Кількість абзаців - 292 Таблиця поправок


Про захист населення від інфекційних хвороб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб  
1. Цей Закон встановлює правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню, лікування інфекційних хвороб людини, визначає права та обов'язки громадян, хворих, носіїв збудника інфекційної хвороби і медичного персоналу, встановлює відповідальність посадових осіб та громадян за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.   -1- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити преамбулу положеннями щодо ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб.  
Враховано   Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:   -2- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Терміни розмістити в алфавітному порядку.  
Враховано частково   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що виникають внаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення; небезпечні інфекційні хвороби - інфекційні хвороби, що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я у окремих хворих і становлять небезпеку для їх життя і здоров'я; особливо небезпечні інфекційні хвороби - інфекційні хвороби (у тому числі карантинні: чума, холера, жовта гарячка), що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням цих хвороб серед населення;  
    -3- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Визначення термінів навести у логічній послідовності, коли зміст наступних розкривається на основі попередніх.  
Враховано частково    
5. джерело збудника інфекції - заражений організм людини або тварини;   -4- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Термін "джерело збудника інфекції" сформулювати як "заражений організм хворої, а іноді здорової, людини чи тварини"  
Враховано редакційно   джерело збудника інфекційної хвороби (далі - джерело інфекції) - людина або тварина, заражені збудниками інфекційної хвороби;  
6. дезінфекція - знищення збудників інфекційних хвороб на об'єктах навколишнього середовища шляхом застосування хімічних або фізичних факторів;   -5- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Терміни "дезінфекція", "дезінсекція" та "дератизація" об'єднати у визначення "дезінфекційні заходи", оскільки вони виконуються одночасно.  
Враховано   дезінфекційні заходи (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) - заходи щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) і їх переносників - комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація);  
    -6- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Після слова "знищення" доповнити словами "або видалення"  
Враховано редакційно    
7. дезінсекція - заходи щодо знищення комах, кліщів, вошей тощо - переносників збудників інфекційних хвороб людини;   -7- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Термін "дезінсекція - методи і засоби боротьби з членистоногими переносниками збудників інфекційних хвороб (мухами, вошами, блохами, комахами, комарами, москітами, кліщами) та побутовими паразитами (тарганами, блощицями тощо;"  
Враховано редакційно    
8. дератизація - заходи щодо знищення гризунів, які є переносниками збудників інфекційних хвороб людини;   -8- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Термін "дератизація - комплекс заходів боротьби з гризунами, які є переносниками збудників інфекційних хвороб людини, а також псують і знищують харчові продукти і воду"  
Враховано редакційно    
9. епідемія - масове поширення інфекційних хвороб, коли показник захворюваності серед населення перевищує її звичайний рівень, характерний для даної хвороби в умовах певної місцевості;   -9- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Дати таке визначення терміну "епідемія": "епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед людей, що охоплює територію України за короткий проміжок часу;"  
Враховано   епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу;  
10. епідемічна ситуація - стан захворюваності серед населення певного регіону на інфекційні хвороби, який характеризується частотою їх реєстрації та наявністю (відсутністю) умов для масового поширення. Епідемічна ситуація може оцінюватись як:   -10- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Уточнити визначення терміну "епідемічна ситуація", оскільки це - показник епідемічного благополуччя.Друге речення виключити.  
Враховано   епідемічна ситуація - показник епідемічного благополуччя території (об'єкта) у певний час, що характеризується рівнем і динамікою захворювання людей на інфекційні хвороби, наявністю або відсутністю відповідних факторів передачі інфекції та іншими обставинами, що впливають на поширення інфекційних хвороб;  
11. благополучна - коли реєструються поодинокі (спорадичні) випадки інфекційних хвороб та відсутні умови для їх поширення;   -11- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Ттермін "благополучна" продовжити: "та проводяться головні протиепідемічні заходи силами місцевих закладів охорони здоров'я"  
Враховано редакційно   благополучна епідемічна ситуація - інфекційні хвороби не реєструються або реєструються їх поодинокі випадки, відсутні сприятливі умови для поширення цих хвороб;  
12. нестійка - коли рівень інфекційної захворюваності відповідає середнім багаторічним показникам, проте існують умови для сприяння їх поширенню;   -12- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Терміни "благополучна", "нестійка" та "неблагополучна" доповнити словами "епідемічна ситуація".  
Враховано   нестійка епідемічна ситуація - рівень захворювання людей на інфекційні хвороби не перевищує середні багаторічні показники, проте є сприятливі умови для поширення цих хвороб;  
13. неблагополучна - коли захворюваність перевищує середні багаторічні показники, реєструються спалахи (епідемії) та є реальні умови для масового поширення інфекційних хвороб;      неблагополучна епідемічна ситуація - рівень захворювання людей на інфекційні хвороби перевищує середні багаторічні показники, реєструються спалахи інфекційних хвороб;  
14. інфекційна хвороба - розлади здоров'я людини, що зумовлюються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), здатними проникати в організм людини, розмножуватись у ньому, викликаючи специфічні зміни, і передаватись іншим особам.   -13- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
У визначенні підкреслити заразний характер інфекційних хвороб.  
Враховано    
    -14- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У визначенні "інфекційні хвороби" після слів в організм людини" додати "або тварини" і продовжити визначення словами "(людям чи тваринам)"  
Враховано редакційно    
15. інфікування (зараження) - проникнення збудника інфекційної хвороби в організм людини;   -15- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Термін виключити як несуттєвий.  
Враховано    
16. інкубаційний період - період з початку зараження до виникнення перших клінічних симптомів інфекційної хвороби;   -16- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Уточнити термін.  
Враховано   інкубаційний період - максимальний відрізок часу, що минає від моменту зараження людини збудниками інфекційної хвороби до появи перших симптомів цієї хвороби;  
17. ізоляція - заходи щодо відокремлення джерела збудника інфекції від здорових осіб, нейтралізація джерела збудника інфекції шляхом госпіталізації хворих на інфекційну хворобу (а за певних обставин - і контактних осіб);   -17- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Термін замінити на "ізолятор" та "обсерватор" як тимчасові заклади охорони здоров'я.  
Враховано   ізолятор - спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження, профілактичного лікування та здійснення медичного нагляду за ними; обсерватор - спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації осіб, які виявили бажання покинути територію карантину, з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними; календар профілактичних щеплень (далі - календар щеплень) - нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення;  
    -18- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити визначенням терміну "календар профілактичних щеплень - календар профілактичних щеплень (далі - календар щеплень) - нормативно-правовий акт, яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення;"  
Враховано    
18. контактні особи - особи, які перебували в осередку інфекційної хвороби;      контактні особи - особи, які перебували в контакті з джерелом інфекції, внаслідок чого вони вважаються зараженими інфекційною хворобою;  
19. карантин - медико-санітарні і адміністративні заходи, спрямовані на запобігання поширенню інфекційних хвороб;   -19- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У визначенні карантину підкреслити його правові наслідки.  
Враховано   карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб; медичні імунобіологічні препарати - вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб;  
    -20- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Дати наступне визначення терміну "карантин - система протиепідемічних та режимних заходів, спрямованих на повну ізоляцію джерела зараження та ліквідацію інфекційного захворювання"  
Враховано редакційно    
    -21- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити визначенням терміну "медичні імунобіологічні препарати - вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб;"  
Враховано    
20. механізм передачі збудників інфекції - процес переміщення збудників інфекційних хвороб від джерела інфекції до сприйнятливих осіб, який відбувається за участю таких факторів передачі збудників інфекції, як повітря, вода, грунт, сировина тваринного або рослинного походження, харчові продукти, медичний інструментарій, предмети побуту, живі організми тощо;   -22- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Визначення терміну "механізм передачі інфекції" виключити, оскільки він не зустрічається в тексті законопроекту.  
Враховано    
21. носій збудника інфекційної хвороби - особа (тварина), організм якої заражений збудником інфекційної хвороби і її перебіг характеризується відсутністю клінічних симптомів;   -23- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У визначенні терміну "носій збудника після слова "відсутністю" записати "видимих клінічних симптомів, але яка може бути джерелом збудника інфекції"  
Враховано редакційно   носій збудника інфекційної хвороби (далі - бактеріоносій) - людина, в організмі якої виявлено збудників інфекційної хвороби при відсутності симптомів цієї хвороби;  
22. обмежувальні протиепідемічні заходи - комплекс медичних, санітарних, протиепідемічних та адміністративних заходів, що здійснюються в межах осередку інфекційної хвороби;      обмежувальні протиепідемічні заходи - медико-санітарні та адміністративні заходи, що здійснюються в межах осередку інфекційної хвороби з метою запобігання її поширенню;  
23. обсервація - ізоляція контактних осіб на термін інкубаційного періоду;   -24- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Визначення замінити на "обсерватор", як тимчасовий заклад охорони здоров'я.  
Враховано    
    -25- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Термін "обсервація - система тривалих ізоляційно-обмежувальних та лікувально-профілактичних заходів, які вводяться на час інкубаційного періоду і спрямовані на попередження розповсюдження інфекційних захворювань"  
Враховано редакційно    
24. організовані колективи - заклади та установи охорони здоров'я і заклади освіти незалежно від форми власності, військові частини тощо;   -26- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У тексті законопроекту слова "заклади освіти" замінити словами "навчальні заклади", а слово "колективи" - на слово "заклади".  
Враховано у ст. 16   
    -27- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Визначення терміну виключити як несуттєве.  
Враховано    
25. особливо небезпечні інфекційні хвороби (у тому числі карантинні - чума, холера, жовта гарячка) - інфекційні хвороби, що характеризуються дуже важким перебігом і становлять загрозу для життя і здоров'я людей;   -28- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
До переліку особливо небезпечних інфекційних хвороб після слова "гарячка" додати "натуральна віспа"  
Відхилено , оскільки віспа ліквідована   
26. осередок інфекційної хвороби - місце (об'єкт, територія), де виявлено джерело збудника інфекції і відповідні фактори передачі збудника хвороби;   -29- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Уточнити визначення терміну.  
Враховано   осередок інфекційної хвороби - місце (об'єкт, територія), де виявлено джерело інфекції та відповідні фактори передачі інфекції;  
27. протиепідемічні правила - накази, інструкції, правила, положення, інші нормативно-правові акти, видані Міністерством охорони здоров`я України та головним державним санітарним лікарем України в межах повноважень, що регламентують роботу епідемічно небезпечних об'єктів, проведення профілактичних і протиепі демічних заходів, санітарну охорону території;   -30- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Уточнити редакцію терміну.  
Враховано   санітарно-протиепідемічні правила і норми - нормативно-правові акти (накази, інструкції, правила, положення тощо) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, вимоги яких спрямовані на попередження виникнення і поширення інфекційних хвороб; протиепідемічні заходи - комплекс організаційних, медико-санітарних, ветеринарних, інженерно-технічних, адміністративних та інших заходів, що здійснюються з метою попередження поширення інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій; профілактичні щеплення - введення в організм людини медичних імунобіологічних препаратів для створення специфічної несприйнятливості до інфекційних хвороб; поствакцинальні ускладнення - важкі та (або) стійкі розлади здоров'я, викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів;  
    -31- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити визначення термінів: "протиепідемічні заходи - комплекс адміністративних, організаційних, інженерно-технічних, медико-санітарних, ветеринарних та інших заходів, що здійснюються з метою попередження поширення інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх осередків, спалахів та епідемій; профілактичні щеплення - введення в організм людини медичних імунобіологічних препаратів для створення специфічної несприйнятливості до інфекційних хвороб; поствакцинальні ускладнення - важкі та (або) стійкі порушення здоров'я, викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів;"  
Враховано    
28. спалах інфекційної хвороби - виникнення інфекційної хвороби, пов'язане із спільним збудником, джерелом збудника інфекції або фактором передачі;      спалах інфекційної хвороби - декілька захворювань на інфекційну хворобу, що пов'язані між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції;  
29. санітарна охорона території - система державних заходів, що здійснюються з метою недопущення завезення та запобігання поширенню на територію України особливо небезпечних (у тому числі карантинних) інфекційних хвороб, локалізації і ліквідації осередків цих хвороб у разі їх виникнення.   -32- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Уточнити термін "санітарна охорона території", поширивши це поняття і на небезпечні хімічні речовини та вантажі.  
