Кількість абзаців - 73 Таблиця поправок


про обмеження приватизації підприємств Міністерства оборони України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про обмеження приватизації підприємств Міністерства оборони України   -1- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
У назві проекту Закону слово "обмеження" замінити словом "особливості", оскільки у законопроекті мова йде не обмеження приватизації, а про її особливості.  
Враховано редакційно пропозиції народних депутатів Ковалко М.П., Беспалого Б.Я. та Кузнєцова П.С.  Проект ЗАКОН УКРАЇН И Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України  
    -2- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про приватизацію деяких підприємств Міністерства оборони України", що відбиватиме зміст зазначеного законопроекту.  
Враховано редакційно пропозиції народних депутатів Ковалко М.П., Беспалого Б.Я. та Кузнєцова П.С.   
1. Цей Закон визначає особливості приватизації майна підприємств Міністерства оборони України, порядок використання коштів, одержаних від приватизації, та особливості діяльності господарюючих суб'єктів, у статутному фонді яких є частка державного майна.   -3- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання приватизації державного майна підприємств Міністерства оборони України".  
Враховано в іншій редакції  Цей Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання приватизації майна підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, порядок використання коштів, одержаних від приватизації, та особливості діяльності приватизованих підприємств, у статутному фонді яких є державна частка майна.  
2. Стаття 1. Сфера дії Закону   -4- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У законопроекті необхідно визначити коло законодавчих актів, якими необхідно керуватися при здійсненні приватизації майна підприємств Міноборони України. Для цього законопроект пропонується доповнити новою статтею 1 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 1. Законодавство про приватизацію Приватизація майна підприємств Міністерства оборони України здійснюється згідно до законодавства України з питань приватизації з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом".  
Враховано   Стаття 1. Сфера дії Закону  
3. Дія цього Закону поширюється на підприємства Міністерства оборони України, за винятком казенних підприємств та тих, що входять до затверджуваного Верховною Радою України переліку підприємств, які мають стратегічно важливе для економіки і безпеки держави значення і не підлягають приватизації.   -5- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 1 після слова "входять" доповнити словами "до переліків об'єктів, затверджених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р. № 911, містить перелік різних підприємств, і не тільки ті, що не підлягають приватизації.  
Враховано редакційно   Дія цього Закону поширюється на підприємства Міністерства оборони України, за винятком казенних підприємств та підприємств, які включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Верховною Радою України. Корпоратизація та приватизація підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - підприємства Міністерства оборони України), проводиться відповідно до законів та інших нормативно-правових актів з питань приватизації та корпоратизації з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
    -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
З тексту статті 1 вилучити слова "мають стратегічно важливе для економіки і безпеки держави значення і".  
Відхилено , чинна редакція більш чітка   
4. Стаття 2. Мета приватизації      Стаття 2. Мета приватизації  
5. Приватизація підприємств Міністерства оборони України допускається як виняток з метою поліпшення їх фінансово-економічного становища, залучення інвестицій і одержання від діяльності цих підприємств додаткових коштів для технічного переоснащення і забезпечення фінансування діяльності Збройних Сил України, підвищення їхнього бойового потенціалу.   -7- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Виключити із статті слова "залучення інвестицій", виклавши їх як доповнення до статті 3.  
Відхилено , пропозиції не відповідають ідеології варіанту Закону, прийнятого в 1-му читанні.  Приватизація підприємств Міністерства оборони України проводиться з метою поліпшення їх фінансово-економічного становища, залучення інвестицій і одержання додаткових коштів для технічного переоснащення та забезпечення фінансування діяльності Збройних Сил України, підвищення їхнього бойового потенціалу. Перепрофілювання приватизованих підприємств Міністерства оборони України здійснюється виключно за рішенням Кабінету Міністрів України.  
    -8- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 2 після слова "становища" доповнити словами "та залучення інвестицій", цього буде достатньо для приватизації деяких підприємств Міноборони України як винятку.  
Відхилено , пропозиції не відповідають ідеології варіанту Закону, прийнятого в 1-му читанні.   
    -9- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У тексті статті 2 слова "допускається як виняток" замінити словом "проводиться".  
