Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про джерела фінансування діяльності органів державної влади' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про джерела фінансування діяльності органів державної влади"      ЗАКОН УКРАЇНИ "Про джерела фінансування органів державної влади"  
1. Стаття 1. Органи державної влади і управління      Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону  
2. Предметом регулювання цього Закону є фінансове забезпечення діяльності всієї системи виконавчої влади (Кабінету Міністрів, міністерств, адміністрацій, комітетів, агенцій, управлінь та інших), Верховної Ради України та її апарату, Президента України та його консультативних та дорадчих органів, судів України, інших державних органів.   -1- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Ст.1 доповнити: Слід зафіксувати, щоб ці суми штрафів, які стягуються різними державними органами, направляти безпосередньо в бюджет. І ніяких преміальних у вигляді 20,30,50, є ще 40 відсотків від суми цих штрафів не повинно йти на розвиток окремих служб. Якщо це бюджетна організація, то всі кошти мають виділятися з бюджету.  
Враховано редакційно п.2 ст.4  Предметом регулювання цього Закону є фінансове забезпечення діяльності системи органів виконавчої влади (Кабінету Міністрів України, міністерств, комітетів, агентств, служб, адміністрацій, департаментів, комісій, управлінь, палат, фондів, інспекцій, бюро та інших центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій), Верховної Ради України та її апарату, Рахункової Палати України, Президента України, його адміністрації та інших консультативних та дорадчих органів Президента України, судів України, органів прокуратури України, а також інших органів державної влади (далі - органи державної влади). Цей закон поширюється також на установи і організації, які створені органами державної влади України та утримуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету України, окрім державних навчальних закладів в частині небюджетних коштів.  
    -2- Пинзеник В.М. (в.о. № 117)
Частину другу ст.1 викласти у наступній редакції: Цей закон поширюється також на установи і організації, які створені органами державної влади України та утримуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету України, окрім державних навчальних закладів в частині небюджетних коштів.  
Враховано    
    -3- Шаров І.Ф.
Ст.1 доповнити частиною такого змісту "Даний Закон поширюється і на установи, організації, які створені органами державної влади україни та фінансуються з бюджетних коштів".  
Враховано    
    -4- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Для конкретизації статей проекту Закону пропоную погодитися із висновками науково-експертного управління Секретаріату Верховної Ради України, доповнивши статтю1 частиною другою такого змісту: "Цей Закон поширюється також на установи та організації, які створені органами державної влади України та утримуються за рахунок бюджетних коштів".  
Враховано    
    -5- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 1 запропонованого проекту викласти у такій редакції: "Стаття 1. Предмет регулювання Закону Предметом регулювання цього Закону є фінансове забезпечення діяльності глави держави - Президент України та його консультативних і дорадчих органів, парламенту - Верхової Ради України та її апарату, всієї системи органів виконавчої влади, Національного банку України, органів правосуддя - судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України, прокуратури України, а також органів влади Автономної Республіки Крим".  
Враховано частково    
    -6- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту: "Цей Закон поширюється також на установи та організації, які створені органами державної влади України та утримуються за рахунок бюджетних коштів".  
Враховано    
    -7- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
1. Стаття 1. Термін "агенція" замінити терміном "агентство", оскільки державні агентства мають саме таку назву. 2. Стаття 1. Поняття "та інших" є неконкретним. Оскільки фінансування з бюджету здійснюється за конкретним розрахунковим рахунком установи, відсутність чіткого визначення ставить питання, чи відноситься певний орган державної влади до суто бюджетних, тому в даному конкретному випадку є неприйнятним. Оскільки ряд органів державної влади мають подвійне фінансування - з бюджету та за рахунок зборів, штрафів, стягнень (наприклад Митна служба, податкова адміністрація, контрольно-ревізійні управління, тощо), можуть виникнути проблеми з застосуванням Закону. В зв`язку з цим пропонується два варіанти: а) необхідно збільшити перелік установ, на які розповсюджується Закон ще додавши "служби, інспекції, комісії, бюро, фонди", якщо йдеться про органи державної влади, підпорядковані Кабінету Міністрів України та "рахункову палату", якщо йдеться про Верховну Раду України, "Конституційний суд", "прокуратуру, військову прокуратуру"; б) викласти статтю 1 в редакції: "Положення цього закону розповсюджуються на фінансове забезпечення діяльності всієї системи виконавчої влади. Перелік установ, на які поширюється дія цього Закону у їх фінансовому забезпеченні встановлено в додатку 1, який є невід`ємною частиною цього Закону". Такий перелік установ необхідно розробити профільному комітетові, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, по аналогії з переліком установ, який наведено у додатку 2 статті 4 Закону України "Про державний бюджет України на 1999 рік".  