Враховано   санітарна охорона території України - система організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання занесенню та поширенню на території України особливо небезпечних інфекційних хвороб, а у разі їх виникнення - на недопущення поширення цих хвороб за межі України, а також на попередження ввезення на територію України товарів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, відходів та інших вантажів, небезпечних для життя і здоров'я людини; фактори передачі збудників інфекційних хвороб (далі - фактори передачі інфекції) - забруднені збудниками інфекційних хвороб об'єкти середовища життєдіяльності людини (повітря, грунт, вода, харчові продукти, продовольча сировина, кров та інші біологічні препарати, медичні інструменти, предмети побуту тощо), а також заражені збудниками інфекційних хвороб живі організми, за участю яких відбувається перенесення збудників інфекційних хвороб від джерела інфекції до інших осіб.  
    -33- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Дати визначення терміну "фактор передачі збудників інфекції - повітря, вода, грунт, сировина тваринного або рослинного походження, харчові продукти, кров та її препарати, біологічні препарати, медичний інструментарій, предмети побуту, живі організми тощо;"  
Враховано редакційно    
30. Стаття 2. Законодавство про захист населення від інфекційних хвороб      Стаття 2. Законодавство про захист населення від інфекційних хвороб  
31. Відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб регулюються Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення", цим Законом, іншими актами законодавства України.      Відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб регулюються Основами законодавства України про охорону здоров'я, законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення", цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.  
32. Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ      Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  
33. Стаття 3. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб      Стаття 3. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
34. Кабінет Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:   -34- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Уточнити повноваження Кабінету Міністрів України.  
Враховано   Кабінет Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:  
35. забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм профілактики та лікування інфекційних хвороб;      розробляє і здійснює відповідні загальнодержавні програми;  
36. вирішує питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення профілактичних і протиепідемічних заходів, ліквідації спалахів інфекційних хвороб та епідемій;   -35- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 3 статті 3 після слова "питання" додати "оперативного та довгострокового"  
Враховано редакційно   забезпечує фінансування та матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров'я, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій, координує проведення цих заходів і робіт;  
37. спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади з питань захисту населення від інфекційних хвороб;   -36- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац четвертий після слів "органів виконавчої влади" доповнити словами "та місцевого самоврядування".  
Відхилено . Не віднос. до повнов. Кабміну  координує та спрямовує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;  
    -37- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 4 статті 3 замість слів "спрямовує і координує" записати "координує та контролює"  
Враховано    
38. затверджує умови і порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на провадження діяльності за видами, що становлять підвищену епідемічну небезпеку;   -38- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац виключити, оскільки в ньому наведено норми іншого закону.  
Враховано    
39. запроваджує і скасовує карантин;   -39- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац виключити.  
Враховано    
40. укладає відповідні міжурядові угоди.   -40- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити повноваження Кабінету Міністрів України абзацем щодо інших повноважень  
Враховано   укладає міжурядові договори; вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.  
41. Стаття 4. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб      Стаття 4. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
42. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади у межах своєї компетенції:   -41- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Відредагувати статтю 4.  
Враховано   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:  
43. реалізують державну політику у сфері профілактики інфекційних хвороб, забезпечують розроблення і виконання відповідних регіональних і місцевих програм;   -42- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 2 статті 4 після слова "профілактики" додати слова "та лікування"  
Враховано   реалізують державну політику в галузі охорони здоров'я та щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, організовують розроблення і виконання регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб, а також беруть участь у розробленні та виконанні загальнодержавних програм;  
44. організують здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів (комунальне упорядкування, раціональне водопостачання, каналізування, санітарне очищення населених пунктів), ведення боротьби з переносниками збудників інфекційних хвороб;      забезпечують проведення профілактичних і протиепідемічних заходів (благоустрій, водопостачання та водовідведення, прибирання та санітарна очистка, боротьба з живими переносниками збудників інфекційних хвороб тощо) на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, здійснюють контроль за виконанням цих заходів;  
45. сприяють проведенню заходів, спрямованих на безпечність харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва, зберігання та реалізації;   -43- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 4 статті 4 викласти в редакції: "організують та контролюють проведення заходів, які гарантують безпечність харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва, зберігання та реалізації";"  
Враховано редакційно   здійснюють контроль за додержанням юридичними і фізичними особами санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних та ветеринарних правил і норм, правил торгівлі та побутового обслуговування населення, за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини на всіх етапах їх виробництва, зберігання та реалізації;  
46. забезпечують функціонування спеціалізова них закладів охорони здоров'я; організують у відповідному регіоні контроль за станом інфекційної захворюваності серед населення, додержанням юридичними і фізичними особами протиепідемічних правил;      організовують аналіз, контроль та прогнозування епідемічної ситуації в регіоні; забезпечують комунальні заклади охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана з лікуванням і профілактикою інфекційних хвороб, кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами;  
47. визначають і скасовують на окремих територіях чи об'єктах обмежувальні заходи, що стосуються умов і режиму господарської діяль ності, праці, навчання, пересувань і перевезень, за поданням головного державного санітарного лікаря відповідного регіону;   -44- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
На початку абзаца 6 статті 4 замість слова "визначають" вжити "встановлюють"  
Враховано    
48. затверджують правила утримання тварин у домашніх умовах та контролюють їх додержання;   -45- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В кінці абзаца 7 статті 4 слово "додержання" замінити на "виконання"  
Враховано    
49. інформують населення про епідемічну ситуацію та заходи, що вживаються з метою профілактики інфекційних хвороб;   -46- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац восьмий після слів "інфекційних хвороб" доповнити словами "та здійснюють контроль за їх виконанням".  
Враховано   інформують населення через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію в регіоні та здійснювані протиепідемічні заходи;  
    -47- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці 8 статті 4 після слова "населення" додати: "через засоби масової інформації", а після слова "профілактики" - "та лікування".  
Враховано редакційно    
50. вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення профілактичних і протиепідемічних заходів, ліквідації спалахів інфекційних хвороб та епідемій.      вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів та робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб; вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом.  
51. Стаття 5. Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб   -48- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Статтю 5 узгодити з Законом України "Про місцеве самоврядування".  
Враховано   Стаття 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
52. Органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:      Органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:  
53. приймають рішення з питань боротьби з епідеміями, за невиконання яких передбачена адміністративна відповідальність;      забезпечують проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, а також робіт по ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб і вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих заходів і робіт;  
54. здійснюють заходи щодо ліквідації наслідків епідемій, інформують про них населення, залучають в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи і організації, а також населення;   -49- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац третій після слів "підприємства, установи і організації" доповнити словами "незалежно від форм власності".  
Враховано   здійснюють комплексні заходи, спрямовані на ліквідацію епідемій, спалахів інфекційних хвороб та їх наслідків;  
    -50- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці третьому статті 5 після слова "здійснюють" додати "комплексні".  
Враховано    
55. забезпечують розвиток і вдосконалення мережі закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності;   -51- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Четвертий абзац статті 5 викласти так: "забезпечують участь у боротьбі з інфекційними хворобами мережі закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності"  
Враховано редакційно   забезпечують участь у боротьбі з інфекційними хворобами закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також вдосконалення мережі спеціалізованих закладів та установ охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана із захистом населення від інфекційних хвороб;  
56. здійснюють управління відповідними закладами охорони здоров'я, які належать територіальним громадам або їм передані, а також організують фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення цих заходів;   -52- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Слова "та матеріально-технічне" замінити словами "матеріально-технічне та кадрове".  
Враховано редакційно    
57. забезпечують у межах наданих їм повноважень доступність і безоплатність медичного обслуговування на відповідній території;      забезпечують доступність і безоплатність надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;  
58. вносять пропозиції до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері лікування та профілактики інфекційних хвороб;   -53- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац виключити, оскільки в ньому наведено норми іншого закону.  
Враховано    
59. реєструють відповідно до законодавства статути (положення) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності;   -54- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац виключити, оскільки в ньому наведено норми іншого закону.  
Враховано    
60. забезпечують відповідно до законодавства громадян пільгових категорій лікарськими засобами та виробами медичного призначення;      забезпечують відповідно до законодавства громадян пільгових категорій лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування і профілактики інфекційних хвороб;  
61. здійснюють інші повноваження, які відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" можуть бути їм делеговані.      вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом.  
62. Стаття 6. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб   -55- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Дану статтю виключити, а її текст включити як частину першу до статті 7 законопроекту.  
Враховано    
63. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб є Міністерство охорони здоров`я України.       
64. Стаття 7. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб      Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
65. Міністерство охорони здоров'я України в межах своїх повноважень:      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:  
66. розробляє і затверджує протиепідемічні правила, науково обгрунтовані медикотехнологічні стандарти якості обстеження, діагностики та лікування інфекційних хвороб;      розробляє, затверджує і вводить у дію санітарно-протиепідемічні правила і норми, методи обстеження та лікування хворих, діагностики та профілактики інфекційних хвороб, інші нормативно-правові акти;  
67. надає згідно із законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на провадження видів діяльності, що становлять епідемічну небезпеку;       
68. здійснює нагляд за додержанням санітарного законодавства та законодавства у сфері про філактики інфекційних хвороб, контролює виконання вимог протиепідемічних правил;      здійснює нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, контролює виконання вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм;  
69. контролює виробництво та використання імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, їх відповідність вимогам вітчизняних, а також міжнародних стандартів, які діють на території України;      здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію, контроль за виробництвом, якістю, забезпеченням належного режиму зберігання, реалізацією та використанням медичних імунобіологічних препаратів, їх ефективністю, безпечністю і відповідністю вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів;  
70. забезпечує випробування та визначає регламенти застосування дезінфекційних засобів, контролює відповідність їх вимогам стандартів, інших нормативних документів;   -56- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці шостому статті 7 замість слів "визначає регламенти" записати "регламентує".  
Враховано   встановлює методи випробувань дезінфекційних засобів, контролю відповідності їх вимогам стандартів, інших нормативних документів, регламентує їх застосування;  
71. веде статистичний облік інфекційних хвороб;      веде статистичний облік інфекційних хвороб;  
72. забезпечує здійснення заходів щодо санітарної охорони території України від занесення інфекційних хвороб з інших країн;   -57- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці восьмому статті 7 виключити слово "щодо".  
Враховано   координує проведення закладами охорони здоров'я, установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на санітарну охорону території України;  
73. аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні, в окремих регіонах і на окремих об'єктах; розробляє обгрунтовані пропозиції (програми, плани тощо) щодо зниження рівня інфекційної захворюваності, профілактики інфекційних хвороб та поліпшення епідемічної ситуації і вносить їх на розгляд Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади в установленому законодавством порядку;      аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє обгрунтовані пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб і поліпшення епідемічної ситуації, вносить їх в установленому законодавством порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;  
74. забезпечує епідеміологічне обстеження та спостереження в осередках інфекційних хвороб, встановлює їх межі та здійснює відповідні профілактичні і протиепідемічні заходи;       
75. забезпечує проведення лабораторних (вірусологічних, імунологічних, серологічних, бактеріологічних, паразитологічних, ентомологічних) досліджень з метою діагностики інфекційних хвороб, аналізу і прогнозування епідемічної ситуації, встановлення рівня біологічного забруднення харчових продуктів, інших виробів і товарів, води, грунту, інших об'єктів навколишнього середовища;      встановлює припустимі рівні забруднення мікроорганізмами та іншими біологічними агентами харчових продуктів і продовольчої сировини, води, грунту, інших об'єктів середовища життєдіяльності людини;  
76. організує і бере участь у проведенні наукових і науково-практичних досліджень, спрямованих на зниження рівня інфекційної захворюваності, поліпшення епідемічної ситуації, підвищення ефективності протиепідемічних заходів;      організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня інфекційних хвороб, поліпшення епідемічної ситуації, підвищення ефективності протиепідемічних заходів;  
77. формує і розміщує державні замовлення на виробництво медикаментів, матеріалів, імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів, а також на підготовку фахівців з профілактики та лікування інфекційних хвороб;      бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів, а також на підготовку фахівців з профілактики та лікування інфекційних хвороб;  
78. створює, зберігає і оновлює резерви медикаментів, імунобіологічних препаратів (вакцин, сироваток, діагностикумів тощо) та дезінфекційних засобів;      забезпечує створення, зберігання та своєчасне оновлення необхідного запасу лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, дезінфекційних засобів тощо на випадок епідемій;  
79. координує роботу органів виконавчої влади у сфері профілактики інфекційних хвороб.   -58- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Уточнити компетенцію МОЗ, зокрема, стосовно відомств, у яких є установи державної санепідслужби.  