Відхилено , пропозиції не відповідають ідеології варіанту Закону, прийнятого в 1-му читанні.   
    -10- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Статтю 2 доповнити реченням такого змісту: "Перепрофілювання приватизованих підприємств Міністерства оборони України забороняється".  
Враховано з уточненням редакції   
6. Стаття 3. Принципи приватизації      Стаття 3. Принципи приватизації  
7. Приватизація підприємств Міністерства оборони України здійснюється на основі таких принципів:      Приватизація підприємств Міністерства оборони України здійснюється на основі таких принципів:  
8. пріоритет державних інтересів і додержання законності в процесі приватизації;      пріоритет державних інтересів і додержання законності в процесі приватизації;  
9. визначення Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України переліку підприємств, які можуть бути приватизовані;      визначення Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України переліку підприємств, які можуть бути приватизовані;  
10. державне регулювання та контроль;      державне регулювання та контроль;  
11. орієнтація виробничої діяльності приватизованих підприємств на забезпечення потреб оборони і використання майна цих підприємств виключно за цільовим призначенням;      орієнтація виробничої діяльності приватизованих підприємств на забезпечення потреб оборони та використання майна цих підприємств виключно за цільовим призначенням;  
12. надання пільг з придбання акцій членам трудових колективів підприємств, що приватизуються, працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, та військовослужбовцям;   -11- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац шостий статті 3 викласти в такій редакції: "переважне право громадян України на придбання акцій та надання пільг з придбання акцій членам трудових колективів, що приватизуються, військовослужбовцям і працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію;".  
Враховано редакційно   надання пріоритетне право громадян України на придбання акцій та надання пільг щодо придбання акцій членам трудових колективів підприємств, що приватизуються, військовослужбовцям, працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, та прирівняним до них особам відповідно до законів про приватизацію;  
    -12- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В абзаці шостому статті 3 слова "та військовослужбовцям" вилучити, для надання військовослужбовцям пільг немає підстав.  
Відхилено . Так як військовослужбовці і без того обмежені в участі в приватизації, надання пільг підвищить їх соціальний захист   
    -13- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац шостий статті 3 вилучити.  
Відхилено . Так, як військовослужбовці і без того обмежені в участі в приватизації, надання пільг підвищить їх соціальний захист   
    -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці шостому статті 3 слова "членам трудових колективів" замінити словом "працівників".  
Відхилено . "Працівники" розмите поняття, а "трудовий колектив" має організаційні структури   
13. платність відчуження державного майна;      платність відчуження державного майна;  
14. обов'язковість залишення не менш як 51 відсотка акцій у державній власності і недопущення передачі частки державного майна в оперативне управління приватним структурам;      обов'язковість залишення не менш як 51 відсотка акцій у державній власності та недопущення передачі частки державного майна в оперативне управління приватним структурам;  
15. додержання антимонопольного законодавства;      додержання антимонопольного законодавства;  
16. збереження визначеного Кабінетом Міністрів України мобілізаційного резерву та оновлення виробничих потужностей приватизованих підприємств;      збереження визначеного Кабінетом Міністрів України мобілізаційного резерву та оновлення виробничих потужностей приватизованих підприємств;  
17. прозорість та застосування конкурентних способів приватизації;   -15- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю 3 доповнити новим абзацем такого змісту: "створення сприятливих умов для залучення інвестицій".  
Враховано   прозорість та застосування конкурентних способів приватизації; створення сприятливих умов для залучення інвестицій;  
18. повне, своєчасне та достовірне інформування громадян про порядок приватизації об'єктів та їх стан.      повне, своєчасне та достовірне інформування громадян про порядок приватизації об'єктів та їх фінансовий та майновий стан.  
19. Стаття 4. Об'єкт приватизації      Стаття 4. Об'єкт приватизації  
20. Об'єктом приватизації є акції, що належать державі у майні акціонерних товариств.   -16- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Об'єктом приватизації є частини вартості цілісних майнових комплексів підприємств Міністерства оборони України, що підлягають приватизації". Акції слугують визначенню відповідних частин вартості цілісних майнових комплексів.  
