Кількість абзаців - 175 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих
 
3. актів України з питань державних закупівель
 
   актів України з питань державних закупівель
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-1- Круць М.Ф.
Пункт 1 статті першої розділу І виключити;
 
Відхилено   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
7. 1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.»;
 
   1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення»;
 
8. 2) у статті 164-14:
 
-2- Ветвицький Д.О.
Пункт 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   2) у статті 164-14:
 
9. в абзаці другому частини першої слова «трьохсот до семисот» замінити словами «семисот до тисячі»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
10. в абзаці другому частини другої слова «семисот до тисячі» замінити словами «тисячі до тисячі п’ятисот».
 
   в абзаці другому частини другої слова «від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
11. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 18—22, ст. 144):
 
-3- Кінах А.К.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст.. 144):
абзац другий частини першої статті 75 виключити; абзац другий частини дев'ятої статті 78 виключити; абзац другий частини п'ятої статті 79 виключити».
 
Відхилено      
    -4- Савченко І.В.
Пункт 2. викласти в такій редакції:
«2) У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, ст. 144):
частину сьому статті 179 доповнити абзацом такого змісту:
«Договір про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти укладається з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель;»
частину четверту статті 341 доповнити абзацом такого змісту:
«Розрахунки при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, у тому числі за договорами про закупівлю, здійснюються з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
Відхилено    
    -5- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -6- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
Частину 2 виключити;
 
Враховано    
    -7- Круць М.Ф.
У статті другій розділу І абзац третій виключити;
 
Враховано    
12. абзац другий частини дев’ятої статті 78 виключити;
 
      
13. у тексті Кодексу слова «, визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
-8- Савченко І.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40, ст. 356):
статтю 638 доповнити частиною такого змісту:
«Договір про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти укладається з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель;»
частину третю статті 1088 доповнити абзацом такого змісту:
«Розрахунки що здійснюються при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, у тому числі за договорами про закупівлю, здійснюються з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Відхилено      
14. 3. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 33, ст. 471, № 35—36, ст. 491, № 46, ст. 548):
 
-9- Савченко І.В.
Пункт 3 Законопроекту доповнити новим підпунктом 1) такого змісту: «1) У абзаці другому преамбули Закону після слів «добросовісної конкуренції» доповнити словами «розвиток сприятливого інвестиційного клімату,»
у зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів.
 
Відхилено   2. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 33, ст. 471, № 35-36, ст. 491, № 46, ст. 548); із змінами, внесеними законами України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ, від 11 січня 2011 року № 2900- VІ, від 3 лютого 2011 року № 2995- VІ та від 17 березня 2011 року № 3156-VІ) :
 
15. 1) у статті 1:
 
-10- Ветвицький Д.О.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І проекту абзаци четвертий, восьмий -
чотирнадцятий, шістнадцятий, двадцять перший виключити;
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
16. у частині першій:
 
-11- Савченко І.В.
підпункт 1) пункту 3 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«у пункті 1:
у першому реченні після слів «акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції» доповнити словами та знаками « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)», після слів «за результатами оцінки» доповнити словами та знаками « (за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;
у другому реченні після слів «цінова пропозиція» доповнити словами «пропозиція за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника»;
в зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців;
 
Враховано частково   у частині першій:
у пункті 1:
перше речення після слів «акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції» доповнити словами « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)», а після слів «за результатами оцінки» доповнити словами « (за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;
друге речення після слів «цінова пропозиція» доповнити словами «пропозиція за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника»;
 
    -12- Сухий Я.М.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту доповнити новим абзацом такого змісту: «у частині першій:
у першому реченні після слів «акцепт пропозиції конкурсних торгів бо цінової пропозиції» доповнити словами та знаками « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)», після слів «за результатами оцінки» доповнити словами та знаками « (за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;
у другому реченні після слів «цінова пропозиція» доповнити словами «пропозиція за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника»;».
 
Враховано    
17. у пункті 2 слова «на засадах координації» замінити словами «в інтересах замовників за рамковими угодами»;
 
   у пункті 2 слова «на засадах координації» замінити словами «в інтересах замовників за рамковими угодами»;
 
18. у пункті 4 слова «підприємств та їх об’єднань» замінити словами «юридичних осіб (їх об’єднань), зазначених в абзацах другому — п’ятому пункту 10 цієї статті»;
 
-13- Сухий Я.М.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І проекту абзац четвертий викласти у такій редакції:
«у пункті 4 слова «кошти підприємств та їх об’єднань» виключити;
абзаци восьмий - чотирнадцятий виключити;».
 
Враховано   у пункті 4 слова «кошти підприємств та їх об’єднань» виключити;
 
    -14- Палиця І.П.
У абзаці четвертому підпункту 1 (зміни до пункту 4 частини першої
статті 1 Закону) слова «в абзацах другому - п'ятому пункту» замінити словами «у пункті»;
 
Відхилено    
    -15- Савченко І.В.
абзац четвертий підпункту 1) виключити;
 
Відхилено    
    -16- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 1 частини 3:
виключити слова : «у пункті 4 слова "підприємств та їх об'єднань" замінити словами "юридичних осіб (їх об'єднань), зазначених в абзацах другому — п'ятому пункту 10 цієї статті"«;
 
Відхилено    
    -17- Сухий Я.М.
У пункті 4 частини першої статті 1 слова «кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду» виключити;
 
Відхилено    
19. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
-18- Савченко І.В.
абзац п’ятий-шостий підпункту 1) виключити;
 
Відхилено   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
20. «6) документація конкурсних торгів — документація, що розробляється та затверджується замовником, безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав;»;
 
-19- Шевченко А.В.
В пункті шостому статті першої Закону України "Про здійснення державних закупівель", ухваленого в першому читанні після слів «затверджується замовником» доповнити словами «оприлюднюється для вільного доступу та».
 
Враховано   «6) документація конкурсних торгів — документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав «;
 
    -20- Джоджик Я.І.
Пункт 6 у частині першій статті 1 викласти в такій редакції:
"6) документація конкурсних торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об'єктом авторського права та/або суміжних прав;".
 
Враховано    
    -21- Савченко І.В.
підпункт 1) доповнити новими абзацами сьомим, восьмим такого змісту:
«у пункті 7 слова та знаки "включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит" замінити словами " у виді банківської гарантії банку-агенту з обслуговування державних закупівель або іншого виду забезпечення, виданого банком-агентом з обслуговування державних закупівель»;
у пункті 8 слова та знаки "у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит" замінити словами " у виді банківської гарантії банку-агенту з обслуговування державних закупівель або іншого виду забезпечення, виданого банком-агентом з обслуговування державних закупівель»;
в зв’язку з цим, змінити нумерацію абзаців;
 
Відхилено    
21. пункт 9 виключити;
 
   пункт 9 виключити;
 
22. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
-22- Савченко І.В.
абзаци восьмий – дев’ятий викласти в такій редакції:
«після пункту 11 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
«електронні державні закупівлі – здійснення замовниками процедур закупівель за допомогою державної інформаційної системи в мережі Інтернет в режимі оn-lіnе, яка відповідає встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави. Електронні державні закупівлі здійснюються відповідно до вимог цього Закону;»
абзаци десятий-чотирнадцятий виключити
у зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Відхилено      
23. «10) замовники — розпорядники державних коштів та юридичні особи, що провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії».
 
      
24. До замовників належать також юридичні особи (їх об’єднання), які задовольняють державні, комунальні та інші суспільні потреби, не пов’язані з промисловим виробництвом або господарською комерційною діяльністю, за наявності хоча б однієї з таких умов:
 
-23- Палиця І.П.
У абзаці десятому підпункту 1 (зміни до пункту 10 частини першої
статті 1 Закону):
після слова «потреби» доповнити словами «діяльність яких»;
слово «пов'язані» замінити словом «пов'язана».
 
Відхилено      
25. діяльність юридичних осіб (їх об’єднань) більш як на 50 відсотків фінансується розпорядниками державних коштів;
 
      
26. розпорядники державних коштів володіють більшістю голосів у вищому, виконавчому або наглядовому органі юридичних осіб (їх об’єднань) або призначають чи обирають їх керівників;
 
      
27. розпорядники державних коштів володіють більш як 50 відсотками акцій (часток, паїв) у статутному капіталі або майні юридичних осіб (їх об’єднань).
 
      
28. Порядок визначення таких юридичних осіб (їх об’єднань) встановлюється Кабінетом Міністрів України;»;
 
-24- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 1 частини 3:
виключити слова : «пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) замовники — розпорядники державних коштів та юридичні особи, що провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії".
До замовників належать також: юридичні особи (їх об'єднання), які задовольняють" державні, комунальні та інші суспільні потреби, не пов'язані з промисловим виробництвом або господарською комерційною діяльністю, за наявності хоча б однієї з таких умов:
діяльність юридичних осіб (їх об'єднань) більш як на 50 відсотків фінансується розпорядниками державних коштів;
розпорядники державних коштів володіють більшістю голосів у вищому, виконавчому або наглядовомуорганіюридичнихосіб
(їх об'єднань) або призначають чи обирають їх керівників;
розпорядники державних коштів володіють більш як 50 відсотками акцій (часток, паїв) у статутному капіталі або майні юридичних осіб (їх об'єднань).
Порядок визначення таких юридичних осіб (їх об'єднань) встановлюється Кабінетом Міністрів України; "«;
 
Враховано      
    -25- Кінах А.К.
1) у статті 1:
пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) замовники - розпорядники державних коштів та юридичної особи, що провадять діяльність у всіх сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії».
До замовників належать також юридичні особи (їх об'єднання), не пов'язані з промисловим виробництвом або господарською комерційною діяльністю, які задовольняють державні, комунальні та інші суспільні потреби, та при цьому відповідають хоча б одній з таких умов:
діяльність юридичних осіб (їх об'єднань) більш на 50 відсотків фінансується розпорядниками державних коштів;
розпорядники державних коштів володіють більшістю голосів у вищому, виконавчому або наглядовому органі юридичних осіб (їх об'єднань), або призначають чи обирають їх керівників;
розпорядники державних коштів володіють більш як 50 відсотками акцій (часток, паїв) у статутному капіталі або майні юридичних осіб (їх об'єднань).
Порядок визначення таких юридичних осіб (їх об'єднань) встановлюється кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
29. у пункті 14 слова «та інші» виключити;
 
   у пункті 14 слова «та інші» виключити;
 
30. пункти 15 і 21 виключити;
 
-26- Савченко І.В.
Абзац шістнадцятий підпункту 1) викласти в такій редакції:
«пункт 15 викласти в такій редакції:»;
доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
«15) моніторинг закупівель – збір і обробка інформації, що стосується здійснення замовниками державних закупівель, в тому числі аналіз ефективності здійснення цих закупівель;»
в зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Враховано по суті  пункт 15 викласти в такій редакції:
«15) моніторинг закупівель - систематичне спостереження за станом здійснення замовниками державних закупівель, в тому числі аналіз ефективності здійснення цих закупівель»;
у пункті 20 слово «прийнято» замінити словом «акцептовано»;
 
    -27- Сухий Я.М.
Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «пункт 15 викласти в такій редакції:
«15) моніторинг закупівель - систематичне спостереження за станом здійснення замовниками державних закупівель, в тому числі аналіз ефективності здійснення цих закупівель»;».
 