Враховано   здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб; погоджує проекти нормативно-правових актів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, охорони державного кордону, Служби безпеки України, якими встановлюється порядок проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у межах підпорядкованих зазначеним центральним органам виконавчої влади територій, об'єктів, частин і підрозділів; організовує гігієнічне навчання населення з питань запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установи державної санітарно-епідеміологічної служби періодичною інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі, щорічно інформує їх про прийняті санітарно-протиепідемічні правила та інші нормативно-правові акти у сфері захисту населення від інфекційних хвороб; вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.  
    -59- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Доповнити статтю 7 абзацами такого змісту: "забезпечує своєчасне інформування населення про спалахи інфекцій та виявлених збудників; організовує освітницьку та роз'яснювальну роботу серед населення щодо інфекційних хвороб, епідемічної ситуації та протиепідемічних правил, санітарної охорони тощо, а також стосовно діючого законодавства з цих питань"  
Враховано редакційно    
80. Стаття 8. Види діяльності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, які провадяться за спеціальним дозволом (ліцензією)   -60- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю виключити, оскільки в ній містяться норми іншого закону.  
Враховано    
81. Без спеціального дозволу (ліцензії) у сфері захисту населення від інфекційних хвороб не можуть провадитися такі види діяльності:   -61- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Визначити, хто не може проводити діяльності.  
Враховано    
82. наукові, діагностичні та інші дослідження, будь-які інші види робіт із живими збудниками інфекційних хвороб та матеріалами, що їх містять чи можуть містити;       
83. проектування виробничих, дослідно-виробничих, науково- дослідних, лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров'я, лабораторій та інших об'єктів, що провадять будь-які види діяльності із живими збудниками інфекційних хвороб та матеріалами, що їх містять чи можуть містити;       
84. підготовка персоналу об'єктів усіх форм власності, на яких ведуться будь-які роботи із живими збудниками інфекційних хвороб та матеріалами, що їх містять чи можуть містити;       
85. надання усіх видів медичних (діагностичних, лікувальних, реабілітаційних) і побутових послуг (манікюр, педикюр, гоління), пов'язаних із ризиком порушення цілості шкіри, слизових оболонок;   -62- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Виключити з абзацу 5 статті 8 слова: "і побутових послуг (манікюр, педикюр, гоління), пов'язаних із ризиком порушення цілості шкіри, слизових оболонок.  
Враховано    
86. виконання робіт з профілактичної дезінфекції, дезінсекції, дератизації.       
87. Спеціальні дозволи (ліцензії) на провадження діяльності за видами, зазначеними у частині першій цієї статті, видаються органами, визначеними Кабінетом Міністрів України.   -63- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У частині другій статті 8 замість слів "на провадження діяльності" записати "на діяльність".  
Враховано редакційно    
88. Стаття 9. Лікування та заняття медичною практикою у сфері захисту населення від інфекційних хвороб      Стаття 7. Лікування хворих на інфекційні хвороби  
89. Лікування інфекційних хвороб людини проводиться амбулаторно під наглядом спеціаліста лікувально-профілактичного закладу або в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, відділеннях та клініках науководослідних інститутів незалежно від форм власності, що мають спеціальний дозвіл (ліцензію).   -64- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Необхідно уточнити, в яких випадках хворі на інфекційні хвороби повинні лікуватися у стаціонарних умовах, а в яких можуть лікуватися амбулаторно.  
Враховано   Лікування хворих на інфекційні хвороби може проводитися в акредитованих у встановленому законодавством порядку державних і комунальних спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров'я та клініках наукових установ, а також в акредитованих закладах охорони здоров'я, заснованих в установленому законодавством порядку на приватній формі власності. У разі, якщо перебіг інфекційної хвороби легкий а епідемічна ситуація в осередку інфекційної хвороби благополучна, лікування такого хворого під систематичним медичним наглядом, може здійснюватися амбулаторно, крім випадків, передбачених статтями 22, 27 і 31 цього Закону.  
90. Медичною практикою у зазначених закладах охорони здоров'я (відділеннях, клініках) можуть займатися особи, які мають медичну освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.      Лікуванням хворих на інфекційні хвороби можуть займатися особи, які мають медичну освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, у тому числі особи, які в установленому порядку займаються приватною медичною практикою.  
91. Стаття 10. Фінансування лікувальних, профілактичних і протиепідемічних заходів      Стаття 8. Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів та лікування хворих на інфекційні хвороби  
92. Лікування, всі види лабораторного обстеження хворих та носіїв збудника інфекційної хвороби у державних і комунальних закладах та установах охорони здоров'я проводяться в обсягах, визначених Міністерством охорони здоров'я України. Профілактичні щеплення проти інфекційних хвороб проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законодавством.       
93. Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, а також за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, інших юридичних осіб у випадках, передбачених законодавством.   -65- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину другу після слів "інших юридичних" доповнити словами "та фізичних".  
Враховано   Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб. Профілактичні щеплення проти інфекційних хвороб, включених до календаря щеплень, та профілактичні щеплення за епідемічними показаннями, проводяться для громадян безоплатно за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Поставки медичних імунобіологічних препаратів для проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для проведення щеплень за епідемічними показаннями - за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Порядок забезпечення закладів охорони здоров'я медичними імунобіологічними препаратами встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах лікування, медичні огляди та обстеження осіб, хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв, проводиться безкоштовно за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також може проводитися за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел.  
    -66- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Уточнити порядок фінансового забезпечення поставок імунобіологічних препаратів, а також підкреслити безоплатність лікування та обстеження хворих на інфекційні хвороби.  
Враховано    
    -67- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У частину другу статті 10 вказати про безоплатність лікувальних заходів.  
Враховано редакційно    
94. Профілактична дезінфекція, дезінсекція, дератизація проводиться за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб.   -68- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У третій частині статті 10 додати про поточну та заключну дезінфекцію.  
Враховано частково   Профілактичні та поточні дезінфекційні заходи проводяться за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та за кошти фізичних осіб.  
95. Стаття 11. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення робіт, пов'язаних із епідеміологічним обстеженням і ліквідацією спалахів інфекційних хвороб та епідемій, відшкодування заподіяних збитків      Стаття 9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення робіт, пов'язаних із епідеміологічним обстеженням, ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб, порядок відшкодування понесених на це витрат  
96. Витрати, пов'язані з епідеміологічним обстеженням і ліквідацією спалахів інфекційних хвороб та епідемій, фінансуються з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів. У випадках, передбачених законодавством, для цих цілей можуть залучатися також кошти підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб, громадських організацій, міжнародних організацій та фондів.      Витрати, пов'язані з епідеміологічним обстеженням і ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. У випадках, передбачених законом, для цього можуть залучатися кошти підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також кошти фізичних осіб і громадських організацій, у тому числі міжнародних.  
97. У разі виникнення спалаху інфекційної хвороби з вини конкретної юридичної або фізичної особи витрати з їх локалізації і ліквідації здійснюються за рахунок винної особи у встановленому законодавством порядку.   -69- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Уточнити порядок відшкодування збитків фізичними особами.  
Враховано   У разі, коли епідемія чи спалах інфекційної хвороби виникли з вини встановленої юридичної або фізичної особи, витрати з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на локалізацію і ліквідацію зазначених епідемії чи спалаху інфекційної хвороби можуть бути відшкодовані за рахунок винної особи у порядку, встановленому законом.  
98. Усі засоби масової інформації незалежно від форми власності у разі виникнення спалахів інфекційних хвороб та епідемій надають допомогу місцевим органам охорони здоров'я у проведенні роз'яснювальної роботи серед населення.      У разі виникнення епідемії чи спалаху інфекційної хвороби засоби масової інформації незалежно від форм власності сприяють органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у проведенні необхідної роз'яснювальної роботи серед населення.  
99. Розділ ІІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ      Розділ ІІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  
100. Стаття 12. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб      Стаття 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб  
101. Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є:      Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є:  
102. визнання діяльності щодо захисту населення від інфекційних хвороб пріоритетним напрямом у сфері охорони здоров'я населення;   -70- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац другий статті 12 викласти так: "визнання одним з пріоритетних напрямів у сфері охорони здоров'я захист населення від інфекційних хвороб".  
Враховано редакційно   визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  
103. запобіжно-профілактична спрямованість діяльності громадян, керівників, інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, пов'язаної з виконанням протиепідемічних правил;      дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності;  
104. комплексність санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов'язковість їх фінансування.   -71- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці четвертому статті 12 після слів "санітарно-гігієнічних" додати слово "профілактичних"  
Враховано   комплексність проведення профілактичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов'язковість їх фінансування; безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на інфекційні хвороби у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та у державних наукових установах; соціальний захист осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями; державна підтримка відповідних наукових розробок і вітчизняних виробників медичних імунобіологічних препаратів, лікарських і дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення, що застосовуються для профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб.  
    -72- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У принципах профілактики інфекційних хвороб необхідно підкреслити безоплатність надання медичної допомоги хворим та їх соціальний захист.  
Враховано    
105. Стаття 13. Організація роботи із здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб   -73- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Назву статті 13 записати в редакції: "Організація роботи щодо запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб"  
Враховано редакційно   Стаття 11. Організація і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів  
106. Організація роботи із здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб є невід'ємною частиною системи забезпечення сприятливого середовища життєдіяльності населення (санітарного та епідемічного благополуччя) і покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.   -74- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статтю відредагувати та доповнити її зміст діяльністю силових міністерств і відомств у цій сфері.  
Враховано   Організація і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, зокрема санітарної охорони території України, обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв, виробничого контролю, у тому числі лабораторних досліджень і випробувань при виробництві, зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини та іншої продукції, при виконанні робіт і наданні послуг, а також організація і проведення медичних оглядів та обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання і навчання громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними та санітарно-протиепідемічними правилами і нормами у межах встановлених законом повноважень, покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби, заклади охорони здоров'я, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян.  
107. З метою реалізації державної політики, спрямованої на профілактику інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню і поширенню серед населення, розробляються в установленому законодавством порядку загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві, регіональні та місцеві програми відповідних заходів.   -75- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 13 доповнити абзацем: "Для профілактики розповсюдження інфекційних хвороб запроваджується вільне безкоштовне розповсюдження одноразових шприців та презервативів у складі заходів, передбачених загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами".  
Враховано у відповідних програмах  Організацію і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у межах територій, об'єктів, частин і підрозділів, підпорядкованих спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, охорони державного кордону, Службі безпеки України забезпечують відповідні центральні органи виконавчої влади, підпорядковані їм установи державної санітарно-епідеміологічної служби, медичні служби, а також керівники зазначених об'єктів, частин, підрозділів. Проведення профілактичних щеплень забезпечують спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та установи державної санітарно-епідеміологічної служби.  
    -76- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У частині другій статті 13 після слів "серед населення" доповнити словом "ліквідацію".  
