Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінально - процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів
 
   Про внесення змін до статті 17 Кримінально - процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1961, № 2, ст.15)такі зміни:
 
   І. Внести до статті 17 Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:
 
5. 1) у статті 17:
 
-1- Швець В.Д.
У зв’язку з виключенням частини третьої статті 17 КПК України необхідно з частини першої цієї статті виключити слова "і третьою".
 
Враховано   1. У частині першій слова "частинами другою і третьою" замінити словами "частиною другою".
 
6. частину другу викласти в такій редакції:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пропоную зміни до частини другої статті 17 виключити, вважаю, що повна ліквідація інституту народних засідателів у кримінальному судочинстві суперечитиме частині четвертій статті 124 Конституції України, частині другій статті 1, частині третій статті 5 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та фактично призведе до позбавлення народу України права на здійснення влади, зокрема судової, що не відповідатиме принципам правової держави та засадам демократичного суспільства.
 
Враховано редакційно   2. Частину другу викласти в такій редакції:
 
7. «Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд, а про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі - у складі трьох осіб незалежно від наявності клопотання підсудного про такий розгляд «;
 
-3- Швець В.Д.
Пропоную у частині другу статті 17 (в редакції проекту) слова "у складі трьох осіб незалежно від наявності клопотання підсудного про такий розгляд" замінити словами у складі трьох суддів та двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд «.
 
Враховано   «Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі розглядаються в суді першої інстанції у складі трьох суддів, а якщо підсудний заявив клопотання про розгляд його справи за участю народних засідателів, то у складі трьох суддів та двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді «.
 
    -4- Власенко С.В.
"У підпункті 1 пункту 1 слово "осіб" замінити словом "суддів".
 
Відхилено    
    -5- Власенко С.В.
У частині другій статті 17 слова «трьох осіб» змінити словами «трьох суддів та двох народних засідателів» .
Законопроект має назву «щодо участі народних засідателів», а не «щодо виключення участі народних засідателів». Отже назва та зміст законопроекту мають бути узгоджені.
У запропонованій редакції проекту №8308, окрім розбіжностей назви та змісту, має місце порушення Конституції України, зокрема, ч. 4 ст. 124 и ч. 1 ст. 127. Відповідно, порушуються положення ч. 3 ст. 22, ч.1 ст. 64 Основного Закону, оскільки звужується обсяг конституційних прав громадян, що є неприпустимим (лише Конституція може встановити такі звуження та обмеження).
 
Враховано редакційно    
8. частину третю виключити.
 
-6- Мойсик В.Р.
Пропоную частину третю статті 17 залишити в чинній редакції доповнивши її словами "якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд".
 
Відхилено , у зв’язку з врахуванням пропозицій № 3 та 4  3. Частину третю виключити.
 
    -7- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 17 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням пропозицій №3 та 4.   
    -8- Кармазін Ю.А.
Статтю 17 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"За наявності обставин, які перешкоджають належному розгляду справи у розумні строки, суддя за клопотанням підсудного, приймає рішення про розгляд справи, зазначеній у частині третій цієї статті, колегіально у складі трьох осіб без участі народних засідателів. Таке рішення суддею приймається у формі постанови, яка може бути оскаржена та на яку не може бути внесено подання прокурора".
 
Відхилено , суперечить статті 116 Регламенту   
9. 2) У частині першій статті 18 слова по тексту «і народні засідателі « виключити.
 
-9- Кармазін Ю.А.
У статті 18 частину першу залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -10- Власенко С.В.
У тексті підпункту 2 пункту 1 змінити запропоновані виключення, доповнивши положення ч.1 ст. 18 словами: «а у випадках, передбачених цим Кодексом – і народні засідателі»
 
Враховано редакційно , прийнято рішення повернутись до чинної редакції частини першої статті 18 КПК.   
10. 3) З пункту 5 статті 32 слова «народний засідатель « виключити.
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 32 пункт 5 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -12- Власенко С.В.
Підпункт 3 пункту І законопроекту виключити.
 
Враховано    
11. 4) у статті 54:
 
-13- Власенко С.В.
Підпункт 4 пункту І законопроекту виключити.
 
Враховано      
12. у частині першій після слів «Суддя « слова «або народний засідатель « виключити;
 
-14- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 54 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
13. у пункті 4 частини першої слова «або народного засідателя « виключити.
 
      
14. 5) Частину першу статті 56 викласти в такій редакції:
 
-15- Власенко С.В.
Підпункт 5 пункту І законопроекту виключити.
 
Враховано      
15. «При наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 цього Кодексу, суддя зобов'язаний заявити самовідвід. На цих же підставах відвід судді може бути заявлений прокурором, підсудним, захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками «.
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 56 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
16. 6) у статті 57:
 
-17- Власенко С.В.
Підпункт 6 пункту І законопроекту виключити.
 
Враховано      
17. у частині першій після слів «відводу судді « слова «або народному засідателю « виключити;
 
-18- Кармазін Ю.А.
Частину першу та шосту статті 57 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
18. частину шосту виключити.
 
      
19. 7) Статтю 259 виключити.
 
-19- Кармазін Ю.А.
Статтю 259 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -20- Власенко С.В.
Підпункт 7 пункту І законопроекту виключити.
 
Враховано    
20. 8) Частину першу статті 300 викласти в такій редакції:
 
-21- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 300 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
21. «Допит підсудного починається з пропозиції головуючого дати в справі показання, після чого підсудного допитують прокурор, громадський обвинувач, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, захисник, громадський захисник. Після цього підсудному можуть бути задані питання іншими підсудними. Потім підсудного допитує суддя. Суд має право на протязі всього допиту підсудного учасниками судового розгляду задавати йому питання для уточнення і доповнення його відповідей «.
 
-22- Власенко С.В.
З урахуванням запропонованих поправок вважати підпункт 8 підпунктом 3 та після слів «допитує суддя» доповнити четвертим реченням такого змісту: «У випадках, передбачених цим Кодексом після судді підсудного допитує народний засідатель».
Четверте речення вважати п’ятим реченням.
 
Враховано редакційно , прийнято рішення повернутись до чинної редакції частини першої статті 300 КПК.     
22. 9) У частині третій статті 303 після слів «підсудний, суддя « слова «та народні засідателі виключити «.
 
-23- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 303 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -24- Власенко С.В.
Підпункт 9 пункту І законопроекту виключити.
 
Враховано    
23. 10) У частині другій статті 311 слова «та народні засідателі « виключити.
 
-25- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 311 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -26- Власенко С.В.
Підпункт 10 пункту І законопроекту виключити.
 
Враховано    
24. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-27- Мойсик В.Р.
Пункт 1 розділу "Прикінцеві та перехідні положення"викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
26. 2. Судовий розгляд кримінальних справ, розпочатий до моменту набрання чинності цим Законом за участю народних засідателів, завершується відповідно до положень, які діяли до набрання чинності цим Законом.

-28- Кармазін Ю.А.
У "Прикінцевих та перехідних положеннях" частину другу викласти в такій редакції:
"Норми цього Закону не поширюються на правовідносини щодо провадження у кримінальних справах, які на момент набрання ним чинності, направлені прокурором до суду.
 
Враховано редакційно   2. Судовий розгляд кримінальних справ, розпочатий до моменту набрання чинності цим Законом за участю народних засідателів, завершується відповідно до положень, які діяли до набрання чинності цим Законом.