Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься
 
      
2. народним
 
      
3. депутатом України
 
      
4. В.Р. Мойсиком
 
      
5. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
6. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами
 
-1- Чуднов В.М.
абзац другий статті 1 (назву статті 222 Кримінального кодексу України) викласти у такій редакції:
«Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами».
 
Відхилено   Про внесення зміни до статті 222 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Внести такі зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25, ст.131):
1. Статтю 222 викласти у такій редакції
«Стаття 222. Незаконне одержання фінансових ресурсів
1. Одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків шляхом надання громадянином-підприємцем, або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Реєстр.картка №
2. Ті самі дії, якщо вони вчиненні повторно, а так само, якщо діями з фінансовими ресурсами, одержаними у спосіб, передбачений частиною першою цієї статті, завдано великої матеріальної шкоди, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-2- Мойсик В.Р.
статтю першу законопроекту викласти в такій редакції:
«І. Статтю 222 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25, ст.131) викласти у такій редакції:
«Стаття 222. Незаконне одержання субсидії, субвенції, дотації або кредиту
1. Одержання громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності субсидії, субвенції, дотації або кредиту без мети обернення їх на свою користь чи на користь третіх осіб, вчинене шляхом обману, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або завдали великої матеріальної шкоди, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років»
 
Враховано   01. Статтю 222 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25 – 26, ст. 131) викласти в такій редакції
«Стаття 222. Незаконне одержання субсидії, субвенції, дотації або кредиту
1. Одержання громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності або громадянином - засновником (учасником) чи службовою особою суб’єкта господарської діяльності субсидії, субвенції, дотації або кредиту без мети обернення їх на свою користь чи на користь третіх осіб, вчинене шляхом обману, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або завдали великої матеріальної шкоди, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
9. 3. Завідомо незаконне одержання громадянином - підприємцем, або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності субсидій, субвенцій, дотацій чи кредитів внаслідок помилки або недбалості уповноважених на їх видачу осіб, що завдало великої матеріальної шкоди, якщо ці дії не передбачені частиною першої цієї статті, -
 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 1 статті 222 викласти в такій редакції: «1. Одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків шляхом надання громадянином-підприємцем, або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності, яка не мала право на їхнє одержання, завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам у разі відсутності ознак заволодіння чужим майном, –»
 
Враховано частково      
10. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
-4- Чуднов В.М.
абзаци 7 і 8 статті 1 розділу І виключити, оскільки сумнівною убачається пропозиція доповнити статтю 222 Кримінального кодексу України новою частиною, якою встановлюється відповідальність за злочин, який раніше не був передбачений КК.
 
Враховано      
11. 2. Абзац перший частини другої статті 212 після слів «у великих розмірах» доповнити словами «а так само надання особами, переліченими у частині першій цієї статті, завідомо неправдивої інформації з метою одержання пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності».
 
-5- Яворівський В.О.
доповнення до частини 2 статті 212 вилучити.
 
Враховано      
    -6- Чуднов В.М.
слова «а так само надання особами, переліченими у частині першій цієї статті, завідомо неправдивої інформації з метою одержання пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності» , якими доповнюється абзац перший частини другої статті 212 КК, виключити.
 
Враховано    
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
13. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України