Враховано    
    -28- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 1 частини 3:
виключити слова: «пункти 15 і 21 виключити»;
 
Враховано частково    
    -29- Джоджик Я.І.
Пункт 15 у частині першій статті 1 залишити в діючій редакції:
«15) консультаційні послуги - інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів;».
 
Відхилено    
    -30- Савченко І.В.
підпункт 1) доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
«у пункті 20 слово "прийнято" замінити словом "акцептовано";
 
Враховано    
    -31- Сухий Я.М.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту доповнити новим сімнадцятим абзацом такого змісту:
«у пункті 20 слово «прийнято» замінити словом «акцептовано»;».
 
Враховано    
31. пункт 23 викласти в такій редакції:
 
   пункт 23 викласти в такій редакції:
 
32. «23) послуги — будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;»;
 
   «23) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт»;
 
33. доповнити частину пунктом 26-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 26-1 такого змісту:
 
34. «26-1) рамкова угода — правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі у порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;»;
 
   «26-1) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі у порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди»;
 
35. у пункті 27 слова «, а також підприємства та їх об’єднання» виключити;
 
-32- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 1 частини 3:
виключити слова: «у пункті 27 слова", а також підприємства та їх об'єднання" виключити»;
 
Враховано      
    -33- Савченко І.В.
абзац двадцять перший підпункту 1) виключити;
 
Враховано    
    -34- Сухий Я.М.
Абзац двадцять перший підпункту 1 пункту 3 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -35- Національний банк України
Абзац двадцять перший пункту 1 викласти у такій редакції:
"у пункті 27 слова "а також підприємства та їх об'єднання" замінити словами ''філії (територіальні управління) та відокремлені підрозділи Національного банку України".
 
Відхилено    
36. у пункті 33 слова «пропозицію на переговорах» замінити словами «взяла участь у переговорах»;
 
-36- Савченко І.В.
абзац двадцять другий підпункту 1) виключити;
 
Відхилено   у пункті 33 слова «пропозицію на переговорах» замінити словами «взяла участь у переговорах»;
 
    -37- Савченко І.В.
підпункт 1) доповнити абзацами такого змісту:
«статтю 1 доповнити пунктами такого змісту:
«банк-агент з обслуговування державних закупівель – банк з державною часткою у статутному капіталі, що визначається Уповноваженим органом;
закупівля за рамковими угодами – закупівля, яка проводиться в два етапи:
перший етап – для відбору учасника (учасників), який виступатиме стороною (сторонами) рамкової угоди із замовником, відповідно до вимог цього Закону;
другий етап – для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою з учасником (учасниками), який є стороною рамкової угоди, відповідно до вимог цього Закону.»
 
Відхилено    
37. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
38. 2) у статті 2:
 
-38- Савченко І.В.
У підпункті 2):
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«частину першу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«З урахуванням меж, встановлених абзацом першим цієї частини, цей Закон застосовується до замовників у разі закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, коштів, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", коштів установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, коштів державних та місцевих фондів, коштів державного оборонного замовлення, коштів державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, коштів державного матеріального резерву, коштів Аграрного фонду, коштів Фонду соціального захисту інвалідів, коштів, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, коштів підприємств та їх об'єднань»;
в зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців;
 
Відхилено   2) у статті 2:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Цей Закон застосовується до підприємств, визначених у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі закупівлі за рахунок державних коштів»;
 
    -39- Сухий Я.М.
Частину першу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Цей Закон застосовується до замовників, визначених у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями.»;
 
Враховано частково редакційно   
39. абзаци другий і третій частини другої виключити;
 
   абзаци другий і третій частини другої виключити;
у частині третій:
 
40. частину третю після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-40- Національний банк України
Абзаци третій - п'ятий пункту 2 викласти у такій редакції:
"у абзаці другому частини З слова "банкнот і монет" замінити словами "банкнот, монет і державних нагород України";
частину 3 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
"послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ;
товари та послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;
платні послуги у розмірі, визначеному нормативно-правовими актами, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування або іншими особами, Уповноваженими такими органами, та обов'язковість отриманім яких установлюється законодавством".
 
Враховано частково   у абзаці другому слова "банкнот і монет" замінити словами "банкнот, монет і державних нагород України";
доповнити абзацами такого змісту:
«товари та послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;
платні послуги у розмірі, визначеному нормативно-правовими актами, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування або іншими особами, Уповноваженими такими органами, та обов'язковість отриманім яких установлюється законодавством;
 
41. «послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ.».
 
-41- Савченко І.В.
Абзац четвертий підпункту 2) викласти у такій редакції:
«послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ.».
 
Враховано   послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ;
товари і послуги, які закуповуються органами та установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (виробничими майстернями і підсобними господарствами таких установ та ізоляторів), підприємствами установ виконання покарань в установах виконання покарань, слідчих ізоляторів (виробничих майстерень і підсобних господарств таких установ та ізоляторів), підприємств установ виконання покарань;
юридичні послуги, пов’язані із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;
освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
товари і послуги, які безпосередньо закуповуються для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких та туристичних заходів і фестивалів, які мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються за дорученням Адміністрації Президента України чи Кабінету Міністрів України;
закупівля кормів для циркових тварин;
товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;
об'єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;
товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством резерву України та його підприємствами, шляхом укладання договорів купівлі — продажу, ф’ючерсних, форвардних контрактів виключно на біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в установленому законодавством порядку, згідно номенклатури, яка затверджується Кабінетом Міністрів України;
товари, що реалізуються відповідно до Закону України «Про державний матеріальний резерв», закупівля яких здійснюється розпорядниками бюджетних коштів. Умови такої реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України;
товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та членів Кабінету Міністрів України;
послуги з авіаперевезення державних офіційних делегацій»;
 
    -42- Сухий Я.М.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу І проекту викласти у такій редакції: ««послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ;».
 
Враховано    
    -43- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 2 частини 3:
виключити слова: «частину третю після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ.". У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;»
 
Відхилено    
    -44- Грицак В.М.
Пропоную частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
«послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ;
«товари, роботи і послуги, які закуповуються органами та установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (виробничими майстернями і підсобними господарствами таких установ та ізоляторів), підприємствами установ виконання покарань в установ виконання покарань, слідчих ізоляторів (виробничих майстерень і підсобних господарств таких установ та ізоляторів), підприємств установ виконання покарань».
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим.
 
Враховано частково    
    -45- Сухий Я.М.
Частину третю статті 2 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«юридичні послуги, пов’язані із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;»
 
Враховано    
    -46- Ветвицький Д.О.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І проекту абзаци третій - п'ятий виключити;
 
Відхилено    
    -47- Джоджик Я.І.
У частині третій статті 2 абзац «послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ» - виключити.
 
Відхилено    
    -48- Федорчук Я.П.
У Законі України «Про здійснення державних закупівель» частину третю статті 2 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«книговидавнича продукція для поповнення бібліотечних фондів;».
 
Відхилено    
    -49- Яворівський В.О.
У Законі України «Про здійснення державних закупівель» частину третю статті 2 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«книговидавнича продукція для поповнення бібліотечних фондів;».
 
Відхилено    
    -50- Королевська Н.Ю.
Підпункт 2 пункту 3 після абзаце четвертого доповнити абзацом такого змісту:
«товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється підприємствами авіаційної галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
    -51- Корж П.П.
У абзаці четвертому пункту 2) статті 3 сполучення «бюджетних установ» замінити сполученням «замовників».
 
Відхилено    
    -52- Сушкевич В.М.
Абзаци третій-п'ятий підпункту 2 пункту 3 до статті 2 викласти у такій редакції:
«Частину третю після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ;
протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, засоби для пересування та допоміжні засоби для особистої рухомості, виготовлені виключно за індивідуальним замовленням, включаючи комплектувальні вироби та матеріали до них, а також послуги з ремонту технічних та інших засобів реабілітації, протезно-ортопедичні послуги;
У зв'язку з цим абзаци сьомий-одинадцятий вважати абзацами дев'ятим -тринадцятим.
 
Відхилено    
    -53- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 2 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України»
 
Враховано    
    -54- Ландик В.І.
Частину третю після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«послуги з оренди нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ;
товари і послуги, які безпосередньо закуповуються для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких та туристичних заходів і фестивалів, які мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються за дорученням Адміністрації Президента України чи Кабінету Міністрів України;
закупівля кормів для циркових тварин;
товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів.».
 
Враховано    
    -55- Сухий Я.М.
Частину третю статті 2 після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«об'єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;
товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством резерву України та його підприємствами, шляхом укладання договорів купівлі — продажу, ф’ючерсних, форвардних контрактів виключно на біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в установленому законодавством порядку, згідно номенклатури, яка затверджується Кабінетом Міністрів України;
матеріальні цінності, що реалізуються відповідно до Закону України «Про державний матеріальний резерв», закупівля яких здійснюється розпорядниками бюджетних коштів, Умови такої реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано частково    
    -56- Чорновіл Т.В.
Частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель доповнити новими абзацами такого змісту:
«товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та членів Кабінету Міністрів України»;
«послуги з авіаперевезення державних офіційних делегацій».
 
