Кількість абзаців - 192 Таблиця поправок


Про страховий фонд документації України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про страховий фонд документації України"   -1- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В назві проекту Закону вилучити лапки.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про страховий фонд документації України  
1. Цей Закон регулює правові відносини, які пов'язані зі створенням формуванням, веденням і використанням страхового фонду документації України, визначає систему і організацію цієї роботи в Україні.   -2- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Преамбулу проекту Закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення, формування, ведення i використання страхового фонду документації в Україні, а також функціонування державної системи по забезпеченню цього фонду".  
Враховано частково   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення, формування, ведення i використання страхового фонду документації в Україні, а також функціонування державної системи страхового фонду документації.  
    -3- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Преамбулу проекту Закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення, формування, ведення i використання страхового фонду документації в Україні, а також функціонування державної системи страхового фонду документації".  
Враховано    
2. Розділ 1. Загальні положення      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Основні визначення   -4- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 1 доповнити абзацом 1 такого змісту "В цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:"  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
4. Державна система страхового фонду документації - організаційно-правова структура, за допомогою якої здійснюється державна політика та координація робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України і являє собою сукупність страхового фонду документації, технічних засобів, обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових актів, організаційно-технічних заходів, призначених для забезпечення користувачів документами страхового фонду документації;   -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, пункт 1. Текст "і являє собою сукупність" замінити текстом "і є сукупністю".  
Враховано   державна система страхового фонду документації - організаційно-правова структура, яка здійснює державну політику та координацію робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України і є сукупністю суб'єктів системи страхового фонду документації, страхового фонду документації України, технічних засобів, обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових актів, організаційно-технічних заходів;  
    -6- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У статті 1 абзаці 1 слова "Державна система страхового фонду документації - організаційно-правова структура, за допомогою якої здійснюється державна політика та координація робіт", замінити словами "державна система страхового фонду документації - організаційно-правова структура, яка здійснює державну політику та координацію робіт" і далі по тексту слова "державна система страхового фонду документації" писати з малої літери.  
Враховано    
    -7- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У статті 1 абзаці 1 слова "сукупність страхового фонду документації, технічних засобів, обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових актів, організаційно-технічних заходів, призначених для забезпечення користувачів документами страхового фонду документації" замінити словами "і є сукупністю суб'єктів системи страхового фонду документації, страхового фонду документації України, технічних засобів, обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових актів, організаційно-технічних заходів;"  
Враховано    
5. страховий фонд документації України - це упорядкований масив документів, зафіксованих на мікрофільмах чи інших компактних носіях, які прийняті на державний облік і довгочасне надійне зберігання;   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Пункт 2 після тексту "компактних носіях" доповнити словом "інформації", а слово "довгочасне" замінити словом "довгострокове".  
Враховано   страховий фонд документації України - упорядкований масив документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання;  
    -9- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 2 статті 1 слово "це" вилучити, а слово "мікрофільмах" замінити словами "мікрографічній плівці"  
Враховано    
    -10- Шаров І.Ф.
В абз.1 ч.1 ст.1 i по всьому тексту Законопроекту слово "довгочасне" замінити на "довгострокове".  
Враховано    
    -11- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п.2 ст.1 після слова "документів" доповнити словами "із зафіксованою інформацією на ..." i далі за текстом.  
Враховано частково    
6. галузевий страховий фонд документації - це банк документів страхового фонду документації, який створюється відповідними міністерствами та іншими органами виконавчої влади і є складовою частиною страхового фонду документації України;   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Пункт 3 після тексту "та іншими" доповнити словом "центральними".  
Враховано   галузевий страховий фонд документації - банк документів страхового фонду документації, який створюється відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і є складовою частиною страхового фонду документації України;  
    -13- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 3 статті 1 слова "органами виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади"  
Враховано    
    -14- Шаров І.Ф.
Абз.2 ч.1 ст.1 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "i органами місцевого самоврядування".  
Відхилено    
7. регіональний (обласний) страховий фонд документації - це банк документів страхового фонду документації, який створюється обласними державними адміністраціями, Урядом Автономної Республіки Крим і є складовою частиною страхового фонду документації України;   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, пункт 4. Текст "обласними державними адміністраціями, Урядом Автономної Республіки Крим" замінити текстом "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".  
Враховано   обласний (регіональний) страховий фонд документації - банк документів страхового фонду документації, який створюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування і є складовою частиною страхового фонду документації України;  
    -16- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 4 статті 1 після слів "Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями" доповнити словами "органами місцевого самоврядування", слова "регіональний (обласний) страховий фонд документації - це банк документів страхового фонду документації" замінити словами "обласний (регіональний) страховий фонд документації - банк документів страхового фонду документації".  
Враховано    
8. документ страхового фонду (документації) - документ, який знаходиться на державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції мобілізаційного та народногосподарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих) робіт в особливий період та в надзвичайних ситуаціях, а також для збереження наукової, історико-культурної спадщини, на випадок утрати або псування правдника документа;   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, пункт 5. Текст "(документації)" замінити текстом "документації", а текст "в особливий період та в надзвичайних ситуаціях" замінити текстом "у разі введення воєнного чи надзвичайного стану, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації".  
Відхилено   документ страхового фонду (документації) - документ, який знаходиться на державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини, на випадок утрати або псування оригіналу документа;  
    -18- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 5 статті 1 викласти у такій редакції: " документ страхового фонду (документації) - документ, який знаходиться на державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини, на випадок утрати або псування оригінала документа;"  
Враховано    
9. формування страхового фонду документації України - комплекс заходів, необхідних для виготовлення документів страхового фонду документації, обліку і закладання їх на зберігання у визначеному порядку, який дозволяє здійснити їх оперативний пошук;   -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Пункт 6 після тексту "у визначеному" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   формування страхового фонду документації України - комплекс заходів, необхідних для виготовлення документів страхового фонду документації, обліку і закладання їх на зберігання у визначеному законодавством порядку, який дозволяє здійснити їх оперативний пошук;  
10. ведення страхового фонду документації України - комплекс заходів, які забезпечують відповідність документів страхового фонду рівню виробництва, їх довгочасне зберігання, переведення на архівне зберігання або анулювання;   -20- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 7 статті 1 слово "довгочасне" замінити словом "довгострокове".  
Враховано   ведення страхового фонду документації України - комплекс заходів, які забезпечують відповідність документів страхового фонду рівню виробництва, їх довгострокове зберігання, переведення на архівне зберігання або анулювання;  
11. постачальник документів - підприємства, установи, організації, фізичні особи, які здійснюють підготовку і поставку документів для формування і ведення страхового фонду документації України;   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Пункт 8. Текст "постачальних документів - "замінити текстом "постачальники документів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування,".  
Відхилено   постачальник документів - підприємство, установа, організація, які здійснюють підготовку і постачання документів для формування та ведення страхового фонду документації України;  
    -22- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 8 статті 1 слова "підприємства, установи, організації" замінити словами "підприємство, установа, організація" слово "поставку" замінити словом "постачання", слова "фізичні особи" вилучити.  
Враховано    
    -23- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П.8 ст.1 доповнити словом "архіви", після слова "Україна" доповнити словами "а також відповідні органи країн СНД, які можуть направити копії документів".  
Відхилено    
12. користувач документами страхового фонду документації - підприємства, установи та організації, фізичні особи, які використовують документ страхового фонду документації;   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, пункт 9. На початку слово "користувач" замінити словом "користувачі", після тексту "фонду документації -"додати текст "органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування,".  
Враховано частково   користувач документами страхового фонду документації - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи - постачальники документації;  
    -25- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 9 статті 1 викласти у такій редакції: "користувач документами страхового фонду документації - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи - постачальники документації;  
Враховано частково    
    -26- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П.9 ст.1 після слова "особи" доповнити словами "України i зарубіжних країн" i далі за текстом.  
Відхилено    
13. база зберігання страхового фонду документації України - це спеціальна установа яка здійснює накопичення документів страхового фонду документації, їх облік, ведення та довгочасне і надійне зберігання з метою забезпечення користувачів документами.   -27- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, пункт 10. Виключити текст "з метою забезпечення користувачів документами", а слово "довгочасне" замінити словом "довгострокове".  
Враховано частково   база зберігання страхового фонду документації України - спеціальна установа, яка здійснює накопичення документів страхового фонду документації, їх облік, ведення та відтворення.  