  Об'єктом приватизації є акції, які належать державі у статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України.  
    -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Об'єктом приватизації є кошти і майно підприємств Міністерства оборони України, які належать державі".  
   
    -18- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Об'єктом приватизації є акції, які належать державі у статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України".  
   
21. Стаття 5. Суб'єкти приватизації      Стаття 5. Суб'єкти приватизації  
22. Суб'єктами приватизації є:      Суб'єктами приватизації є:  
23. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;      Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;  
24. Міністерство оборони України;   -19- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В статті 5 слова "Міністерство оборони України" вилучити, оскільки воно буде виконувати функції посередника, тобто господарюючого суб'єкта.  
Відхилено . Саме існуюча редакція відповідає особливостям підприємств, що знаходяться в управлінні Міністерства оборони України  Міністерство оборони України;  
    -20- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Згідно зі ст.ст.6 та 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" суб'єктами приватизації з боку держави є лише державні органи приватизації, а не функціональні або галузеві міністерства. Пропонується статтю 5 із законопроекту виключити, а суб'єктів приватизації визначити на підставі загального законодавства про приватизацію.  
Відхилено . Саме існуюча редакція відповідає особливостям підприємств, що знаходяться в управлінні Міністерства оборони України   
25. покупці (їхні представники).      покупці (їхні представники).  
26. Стаття 6. Повноваження Міністерства оборони України      Стаття 6. Повноваження Міністерства оборони України в процесі приватизації  
27. Міністерство оборони України у межах своєї компетенції:      Міністерство оборони України в процесі приватизації у межах своєї компетенції:  
28. здійснює покладені на нього Кабінетом Міністрів України повноваження власника державного майна у процесі корпоратизації;   -21- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В абзаці другому статті 6 слова "власника державного майна" замінити словами " по управлінню майном, що перебуває у державній власності".  
Відхилено   виконує повноваження засновника відкритих акціонерних товариств, що створюються у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, а також здійснює у процесі приватизації функції з управління акціями, які належать державі у статутних фондах відкритих акціонерних товариств;  
    -22- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац другий статті 6 викласти у такій редакції: "виконує повноваження засновника відкритих акціонерних товариств, що створюються у процесі корпоратизації підприємств оборони України, а також здійснює у процесі приватизації функції з управління акціями, які належать державі у статутних фондах відкритих акціонерних товариств".  
Враховано    
29. змінює в процесі корпоратизації організаційну форму підприємств;      змінює в процесі корпоратизації організаційну форму підприємств;  
30. утворює разом з Фондом державного майна України комісії з корпоратизації.      утворює разом з Фондом державного майна України комісії з корпоратизації.  
31. Стаття 7. Визначення підприємств, що підлягають корпоратизації      Стаття 7. Визначення підприємств, що підлягають корпоратизації та приватизації  
32. На підставі державної програми приватизації Міністерство оборони України за погодженням з Фондом державного майна України та Міністерством економіки України визначає перелік підприємств, що підлягають корпоратизації, та графіки її проведення і подає їх Кабінету Міністрів України, який вносить перелік підприємств, що підлягають приватизації, на затвердження Верховній Раді України.      На підставі державної програми приватизації Міністерство оборони України за погодженням з Фондом державного майна України та Міністерством економіки України визначає перелік підприємств, що підлягають корпоратизації, та графіки її проведення і подає їх Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України вносить перелік підприємств, що підлягають приватизації, на затвердження Верховній Раді України.  
33. Стаття 8. Корпоратизація підприємств      Стаття 8. Корпоратизація підприємств  
34. Корпоратизація підприємств проводиться шляхом їх перетворення у відкриті акціонерні товариства.      Корпоратизація підприємств проводиться шляхом їх перетворення у відкриті акціонерні товариства.  
35. Засновником відкритих акціонерних товариств, створюваних відповідно до цього Закону, є Міністерство оборони України.   -23- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В частині другій статті 8 слова "Міністерство оборони України" замінити словами "Фонд державного майна України". Далі по тексту вважати, що у процесах корпоратизації і приватизації частин вартості деяких підприємств Міністерства оборони України провідну роль відіграє Фонд державного майна України.  