Враховано    
42. У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
      
43. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти у такій редакції:
 
44. «4. Окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі:
 
   «4. Окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі:
 
45. 1) юридичними особами, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії»;
 
-57- Савченко І.В.
абзац восьмий підпункту 2) викласти в такій редакції:
«1) у юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії»;
 
Відхилено   1) юридичними особами, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії»;
 
46. 2) таких товарів, робіт і послуг:
 
   2) таких товарів, робіт і послуг:
 
47. неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
 
   неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
 
48. нафта або нафтопродукти сирі;
 
-58- Савченко І.В.
абзац одинадцятий підпункту 2) доповнити словами « (крім мазуту)»
 
Відхилено   нафта або нафтопродукти сирі;
 
49. електрична енергія, послуги з її передачі та розподілу;
 
   електрична енергія, послуги з її передачі та розподілу;
 
50. централізоване постачання теплової енергії;
 
   централізоване постачання теплової енергії;
 
51. природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
 
   природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
 
52. послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
 
   послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
 
53. телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг
 
   телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг
 
54. Інтернет-провайдерів);
 
   Інтернет-провайдерів);
 
55. послуги міжнародних фінансових організацій, пов’язані із залученням їх кредитів (позик);
 
   послуги міжнародних фінансових організацій, пов’язані із залученням їх кредитів (позик);
 
56. послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;
 
-59- Савченко І.В.
абзац вісімнадцятий підпункту 2) викласти в такій редакції:
«протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, засоби для пересування та допоміжні засоби для особистої рухомості, виготовлені виключно за індивідуальним замовленням, включаючи комплектувальні вироби та матеріали до них, а також послуги з ремонту технічних засобів реабілітації, протезно-ортопедичні послуги»;
 
Відхилено   послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;
 
57. товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально Уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій (в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу).»;
 
   товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально Уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій (в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)»;
 
58. частину п’яту після слів «визначених цим Законом» доповнити словами «, крім випадків, передбачених цим Законом»;
 
-60- Савченко І.В.
абзац двадцять перший підпункту 2) викласти в такій редакції:
«частину п’яту статті 2 доповнити словами та знаками «а також оплата замовником товарів, робіт і послуг до\без публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про закупівлю, яка підлягає обов’язковій публікації згідно з цим Законом, крім випадків визначених цим Законом».
 
Відхилено      
    -61- Сухий Я.М.
Абзац двадцятий підпункту 2 пункту 3 розділу І проекту виключити
 
Враховано    
    -62- Сушкевич В.М.
Підпункт 2 пункту 3 до статті 2 доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити новою частиною шостою такого змісту:
6. У разі, якщо одним із учасників торгів є підприємство громадської організації інвалідів, яке має дозвіл на право користування пільгами з оподаткування, наданий Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, замовник, при визначенні переможця закупівель та укладенні договору про закупівлю, зобов'язаний розподілити предмет закупівлі в грошовому еквіваленті наступним чином: 95 % - учаснику, пропозицію якого було акцептовано, 5 % - підприємству громадської організації інвалідів за ціновими пропозиціями переможця. Якщо серед учасників торгів було два і більше підприємств громадських організацій інвалідів, то замовник надає перевагу підприємству громадської організації інвалідів, пропозиції якого отримали найвищу оцінку серед інших підприємств громадських організацій інвалідів, які приймали участь у процедурі закупівлі.»
 
Відхилено    
59. 3) у частині другій статті 6:
 
   4) у частині другій статті 6:
 
60. слова «укладених у встановленому порядку» виключити;
 
   слова «укладених у встановленому порядку» виключити;
 
61. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
62. «Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування в рамках проектів, які реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону.»;
 
   «Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування в рамках проектів, які реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону»;
 
63. 4) у статті 7:
 
   5) у статті 7:
 
64. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
65. «Органи, які Уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель, крім випадків, визначених законами.» ;
 
-63- Сухий Я.М.
Частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«Органи, які Уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель.» ;
 
Враховано   «Органи, які Уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель»;
 
66. у частині другій слова «Міністерство економіки України» замінити словами «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»;
 
   у частині другій слова «Міністерство економіки України» замінити словами «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»;
 
67. в абзаці другому частини четвертої слова «відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» виключити;
 
-64- Савченко І.В.
абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:
«у частині четвертій:
абзац перший доповнити словом і знаками « (банк)»;
абзац другий після слів та знаків « (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)» доповнити словами такого змісту:
«відомостей про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;
після абзацу восьмого частини четвертої доповнити новими абзацами такого змісту:
«наявності повідомлення Уповноваженого органу щодо вжиття заходів по усуненню та недопущенню виявлених порушень законодавства з питань державних закупівель та/або призупинення Уповноваженим органом процедури закупівлі при проведенні ним моніторингу державних закупівель»;
«невідповідності рахунку, на який здійснюється перерахування державних коштів, рахунку, зазначеному у договорі про закупівлю»;
в зв’язку з цим абзаци дев’ятий – десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – дванадцятим;
абзац дванадцятий – виключити.
 
Враховано частково   у абзаці другому частини четвертої слова «відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)» замінити словами « (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;
у частині п’ятій слова «та законами України» замінити словами «законами України та актами Кабінету Міністрів України»;
 
    -65- Сухий Я.М.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «у абзаці другому частини четвертої слова «відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)» замінити словами та знаками « (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;».
 
Враховано    
    -66- Савченко І.В.
абзац п’ятий підпункту 4) доповнити абзацом такого змісту:
«у абзаці другому частини четвертої слова «відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» замінити словами та знаками « (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;
 
Відхилено    
    -67- Чечетов М.В.
У частині п’ятій статті 7 слово «законами» замінити словом «законодавством».
 
Враховано частково    
    -68- Савченко І.В.
підпункт 4) доповнити абзацом такого змісту:
«у частині п’ятій слова «та законами України» замінити словами та знаками «, законами України та актами Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано    
    -69- Сухий Я.М.
Підпункт 4 пункту 3 розділу І проекту доповнити новим абзацом виклавши його в такій редакції: «у частині п’ятій слова «та законами України» замінити словами», законами України та актами Кабінету Міністрів України»;».
 
Враховано    
    -70- Національний банк України
Пункт 4 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"абзац десятий частини 4 викласти у такій редакції :
"Замовник під час оплати за договорами про закупівлю, на як поширюються вимоги цього Закону, зобов'язаний надати банку разом і; платіжним дорученням копію звіту про результати проведення процедурі закупівлі. Банк зобов'язаний відмовити у прийнятті платіжного доручення не оплату за договорами про закупівлю у разі ненадання замовником копії звіту пре результати проведення процедури закупівлі".
 
Відхилено    
68. 5) у статті 8:
 
   6) у статті 8:
 
69. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
70. пункт 8 виключити;
 
-71- Савченко І.В.
абзац третій підпункту 5) викласти в такій редакції:
«пункт 8 викласти в такій редакції:»
Доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«8) забезпечення створення, функціонування та підтримання державної інформаційної системи в мережі Інтернет для здійснення електронних державних закупівель та затвердження відповідного порядку, що не повинен суперечити цьому Закону «
В зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Відхилено   пункт 8 виключити;
 
    -72- Джоджик Я.І.
Пункт 8 частини першої статі 8 викласти у такій редакції:
«8) здійснення контролю за застосуванням процедури закупівлі в одного учасника відповідно до цього Закону;».
 
Відхилено    
71. у пункті 19:
 
   у пункті 19:
 
72. в абзаці четвертому слово «типового» замінити словом «примірного»;
 
-73- Савченко І.В.
абзац п’ятий підпункту 5) викласти в такій редакції:
«абзац другий доповнити словами «, в тому числі за окремими видами товарів, робіт, послуг»;
 
Відхилено   в абзаці четвертому слово «типового» замінити словом «примірного»;
 
    -74- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац п'ятий підпункту 5 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -75- Джоджик Я.І.
У пункті 19 частини першої статі 8:
1)абзац четвертий викласти у наступній редакції:
«типового договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»; 2)абзац шостий викласти у наступній редакції:
«порядку здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері закупівель»;
3) додати наступні абзаци:
"порядку проведення моніторингу закупівель;
порядку безоплатного оприлюднення інформації про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу».
 
Відхилено    
73. абзац шостий викласти в такій редакції:
«порядку проведення моніторингу закупівель;»;
 
-76- Савченко І.В.
у абзаці сьомому слово «проведення» замінити словом «здійснення»;
 
Враховано   абзац шостий викласти в такій редакції:
«порядку здійснення моніторингу закупівель»;
у частині другій:
у пункті 3:
слова «від підприємств» замінити словами «від замовників, учасників, підприємств» та доповнити словами «в тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель»;
доповнити реченням такого змісту: «Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж 5 днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів»;
 
    -77- Сухий Я.М.
Абзац сьомий підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: ««порядку здійснення моніторингу закупівель»;».
 
Враховано    
    -78- Савченко І.В.
підпункт 5) після абзацу сьомого доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити новим абзацами сьомим-восьмим такого змісту:
«порядку ведення переліку рамкових угод;
порядку страхування відповідальності переможця процедури закупівлі спільно зі спеціальним Уповноваженим органом виконавчої влади у сфери регулювання ринків фінансових послуг;»
в зв’язку з цим, абзаци сьомий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – дев’ятнадцятим;»
 
Відхилено    
    -79- Савченко І.В.
Частину першу доповнити пунктами такого змісту:
"27) ведення та забезпечення функціонування переліку рамкових угод;
28) затвердження методики визначення суми збитків у разі порушення вимог законодавства у сфері закупівель";»
У зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Відхилено    
    -80- Савченко І.В.
абзац восьмий – дев’ятий підпункту 5) викласти в такій редакції:
«у частині другій:
доповнити пунктом 21) такого змісту:»
доповнити абзацами десятим – дванадцятим такого змісту:
«21) здійснювати моніторинг державних закупівель, на період його проведення призупиняти закупівлю шляхом направлення відповідного повідомлення замовнику, Державному казначейству України (банку), редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель;»
у пункті 3 слова "від підприємств" замінити словами "від замовників, учасників, підприємств", пункт доповнити словами "в тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель" та реченням такого змісту:
"Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж 5 днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів.";
 
Враховано частково    
    -81- Сухий Я.М.
Абзац восьмий – дев’ятий підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: у частині другій:
у пункті 3:
слова «від підприємств» замінити словами «від замовників, учасників, підприємств» та доповнити словами «в тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель»;
доповнити реченням такого змісту:
«Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж 5 днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів»;».
 