    -28- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 10 статті 1 слова "це", "довгочасне і надійне зберігання з метою забезпечення користувачів документами" вилучити, доповнити абзац після слів "ведення та" словом "відтворення"  
Враховано    
14. Стаття 2. Засади функціонування Державної системи страхового фонду документації      Стаття 2. Засади функціонування державної системи страхового фонду документації  
15. Функціонування Державної системи страхового фонду документації грунтується на:      Функціонування державної системи страхового фонду документації грунтується на засадах:  
16. засаді беззаперечної обов'язковості включення до страхового фонду документації України документації, необхідної для потреб оборони та Збройних сил України, поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції мобілізаційного та господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих) робіт в особливий період та в надзвичайних ситуаціях, а також для збереження наукової, історико-культурної спадщини;   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1, пункт 1. Виключити текст "та Збройних сил", текст "в особливий період та в надзвичайних ситуаціях" замінити текстом "у разі введення воєнного чи надзвичайного стану, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації".  
Враховано частково   обов'язковості включення документації, необхідної для потреб оборони України, поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини до страхового фонду документації України; збереження державної та іншої передбаченої законом таємниці; додержання законодавства України з авторських прав.  
    -30- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 2 статті 2 викласти у такій редакції: "засаді обов'язковості включення документації, необхідної для потреб оборони України, поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини до страхового фонду документації України".  
Враховано    
17. договірних засадах закладання до страхового фонду документації України документації окремих юридичних та фізичних осіб.   -31- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 3 статті 2 виключити.  
Враховано    
18. Страхові фонди документації, створені (придбані) на власні кошти, є власністю осіб, що їх створили (придбали), і надаються у користування на умовах, визначених договором.   -32- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 4 статті 2 виключити. Частину 1 статті 2 доповнити новими абзацами 3 і 4 такого змісту: "засаді збереження державної та іншої, захищеної законом таємниці;" "засаді дотримання законодавства України з авторських прав."  
Враховано    
19. Страховий фонд документації України є власністю держави.   -33- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 2 статті 2 викласти у такій редакції: " Страховий фонд документації України, створений на кошти державного бюджету, є власністю держави. Страховий фонд документації України, створений на власні кошти юридичних осіб, може бути віднесено до державної власності, якщо це передбачено договором."  
Враховано   Страховий фонд документації України, створений на кошти державного бюджету, є власністю держави. Страховий фонд документації України, створений на власні кошти юридичних осіб, може бути віднесений до державної власності, якщо це передбачено договором.  
20. Стаття 3. Законодавство України про страховий фонд документації України   -34- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 3 викласти у такій редакції: "Правова основа функціонування державної системи страхового фонду документації"  
Враховано   Стаття 3. Правова основа функціонування державної системи страхового фонду документації  
21. Правовою основою функціонування Державної системи страхового фонду документації є Конституція України, Закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міжнародні договори України з питань страхового фонду документації, а також цей Закон.   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Після тексту "Конституції України" додати текст "цей та інші", а текст "а також цей Закон" замінити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано частково   Правовою основою функціонування державної системи страхового фонду документації є Конституція України, цей та інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міжнародні договори України з питань страхового фонду документації, ратифіковані Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про страховий фонд документації України, застосовуються норми міжнародного договору.  
    -36- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У статті 3 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", слова "нормативно-правові акти", "а також цей Закон" виключити.  
Враховано    
    -37- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Статтю 3 після слів "з питань страхового фонду документації" доповнити словами "ратифіковані Верховною Радою України".  
Враховано    
22. Стаття 4. Застосування норм міжнародних договорів   -38- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Заголовок статті 4 виключити. Статтю 3 доповнити текстом статті 4. У зв'язку з цим статті 5-30 вважати статтями 4-29.  
Враховано    
23. Якщо міжнародним договором України встановлені інші норми ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4. Текст ", згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України" перенести після тексту "договором України".  
Враховано частково    
    -40- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Застосування норм міжнародних договорів Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про страховий фонд документації України, застосовуються норми міжнародного договору".  
Враховано частково    
    -41- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У статті 4 слова "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України" замінити словами "ратифікованого Верховною Радою України"  
Враховано    
24. Розділ 2. Державна система страхового фонду документації      Розділ ІІ. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
25. Стаття 5. Державна система страхового фонду документації   -42- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 5 викласти у такій редакції: "Суб'єкти державної системи страхового фонду документації"  
Враховано   Стаття 4. Суб'єкти державної системи страхового фонду документації  
26. Державна політика функціонування Державної системи страхового фонду документації формується згідно із законодавством України суб'єктами Державної системи страхового фонду документації у межах їх повноважень.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1. Текст "згідно із законодавством України" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України і реалізується", а наприкінці додати текст", визначених законодавством".  
Відхилено   Реалізація державної політики створення та функціонування державної системи страхового фонду документації здійснюється суб'єктами державної системи страхового фонду документації у межах їх повноважень, визначених законодавством України.  
    -44- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 1 статті 5 викласти у такій редакції: "Реалізація державної політики створення та функціонування державної системи страхового фонду документації здійснюється суб'єктами державної системи страхового фонду документації у межах їх повноважень, визначених законодавством України."  
Враховано    
27. Суб'єктами Державної системи страхового фонду документації є:      Суб'єктами державної системи страхового фонду документації є:  
28. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі- МНС України);   -45- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 2 частини 2 статті 5 викласти у такій редакції: "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".  
Враховано   центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;  
29. Державний департамент страхового фонду документації (далі - Державний Департамент СФД);   -46- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 3 частини 2 статті 5 вилучити текст "(далі- Державний департамент СФД)".  
Враховано   Державний департамент страхового фонду документації;  
30. міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, у складі яких за необхідності діють відповідні служби (підрозділи) страхового фонду документації;   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 2, пункт 3. Виключити текст "за необхідності".  
Відхилено   міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади i органи місцевого самоврядування, у складі яких за необхідності діють відповідні служби (підрозділи) з питань створення та ведення страхового фонду документації;  
    -48- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 4 частини 2 статті 5 після слів "відповідні служби (підрозділи) доповнити словами " з питань створення та ведення".  
Враховано    
    -49- Шаров І.Ф.
Абз.1 ч.4 ст.5 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "i органи місцевого самоврядування".  
Враховано    
31. науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства та організації, що підпорядковані МНС України і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації;   -50- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У абзаці 5 частини 2 статті 5 слова "що підпорядковані МНС України" замінити словами "що підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації;"  
Враховано   науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства та організації, що підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації України;  
32. підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, які створюють та використовують страховий фонд документації.   -51- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У абзаці 6 частини 2 статті 5 слово "створюють" замінити словом "формують"  
Враховано   підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, які формують та використовують страховий фонд документації України.  
33. Організаційна структура Державної системи страхового фонду документації визначається Кабінетом Міністрів України за поданням МНС України.   -52- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 3 статті 5 виключити.  
Враховано    
34. Державний департамент СФД у своїй діяльності керується Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.   -53- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 4 статті 5 виключити.  
Враховано    
35. Науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства та організації, що підпорядковані МНС України і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації, є юридичними особами, мають печатку зі своїм найменуванням, штампи, рахунки в банках і діють на підставі Положень (Статутів), які затверджуються МНС України.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 5. Виключити текст "(Статутів)".  
Відхилено    
    -55- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Частину 5 статті 5 виключити.  
Враховано    
    -56- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Десятий абзац статті 5 пропоную викласти у такій редакції: "Науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства та організації, що підпорядковані МНС України і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації, є юридичними особами, мають печатку зі своїм найменування, штампи, рахунки в банках і діють на підставі Положень (Статутів), які узгоджуються з Державним департаментом СФД і затверджуються МНС України".  
Відхилено    
36. Організаційні структури галузевих служб (підрозділів) визначаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і керуються у своїм діяльності Положеннями (Статутами), затвердженими ними.   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 6. Виключити текст "(Статутами)".  
Відхилено    
    -58- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 6 статті 5 виключити.  
Враховано    
    -59- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До останнього та передостаннього абзаців статті 5 пропоную дописати, що Положення (Статути), якими керуються у своїй діяльності організаційні структури, що входять до складу суб`єктів Державної системи страхового фонду документації, повинні бути узгоджені з Державним департаментом СФД.  
Відхилено    
37. Організаційні структури регіональних (обласних) служб (підрозділів) страхового фонду документації України визначаються відповідними державними адміністраціями разом з місцевими органами самоврядування і керуються у своїй діяльності Положеннями (Статутами), затвердженими ними.   -60- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 7. Виключити текст "разом з місцевими органами самоврядування", а також - текст "(Статутами)".  