Враховано частково    
3. Стаття 2. Бюджетне забезпечення органів державної влади та управління      Стаття 2. Бюджетне забезпечення органів державної влади  
4. Органи державної влади та управління здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування .      Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади законом про державний бюджет України на відповідний рік або (в випадку недостатності такого фінансування) після внесення відповідних змін до цього Закону.  
5. Кожен орган державної влади та управління має окрему позицію в державному бюджеті України.   -8- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
3. Стаття 2. Частина 1. Доповнити словами "в межах фінансування, передбачених Законом України "Про державний бюджет України" відповідного бюджетного року".  
Враховано   Кошти на фінансування органів державної влади передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.  
    -9- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину другу ст.2 викласти у такій редакції: Кошти на фінансування органів державної влади передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.  
Враховано    
6. Органи державної влади і управління можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законом повноважень відповідних органів місцевого самоврядування.      Органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування.  
7. У випадку реорганізації чи ліквідації відповідно до Конституції та законів України протягом бюджетного року органів державної влади та управління, фінансування реорганізованих структур здійснюється в межах коштів, передбачених на ліквідовані, реорганізовані органи.   -10- Шаров І.Ф.
Замість частин 4-6 ст.2 записати "Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах коштів, передбачених Законом про державний бюджет на відповідний рік для утримання органів державної влади".  
Враховано ч. перша ст.2   
    -11- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Оскільки в чинному законодавстві відсутній термін "кошти" на ліквідовані, реорганізовані органи", а також те, що в Законі про Державний бюджет на відповідний рік, як правило, не передбачаються "кошти на ліквідовані, реорганізовані органи", пропоную замість абзаців 4-6 статті 2 записати один абзац в такій редакції: "Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади Законом України про Державний бюджет на відповідний рік або після внесення відповідних змін до цього Закону".  
Враховано ч. перша ст.2   
8. У випадку створення протягом бюджетного року нових органів державної влади та управління, їх фінансування здійснюється в межах фінансування, передбаченого для ліквідованих чи реорганізованих органів, якщо новоутворений орган є правонаступником їх функцій.   -12- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину четверту статті 2 викласти у такій редакції: "Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади Законом України про державний бюджет на відповідний рік або (у випадку недостатності цього фінансування) після внесення відповідних змін до цього Закону". Частину п`яту і шосту вилучити.  
Враховано ч. перша ст.2   
9. Якщо створений протягом бюджетного року новий орган державної влади та управління не перебирає функції ліквідованих чи реорганізованих органів, його бюджетне фінансування починається після внесення відповідних змін до Закону "Про державний бюджет України".   -13- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
4. Стаття 2. Частина 4. Після слів "в межах" поставити двокрапку, решту вилучити, а натомість доповнити словами: "- для ліквідованих - в межах запланованого фінансування пропорційно кількості днів функціонування таких органів з початку бюджетного року до дня фактично підписаного акту про ліквідацію; - для реорганізованих - в межах коштів, передбачених для органів, що реорганізуються. В разі економії коштів при реорганізації або ліквідації органів, вони направляються до державного бюджету і використовуються на погашення заборгованості минулих періодів". Частина 4 в представленій редакції є неконкретна і може тлумачитися так, що при ліквідації органу, кошти, що передбачалися на його фінансування можуть тільки використовуватися для реорганізованих установ.  