Враховано    
74. частину другу доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
75. «3-1) проводити моніторинг закупівель;»;
 
-82- Савченко І.В.
Підпункт 5) доповнити абзацами: такого змісту:
«частину другу доповнити пунктами такого змісту:
"5) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних закупівель при здійсненні моніторингу державних закупівель вживати заходів щодо усунення та недопущення таких порушень, які є обов’язковими для виконання замовниками, учасниками, Державним казначейством України (банком), редакцією державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель;
6) надавати висновок щодо суми заподіяних збитків у разі порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель.»
 
Відхилено   «3-1) проводити моніторинг закупівель»;
доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних закупівель при здійсненні моніторингу закупівель надавати рекомендації щодо усунення та недопущення таких порушень»;
у частині третій:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, замовнику, Державному казначейству України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель»;
 
    -83- Сухий Я.М.
Підпункт 5 пункту 3 розділу І проекту доповнити абзацами: такого змісту: «доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних закупівель при здійсненні моніторингу закупівель надавати рекомендації щодо усунення та недопущення таких порушень.
 
Враховано    
    -84- Савченко І.В.
Підпункт 5 пункту 3 розділу І Законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«у частині третій:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, замовнику, Державній казначейській службі України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.»
 
Враховано    
    -85- Сухий Я.М.
Підпункт 5 пункту 3 розділу І проекту доповнити абзацами такого змісту: «у частині третій:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, замовнику, Державному казначейству України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель»;».
 
Враховано    
    -86- Савченко І.В.
Підпункт 5 пункту 3 розділу І Законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«у частині третій:
абзац сьомий доповнити реченням такого змісту:
«Оприлюднення рішення органу оскарження на веб-порталі Антимонопольного комітету України вважається доведенням цієї інформації до відома всіх зацікавлених осіб.»
 
Відхилено    
76. 6) у статті 10:
 
   7) у статті 10:
 
77. у частині першій:
 
-87- Ляпіна К.М.
Підпункт 6 викласти в такій редакції:
«у статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
«Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
відомості щодо обрання учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю, після проведення з ним переговорів у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника - протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про його обрання;
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;
звіт про результати проведення процедури закупівлі - протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього».
 
Враховано частково   у частині першій:
 
    -88- Джоджик Я.І.
У частині першій статті 10:
1)абзац перший викласти в такій редакції:
«Інформація про закупівлю безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом».
2)абзаци п'ятий - восьмий, десятий, одинадцятий, чотирнадцятий не виключати, залишивши їх в діючій редакції.
 
Враховано частково    
    -89- Ветвицький Д.О.
підпункт 6 пункту 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«6) у статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
оголошення про проведення процедури закупівлі, включно Із зазначенням адреси в Інтернет, за якою розміщено додаткову інформацію про закупівлю - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;
відомості щодо обрання учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю, після проведення з ним переговорів у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника - протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про його обрання;
звіт про результати процедури закупівлі, включно з інформацією про найменування всіх учасників, їх цінові пропозиції, критерії оцінювання та результати оцінювання - протягом трьох робочих днів з дня його затвердження;
оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.
Замовник додаткового оприлюднює на власному веб-сайті або, в разі його відсутності, на веб-сайті органу управління вищого рівня додаткову Інформацію про закупівлю, а саме:
повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення;
документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію - після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за ЗО днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;
Інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення учасників про результати процедури закупівлі - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації протягом трьох робочих днів після її завершення;
інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності) - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього»;
в абзаці першому частини другої слова «відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» виключити;
в абзаці першому частини четвертої слово «предмета» виключити»;
 
Враховано частково    
78. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
      
79. «відомості щодо обрання учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю, після проведення з ним переговорів у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника — протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про його обрання;»;
 
-90- Савченко І.В.
у абзаці третьому підпункту 6) слова «викласти у такій редакції» замінити словом «виключити»;
абзац четвертий підпункту 6) виключити;»
 
Враховано частково      
80. абзаци п’ятий — восьмий, десятий, одинадцятий, тринадцятий —п’ятнадцятий виключити;
 
-91- Сухий Я.М.
Абзац п’ятий підпункту 6 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «абзаци четвертий, десятий, одинадцятий, п’ятнадцятий виключити»;»
 
Враховано   абзаци четвертий, десятий, одинадцятий та п’ятнадцятий виключити;
у абзаці дев`ятому після слів «цінової пропозиції" доповнити словами « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;
 
    -92- Савченко І.В.
абзац п’ятий підпункту 6) викласти в такій редакції:
«у абзаці дев`ятому після слів "цінової пропозиції" доповнити словами та знаками « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;
 
Враховано    
    -93- Сухий Я.М.
Абзац п’ятий підпункту 6 пункту 3 розділу І проекту доповнити новим абзацом виклавши його у такій редакції: «у абзаці дев`ятому після слів «цінової пропозиції" доповнити словами та знаками « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;».
 
Враховано    
    -94- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 6 частини 3:
слова: «у статті 10:
у частині першій:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"відомості щодо обрання учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю, після проведення з ним переговорів у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника — протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про його обрання;";
абзаци п'ятий — восьмий, десятий, одинадцятий, тринадцятий — п'ятнадцятий виключити;»
викласти у новій редакції:
«частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
оголошення про проведення процедури закупівлі, включно із зазначенням адреси в Інтернет, за якою розміщено додаткову Інформацію про закупівлю - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;
відомості щодо обрання учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю, після проведення з ним переговорів у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника -протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про його обрання;
звіт про результати процедури закупівлі, включно з інформацією про найменування всіх учасників, їх цінові пропозиції, критерії оцінювання та результати оцінювання - протягом трьох робочих днів з дня його затвердження;
оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.
Замовник додаткового оприлюднюється власному веб-сайті або, в разі його відсутності, на веб-сайті органу управління вищого рівня додаткову інформацію про закупівлю, а саме:
повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення;
документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію ~ після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних
пропозицій:
інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення учасників про результати процедури закупівлі - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації - протягом трьох робочих днів після її завершення;
інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності) - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації; що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього.»
 
Враховано частково    
    -95- Томенко М.В.
У статті 10 розділу ІІІ Закону України «Про здійснення державних
закупівель» залишити чинними абзаци десять, тринадцять, чотирнадцять.
У зв'язку з цим абзац п'ятий пункту 6 частини 3 розділу І законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» викласти у наступній редакції:
«абзаци п'ятий - восьмий, одинадцятий, п'ятнадцятий виключити».
 
Відхилено    
    -96- Васадзе Т.Ш.
У частині першій статті 10 відновити абзаци п'ятий-восьмий, десятий,
одинадцятий, тринадцятий-п'ятнадцятий чинного Закону України «Про
здійснення державних закупівель»;
 
Враховано частково    
    -97- Шевченко А.В.
у частині першій статті десятої:
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
«документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію - після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 календарних днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;»
абзац шостий викласти у такій редакції:
«зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (уразі наявності) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім робочих днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;»
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що перебуває у володінні держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього.
доповнити частину першу абзацом такого змісту:
«Інформація про закупівлю подається Уповноваженому органу на електронних носіях інформації або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронний цифровий підпис».
 
Відхилено    
81. в абзаці першому частини другої слова «відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» виключити;
 
-98- Савченко І.В.
абзац шостий підпункту 6) викласти в такій редакції:
в абзаці першому частини другої слова «відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» замінити словами та знаками «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника, відомості про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;
 
Враховано   в абзаці першому частини другої слова «відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» замінити словами «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника, відомості про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;
 
    -99- Сухий Я.М.
В абзаці першому частини другої слова «відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника),» замінити словами та знаками «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника;»
 
Враховано    
    -100- Савченко І.В.
Абзац шостий підпункту 6) доповнити словами такого змісту:
«абзац перший частини другої після слів та знаків: « (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)» доповнити словами «відомості про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»
 
Відхилено    
    -101- Савченко І.В.
підпункт 6) після абзацу шостого доповнити абзацами такого змісту:
«частину третю доповнити абзацами такого змісту:
«Редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель має право:
при прийманні до публікації оголошень вимагати завірені належним чином копії документів та інформацію щодо проведення закупівлі для передачі Уповноваженому органу з метою здійснення ним моніторингу державних закупівель;
не приймати до публікації інформацію про закупівлю, яка підлягає обов’язковій публікації згідно з цим Законом, якщо редакцією державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель чи Уповноваженим органом буде виявлено порушення законодавства з питань державних закупівель, в тому числі у разі відсутності документів, передбачених цим Законом, та/або у разі наявності повідомлення Уповноваженого органу щодо вжиття заходів до усунення та недопущення виявлених порушень законодавства з питань державних закупівель та/або у разі призупинення Уповноваженим органом процедури закупівлі при здійсненні ним моніторингу державних закупівель».
у зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Відхилено    
82. в абзаці першому частини четвертої слово «предмета» виключити;
 
   в абзаці першому частини четвертої слово «предмета» виключити;
 
83. 7) у статті 11:
 
   8) у статті 11:
 
84. у частині другій:
 
-102- Савченко І.В.
абзаци другий – шостий підпункту 7) виключити;
 
Відхилено   у частині другій:
 
85. абзац третій викласти в такій редакції:
“Секретар комітету з конкурсних торгів повинен пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом.”;
 
-103- Васадзе Т.Ш.
Абзац третій частини другої статті 11 викласти в такій редакції:
«Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинен пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом.»
 
