Кількість абзаців - 63 Таблиця поправок


Про регулювання виробництва і реалізації цукру (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про регулювання виробництва і реалізації цукру      Проект Закон України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру  
1. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром.   -1- Пасєка М.С. (в.о. № 15)
Доповнити назву Закону словами "державне".  
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром.  
2. Стаття 1. Основні поняття і терміни      Стаття 1. Основні поняття і терміни  
3. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:      Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:  
4. бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, що здійснюють виробництво цукрових буряків і цукру та їх реалізацію;      бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, що здійснюють виробництво цукрових буряків і цукру та їх реалізацію;  
5. квота поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") - максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року для задоволення внутрішніх потреб;      квота поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") - максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року для задоволення внутрішніх потреб;  
6. квота поставки цукру за міжнародними договорами (квота "Б") - кількість цукру для поставки за межі України за міжнародними договорами та поповнення, в разі необхідності, квоти "А";      квота поставки цукру за міжнародними договорами (квота "В") - кількість цукру для поставки за межі України за міжнародними договорами та поповнення, в разі необхідності, квоти "А";  
7. квота "С" - цукор, вироблений понад квоти "А" та "Б" і призначений для реалізації його власниками виключно за межами країни;      квота "С" - цукор, вироблений понад квоти "А" та "В" і призначений для реалізації його власниками виключно за межами країни;  
8. мінімальна ціна на цукрові буряки - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" та "Б";      мінімальна ціна на цукрові буряки - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" та "В";  
9. мінімальна ціна на цукор - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку України в обсягах квоти "А";      мінімальна ціна на цукор - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку України в обсягах квоти "А";  
10. оптова торгівля цукром - діяльність з придбання та продажу цукру для його наступної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності;      оптова торгівля цукром - діяльність з придбання та продажу цукру для його наступної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності;  
11. роздрібна торгівля цукром - діяльність з продажу цукру громадянам та іншим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків.      роздрібна торгівля цукром - діяльність з продажу цукру громадянам та іншим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків.  
12. Стаття 2. Державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків      Стаття 2. Державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків  
13. 1. Обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежується квотою "А". Обсяги виробництва цукру, що призначений для поставок за межі України з метою виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами, обмежується квотою "Б".   -2- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 2,3,4 виключити, адже вона протирічить чинному Закону України "Про підприємництво", яким ліцензування оптовою торгівлею цукром не передбачено, а роздрібна торгівля цукром не обмежується.  
Відхилено   1. Обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежується квотою "А". Обсяги виробництва цукру, що призначений для поставок за межі України з метою виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами, обмежується квотою "В".  
14. 2. Граничні розміри квоти "А" та квоти "Б" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України чи уповноваженими ним органами.   -3- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
В пункті 2 статті 2 останні слова "чи уповноваженими ним органами" вилучити.  
Враховано   2. Граничні розміри квоти "А" та квоти "Б" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України.  
15. 3. Обсяги виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "Б" розподіляються між цукровими заводами органом уповноваженим Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "Б" здійснюється не пізніше 1 січня поточного року.   -4- Пасєка М.С. (в.о. № 15)
Доповнити статтю 2 новим пунктом: "Порядок та умови розподілу обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "В" визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   4. Обсяги виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "В" розподіляються між цукровими заводами органом уповноваженим Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "В" здійснюється не пізніше 1 січня поточного року. 5. Порядок та умови розподілу обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" та квоти "В" визначаються Кабінетом Міністрів України.  
16. 4. Обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" та "Б" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України або вповноваженим ним органом.   -5- Діброва В.Г. (в.о. № 19)
Пункт четвернтий статті 2 викласти в наступній редакції: "Обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" та "В" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України або вповноваженим ним органом та розподіляються між товаровиробниками цукросировини на конкурсній основі обласним управлінням сільського господарства за пропозиціями районних управлінь сільського господарства".  
Враховано   6. Обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квот "А" та "В" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України або вповноваженим ним органом і розподіляється органами державного управління обласного та районого рівня на конурсних умовах.  
17. Стаття 3. Державне регулювання реалізації цукру      Стаття 3. Державне регулювання реалізації цукру  
18. 1. В межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом видаються дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних та місячних обсягів.      1. В межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом видаються дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних та місячних обсягів.  