Враховано редакційно   Засновником відкритих акціонерних товариств, що створюються відповідно до цього Закону, від імені держави є Міністерство оборони України.  
    -24- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції: "Засновником відкритих акціонерних товариств, створюваних відповідно до цього Закону, є держава".  
Враховано редакційно    
36. Стаття 9. Органи контролю за ходом корпоратизації      Стаття 9. Комісії з корпоратизації  
37. Для здійснення контролю за ходом корпоратизації та діяльністю правлінь відкритих акціонерних товариств створюються спостережні ради із представників Міністерства оборони України, Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, банківських установ, що обслуговують відповідні акціонерні товариства, трудових колективів цих товариств.   -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 9 слова "трудових колективів" замінити словом "працівників".  
Відхилено . "Працівники" розмите поняття, а "трудовий колектив" має організаційні структури  Персональний склад комісії з корпоратизації затверджується Міністерством оборони України за поданням керівника підприємства. До складу комісії включаються на паритетних засадах представники Фонду державного майна України (його регіонального відділення чи представництва), Міністерства оборони України, банківської установи, що обслуговує підприємство, профспілкового комітету чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу. Повноваження, порядок створення та діяльності комісії з корпоратизації визначаються Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України.  
    -26- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Пропонується статті 10,11 та 14 законопроекту зробити відповідно статтями 9, 10 і 11, вилучивши при цьому частину четверту статті; назву статті 9 викласти у такій редакції: "Спостережна рада відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації".  
Враховано    
38. Персональний склад спостережної ради відкритого акціонерного товариства затверджується Міністерством оборони України і Міністерством економіки України після затвердження статуту товариства.   -27- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
У статті 9 передбачити повноваження Верховної Ради України та її органів щодо контролю за приватизацією підприємств Міноборони.  
Враховано   На час роботи комісії за її членами зберігається місце роботи і середньомісячний заробіток.  
39. Повноваження спостережної ради визначаються положенням про спостережну раду, що затверджується Міністерством оборони України, Фондом державного майна України та Міністерством економіки України.      Комісія з корпоратизації у двомісячний строк з дня затвердження її складу подає до Міністерства оборони України акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, проект плану розміщення акцій і для затвердження проект статуту відкритого акціонерного товариства, розробленого відповідно до Закону України "Про господарські товариства".  
40. До обрання в установленому порядку правління акціонерного товариства обов'язки голови правління акціонерного товариства Міністерством оборони України покладаються на керівника підприємства, яке корпоратизується.   -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині четвертій статті 9 слова "в установленому порядку" вилучити.  
Враховано   Проект плану розміщення акцій обов'язково має передбачати збереження у власності держави не менш як 51 відсотка акцій, які залишаються в управлінні Міністерства оборони України, пільговий продаж, на умовах, визначених Міністерством оборони України, 15 відсотків акцій працівникам підприємства, працівникам цього підприємства, що вийшли на пенсію та прирівняним до них особам відповідно до законодавства про приватизацію, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил України, особам офіцерського складу та прапорщикам, звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штату (проведенням організаційних заходів).  
41. Стаття 10. Комісії з корпоратизації      Стаття 10. Прийняття рішення про створення відкритого акціонерного товариства  
42. Персональний склад комісії з корпоратизації затверджується Міністерством оборони України за поданням керівника підприємства.      Міністерство оборони України разом із Фондом державного майна України у тижневий строк розглядає та затверджує акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації. В місячний строк Міністерство оборони України приймає рішення про створення відкритого акціонерного товариства та затверджує його статут.  
43. До складу комісії включаються на паритетних засадах представники Фонду державного майна України (його регіонального відділення чи представництва), Міністерства оборони України, банківської установи, що обслуговує підприємство, профспілкового комітету чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 10 слова "профспілкового комітету чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу" замінити словами "працівників підприємства".  
Відхилено . Не можна принижувати роль профспілок та трудових колективів  За дорученням засновника керівник підприємства, що корпоратизується, у тижневий термін після затвердження статуту відкритого акціонерного товариства подає до органу, що здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, документи, необхідні для проведення державної реєстрації. При цьому плата за державну реєстрацію не справляється.  