Враховано   абзац третій викласти в такій редакції:
«Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинен пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом»;
 
86. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
87. «Замовник несе відповідальність відповідно до закону за порушення законодавства у сфері закупівель, у тому числі під час проведення закупівель згідно з річним планом та взяття відповідних зобов’язань за договором про закупівлю.»;
 
-104- Мірошниченко Ю.Р.
Абзаци п'ятий, шостий підпункту 7 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Враховано      
88. абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
89. «планує проведення процедур закупівель;»;
 
-105- Васадзе Т.Ш.
Абзац другий частини четвертої статті 11 викласти в редакції чинного
Закону, а саме:
«планує протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);»
 
Відхилено   «планує проведення процедур закупівель»;
 
    -106- Савченко І.В.
пункт 3 доповнити новим підпунктом 8) такого змісту:
«8) частину другу статті 12 викласти в такій редакції:
Члени комітету з конкурсних торгів персонально несуть відповідальність за вибір та застосування (організацію та проведення) процедур закупівель, як службові (посадові) особи замовника, виключно в межах виконання/невиконання своїх обов’язків, передбачених службовими (посадовими) інструкціями службових (посадових) осіб замовника.
Експерти, консультанти, спеціалісти, службові (посадові) особи банку-агенту з обслуговування державних закупівель та інші особи, які не входять до складу комітету з конкурсних торгів, а також службові (посадові) особи Уповноваженого органу, редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель не несуть відповідальності за будь-які рішення, дії або бездіяльність комітету з конкурсних торгів та службових (посадових) осіб замовника, учасника чи інших осіб і за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення комітету з конкурсних торгів, та за будь-які наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю».
В зв’язку з цим змінити нумерацію пунктів.
 
Відхилено    
90. 8) статтю 13 викласти у такій редакції:
 
   9) статтю 13 викласти у такій редакції:
 
91. «Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами
 
   «Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами
 
92. 1. Закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог цієї статті.
 
-107- Савченко І.В.
Абзац третій підпункту 8) доповнити словами «а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог розділу ІХ цього Закону.»
 
Враховано   1.Закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог цієї статті, а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог розділу ІХ цього Закону.
 
    -108- Сухий Я.М.
Абзац третій підпункту 8 пункту 3 розділу І проекту доповнити словами: «а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог розділу ІХ цього Закону.».
 
Враховано    
93. 2. Особливості укладення та виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-109- Савченко І.В.
Абзац четвертий викласти в такій редакції: «2. Особливості укладення рамкових угод, визначаються Уповноваженим органом.. Особливості виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно   2. Особливості укладення рамкових угод, перелік товарів та послуг, які можуть закуповуватись за рамковими угодами, визначаються Уповноваженим органом. Особливості виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -110- Сухий Я.М.
Абзац четвертий підпункту 8 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «2. Особливості укладення рамкових угод, перелік товарів та послуг, які можуть закуповуватись за рамковими угодами, визначаються Уповноваженим органом. Особливості виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
94. 3. В оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою обов’язково зазначається:
 
   3. В оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою обов’язково зазначається:
 
95. строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох років;
 
   строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох років;
 
96. кількість учасників, з якими буде укладено угоду;
 
   кількість учасників, з якими буде укладено угоду;
 
97. найменування і місцезнаходження замовника (замовників), що здійснюватимуть закупівлю за угодою.
 
   найменування і місцезнаходження замовника (замовників), що здійснюватимуть закупівлю за угодою.
 
98. 4. Рамкова угода укладається з кількома учасниками за умови, що участь у ній бере не менше трьох учасників.
 
   4. Рамкова угода укладається з кількома учасниками за умови, що участь у ній бере не менше трьох учасників.
 
99. У разі надходження пропозицій у кількості, меншій ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих пропозицій на підставах, установлених цим Законом, замовник (генеральний замовник) має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені.
 
   У разі надходження пропозицій у кількості, меншій ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих пропозицій на підставах, установлених цим Законом, замовник (генеральний замовник) має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені.
 
100. 5. Замовник має право укласти договір про закупівлю відповідних товарів і послуг виключно з тими учасниками, пропозиції яких акцептовані за результатами укладення рамкової угоди.
 
   5. Замовник має право укласти договір про закупівлю відповідних товарів і послуг виключно з тими учасниками, пропозиції яких акцептовані за результатами укладення рамкової угоди.
 
101. 6. Рамкові угоди виконуються з дотриманням таких вимог:
 
   6. Рамкові угоди виконуються з дотриманням таких вимог:
 
102. 1) у разі укладення рамкової угоди з одним учасником:
 
   1) у разі укладення рамкової угоди з одним учасником:
 
103. якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір вважається укладеним після подання замовником учаснику пропозиції виконати зазначені умови та отримання письмової згоди учасника;
 
   якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір вважається укладеним після подання замовником учаснику пропозиції виконати зазначені умови та отримання письмової згоди учасника;
 
104. якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається за результатами організованих замовником переговорів з учасником;
 
   якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається за результатами організованих замовником переговорів з учасником;
 
105. 2) у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками:
 
   2) у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками:
 
106. якщо всі умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник має право укласти такий договір з дотриманням зазначених у рамковій угоді умов відбору без проведення процедури конкурсних торгів серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду;
 
   якщо всі умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник має право укласти такий договір з дотриманням зазначених у рамковій угоді умов відбору без проведення процедури конкурсних торгів серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду;
 
107. якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається замовником з переможцем процедури конкурентного відбору, який проводиться замовником серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.
 
   якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається замовником з переможцем процедури конкурентного відбору, який проводиться замовником серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.
 
108. З метою визначення переможця конкурентного відбору замовник (генеральний замовник) надсилає письмове запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції конкурсних торгів щодо укладення договору про закупівлю. Замовник (генеральний замовник) повинен встановити строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій, та забезпечити протягом зазначеного строку конфіденційність поданих пропозицій.
 
   З метою визначення переможця конкурентного відбору замовник (генеральний замовник) надсилає письмове запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції конкурсних торгів щодо укладення договору про закупівлю. Замовник (генеральний замовник) повинен встановити строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій, та забезпечити протягом зазначеного строку конфіденційність поданих пропозицій.
 
109. Оцінка пропозицій та визначення переможця проводиться за критеріями, встановленими в рамковій угоді, з урахуванням специфічних вимог до предмета закупівлі, встановлення яких допускається згідно з угодою. Такі специфічні вимоги зазначаються у запрошенні учасникам подати пропозиції. Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати істотну зміну умов договорів закупівлі та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.
 
   Оцінка пропозицій та визначення переможця проводиться за критеріями, встановленими в рамковій угоді, з урахуванням специфічних вимог до предмета закупівлі, встановлення яких допускається згідно з угодою. Такі специфічні вимоги зазначаються у запрошенні учасникам подати пропозиції. Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати істотну зміну умов договорів закупівлі та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.
 
110. 7. Генеральний замовник інформує всіх заінтересованих замовників про результати застосування процедури укладення рамкової угоди протягом п’яти днів після її завершення.
 
   7. Генеральний замовник інформує всіх заінтересованих замовників про результати застосування процедури укладення рамкової угоди протягом п’яти днів після її завершення.
 
111. Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Замовник має право відмовитися від укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, поінформувавши про це генерального замовника та Уповноважений орган.
 
-111- Савченко І.В.
в абзаці двадцять другому підпункту 8) речення друге викласти в такій редакції: «При проведенні закупівель за рамковими угодами генеральний замовник (замовник) зобов’язаний оприлюднювати та публікувати інформацію про закупівлю, що є обов’язковою до оприлюднення та публікації згідно з цим Законом, з урахуванням вимог статей 1, 24, 26 цього Закону.».
 
Відхилено   Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Замовник має право відмовитися від укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, поінформувавши про це генерального замовника та Уповноважений орган.
 
112. 8. Генеральний замовник протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення замовника про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою повідомляє про це Уповноважений орган із зазначенням предмета закупівлі, відповідних замовників та учасників, між якими укладено договори про закупівлю.»;
 
   8. Генеральний замовник протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення замовника про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою повідомляє про це Уповноважений орган із зазначенням предмета закупівлі, відповідних замовників та учасників, між якими укладено договори про закупівлю»;
 
113. 9) частину другу статті 15 виключити;
 
-112- Савченко І.В.
Пункт 3 доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
«10) у частині другій у статті 16:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство (для нерезидентів – документ про підтвердження реєстрації нерезидента в країні його місцезнаходження, зокрема, витяг із торговельного, банківського або судового реєстру)»;
в зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів.
 
Відхилено   10) частину другу статті 15 виключити;
 
    -113- Савченко І.В.
Пункт 3 доповнити новим підпунктом 10) такого змісту:
10) частину другу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
«наявність забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до статей 1, 24 цього Закону, крім процедур закупівлі у одного учасника та запиту цінових пропозицій»
в зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів.
 
Відхилено    
114. 10) у частині третій статті 17 слова і цифри «та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону» виключити;
 
-114- Савченко І.В.
підпункт 10) виключити;
 
Враховано      
    -115- Сухий Я.М.
Підпункт 10 пункту 3 розділу І проекту виключити. І відповідно змінити нумерацію підпунктів пункту 3 розділу І проекту.
 
Враховано    
115. 11) у частині четвертій статті 18:
 
-116- Савченко І.В.
Підпункт 11 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«в абзаці першому слова «суб’єкту оскарження стало відомо» замінити словами «суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися»;
 
Відхилено   11) у частині четвертій статті 18:
 
    -117- Савченко І.В.
Підпункт 11 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Початком процедури оскарження вважається дата надіслання суб’єктом оскарження скарги до органу оскарження (зазначена на штемпелі відділення поштового зв’язку)у разі надсилання скарги поштовим зв’язком або дата реєстрації скарги органом оскарження».
 
Відхилено    
    -118- Савченко І.В.
Підпункт 11 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
«після абзацу дванадцятого доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«Орган оскарження має право повернути скаргу без розгляду у випадках, коли Замовник відміняє торги або визнає їх таким, що не відбулися, відповідно до статті 30 Закону.»
 