19. 2. Здійснення оптової торгівлі цукром на внутрішньому ринку України без спеціального дозволу (ліцензії) забороняється.   -6- Дроботов А.І. (реєстр. картка № 355)
Пункт 2 статті 3 викласти в наступній редакції: "Оптова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій на здійснення оптової торгівлі цукром не обмежується".  
Враховано   2. Оптова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій на здійснення оптової торгівлі цукром не обмежується.  
20. 3. Роздрібна торгівля цукром, може здійснюватися виключно особами, які зареєстровані у якості суб'єктів підприємницької діяльності у порядку, що встановлений чинним законодавством України.      3. Роздрібна торгівля цукром, може здійснюватися виключно особами, які зареєстровані у якості суб'єктів підприємницької діяльності у порядку, що встановлений чинним законодавством України.  
21. 4. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право одержувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.      4. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право одержувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.  
22. 5. Для стабільного забезпечення потреб внутрішнього ринку цукром протягом року та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього визначаються квартальні та місячні обсяги реалізації цукру.      5. Для стабільного забезпечення потреб внутрішнього ринку цукром протягом року та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього визначаються квартальні та місячні обсяги реалізації цукру.  
23. 6. В межах квоти "Б" за заявками підприємств, які займаються експортом цукру, уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом видаються дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру за межі України згідно з міжнародними договорами з урахуванням квартальних та місячних обсягів.      6. В межах квоти "В" за заявками підприємств, які займаються експортом цукру, уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом видаються дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру за межі України згідно з міжнародними договорами з урахуванням квартальних та місячних обсягів.  
24. Реалізація цукру квоти "Б" здійснюється за цінами, що визначаються міжнародними договорами.   -7- Пасєка М.С. (в.о. № 15)
Доповнити статтю 3 новим пунктом: "Реалізація цукру з квоти "В" та квоти "С" на внутрішньому ринку України забороняється".  
Враховано   Реалізація цукру квоти "В" здійснюється за цінами, що визначаються міжнародними договорами. 7. Реалізація цукру з квоти "В" та квоти "С" на внутрішньому ринку України забороняється 8. Облік операцій з реалізації квоти "А","В" та "С" здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
    -8- Пасєка М.С. (в.о. № 15)
Доповнити статтю 3 новим пунктом: Облік операцій з реалізації квоти "А","В" та "С" здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
25. 7. Захист вітчизняних виробників від імпорту цукру та продуктів з підвищеним вмістом цукру здійснюється відповідно до чинного законодавства.   -9- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 7 виключити.  
Відхилено   9. Захист вітчизняних виробників від імпорту цукру та продуктів з підвищеним вмістом цукру здійснюється відповідно до чинного законодавства. 10. Ввезення цукру в України фізичними особами, здійснюється лише в обсягах, що необхідні для власного споживання, граничні розміри якого визначаються Кабінетом Міністрів України. 11. Виробництво цукру в Україні з імпортної сировини допускається виключно за умови наступного вивезення готової продукції у повному обсязі за межи України в терміни, що передбачені чинним законодавством.  
    -10- Пасєка М.С. (в.о. № 15)
Доповнити статтю 3 новими пунктом: "Ввезення цукру в України фізичними особами, здійснюється лише в обсягах, що необхідні для власного споживання, граничні розміри якого визначаються Кабінетом Міністрів України. Виробництво цукру в Україні з імпортної сировини допускається виключно за умови наступного вивезення готової продукції у повному обсязі за межи України в терміни, що передбачені чинним законодавством".  
Враховано    
26. Стаття 4. Органи, які здійснюють регулювання виробництва і реалізації цукру      Стаття 4. Органи, які здійснюють регулювання виробництва і реалізації цукру  
27. 1. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру визначає Кабінет Міністрів України.      1. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру визначає Кабінет Міністрів України.  
28. 2. Реалізацію заходів щодо регулювання виробництва і реалізації цукру здійснюють органи уповноважені Кабінетом Міністрів України.      2. Реалізацію заходів щодо регулювання виробництва і реалізації цукру здійснюють органи уповноважені Кабінетом Міністрів України.  
29. Рішення органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють заходи щодо регулювання виробництва та реалізації цукру, підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.      Рішення органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють заходи щодо регулювання виробництва та реалізації цукру, підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.  