44. Повноваження та порядок діяльності комісії з корпоратизації визначаються Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України.       
45. На час роботи комісії за її членами зберігається місце роботи і середньомісячний заробіток.       
46. Комісія з корпоратизації у двомісячний строк з дня затвердження її складу подає до Міністерства оборони України акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, проект плану розміщення акцій та проект статуту відкритого акціонерного товариства, розробленого відповідно до Закону України "Про господарські товариства".   -30- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину п'яту статті 10 після слів "проект плану розміщення акцій та" доповнити словами "для затвердження і реєстрації" і далі за текстом. Міністерству оборони України необхідно подавати проект статуту для затвердження і реєстрації, при умові, що цим буде займатися Міноборони України. Або подавати статут, який розроблено, затверджено і зареєстровано відповідно до Закону України "Про господарські товариства", якщо цим займається підприємство. В залежності від цього і відредагувати дану статтю.  
Враховано частково    
47. Проект плану розміщення акцій обов'язково має передбачати збереження у власності держави не менш як 51 відсотка акцій, які залишаються в управлінні Міністерства оборони України, пільговий продаж, на умовах, визначених Міністерством оборони України, 15 відсотків акцій працівникам підприємства, працівникам цього підприємства, що вийшли на пенсію, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил України, особам офіцерського складу та прапорщикам, звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штату (проведенням організаційних заходів).       
48. Решта акцій має бути реалізована покупцям за умови, що вони забезпечать технічне переоснащення та поліпшення фінансово-економічного становища підприємства.   -31- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину восьму статті 10 після слова "покупцям", доповнити словами "на конкурсних засадах" і подати її останньою частиною статті 12.  
Враховано редакційно    
49. Стаття 11. Прийняття рішення про створення відкритого акціонерного товариства      Стаття 11. Правонаступництво за зобов'язаннями підприємства, що корпоратизується  
50. Міністерство оборони України разом із Фондом державного майна України у тижневий строк розглядає і затверджує акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, і в місячний строк приймає рішення про створення відкритого акціонерного товариства та затверджує його статут.   -32- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції: "Фонд державного майна України у тижневий строк розглядає і затверджує акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, і в місячний строк приймає рішення про створення відкритого акціонерного товариства та затверджує його статут".  
Відхилено   З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства активи та пасиви підприємства, що корпоратизується, переходять до акціонерного товариства. Акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків корпоратизованого підприємства.  
51. Реєстрація відкритого акціонерного товариства в органі, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, проводиться в установленому порядку у тижневий строк після затвердження статуту товариства. Плата за державну реєстрацію не справляється.   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 11 слова "в установленому порядку" вилучити.  
Враховано    
    -34- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину другу статті 11 викласти в наступній редакції: "За дорученням засновника керівник підприємства, що корпоратизується, у тижневий термін після затвердження статуту відкритого акціонерного товариства подає до органу, що здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, документи, необхідні для проведення державної реєстрації. При цьому плата за державну реєстрацію не справляється".  
Враховано    
52. Стаття 12. Порядок приватизації      Стаття 12. Порядок приватизації  
53. Після проведення корпоратизації та прийняття рішення про приватизацію підприємства Міністерство оборони України в місячний строк передає Фонду державного майна України акції, які відповідно до плану розміщення акцій підлягають продажу.      Після проведення корпоратизації та прийняття рішення про приватизацію підприємства Міністерство оборони України в місячний строк передає Фонду державного майна України акції, які відповідно до плану розміщення акцій підлягають продажу.  
54. Фонд державного майна України здійснює продаж акцій відповідно до законодавства про приватизацію та плану розміщення акцій.   -35- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину другу статті 12 після слів "про приватизацію" доповнити словами "цього Закону", і далі за текстом.  
Враховано   Фонд державного майна України здійснює продаж акцій відповідно до законодавства про приватизацію, цього Закону та плану розміщення акцій.  
55. У разі проведення конкурсу з продажу акцій Фонд державного майна України утворює комісію у складі представників від Фонду державного майна України, Міністерства оборони України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, трудового колективу підприємства, що приватизується.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті слова "трудового колективу" замінити ловом "працівників".  