Відхилено    
116. абзац шістнадцятий після слів «договору про закупівлю» доповнити словами «, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі»;
 
   абзац шістнадцятий доповнити словами «крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі»;
 
117. абзац двадцятий після слів «дискримінаційні умови» доповнити словами « (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів)»;
 
   абзац двадцятий після слів «дискримінаційні умови» доповнити словами « (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів)»;
 
118. в останньому абзаці слово «Примірник» замінити словами «Засвідчені в установленому порядку копії»;
 
   в останньому абзаці слово «Примірник» замінити словами «Засвідчені в установленому порядку копії»;
 
119. 12) у статті 19:
 
   12) у статті 19:
 
120. в абзаці четвертому частини першої слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
 
-119- Савченко І.В.
підпункт 12) після абзацу другого доповнити абзацами такого змісту:
«абзац п’ятий частини першої викласти у такій редакції:
«дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;»
частину першу доповнити абзацами такого змісту:
"інформація щодо забезпечення пропозицій конкурсних торгів, забезпечення виконання договору, відповідно до статей 1, 24, 26 із зазначенням рахунку переможця;
інформація щодо страхування відповідальності переможця процедури закупівлі відповідно до статті 40 цього Закону;
інша інформація, визначена Уповноваженим органом.
в зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Враховано частково   у частині першій:
в абзаці четвертому слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;
абзац шостий після слів «цінової пропозиції» доповнити словами « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;
доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«інформація щодо страхування відповідальності переможця процедури закупівлі відповідно до статті 40 цього Закону (якщо замовник вимагає його надати та сума, визначена у договорі про закупівлю товарів, робіт або послуг, дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень);
 
    -120- Сухий Я.М.
Абзац другий підпункту 12 пункту 3 розділу І проекту замінити абзацами такого змісту: «у частині першій:
в абзаці четвертому слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
«абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;
доповнити абзацами такого змісту:
«інформація щодо страхування відповідальності переможця процедури закупівлі відповідно до статті 40 цього Закону (якщо замовник вимагає його надати та сума, визначена у договорі про закупівлю товарів, робіт або послуг, дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень);
 
Враховано    
    -121- Савченко І.В.
у підпункті 12) після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту: «у абзаці шостому частини першої після слів "цінової пропозиції" доповнити словами та знаками " (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)";
 
Враховано    
    -122- Сухий Я.М.
Абзац другий підпункту 12 пункту 3 розділу І проекту доповнити абзацом такого змісту: «у абзаці шостому після слів «цінової пропозиції» доповнити словами та знаками « (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;».
 
Враховано    
    -123- Ляпіна К.М.
Абзац 2 підпункту 12 виключити.
 
Відхилено    
121. частину другу виключити;
 
-124- Ветвицький Д.О.
У підпункті 12 пункту 3 абзац третій виключити;
 
Відхилено      
    -125- Джоджик Я.І.
Частину другу статті 19 не виключати, залишивши її в діючій редакції.
 
Враховано    
    -126- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 12 частини 3:
виключити слова: «частину другу виключити»;
 
Враховано    
    -127- Савченко І.В.
Доповнити новим підпунктом 13) такого змісту:
«13) у частині другій статті 21:
«абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до статей 1, 24 цього Закону»;
частину другу після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятого такого змісту:
«інша інформація, визначена Уповноваженим органом»
в зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим»
В зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів;
 
Відхилено    
122. 13) абзац третій частини першої статті 22 виключити;
 
-128- Савченко І.В.
підпункт 13) викласти в такій редакції:
«13) у статті 22:
у частині другій:
пункти 15, 16 викласти в такій редакції:
15) розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до статей 1, 24 цього Закону;
16) розмір забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до статей 1, 26 цього Закону, умови повернення та неповернення такого забезпечення виконання договору про закупівлю;
частину другу доповнити пунктом 19 такого змісту:
«19) розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів із зазначенням того, що ціна пропозиції конкурсних торгів не повинна включати будь-які витрати, понесені учасником у зв'язку з участю в процедурі закупівлі, в тому числі витрати, пов’язані з отриманням і наданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору про закупівлю, зі страхуванням при цьому відповідальності переможця процедури закупівлі, в тому числі при укладенні договору про закупівлю, інші витрати.»
 
Відхилено   13) у статті 22:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
«Документація конкурсних торгів безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою»;
 
    -129- Сухий Я.М.
Підпункт 13 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «13) у статті 22:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
«Документація конкурсних торгів безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою»;»
 
Враховано    
    -130- Ляпіна К.М.
Підпункт 13 виключити.
 
Враховано частково    
    -131- Джоджик Я.І.
Абзац третій частини першої статті 22 не виключати, залишивши його в діючій редакції.
 
Враховано частково    
    -132- Ветвицький Д.О.
Підпункти 13 - 15 пункту 3 виключити;
 
Враховано частково    
    -133- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 13 частини 3:
виключити слова: «абзац третій частини першої статті 22 виключити»;
 
Враховано частково    
    -134- Шевченко А.В.
Абзац третій частини першої статті двадцять другої викласти в
такій редакції:
«Документація конкурсних торгів безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою.»
 
Враховано    
123. 14) у частині п’ятій статті 24 слова «підприємствами, об’єднаннями підприємств не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунок підприємства, об’єднання підприємств» і частині третій статті 26 слова «підприємствами, об’єднаннями підприємств не за бюджетні кошти перераховуються на рахунок підприємства, об’єднання підприємств» замінити словами і цифрами «юридичними особами (їх об’єднаннями), зазначеними в пункті 10 статті 1 цього Закону, не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунки таких юридичних осіб»;
 
-135- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
Пункт 14 частини 3 виключити;
 
Враховано      
    -136- Савченко І.В.
Підпункт 14) викласти в такій редакції:
«14) У статті 24:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до статті 1 цього Закону є обов’язковим та застосовується до всіх торгів (конкурсних торгів), передбачених цим законом (крім процедури запиту цінових пропозицій), та до закупівель за рамковими угодами. Копії забезпечення пропозицій конкурсних торгів є невід`ємними додатками до договору про закупівлю, оголошення про результати проведення процедури закупівлі та звіту про результати проведення процедури закупівлі (крім випадків коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не є обов’язковим згідно з цим Законом)»;
у абзаці другому:
у першому реченні слова "У разі якщо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів вимагається замовником" виключити, слова "його надання, зокрема, вид" замінити словами "надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, а саме";
друге речення виключити;
в абзаці третьому слова «не може перевищувати 1 відсотка» замінити словами «становить 1 відсоток», слова «на умовах, визначених документацією конкурсних торгів» виключити;
у абзаці четвертому частини третьої слова "якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів" виключити;
 
Відхилено    
    -137- Савченко І.В.
Пункт 3 доповнити новими підпунктами 15), 16) такого змісту:
«15) У статті 25:
у частині другій слова "якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі" виключити;
статтю доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Будь-які витрати, понесені учасником у зв'язку з участю в процедурі закупівлі, в тому числі витрати, пов’язані з отриманням і наданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору про закупівлю, страхуванням відповідальності переможця процедури закупівлі, укладенням договору про закупівлю, не включаються до ціни пропозиції конкурсних торгів і не є збитками";
16) У статті 26:
у частині першій:
у першому реченні слова «має право» замінити словом «зобов’язаний», слова «якщо внесення такого забезпечення передбачене документацією конкурсних торгів» замінити словами «відповідно до статі 1 цього Закону»;
у другому реченні слова «а також згідно з умовами , зазначеними у договорі, але» виключити;
частину першу доповнити абзацами такого змісту:
«Забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до статті 1 цього Закону є обов’язковим та застосовується до всіх процедур закупівель, передбачених цим Законом, та до закупівель за рамковими угодами. Копія забезпечення виконання договору про закупівлю є невід`ємним додатком до договору про закупівлю, оголошення про результати проведення процедури закупівлі та звіту про результати проведення процедури закупівлі.
У разі неукладання договору про закупівлю (рамкової угоди) забезпечення виконання договору анулюється»;
у частині другій слова «не може перевищувати» замінити словом «становить», частину другу доповнити словами «про закупівлю робіт та 15 відсотків вартості договору про закупівлю товарів або послуг».
В зв’язку з цим, змінити нумерацію підпунктів
 
Відхилено    
124. 15) абзац четвертий частини четвертої статті 27 виключити;
 
-138- Ляпіна К.М.
Підпункт 15 виключити.
 
Враховано      
    -139- Савченко І.В.
Підпункт 15 виключити.
 
Враховано    
    -140- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
Пункт 15 частини 3 виключити;
 
Враховано    
    -141- Джоджик Я.І.
Абзац четвертий частини четвертої статті 27 не виключати, залишивши його в діючій редакції.
 
Враховано    
    -142- Васадзе Т.Ш.
Статтю 28 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Якщо при визначенні найбільш економічно вигідної пропозиції на конкурсних торгах товарів дві або більше із пропозицій рівною мірою задовольняють усім відповідним критеріям, перевагу матиме пропозиція товарів, виготовлених в Україні.»
зв'язку з цим, частини сьому, восьму та дев'яту статті 28 вважати відповідно частинами восьмою, дев'ятою та десятою.
 
Відхилено    
    -143- Національний банк України
Після пункту 15 доповнити новим пунктом такого змісту:
"15і) абзац четвертий частини 5 статті 28 після слів "у разі" доповнити словами "визначення конкурсною документацією або".
 
Відхилено    
125. 16) у частині другій статті 29 слова і цифри «та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону» виключити;
 
-144- Шевченко А.В.
Частину другу статті двадцять дев'ятої викласти в такій редакції:
«Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.»
 
Враховано   14) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
«Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону»;
 
    -145- Джоджик Я.І.
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
«Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.».
 
Враховано    
    -146- Савченко І.В.
Підпункт 16) викласти в такій редакції:
«У статті 29:
у абзаці четвертому пункту 1 частини першої статті 29 слова «якщо таке забезпечення вимагалося замовником» виключити;»
 
Відхилено    
126. 17) у статті 30:
 
      
127. абзац шостий частини першої після слів «конкурсних торгів» доповнити словами «, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками — менше трьох пропозицій»;
 
   15) абзац шостий частини першої статті 30 доповнити словами «а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій»;
 
128. у частині третій слова і цифри «та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону» виключити;
 
-147- Савченко І.В.
У підпункті 17) абзац третій виключити;
 
Враховано      
    -148- Сухий Я.М.
Абзац третій підпункту 17 пункту 3 розділу І проекту виключити;
 
Враховано    
    -149- Савченко І.В.
Пункт 3 доповнити новим підпунктом 18) такого змісту:
«18) У частині другій статті 31:
у другому реченні абзацу третього цифри "14" замінити цифрою "5";
у абзаці четвертому слова "п’ять днів" замінити цифрою та словом "3 дні".
В зв’язку з цим, змінити нумерацію підпунктів.
 