Враховано    
108. Стаття 14. Профілактичні щеплення      Стаття 12. Профілактичні щеплення  
109. Перелік обов'язкових профілактичних щеп лень проти інфекційних хвороб, порядок та строки їх проведення, категорії осіб, які підлягають щепленню, показання та медичні протипоказання визначаються Міністерством охорони здоров'я України.   -77- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 14 доповнити абзацем: "Обов'яз ковому щепленню проти основних дитячих захворювань підлягають діти та підлітки до 16 років"  
Враховано в календарі щеплень  Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень. Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -78- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Вважаємо неприпустимим запровадження обов'язкових профілактичних щеплень.  
Враховано редакційно в частині сьомій цієї статті   
    -79- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Питання обов'язковості профілактичних щеплень узгодити з Кодексом законів про працю України.  
Враховано    
110. У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних (у тому числі карантинних) або небезпечних інфекційних хвороб можуть запроваджуватись у встановленому законодавством порядку обов'язкові профілактичні щеплення.   -80- Попов Г.Д. (реєстр. картка № 293)
У частині другій ст.14 вилучити слово "обов'язкові".  
Відхилено   У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями. Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, охорони державного кордону, Служби безпеки України.  
    -81- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Доповнити статтю механізмом запровадження щеплень за епідпоказаннями.  
Враховано    
111. Заклади та установи охорони здоров'я, медичні працівники зобов'язані надати достовірну інформацію особам, яким проводиться щеплення проти інфекційних хвороб, або їхнім законним представникам про ефективність цієї процедури та можливі ускладнення.   -82- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Доповнити статтю частиною щодо згоди на проведення профілактичних щеплень.  
Враховано   Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення і зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення або їхнім законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення. Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їхніх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їхньою згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. У разі відмови особи та (або) її законних представників від обов'язкових профілактичних щеплень лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а у випадку відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.  
    -83- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Необхідно вказати, що щеплення дітям можуть проводитися тільки за згодою батьків, або осіб, які їх замінюють.  
Враховано    
112. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, який забезпечує постійний контроль і ведення обліку профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, є Міністерство охорони здоров'я України.   -84- Попов Г.Д. (реєстр. картка № 293)
Частину п'яту ст.14 вилучити.  
Враховано   Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення та про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів. Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень та реєстрації поствакцинальних ускладнень встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
113. Працівники, за професіями яких нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України передбачені обов'язкові щеплення, діти та підлітки, що відвідують заклади освіти, в разі ухилення від щеплень відсторонюються тимчасово в установленому порядку від роботи, відвідування закладів освіти.   -85- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Неприпустимо введення дисциплінарних санкцій для дітей і підлітків, які відвідують навчальні заклади, у вигляді відсторонення від відвідування навчальних закладів.  
Враховано редакційно    
    -86- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Питання відсторонення від роботи за ухиляння від щеплень вирішити шляхом внесення доповнень до Кодексу законів про працю України.  
Враховано    
114. Стаття 15. Вимоги до імунобіологічних препаратів і контроль за їх якістю та застосуванням      Стаття 13. Вимоги до медичних імунобіологічних препаратів, контроль за їх якістю та застосуванням  
115. До використання в медичній практиці придатні імунобіологічні препарати, що відповідають вимогам нормативно-правових актів і зареєстровані в установленому законодавством порядку.      Для профілактичних щеплень застосовуються медичні імунобіологічні препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку. Медичні імунобіологічні препарати можуть відпускатися громадянам за рецептами лікарів у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
116. Контроль за якістю вітчизняних та імпортних імунобіологічних препаратів, що застосовуються в Україні з медичною метою, правильністю їх застосування здійснюється в установленому законодавством порядку Міністерством охорони здоров'я України.      Державний контроль за якістю, ефективністю, безпечністю та правильністю застосування вітчизняних та зарубіжних медичних імунобіологічних препаратів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я у порядку, встановленому законодавством щодо лікарських засобів.  
117. Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби контролюють додержання правил транспортування, зберігання і знешкодження непридатних для використання імунобіологічних препаратів.   -87- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Відредагувати частину щодо контролю за зберіганням, транспортуванням і знешкодженням медичних імунобіологічних препаратів.  
Враховано   Зберігання, транспортування, а також знешкодження непридатних для використання медичних імунобіологічних препаратів здійснюється з додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм. Контроль за дотриманням встановлених порядку та умов зберігання, транспортування, а також знешкодження медичних імунобіологічних препаратів здійснюється установами державної санітарно-епідеміологічної служби України.  
118. Забороняється застосовувати імунобіологічні препарати, не зареєстровані в установленому порядку в Україні, а також тих, під час виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги нормативноправових актів.   -88- Попов Г.Д. (реєстр. картка № 293)
Передбачити відповідальність за невиконання вимог ст.15.  
Враховано редакційно    
119. Про кожний випадок погіршення стану здоров'я людини, що сталося після введення імунобіологічного препарату, заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форми власності зобов'язані терміново повідомити Міністерство охорони здоров'я України, яке забезпечує встановлення причин ускладнень та вживає заходів для їх усунення.   -89- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Останню частину доповнити словами "та безкоштовного лікування".  
Враховано   Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
120. Стаття 16. Створення нових та генетично змінених штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин      Стаття 14. Створення нових та генетично змінених мікроорганізмів і біологічно активних речовин  
121. Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та підпорядкування, а також їх структурні підрозділи і лабораторії, що проводять дослідження, пов'язані із створенням нових штамів та генетично змінених мікроорганізмів, біологічно активних речовин, підлягають обов'язковій реєстрації спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я згідно із законодавством.   -90- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Необхідно вказати мету такої реєстрації зазначених лабораторій  
Враховано   Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, їх структурні підрозділи (лабораторії), в яких проводяться дослідження, пов'язані зі створенням нових та генетично змінених мікроорганізмів і біологічно активних речовин, підлягають обов'язковій реєстрації в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань охорони здоров'я з метою здійснення державного контролю за проведенням таких досліджень.  
122. Стаття 17. Запобігання інфекційним захворюванням в організованих колективах   -91- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У назві та тексті слід вести мову про заклади, а не колективи.  
Враховано   Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах  
123. Персонал закладів та установ охорони здоров'я, закладів освіти підлягає обов'язковому медичному огляду і лабораторному обстеженню з метою виявлення хворих та носіїв збудника інфекційної хвороби у порядку, встановленому законодавством.       
124. Прийняття дітей до дошкільних закладів освіти проводиться за наявності довідки закладу чи установи охорони здоров'я, у якому дитина перебуває на обліку. Довідка видається закладом чи установою охорони здоров'я у разі:      Прийняття дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду у разі, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також коли ця дитина:  
125. проведення у повному обсязі встановлених законодавством профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб;   -92- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Абзац "проведення в повному обсязі встановлених законодавством профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб" статті 17 виключити, оскільки у такому разі діти, у яких є медичні протипоказання до щеплень, не зможуть відвідувати дошкільний заклад.  
Враховано редакційно   отримала профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень;  
126. відсутності контакту з хворим (носієм збудника інфекційної хвороби).   -93- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Деталізувати порядок прийняття до виховних чи навчальних закладів дітей, вакцинованих з порушенням календаря щеплень.  
Враховано   не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведені з порушенням встановлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до дитячих закладів.  
127. Форма довідки, порядок проведення медичного обстеження і перелік необхідних видів лабораторного дослідження затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.      Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийняття до дитячих закладів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Працівники дитячих закладів підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.  
128. Медичний і педагогічний персонал дошкільних закладів освіти зобов'язаний:      Працівники дитячих закладів зобов'язані:  
129. вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, проводити щоденний медичний огляд і поточну дезінфекцію, здійснювати інші заходи, передбачені протиепідемічними правилами і санітарними нормами. У разі виявлення дитини з ознаками інфекційної хвороби медичний працівник негайно повідомляє про це територіальну державну санітарно-епідеміологічну службу і вживає первинних протиепідемічних заходів відповідно до вимог нормативно-правових актів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України;      вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей і у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;  
130. постійно проводити роботу з дітьми щодо засвоєння ними гігієнічних знань, формування відповідних умінь і навичок з метою запобігання виникненню і поширенню інфекційних захворю вань.      систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей.  
131. Порядок здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів у межах підпорядкованих територій, об'єктів, частин та підрозділів Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Прикордонних військ України встановлюється нормативно-правовими актами відповідних центральних органів виконавчої влади та військових формувань.   -94- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину п'яту статті 17 за змістом перенести у статтю 13.  
Враховано    
132. Стаття 18. Профілактика інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозних інфекцій)      Стаття 16. Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозних інфекцій)  
133. Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, забезпечується органами державної ветеринарної медицини разом з органами, закладами, установами охорони здоров'я шляхом розроблення відповідних інструкцій, правил, інших нормативно-правових актів, реалізації програм і планів профілактики зооантропонозних інфекцій.      Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозних інфекцій) забезпечується проведенням ветеринарно-санітарних, протиепізоотичних, профілактичних і протиепідемічних заходів при догляді за тваринами, виробництві, переробці та реалізації продукції тваринництва, дотриманням усіма господарюючими суб'єктами вимог ветеринарних, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також контролем місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за їх дотриманням.  
134. З метою запобігання поширенню зооантропонозних інфекцій тваринами, що утримуються в домашніх умовах, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виділяють і вживають заходів до облаштування місць для вигулювання собак, забезпечують очищення території дворів, вулиць, площ, парків, скверів тощо від трупів тварин і тваринних відходів, а також відловлення та тимчасове утримання бродячих тварин.   -95- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Внести редакційну правку.  
Враховано   З метою запобігання виникненню і поширенню зооантропонозних інфекцій серед людей місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування: затверджують комплексні програми і плани профілактики і боротьби з цими інфекціями; затверджують правила утримання тварин у домашніх умовах, виділяють і облаштовують на територіях населених пунктів місця для їх вигулювання, забезпечують відловлення, тимчасове утримання і регулювання чисельності бродячих тварин; забезпечують систематичне проведення дератизації на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах.  
135. Керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності несуть персональну відповідальність за створення належних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних умов на підвідомчих об'єктах для профілактики зооантропонозних інфекцій, включаючи проведення дератизаційних заходів.       
136. Особам, які звернулися до закладу чи установи охорони здоров'я з приводу укусу та заподіяння їм травм тваринами, надається медична допомога і у разі необхідності проводиться щеплення проти сказу.   -96- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Останню частину доповнити словами "за рахунок винних власників тварин або з наступним відшкодуванням понесених витрат через суд" у ст. 20  
Враховано редакційно    
137. Стаття 19. Права громадян та їх об'єднань у сфері профілактики інфекційних хвороб      Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
138. Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання від органів, закладів, установ охорони здоров'я у межах їх компетенції достовірної інформації щодо епідемічної ситуації на території України, в місцях їх проживання, роботи, відпочинку, навчання.      Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.  
139. Для реалізації прав громадян органи державної влади, органи, заклади, установи охорони здоров'я, їх посадові особи зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про існуючу епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи (за винятком тих відомостей, що становлять державну таємницю).   -97- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Виключити з абзацу 2 статті 19 слова "(за винятком тих відомостей, що становлять державну таємницю)"  
Враховано   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, установи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.  
140. За відмову у наданні такої інформації, умисне перекручення або приховання об'єктивних даних про рівень інфекційної захво рюваності, спалахи інфекційних хвороб чи епідемії посадові особи органів, закладів, установ охорони здоров'я несуть відповідальність згідно із законодавством.      За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, установ та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.  
141. Громадяни та їх об'єднання мають право на участь в обговоренні проектів законодавчих актів і програм діяльності у сфері профілактики інфекційних хвороб.   -98- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Внести редакційну правку, підкреслити право громадських організацій на внесення пропозицій із цих питань.  
Враховано   Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань розміщення і будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів загальнодержавних, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.  
142. Стаття 20. Права та обов'язки підприємств, установ і організацій у сфері профілактики інфекційних хвороб      Стаття 18. Права та обов'язки підприємств, установ і організацій у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
143. Права та обов'язки підприємств, установ і організацій у сфері профілактики інфекційних хвороб щодо забезпечення населення доброякісними, епідемічно безпечними харчовими продуктами та питною водою, запобігання забрудненню збудниками інфекційних хвороб відкритих водойм і грунту, утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів регламентуються санітарним законодавством та законодавством про охорону довкілля.   -99- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити статтю абзацем про обов'язковість проведення профілактичних дезінфекційних заходів юридичними особами усіх форм власності.  
