Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


про господарську діяльність Збройних Сил України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про господарську діяльність Збройних Сил України   -1- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У назві законопроекту та у тексті замість слів "Збройних Сил України" записати "у Збройних Силах України" у відповідних відмінках.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про господарську діяльність у Збройних Силах України  
1. Цей Закон визначає правові засади здійснення Збройними Силами України господарської діяльності, встановлює умови і гарантії її організації та державної підтримки.      Цей Закон визначає правові засади здійснення у Збройних Силах України господарської діяльності, встановлює умови і гарантії її організації та державної підтримки.  
2. Стаття 1. Господарська діяльність Збройних Сил України      Стаття 1. Господарська діяльність у Збройних Силах України  
3. Господарська діяльність Збройних Сил України - це специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їхньої повсякденної життєдіяльності, а також виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, передачею в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів та бойової техніки).   -2- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції: "Господарська діяльність Збройних Сил України - це специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їхньої повсякденної життєдіяльності, а також включає в себе виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки)."  
Враховано   Господарська діяльність у Збройних Силах України - це специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їхньої повсякденної життєдіяльності. Господарська діяльність у Збройних Силах України включає також виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки) в межах і порядку, визначених цим Законом.  
4. Господарська діяльність підпорядковується завданням підтримання на належному рівні бойової та мобілізаційної готовності військ(сил).   -3- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції: "Господарська діяльність Збройних Сил України здійснюється з метою отримання додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ (сил) для забезпечення їх бойової та мобілізаційної готовності. Господарська діяльність Збройних Сил України не повинна позначатися на їх боєготовності та боєздатності". редакційно  
Враховано   Господарська діяльність у Збройних Силах України здійснюється з метою отримання додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ (сил) для підтримання на належному рівні їхньої бойової та мобілізаційної готовності. Господарська діяльність у Збройних Силах України не повинна негативно позначатися на їх боєготовності та боєздатності. Не допускається залучення військовослужбовців до виконання робіт і надання послуг, не передбачених цим Законом. Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, узгодженим з Міністерством економіки України, затверджує види майна, яке не підлягає приватизації.  
    -4- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту: "Верховна Рада України затверджує перелік майна Збройних Сил України, яке не підлягає використанню у господарській діяльності".  
Враховано частково    
5. Стаття 2. Суб'єкти і види господарської діяльності Збройних Сил України   -5- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 3 вважати статтею 2, відповідно статтю 2 вважати статтею 3.  
Враховано   Стаття 2. Законодавство про господарську діяльність у Збройних Силах України  
6. Суб'єктами господарської діяльності Збройних Сил України є військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил України (далі - військові частини), які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, ведуть відокремлене господарство, мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Із тексту статті 3 вилучити слова "законодавчими і".  
Враховано   Відносини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності у Збройних Силах України, регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
7. Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам, визначається Кабінетом Міністрів України.   -7- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Текст статті 3 викласти у такій редакції: "Відносини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності Збройних Сил України, регулюються цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України".  
Відхилено , передбачається видання нормативних актів іншими центральними органами виконавчої влади   
8. Видача дозволу на здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється для військової частини у встановленому законодавством порядку без оплати.      .  
9. Стаття 3. Законодавство про господарську діяльність Збройних Сил України      Стаття 3. Суб'єкти і види господарської діяльності у Збройних Силах України  
10. Відносини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності Збройних Сил України, регулюються цим Законом та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.      Суб'єктами господарської діяльності у Збройних Силах України є військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил України (далі - військові частини), які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, ведуть відокремлене господарство, мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам, визначається Кабінетом Міністрів України. Видача дозволу військовим частинам на здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється у порядку, встановленому законодавством України, без оплати.  
11. Стаття 4. Реєстрація військової частини як суб'єкта господарської діяльності      Стаття 4. Реєстрація військових частини як суб'єктів господарської діяльності  
12. Порядок реєстрації військової частини як суб'єкта господарської діяльності Збройних Сил України визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України визначається Кабінетом Міністрів України.  
13. Стаття 5. Відповідальність військової частини як суб'єкта господарської діяльності      Стаття 5. Відповідальність військової частини як суб'єкта господарської діяльності  
14. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань, а також за шкоду і збитки заподіяні довкіллю, правам та інтересам фізичних і юридичних осіб та державі, військова частина, як суб'єкт господарської діяльності Збройних Сил України, несе відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.      За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань, а також за шкоду і збитки заподіяні довкіллю, правам та інтересам фізичних і юридичних осіб та державі, військова частина, як суб'єкт господарської діяльності, несе відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.  
15. Військова частина, як суб'єкт господарської діяльності, за своїми зобов'язаннями відповідає коштами, що знаходяться у її розпорядженні на відповідних статтях кошторису, а в разі їх недостатності відповідальність за зобов'язаннями військової частини несе відповідний вищий орган військового управління.   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 5 слова "статтях кошторису" замінити словом "рахунках".  
Враховано редакційно   Військова частина, як суб'єкт господарської діяльності, за своїми зобов'язаннями відповідає коштами, що надходять на її рахунок по відповідних статтях кошторису (крім захищених статтей), а в разі їх недостатності відповідальність за зобов'язаннями військової частини несе Міністерство оборони України.  
    -9- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині другій слова "відповідний вищий орган військового управління" замінити словами "Міністерство оборони України".  