Відхилено    
129. 18) у частині другій статті 32:
 
-150- Савченко І.В.
Підпункт 18) доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«18) у частині другій статті 32:
у абзаці восьмому після слів «цінової пропозиції» доповнити словами «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника»;
в зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Враховано   16) у частині другій статті 32:
абзац восьмий після слів «цінової пропозиції» доповнити словами «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника»;
 
    -151- Сухий Я.М.
Підпункт 18 пункту 3 розділу І проекту доповнити новим абзацом другим виклавши його в такій редакції: « у абзаці восьмому після слів «цінової пропозиції» доповнити словами «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника»;».
 
Враховано    
130. абзац дев’ятий виключити;
 
-152- Савченко І.В.
абзац другий підпункту 18) викласти в такій редакції:
«абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою), опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;
 
Враховано   абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою), опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;
 
    -153- Сухий Я.М.
Абзац другий підпункту 18 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою), опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;».
 
Враховано    
131. в абзаці дванадцятому слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
 
-154- Ляпіна К.М.
Абзац 3 підпункту 18 викласти у такій редакції:
«в абзаці дванадцятому слова "ціна договору" замінити словами "ціна одиниці товару (робіт, послуг) та сума, визначена у договорі «.
 
Відхилено   в абзаці дванадцятому слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«інформація щодо страхування відповідальності переможця процедури закупівлі відповідно до статті 40 цього Закону (якщо замовник вимагає його надати та сума, визначена у договорі про закупівлю товарів, робіт або послуг, дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень)»;
 
    -155- Савченко І.В.
Підпункт 18) доповнити абзацами такого змісту:
«частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«інформація щодо страхування відповідальності переможця процедури закупівлі відповідно до статті 40 цього Закону»;
 
Враховано редакційно    
    -156- Сухий Я.М.
Підпункт 18 пункту 3 розділу І проекту доповнити абзацами такого змісту: «доповнити абзацом такого змісту:
«інформація щодо страхування відповідальності переможця процедури закупівлі відповідно до статті 40 цього Закону (якщо замовник вимагає його надати та сума, визначена у договорі про закупівлю товарів, робіт або послуг, дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень)»;».
 
Враховано    
    -157- Савченко І.В.
Пункт 3 доповнити новими підпунктами 19)- 21) такого змісту:
«19) У частині третій статті 34 слова "на вимогу замовника" замінити словом "обов’язково", частину доповнити словами "відповідно до статті 1, 24 цього Закону";
20) У статті 36:
частину другу після абзацу дванадцятого доповнити абзацами 13 – 14 такого змісту:
розмір забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до статей 1, 26 цього Закону;
інша інформація, визначена Уповноваженим органом»;
У зв’язку з цим абзац 13 вважати абзацом 15.
21) Частину шосту статті 38 доповнити абзацом такого змісту:
"Учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, для подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) зобов’язані надати забезпечення пропозицій конкурсних торгів відповідно до статей 1, 24 цього Закону»;
В зв’язку з цим, змінити нумерацію підпунктів.
 
Відхилено    
132. 19) у статті 39:
 
   17) у статті 39:
 
133. у частині першій:
 
-158- Васадзе Т.Ш.
Частину першу статті 39 відновити в редакції чинного Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
Відхилено   у частині першій:
 
134. в абзаці першому слова «з ним переговорів» замінити словами «переговорів з одним або кількома учасниками»;
 
-159- Савченко І.В.
абзац третій підпункту 19) доповнити словами "абзац доповнити словами "та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника";
 
Враховано   в абзаці першому слова «з ним переговорів» замінити словами «переговорів з одним або кількома учасниками» та доповнити словами «та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника»;
 
    -160- Сухий Я.М.
Абзац третій підпункту 19 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «в абзаці першому слова «з ним переговорів» замінити словами «переговорів з одним або кількома учасниками» та доповнити словами «та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника»;».
 
Враховано    
    -161- Ляпіна К.М.
У підпункті 19:
Абзац 3 викласти в такій редакції:
«в абзаці першому слова "з ним переговорів" замінити словами "після проведення переговорів з одним або кількома учасниками»; .
 
Відхилено    
135. абзац другий після слів «цього Закону» доповнити словами і цифрами «, крім випадків, зазначених у пунктах 6 і 7 частини другої цієї статті»;
 
-162- Савченко І.В.
абзац четвертий підпункту 19) викласти в такій редакції:
«у абзаці дев`ятому після слова "учасника" доповнити словом та знаками " (учасників)»;
 
Враховано   абзац дев`ятий після слова «учасника" доповнити словом « (учасників)»;
 
    -163- Сухий Я.М.
Абзац четвертий підпункту 19 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «у абзаці дев`ятому після слова «учасника" доповнити словом та знаками « (учасників)»;».
 
Враховано    
136. абзаци шістнадцятий — двадцятий виключити;
 
   абзаци шістнадцятий - двадцятий виключити;
 
137. у частині другій:
 
-164- Ляпіна К.М.
У підпункті 19:
Доповнити абзацом 7 такого змісту:
«абзац 1 після слова "учасника" доповнити словами "як виняток". В зв'язку з цим абзаци 7-15 вважати відповідно абзацами 8-16;
 
Відхилено   у частині другій:
 
138. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
-165- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 19 частини 3;
виключити слова: «у частині другій:
пункт З викласти в такій редакції:
"3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам»;
 
Відхилено   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
    -166- Савченко І.В.
абзац сьомий-восьмий замінити абзацом такого змісту:
« у пункті 3 частини другої слова «яких не можна було уникнути» виключити;»
в зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Відхилено    
139. «3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;»;
 
-167- Ляпіна К.М.
У підпункті 19:'В абзаці 9 слово "зокрема" виключити;
 
Відхилено   «3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам»;
 
    -168- Томенко М.В.
Пункт 3 частини другої статті 39 розділу VІІІ Закону України «Про
здійснення державних закупівель» викласти в редакції:
«3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі, пов'язаної з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам»;
У зв'язку з цим в абзаці 8 пункту 19 частини 3 розділу І законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» вилучити слова: «у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема».
 
Відхилено    
    -169- Ветвицький Д.О.
У підпункті 19 пункту 3:-абзаци шостий - восьмий, тринадцятий - п'ятнадцятий виключити;
 
Відхилено    
    -170- Корж П.П.
У абзаці восьмому пункту 19) статті 3 після сполучення
«виникненням особливих» додати слово «технічних», після сполучення
«негайною ліквідацією» додати слово «аварій».
 
Відхилено    
140. доповнити частину пунктами 5-7 такого змісту:
 
-171- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац дев'ятий підпункту 19 пункту 3 Розділу І викласти в такій
редакції: «доповнити частину пунктами 5, 6 такого змісту:».
 
Враховано частково   доповнити пунктами 5-7 такого змісту:
 
    -172- Ветвицький Д.О.
У підпункті 19 пункту 3:
абзац дев'ятий доповнити словом «другу» після слова «частину»;
 
Враховано    
141. «5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;
 
-173- Савченко І.В.
абзаци десятий – дванадцятий пункту 19) викласти в такій редакції:
«5) у випадках закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, послуг з технічного обслуговування та ремонту цих виробів, підприємствами визначеними у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону;
6) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого учасника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього учасника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням, та якщо така заміна призведе до додаткових витрат державних коштів;
7) у випадках закупівлі послуг з отримання фінансових кредитів (крім послуг, зазначених у абзаці одинадцятому частини четвертої статті 2 цього Закону)»;
 
Відхилено   «5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;
 
    -174- Ляпіна К.М.
У підпункті 19:
Абзац 10 виключити.
 
Відхилено    
142. 6) закупівлі товарів на товарних біржах;
 
   6) закупівлі товарів на товарних біржах;
 
143. 7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами.»;
 
-175- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац дванадцятий підпункту 19 пункту Розділу І виключити.
 
Відхилено   7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами»;
 
144. доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:
 
   у частині третій:
доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
145. «4. Замовники надсилають Уповноваженому органу звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
-176- Савченко І.В.
абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий підпункту 19) викласти в такій редакції:
«у частині третій:
доповнити новим абзацом першим такого змісту:
"Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п`яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.";
в зв’язку з цим, абзаци перший – другий вважати відповідно абзацами другим – третім;
в абзаці другому цифри "14" замінити цифрою "5", слова "п’ять робочих днів" замінити цифрою та словами "1 робочий день", слова "відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного учасника" замінити словами "повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника";
 
Враховано частково   "Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п`яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель».
У зв’язку з цим абзаци перший та другий вважати відповідно абзацами другим та третім;
 
    -177- Сухий Я.М.
Абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий підпункту 19 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: «у частині третій:
доповнити новим абзацом першим такого змісту: "Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п`яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель».
У зв’язку з цим, абзац перший вважати відповідно абзацом другим;».
 
Враховано    
    -178- Савченко І.В.
Абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий підпункту 19) замінити абзацами такого змісту:
«частину третю доповнити абзацом такого змісту:
«Учасник, пропозицію якого акцептовано за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, зобов`язаний надати забезпеченнгя забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до статей 1, 26 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -179- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
У пункті 19 частини 3;
виключити слова: «доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Замовники надсилають Уповноваженому органу звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою»;
 
Відхилено    
146. 20) у статті 40:
 
   18) у статті 40:
в частині першій:
 
147. в абзаці другому частини першої слово «Типовий» замінити словом «Примірний»;
 
-180- Савченко І.В.
у абзаці другому підпункту 20) слова «слово «Типовий» замінити словом «Примірний»« замінити словами « доповнити словами «та обов`язково повинен містити істотні умови договору про закупівлю», абзац доповнити реченнями такого змісту: «В окремих випадках, за рішенням Уповноваженого органу, затверджується примірний договір про закупівлю. Положення договору про закупівлю не повинні суперечити типовому (примірному) договору.»;
 
Відхилено   в абзаці другому слово «Типовий» замінити словом «Примірний»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Якщо сума, визначена у договорі про закупівлю товарів, робіт або послуг, дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень учасник може не пізніше дати укладання договору про закупівлю, застрахувати свою відповідальність за договором про закупівлю ".
 
