Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення доповнень до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення доповнень до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
2. 1. Частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N45, ст. 238; 1997 р., N47, ст. 294) доповнити пунктом 7 такого змісту:   -1- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пункт 1 викласти у такій редакції: 1. Частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 38, ст.560; 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 1999 р., №15, ст. 83, №18, ст.140 із змінами, внесеними Законом від 3 червня 1999р.) доповнити пунктом 10 такого змісту: "10) на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництво об'єктів інфраструктури тощо), але не більше, ніж на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у порядку, встановленому Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" інвестиційні проекти.  
Враховано   1. Частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №38, ст.560; 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 1999 р., №15, ст. 83, №18, ст.140 із змінами, внесеними Законом від 3 червня 1999р.) доповнити пунктом 10 такого змісту:  
3. "7) на визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва тощо) суб(єкти підприємницької діяльності, які за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором реалізують схвалені у встановленому законодавством України порядку інвестиційні проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області".      "10) на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництво об'єктів інфраструктури тощо), але не більше, ніж на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у порядку, встановленому Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" інвестиційні проекти.  
4. 2. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N21, ст. 156, N37, ст. 239, N38, ст. 250, N47, ст. 294, N51, ст.ст. 305, 307; 1998 р., N10, ст. 37, N17, ст. 83, N18, ст. 95, N20, ст. 100, N33, ст. 224) доповнити пунктом 11.23 такого змісту:   -2- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пункт 2 викласти у такій редакції: 2. Пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156, № 51, ст. 305; 1999 р., №5, ст. 83, №18, ст. 140 із змінами, внесеними Законом від 3 червня 1999р.) доповнити абзацом такого змісту: "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області оподаткування операцій з ввезення (пересилання) на території пріоритетного розвитку товарів та інших предметів здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області ".  
Враховано   2. Пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156, № 51, ст. 305; 1999 р., №5, ст. 83, №18, ст. 140 із змінами, внесеними Законом від 3 червня 1999р.) доповнити абзацом такого змісту:  
5. "11.23. Установити, що на 5 років звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності для реалізації за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором (контрактом) схвалених у встановленому законодавством України порядку інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області.      "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області оподаткування операцій з ввезення (пересилання) на території пріоритетного розвитку товарів та інших предметів здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області ".  
6. У разі відчуження зазначеного в абзаці першому цього пункту устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту податок на додану вартість справляється як при імпорті товарів".       
7. 3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст. 181; 1998 р., N10, ст. 35, N18, ст. 94):   -3- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пункт 3 викласти у такій редакції: 3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28; 1997 р., № 27, ст.181; 1998 р., № 10, ст. 35, № 18, ст. 94): "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області податок на прибуток суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цих територіях у порядку, визначеному Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області", інвестиційні проекти, справляється з урахуванням особливостей , встановлених цим Законом."  
Враховано   3. Пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28; 1997 р., № 27, ст.181; 1998 р., № 10, ст. 35, № 18, ст. 94; 1999 р., №15, ст. 83, №18, ст. 140 із змінами, внесеними Законом від 3 червня 1999р.) доповнити абзацом такого змісту:  
8. пункт 4.2 статті 4 доповнити новим підпунктом 4.2.15 такого змісту:       
9. "4.2.15. Сума інвестицій, одержана платником податку згідно із схваленим у встановленому законодавством України порядку інвестиційним проектом, що реалізується у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором (контрактом), у вигляді:      "Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області податок на прибуток суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цих територіях у порядку, визначеному Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області", інвестиційні проекти, справляється з урахуванням особливостей , встановлених цим Законом."  
10. коштів;       
11. матеріальних цінностей;       
12. нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо".       
13. У зв'язку з цим підпункти 4.2.15 і 4.2.16 вважати відповідно підпунктами 4.2.16 і 4.2.17;       
14. пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктом 7.13.2 такого змісту:       
15. "7.13.2. Звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток новоствореного, в тому числі у процесі реорганізації, підприємства на території пріоритетного розвитку в Луганській області, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США.   -4- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
В підпункті 7.13.2. слова "інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США" замінити на слова "інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 500 тисяч доларів США."  
Враховано редакційно . В Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяль-ності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області".   
16. З четвертого по шостий рік прибуток такого підприємства оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.       
17. Пільга, передбачена абзацом першим цього підпункту, застосовується з моменту отримання першого прибутку.       
18. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження передбаченої цим підпунктом інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити в повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному податковому періоді".   -5- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Доповнити проект Закону пунктом 4 у такій редакції: 4. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.259; 1999 р., №15, ст. 83, №18, ст. 140 140 із змінами, внесеними Законом від 3 червня 1999р.) доповнити частиною такого змісту: "На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області".  
Враховано   4. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.259; 1999 р., №15, ст. 83, №18, ст. 140 із змінами, внесеними Законом від 3 червня 1999р.) доповнити частиною такого змісту: "На період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області". II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.