Враховано    
    -61- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 7 статті 5 виключити.  
Враховано    
38. Стаття 6. Міністерство України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи   -62- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 6 викласти у такій редакції: "Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"  
Враховано   Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
39. МНС України є головним (провідним) органом влади у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та функціонування Державної системи страхового фонду документації, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління та несе відповідальність за її стан і розвиток.   -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1. Виключити текст "(провідними)", а текст "дорученою йому" замінити текстом "цією".  
Відхилено   Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи є головним органом виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації.  
40. МНС України забезпечує створення, функціонування та розвиток Державної системи страхового фонду документації, спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань створення страхового фонду документації.   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 2. Текст "з питань створення" замінити текстом "щодо створення та діяльності".  
Відхилено    
    -65- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 6 викласти у новій редакції: "Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи є головним органом виконавчої влади, щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації."  
Враховано    
41. Стаття 7. Державний департамент страхового фонду документації   -66- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 7 викласти у такій редакції: "Повноваження Державного департаменту страхового фонду документації".  
Враховано   Стаття 6. Повноваження Державного департаменту страхового фонду документації  
42. Державний департамент СФД є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС України, підпорядкований йому і у межах своєї компетенції здійснює реалізацію єдиної державної політики у сфері створення та функціонування Державної системи страхового фонду документації.   -67- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1. Текст "урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС України, підпорядкований йому і" замінити текстом "структурними підрозділом МНС України, який".  
Відхилено   Державний департамент страхового фонду документації є урядовим органом державного управління, який діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядкований йому і в межах своєї компетенції здійснює реалізацію цієї політики.  
    -68- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 7 частини 1 слово "урядовий" виключити.  
Відхилено    
    -69- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У тексті закону слова частини 1 статті 7 і далі по тексту "Державний департамент СФД" замінити словами "Державний департамент страхового фонду документації". У статті 7 частини 1 слова "МНС України, підпорядкований йому і у межах своєї компетенції здійснює реалізацію єдиної державної політики у сфері створення та функціонування Державної системи страхового фонду документації." замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"  
Враховано    
43. Основними завданнями Державного департаменту СФД є:      Основними завданнями Державного департаменту страхового фонду документації є:  
44. - здійснення контролю за формуванням страхового фонду документації, його веденням, утриманням і видачею користувачам документів для забезпечення потреб мобілізаційної підготовки та сталого функціонування економіки держави, відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення, проведення аварійно-рятувальних та відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій;   -70- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзаци 2 частини 2 статті 7 викласти у такій редакції: "координація та контроль за формуванням страхового фонду документації України, його веденням, утриманням і видачею користувачам документів страхового фонду;"  
Враховано   координація та контроль за формуванням страхового фонду документації України, його веденням, утриманням і видачею користувачам документів страхового фонду;  
45. - ведення державного Реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;   -71- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 3 частини 2 статті 7 слова "державного Реєстру" замінити словами "Державного реєстру", абзац 3 частини 2 статті 6 вважати абзацом 4.  
Враховано   ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації;  
    -72- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
згідно з пропозицією до статті 13, частину 2 статті 7 доповнити абзацом 3 такого змісту: "ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації"  
Враховано    
46. - забезпечення своєчасного накопичення документів страхового фонду, пов'язаних з унікальними документальними пам'ятками, об'єктами, занесеними до державних реєстрів національного культурного надбання, пам'ятками містобудування, архітектури та історії;   -73- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 4 частини 2 статті 7 виключити.  
Враховано   ведення Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;  
47. - організація проведення науково-дослідних робіт у сфері формування та зберігання страхового фонду документації.      організація проведення науково-дослідних робіт у сфері формування та зберігання страхового фонду документації України.  
48. Державний департамент СФД відповідно до покладених на нього завдань:   -74- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3. Перше речення після тексту "покладених на нього завдань" доповнити текстом "у межах своїх повноважень".  
Відхилено   Державний департамент страхового фонду документації відповідно до покладених на нього завдань:  
49. - узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення і вносить їх на розгляд Міністра з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;   -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 1. Виключити текст "з питань, що належать до його компетенції".  
Відхилено   узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення і вносить їх на розгляд центральному органу виконавчої влади, якому він підпорядковується;  
    -76- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 2 частини 3 статті 7 слова "Міністра з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, якому він підпорядковується"  
Враховано    
50. - у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 2. Виключити текст "у межах своїх повноважень".  
Відхилено   у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;  
51. - визначає функції суб'єктів Державної системи страхового фонду документації і координує їх діяльність з питань реалізації державної політики у сфері створення і функціонування цієї системи;   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 3. Виключити текст "з питань реалізації держаної політики у сфері створення і функціонування цієї системи".  
Відхилено    
    -79- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 4 частини 3 статті 7 виключити.  
Враховано    
52. - бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку Державної системи страхового фонду документації, а також заходів, спрямованих на реалізацію цих програм в усіх галузях економіки;   -80- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 5 частини 3 статті 7 слова "в усіх галузях економіки" виключити.  
Враховано   бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку державної системи страхового фонду документації, а також заходів, спрямованих на реалізацію цих програм;  
53. - в межах своєї компетенції вносить до МНС України пропозиції до щорічних проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, державного бюджету України;   -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 5. Виключити текст "в межах своєї компетенції", а також текст "щорічних", а текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету".  
Враховано   вносить центральному органу виконавчої влади, якому він підпорядкований, пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України;  
    -82- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 6 частини 3 статті 7 слова "до МНС України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, якому він підпорядкований"  
Враховано    
54. - здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації;   -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 6. Текст "у сфері створення" замінити текстом "щодо створення та діяльності".  
Відхилено   здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції стосовно юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації України;  
    -84- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 7 чистини 3 статті 7 слова "щодо фізичних та " замінити словом "стосовно".  
Враховано    
55. - здійснює методичне керівництво з питань створення та використання страхового фонду документації центральними і місцевими органами виконавчої влади, відповідними підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, військовими формуваннями, які створюють та використовують страховий фонд документації;   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3. Пункт 7 після тексту "органами виконавчої влади" доповнити текстом ", органами місцевого самоврядування".  
Враховано   здійснює методичне керівництво з питань створення та використання страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, які формують та використовують страховий фонд документації України;  
    -86- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 8 частини 3 статті 7 слово створюють" замінити словом "формують", слова "військовими формуваннями" і далі по тексту виключити.  
Враховано    
56. - координує роботу і здійснює методичне керівництво з питань створення страхового фонду документації на техногенно та екологічно небезпечні об'єкти України відповідно до державного Реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;   -87- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 9 частини 7 статті 7 слова "державного Реєстру" замінити словами "Державного реєстру"  
Враховано   координує роботу і здійснює методичне керівництво з питань створення страхового фонду документації на техногенно та екологічно небезпечні об'єкти України відповідно до Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;  
57. - забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи зі створення і довгочасного зберігання страхового фонду документації;   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 9. Слово "довгочасного" замінити словом "довгострокового".  
Враховано   забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи зі створення і довгострокового зберігання страхового фонду документації України;  
58. - здійснює контроль за виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування щодо створення та ведення страхового фонду документації України;   -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3. Пункт 10 після тексту "місцевого самоврядування" доповнити текстом "вимог законодавства", а текст "органами місцевого самоврядування" перенести після тексту "органами виконавчої влади"  
Враховано   здійснює контроль за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, вимог законодавства щодо створення та ведення страхового фонду документації України;  
    -90- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
17 абзац статті 7 пропоную викласти у такій редакції: "здійснює контроль за виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування заходів щодо створення та ведення страхового фонду документацій України".  
Враховано    
59. - організовує виконання науково-технічних програм і планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забезпечення сталого функціонування Державної системи страхового фонду документації;   -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3. Пункти 11 і 12 об'єднати  
Відхилено   організовує виконання науково-технічних програм і планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забезпечення сталого функціонування державної системи страхового фонду документації;  
60. - розробляє відповідні галузеві нормативи, механізм їх впровадження;   -92- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 13 частини 3 статті 7 виключити.  