    -181- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац другий підпункту 20 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -182- Савченко І.В.
підпункт 20) після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
«частину першу статті 40 доповнити абзацом такого змісту:
«Учасник зобов’язаний, не пізніше дати укладання договору про закупівлю, застрахувати свою відповідальність за договором про закупівлю у порядку, визначеному спільним нормативно-правовим актом Уповноваженого органу та спеціального Уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.»
 
Враховано по суті   
    -183- Сухий Я.М.
У підпункті 20 пункту 3 розділу І проекту абзацу другий доповнити абзацами такого змісту: «доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо сума, визначена у договорі про закупівлю товарів, робіт або послуг, дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень учасник може не пізніше дати укладання договору про закупівлю, застрахувати свою відповідальність за договором про закупівлю".
 
Враховано    
    -184- Савченко І.В.
підпункт 20) доповнити новими абзацами третім-четвертим такого змісту:
«частину третю доповнити словами "а також зобов’язаний надати забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до статей 1, 26 цього Закону» та реченням такого змісту:
« Уповноважений орган може визначати особливості укладання договорів про закупівлю.»;
в зв’язку з цим, змінити нумерацію абзаців.
 
Відхилено    
148. частину п’яту замінити двома частинами такого змісту:
 
   частину п’яту замінити двома частинами такого змісту:
 
149. «5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
 
   «5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
 
150. 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 
   1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 
151. 2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;
 
-185- Ляпіна К.М.
У підпункті 20:
В абзаці 6 після слів "зазначена зміна не призведе до збільшення суми" доповнити словами "та скорочення кількості товару";
 
Відхилено   2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;
 
    -186- Савченко І.В.
абзац шостий підпункту 20) виключити, у зв’язку з цим змінити нумерацію пунктів;
 
Відхилено    
152. 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;
 
-187- Ляпіна К.М.
У підпункті 20:
В абзаці 7 слово "якості" виключити.
 
Відхилено   3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;
 
153. 4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
 
-188- Корж П.П.
Пункт 20) статті 3 розділу І проекту після абзацу восьмого
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
«5) зміни ціни договору будівельного підряду не більш як на 20 відсотків у зв'язку з корегуванням обсягів товарів, робіт, послуг відповідно до будівельних норм, за умови що види товарів, робіт, послуг, які зумовлюють зміну ціни договору, були предметом закупівлі.»
У зв'язку з цим абзац дев'ятий пункту 20) статті 3 розділу І вважати абзацом десятим та відповідно пункт 5) частини 5 статті 40 вважати пунктом 6).
 
Відхилено   4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
 
154. 5) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
 
   5) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
 
155. 6. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.»;
 
-189- Савченко І.В.
абзац десятий доповнити реченням такого змісту:
«У випадку, передбаченому цією частиною, замовник зобов’язаний вимагати від переможця, а переможець зобов’язаний надати забезпечення виконання договору відповідно до статей 1, 26 цього Закону, на суму такого перевищення.»
 
Відхилено   6. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку»;
 
156. 21) абзац п’ятий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
   19) абзац п’ятий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
157. «сума, визначена в договорі;».
 
-190- Ляпіна К.М.
Підпункт 21 викласти у такій редакції:
«абзац п'ятий частини першої статті 41 викласти в такій редакції: "Ціна одиниці товару (робіт, послуг) та сума, визначена у договорі».
 
Відхилено   «сума, визначена в договорі».
 
    -191- Савченко І.В.
підпункт 21) доповнити абзацами такого змісту:
«частину першу статті 41 доповнити абзацами одинадцятим – дванадцятим такого змісту:
«номер і дата видачі забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до статей 1, 26 цього Закону із зазначенням номеру рахунку переможця;
номер і дата, інша інформація про договір страхування відповідальності переможця процедури закупівлі в порядку, визначеному Уповноваженим органом.
в зв’язку з цим, абзац одинадцятий вважати абзацом тринадцятим.»
 
Відхилено    
    -192- Савченко І.В.
Розділ І доповнити новим пунктами 4-5 такого змісту:
«4. Статтю другу Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, №1, ст.1) доповнити частиною такого змісту:
«Порядок страхування відповідальності переможця процедури державної закупівлі визначається відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
5. Статтю першу Закону України «Про страхування» доповнити частиною такого змісту:
«Страхування відповідальності переможця процедури закупівлі здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 
Відхилено    
158. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
159. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-193- Савченко І.В.
у пункті 1. розділу ІІ після слів «набирає чинності» доповнити словами та цифрами «через 60 днів»;
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
 
    -194- Сухий Я.М.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.».
 
Враховано    
160. 2. Установити, що:
 
-195- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2 Розділу ІІ виключити.
 
Враховано частково      
161. 1) без застосування процедур закупівель, визначених у Законі України «Про здійснення державних закупівель», до 31 березня 2011 р. здійснюється закупівля:
 
-196- Сушкевич В.М.
У абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення:
«у абзаці першому слова та цифри «до 31 березня 2011 р.» замінити словами та цифрами «до 30 вересня 2011 року».
 
Відхилено      
    -197- Тедеєв Е.С.
У п. 2 розділу ІІ – «Прикінцеві положення» слова «до 31 березня 2011 року» замінити словами «до 31 грудня 2011 року».
 
Відхилено    
    -198- Корж В.П.
У п. 2 розділу ІІ – «Прикінцеві положення» слова «до 31 березня 2011 року» замінити словами «до 31 грудня 2011 року».
 
Відхилено    
    -199- Ляпіна К.М.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІІ виключити.
 
Враховано    
    -200- Савченко І.В.
у підпункті 1) пункту 2:
у абзаці першому слова і цифри «31 березня» замінити словами і цифрами «30 жовтня»;
 
Відхилено    
162. послуг, які закуповуються в рамках навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, в тому числі заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, для забезпечення авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для їх проведення, а також спортивного інвентарю та обладнання, спортивного одягу, взуття, аксесуарів загального та спеціального призначення, лікарських засобів та виробів медичного призначення для збірних команд України;
 
      
163. протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів для пересування та допоміжних засобів для особистої рухомості, виготовлених виключно за індивідуальним замовленням, включаючи комплектувальні вироби та матеріали до них, а також послуг з їх ремонту, протезно-ортопедичних послуг;
 
-201- Сушкевич В.М.
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення: «слова «а також послуг з їх ремонту» замінити словами «а також послуг з ремонту технічних та інших засобів реабілітації»
 
Відхилено      
    -202- Мостіпан У.М.
Підпункт 1 пункту 2 розділу П Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
«1) без застосування процедур закупівель, визначених у Законі України "Про здійснення державних закупівель", здійснюється закупівля:
до 30 вересня 2011 року - послуг, які закуповуються в рамках навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, в тому числі заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, для забезпечення авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для їх проведення, а також спортивного інвентарю та обладнання, спортивного одягу, взуття, аксесуарів загального та спеціального призначення, лікарських засобів та виробів медичного призначення для збірних команд України;
послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних;
до 31 грудня 2012 року - протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів для пересування та допоміжних засобів для особистої рухомості, виготовлених виключно за індивідуальним замовленням, включаючи комплектувальні вироби та матеріали до них, а також послуг з ремонту технічних та Інших засобів реабілітації, протезно-ортопедичних послуг;
 
Відхилено    
164. послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних;
 
-203- Савченко І.В.
абзац четвертий підпункту 1) пункту 2. розділу ІІ виключити;
 
Відхилено      
165. 2) до прийняття окремих законів, але не пізніше 31 березня 2011р., закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», може здійснюватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності окремих законів та порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до зазначеного Закону;
 
-204- Савченко І.В.
у підпункті 2) слова і цифри «31 березня» замінити словами і цифрами «30 жовтня».
 
Відхилено   2. До прийняття окремих законів закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», здійснюється відповідно до цього Закону.
 
    -205- Сухий Я.М.
Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій редакції : «2. До прийняття окремих законів закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», здійснюється відповідно до цього Закону.».
 
Враховано    
    -206- Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Парубій А.В.
В Розділі ІІ Проекту Закону:
виключити слова: «2) до прийняття окремих законів, але не пізніше 31 березня 2011 р., закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", може здійснюватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності окремих законів та порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до зазначеного Закону».
 
Враховано    
    -207- Ветвицький Д.О.
У розділі ІІ законопроекту підпункт 2 пункту 2 виключити.
 
Відхилено    
166. 3) положення підпункту 20 пункту 3 розділу І цього Закону поширюються також на договори про закупівлю, укладені до набрання чинності цим Законом.
 
-208- Савченко І.В.
підпункт 3) розділу ІІ викласти в такій редакції:
«3) для реалізації норм цього Закону без застосування процедур закупівель, визначених у Законі України «Про здійснення державних закупівель», до 31 грудня 2011 р. здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг банком-агентом з обслуговування державних закупівель.
 
Відхилено      
    -209- Савченко І.В.
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. У Законі України «Про банки і банківську діяльність»:
статтю 3 доповнити частиною такого змісту: «Особливості діяльності банку-агента з обслуговування державних закупівель визначаються Законом України «Про здійснення державних закупівель».;
у першому реченні частини другої статті 59 слово "лише" виключити, речення доповнити словами "а також у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель".
У зв’язку з цим, змінити нумерацію пунктів.
 
Відхилено    
167. 3. Дозволити у 2011 році:
 
-210- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 3 Розділу ІІ виключити.
 
Враховано      
168. 1) замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також дітей та учнів (студентів) навчальних закладів, харчування яких здійснюється за рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб’єктами господарювання — переможцями процедури закупівлі у 2007—2010 роках в межах відповідних бюджетних призначень із строком дії до 31 березня 2011 року;
 
-211- Ляпіна К.М.
Підпункти 1-3 пункту 3 розділу ІІ виключити.
 
Враховано      
169. 2) військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України передавати зазначеним суб’єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним Міністерством оборони України переліком;
 
      
170. 3) Міністерству оборони України з метою погашення заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах відповідних бюджетних призначень.
 
      
171. 4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
172. розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
 
   розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
 
173. затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає із цього Закону.
 
-212- Савченко І.В.
абзац третій пункту 4 замінити абзацами такого змісту:
«у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік передбачити фінансування на заходи, пов’язані зі створенням і функціонуванням державної системи електронних закупівель.
Центральному органу виконавчої влади, який є Уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.»
 
Відхилено   затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає із цього Закону.
 
174. 5. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

   4. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.