Враховано   Права та обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб щодо забезпечення населення доброякісними, безпечними для здоров'я харчовими продуктами, продовольчою сировиною та питною водою, запобігання забрудненню збудниками інфекційних хвороб відкритих водойм і грунту, утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів, місць масового відпочинку населення, рекреаційних зон тощо визначені законодавством. Юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.  
144. Керівники, інші посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності зобов'язані надавати всіляку допомогу медичним працівникам у здійсненні заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб.      Власники, а також керівники та інші посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності зобов'язані в межах своїх повноважень сприяти медичним працівникам у здійсненні заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб.  
145. Стаття 21. Права осіб, у яких виявлено інфекційну хворобу чи які є носіями збудника      Стаття 19. Права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями  
146. Особа, у якої виявлено інфекційну хворобу чи яка є носієм її збудника, має право на:      Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на:  
147. госпіталізацію та лікування у спеціалізованих закладах та установах охорони здоров'я: громадян України - за рахунок бюджетних коштів; іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають або перебувають на території України, - за рахунок сторони, що їх приймає, самого хворого чи страховика в порядку, визначеному законодавством;   -100- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Уточнити права громадян України та іноземців, зокрема про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.  
Враховано   безоплатне лікування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах;  
148. отримання достовірної інформації про результати її медичного огляду (обстеження), а також рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційної хвороби.   -101- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац третій після слова "(обстеження)" доповнити словом "лікування".  
Враховано   отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, обстеження і лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб; звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та (або) майну внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб. Іноземцям та особам без громадянства, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, медична допомога надається у порядку, встановленому цим Законом та міжнародними договорами України.  
149. Стаття 22. Обов'язки осіб, у яких виявлено інфекційну хворобу чи які є носіями збудника      Стаття 20. Обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями  
150. Особа, у якої виявлено інфекційну хворобу чи яка є носієм її збудника, зобов'язана:      Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов'язані:  
151. вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційної хвороби;      вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб;  
152. виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи відповідного закладу чи установи охорони здоров'я;      виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров'я та наукових установ, у яких вони лікуються;  
153. проходити необхідні медичні обстеження у встановлені законодавством строки.      проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.  
154. У разі коли у осіб виявлено особливо небезпечну (в тому числі карантинну) чи небезпечну інфекційну хворобу, носійство її збудника чи встановлено факт контакту з такими особами, можуть застосовуватись такі заходи:       
155. 1) обов'язковий медичний огляд;       
156. 2) обов'язкове лікування в умовах стаціонару;       
157. 3) відсторонення від роботи та іншої діяльності;   -102- Шаров І.Ф.
Пункт 3) статті 22 виключити.  
Враховано    
158. 4) обмеження, передбачені у разі запровадження карантину.   -103- Шаров І.Ф.
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У статті 22 записати: "Якщо термін госпіталізації перевищуватиме 72 години, то для її продовження має бути в обов'язковому порядку отримане відповідне судове рішення"  
Враховано редакційно    
    -104- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину другу статті узгодити з чинним законодавством України.  
Враховано    
159. Рішення про застосування зазначених заходів можуть бути оскаржені в судовому порядку.       
160. Стаття 23. Обов'язковий медичний огляд      Стаття 21. Обов'язкові профілактичні медичні огляди  
161. Обов'язковий у разі прийняття на роботу та обов'язковий періодичний медичний огляд працівників з метою профілактики поширення інфекційних хвороб здійснюються в установленому законодавством порядку.   -105- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статтю відредагувати, узгодити з чинним законодавством.  
Враховано   Обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.  
162. Обов'язковому медичному огляду підлягають діти та підлітки у разі відвідування закладів освіти, а також абітурієнти та призовники.   -106- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити статтю абзацем про позачергові огляди у разі погіршення епідемічної ситуації.  
Враховано   Обов'язковим профілактичним медичним оглядам підлягають неповнолітні, учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студенти вищих навчальних закладів, інші категорії осіб відповідно до закону. У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для працівників, зазначених у частині першій цієї статті, можуть проводитися позачергові обов'язкові профілактичні медичні огляди.  
163. З метою виявлення інфекційної хвороби або носійства її збудника обов'язковому медичному огляду підлягають також:      Обов'язковим профілактичним медичним оглядам і подальшому медичному нагляду підлягають також особи, які перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників цих хвороб:  
164. 1) особи, які перебували в контакті з хворим на особливо небезпечну (у тому числі карантинну) інфекційну хворобу;      за місцем роботи, навчання, відпочинку тощо;  
165. 2) члени сім'ї хворого на небезпечну інфекційну хворобу.      у домашніх умовах. Дані про результати обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників, зазначених у частині першій цієї статті, заносяться до їхніх особистих медичних книжок та інших медичних документів і підлягають обліку у відповідних установах державної санітарно-епідеміологічної служби.  
166. Перелік професій та категорій населення, що підлягають обов'язковому медичному огляду, його періодичність, джерела фінансування, а також порядок проведення цього огляду визначаються Міністерством охорони здоров`я України за погодженням з Комітетом по нагляду за охороною праці України.      Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
167. Ухилення від обов'язкового медичного огляду тягне за собою передбачену законодавством відповідальність.      Особи, які відмовляються або ухиляються від проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів, відсторонюються від роботи, а неповнолітні, учні та студенти - від відвідування відповідних закладів.  
168. Стаття 24. Обов'язкове і примусове стаціонарне лікування осіб, хворих на інфекційну хворобу, чи носіїв її збудника      Стаття 22. Заходи щодо осіб, хворих на інфекційні хвороби, контактних осіб та бактеріоносіїв  
169. Особа, яка за результатами медичного огляду (обстеження) визнана хворою на особливо небезпечну (у тому числі карантинну) чи небезпечну інфекційну хворобу або є носієм збудника такої хвороби, зобов'язана пройти обов'язкове стаціонарне лікування.   -107- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назву і зміст статті привести у відповідність до вимог Конвенції про права людини, виключити норму щодо примусового лікування.  
Враховано   Особи, хворі на інфекційні хвороби, контактні особи та бактеріоносії, які створюють підвищену небезпеку зараження оточуючих, підлягають своєчасному і якісному лікуванню, медичному нагляду та обстеженням. Особи, які хворіють на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, є носіями збудників цих хвороб або перебували в контакті з такими хворими чи бактеріоносіями, а також хворі на інші інфекційні хвороби у разі, якщо вони створюють реальну небезпеку зараження оточуючих, підлягають лікуванню, медичному нагляду та обстеженням у стаціонарах відповідних закладів охорони здоров'я чи наукових установ.  
170. Якщо особа, яка визнана хворою на особливо небезпечну (у тому числі карантинну) чи небезпечну інфекційну хворобу або є носієм збудника такої хвороби, ухиляється від добровільного лікування і стан її здоров'я може спричинити небезпеку для зараження оточуючих і подальшого поширення інфекції за епідеміологічними і клінічними показаннями, вона може бути направлена згідно з рішенням суду на примусове лікування в спеціалізовані заклади та установи охорони здоров'я.   -108- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частини другу, четверту і п'яту виключити.  
Враховано    
171. Перелік інфекційних хвороб, хворі на які та носії збудників яких потребують обов'язкової госпіталізації, визначається Міністерством охорони здоров'я України.      Порядок госпіталізації, лікування та медичного нагляду за хворими на інфекційні хвороби, контактними особами та бактеріоносіями, умови їх перебування у відповідних закладах охорони здоров'я та наукових установах установлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
172. Підготовка матеріалів для направлення на примусове лікування хворих осіб чи носіїв збудника інфекційної хвороби та передача цих матеріалів до суду здійснюється за клопотанням закладу чи установи охорони здоров'я органом внутрішніх справ у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.       
173. Постанова суду про направлення певної особи на примусове лікування виконується органом внутрішніх справ.       
174. Стаття 25. Відсторонення від роботи працівників, у яких виявлено інфекційну хворобу чи які є носіями її збудника   -109- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
У назві та тексті статті слід вести мову лише про бактеріоносіїв.  
Враховано   Стаття 23. Відсторонення від роботи осіб, які є бактеріоносіями  
175. Працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, закладів та установ охорони здоров'я і оздоровчих закладів, закладів освіти, установ комунально-побутового обслуговування населення, інших підприємств і організацій сфери обслуговування населення, у яких виявлено інфекційну хворобу чи які носіями її збудника, відсторонюються від роботи в установленому законодавством порядку. На період відсторонення від роботи цих працівників за рішенням лікарсько-консультаційної комісії їм видається документ про тимчасову втрату працездатності.   -110- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У другому реченні частини першої слова "їм видається" замінити словами "може видаватися".  
Враховано редакційно   У разі, коли бактеріоносіями є особи, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, такі особи за їх згодою тимчасово переводяться на роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб. Якщо зазначених осіб перевести на іншу роботу неможливо, вони відсторонюються від роботи в порядку, встановленому законом. На період відсторонення від роботи цим особам виплачується допомога у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.  
176. Зазначені в частині першій цієї статті працівники можуть бути визнані за станом здоров'я тимчасово або постійно непридатними для провадження певного виду професійної діяльності.   -111- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У частині другій та третій слово "провадження" замінити словом "виконання чи зайняття".  
Враховано   Зазначені в частині першій цієї статті особи можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними за станом здоров'я для виконання певних видів робіт.  
177. Рішення про непридатність працівника для провадження певного виду діяльності приймається лікарсько-консультаційною комісією на підставі даних медичного обстеження та результатів лікування, про що в медичний документ цього працівника вноситься відповідний запис. Таке рішення лікарсько-консультаційної комісії може бути оскаржено в судовому порядку.      Рішення про тимчасову чи постійну непридатність осіб, які є бактеріоносіями, для виконання певних видів робіт приймається медико-соціальними експертними комісіями на підставі результатів лікування, даних медичних оглядів тощо. Це рішення медико-соціальної експертної комісії може бути в установленому порядку оскаржено до суду.  
178. Перелік інфекційних хвороб та носійства їх збудників, не сумісних з виконанням певних професійних обов'язків, зміст запису, що вноситься в медичні документи працівників, визначаються Міністерством охорони здоров'я України.      Перелік видів робіт, для виконання яких особи, які є бактеріоносіями можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
179. Розділ IV. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ   -112- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити перелік соціально небезпечних інфекційних хвороб СНІД'ом.  
Враховано   Розділ IV. ПРОФІЛАКТИКА ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (ТУБЕРКУЛЬОЗ, ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, СНІД, ПРОКАЗА)  
180. Стаття 26. Надання медичної допомоги хворим на соціально небезпечні інфекційні хвороби      Стаття 24. Надання медичної допомоги хворим на соціально небезпечні інфекційні хвороби  
181. Особи, хворі на туберкульоз, інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, та на проказу, підлягають диспансерному нагляду і лікуванню у гарантованому державою обсязі, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України.   -113- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У частині першій статті або в статті першій проекту закону дати визначення соціально небезпечних інфекційних хвороб.  
Враховано   Особи, які хворіють на соціально небезпечні інфекційні хвороби, підлягають своєчасному та якісному лікуванню, періодичним обстеженням і медичному нагляду.  
182. Усі види лікування та медичного обстеження хворих на соціально небезпечні інфекційні хвороби у спеціалізованих державних і комунальних закладах та установах охорони здоров'я проводяться безоплатно.      Лікування, обстеження та медичний нагляд за хворими на соціально небезпечні інфекційні хвороби у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах проводяться безоплатно за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
183. Іноземцям та особам без громадянства, які під час перебування в Україні захворіли на активну форму туберкульозу, інфекційну хворобу, що передається статевим шляхом, або в яких уперше встановлено виділення збудника туберкульозу, медична допомога надається:   -114- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Уточнити редакцію частини стосовно лікування та обстеження іноземців та осіб без громадянства.  