30. Стаття 5. Закупівлі цукру для забезпечення державних потреб      Стаття 5. Закупівлі цукру для забезпечення державних потреб  
31. 1. Обсяги закупівель цукру для задоволення внутрішніх державних потреб, а також для виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Закупівлі цукру для задоволення державних потреб здійснюються органами (підприємствами) вповноваженими Кабінетом Міністрів України.      1. Обсяги закупівель цукру для задоволення внутрішніх державних потреб, а також для виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Закупівлі цукру для задоволення державних потреб здійснюються органами (підприємствами) вповноваженими Кабінетом Міністрів України.  
32. 2. Взаємовідносини між органами (підприємствами), що здійснюють закупівлі цукру для державних потреб та виробниками цукру регулюються нормами чинного законодавства України та положеннями угод, які укладаються між ними.      2. Взаємовідносини між органами (підприємствами), що здійснюють закупівлі цукру для державних потреб та виробниками цукру регулюються нормами чинного законодавства України та положеннями угод, які укладаються між ними.  
33. 3. Закупівлі цукру для задоволення державних потреб здійснюються за умови попереднього фінансування витрат виробників цукру та цукрових буряків у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом. В межах попереднього фінансування вищевказаних витрат може застосовуватися державне матеріально-технічне забезпечення виробників цукру та цукрових буряків.      3. Закупівлі цукру для задоволення державних потреб здійснюються за умови попереднього фінансування витрат виробників цукру та цукрових буряків у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом. В межах попереднього фінансування вищевказаних витрат може застосовуватися державне матеріально-технічне забезпечення виробників цукру та цукрових буряків.  
34. Обсяги і порядок попереднього фінансування та державного матеріально-технічного забезпечення виробників цукру та цукрових буряків передбачаються державним бюджетом.      Обсяги і порядок попереднього фінансування та державного матеріально-технічного забезпечення виробників цукру та цукрових буряків передбачаються державним бюджетом.  
35. При цьому попереднє фінансування витрат виробників цукрових буряків здійснюється в наступному порядку:      При цьому попереднє фінансування витрат виробників цукрових буряків здійснюється в наступному порядку:  
36. 40 відсотків - до початку весняних польових робіт;      40 відсотків - до початку весняних польових робіт;  
37. 60 відсотків - до початку сезону збирання цукрових буряків.      60 відсотків - до початку сезону збирання цукрових буряків.  
38. 4. Грошові розрахунки між органами (підприємствами), що закуповують цукор для задоволення державних потреб, та виробниками цукру та цукрових буряків здійснюються через Державне казначейство України.      4. Грошові розрахунки між органами (підприємствами), що закуповують цукор для задоволення державних потреб, та виробниками цукру та цукрових буряків здійснюються через Державне казначейство України.  
39. Стаття 6. Ціноутворення в бурякоцукровому комплексі      Стаття 6. Ціноутворення в бурякоцукровому комплексі  
40. 1. Мінімальна ціна на цукрові буряки базисної цукристості, які поставляються для виробництва цукру квот "А" та "Б" і мінімальна ціна на цукор квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Міністерства агропромислового комплексу.      1. Мінімальна ціна на цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квот "А" та "В" і мінімальна ціна на цукор квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Міністерства агропромислового комплексу з урахуванням базисної цукристості.  
41. 2. Мінімальна ціна на цукрові буряки базисної цукристості, які поставляються для виробництва цукру квот "А" та "Б" і мінімальна ціна на цукор квоти А встановлюються на строк з 1 вересня поточного року до 31 серпня наступного року.   -11- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 6 пункт другий. Замість слів "на строк з 1 вересня поточного року до 31 серпня наступного року з урахуванням базисної цукристості" записати "щорічно до 1 січня поточного року з застосуванням щомісячних індексів інфляції".  
Враховано   2. Мінімальна ціна на цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квот "А" та "В" і мінімальна ціна на цукор квоти А встановлюються щорічно до 1 січня поточного року з застосуванням щомісячних індексів інфляції.  
42. 3. Мінімальні ціни на цукор та цукрові буряки встановлюються на рівні, що забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції.   -12- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину три статті 6 доповнити новим абзацом: "Мінімальні ціни коригуються щомісячно відносно рівня інфляції".  
Враховано в пункті 2  3. Мінімальні ціни на цукор та цукрові буряки встановлюються на рівні, що забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції.  
43. Стаття 7. Взаємовідносини між учасниками бурякоцукрового комплексу      Стаття 7. Взаємовідносини між учасниками бурякоцукрового комплексу  
44. Взаємовідносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими учасниками бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі договорів, які укладаються між ними у відповідності з чинним законодавством.   -13- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
В пункті першому статті 7 замість слів "з чинним законодавством" записати "цим Законом".  