Відхилено . Не можна принижувати роль профспілок та трудових колективів  У разі проведення конкурсу з продажу акцій Фонд державного майна України утворює комісію у складі представників від Фонду державного майна України, Міністерства оборони України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, трудового колективу підприємства, що приватизується.  
56. Продаж акцій на конкурсних засадах здійснюється відповідно до положення, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      Продаж акцій на конкурсних засадах здійснюється відповідно до положення, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акції, що не були продані з урахуванням вимог частини першої цієї статті, реалізуються покупцям на конкурсних засадах. При цьому за умов конкурсу включаються вимоги щодо забезпечення покупцем технічного переоснащення та поліпшення фінансово-економічного становища підприємства.  
57. Стаття 13. Розподіл коштів, одержаних від продажу акцій      Стаття 13. Розподіл коштів, одержаних від продажу акцій  
58. Кошти, одержані від продажу акцій, розподіляються таким чином:      Кошти, одержані від продажу акцій, розподіляються таким чином:  
59. 95 відсотків зараховуються до Державного бюджету України і використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України; з них не менше 30 відсотків виділяються на кредитування технічного переоснащення підприємств, які приватизуються;   -37- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В статті 13 цифри "95" і "5" замінити відповідно цифрами "98" і "2".  
Враховано   98 відсотків зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України; з них не менше 30 відсотків виділяється на кредитування технічного переоснащення підприємств, що приватизуються;  
    -38- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абзаци другий та третій статті 13 викласти в такій редакції: "98 відсотків зараховуються до Державного бюджету; 2 відсотки спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією.".  
Враховано    
60. 5 відсотків направляються на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією.      2 відсотки спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією.  
61. Стаття 14. Правонаступництво за зобов'язаннями підприємства, що приватизується      Стаття 14. Спостережна рада відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації  
62. З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства активи і пасиви підприємства, що корпоратизується, переходять до акціонерного товариства. Акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків корпоратизованого підприємства.      З метою захисту інтересів держави та акціонерів, здійснення контролю за діяльністю правління відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі корпоратизації, в таких товариствах створюється спостережна рада, яка формується з представників Міністерства оборони України, Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, банківських установ, що обслуговують відповідні акціонерні товариства, трудового колективу підприємства, що корпоратизується. Верховна Рада України щорічно заслуховує звіт Фонду державного майна України та Міністерства оборони України про хід корпоратизації та приватизації підприємств Міністерства оборони України та про їх ефективність. Персональний склад спостережної ради відкритого акціонерного товариства затверджується Міністерством оборони України та Міністерством економіки України після затвердження статуту товариства. Повноваження спостережної ради визначаються положенням про спостережну раду, що затверджується Міністерством оборони України, Фондом державного майна України та Міністерством економіки України.  
63. Стаття 15. Управління акціями, що належать державі у майні приватизованих підприємств      Стаття 15. Управління акціями, що належать державі в статутних фондах відкритих акціонерних товариств  
64. Управління акціями, що належать державі у майні приватизованих підприємств, здійснюється уповноваженими особами, які призначаються Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України та Національним агентством з управління державними корпоративними правами.   -39- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
З тексту статті 15 вилучити слова "та Національним агентством з управління державними корпоративними правами", оскільки воно ліквідовано Указом Президента України.  
Враховано   Управління пакетами акцій, що належать державі в статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації підприємств Міністерства оборони України, здійснюється уповноваженими особами, які призначаються відповідно до законодавства на конкурсних засадах Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України.  
    -40- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 15 викласти в такій редакції: "Управління пакетами акцій, що належать державі, в складі акцій акціонерних товариств, створених на базі відповідних підприємств Міністерства оборони України, здійснюється уповноваженими особами, які призначаються Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України".  
Враховано    
    -41- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 15 викласти в такій редакції: "Управління акціями, що належать державі у майні приватизованих підприємств, здійснюється уповноваженими особами, які визначаються на конкурсних засадах згідно порядку, затвердженому Міністерством оборони України за погодженням з Фондом державного майна України".  