Враховано   Іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні і хворіють на соціально небезпечні інфекційні хвороби, медична допомога надається у порядку, встановленому цим Законом та міжнародними договорами України.  
184. за рахунок сторони, що їх приймає, відповідно до зобов'язань, оформлених згідно із законодавством;       
185. за рахунок іноземців та осіб без громадянства;       
186. з відшкодуванням її вартості страховиками за умови, що іноземець чи особа без громадянства застраховані у порядку, встановленому законодавством.       
187. Іноземцям та особам без громадянства, які хворіють на туберкульоз в активній формі або на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, у заразний період перебігу цих хвороб в'їзд в Україну забороняється.   -115- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У частині четвертій слова "або на інші інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом" замінити словами "або на інші інфекційні хвороби".  
Відхилено   Дипломатичні представництва та консульські установи України видають візи на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства за умови пред'явлення документа про відсутність у них туберкульозу в активній формі та ВІЛ-інфекції, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.  
188. Стаття 27. Медична допомога та соціальний захист хворих на туберкульоз   -116- Шаров І.Ф.
Статтю 27 виключити.  
Відхилено   Стаття 25. Оздоровлення та соціальний захист хворих на туберкульоз і членів їх сімей  
189. Оздоровлення хворих на туберкульоз у державних спеціалізованих протитуберкульозних стаціонарах, санаторіях здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.   -117- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити статтю нормами щодо оздоровлення хворих на туберкульоз і соціального захисту членів їх сім'ї.  
Враховано   Оздоровлення хворих на туберкульоз проводиться у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях безоплатно за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
190. Особам працездатного віку, в яких уперше виявлено захворювання на туберкульоз або стався його рецидив, листок непрацездатності для проведення безперервного курсу лікування може продовжуватися на період до 10 місяців з моменту виявлення захворювання. За такими особами протягом цього строку зберігається місце роботи.      Особам працездатного віку, в яких уперше виявлено захворювання на туберкульоз або стався його рецидив, листок непрацездатності для проведення безперервного курсу лікування та оздоровлення може видаватися на строк до 10 місяців. За такими особами протягом цього строку зберігається місце роботи.  
191. Порядок працевлаштування хворих на туберкульоз визначається Кабінетом Міністрів України.   -118- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Положення про соціальний захист хворих на туберкульоз виключити.  
Враховано частково    
192. Особи, які хворіють на туберкульоз в активній формі і проживають у гуртожитках, комунальних чи перенаселених квартирах, мають право на поліпшення житлових умов у першочерговому порядку з наданням їм окремої кімнати.      Особи, які хворіють на туберкульоз в активній формі, мають право на поліпшення житлових умов у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Члени сім'ї хворого на туберкульоз, які проживають разом з ним в одній квартирі (кімнаті), мають право на безоплатну хіміопрофілактику туберкульозу за рахунок коштів місцевих бюджетів. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть витрачати власні кошти для поліпшення умов праці, відпочинку, харчування тощо працівників, які хворіють на туберкульоз.  
193. Хворим на активну форму туберкульозу надаються пільги з оплати наднормативної житлової площі.       
194. Порядок поліпшення житлових умов хворих на активну форму туберкульозу та надання пільг щодо користування житлом встановлю ється законодавством.       
195. Стаття 28. Запобігання поширенню туберкульозу   -119- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Статтю 28 виключити.  
Враховано    
196. Особи, які проживають в одній квартирі з хворим на туберкульоз, мають право на безоплатну хіміопрофілактику цього захворю вання за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів.       
197. Підприємства, установи і організації всіх форм власності можуть надавати за власні кошти зазначеній категорії працівників додаткові пільги щодо умов праці, відпочинку та харчування.       
198. Стаття 29. Лікування хворих на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом      Стаття 26. Лікування та правовий захист хворих на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом  
199. Особи, хворі на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, підлягають обов'язковому лікуванню (за їхнім бажанням - анонімно).      Особи, хворі на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, підлягають обов'язковому лікуванню (за їхнім бажанням - анонімно).  
200. Відомості про зараження особи інфекційною хворобою, що передається статевим шляхом, проведення обстеження з цього приводу, дані інтимного характеру, отримані у зв'язку з ви конанням посадовими особами та медичними працівниками закладів охорони здоров'я професійних обов'язків, становлять лікарську таємницю. Керівники спеціалізованих медичних закладів можуть надавати такі відомості органам слідства, прокуратури, суду, посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби у порядку, встановленому законодавством.   -120- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У частині другій виключити слова "посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби".  
Враховано   Відомості про зараження особи інфекційною хворобою, що передається статевим шляхом, проведені медичні огляди та обстеження з цього приводу, дані інтимного характеру, отримані у зв'язку з виконанням професійних обов'язків посадовими особами та медичними працівниками закладів охорони здоров'я, становлять лікарську таємницю. Надання таких відомостей дозволяється у випадках, передбачених законами України.  
201. Стаття 30. Лікування хворих на проказу      Стаття 27. Лікування та реабілітація хворих на проказу  
202. Лікування хворих на проказу проводиться у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах - лепрозоріях, що розміщуються поза межами населених пунктів.      Лікування і постійний медичний нагляд за хворими на проказу проводиться у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах - лепрозоріях.  
203. Члени сім'ї хворого на проказу підлягають постійному медичному нагляду, перебувають на обліку в лепрозоріях і можуть проживати на території лепрозорію спільно з хворим у періоди, коли його хвороба не становить загрози для зараження близьких.   -121- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину другу після слів "в лепрозоріях і можуть" доповнити словами "за їх бажанням".  
Враховано   У періоди, коли перебіг хвороби не становить загрози зараження при близьких контактах, хворі на проказу можуть проживати на території лепрозорію разом з членами своєї сім'ї, які підлягають постійному медичному нагляду і перебувають на обліку в лепрозоріях.  
204. Вимоги щодо розміщення та утримання лепрозоріїв, протиепідемічного, лікувального та реабілітаційного режиму у цих закладах встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.      Вимоги щодо розміщення та утримання лепрозоріїв, особливості протиепідемічного, лікувального та реабілітаційного режиму у цих закладах установлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
205. В установленому законодавством порядку лепрозоріям надаються земельні ділянки орних, лісових та інших угідь для ведення працездатними хворими на проказу та членами їхніх сімей господарської діяльності.   -122- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину четверту після слів "лепрозоріям надаються" доповнити словами "поряд з установами".  
Враховано редакційно   Лепрозоріям в установленому законом порядку можуть надаватися земельні ділянки для ведення господарської діяльності хворими на проказу, яким така діяльність не протипоказана, та членами їх сімей.  
206. Розділ V. САНІТАРНА ОХОРОНА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ОБМЕЖЕННЯ, КАРАНТИН      Розділ V. САНІТАРНА ОХОРОНА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, КАРАНТИН, ОБМЕЖУВАЛЬНІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ  
207. Стаття 31. Санітарна охорона території України      Стаття 28. Санітарна охорона території України  
208. Заходи, пов'язані із санітарною охороною території України, здійснюються на всіх видах транспортних засобів міжнародного сполучення, у пунктах пропуску через державний кордон та на всій території України.   -123- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю доопрацювати редакційно, внести до контрольованих на кордоні вантажів і товарів небезпечні хімічні речовини, деталізувати механізми пропуску через кордон вантажів і пасажирів.  
Враховано   Санітарна охорона території України забезпечується проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів та санітарно-епідеміологічним наглядом у пунктах пропуску через державний кордон та на всій території України. Правила санітарної охорони території України затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
209. Порядок здійснення цих заходів, їх обсяг і характер визначаються Правилами санітарної охорони території України, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.       
210. Епідеміологічний (санітарний) нагляд у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюють санітарно-карантинні під розділи (відділи, пункти) санітарно-епідеміологічних станцій.      Санітарно-епідеміологічний нагляд у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюють санітарно-карантинні підрозділи відповідних установ державної санітарно-епідеміологічної служби. Пропуск через державний кордон України пасажирів, екіпажів, бригад тощо, серед яких є особи з симптомами інфекційних хвороб, дозволяється після проведення медичного огляду цих осіб. В'їзд на територію України транспортних засобів, ввезення вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі харчових продуктів та продовольчої сировини, лікарських засобів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створити небезпеку для життя і здоров'я людей, дозволяється лише після огляду їх працівниками санітарно-карантинного підрозділу. Митне оформлення таких транспортних засобів, вантажів, товарів та інших предметів здійснюється після проходження зазначеного огляду. В'їзд на територію України транспортних засобів, ввезення на її територію, а також вивезення з України чи транзит через її територію вантажів, товарів та інших предметів допускається за наявності товаро-супровідної документації, оформленої відповідно до вимог міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів. Ввезення на територію України вантажів, товарів та інших предметів, зазначених у частині четвертій цієї статті, не допускається у разі, коли під час проведення санітарно-епідеміологічного нагляду встановлено, що: їх ввезення заборонено законодавством у зв'язку з небезпекою для життя і здоров'я людей; товаро-супровідна документація не містить відомостей щодо їх безпеки для життя і здоров'я людей; їх ввезення може спричинити масові інфекційні захворювання або отруєння людей.  
211. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в галузях транспорту, митної служби і рибного господарства разом з відповід ними місцевими органами виконавчої влади забезпечують санітарно-карантинні підрозділи службовими та побутовими приміщеннями, транспортними засобами і засобами зв'язку та провадять їх фінансування, визначають приміщення, які у разі необхідності можуть бути використані для тимчасової госпіталізації хворих на інфекційні хвороби.   -124- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину четверту після слів "митної служби і рибного" доповнити словами "та водного".  
Враховано редакційно    
    -125- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Частину четверту виключити, оскільки це не предмет даного законопроекту.  
Враховано    
212. У разі виникнення особливо небезпечних інфекційних хвороб на територіях країн, де раніше ці хвороби не реєструвались, посольства, консульства і торгівельні представництва України терміново повідомляють про це Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в галузях закордонних справ та охорони здоров'я, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади. За поданням Міністерства охорони здоров'я України Кабінет Міністрів України може тимчасово обмежити чи припинити транспортне сполучення з цими країнами, встановити обмеження щодо в'їзду в Україну осіб із цих країн, а також щодо ввезення харчо вих продуктів і сировини, інших вантажів, які можуть бути факторами передачі збудників інфекційних хвороб.   -126- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину п'яту після слів "осіб із цих країн" доповнити словами "та виїзду громадян України до цих країн"  
Враховано   Дипломатичні представництва, консульські установи, торговельні представництва України за кордоном у разі виникнення в країнах їх перебування особливо небезпечних інфекційних хвороб терміново повідомляють про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я. З урахуванням епідемічної ситуації Кабінет Міністрів України може встановити тимчасові обмеження та особливі умови щодо транспортного сполучення з цими країнами, в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства з цих країн, а також ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини, тварин, інших вантажів, товарів і предметів, що можуть бути факторами передачі інфекції, а також виїзд громадян України до цих країн.  
213. В'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, а також транспортних засобів з країн чи місцевостей, де зареєстровано інфекційні хвороби, дозволяється за наявності документів, визначених міжнародними медикосанітарними правилами і нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України.      Виїзд громадян України до країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком захворювання на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, дозволяється після проведення їм відповідних профілактичних щеплень.  
214. Стаття 32. Карантин      Стаття 29. Карантин  
215. За поданням Міністерства охорони здоров'я України та головного державного санітарного лікаря України чи відповідної території у разі виникнення або поширення особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своєї компетенції в установленому законодавством порядку запроваджують карантин на території України, Автономної Республіки Крим, областей чи окремої області, населених пунктів чи окремого населеного пункту або його частини, на окремому об'єкті.   -127- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Уточнити редакцію статті, оскільки карантин може накладатися за рішенням Кабінету Міністрів України.  
Враховано   Карантин встановлюється і відміняється Кабінетом Міністрів України за поданням головного державного санітарного лікаря України.  
216. Рішення про запровадження карантину негайно оголошується через засоби масової інформації.   -128- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити статтю положеннями щодо змісту рішення Кабінету Міністрів України.  
