набоями, вибухівкою, іншими матеріалами, предметами, речовинами, що можуть викликати отруєння, вибух, пожежу, а також без дозволу пересуватися до місць, які перебувають під охороною;       
112. у разі нагальної необхідності запобігання злочинові чи його припинення затримувати осіб та протягом не більш як однієї години визначатися щодо можливості їх звільнення чи необхідності передання правоохоронним органам для подальшого посвідчення особи та розслідування;       
113. застосовувати у разі потреби спеціальні засоби та використовувати службових собак для розшуку і затримання осіб, що порушують вимоги фізичного захисту;       
114. здійснювати особистий обшук та огляд особистих речей затриманих осіб;       
115. застосовувати зброю і спеціальні засоби та викликати сили допомоги іззовні (згідно з планами взаємодії) для протидії озброєному нападу.       
116. Розділ III ОСНОВНІ ВИМОГИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ      Розділ III ОСНОВНІ ВИМОГИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ  
117. Стаття 17. Нормативне регулювання фізичного захисту   -60- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Назву статті 17 викласти в редакції: "Нормування фізичного захисту" ,а далі за текстом "нормативне регулювання" замінити на "нормування". Крім того, вилучити абзац 2 цієї статті, оскільки він не є нормою закону.  
Враховано   Стаття 13. Нормування фізичного захисту  
118. Нормативне регулювання фізичного захисту відбувається на підставі науково - технічних розробок. Основними питаннями нормативного регулювання фізичного захисту є:      Нормування фізичного захисту відбувається на підставі науково-технічних розробок. Основними питаннями нормування фізичного захисту є:  
119. загальна модель несанкціонованих дій у сфері використання ядерної енергії, внаслідок яких може виникнути радіаційна небезпека, що повинна враховуватись при проектуванні систем фізичного захисту;   -61- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Абзаци 3 і 4 статті 17 викласти в такій редакції: "визначення можливого рівня загрози злочинного посягання щодо ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; визначення категорій ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і перевезень у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки". Абзац 5 вилучити, оскільки йде дублювання попередніх норм. Абзац 6 викласти в редакції: "визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та перевезень у сфері використання ядерної енергії" В абзаці 7 слово "здійснення" замінити словами "встановлення порядку проведення", оскільки "здійснення" це вже виконання функцій правоохоронними органами, а не норматив регулювання. Абзац 8 викласти в редакції: "встановлення вимог фізичного захисту при проектуванні ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та інших джерел іонізуючого випромінювання". Абзац 9 вилучити. Абзаци 10, 11, 12, 15 доповнити словами "встановлення вимог щодо" і далі за текстом, а також в абзаці 15 вилучити слова "і перевірок", оскільки перевірка - це форма нагляду.  
Враховано    
120. визначення можливого рівня загрози злочинного посягання щодо ядерних матеріалів та ядерних об'єктів для цілей проектування систем фізичного захисту;      визначення можливого рівня загрози злочинного посягання щодо ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
121. визначення категорій з фізичного захисту об'єктів і перевезень у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;      визначення категорій ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і перевезень у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;  
122. критерії віднесення приладів, пристроїв, обладнання, технічних систем об'єктів до категорії особливо важливих;       
123. визначення рівня фізичного захисту об'єктів та перевезень у сфері використання ядерної енергії;      визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та перевезень у сфері використання ядерної енергії;  
124. здійснення спеціальної перевірки і надання допусків до виконання особливих робіт та до інформації з обмеженим доступом, що не містить державної таємниці;      встановлення порядку проведення спеціальної перевірки і надання допусків до виконання особливих робіт та до інформації з обмеженим доступом, що не містить державної таємниці;  
125. вимоги фізичного захисту, що повинні виконуватися під час вибору місця будівництва та проектування об'єктів;      встановлення вимог фізичного захисту при проектуванні ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та інших джерел іонізуючого випромінювання;  
126. проектування систем фізичного захисту;       
127. забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час їх перевезення;      встановлення вимог щодо забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час їх перевезення;  
128. забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, особливо важливих приладів, пристроїв, обладнання, технічних систем об'єктів;      встановлення вимог щодо забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, особливо важливих приладів, пристроїв, обладнання, технічних систем;  
129. вимоги щодо ліцензування, нагляду, державної експертизи і перевірок фізичного захисту у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;      встановлення вимог щодо ліцензування, нагляду, державної експертизи фізичного захисту у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;  
130. створення і застосування технічних засобів ідентифікації та виявлення несанкціонованого пересування осіб, металевих виробів, вибухівки;   -62- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Абзац тринадцятий частини першої ст.17 вилучити, оскільки це не є предметом нормування.  
Враховано    
131. вимоги щодо визначення, створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту;   -63- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Вилучити абзац 14 ст. 17 у зв'язку з дублюванням попередніх норм.  
Враховано    
132. використання озброєної охорони в системах фізичного захисту;      встановлення вимог щодо використання озброєної охорони в системі фізичного захисту.  
133. визначення переліків таємної інформації стосовно фізичного захисту та поводження з таємною інформацією щодо фізичного захисту, яка містить відомості, що становлять не державну, а іншу (відомчу) таємницю.   -64- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Вилучити абзац 16 ст. 17, оскільки він повторює статтю 10.  
Враховано    
134. Зазначені вище основні питання нормативного регулювання фізичного захисту є основою для формування державних науково-технічних програм щодо фізичного захисту і повинні враховувати вимоги правоохоронних органів щодо рівня фізичного захисту.      Зазначені вище основні питання нормативного регулювання фізичного захисту є основою для формування державних науково-технічних програм щодо фізичного захисту і повинні враховувати вимоги правоохоронних органів щодо рівня фізичного захисту.  
135. Нормативно-правові акти з питань фізичного захисту, які розробляють ліцензіати та експлуатуючі організації, підлягають державній експертизі та погодженню центральними органами виконавчої влади, що регулюють фізичний захист, ядерну та радіаційну безпеку.   -65- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Останній абзац ст. 17 викласти в редакції: "Нормативно-правові акти з питань фізичного захисту підлягають експертизі та погодженню у порядку, встановленому законодавством України".  
Враховано   Нормативно-правові акти з питань фізичного захисту підлягають експертизі та погодженню у порядку, встановленому законодавством України.  
136. Стаття 18. Окремі питання дозвільної діяльності   -66- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Дану статтю виключити з цього Закону. При необхідності вимоги цієї статті перенести до проекту Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", якщо в ньому питання дозвільної діяльності недостатньо висвітлені.  
Враховано частково   Стаття 14. Окремі питання дозвільної діяльності  
137. Дозволи (ліцензії) на право здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки повинні містити вимоги фізичного захисту, передбачені цим Законом, іншими нормативно- правовими актами.   -67- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В статті 18 замість слів "дозволи (ліцензії) на право" замінити словами "умови і правила" і далі за текстом, а також привести дану статтю у відповідність до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".  
Враховано   Умови і правила здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки повинні містити вимоги фізичного захисту, передбачені цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.  
138. Дозволи (ліцензії) на виконання проектувальних, будівельних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт, пов'язаних із створенням систем фізичного захисту, надаються виключно на конкретний обсяг робіт, на запит замовника цих робіт.   -68- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Вилучити другу і третю частини цієї статті у зв'язку з введенням Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".  
Враховано    
139. Юридична особа, що має намір одержати зазначений вище дозвіл (ліцензію), до подання заяви на його одержання відповідно до виду діяльності повинна:       
140. виконати першочергові вимоги фізичного захисту, передбачені цим Законом;       
141. створити систему фізичного захисту згідно з вимогами нормативно-правових актів.       
142. Юридична особа, що одержала зазначений вище дозвіл (ліцензію), зобов'язана:       
143. забезпечувати функціонування системи фізичного захисту згідно з вимогами, передбаченими цим Законом, іншими нормативно-правовими актами;       
144. виконувати інші вимоги з фізичного захисту, передбачені дозволом (ліцензією).       
145. Стаття 19. Державна експертиза фізичного захисту   -69- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Назву статті 19 викласти в редакції "Державна експертиза";  
Враховано   Стаття 15. Державна експертиза  
146. Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки повинна включати державну експертизу фізичного захисту.   -70- перший абзац викласти в редакції: "Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки повинна включати експертизу фізичного захисту";  Немає висновку   Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки повинна включати експертизу фізичного захисту.  
147. Обов'язковій окремій державній експертизі фізичного захисту підлягають документація та заходи, що стосуються створення, модернізації та забезпечення функціонування систем фізичного захисту.   -71- і вилучити 2, 3 абзаци, оскільки вводяться зайві норми, які дублюють Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".  Немає висновку    
148. Порядок проведення державної експертизи фізичного захисту встановлює Кабінет Міністрів України.       
149. Стаття 20. Державна перевірка систем фізичного захисту та планів взаємодії у разі вчинення несанкціонованих дій   -72- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Назву статті 20 викласти в редакції "Державна перевірка систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" і врахувати це в тексті статті. В останньому абзаці цієї статті після слова "відповідних" добавити слово "спільних".  
Враховано   Стаття 17. Державна перевірка систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання  
150. Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту та планів взаємодії у разі вчинення несанкціонованих дій визначає Кабінет Міністрів України.      Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму визначає Кабінет Міністрів України.  
151. Доступ до проведення перевірки стану систем фізичного захисту надається за умови наявності в особи, що прибула для її проведення:       
152. копії документа, який підтверджує відповідні повноваження;   -73- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Другу частину ст.20 вилучити, тому що це є надмірна деталізація і не є нормою закону.  
Враховано    
153. документа, який посвідчує особу;       
154. довідки про допуск до особливих робіт та до інформації з обмеженим доступом.       
155. Перевірка планів взаємодії, розроблених на випадок вчинення несанкціонованих дій, здійснюється шляхом проведення відповідних навчань у строк, узгоджений з усіма юридичними особами, зазначеними у цих планах.      Перевірка планів взаємодії, розроблених на випадок вчинення актів ядерного тероризму здійснюється шляхом проведення відповідних спільних навчань у строк, узгоджений з усіма юридичними особами, зазначеними у цих планах.  
156. Стаття 21. Навчальна підготовка з фізичного захисту      Стаття 17. Професійна підготовка з фізичного захисту  
157. Основи фізичного захисту викладаються у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з ядерної енергетики чи промисловості.   -74- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В статті 21 вилучити перший абзац, оскільки він не є нормою цього закону.  
Враховано    
158. Експлуатуючі організації та ліцензіати забезпечують планову навчальну перепідготовку та підвищення кваліфікації власних фахівців з фізичного захисту, персоналу підрозділів охорони, персоналу, який забезпечує експлуатацію ядерних установок, використання, зберігання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.   -75- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
У частині 1 статті 18 слово "управління" замінити словом "влади", слово "навчальну" замінити словом "професійну" . Слова "та регулювання" вилучити  
Враховано   Органи державної влади, експлуатуючі організації та ліцензіати забезпечують планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації власних фахівців з фізичного захисту, персоналу підрозділів охорони, персоналу, який забезпечує експлуатацію ядерних установок, використання, зберігання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.  
159. Стаття 22. Першочергові вимоги фізичного захисту      Стаття 18. Першочергові вимоги фізичного захисту  
160. До першочергових вимог фізичного захисту належить:      До першочергових вимог фізичного захисту належить:  
161. встановлення та здійснення відповідними центральними органами виконавчої влади і експлуатуючими організаціями порядку фінансування створення та забезпечення функціонування підпорядкованих систем фізичного захисту;   -76- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В абзаці 2 ст. 22 вилучити слово "підпорядкованих".  
Враховано   встановлення та здійснення відповідними центральними органами виконавчої влади і експлуатуючими організаціями порядку фінансування створення та забезпечення функціонування систем фізичного захисту;  
162. введення до штатного розпису працівників відповідних центральних органів виконавчої влади, експлуатуючих організацій та ядерних об'єктів посад фахівців окремого підрозділу, спеціально призначеного для створення, введення в дію, забезпечення функціонування систем фізичного захисту, вирішення інших питань фізичного захисту;   -77- Соломатін Ю.П.
В статті 22 вилучити 3, 4, 5, 10, 11 абзаци, оскільки це не є предметом цього Закону і відноситься до компетенції органів виконавчої влади.  
Враховано    
163. введення до штатного розпису працівників ядерних об'єктів посад фахівців окремого підрозділу, спеціально призначеного для забезпечення дотримання вимог спеціальної перевірки і допуску;       
164. введення до штатного розпису працівників інших (неядерних) об'єктів окремих посад фахівців, спеціально призначених для вирішення усіх необхідних питань фізичного захисту;       
165. створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом;      створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом;  
166. виконання вимог спеціальної перевірки і допуску, проведення навчальної перепідготовки з фізичного захисту фахівців, на яких покладається виконання функцій фізичного захисту та виконання інших особливих робіт;   -78- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
У абзаці 2 статті 19 слово "навчальної" замінити словом "професійної"  
Враховано   виконання вимог спеціальної перевірки і допуску, проведення професійної перепідготовки з фізичного захисту фахівців, на яких покладається виконання функцій фізичного захисту та виконання інших особливих робіт;  
167. призначення наказом одного із заступників керівника відповідного центрального органу виконавчої влади, експлуатуючої організації відповідальним за організацію виконання вимог та заходів фізичного захисту;      призначення наказом одного із заступників керівника відповідного центрального органу виконавчої влади, експлуатуючої організації відповідальним за організацію виконання вимог та заходів фізичного захисту;  
168. призначення наказом одного із заступників керівника об'єкта відповідальним за стан системи фізичного захисту цього об'єкта;      призначення наказом одного із заступників керівника підприємства відповідальним за стан системи фізичного захисту цього об'єкта.  
169. комплектування фахівцями підрозділу, що забезпечує створення, введення в дію і функціонування системи фізичного захисту;       
170. комплектування фахівцями підрозділу, призначеного для виконання вимог і заходів спеціальної перевірки, та залучення до керування цим підрозділом спеціаліста з оперативно-розшукової роботи.       
171. Стаття 23. Рівень фізичного захисту      Стаття 19. Рівень фізичного захисту  
172. Рівень фізичного захисту визначається згідно з установленими законодавством цілями фізичного захисту та відповідно до категорій об'єктів і перевезень з фізичного захисту як перелік відповідних вимог, заходів, засобів з урахуванням обставин в їх оточенні, вимог правоохоронних органів та планів взаємодії підрозділу охорони із силами допомоги іззовні.   -79- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Абзац перший ст. 23 викласти в редакції: "Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії встановлюється Кабінетом Міністрів України  
173. Стаття 24. Основні вимоги до системи фізичного захисту      Стаття 20. Основні вимоги до системи фізичного захисту  
174. Система фізичного захисту об'єкта діє виключно в межах об'єкта і повинна:      Система фізичного захисту ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, діє виключно в їх межах і повинна:  
175. визначатися після вибору місця будівництва об'єкта;      визначатися після вибору місця будівництва ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;  
176. запроваджуватися до початку будівництва об'єкта, кожної окремої його черги;   -80- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Абзац 3 ст.24 починати словами "запроваджувати з початку" і далі за текстом, оскільки до початку будівництва неможливе введення системи фізичного захисту, бо вона є складовою частиною проекту.  
Враховано   запроваджуватися з початку будівництва ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, кожної окремої його черги;  
177. змінюватися у разі потреби у процесі будівництва об'єкта, кожної окремої його черги;      змінюватися у разі потреби у процесі будівництва ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, кожної окремої його черги;  
178. забезпечувати можливість протидії як нападу іззовні, так і несанкціонованим діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу або у життєво важливих місцях;   -81- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Абзац другий частини другої ст. 24 після слів "можливість протидії" доповнити словами "та ліквідацію" і далі за текстом.  
Відхилено , оскільки поняття "протидії" включає поняття "ліквідації."  забезпечувати можливість протидії як нападу ззовні, так і незаконним діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу або у життєво важливих місцях;  
179. враховувати обставини в оточенні об'єкта;   -82- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В абзаці шостому ст. 24 замість слів "враховувати обставини" записати "оцінювати та враховувати обстановку" та в десятому абзаці замінити слово "обставини" на "обстановку".  
Враховано   оцінювати та враховувати обстановку в оточенні ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;  
180. передбачати, що дозвіл на доступ до окремих життєво важливих місць, визначених проектом, надається за умови виконання роботи не менше ніж двома особами одночасно.      передбачати, що дозвіл на доступ до окремих життєво важливих місць, визначених проектом, надається за умови виконання роботи не менше ніж двома особами одночасно.  
181. Система фізичного захисту перевезень діє виключно в межах маршрутів перевезень та транспортних засобів з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання і повинна:      Система фізичного захисту перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання діє виключно в межах маршрутів перевезень та транспортних засобів і повинна:  
182. забезпечувати можливість протидії нападу іззовні;      забезпечувати можливість протидії нападу ззовні;  
183. враховувати обставини на маршруті перевезення;      враховувати обстановку на маршруті перевезення;  
184. створюватися заздалегідь та запроваджуватися на період підготовки і здійснення кожного конкретного перевезення.      створюватися заздалегідь та запроваджуватися на період підготовки і здійснення кожного конкретного перевезення.  
185. Стаття 25. Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері дії цього Закону   -83- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
За змістом статті зрозуміло, що мова йде про діяльність у сфері використання ядерної енергії, тому пропонується назву статті викласти в редакції "Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері використання ядерної енергії" і у першому абзаці внести відповідні зміни  
Враховано   Стаття 21. Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері використання ядерної енергії  
186. Під час здійснення діяльності у сфері дії цього Закону повинні дотримуватися такі основні вимоги фізичного захисту:      Під час здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії повинні додержуватися такі основні вимоги фізичного захисту:  
187. діяльність розпочинається з дотриманням першочергових вимог фізичного захисту, визначених цим Законом;      діяльність розпочинається з дотриманням першочергових вимог фізичного захисту, визначених цим Законом;  
188. місця будівництва об'єктів, маршрути перевезення ядерних матеріалів вибираються з урахуванням вимог фізичного захисту;   -84- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
У ст. 25 (пункт 3) вилучити слова "місця будівництва об'єктів", оскільки це суперечить пункту 2 ст. 23 та чинному законодавству і викласти його в такій редакції: "маршрути перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання вибираються з урахуванням вимог фізичного захисту та їх категорії".  
Враховано   Маршрути перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання вибираються з урахуванням вимог фізичного захисту та їх категорій;  
189. у зонах обмеження доступу не повинні знаходитися будьякі будинки, будівлі, споруди тощо, а також робочі місця, безпосередньо не пов'язані з основним технологічним процесом, що здійснюється у цих зонах;      у зонах обмеження доступу не повинні знаходитися будь-які будинки, будівлі, споруди тощо, а також робочі місця, безпосередньо не пов'язані з основним технологічним процесом, що здійснюється у цих зонах;  
190. перевезення та переміщення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання здійснюється тільки за наявності відповідної системи фізичного захисту перевезення або переміщення та життєво важливого місця, де вони розміщуватимуться;   -85- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
В абзаці 5 статті 22 після слів "держаних органів" додати слово "влади"  
Немає висновку   Перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання здійснюється тільки за наявності відповідної системи фізичного захисту перевезення або переміщення та життєво важливого місця, де вони розміщуватимуться;  
191. перевезення ядерних матеріалів здійснюється за умови безперервної на цей період взаємодії представників перевізника, державних органів, відповідальних за забезпечення ядерної і радіаційної безпеки та охорони;      Перевезення ядерних матеріалів здійснюється за умови безперервної на цей період взаємодії представників перевізника, органів державної влади, відповідальних за забезпечення ядерної і радіаційної безпеки та охорони;  
192. модель злочинного посягання, категорія з фізичного захисту, що надається об'єктам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання, переліки основного обладнання, особливо важливих технічних елементів ядерного об'єкта, зон обмеження доступу, життєво важливих та інших місць, система їх фізичного захисту становлять окремий розділ відповідного технічного проекту, що підлягає державній експертизі фізичного захисту та погодженню з центральними органами виконавчої влади, які регулюють ядерну та радіаційну безпеку (відповідно до компетенції);   -86- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В ст. 25 вилучити пункт сьомий, як такий, що не відповідає законодавству про таємницю.  
Враховано    
193. проектування пішохідних доріжок, автомобільних доріг, залізничних колій у межах об'єкта та санітарно-захисної зони, а також визначення периметрів зон обмеження доступу та життєво важливих місць об'єкта здійснюється з дотриманням вимог фізичного захисту;   -87- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В ст 25 вилучити пункт 8, який дублює пункт 9 і така надмірна деталізація не є нормою закону.  
Враховано    
194. проектування, створення і запровадження в дію систем фізичного захисту об'єктів здійснюється з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових документів і може відбуватися за етапами;      Проектування, створення і запровадження в дію систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання здійснюється з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і може відбуватися за етапами.  
195. будівництво ядерного об'єкта розпочинається із створення зони обмеження доступу до місць, де розпочинатиметься його будівництво;   -88- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Пункти 10, 11, 12 ст. 25 вилучити, оскільки вони є нормами підзаконних актів.  
Враховано    
196. рівень професійної підготовки охоронців обов'язково перевіряється представниками юридичної особи, що забезпечує функціонування системи фізичного захисту;       
197. на об'єктах з цілодобовою охороною, посадові і службові особи якої не входять до штатного розпису працівників об'єкта, спеціально призначені представники адміністрації об'єкта цілодобово здійснюють керування системою фізичного захисту (в тому числі охороною).      Планування маршрутів переміщення будь-яких літальних апаратів у повітряному просторі над ядерними установками здійснюється за погодженням з експлуатуючою організацією.  
198. Стаття 26. Основні вимоги фізичного захисту стосовно озброєної охорони       
199. Ядерні об'єкти є особливо важливими об'єктами держави.   -89- Волков О.М. (в.о. № 208)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Початок статті викласти таким чином: "Ядерні об'єкти є особливо важливими об'єктами держави. Озброєній охороні підлягають: всі ядерні об'єкти (атомні електростанції, криголами, підводні човни, атомоходи та інше устаткування, яке обладнане ядерними реакторами); ядерні матеріали..." Далі по тексту.  
Враховано редакційно у статті 8 разом з зауваженнями н. д. Безсмертного Р.П.   
    -90- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 26 законопроекту вилучити як таку, що знайшла своє відображення в попередніх статтях.  
Враховано    
200. Озброєній охороні підлягають:       
201. ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання під час їх використання, зберігання, перевезення;   -91- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В абзаці 2 ст. 26 після слів "іонізуючого випромінювання" додати слова "відповідно до їх категорії".  
Враховано у ст. 8   
202. зони обмеження доступу, життєво важливі місця;   -92- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Абзаци 4 і 5 ст. 26 об'єднати та після слів "дорогоцінних металів" додати слова "згідно з нормативно-правовими актами".  
Враховано у ст. 8   
203. місця виконання особливих робіт, зберігання носіїв інформації з обмеженим доступом, значної кількості коштів та дорогоцінних металів.       
204. Функції охорони ядерних об'єктів та перевезень ядерних матеріалів виконують підрозділи військовослужбовців або інші озброєні підрозділи охорони, які створені на законних підставах та мають дозвіл (ліцензію).       
205. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та мають на законних підставах власні озброєні підрозділи охорони, забезпечують охорону радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання силами цих підрозділів. Інші юридичні особи для виконання функцій охорони радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання залучають Державну службу охорони або інші озброєні підрозділи охорони, які створені на законних підставах та мають дозвіл (ліцензію).       
206. У разі виявлення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у несанкціонованому обігу уповноважені органи вживають заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до цих речовин та забезпечують їх охорону.   -93- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Частину п'яту ст. 26 після слів "та забезпечують їх охорону" доповнити словами "вилучення і доставку до місць зберігання".  
Враховано (у ст.8)   
207. Функції охорони виконуються в межах об'єктів та транспортних засобів у порядку, встановленому системою фізичного захисту, на підставі договорів або контрактів з юридичною особою, яка створює та забезпечує функціонування цієї системи, або згідно з посадовими інструкціями - якщо підрозділ охорони введено до штатного розпису працівників об'єкта чи перевізника.   -94- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В частині шостій ст.26 вилучити слова "в межах об'єктів та транспортних засобів".  
Враховано (у ст.8)   
208. Виконання функцій охорони розпочинається та припиняється на підставі відповідного наказу юридичної особи, яка створює та забезпечує функціонування системи фізичного захисту.       
209. Питання, що стосуються виконання функцій охорони ядерних матеріалів під час міжнародних (в тому числі транзитних) перевезень, викладаються у міжнародних договорах відповідно до законодавства України.   -95- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Останній пункт ст. 26 перенести до ст. 38, оскільки норми цієї статті стосуються питань охорони під час міжнародних перевезень, врахувавши це і в назві статті.  
Враховано    
210. Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЩОДО ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ      Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ  
211. Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо фізичного захисту      Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту  
212. Кабінет Міністрів України:      Кабінет Міністрів України:  
213. забезпечує проведення державної політики з фізичного захисту на засадах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;      Забезпечує проведення державної політики з фізичного захисту на засадах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;  
214. забезпечує розроблення і реалізацію загальнодержавних науково-технічних програм щодо фізичного захисту;      Забезпечує розроблення і реалізацію загальнодержавних науково-технічних програм щодо фізичного захисту;  
215. організовує розроблення і затверджує державний план взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення несанкціонованих дій, забезпечує тренування (навчання) за цим планом.      Організовує розроблення і затверджує державний план взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення актів ядерного тероризму, забезпечує тренування (навчання) за цим планом.  
216. Стаття 28. Повноваження Служби безпеки України щодо фізичного захисту   -96- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Стаття 29 майже повністю дублює статтю 28, в той же час Служба безпеки України не дублює роботу МВС України. Тому необхідно ретельно визначити повноваження цих органів у сфері фізичного захисту і записати у відповідні статті проекту Закону або ці дві статті об'єднати в одну і визначити їх повноваження згідно з компетенцією. Пропоную викласти в такій редакції: "Стаття . Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність, щодо фізичного захисту Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність: узагальнюють відомості про форми і методи скоєння злочинів стосовно ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, розслідування яких законодавством віднесено до їх компетенції; беруть участь у визначенні рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у розробленні, створенні та запровадженні в дію відповідних систем фізичного захисту; інформують центральні органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку, про необхідність коригування встановленого рівня фізичного захисту; вживають заходів відповідно до компетенції і чинного законодавства у разі виявлення порушень встановленого рівня фізичного захисту; забезпечують професійну підготовку посадових та службових осіб підрозділів, які здійснюють функції фізичного захисту; в рамках своєї компетенції здійснює оперативно-розшукову діяльність щодо виявлення і попередження, припинення та розкриття правопорушень, передбачених цим Законом; беруть участь у проведенні спеціальної перевірки громадян у зв'язку з наданням їм допуску до роботи з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та на ядерних установках".  
Враховано   Стаття 23. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність, щодо фізичного захисту  
217. Служба безпеки України:      Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність:  
218. узагальнює відомості про форми і методи скоєння злочинів стосовно ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, розслідування яких законодавством віднесено до компетенції Служби безпеки України;      Узагальнюють відомості про форми і методи скоєння злочинів стосовно ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, розслідування яких законодавством віднесено до їх компетенції;  
219. бере участь у визначенні рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (відповідно до компетенції);      Беруть участь у визначенні рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у розробленні, створенні та запровадженні в дію відповідних систем фізичного захисту;  
220. інформує, у разі потреби, центральні органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку, про необхідність коригування встановленого рівня фізичного захисту;      Інформують центральні органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку, про необхідність коригування встановленого рівня фізичного захисту;  
221. вживає заходів відповідно до компетенції і законодавства у разі виявлення порушень встановленого рівня фізичного захисту;      Вживають заходів відповідно до компетенції і чинного законодавства у разі виявлення порушень встановленого рівня фізичного захисту; Забезпечують професійну підготовку посадових та службових осіб підрозділів, які здійснюють функції фізичного захисту; в межах своєї компетенції здійснюють оперативно-розшукову діяльність щодо виявлення і попередження, припинення та розкриття правопорушень, передбачених цим Законом; Беруть участь у проведенні спеціальної перевірки громадян у зв'язку з наданням їм допуску до роботи з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та на ядерних установках.  
222. повідомляє компетентні органи, що ведуть державний облік ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у разі виявлення фактів їх незаконного обігу;       
223. бере участь у проведенні спеціальної перевірки громадян у зв'язку з наданням їм допуску до роботи з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та на ядерних установках (згідно з компетенцією).       
224. Стаття 29. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України щодо фізичного захисту       
225. Міністерство внутрішніх справ України:       
226. узагальнює відомості про форми і методи скоєння злочинів стосовно ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, розслідування яких законодавством віднесено до його компетенції;       
227. бере участь у визначенні рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у розробленні, створенні та запровадженні в дію відповідних систем фізичного захисту;       
228. у разі потреби інформує центральні органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку, про необхідність коригування встановленого рівня фізичного захисту;       
229. забезпечує професійну підготовку посадових та службових осіб підрозділів, які здійснюють функції охорони у фізичному захисті;       
230. організовує виконання службових завдань караулами охорони та охоронцями;       
231. завчасно планує та забезпечує у необхідних випадках взаємодію власних підрозділів, призначених для надання підрозділам охорони допомоги іззовні;       
232. має право перевіряти дотримання вимог з обліку, контролю, забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та спеціальної перевірки;       
233. у разі виявлення порушень вимог фізичного захисту вживає необхідних заходів відповідно до компетенції і законодавства або інформує про виявлені порушення центральні органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку (відповідно до їх компетенції);       
234. у разі виявлення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які перебувають у незаконному обігу, негайно забезпечує їх охорону та повідомляє компетентні органи виконавчої влади, що ведуть їх державний облік;       
235. бере участь у проведенні спеціальної перевірки громадян у зв'язку з наданням їм допуску до роботи з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та на ядерних установках (згідно з компетенцією).       
236. Стаття 30. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту   -97- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Об'єднати статті 30 і 31, виклавши статтю в такій редакції: "Стаття Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук щодо фізичного захисту. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національна академія наук України відповідно до своєї компетенції: створюють умови для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні; забезпечують реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, що відносяться до сфери їх управління, а також перевезень, і контроль за її здійсненням; виконують вимоги фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; визначають спільно з відповідними компетентними органами рівень фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання; розробляють та реалізують державні програми, плани та заходи щодо фізичного захисту на кожному етапі життєвого циклу ядерних установок; розробляють і затверджують відомчі та галузеві нормативно-правові документи з фізичного захисту та впроваджують їх у дію; організовують і фінансують науково-технічний та науково-дослідний супровід фізичного захисту на підприємствах, що належать до сфери їх управління; організовують діяльність щодо визначення, створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі, і при здійсненні перевезень; контролюють забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання і перевезень; організовують проведення спеціальної перевірки для надання допусків до особливих робіт, періодичний контроль порядку оформлення допусків; організовують взаємодії органів виконавчої влади з питань фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання; організовують та фінансують здійснення перевірок планів взаємодії підрозділів охорони із силами допомоги ззовні; розробляють відомчі переліки відомостей з фізичного захисту, що містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, забезпечують її захист; беруть участь у міжнародному співробітництві з фізичного захисту; виконує функції замовника та органу управління державними науково-технічними програмами з фізичного захисту; подають щорічні звіти з питань фізичного захисту центральному органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту.  
Враховано   Стаття 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту.  
237. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки, та Національна академія наук України відповідно до своєї компетенції:      Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національна академія наук України відповідно до своєї компетенції:  
238. забезпечують дотримання засад державної політики з фізичного захисту;      створюють умови для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні;  
239. створюють умови для досягнення цілей фізичного захисту;      забезпечують реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, що відносяться до сфери їх управління, а також перевезень, і контроль за її здійсненням;  
240. виконують першочергові та основні вимоги фізичного захисту;      виконують вимоги фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
241. розробляють проекти переліків відомостей з фізичного захисту, що містять державну таємницю та іншу (відомчу) таємницю, надають розроблені переліки державному органу, який регулює фізичний захист, для узагальнення і погодження, організовують захист цих відомостей;      визначають спільно з відповідними компетентними органами рівень фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання;  
242. забезпечують створення, запровадження у дію та функціонування систем фізичного захисту щодо перевезень, які здійснюються в інтересах юридичних осіб, що належать до сфери їх управління;      розробляють та реалізують державні програми, плани та заходи щодо фізичного захисту на кожному етапі життєвого циклу ядерних установок;  
243. забезпечують створення, запровадження у дію та функціонування систем фізичного захисту щодо об'єктів, які будуються, передають ці повноваження юридичній особі, що належить до сфери їх управління, після одержання нею відповідного дозволу (ліцензії) центрального органу виконавчої влади, що регулює ядерну та (або) радіаційну безпеку;      розробляють і затверджують відомчі та галузеві нормативно-правові акти з фізичного захисту та впроваджують їх у дію;  
244. організовують розроблення та затверджують нормативні документи щодо фізичного захисту і збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, контролюють виконання вимог цих документів;      організовують і фінансують науково-технічний та науково-дослідний супровід фізичного захисту на підприємствах, що належать до сфери їх управління;  
245. мають право залучати до проведення перевірок систем фізичного захисту об'єктів та перевезень, що належать до сфери їх управління, юридичних осіб, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію);      організовують діяльність щодо визначення, створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі і при здійсненні перевезень;  
246. забезпечують завчасне планування взаємодії власного персоналу і підрозділу охорони із силами допомоги іззовні на випадок вчинення      контролюють забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання і перевезень;  
247. несанкціонованих дій стосовно об'єктів та перевезень, що належать до сфери їх управління;      організовують проведення спеціальної перевірки для надання допусків до особливих робіт, періодичний контроль порядку оформлення допусків;  
248. організовують та фінансують здійснення перевірок планів взаємодії підрозділу охорони із силами допомоги іззовні;      організовують взаємодію органів виконавчої влади з питань фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання;  
249. організовують і фінансують науково-технічний та дослідницький супровід фізичного захисту;       
250. створюють необхідні умови і здійснюють навчальну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;      організовують та фінансують здійснення перевірок планів взаємодії підрозділів охорони із силами допомоги ззовні;  
251. беруть участь у міжнародному співробітництві з фізичного захисту;      розробляють відомчі переліки відомостей з фізичного захисту, що містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, забезпечують її захист;  
252. здійснюють розрахунки кошторисів на фінансування фізичного захисту та відповідають за їх цільове використання;      беруть участь у міжнародному співробітництві з фізичного захисту;  
253. забезпечують виконання інших вимог фізичного захисту;      виконують функції замовника та органу управління державними науково-технічними програмами з фізичного захисту;  
254. подають щорічні звіти з питань фізичного захисту центральному органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту.      подають щорічні звіти з питань фізичного захисту центральному органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту.  
255. Стаття 31. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління транспортним комплексом, щодо фізичного захисту       
256. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління транспортним комплексом:       
257. забезпечує дотримання засад державної політики з фізичного захисту;       
258. створює можливість досягнення цілей фізичного захисту;       
259. виконує першочергові та основні вимоги фізичного захисту;       
260. розробляє проекти переліків відомостей стосовно перевезень, що містять державну таємницю та іншу (відомчу) таємницю, надає розроблені переліки відповідному центральному органу виконавчої влади, який регулює ядерну та радіаційну безпеку, для узагальнення і погодження, дотримує вимоги стосовно захисту цих відомостей;       
261. забезпечує створення, запровадження в дію та функціонування власних систем фізичного захисту стосовно перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;       
262. забезпечує одержання підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, відповідних дозволів (ліцензій) центрального органу виконавчої влади, що регулює ядерну та радіаційну безпеку;       
263. створює необхідні умови для забезпечення безпеки перевезень, у тому числі для здійснення караулами охорони своїх функцій;       
264. надає дозволи на початок конкретного перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання за умови забезпечення їх охорони (якщо така охорона передбачена згідно із законодавством);       
265. здійснює розроблення та затверджує нормативноправові акти з фізичного захисту, контролює їх дотримання;       
266. має право залучати до проведення перевірок систем фізичного захисту об'єктів та перевезень, що належать до сфери його управління, юридичних осіб, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію);       
267. організовує і фінансує науково-технічний та дослідницький супровід фізичного захисту;       
268. створює необхідні умови і здійснює навчальну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;       
269. бере участь у міжнародному співробітництві з фізичного захисту;       
270. здійснює розрахунки кошторисів на фінансування фізичного захисту та відповідає за їх цільове використання;       
271. забезпечує дотримання інших вимог фізичного захисту;       
272. подає щорічні звіти з питань фізичного захисту центральному органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту.       
273. Стаття 32. Повноваження органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо фізичного захисту   -98- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Об'єднати статті 32 і 33, виклавши її в такій редакції: "Стаття Повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту Державне регулювання фізичного захисту здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який відповідно до своєї компетенції: бере участь у формуванні державної політики з питань фізичного захисту, розробляє механізм її реалізації; розробляє та затверджує норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; видає ліцензії на види діяльності, пов'язані з забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; організовує та здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з фізичного захисту, умов дії наданих ліцензій; застосовує примусові заходи (в межах наданих повноважень) щодо юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, норм, правил і стандартів з фізичного захисту, а також умов наданих ліцензій; здійснює експертизу на відповідність встановленим вимогам до систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; бере участь у міжнародному співробітництві з питань фізичного захисту; приймає участь у підготовці фахівців фізичного захисту; виконує функції замовника та органу управління державними науково-технічними програмами з фізичного захисту; щорічно подає Кабінету Міністрів України звіти з питань фізичного захисту".  
Враховано   Стаття 25. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту  
274. Кожний з органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до вимог законодавства:      Державне регулювання фізичного захисту здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який відповідно до своєї компетенції:  
275. здійснює державне регулювання фізичного захисту щодо надання захисних властивостей обладнанню потенційно небезпечних ядерних та радіаційних технологій шляхом відповідного його конструювання;      бере участь у формуванні державної політики з питань фізичного захисту, розробляє механізм її реалізації;  
276. готує пропозиції щодо внесення до нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки відповідних вимог фізичного захисту;      розробляє та затверджує норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
277. надає дозволи (ліцензії), передбачені законодавством у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, за умови дотримання, поряд з іншими, вимог фізичного захисту;      видає ліцензії на види діяльності, пов'язані з забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
278. здійснює державний нагляд за дотриманням вимог фізичного захисту, встановлених дозволами (ліцензіями);      організовує та здійснює державний нагляд за додержанням законодавства, норм, правил і стандартів з фізичного захисту, умов дії наданих ліцензій;  
279. застосовує санкції в установленому порядку у разі виявлення порушень вимог фізичного захисту;       
280. здійснює державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки після надання відповідних матеріалів та отримання висновків державної експертизи фізичного захисту;      застосовує примусові заходи (в межах наданих повноважень) щодо юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, норм, правил і стандартів з фізичного захисту, а також умов наданих ліцензій;  
281. погоджує переліки посад, для призначення на які фізичні особи повинні мати допуск до особливих робіт, надає юридичним особам усіх форм власності дозволи на звернення до державних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, із запитами щодо проведення спеціальної перевірки згідно із законодавством;      здійснює експертизу на відповідність встановленим вимогам до систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
282. бере участь у міжнародному співробітництві з питань фізичного захисту в частині, що стосується зазначеного вище;       
283. забезпечує дотримання інших вимог фізичного захисту.      Бере участь у міжнародному співробітництві з питань фізичного захисту;  
284. Стаття 33. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту       
285. Державне регулювання фізичного захисту здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який відповідно до своєї компетенції:      Бере участь у підготовці фахівців з фізичного захисту;  
286. здійснює державне регулювання фізичного захисту щодо вибору місць будівництва та планування територій об'єктів, здійснення обмежень та обліку санкціонованого доступу, запобігання доступу без дозволу до особливо важливих об'єктів і життєво важливих місць, затримання порушників, відбиття озброєного нападу, звільнення об'єктів і життєво важливих місць від захвату;      Виконує функції замовника та органу управління державними науково-технічними програмами з фізичного захисту;  
287. здійснює державну експертизу фізичного захисту;      Щорічно подає Кабінету Міністрів України звіти з питань фізичного захисту.  
288. надає дозволи (ліцензії) на здійснення діяльності, що стосується створення та забезпечення функціонування систем фізичного захисту, здійснює перевірки дотримання вимог дозволів (ліцензій);       
289. застосовує санкції в установленому порядку у разі виявлення порушень вимог фізичного захисту;       
290. організовує розроблення та коригування переліків відомостей щодо фізичного захисту, які містять таємну інформацію, визначає та контролює дотримання порядку захисту відомостей щодо фізичного захисту, які містять іншу (відомчу) таємницю;       
291. виконує функції державного замовника та органу управління державними науково-технічними програмами щодо фізичного захисту;       
292. бере участь у міжнародному співробітництві з фізичного захисту;       
293. забезпечує дотримання інших вимог фізичного захисту;       
294. щорічно подає Кабінетові Міністрів України звіт з питань фізичного захисту.       
295. Стаття 34. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту      Стаття 26. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту  
296. Місцеві державні адміністрації, на території яких розміщені об'єкти (в тому числі ядерні), проходять маршрути перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, відповідно до своєї компетенції:      Місцеві державні адміністрації, на території яких розміщені ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, проходять маршрути перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, відповідно до своєї компетенції:  
297. встановлюють порядок обмеження пересувань у межах санітарно-захисних зон об'єктів;      Встановлюють порядок обмеження пересувань у межах санітарно-захисних зон ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;  
298. організовують розроблення та затверджують територіальні (регіональні) плани взаємодії всіх озброєних формувань, що знаходяться на їх території, які можуть бути використані у разі вчинення несанкціонованих дій;      Організовують розроблення та затверджують територіальні (регіональні) плани взаємодії всіх озброєних формувань, що знаходяться на їх території, які можуть бути використані у разі вчинення актів ядерного тероризму;  
299. проводять щорічні навчання з метою перевірки ефективності зазначених вище планів взаємодії із залученням представників усіх центральних органів виконавчої влади, визначених у цих планах;   -99- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
В абзаці 4 ст. 34 замість слів "проводять щорічні навчання" вжити слова "беруть участь у щорічних навчаннях, які проводяться центральними органами виконавчої влади з метою перевірки ефективності територіальних (регіональних) " і далі за текстом.  
Враховано   Беруть участь у щорічних навчаннях, які проводяться центральними органами виконавчої влади з метою перевірки ефективності територіальних (регіональних) планів взаємодії із залученням представників усіх центральних органів виконавчої влади, визначених у цих планах;  
300. організовують розроблення та затверджують плани забезпечення охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що можуть бути виявлені на їх території за межами місць санкціонованого розміщення;      Організовують розроблення та затверджують плани забезпечення охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що можуть бути виявлені на їх території за межами місць санкціонованого розміщення;  
301. мають право залучати до проведення перевірок систем фізичного захисту об'єктів та перевезень, що належать до сфери їх компетенції, юридичні особи, що мають спеціальний дозвіл (ліцензію);   -100- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Вилучити шостий абзац ст. 34, тому що проведення перевірок систем фізичного захисту не належить до компетенції органів місцевої влади.  
Враховано    
302. забезпечують дотримання інших вимог фізичного захисту, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.      забезпечують додержання інших вимог фізичного захисту, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
303. Розділ V ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ      Розділ V ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ  
304. Стаття 35. Витрати на фінансування фізичного захисту      Стаття 27. Витрати на фінансування фізичного захисту  
305. Витрати на фінансування фізичного захисту здійснюють:      Витрати на фінансування фізичного захисту здійснюють:  
306. бюджетні установи та організації - за рахунок коштів на їх утримання;      бюджетні установи та організації - за рахунок коштів на їх утримання;  
307. суб'єкти підприємницької діяльності - за рахунок власних коштів та коштів бюджету відповідно до порядку, встановленого законодавством.      суб'єкти підприємницької діяльності - за рахунок власних коштів та коштів відповідного бюджету в порядку, встановленому законодавством.  
308. Витрати на фінансування фізичного захисту ядерних матеріалів, які перебувають у державній власності та мають категорію з фізичного захисту (за винятком тих, що використовуються для ядерних енергетичних установок), здійснюються за рахунок державного бюджету.      Витрати на фінансування фізичного захисту ядерних матеріалів, які перебувають у державній власності та мають категорію з фізичного захисту (за винятком тих, що використовуються для ядерних енергетичних установок), здійснюються за рахунок державного бюджету.  
309. Витрати на фінансування фізичного захисту здійснюються у пріоритетному порядку. Бюджетні кошти для фінансування фізичного захисту передбачаються окремим рядком у кошторисах на утримання кожної бюджетної установи та організації, що здійснює діяльність з фізичного захисту.      Витрати на фінансування фізичного захисту здійснюються у пріоритетному порядку. Бюджетні кошти для фінансування фізичного захисту передбачаються окремим рядком у кошторисах на утримання кожної бюджетної установи та організації, що здійснює діяльність з фізичного захисту.  
310. Витрати, передбачені на фінансування фізичного захисту, скороченню не підлягають.   -101- Волков О.М. (в.о. № 208)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Останній абзац викласти так: "Витрати, передбачені на фінансування фізичного захисту, можуть змінюватися тільки зі зміною радіаційної обстановки". редакційно  
Враховано   Витрати, передбачені на фінансування фізичного захисту, можуть змінюватися тільки зі зміною категорії ядерного матеріалу, ядерної установки, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.  
311. Стаття 36. Порядок планування витрат на фінансування фізичного захисту      Стаття 28. Порядок планування витрат на фінансування фізичного захисту  
312. Юридичні особи всіх форм власності, які мають визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами повноваження щодо фізичного захисту в сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, щорічно здійснюють розрахунки і складають окремий план витрат на фінансування питань фізичного захисту на наступний рік.      Юридичні особи всіх форм власності, які мають визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами повноваження щодо фізичного захисту в сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, щорічно здійснюють розрахунки і складають окремий план витрат на фінансування питань фізичного захисту на наступний рік.  
313. Щорічні кошториси на утримання причетних бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльності повинні включати плани витрат на фінансування питань фізичного захисту.   -102- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
У частині 2 статті 29 слово "причетних" вилучити  
Немає висновку   Щорічні кошториси на утримання бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльності повинні включати плани витрат на фінансування питань фізичного захисту.  
314. Порядок здійснення розрахунків і складання окремих планів витрат на фінансування питань фізичного захисту визначає Кабінет Міністрів України.      Порядок здійснення розрахунків і складання окремих планів витрат на фінансування питань фізичного захисту визначає Кабінет Міністрів України.  
315. Розділ VI ОКРЕМІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ      Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ  
316. Стаття 37. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту      Стаття 29. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту  
317. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту може здійснюватися у сфері розвитку, модернізації, підвищення якості технічного оснащення систем фізичного захисту, підвищення рівня нормування, ліцензування, нагляду, перевірок, наукового супроводження та навчальної підготовки з метою зміцнення міжнародного режиму безпеки та радіаційного захисту.   -103- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Статтю 37 викласти у редакції: "Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту здійснюється у сфері розвитку, модернізації, підвищення якості технічного оснащення систем фізичного захисту, підвищення рівня нормування, ліцензування, нагляду, перевірок, наукового супроводження та навчальної підготовки з метою зміцнення міжнародного режиму безпеки та радіаційного захисту відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України".  
Враховано   Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту здійснюється у сфері розвитку, модернізації, підвищення якості технічного оснащення систем фізичного захисту, підвищення рівня нормування, ліцензування, нагляду, перевірок, наукового супроводження та професійної підготовки з метою зміцнення міжнародного режиму безпеки та радіаційного захисту відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України.  
318. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту здійснюється за міжнародними договорами, укладення, виконання, денонсація яких відбувається у порядку, встановленому законодавством України.   -104- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
У частині другій статті 37 слова "укладання, виконання, денонсація яких відбувається у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України". Це відповідає статті 9 Конституції України.  