Враховано в іншій редакції   
65. Стаття 16. Порядок використання прибутку від діяльності акціонерного товариства та дивідендів на частку державного майна, яке знаходиться у їх статутному фонді      Стаття 16. Порядок використання прибутку від діяльності відкритого акціонерного товариства  
66. Акціонерні товариства, у статутному фонді яких є частка державного майна, зобов'язані за результатами звітного року з суми прибутку, що залишається після сплати податків, внесення інших платежів до бюджету та формування фондів товариства, визначити розмір дивідендів або інших надходжень від прибутку на частку державного майна, і перерахувати відповідні кошти до Державного бюджету України в 7-денний строк від дня прийняття рішення про розподіл прибутку. Зазначені кошти використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.   -42- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У частині першій статті 16 слова "у статутному фонді яких є частка державного майна" замінити словами "створені на базі цілісних майнових комплексів підприємств Міністерства оборони України" , слова "в 7-денний строк від дня прийняття рішення про розподіл прибутку. Зазначені кошти використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України" замінити словами "згідно з чинним законодавством". Цим досягається узгодженість з Законом України "Про господарські товариства".  
Враховано   Прибуток відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, за винятком частини прибутку (дивідендів), нарахованих на акції, які належать державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства приватизованих підприємств, використовуються згідно з чинним законодавством та статутом товариства. Частина прибутку (дивіденди), нарахована на акції, що належать державі у статутному фонді відкритих акціонерних товариств перераховується до Державного бюджету України в 7-денний строк від дня прийняття рішення про розподіл прибутку. Зазначені кошти використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.  
    -43- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину першу статті 16 викласти в такій редакції: "Використання прибутку акціонерних товариств, у статутному фонді яких є частка державного майна, відбувається згідно чинного законодавства. Дивіденди, нараховані на частку державного майна приватизованих підприємств, перераховуються до Державного бюджету України і використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України".  
Враховано    
67. Порядок нарахування зазначених коштів визначається та контроль за правильністю обчислення і своєчасністю перерахування їх до Державного бюджету України здійснюється Міністерством фінансів України та Міністерством оборони України.      Порядок нарахування зазначених коштів визначається та контроль за правильністю обчислення і своєчасністю перерахування частини (дивідендів) прибутку до Державного бюджету України здійснюється Міністерством фінансів України та Міністерством оборони України.  
68. Стаття 17. Порядок введення в дію Закону   -44- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статті дати назву "Прикінцеві положення", оскільки в ній містяться доручення Кабінету Міністрів України.  
Враховано   Стаття 17. Прикінцеві положення  
69. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
70. 2. Кабінету Міністрів України:      2. Кабінету Міністрів України:  
71. у двомісячний строк забезпечити підготовку і прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац перший пункту 2 статті 17 після слів "у двомісячний строк" доповнити словами "після набуття чинності цим Законом", слова "реалізації цього Закону" замінити словами "його реалізації".  
Враховано   у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів, що випливають із цього Закону; забезпечити підготовку і прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; привести свої рішення у відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;  
72. у місячний строк після прийняття цього Закону подати на затвердження Верховній Раді України перелік підприємств Міністерства оборони України, що не підлягають приватизації з огляду на їхнє стратегічне значення для економіки і безпеки держави.   -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці другому пункту 2 статті 17 слова "прийняття цього Закону" замінити словами " набуття чинності цим Законом".  
Враховано   у місячний строк після набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, стосовно підприємств Міністерства оборони України.  
    -47- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт 2 доповнити двома абзацами такого змісту: "підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів, що випливають з цього Закону; привести свої рішення у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону".  
Враховано    
    -48- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 17 доповнити новим пунктом 2 такого змісту: "2. Дія законодавчих актів з питань корпоратизації і приватизації є чинними в частині, що не суперечать особливостям корпоратизації і приватизації підприємств Міністерства оборони України, передбачених цим Законом"; частину четверту пункту 2 статті 17 викласти в наступній редакції: "у місячний строк після набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, у частині, що стосується підприємств Міністерства оборони України".  
Враховано