Враховано частково    
    -14- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
5. Стаття 2. Частина 6. Слова "перебирає функції" замінити словами "є правонаступником функцій". Решту поставити у відповідних відмінках.  
Враховано    
10. Стаття 3. Отримання кредитів та грантів органами державної влади та управління       
11. Органи державної влади та управління для здійснення передбаченої Конституцією та законами України діяльності можуть отримувати кредити чи безповоротні позички від вітчизняних чи зарубіжних суб'єктів на підставі відповідних угод, які підлягають обов'язковій ратифікації Верховною Радою України.   -15- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
6. Стаття 3. Після слів "безповоротні позички" доповнити словами "(гранти)". Оскільки поняття гранти наведене у заголовку, воно обов`язково має бути в тексті статті, бо законопроект не передбачає статті "визначення".  
Відхилено    
    -16- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 3 вилучити з подальшою зміною нумерації статтей проекта.  
Враховано    
12. Стаття 4. Обмеження фінансування органів державної влади та управління      Стаття 3. Обмеження фінансування органів державної влади  
13. Органи державної влади та управління не можуть: створювати позабюджетні фонди; бути засновниками чи співзасновниками благодійних фондів; отримувати безоплатні послуги від вітчизняних чи зарубіжних юридичних і фізичних осіб.   -17- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В статті 4 законопроекту зазначається що ""органи державної влади та управління не можуть створювати позабюджетні фонди". До розгляду цієї статті слід підійти дуже зважено, враховуючи специфіку роботи кожної бюджетної установи та організації, а також джерела їх фінансування. Так, від стабілізації фінансового стану податкових органів, забезпечення належного рівня їх кадрового потенціалу, розвитку матеріально-технічної та інформаційної бази залежить ефективність здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов`язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством. Вважаю за доцільне в порядку виключення у статті 4 речення після слів "позабюджетні фонди" доповнити текстом такого змісту: "крім органів державної податкової служби, які спрямовують на розвиток матеріально-технічної бази 30 відсотків донарахованих і стягнутих за результатами документальних перевірок сум податків, інших платежів і зборів, фінансових санкцій (за вирахуванням сум, що повертаються платникам за їх позовами до органів державної податкової служби на підставі рішень суду чи арбітражного суду та в інших випадках, передбачених законодавством".  
Відхилено   Органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти за надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов`язковість придбання яких передбачена законодавством) в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до відповідних бюджетів, бути засновниками або співзасновниками благодійних організацій.  
    -18- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В ст.3 слова "отримувати безплатні послуги від вітчизняних та зарубіжних суб"єктів, крім послуг, що фінансуються за рахунок безповоротних позичок (грантів), передбачених статтею 3 цього Закону" вилучити.  
Враховано    
    -19- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю 4 після слів "...створювати позабюджетні фонди" доповнити словами "мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти за надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов`язковість придбання яких передбачена законодавством) в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до відповідних бюджетів...". Далі за текстом.  
Враховано    
    -20- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
7. Стаття 4. В кінці поставити кому і доповнити словами: "крім послуг, що фінансуються за рахунок грантів, передбачених статтею 3 цього Закону".  