Враховано    
16. Стягнення за зобов'язаннями військової частини не може бути обернено на майно, яке за нею закріплене.      Стягнення за зобов'язаннями військової частини не може бути обернено на майно, яке за нею закріплене.  
17. Стаття 6. Обмеження та припинення господарської діяльності військової частини      Стаття 6. Обмеження та припинення господарської діяльності військової частини  
18. Господарська діяльність військової частини може бути обмежена або припинена за рішенням Міністерства оборони України або уповноваженого ним органу.   -10- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Статтю 6 викласти у такій редакції: "Господарська діяльність військової частини може бути обмежена або припинена за рішенням Міністерства оборони України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Господарська діяльність військової частини може бути обмежена або припинена за рішенням Міністерства оборони України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -11- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Статтю 6 доповнити новою частиною другою такого змісту: "Забороняється залучення військовослужбовців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, окрім пов'язаних із забезпеченням повсякденної діяльності військових частин, в яких вони проходять військову службу."  
Враховано редакційно у частині другій ст.1   
19. Стаття 7. Особливості передачі в оренду рухомого та нерухомого майна Збройних Сил України   -12- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У назві статті слова "Збройних Сил України " замінити словами "у Збройних Силах України".  
Враховано   Стаття 7. Особливості передачі в оренду рухомого та нерухомого майна у Збройних Силах України  
20. Військові частини можуть передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме військове майно в оренду юридичним і фізичним особам без шкоди бойовій та мобілізаційній готовності.   -13- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Статтю 7 доповнити новою частиною другою такого змісту: "Порядок надання дозволу військовим частинам на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Військові частини можуть передавати без шкоди бойовій та мобілізаційній готовності закріплене за ними рухоме та нерухоме військове майно в оренду юридичним і фізичним особам. Порядок надання дозволу військовим частинам на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
21. Надання в оренду озброєння, боєприпасів та бойової техніки забороняється.   -14- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині третій слова "та бойової" замінити словами "бойової та спеціальної", і далі за текстомю  
Враховано   Забороняється надання в оренду озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки. Передача військового майна в оренду юридичним та фізичним особам здійснюється виключно на конкурсній основі з урахуванням необхідності підтримання на належному рівні бойової та мобілізаційної готовності. Умови та порядок проведення конкурсів визначаються Фондом державного майна України за погодженням з Міністерством оборони України.  
    -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту: "Передача військового майна в оренду юридичним та фізичним особам здійснюється виключно на конкурсній основі з урахуванням інтересів бойової та мобілізаційної готовності. Умови та порядок проведення конкурсів визначаються Фондом державного майна України за погодженням з Міністерством оборони України." Частини третю, четверту і п'яту відповідно вважати частинами четвертою, п'ятою і шостою.  
Враховано    
22. Оцінка вартості майна, що підлягає передачі в оренду, проводиться комісіями, до складу яких входять фахівці Міністерства оборони України або іншого органу військового управління та Фонду державного майна України чи його регіонального відділення (представництва), за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -16- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину третю статті 7 після слів "відділення (представництва)" доповнити словами "або уповноваженої ними особи", і далі за текстом.  
Враховано   Оцінка вартості майна, що підлягає передачі в оренду, проводиться комісіями, до складу яких входять фахівці Міністерства оборони України або іншого органу військового управління та Фонду державного майна України чи його регіонального відділення (представництва) або уповноваженої ними особи, за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
23. Акт оцінки майна, яке передається в оренду, підлягає погодженню з Фондом державного майна України чи його регіональним відділенням(представництвом).      Акт оцінки майна, яке передається в оренду, підлягає погодженню з Фондом державного майна України чи його регіональним відділенням(представництвом).  
24. Відносини, пов'язані з орендою військового майна, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину п'яту статті 7 після слова "регулюються" доповнити словом "чинним".  
Враховано   Відносини, пов'язані з орендою військового майна, регулюються чинним законодавством з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
    -18- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину п'яту статті 7 вилучити.  
Відхилено , ці питання регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та Цивільним кодексом України.   
25. Стаття 8. Порядок обліку та використання коштів, одержаних від господарської діяльності Збройних Сил України      Стаття 8. Порядок обліку та використання коштів, одержаних від господарської діяльності у Збройних Силах України  
26. Кошти, одержані від здійснення військовими частинами господарської діяльності, зараховуються до Державного бюджету України і використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.      Кошти, одержані від здійснення військовими частинами господарської діяльності, зараховуються до Державного бюджету України і використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.  
27. Порядок обліку коштів, одержаних від господарської діяльності Збройних Сил України, визначається Міністерством фінансів України і Міністерством оборони України.   -19- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити законопроект новою статтею 9 такого змісту: "Стаття 9. Відповідальність за порушення вимог цього Закону Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України." Статтю 9 вважати статтею 10.  
Враховано редакційно   Порядок обліку коштів, одержаних від господарської діяльності у Збройних Силах України, визначається Міністерством фінансів України і Міністерством оборони України. Стаття 9. Відповідальність за порушення вимог цього Закону Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України.  
28. Стаття 9. Порядок введення в дію Закону      Стаття 10. Порядок введення в дію Закону  
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -20- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 10 доповнити новим пунктом 2 такого змісту: "2. Дія цього Закону поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування". Пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Дія цього Закону поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування.  
30. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк подати пропозиції про внесення до чинного законодавства змін і доповнень, пов'язаних з прийняттям цього Закону.   -21- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Пункт 2 статті 9 викласти у такій редакції: "Кабінету Міністрів України у двомісячний строк розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом".  
Враховано редакційно   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України; привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.