Враховано    
61. - вирішує у межах своєї компетенції питання забезпечення готовності функціонування Державної системи страхового фонду документації в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій;   -93- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 13. Виключити текст "у межах своєї компетенції", а текст "особливого періоду та надзвичайних ситуацій" замінити текстом "введення воєнного чи надзвичайного стану, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації"  
Враховано частково   вирішує питання забезпечення готовності функціонування державної системи страхового фонду документації в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій;  
62. - розробляє проекти нормативно-правових актів з питань функціонування Державної системи страхового фонду документації;   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 15. Виключити текст "відповідно до своєї компетенції"  
Відхилено   розробляє проекти нормативно-правових актів з питань функціонування державної системи страхового фонду документації;  
63. - бере участь у підготовці міжнародних договорів України відповідно до своєї компетенції;      бере участь у підготовці міжнародних договорів України відповідно до своєї компетенції;  
64. - організовує підготовку спеціалістів для забезпечення функціонування Державної системи страхового фонду документації;      організовує підготовку спеціалістів для забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації;  
65. - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері Державної системи страхового фонду документації;   -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 17. Виключити текст "у межах своїх повноважень"  
Відхилено   забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері державної системи страхового фонду документації;  
66. - забезпечує та здійснює контроль у межах своєї компетенції за додержанням авторських прав на інтелектуальну власність, за збереженням державної та іншої передбаченої законом таємниці;   -96- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 18. Текст "у межах своєї компетенції за додержанням" замінити текстом "за захистом передбачених законом", а текст "на інтелектуальному власність" - виключити  
Відхилено   забезпечує та здійснює контроль у межах своєї компетенції за додержанням авторських прав на інтелектуальну власність, за збереженням державної та іншої передбаченої законом таємниці.  
67. - здійснює у межах, визначених МНС України, функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МНС України, і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації.   -97- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 20 частини 3 статті 7 виключити  
Враховано    
68. Державний департамент СФД у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та міcцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7. Частину 4 після тексту "органами виконавчої влади" доповнити текстом ", Радою Міністрів Автономної Республіки Крим", а текст "іноземних держав" замінити текстом "інших держав"  
Враховано   Державний департамент страхового фонду документації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.  
69. Стаття 8. Бази зберігання страхового фонду документації України      Стаття 7. Бази зберігання страхового фонду документації України  
70. Бази зберігання страхового фонду документації України забезпечують накопичення документів страхового фонду документації, їх облік, ведення та довгочасне і надійне зберігання, виконують оперативне забезпечення користувачів документами.   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1. Слово "довгочасне" замінити словом "довгострокове".  
Враховано   Бази зберігання страхового фонду документації України забезпечують накопичення документів страхового фонду документації, їх облік, ведення та відтворення з метою оперативного забезпечення користувачів документами.  
    -100- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У статті 8 частини 1 слова "довгострокове і надійне зберігання, виконують оперативне" замінити словами " відтворення з метою оперативного".  
Враховано    
71. Бази зберігання страхового фонду документації України повинні розташовуватися у спорудах підвищеного захисту. Роботи щодо обліку, зберігання, схоронності, використання, передачі, транспортування носіїв інформації повинні виконуватися з додержанням вимог чинного законодавства про державну та іншу таємницю, а також вимог про технічний захист інформації.   -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 2. Слово "охоронності" замінити словом "охорони"  
Відхилено   Бази зберігання страхового фонду документації України повинні розташовуватися у спорудах посиленого захисту. Роботи щодо обліку, зберігання, використання, передачі, транспортування носіїв інформації повинні виконуватися з додержанням вимог чинного законодавства про державну та іншу таємницю, а також вимог щодо технічного захисту інформації.  
    -102- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
А частині 2 статті 8 слова "підвищеного", "про технічний захист інформації" замінити відповідно словами "посиленого", "щодо технічного захисту інформації".  
Враховано    
72. Для термінового оперативного забезпечення користувачів необхідними документами пункти управління баз зберігання забезпечуються відповідними системами зв'язку.      Для термінового оперативного забезпечення користувачів необхідними документами пункти управління баз зберігання забезпечуються відповідними системами зв'язку.  
73. Бази зберігання страхового фонду документації України підпорядковані МНС України, їх Статути затверджуються Міністром з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.   -103- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 4. Текст "їх Статути" замінити текстом "Положення про них".  
Відхилено   Бази зберігання страхового фонду документації України підпорядковані Державному департаменту Страхового фонду документації і діють на підставі Статутів, затверджених головою Державного департаменту страхового фонду документації.  
    -104- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 4 статті 8 викласти у такій редакції "Бази зберігання страхового фонду документації України підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації і діють на підставі Статутів, затверджених головою Державного департаменту страхового фонду документації"  
Враховано    
74. Стаття 9. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України      Стаття 8. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України  
75. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України у межах своїх повноважень прогнозують та розробляють концептуальні основи і проекти державних програм розвитку Державної системи страхового фонду документації, нормативні документи, надають методичну допомогу міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у розробленні галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації, вирішують науково-технічні завдання щодо формування, ведення і використання страхового фонду документації.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Текст "нормативні документи" замінити текстом "нормативно-правових актів"  
Враховано частково   Науково-дослідні установи страхового фонду документації України у межах своїх повноважень прогнозують та розробляють концептуальні основи і проекти державних програм розвитку державної системи страхового фонду документації, нормативно-правових актів, надають методичну допомогу міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у розробленні галузевих та обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації України, вирішують науково-технічні завдання щодо формування, ведення і використання страхового фонду документації України.  
    -106- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В статті 9 частини 1 слова "регіональних програм формування страхового фонду документації" замінити словами "обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації України"  
Враховано    
76. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України підпорядковані МНС України і їх Статути (Положення) затверджуються Міністром з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.   -107- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 2. Текст "їх Статути (Положення)" замінити текстом "Положення про них"  
Відхилено   Науково-дослідні установи страхового фонду документації України підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації і діють на підставі статутів (положень), затверджених головою Державного департаменту страхового фонду документації.  
    -108- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Останній абзац статті 9 викласти у такій редакції: "Науково-дослідні установи страхового фонду документації України підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації і діють на підставі Статутів (Положень), затверджених головою Державного департаменту страхового фонду документації"  
Враховано    
77. Стаття 10. Підприємства страхового фонду документації України      Стаття 9. Підприємства страхового фонду документації України  
78. МНС України відповідно до чинного законодавства України створює підприємства страхового фонду документації України, які йому підпорядковані.   -109- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 1. Текст "чинного законодавства України" замінити текстом "закону"  
Відхилено    
    -110- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 1 статті 10 виключити.  
Враховано    
79. Підприємства страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом і здійснюватись за наявності відповідного дозволу (ліцензії).   -111- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У частині 2 статті 10 слово (ліцензій) виключити.  
Враховано   Підприємства страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом і здійснюватись за наявності відповідного дозволу.  
80. Підприємства страхового фонду документації України діють на основі Статуту (Положення), який затверджується Міністром з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.   -112- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 3. Текст "Статуту (Положення) який "замінити текстом "Положення, яке"  
Відхилено   Підприємства страхового фонду документації України діють на основі статуту, який затверджується головою Державного департаменту страхового фонду документації.  
    -113- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 10 останній абзац виключити як такий, що повторює положення статті 5, або виключити абзац 5 статті 5.  
Враховано частково    
    -114- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 3 статті 10 викласти у такій редакції: "Підприємства страхового фонду документації України діють на основі Статуту, який затверджується головою Державного департаменту страхового фонду документації".  
Враховано    
81. Розділ 3. Формування, ведення та використання страхового фонду документації України      Розділ ІІІ. ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ  
82. Стаття 11. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України      Стаття 10. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
83. Страховий фонд документації України формується міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, спеціальними установами та організаціями, які є суб'єктами Державної системи страхового фонду документації.   -115- Шаров І.Ф.
Ч.1 ст.11 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "i органами місцевого самоврядування".  
Відхилено   Страховий фонд документації України формується підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, спеціальними установами, підприємствами страхового фонду документації, які є суб'єктами державної системи страхового фонду документації.  
    -116- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 1 статті 11 викласти у новій редакції: "Страховий фонд документації України формується підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, спеціальними установами, підприємствами страхового фонду документації, які є суб'єктами державної системи страхового фонду документації."  
Враховано    
    -117- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Перший абзац статті 11 пропоную викласти у такій редакції: "Страховий фонд документації України формується суб`єктами Державної системи страхового фонду документації".  
Відхилено    
84. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України установлені окремими Положеннями щодо страхового фонду документації України; чинними міждержавними та державними стандартами України, іншими нормативними документами системи "Страховий фонд документації", затвердженими у встановленому порядку.   -118- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 2. Текст "міждержавними" замінити текстом "в Україні міждержавними стандартами", текст "нормативними документами" замінити текстом "нормативно-правовими актами", а текст "затвердженими у встановленому порядку" - виключити.  
Враховано частково   Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України встановлюються положеннями, іншими нормативно-правовими актами та державними стандартами України.  
    -119- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 2 статті 11 викласти у такій редакції: "Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України встановлено Положеннями, іншими нормативно-правовими актами та державними стандартами України."  
Враховано    
85. Порядок і правила формування, ведення та використання галузевих та регіональних (обласних) страхових фондів документації установлені окремими Положеннями про відповідні страхові фонди документації, іншими нормативними документами страхового фонду документації, затвердженими у встановленому порядку.   -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 3. Текст "нормативними документами" замінити текстом "нормативно-правовими актами", а текст, затвердженими у встановленому порядку" - виключити.  
Враховано    
    -121- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 3 статті 11 виключити як таку, що повторює норму , встановлену частиною 2 цієї статті.  
Враховано    
86. Галузеві, регіональні (обласні) страхові фонди документації підлягають обов'язковій державній реєстрації у Державному департаменті СФД.      Галузеві, обласні (регіональні) страхові фонди документації підлягають обов'язковій державній реєстрації у Державному департаменті страхового фонду документації.  
87. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України, що містить державну та іншу, передбачену законодавством таємницю, здійснюється згідно з вимогами законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.   -122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 5. Після тексту "та іншу, передбачену" слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України, що містять державну та іншу передбачену законом таємницю, здійснюються згідно з вимогами законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.  
88. Стаття 12. Формування страхового фонду документації України      Стаття 11. Формування страхового фонду документації України  
89. За призначенням страховий фонд документації України поділяється на:      За призначенням страховий фонд документації України поділяється на:  
90. страховий фонд документації для організації виробництва військової та іншої продукції оборонного і мобілізаційного призначення;   -123- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзац і2 частини 1 статті 12 слова " і мобілізаційного призначення" замінити словами "мобілізаційного і господарського призначення", а слова "військової та іншої продукції" вилучити.  
Враховано   страховий фонд документації для організації виробництва оборонного, мобілізаційного і господарського призначення;  
91. страховий фонд документації для проведення аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій;   -124- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 3 частини 1 статті 12 слова "при ліквідації" замінити словами "під час ліквідування".  
Враховано   страховий фонд документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій;  
92. страховий фонд документації для відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків;      страховий фонд документації для відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків;  
93. страховий фонд документації для відновлення об'єктів, які є національним надбанням, та збереження документації, яка є національною, науковою, культурною та історичною спадщиною.   -125- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 5 частити 1 статті 12 викласти у новій редакції: "страховий фонд документації для збереження документів на об'єкти культурної спадщини."  
Враховано   страховий фонд документації для збереження документів на об'єкти культурної спадщини.  
94. Формування страхового фонду документації України провадиться на плановій основі шляхом розроблення і реалізації галузевих і регіональних програм.   -126- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В частині 2 статті 12 слова "галузевих і регіональних програм" замінити словами "галузевих і обласних (регіональних) програм".  
Враховано   Формування страхового фонду документації України провадиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих і обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації.  
95. Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на озброєння та військову техніку, вироби та об'єкти є: мобілізаційні плани; державне оборонне замовлення; номенклатура виробів відповідних галузей економіки; переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків; реєстри техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, які розробляються органами виконавчої влади.   -127- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частина 3 статті 12 викласти у такій редакції: "Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на озброєння та військову техніку, вироби та об'єкти є відповідно: мобілізаційні плани, державне оборонне замовлення; номенклатура виробів, переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, реєстри техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, що розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади."  
Враховано   Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на озброєння та військову техніку, вироби та об'єкти є відповідно: мобілізаційні плани, державне оборонне замовлення; номенклатура виробів, переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, реєстри техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, що розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади.  
96. Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на пам'ятки історії і культури є документи державного обліку пам'яток містобудування, архітектури і історії, рухомих пам'яток історії та культури: Державний реєстр національного культурного надбання; державні реєстри, описи, переліки та каталоги пам'яток історії і культури тощо.   -128- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П.4 ст.12 після слова "описі" доповнити словом "схеми" i далі за текстом.  
Враховано   Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на об'єкти культурної спадщини є Державний реєстр нерухомих пам'яток України, описи, схеми, переліки і каталоги історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, тощо.  
    -129- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 4 статті 12 викласти у новій редакції: "Основою для планування робіт з формування страхового фонду документації на об'єкти культурної спадщини є Державний реєстр нерухомих пам'яток України, описи, схеми, переліки і каталоги історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, тощо."  
Враховано    
97. Поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів здійснюється лише за умов закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідним актами, які видає Державний департамент СФД.   -130- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Пункт 5 статті 12 після слова "будівництвом" доповнити словам "(реконструкцією)".  
Враховано   Поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів здійснюється лише за умов закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідними актами, які видає Державний департамент страхового фонду документації.  
98. Поставку документації для формування страхового фонду документації України здійснюють підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, відповідно до затверджених галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації, фізичні особи (за їх бажанням) та інші постачальники або утримувачі правдників документів.   -131- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П.6 ст.12 після слів "...фонду документації" доповнити словами "за рахунок власних коштів" i далі за текстом.  
Відхилено   Постачання документації для формування страхового фонду документації України здійснюють підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, відповідно до затверджених галузевих та обласних (галузевих) програм створення страхового фонду документації, інші постачальники або утримувачі оригіналів документів.  
    -132- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У пункті 6 статті 12 слова "поставку", "галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації, фізичні особи (за їх бажанням), та", "правдників" замінити відповідно словами "постачання", "галузевих та обласних (галузевих) програм створення страхового фонду документації,", "оригіналів".  
Враховано    
99. Стаття 13. Ведення страхового фонду документації України      Стаття 12. Ведення страхового фонду документації України  
100. Ведення страхового фонду документації України передбачає забезпечення відповідності документів страхового фонду правднику діючої документації, їх довгочасне зберігання, переведення на архівне зберігання або анулювання.   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1. Слово "довгочасне" замінити словом "довгострокове"  
Враховано   Ведення страхового фонду документації України передбачає забезпечення відповідності документів страхового фонду оригіналу діючої документації, їх довгострокове зберігання, переведення на архівне зберігання або анулювання.  
101. З метою виконання функції ведення страхового фонду документації України постачальники документації разом із спеціальними установами страхового фонду документації забезпечують своєчасне внесення змін до документів страхового фонду.      З метою виконання функції ведення страхового фонду документації України постачальники документації разом із спеціальними установами страхового фонду документації забезпечують своєчасне внесення змін до документів страхового фонду.  
102. В залежності від перспективи подальшого використання документів страхового фонду постачальники та Державний департамент СФД приймають рішення про анулювання носіїв інформації.   -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 3. Після тексту "департамент СФД" текст "приймають" замінити текстом "можуть прийняти".  
Відхилено   Залежно від перспективи подальшого використання документів страхового фонду постачальники та Державний департамент страхового фонду документації приймають рішення про анулювання носіїв інформації. Стаття 13. Державний реєстр документів страхового фонду документації Документи страхового фонду документації заносяться до Державного реєстру документів страхового фонду документації. Ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації здійснює Державний департамент страхового фонду документації. Положення про ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації затверджує Кабінет Міністрів України.  
    -135- Шаров І.Ф.
В ч.3 ст.13 замість слова "В залежності" записати "Залежно".  
Відхилено    
    -136- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Проект необхідно доповнити статтею "Державний реєстр страхового фонду документації України" такого змісту: "Всі документи страхового фонду документації заносяться до Державного реєстру, ведення якого здійснює Держцентр СФД згідно з Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -137- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Проект Закону доповнити новою статтею 14 такого змісту: "Стаття 14. Державний реєстр документів страхового фонду документації Документи страхового фонду документації заносяться до Державного реєстру документів страхового фонду документації. Ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації здійснює Державний департамент страхового фонду документації. Положення про ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації затверджує Кабінет Міністрів України." Відповідно змінивши нумерацію наступних статей.  
Враховано    
103. Стаття 14. Контроль за формуванням та веденням страхового фонду документації України      Стаття 14. Контроль за формуванням та веденням страхового фонду документації України  
104. Контроль за додержанням законодавства України, у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами Державної системи страхового фонду документації здійснює Державна технічна інспекція страхового фонду документації.   -138- Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Контроль за формуванням та веденням страхового фонду документації України Контроль за додержанням законодавства України у сфері форсування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами Державної системи страхового фонду документації здійснює Державний департамент страхового фонду документації. Порядок проведення перевірок визначається відповідними нормативно-правовими актами".  
Враховано редакційно   Контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами державної системи страхового фонду документації здійснює Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації. Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації діє у складі Державного департаменту страхового фонду документації. Голова Державного департаменту страхового фонду документації є Головним державним інспектором.  
105. Порядок інспекційних перевірок визначається відповідними нормативно-правовими актами.   -139- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 2 після слова "Порядок" доповнити текстом "проведення".  
Враховано   Порядок проведення інспекційних перевірок визначається відповідними нормативно-правовими актами.  
106. Положення про Державну технічну інспекцію страхового фонду документації затверджується Кабінетом Міністрів України.      Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації затверджує Кабінет Міністрів України.  
107. Стаття 15. Використання страхового фонду документації України      Стаття 15. Використання страхового фонду документації України  
108. Користувачами документів страхового фонду документації можуть бути:      Користувачами документів страхового фонду документації можуть бути:  
109. Президент України;   -140- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзаци 2, 3, 4 частини 1 статті 15 замінити новими абзацами 2 та 4 такого змісту: "центральні органи виконавчої влади; місцеві органи виконавчої влади;"  
Враховано   центральні органи виконавчої влади;  
110. Верховна Рада Україні;   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15. Частину 1 після пункту 3 доповнити пунктом: "органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування;"  
Враховано   органи влади Автономної Республіки Крим; місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування;  
    -142- Шаров І.Ф.
Ч.1 ст.15 доповнити словами "органи місцевого самоврядування".  
Враховано    
111. органи виконавчої влади всіх рівнів;       
112. юридичні та фізичні особи - постачальники документації.   -143- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
П`ятий абзац статті 15 пропоную викласти у такій редакції: "юридичні та фізичні особи".  
Відхилено   юридичні особи - постачальники документів.  
    -144- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В 5 абзаці статті 15 слова "та фізичні" виключити.  
Враховано    
113. Використання страхового фонду документації України здійснюється:      Використання страхового фонду документації України здійснюється:  
114. в умовах особливого періоду - згідно з мобілізаційними планами;      в умовах особливого періоду - згідно з мобілізаційними планами;  
115. в період ліквідації надзвичайних ситуацій - за запитами відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади;   -145- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 3 частини 2 статті 15 слова "в період ліквідації" замінити словами "під час ліквідування", абзац доповнити словами "органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування"  
Враховано   під час ліквідування надзвичайних ситуацій - за запитами відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;  
116. у мирний час - за запитами відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.   -146- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 4 частини 2 статті 15 слова "та фізичних" виключити, доповнити абзац після слів "центральних та місцевих органів виконавчої влади" словами "органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування"  
Враховано   у мирний час - за запитами відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб.  
117. Юридичні та фізичні особи, документація яких надавалась для виготовлення документів страхового фонду забезпечуються документами страхового фонду за прямими договорами з дотриманням законодавства щодо авторського права.   -147- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 3 статті 15 виключити.  
Враховано    
118. Запити щодо документації, що містить державну таємницю, задовольняються лише за наявності у споживача дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною та іншою передбаченою законом таємницею, а щодо споживачів - фізичних осіб   -148- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В частині 4 статті 15 слова "(ліцензії)", "право", "та іншої передбаченою законом", "а щодо споживачів - фізичних осіб" виключити, слово "споживача" замінити словом "користувача".  
Враховано   Запити щодо документації, що містить державну таємницю, задовольняються лише за наявності у користувача спеціального дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.  
119. - за наявності відповідного дозволу на доступ до конкретної інформації, що становить державну та іншу передбачену законом таємницю, та її носіїв.   -149- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 2 частини 4 статті 15 виключити  
Враховано    
120. Розділ 4. Обов'язки і права постачальників документів щодо формування страхового фонду документації України і користувачів документами страхового фонду документації   -150- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У назві розділу ІV слово "щодо" замінити прийменником "з".  
Враховано   Розділ ІV. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДОКУМЕНТІВ З ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ І КОРИСТУВАЧІВ ДОКУМЕНТАМИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
121. Стаття 16. Обов'язки постачальників документів      Стаття 16. Обов'язки постачальників документів  
122. Постачальник документів з метою формування страхового фонду документації України зобов'язаний постачати документи до підприємств страхового фонду документації України у відповідності з Положеннями та іншими нормативно-правовими актами, які визначають і регламентують питання формування та ведення страхового фонду документації України, затвердженими Кабінетом Міністрів України, чинними міждержавними та державними стандартами України, іншими нормативними документами системи "Страховий фонд документації", затвердженими у встановленому порядку.   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 1. Слово "міждержавними" замінити текстом "в Україні міждержавними стандартами", текст "нормативними документами" замінити текстом "нормативно-правовими актами", а текст", затвердженими у встановленому порядку" - виключити  
Враховано частково   Постачальник документів з метою формування страхового фонду документації України зобов'язаний постачати документи відповідно до вимог чинного законодавства України, державних стандартів України, які визначають і регламентують питання формування та ведення страхового фонду документації України.  
    -152- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 1 статті 16 викласти у такій редакції: "Постачальник документів з метою формування страхового фонду документації України зобов'язаний постачати документи відповідно до вимог чинного законодавства України, державних стандартів України, які визначають і регламентують питання формування та ведення страхового фонду документації України."  
Враховано    
    -153- Шаров І.Ф.
В ч.1 ст.16 замість слова "у відповідності" записати "відповідно до Положень та інших нормативно-правових актів".  
Враховано частково    
123. Постачальник визначає достатній комплект документації на виріб, об'єкт, пам'ятку історії та культури і несуть відповідальність за його повноту.   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 2. Слово "несуть" замінити словом "несе"  
Враховано   Постачальник визначає достатній комплект документації на виріб, об'єкт, пам'ятку історії та культури і несе відповідальність за його повноту.  
124. Стаття 17. Права постачальників документів      Стаття 17. Права постачальників документів  
125. Постачальник документів і їх розробник (автор) мають право на гарантії охорони прав інтелектуальної власності, державної та іншої передбаченої законом таємниці, законних прав та інтересів власника та виробника у процесі формування, ведення та використання страхового фонду документації України у відповідності з законодавством України.   -155- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17. Текст "і їх розробітник (автор) мають право на гарантії охорони прав інтелектуальної власності", замінити тестом "відповідно до Закону має право на захист інтелектуальної власності".  
Відхилено   Постачальник документів і їх розробник (автор) мають право на гарантії охорони прав інтелектуальної власності, державної та іншої передбаченої законом таємниці, законних прав та інтересів власника та виробника у процесі формування, ведення та використання страхового фонду документації України відповідно до законодавства України.  
126. Стаття 18. Обов'язки користувачів документами страхового фонду документації      Стаття 18. Обов'язки користувачів документами страхового фонду документації  
127. Користувачі документами страхового фонду документації зобов'язані додержуватись законодавства України у сфері охорони прав на інтелектуальну власність та охорони державної чи іншої передбаченої законом таємниці. Виконувати вимоги та правила, що їх стосуються, які встановлені нормативними документами системи "Страховий фонд документації".   -156- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18. Текст "Виконувати вимоги та правила, що їх стосуються, які встановлені нормативними документами системи "Страховий фонд документації" замінити текстом ", а також виконувати вимоги встановлені нормативно-правовими актами Державної системи страхового фонду документації"  
Враховано   Користувачі документами страхового фонду документації зобов'язані додержуватись законодавства України у сфері охорони прав на інтелектуальну власність та охорони державної чи іншої передбаченої законом таємниці, а також виконувати вимоги чинного законодавства України, державних стандартів України, які визначають і регламентують питання використання страхового фонду документації України.  
    -157- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Речення 2 статті 18 замінити словами ", а також виконувати вимоги, чинного законодавства України, державних стандартів України, які визначають і регламентують питання використання страхового фонду документації України."  
Враховано    
128. Стаття 19. Права користувачів документами страхового фонду документації      Стаття 19. Права користувачів документами страхового фонду документації  
129. Користувач документами страхового фонду документації має право за умов виконання вимог статті 18 одержувати і використовувати документи страхового фонду у порядку, який встановлений у статті 15 цього Закону.   -158- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 19 викласти в іншій літературній редакції: "Користувачі документами страхового фонду документації мають право за умов виконання вимог, передбачених статтею 18 цього Закону одержувати і використовувати документи страхового фонду документації у порядку, визначеному статтею 15 цього Закону."  
Враховано   Користувачі документами страхового фонду документації мають право за умов виконання вимог, передбачених статтею 18 цього Закону, одержувати і використовувати документи страхового фонду документації у порядку, визначеному статтею 15 цього Закону.  
130. Розділ 5. Повноваження Верховної Ради України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування      Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
131. Стаття 20. Повноваження Верховної Ради України   -159- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 20 викласти у такій редакції: "Верховна Рада України"  
Враховано   Стаття 20. Верховна Рада України  
132. Верховна Рада України:      Верховна Рада України:  
133. формує і здійснює законодавче регулювання з питань функціонування Державної системи страхового фонду документації;   -160- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1, пункт 1. Текст "формує і" - виключити, після тексту "з питань" додати текст "створення і"  
Враховано   здійснює законодавче регулювання питань створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;  
    -161- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 2 частини 1 статті 20 прийменник "з" виключити.  
Враховано    
    -162- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1. Пункт 2 перенести до Статті 22  
Відхилено    
    -163- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 20 замість слів "формує і здійснює законодавче регулювання з питань" записати слова "здійснює законодавче забезпечення" і далі за текстом.  
Відхилено    
134. затверджує програми розвитку Державної системи страхового фонду документації;      затверджує державні програми розвитку державної системи страхового фонду документації;  
135. затверджує бюджетні асигнування (в т. ч. і валютні) на створення страхового фонду документації України та функціонування Державної системи страхового фонду документації;   -164- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1, пункт 3. Виключити текст " (в т.ч. і валютні)"  
Враховано   затверджує бюджетні асигнування на створення страхового фонду документації України та функціонування державної системи страхового фонду документації;  
136. здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів, виділених на створення та утримання страхового фонду документації України та функціонування Державної системи страхового фонду документації;   -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1. Пункт 5 виключити  
Відхилено   здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів, виділених на створення та утримання страхового фонду документації України та функціонування державної системи страхового фонду документації;  
137. здійснює контроль за дотриманням законодавства України з питань функціонування Державної системи страхового фонду документації.   -166- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 7 статті 20 виключити.  
Враховано    
138. Стаття 21. Повноваження Президента України   -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 21 виключити.  
Враховано    
139. Президент України:       
140. вживає необхідні заходи до забезпечення реалізації державної політики з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України.       
141. Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України   -168- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 22 викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів України".  
Враховано   Стаття 21. Кабінет Міністрів України  
142. Кабінет Міністрів України:      Кабінет Міністрів України:  
143. подає на затвердження до Верховної Ради України проекти програм розвитку Державної системи страхового фонду документації та бюджетні асигнування (в т.ч. валютні) на її реалізацію;   -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 1. Пункт 1 викласти у редакції: "подає до Верховної Ради України пропозиції щодо бюджетних асигнувань для створення, функціонування та розвитку Державної системи страхового фонду документації"  
Враховано   подає до Верховної Ради України пропозиції щодо бюджетних асигнувань для створення, функціонування та розвитку державної системи страхового фонду документації;  
144. визначає порядок фінансування робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України;      визначає порядок фінансування робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України;  
145. затверджує положення та інші нормативно-правові акти, які визначають і регламентують формування, ведення та використання страхового фонду документації України, галузевих (відомчих) та регіональних страхових фондів документації;   -170- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 1, пункт 3. Після тексту "затверджує положення та "слово "інші" замінити словом "приймає"  
Враховано   затверджує положення та приймає нормативно-правові акти, які визначають і регламентують формування, ведення та використання страхового фонду документації України, галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації;  
    -171- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 4 статті 22 слова "галузевих (відомчих) та регіональних страхових фондів документації" замінити словами "галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації;"  
Враховано    
146. здійснює контроль за створенням та функціонуванням Державної системи страхового фонду документації України;      здійснює контроль за створенням та функціонуванням державної системи страхового фонду документації;  
147. затверджує голову Державного департаменту СФД.      затверджує голову Державного департаменту страхового фонду документації.  
148. Стаття 23. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади   -172- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 23 викласти у такій редакції "Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади".  
Враховано   Стаття 22. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади  
    -173- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 23 пропоную додати таке положення: "затверджують Положення (Статути) організаційних структур галузевих служб (підрозділів)".  
Відхилено    
149. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:      Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:  
150. створюють галузеві страхові фонди документації України;   -174- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 2 статті 23 викласти у такій редакції: "створюють галузеві страхові фонди документації;".  
Враховано   створюють галузеві страхові фонди документації;  
151. визначають і затверджують номенклатуру виробів та переліки об'єктів, документація на які підлягає закладанню до страхового фонду документації України;      визначають і затверджують номенклатуру виробів та переліки об'єктів, документація на які підлягає закладанню до страхового фонду документації України;  
152. планують, координують та забезпечують фінансування та виконання робіт зі створення страхового фонду документації України підпорядкованими їм підприємствами відповідно до затверджених галузевих програм формування страхового фонду документації;   -175- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 4 статті 23 слово "формування" замінити словом "створення", а слово "галузевих" виключити.  
Враховано   планують, координують та забезпечують фінансування та виконання робіт з формування страхового фонду документації України підпорядкованими їм підприємствами відповідно до затверджених програм створення страхового фонду документації;  
153. контролюють виконання галузевих програм формування страхового фонду документації;   -176- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 5 статті 23 слова "формування" замінити словом "створення", а слово "галузевих" виключити. Абзац після слова "виконання" доповнити словами "розроблених ними".  
Враховано   контролюють виконання розроблених ними програм створення страхового фонду документації;  
154. забезпечують стійку систему управління у справі створення та використання страхового фонду документації України.   -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 5 частини 1 статті 23 викласти в такій редакції: "забезпечують стійку систему управління створенням та функціонуванням страхового фонду документації України".  
Відхилено   забезпечують стійку систему управління щодо створення страхового фонду документації.  
    -178- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 5 статті 23 викласти в такій редакції: "забезпечують стійку систему управління щодо створення страхового фонду документації України."  
Враховано    
155. Стаття 24. Повноваження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування   -179- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Назву статті 24 викласти у такій редакції: " Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування".  
Враховано   Стаття 23. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування  
    -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24. Назву статті після тексту "виконавчої влади," доповнити текстом "органами влади Автономної Республіки Крим".  
Враховано    
156. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:   -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24. Перше речення після тексту "виконавчої влади," доповнити текстом", органи влади Автономної Республіки Крим".  
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:  
157. створюють регіональні (обласні) страхові фонди документації України;   -182- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 2 статті 24 слова "регіональні (обласні)" замінити словами "обласні (регіональні)", слова " страхові фонди документації України" замінити словами "страхові фонди документації;"  
Враховано   створюють обласні (регіональні) страхові фонди документації;  
158. визначають та затверджують переліки техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, об'єктів і споруд систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків.   -183- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 3 статті 24 викласти у такій редакції: "визначають техногенно та екологічно небезпечні об'єкти, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків, пам'ятки історії та культури".  
Враховано   визначають техногенно та екологічно небезпечні об'єкти, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків, пам'ятки історії та культури;  
159. планують, координують і забезпечують фінансування робіт, пов'язаних з наданням документів на розташовані на території регіону (області) техногенно та екологічно небезпечні об'єкти, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків дня формування страхового фонду документації України;   -184- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 24 пропоную додати таке положення: "затверджують Положення (Статути) організаційних структур Регіональних (обласних) служб (підрозділів)".  
Відхилено   планують, координують і забезпечують фінансування робіт, пов'язаних з постачанням документів на розташовані на території регіону (області) техногенно та екологічно небезпечні об'єкти, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, пам'ятки історії та культури для формування страхового фонду документації України;  
    -185- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Абзац 4 статті 24 після слів "транспортних зв'язків" доповнити словами "пам'ятки історії та культури", слово "надання" замінити словом "постачання".  
Враховано    
160. контролюють виконання регіональних програм формування страхового фонду документації;   -186- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 5 статті 24 слова "регіональних програм" замінити словами "обласних (регіональних) програм".  
Враховано   контролюють виконання обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації.  
161. забезпечують стійку систему управління у справі створення та використання страхового фонду документації України.       
162. Розділ 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України      Розділ VІ. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ З ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ  
163. Стаття 25. Фінансування робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України   -187- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В назві статті 25 слова "зі створення" виключити.  