Відхилено    
14. Стаття 5. Прикінцеві положення      Стаття 4. Прикінцеві положення  
15. Закон набуває чинності з дня опублікування, з цього дня втрачають чинність норми законодавства України щодо утворення і функціонування позабюджетних фондів органів державної влади та управління.   -21- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Стаття 5. Прикінцеві положення Закон набуває чинності з дня його опублікування. З цього дня втрачають чинність: 1. Частина друга статті 6 Закону України "Про державну податкову службу" (Відомості Верховної Ради 1994, № 16, ст. 84); 2. Стаття 13 Закону України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України 1994, № 30, ст. 283). 3. Частина четверта статті 19 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України 1992, № 21, ст. 296). 4. Частина дев`ята статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України 1995, № 12, ст. 81) в частині створення спеціальних позабюджетних фондів. 5. Частина друга статті 3 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради 1994, № 27, ст. 218). 6. Частина третя статті 21 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України 1993, № 34, ст. 352). 7. Частина шоста статті 21 та частина шоста статті 31 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України 1992, № 49, ст. 668). Втрачають чинність норми законодавства, що не узгоджуються з цим Законом. Кабінету Міністрів України, іншим органам державної влади і управління в тримісячний термін привести у відповідність з цим Законом власні підзаконні акти.  
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік". 2. Кошти (донараховані і стягнені за результатами перевірок сум податків і зборів (обов`язкових платежів), грошові стягнення за порушення встановлених законодавством України норм і правил, кошти, одержані від реалізації конфіскованого майна, митні збори, а також штрафи тощо), які до набуття чинності цим Законом відповідно до законодавства України використовувалися на створення матеріально-технічної, інформаційної, науково-дослідної бази органів державної влади, а так само на будь-які інші цілі, зараховуються з дня набрання чинності цим Законом до Державного бюджету України. 3. З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність : - частина друга статті 6 Закону України "Про державну податкову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 6, ст.37; 1994 р., № 15, ст.84; 1998 р., № 29, ст.190); - стаття 13 Закону України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст.283); - частина четверта статті 19 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст.296); - друге речення частини десятої статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст.81) в частині створення спеціальних позабюджетних фондів; - частина друга статті 3 та частина четверта статті 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст.218); - частина третя статті 21 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 34, ст.352); - перше речення частини шостої статті 21 та частину шосту статті 31 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 49, ст.668; 1996 р., № 31, ст.145); - частина друга статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 30, ст.379; 1994 р., № 1, ст.1); - частина четверта статті 3 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування " (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст.411); - частина п'ята статті 27 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст.181); - частина третя статті 24 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст.86); - частина четверта статті 31 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст.164); - пункт "є" статті 48 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст.546; 1996 р., № 15, ст.70); - стаття 80 та частина третя статті 94 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст.203); - абзац третій частини другої статті 33 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст.531; 1997 р., № 7, ст.56); - частина п'ята статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст.247). - частина четверта статті 3 Закону України "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 7, ст.58); - друге і третє речення частини другої статті 23 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст.28); - частини четверта та п'ята статті 20 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст.359); - частина четверта статті 46 Закону України "Про виконавче провадження". 4. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про джерела фінансування діяльності органів державної влади" нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дати набрання чинності цим Законом: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про джерела фінансування діяльності органів державної влади"; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.  
    -22- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити п.3 ст. 5 такими словами: - частина друга статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 30, ст.379; 1994 р., № 1, ст.1); - частина четверта статті 3 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування " (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст.411); - частина п'ята статті 27 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст.181); - частина третя статті 24 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст.86); - частина четверта статті 31 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст.164); - пункт "є" статті 48 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст.546; 1996 р., № 15, ст.70); - стаття 80 та частина третя статті 94 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст.203); - абзац третій частини другої статті 33 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст.531; 1997 р., № 7, ст.56); - частина п'ята статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст.247). - частина четверта статті 3 Закону України "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 7, ст.58); - друге і третє речення частини другої статті 23 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст.28); - частини четверта та п'ята статті 20 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст.359). - частина четверта статті 46 Закону України "Про виконавче провадження".  
Враховано    
    -23- Король В.М. (в.о. № 202)
У статті 5 слова "з дня опублікування" замінити на слова "при затверджені до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік".  
Враховано п.1 ст. 5   
    -24- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
У статті 5 слова "з дня опублікування" замінити на слова "після внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".  
Враховано частково п.1 ст. 5