Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект вноситься
 
   Проект
 
1. Кабінетом Міністрів України
 
      
2. Ю. ТИМОШЕНКО
 
      
3. Закон України
 
   Закон України
 
4. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих
 
5. актів України щодо спільної діяльності
 
   актів України щодо спільної діяльності
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
8. 1. Статтю 141 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144; 2007 р., № 12, ст. 106) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   1. Статтю 141 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18—22, ст. 144) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
9. «7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, крім майна, яке не використовується для здійснення основної діяльності.».
 
-1- Бондар О.М.
У частині 7 статті 141 Господарського кодексу України виключити слова «, крім майна, яке не використовується для здійснення основної діяльності.»
 
Враховано   «7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації. У разі внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна в спільну діяльність право державної власності на таке майно не припиняється і право спільної власності учасників не виникає»«.
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 141 Господарського кодексу України доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, крім майна, яке не використовується для здійснення основної діяльності. У разі внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна в спільну діяльність право державної власності на таке майно не припиняється й право спільної власності учасників не виникає», виключивши прийняте у 1 читанні доповнення абзацом частини 1 статті 1134 Цивільного кодексу України.
 
Враховано частково редакційно   
    -3- Шпенов Д.Ю.
Виключити нову частину сьому статті 141 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18-22, ст.. 144; 2007 р., № 12, ст.. 106).
 
Відхилено    
10. 2. Частину першу статті 1134 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) доповнити абзацом такого змісту:
 
      
11. «У разі внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна у спільну діяльність право державної власності на таке майно не припиняється і право спільної власності учасників не виникає.».
 
-4- Шпенов Д.Ю.
З частини першої статті 1134 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40-44, ст. 356) виключити новий абзац.
 
Враховано      
12. 3. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456):
 
   2. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2010 р., №48, ст.. 564):
 
13. 1) у частині другій статті 5:
 
   1) у частині другій статті 5:
 
14. доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
-5- Шпенов Д.Ю.
Пункт 17-1 частини другої статті 5 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456) вилучити.
 
Відхилено   доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
15. «17-1) затверджує типовий договір про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків;»;
 
-6- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 2 статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» пунктом 17-1 такого змісту:
«17-1) затверджує типовий договір про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному фонді яких частка держави складає не менш ніж 50 відсотків;». доповнити підпунктами «л» і «м» такого змісту:
 
Відхилено   «17-1) затверджує типовий договір про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків»;
 
16. пункт 18 доповнити підпунктами «л» і «м» такого змісту:
 
   пункт 18 доповнити підпунктами «л» і «м» такого змісту:
 
17. «л) укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Доповнити пункт 18 частини 2 статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» підпунктами «л» такого змісту:
«л) укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному фонді яких, частка держави складає не менш ніж 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;».
 
Відхилено   «л) укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;
 
    -8- Шпенов Д.Ю.
Виключити підпункти «л» і «м» пункту 18 частини 2 статті 5 нової редакції Закону України «Про управління об‘єктами державної власності».
 
Відхилено    
18. м) проведення аукціонів із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями;»;
 
   м) проведення аукціонів із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями»;
 
19. 2) пункт 20 статті 6 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 20 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
20. «20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких вони здійснюють, договори про спільну діяльність;»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
Пункт 20 статті 6 викласти в такій редакції:
«20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави складає не менш ніж 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких вони здійснюють, договори про спільну діяльність;».
 
Відхилено   «20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких вони здійснюють, договори про спільну діяльність»;
 
    -10- Шпенов Д.Ю.
Вилучити нову редакцію пункту 20 статті 6 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності».
 
Відхилено    
21. 3) пункт 1 статті 7 доповнити підпунктом «ї» такого змісту:
 
   3) пункт 1 частини першої статті 7 доповнити підпунктом «ї» такого змісту:
 
22. «ї) погоджує підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність;»;
 
-11- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 статті 7 доповнити підпунктом «ї» такого змісту:
«ї) погоджує підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави складає не менш ніж 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність;».
 
Відхилено   «ї) погоджує підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність»;
 
    -12- Шпенов Д.Ю.
Підпункт «ї» пункту 1 статті 7 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності» вилучити.
 
Відхилено    
23. 4) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
-13- Шпенов Д.Ю.
Вилучити із статті 13 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності» після частини першої нову частину другу.
 
Відхилено   4) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
24. «2. Вартість майна, що вноситься у спільну діяльність, учасником якої є державне підприємство, установа або організація, визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами законодавства про оцінку майна.
 
-14- Кармазін Ю.А.
Статтю 13 після частини 1 доповнити новою частиною 1-1 такого змісту:
«1-1. Вартість майна, що вноситься в спільну діяльність, учасником якої є державне підприємство, установа або організація, визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України бази оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами законодавства про оцінку майна.
Під час укладання договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави складає не менш ніж 50 відсотків, повинен становити більш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності, але не бути меншим ніж розмір частки державних підприємств, установ, організацій та цих господарських товариств», в іншому випадку можуть бути порушені інтереси держави, а розмір частки буде меншим ніж внесок.
 
Відхилено   «2. Вартість майна, що вноситься у спільну діяльність, учасником якої є державне підприємство, установа або організація, визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами законодавства про оцінку майна.
 
25. Під час укладання договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, повинен становити більш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності.».
 
   Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити більш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності».
 
26. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
27. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
28. Голова
 
   Голова
 
29. Верховної Ради України

   Верховної Ради України