Враховано   Взаємовідносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими учасниками бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі договорів, які укладаються між ними у відповідності цим Законом.  
45. Типові умови господарських договорів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом, є обов'язковими до застосування у взаємовідносинах між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими учасниками бурякоцукрового комплексу всіх форм власності.      Типові умови господарських договорів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом, є обов'язковими до застосування у взаємовідносинах між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими учасниками бурякоцукрового комплексу всіх форм власності.  
46. Стаття 8. Кредитування товаровиробників      Стаття 8. Кредитування товаровиробників  
47. З метою недопущення спаду виробництва цукру в Україні та створення умов для нарощування обсягів його виробництва здійснюється пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових буряків.      З метою недопущення спаду виробництва цукру в Україні та створення умов для нарощування обсягів його виробництва здійснюється пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових буряків.  
48. Обсяги коштів, що передбачаються для надання пільгових кредитів виробникам цукру та цукрових буряків, умови та порядок надання таких кредитів, терміни та порядок їх повернення визначаються державним бюджетом на поточний рік.   -14- Дроботов А.І. (реєстр. картка № 355)
Другий пункт статті 8 викласти в наступній редакції: "Обсяги коштів, що призначаються для надання кредитів виробникам цукру та цукрових буряків, визначаються державним бюджетом на поточний рік. Умови та порядок надання таких кредитів, терміни та порядок їх повернення встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Обсяги коштів, що призначаються для надання кредитів виробникам цукру та цукрових буряків, визначаються державним бюджетом на поточний рік. Умови та порядок надання таких кредитів, терміни та порядок їх повернення встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
49. Стаття 9. Контроль за виконанням та відповідальність за порушення цього Закону      Стаття 9. Контроль за виконанням та відповідальність за порушення цього Закону  
50. 1. Контроль за виконанням умов виробництва та реалізації цукру, що встановлені положеннями цього Закону, здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами.      1. Контроль за виконанням умов виробництва та реалізації цукру, що встановлені положеннями цього Закону, здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами.  
51. 2. За порушення норм цього Закону юридичні та фізичні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.      2. За порушення норм цього Закону юридичні та фізичні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.  
52. 3. У разі поставок цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб'єктів підприємницької діяльності стягуються штрафи у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.      3. У разі поставок цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб'єктів підприємницької діяльності стягуються штрафи у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.  
53. Вказані штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта, винного в порушенні норм цього Закону.      Вказані штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта, винного в порушенні норм цього Закону.  
54. Рішення про стягнення штрафів приймаються судом або арбітражним судом за позовами органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону.      Рішення про стягнення штрафів приймаються судом або арбітражним судом за позовами органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону.  
55. 4. Дії органів, що за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону, можуть бути оскаржені в суді або в арбітражному суді згідно з порядком, що встановлений чинним законодавством України.      4. Дії органів, що за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону, можуть бути оскаржені в суді або в арбітражному суді згідно з порядком, що встановлений чинним законодавством України.  
56. Стаття 10. Прикінцеві положення      Стаття 10. Прикінцеві положення  
57. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
58. 2. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:  
59. - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;      - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
60. - привести свої рішення у відповідність з цим Законом;      - привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
61. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;      - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;  
62. - визначити перелік органів, які здійснюють повноваження у сфері державного регулювання виробництва і реалізації цукру та затвердити нормативно-правові акти, що необхідні для виконання цього Закону.   -15- Пасєка М.С. (в.о. № 15)
Доповнити прикінцеві положення новими частинами такого змісту: "- розробити та прийняти нормативні акти, що стосуються порядку визначення мінімальних цін на цукор і цукрові буряки, а також конкурсного розподілу квот на виробництво цукру та цукрових буряків; - визначити у встановленому порядку граничні обсяги цукру, що може ввозитися в Україну фізичними особами для власного споживання."  
Враховано   - визначити перелік органів, які здійснюють повноваження у сфері державного регулювання виробництва і реалізації цукру та затвердити нормативно-правові акти, що необхідні для виконання цього Закону; - розробити та прийняти нормативні акти, що стосуються порядку визначення мінімальних цін на цукор і цукрові буряки, а також конкурсного розподілу квот на виробництво цукру та цукрових буряків; - визначити у встановленому порядку граничні обсяги цукру, що може ввозитися в Україну фізичними особами для власного споживання.