Враховано   Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації. У рішенні про встановлення карантину вказуються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них. Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.  
217. Карантин діє протягом періоду, необхідного для ліквідації спалаху інфекційної хвороби чи епідемії, і скасовується органом, який його запровадив.      До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину.  
218. Організація і контроль за проведенням карантинних заходів покладається на місцеві органи виконавчої влади.      Організація і контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.  
219. Стаття 33. Повноваження органів виконавчої влади в умовах карантину      Стаття 30. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах карантину  
220. На територіях (об'єктах), де запроваджено карантин, органам виконавчої влади надається право:      На територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається право:  
221. 1) залучати підприємства, установи і організації незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації та ліквідації спалахів інфекційних хвороб та епідемій;      залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби;  
222. 2) залучати для тимчасового користування транспортні засоби, споруди, обладнання, а також інше необхідне для здійснення протиепідемічних заходів майно підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності з наступним відшкодуванням витрат, пов'язаних з його використанням, у встановленому законодавством порядку;      залучати для тимчасового користування транспортні засоби, будівлі, споруди, обладнання, інше майно підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, необхідне для здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів, із наступним повним відшкодуванням у встановленому законом порядку його вартості або витрат, пов'язаних з його використанням;  
223. 3) установлювати особливий режим в'їзду і виїзду громадян і транспортних засобів, запроваджувати огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;   -129- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт третій після слів "транспортних засобів" доповнити словами "а при необхідності".  
Враховано   установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину і виїзду з неї громадян і транспортних засобів, а при необхідності проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;  
224. 4) запроваджувати більш жорсткі, ніж передбачені нормативно-правовими актами, вимоги щодо виробництва та якості продуктів харчування і питної води, умов і режиму їх приготування та реалізації;      запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму обробки та якості питної води;  
225. 5) установлювати режим проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт, інших заходів, спрямованих на знищення живих переносників інфекційних хвороб;   -130- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У пункті п'ятому слова "знищення живих переносників" замінити словами "ліквідацію джерел".  
Враховано редакційно   установлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів;  
226. 6) створювати на транспортних магістралях, що пролягають через територію, на якій запроваджено карантин, контрольно-пропускні пункти та пункти матеріального забезпечення із залученням для роботи в цих пунктах працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.   -131- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт шостий після слів "для роботи в цих пунктах" доповнити словами "транспортні засоби".  
Враховано   створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні пункти, залучати у встановленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин та підрозділів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ.  
227. Стаття 34. Ізоляція, обсервація   -132- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Назву статті змінити на таку: Спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, що створюються у зонах карантину (госпіталі, ізолятори, обсерватори).  
Враховано   Стаття 31. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я, що створюються на територіях карантину (спеціалізовані лікарні, ізолятори, обсерватори)  
228. У разі виявлення хворих на карантинну інфекційну хворобу чи висококонтагіозну гарячку органи виконавчої влади та охорони здоров'я створюють тимчасові спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади - госпіталі, ізолятори, обсерватори.   -133- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Зміст статті привести у відповідність до назви.  
Враховано   У разі встановлення карантину місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування створюють на території карантину спеціалізовані заклади охорони здоров'я з особливим протиепідемічним режимом - спеціалізовані лікарні, ізолятори, обсерватори, використовуючи для цього приміщення закладів охорони здоров'я, оздоровчих, навчальних закладів тощо.  
229. Особи з підозрою на хворобу або хворі на карантинні інфекційні хвороби чи висококонтагіозні гарячки підлягають обов'язковій госпіталізації в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади - госпіталі, ізолятори, обсерватори.      Обов'язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, а також особи з симптомами таких хвороб.  
230. Особи, які контактували з хворим на карантинну інфекційну хворобу або з особою, щодо якої існує підозра на таку хворобу, підлягають лікуванню в ізоляторі за епідеміологічними показаннями.      Особи, які, перебуваючи на території карантину, мали достовірно встановлені контакти з хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу, підлягають госпіталізації в ізолятор.  
231. Особи, які перебували в контакті з хворим на карантинну інфекційну хворобу чи висококонтагіозну гарячку у межах території, де запроваджено карантин, і виявили бажання залишити цю територію, підлягають обов'язковому обстеженню та медичному нагляду в обсерваторі протягом максимального строку інкубаційного періоду. У разі відсутності ознак хвороби та носійства її збудника після закінчення строку обсервації зазначені особи можуть залишити цю територію на підставі медичної довідки встановленого зразка.      Особам, які виявили бажання залишити територію карантину до його відміни, необхідно протягом інкубаційного періоду відповідної хвороби перебувати в обсерваторі під медичним наглядом і пройти необхідні обстеження. Після закінчення терміну перебування в обсерваторі з урахуванням результатів медичного нагляду та обстежень їм видається довідка, що дає право на виїзд за межі території карантину.  
232. Режим роботи госпіталів, ізоляторів і обсерваторів, форма медичної довідки, що видається особам, які перебували в цих закладах, встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.      Режим роботи спеціалізованих закладів охорони здоров'я, форми медичних довідок, що видаються особам, які перебували в цих закладах, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
233. За час перебування в госпіталі, ізоляторі чи обсерваторі громадянам виплачується допомога за рахунок коштів соціального страхування у розмірах і порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.   -134- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину шосту після слів "громадянам виплачується" доповнити словами "середньомісячний заробіток або".  
Враховано   На час перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я працівникам видається листок непрацездатності, який оплачується у розмірах і порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.  
234. Стаття 35. Обмежувальні протиепідемічні заходи      Стаття 32. Обмежувальні протиепідемічні заходи  
235. Обмежувальні протиепідемічні заходи запроваджуються місцевими органами виконавчої влади за поданням головного державного санітарного лікаря відповідної території (об'єкта). В осередку особливо небезпечної або небезпечної інфекційної хвороби в організованому колективі обмежуються дії, що можуть призвести до її поширення, а хворі підлягають обов'язковій госпіталізації. Особи, які перебували в контакті з такими хворими, підлягають ізоляції за епідеміологічними показаннями.      Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.  
236. Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів при кожній інфекційній хворобі встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.      Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються у залежності від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.  
237. Розділ VІ. ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ   -135- Шаров І.Ф.
Розділ VI виключити.  
Відхилено   Розділ VІ. ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ  
238. Стаття 36. Мета і види дезінфекційних заходів   -136- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назву статті змінити на таку: "Види і порядок проведення дезінфекційних заходів"  
Враховано   Стаття 33. Види і порядок проведення дезінфекційних заходів  
239. Вимоги щодо проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації з урахуванням біологічних особливостей збудників і переносників інфекційних хвороб встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України.   -137- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Відредагувати статтю про дезінфекційні заходи.  
Враховано    
240. Дезінфекційними заходами є:      Дезінфекційні заходи поділяються на такі види:  
241. 1) профілактична дезінфекція (дезінсекція, дератизація) - періодичне знезараження житлових, виробничих, допоміжних будівель і приміщень, санітарно-побутових та інших об'єктів, де створюються сприятливі умови для розмноження переносників інфекційних хвороб або існує високий ризик забруднення їх збудниками харчових продуктів, предметів побуту тощо.      профілактичні дезінфекційні заходи - заходи, що проводяться у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, в інших можливих місцях розмноження переносників збудників інфекційних хвороб. Профілактичні дезінфекційні заходи проводяться не рідше двох разів на рік - весною та восени.  
242. Профілактична дезінфекція (дезінсекція, дератизація) проводиться спеціалізованими територіальними закладами та установами охорони здоров'я, а також підприємствами недержавних форм власності, що мають спеціальний дозвіл (ліцензію).      Профілактичні дезінфекційні заходи проводяться спеціалізованими підрозділами установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також суб'єктами підприємницької діяльності на підставі відповідних договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами;  
243. Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, а також громадяни в межах наданих у користування чи належних їм на правах власності земельних ділянок, у житлових та інших приміщеннях і на об'єктах зобов'язані знищувати гризунів і комах власними силами або користуватися на договірних засадах послугами спеціалізованих закладів (установ) чи підприємств, а також здійснювати заходи, спрямовані на недопущення їх розмноження;       
244. 2) поточна дезінфекція (дезінсекція, дератизація) - багаторазовий захід, що проводиться у закладах та установах      поточні дезінфекційні заходи - заходи, що систематично проводяться у закладах охорони здоров'я, на об'єктах громадського харчування та на підприємствах харчової промисловості, у приміщеннях масового перебування людей (підприємства побутового обслуговування населення, навчальні та культурно-освітні заклади тощо), а також у жилих приміщеннях під час перебування в них інфекційних хворих чи бактеріоносіїв. Поточні дезінфекційні заходи проводяться по декілька разів на день залежно від епідемічної ситуації.  
245. охорони здоров'я і закладах освіти, підприємствах харчової промисловості та на об'єктах громадського харчування, у закладах побутового обслуговування населення, приміщеннях перебування організованих колективів та на інших об'єктах з масовим перебуванням людей. У разі амбулаторного лікування хворого чи носія збудника інфекційної хвороби поточна дезінфекція (дезінсекція, дератизація) повинна проводитися в його помешканні самим хворим (носієм збудника інфекційної хвороби) або членами його сім'ї;   -138- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт другий частини другої доповнити словами "або на договірних засадах спеціалізованими закладами (установами) чи підприємствами".  
Враховано   Поточні дезінфекційні заходи проводяться працівниками відповідних підприємств, установ, організацій, а у жилих приміщеннях - хворими на інфекційні хвороби, бактеріоносіями, членами їх сімей тощо;  
246. 3) заключна дезінфекція (дезінсекція, дератизація) - одноразовий захід, що проводиться в осередку інфекційної хвороби після вилучення з нього джерела збудника інфекції. Заключна дезінфекція (дезінсекція, дератизація) проводиться територіальними закладами і установами охорони здоров'я.      заключні дезінфекційні заходи - заходи, що проводяться в осередку інфекційної хвороби після видалення з нього джерела інфекції. Заключні дезінфекційні заходи проводяться установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби. Порядок проведення профілактичних, поточних і заключних дезінфекційних заходів встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я з урахуванням особливостей збудників інфекційних хвороб, факторів передачі інфекції тощо.  
247. Стаття 37. Дезінфекційні засоби      Стаття 34. Дезінфекційні засоби  
248. Хімічні речовини та біологічні чинники, що використовуються з метою дезінфекції, дезінсекції, дератизації, належать до потенційно небезпечних для здоров'я людини факторів і підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.      Хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.  
249. Умови і порядок виробництва, зберігання, транспортування, застосування та реалізації дезінфекційних засобів регламентуються законодавством України.      Виробництво, зберігання, транспортування, застосування та реалізація дезінфекційних засобів здійснюються з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів.  
250. Забороняється застосування дезінфекційних препаратів, які не зареєстровані в установленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги нормативно-правових актів.   -139- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину третю після слів "було порушено вимоги" доповнити словами "технологічних процесів або".  
Враховано   Застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється.  
251. Розділ VІІ. РЕЄСТРАЦІЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ, ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ      Розділ VІІ. ОБЛІК ТА РЕЄСТРАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ  
252. Стаття 38. Реєстрація та статистичний облік інфекційних хвороб      Стаття 35. Облік та реєстрація інфекційних хвороб  
253. Міністерство охорони здоров'я України затверджує перелік інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації та державному обліку.   -140- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Відредагувати статтю 38 відповідно до вимог законодавства про статистику.  
Враховано    
254. Статистичний облік інфекційних хвороб базується на системі обов'язкової реєстрації кожного виявленого випадку захворювання та оперативного (екстреного) оповіщення про нього найближчого територіального закладу чи установи охорони здоров'я та закладу чи установи державної санітарно-епідеміологічної служби. Проведення обов'язкової реєстрації та оповіщення покладається на лікарів та осіб із числа середнього медичного персоналу незалежно від місця і обставин виявлення хворого на інфекційну хворобу.      Облік інфекційних хвороб базується на системі обов'язкової реєстрації кожного їх випадку незалежно від місця і обставин виявлення та оперативного (екстреного) повідомлення про нього відповідного закладу чи установи державної санітарно-епідеміологічної служби.  