Враховано частково , оскільки співробітництво може здійснюватися не тільки за міждержавними договорами, але і за іншими міжнародними договорами   
319. Стаття 38. Питання охорони ядерних матеріалів під час міжнародного транзитного перевезення      Стаття 30. Питання охорони ядерних матеріалів під час міжнародного перевезення  
320. Відповідальність за охорону ядерних матеріалів під час транзитного перевезення територією України несе держава, яка є їх власником.      Питання, що стосуються виконання функцій охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час міжнародних (в тому числі транзитних) перевезень, викладаються у міжнародних договорах відповідно до законодавства України.  
321. Питання про надання допомоги підрозділу іншої держави, який здійснюватиме охорону ядерних матеріалів (у тому числі свіжого та відпрацьованого ядерного палива) під час транзитного перевезення територією України, викладаються у відповідних міжнародних договорах, стороною яких є Україна.      Питання про надання допомоги підрозділу іншої держави, який здійснюватиме охорону ядерних матеріалів (у тому числі свіжого та відпрацьованого ядерного палива) під час транзитного перевезення територією України, викладаються у відповідних міжнародних договорах, стороною яких є Україна.  
322. Стаття 39. Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України      Стаття 31. Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України  
323. Озброєні підрозділи охорони інших держав можуть бути допущені на територію України тільки у зв'язку з виконанням ними функцій охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час міжнародного перевезення на підставі та у порядку, передбаченому відповідними міжнародними договорами, стороною яких є Україна.   -105- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Частину першу статті 39 викласти у редакції: " Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України здійснюється тільки у зв'язку з виконанням ними функцій охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час міжнародного перевезення на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України"  
Враховано   Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України здійснюється тільки у зв'язку з виконанням ними функцій охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час міжнародного перевезення на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України.  
324. Фізичним особам озброєного підрозділу охорони іншої держави, які перебувають на території України на законних підставах і ще не розпочали або закінчили виконання своїх функцій, гарантується недоторканність і захист.   -106- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Другу і третю частину ст.39 вилучити, оскільки регулюється іншим законодавством України.  
Враховано    
325. Випадки застосування зброї під час виконання функцій охорони озброєними підрозділами охорони інших держав, які перебувають на території України на законних підставах, а також випадки втрати ними зброї або набоїв, які сталися на території України, підлягають розслідуванню у порядку, встановленому законодавством України.       
326. Розділ VII ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЇ ЦЬОГО ЗАКОНУ      Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ  
327. Стаття 40. Правопорушення у сфері дії цього Закону, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність   -107- Александровська А.О. (реєстр. картка № 247)
Статті 40 і 41 об'єднати і викласти в такій редакції: "Стаття Відповідальність за порушення законодавства України з фізичного захисту Порушення законодавства України з фізичного захисту тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність. Правопорушеннями у сфері фізичного захисту є: порушення вимог норм, правил, стандартів та інструкцій з фізичного захисту; порушення вимог щодо забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; здійснення діяльності, пов'язаної з фізичним захистом без наявності відповідного дозволу (ліцензії); невиконання умов відповідних дозволів (ліцензій) з питань фізичного захисту; невиконання приписів органів державного управління та державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки щодо фізичного захисту; надання дозволів (ліцензій) та приписів щодо фізичного захисту посадовими особами органів державного управління та державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки з порушенням встановленого порядку; допуск до особливих робіт на ядерній установці та з ядерними матеріалами осіб, які не пройшли спеціальної перевірки; незаконне одержання, володіння, використання, передавання, видозмінення або розпорошення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; крадіжки ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання або їх захоплення, а також спроба скоєння таких дій; незаконне проникнення на ядерну установку, об'єкт по поводженню з радіоактивними відходами, транспортний засіб, призначений для перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; вчинення актів ядерного тероризму.  
Враховано   Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства України з фізичного захисту  
328. Правопорушеннями у сфері дії цього Закону, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, є навмисне вчинення (співучасть у вчиненні) таких дій:      Порушення законодавства України з фізичного захисту тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність. Правопорушеннями у сфері фізичного захисту є:  
329. несанкціоноване одержання, володіння, використання, передавання, видозмінення або розпорошення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, яке мало наслідком чи могло спричинити смерть будь-якої особи або заподіяти їй серйозне каліцтво, чи завдати значні збитки власності, а також спроба скоєння таких дій;      порушення норм, правил, стандартів та інструкцій з фізичного захисту;  
330. крадіжки ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання або їх захоплення шляхом грабунку, а також спроба скоєння таких дій;      порушення вимог щодо забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;  
331. присвоєння ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання або здобуття їх шляхом обману, а також спроба скоєння таких дій;      здійснення діяльності, пов'язаної з фізичним захистом без наявності відповідного дозволу (ліцензії);  
332. застосування сили, погроза застосування сили, будь-яке інше залякування з метою домогтися видачі ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;      невиконання умов відповідних дозволів (ліцензій) з питань фізичного захисту;  
333. несанкціоноване проникнення на ядерну установку, у транспортний засіб з ядерними матеріалами, пошкодження обладнання у життєво важливих місцях ядерної установки або транспортного засобу, призначеного для перевезення ядерних матеріалів, а також спроба скоєння таких дій або погроза їх здійснення;      невиконання приписів органів державного управління та державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки щодо фізичного захисту;  
334. захоплення ядерної установки і здійснення викиду ядерних матеріалів з неї, використання захоплених ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання з метою спричинити смерть будь-якої особи або заподіяти їй серйозне каліцтво, чи завдати значні збитки власності, а також спроба скоєння таких дій або погроза їх здійснення;      надання дозволів (ліцензій) та приписів щодо фізичного захисту посадовими особами органів державного управління та державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки з порушенням встановленого порядку;  
335. примушування фізичної або юридичної особи, міжнародної організації чи держави вчинити будь-яку дію або утриматися від неї під погрозою захопити ядерну установку, здійснити викид ядерних матеріалів із захопленої ядерної установки або використати захоплені ядерні матеріали, радіоактивні відходи чи інші джерела іонізуючого випромінювання з метою спричинити смерть будь-якої особи або заподіяти їй каліцтво, чи завдати значні збитки власності.      допуск до особливих робіт на ядерній установці та з ядерними матеріалами осіб, які не пройшли спеціальної перевірки; незаконне одержання, володіння, використання, передавання, видозмінення або розпорошення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; крадіжки ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання або їх захоплення, а також спроба вчинення таких дій; незаконне проникнення на ядерну установку, об'єкт по поводженню з радіоактивними відходами, транспортний засіб, призначений для перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; вчинення актів ядерного тероризму;  
336. Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства України з питань фізичного захисту       
337. Порушення законодавства України з питань фізичного захисту тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.   -108- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Доповнити проект Закону розділом VIII "Прикінцеві положення", в якому передбачити, з якого часу він набирає чинність та порядок дії законодавчих актів, прийнятих до цього закону. Доручити також Кабінету Міністрів України подати Верховній Раді України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, внести зміни у свої нормативно-правові акти та проконтролювати приведення актів міністерств і відомств у відповідність з цим Законом.  
Враховано   Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.