Враховано   Стаття 24. Фінансування робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
164. Джерелами фінансування робіт зі створення страхового фонду документації України і функціонування Державної системи страхового фонду документації є:   -188- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 1 частини 1 статті 25 слова "зі створення" замінити словами "з формування, ведення та використання", слова "і функціонування Державної системи" вилучити  
Враховано   Джерелами фінансування робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України є:  
165. кошти в межах, передбачених на ці цілі Законом України про Державний бюджет України;      кошти в межах, передбачених на ці цілі законом України про Державний бюджет України;  
166. інші джерела, не заборонені законодавством.   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25, частина 1, пункт 2. Текст "не заборонені законодавством" замінити текстом "передбачені законом"  
Враховано   інші джерела, передбачені законом.  
167. Фінансування Державного департаменту СФД науково-дослідних установ, спеціальних установ, підприємств та організацій, що підпорядковані МНС України і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації, здійснюється за рахунок державного бюджету.   -190- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У частині 2 статті 25 слова "що підпорядковані МНС України" замінити словами "що йому підпорядковані", доповнити частину словами "в межах коштів, передбачених на утримання страхового фонду документації України."  
Враховано   Фінансування Державного департаменту страхового фонду документації науково-дослідних установ, спеціальних установ, підприємств та організацій, що йому підпорядковані і виконують завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду документації України, здійснюється за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання страхового фонду документації України.  
168. Фінансування робіт зі створення страхового фонду документації України здійснюється щорічно у межах, передбачених галузевими, регіональними планами і програмами створення страхового фонду документації за рахунок бюджетів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.   -191- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 3 статті 25 викласти у такій редакції: " Фінансування робіт з формування страхового фонду документації України здійснюється щорічно: за рахунок міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних коштів підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) в межах, передбачених галузевими програмами створення страхового фонду документації; з бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) в межах, передбачених обласними (регіональними) програмами ." Статтю 25 доповнити новою частиною 4. "Формування страхового фонду документації України для організації виробництва продукції оборонного і мобілізаційного призначення, фінансується за рахунок Державного бюджету."  
Враховано   Фінансування робіт з формування страхового фонду документації України здійснюється щорічно: за рахунок міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних коштів підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) в межах, передбачених галузевими програмами створення страхового фонду документації; з бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) в межах, передбачених обласними (регіональними) програмами. Формування страхового фонду документації України для організації виробництва продукції оборонного і мобілізаційного призначення фінансується за рахунок державного бюджету.  
169. Міністерства, Уряд Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади під час складання проектів бюджетів передбачають видатки на фінансування створення регіональних (обласних) та галузевих страхових фондів документації.   -192- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25, частина 4. Текст "Уряд Автономної Республіки Крим" замінити текстом "Рада міністрів Автономної Республіки Крим".  
Враховано   Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим під час складання проектів бюджетів передбачають видатки на фінансування створення відповідних страхових фондів документації.  
    -193- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину 4 статті 25 викласти у новій редакції: "Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим під час складання проектів бюджетів передбачають видатки на фінансування створення відповідних страхових фондів документації."  
Враховано    
170. Витрати підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, щодо створення страхового фонду документації України включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)   -194- Волков О.М. (в.о. № 208)
Останній абзац статті 25 виключити.  
Відхилено   Витрати підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, на формування страхового фонду документації України включаються у собівартість продукції (робіт, послуг).  
171. Стаття 26. Платні послуги суб'єктів Державної системи страхового фонду документації      Стаття 25. Платні послуги суб'єктів державної системи страхового фонду документації  
172. Підприємства, установи і організації, які є суб'єктами Державної системи страхового фонду документації, надають за плату юридичним і фізичним особам послуги, пов'язані з використанням технічних засобів обробки інформації та її збереження. Оплата за послуги провадиться на основі контрактів (договорів), чи інших форм угод, передбачених законодавством України.   -195- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У частині 1 статті 26 слова "які є суб'єктами Державної системи страхового фонду документації" замінити словами "що підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації", слова "і фізичним" виключити.  
Враховано   Підприємства, установи і організації, що підпорядковані Державному департаменту страхового фонду документації, надають за плату юридичним особам послуги, пов'язані з використанням технічних засобів обробки інформації та її збереження. Оплата за послуги провадиться на основі контрактів (договорів) чи інших форм угод, передбачених законодавством України.  
173. Порядок надання послуг визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок надання послуг визначається Кабінетом Міністрів України.  
174. Стаття 27. Матеріально-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України      Стаття 26. Матеріально-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
175. З метою забезпечення матеріально-технічного оснащення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України підприємства Державної системи страхового фонду документації мають право:   -196- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст. 27 доповнити підпунктом такого змісту: - користуватися відповідними системами зв'язку, організаціями воєнізованої охорони, спеціального транспорту та іншими засобами на договірних засадах.  
Відхилено   З метою забезпечення матеріально-технічного оснащення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України підприємства державної системи страхового фонду документації мають право:  
176. створювати, використовувати системи зв'язку та телекомунікації галузевого і державного рівня, в тому числі і такі, що забезпечують конфіденційність передачі інформації;   -197- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
В абзаці 2 статті 27 слова "галузевого і державного рівня" виключити.  
Враховано   створювати, використовувати системи зв'язку та телекомунікації, у тому числі і такі, що забезпечують конфіденційність передачі інформації;  
177. володіти та користуватись, в тому числі на умовах оренди, проводними, супутниковими, радіорелейними засобами зв'язку та радіоканалами;      володіти та користуватись, у тому числі на умовах оренди, проводовими, супутниковими, радіорелейними засобами зв'язку та радіоканалами;  
178. мати воєнізовану відомчу охорону об'єктів;      мати воєнізовану відомчу охорону об'єктів;  
179. утримувати спеціалізований транспорт для перевезення комплектів документації на території України без огляду.   -198- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В останньому реченні статті 27 замість слів "без огляду" записати слова "без його огляду".  
Враховано   утримувати спеціалізований транспорт для перевезення комплектів документації на території України без його огляду.  
180. Розділ 7. Міжнародне співробітництво з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України      Розділ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ  
181. Стаття 28. Міжнародне співробітництво з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України      Стаття 27. Міжнародне співробітництво з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України  
182. Співробітництво України з іншими державами з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України здійснюється в частині обміну документами страхового фонду документації, науковою, методологічною інформацією та взаємної поставки технологій, устаткування у відповідності з загальними нормами міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -199- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 28 слово "методологічною" замінити на слово "методичною", а слова "згода на обов'язковість яких надана" - на слова "ратифікованих" і далі за текстом.  
Враховано   Співробітництво України з іншими державами з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України здійснюється в частині обміну документами страхового фонду документації, науковою, методичною інформацією та взаємної поставки технологій, устаткування відповідно до міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України.  
    -200- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У статті 28 слова "у відповідності з загальними нормами міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України." замінити словами "відповідно до міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України."  
Враховано    
183. Розділ 8. Відповідальність за порушення законодавства України про страховий фонд документації України      Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ  
184. Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства України про страховий фонд документації України      Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства України про страховий фонд документації України  
185. Порушення законодавства України про страховий фонд документації України тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством.   -201- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 29 викласти у такій редакції: "Порушення законодавства України про страховий фонд документації України тягне за собою відповідальність суб'єктів державної системи страхового фонду документації та інших юридичних і фізичних осіб, встановлену чинними законами України."  
Враховано   Порушення законодавства України про страховий фонд документації України тягне за собою відповідальність суб'єктів державної системи страхового фонду документації та інших юридичних і фізичних осіб, встановлену чинними законами України.  
186. Адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за порушення законодавства України про страховий фонд документації України несуть посадові особи, винні у незабезпеченні робіт щодо підготовки та направлення документації для формування страхового фонду документації, її якості та комплектності. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -202- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина 2. У першому реченні виключити текст "у вигляді штрафу". Друге речення виключити  
Враховано частково    
187. МНС України розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з страховим фондом документації України у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.       
188. Від імені органу, зазначеного у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:       
189. Голова Державного департаменту СФД та його заступники.   -203- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У останньому абзаці статті 29 після слова "право" виключити дві крапки і записати слова "Голова Державного департаменту СФД та його заступники"  
Відхилено    
190. Розділ 9. Прикінцеві положення   -204- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону."  
Враховано   Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.  
191. Стаття 30. Закон України "Про страховий фонд документації України" набуває чинності з дня його опублікування.   -205- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 30 виключити.  
Враховано    
    -206- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 30 наприкінці доповнити такою частиною: "Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набуття чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано частково