255. Здійснювати реєстрацію, вести облік та подавати статистичні звіти про інфекційні хвороби зобов'язані заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форми власності, а також суб'єкти підприємницької діяльності у сфері надання медичних послуг.      Заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, ведуть реєстрацію та облік інфекційних хвороб і подають відповідні статистичні звіти. Перелік інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації, порядок ведення їх обліку та звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
256. Порядок здійснення реєстрації та ведення обліку, форми і періодичність подання державної та галузевої звітності про інфекційні хвороби, умови використання відповідної інформації про стан інфекційної захворюваності та про епідемічну ситуацію визначаються відповідно до законодавства.       
257. Стаття 39. Порядок епідеміологічного обстеження (розслідування) спалахів інфекційних хвороб та епідемій      Стаття 36. Порядок епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб  
258. Усі спалахи інфекційних хвороб та епідемії підлягають спеціальному обстеженню (розслідуванню) з метою встановлення причин виникнення, шляхів поширення, вжиття заходів до локалізації та ліквідації таких хвороб, запобігання виникненню їх у подальшому.   -141- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину першу доповнити словами "а також виявлення осіб, винних у спалаху інфекційних хвороб та епідемій".  
Враховано   Усі епідемії та спалахи інфекційних хвороб підлягають епідеміологічному обстеженню (розслідуванню) з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб та масштабів поширення епідемії чи спалаху інфекційної хвороби, вжиття заходів щодо їх локалізації та ліквідації, а також виявлення осіб, винних у виникненні епідемії чи спалаху інфекційної хвороби.  
259. Епідеміологічне обстеження територій, на яких виникли спалахи інфекційних хвороб та епідемії, проводиться згідно з нормативноправовими актами Міністерства охорони здоров'я України.      Порядок проведення епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
260. Стаття 40. Робота в осередках інфекційних хвороб      Стаття 37. Робота в осередках інфекційних хвороб  
261. Усі осередки особливо небезпечних інфекційних хвороб підлягають обов'язковому епідеміологічному обстеженню. В організованих колективах при нестійкій і неблагополучній епі демічній ситуації обов'язковому дослідженню підлягають також причини виникнення небезпечних інфекційних хвороб.   -142- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Статтю відредагувати, підкресливши небезпеку робіт в осередках інфекційних хвороб.  
Враховано   Обов'язковому епідеміологічному обстеженню підлягає кожен випадок (осередок) особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб незалежно від місця виникнення. У дитячих закладах обов'язковому епідеміологічному обстеженню підлягає кожен випадок будь-якої інфекційної хвороби.  
262. Межі осередків інфекційних хвороб визначаються посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби.      Межі осередків інфекційних хвороб визначаються фахівцями державної санітарно-епідеміологічної служби на підставі результатів їх епідеміологічного обстеження.  
263. Епідеміологічне обстеження осередків інфекційних хвороб, здійснювані в них лікувально-профілактичні, дезінфекційні, дезінсекційні, дератизаційні та інші протиепідемічні заходи належать до категорії робіт з підвищеною небезпекою.      Роботи в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб (епідеміологічне обстеження, лікувальні, профілактичні та протиепідемічні заходи, у тому числі дезінфекційні) належать до робіт з особливо шкідливими та шкідливими умовами праці. Перелік посад медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах із шкідливими та особливо шкідливими умовами праці в осередках інфекційних хвороб, встановлюються Кабінетом Міністрів України. На цих працівників поширюються встановлені законодавством умови оплати праці, заходи соціального захисту, пільги та компенсації.  
264. Працівники, які виконують роботи, зазначені в частині третій цієї статті, повинні забезпечуватися закладами та установами охорони здоров'я спеціальним одягом, взуттям і захисними засобами з урахуванням особливостей інфекційної хвороби та місцевих умов.      Власники (керівники) закладів та установ охорони здоров'я згідно із законодавством забезпечують працівників, які виконують роботи в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, спеціальним одягом, взуттям і захисними засобами з урахуванням особливостей інфекційної хвороби, факторів передачі інфекції та виконуваної роботи.  
265. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов'язані всебічно сприяти працівникам, які проводять епідеміологічне обстеження в осередку інфекційної хвороби, оперативно надавати їм достовірну інформацію, у необхідних випадках забезпечувати транспортом, засобами зв'язку, приміщеннями для роботи та відпочинку, продуктами харчування, спеціальним одягом, взуттям і захисними засобами для санітарної обробки тощо.      Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності зобов'язані всебічно сприяти проведенню робіт в осередках інфекційних хвороб, оперативно надавати працівникам, які їх виконують, достовірну інформацію щодо епідемічної ситуації, а у необхідних випадках забезпечувати їх транспортом, засобами зв'язку, приміщеннями для роботи та відпочинку, продуктами харчування, спеціальним одягом, взуттям, захисними засобами та засобами для санітарної обробки тощо.  
266. Розділ VIII. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ   -143- Шаров І.Ф.
Розділ VIII виключити.  
Враховано частково   Розділ VIII. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МЕДИЧНИХ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  
267. Стаття 41. Обов'язки керівників закладів охорони здоров'я і медичних працівників у разі виявлення інфекційного хворого      Стаття 38. Обов'язки посадових осіб закладів охорони здоров'я і медичних працівників у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу  
268. Керівники закладів та установ охорони здоров'я всіх форм власності та медичні працівники у разі виявлення хворого (носія збудника інфекційної хвороби) зобов'язані у разі необхідності ізолювати його та осіб, які з ним контактували, вжити первинних заходів для запобігання поширенню хвороби і терміново повідомити про цей випадок відповідні заклади та установи державної санітарно-епідеміологічної служби.      Посадові особи закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та медичні працівники у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу зобов'язані вжити заходів для його тимчасової ізоляції, надати невідкладну медичну допомогу, при необхідності організувати проведення поточних дезінфекційних заходів, терміново повідомити відповідну установу державної санітарно-епідеміологічної служби та організувати госпіталізацію хворого до відповідного закладу охорони здоров'я.  
269. Порядок повідомлення органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби про виявлених хворих (носіїв збудника інфекційної хвороби), характер і обсяг первинних протиепідемічних заходів встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України.       
270. Медичні працівники зобов'язані надавати хворим і носіям збудника інфекційної хвороби інформацію про небезпеку, яку вони становлять для оточуючих, і про вимоги протиепідемічних правил, яких слід дотримуватися з метою недопущення поширення захворювання, а також попередити їх про відповідальність за небезпеку зараження інших осіб. Факт отримання громадянином від закладу чи установи охорони здоров'я зазначеної інформації засвідчується записом у відповідному медичному документі і підписом хворого (носія збудника інфекційної хвороби) або його законного представника.      Медичні працівники зобов'язані надати хворим на інфекційні хвороби і бактеріоносіям та (або) їхнім законним представникам інформацію про небезпеку зараження оточуючих і про вимоги санітарно-протиепідемічних правил і норм, яких слід дотримуватися з метою недопущення поширення захворювання. Хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та бактеріоносії збудників цих хвороб, крім того, повинні бути попереджені про відповідальність за недотримання санітарно-протиепідемічних правил і норм та зараження інших осіб, про що у медичні документи цих хворих і бактеріоносіїв вноситься відповідний запис, який підписують лікуючий лікар, хворий чи бактеріоносій та (або) його законний представник.  
271. У разі загрози життю хворого медичні працівники зобов'язані надавати медичну допомогу та виконувати інші дії для його врятування відповідно до вимог законодавства.       
272. Cтаття 42. Заходи правового і соціального захисту посадових осіб і працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб   -144- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статті 42, 43, 44 виключити, оскільки вони повинні бути об'єктом регулювання інших актів законодавства.  
Враховано частково   Cтаття 39. Заходи правового і соціального захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
273. Зараження інфекційною хворобою посадових осіб, які здійснюють державний санітарноепідеміологічний нагляд, спеціалістів, медичних та інших працівників, які безпосередньо обслуговують інфекційних хворих або працюють із живими збудниками інфекційних хвороб в закладах та установах державної санітарноепідеміологічної служби, закладах охорони здоров'я, науково-дослідних установах і на ви робництвах, під час виконання ними професійних обов'язків належить до категорії професійних захворювань.   -145- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Доповнити абзац реченням щодо обов'язкового страхування працівників, які виконують роботи зі збудниками інфекційних хвороб і проводять епідеміологічні обстеження.  
Враховано   Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов'язані з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ підлягають обов'язковому державному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України.  
274. У разі зараження інфекційною хворобою осіб, зазначених у частині першій цієї статті, складається згідно із законодавством акт про нещасний випадок на виробництві.       
275. Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб      Стаття 40. Оплата праці медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
276. Умови і розміри оплати праці медичних працівників, які безпосередньо обслуговують хворих та носіїв збудників інфекційної хвороби або працюють з матеріалами, що містять збудників інфекційних хвороб, встановлюються відповідно до законодавства.   -146- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після слів "працюють із живими збудниками інфекційних хвороб" доповнити словами "проводять епідеміологічні обстеження".  
Враховано   Умови і розміри оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, працюють із живими збудниками інфекційних хвороб, працюють в осередках інфекційних хвороб, виконують інші роботи, пов'язані з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб, встановлюються відповідно до законодавства.  
277. Оплата праці працівників, які беруть участь в епідеміологічному обстеженні (розслідуванні) спалахів та епідемій особливо небезпечних або небезпечних інфекційних хвороб і зайняті на роботах з їх локалізації та ліквідації, провадиться у розмірах, визначених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, яке приймається в кожному конкретному випадку.      За час роботи по ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб посадові оклади медичним та іншим працівникам встановлюються у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.  
278. Стаття 44. Щорічні та додаткові відпустки, тривалість робочого дня посадових осіб і працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб   -147- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статтю 44 виключити, оскільки її норми містяться в чинному законодавстві.  
Враховано    
279. Щорічні та додаткові відпустки, тривалість робочого дня посадових осіб і працівників, які безпосередньо обслуговують хворих та носіїв збудників інфекційних хвороб або працюють з матеріалами, що містять чи можуть містити збудників цих хвороб, визначаються згідно із законодавством.       
280. Розділ IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ       
281. Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб   -148- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Перенести статтю у розділ VIII. Розділ ІХ виключити  
Враховано   Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб  
282. Особи, винні у порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб і у порушенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил і норм, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.   -149- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю викласти в такій редакції: "Особи, винні в порушенні вимог цього Закону несуть відповідальність згідно з законодавством України, а до юридичних осіб можуть застосовуватися встановлені законом фінансові санкції".  
Враховано редакційно   Особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність згідно із законами України.  
283. До підприємств, установ і організацій у разі порушення ними законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, протиепідемічних правил і норм або умов і правил провадження ліцензованих видів діяльності у цій сфері можуть бути застосовані встановлені законом фінансові санкції.       
284. Розділ X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО      Розділ ІX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
285. Стаття 46. Міжнародне співробітництво України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб      Стаття 42. Міжнародне співробітництво України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб  
286. Міжнародне співробітництво України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб здійснюється шляхом укладення міжнародних договорів, участі в міжнародних програмах і проектах гармонізації нормативно-правової бази України та світового співтовариства, обміну інформацією і досвідом роботи, розвитку торгівлі імунобіологічними та іншими препаратами, надання взаємодопомоги.      Міжнародне співробітництво України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів, участі в міжнародних програмах і проектах, обміну інформацією і досвідом роботи, розвитку торгівлі медичними імунобіологічними препаратами та іншими лікарськими засобами, надання взаємодопомоги тощо.  
287. Стаття 47. Міжнародні договори      Стаття 43. Міжнародні договори  
288. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.  
289. Розділ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
290. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
291. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.   -150- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт другий доповнити частиною першою такого змісту: "Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність з цим Законом".  
Враховано   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом; привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -151- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити Прикінцеві положення абзацами такого змісту: "3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом; привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано