Кількість абзаців - 93 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією  
1. З метою удосконалення законодавства, спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією через державний кордон України,      З метою удосконалення законодавства, спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією через державний кордон України,  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Кримінальному кодексі України:      1. У Кримінальному кодексі України:  
5. 1) Статтю 75 викласти в такій редакції:      1) статтю 75 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону   -1- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У Кримінальному кодексі України викласти у такій редакції статтю 75: "Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону Перетинання державного кордону України за підложними документами, якщо ці дії вчинені систематично, - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України з перетинанням ними державного кордону України за підложними документами, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання права на притулок або набуття статусу біженця".  
Враховано частково   "Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону України  
7. Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або за підложними документами, якщо ці дії вчинені систематично, -   -2- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Так, в запропонованому законопроекті в частині 1 ст. 75 Кримінального кодексу України, слова "… якщо ці дії вчинені систематично" замінити словами "якщо протягом року до особи застосовувались засоби адміністративного впливу".  
Відхилено   Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без установлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади, якщо ці дії вчинені неодноразово, -  
    -3- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
У ч. 1 ст. 75 слово "систематично" замінити словом "неодноразово".  
Враховано    
    -4- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Диспозицію статті 75 викласти у наступній редакції: "Порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, здійснене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке порушення, - ".  
Відхилено .   
8. карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.      карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.  
9. Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -      Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
10. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.      караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.  
11. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України з перетинанням ними державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або за підложними документами, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання права на притулок або набуття статусу біженця".   -5- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Ч.3 ст.75 Кримінального кодексу України викласти в редакції запропонованій, після слів "… або за підложними документами, а так само …" додавши: "на осіб, що проживають та постійно прописані в областях, що входять до Ради прикордонних областей" і далі за текстом.  
Відхилено   Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України які незаконно перетнули державний кордон України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулись до відповідних органів державної влади.";  
12. 2) Доповнити Кодекс статтею 75-1 такого змісту:      2) доповнити Кодекс статтею 75-1 такого змісту:  
13. "Стаття 75-1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України      "Стаття 75-1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України  
14. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, -   -6- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Ч. 1 ст. 75-1 Кримінального кодексу України викласти в редакції: "Організація незаконного переправлення через державний кордон України осіб, на яких поширюється чинність ст. 75 Кримінального кодексу України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню наданням засобів або усуненням перешкод, -" і далі за текстом. Вилучення з ст.75-1 КК "порад, вказівок" необхідно, оскільки ці терміни не мають правового значення, а крім того, можуть бути використані відносно близьких родичів.  
Враховано частково   Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України або керівництво такими діями, -  
15. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна або без такої.      караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна або без такої.  
16. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -      Ті ж дії, вчинені повторно, або посадовою особою з використанням нею влади чи посадового становища, або за попереднім зговором групою осіб, -  
17. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.      караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.  
18. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою, -      Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -  
19. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину".      караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину";  
20. 3) У частині другій статті 7-1 після слів і цифр "масові безпорядки (стаття 71)" доповнити словами і цифрами "незаконне переправлення осіб через державний кордон України (стаття 75-1)".      3) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "масові безпорядки (стаття 71)" доповнити словами і цифрами "незаконне переправлення осіб через державний кордон України при обтяжуючих обставинах (стаття 75-1 частини 2 і 3 )";  
21. 4) У статті 124-1 виключити слова "пов'язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон України або без такого".      4) у статті 124-1 слова "пов'язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон України або без такого" виключити;  
22. 5) Частину третю статті 186 після слів "приховування злочинів, передбачених статтями" доповнити словами та цифрами "75-1 (незаконне переправлення через державний кордон України)".      5) частину першу статті 186 після слів та цифр "70-1 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів)" доповнити словами та цифрами "75-1 частини 2 і 3 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України при обтяжуючих обставинах )".  
23. 2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:       
24. 1) Пункт 7 статті 101 викласти в такій редакції:       
25. "7) оперативно-розшукові органи прикордонних військ - у справах про незаконне перетинання державного кордону України та незаконне переправлення осіб через державний кордон України".   -7- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
У Кримінально-процесуальному кодексі України: у пункті 7 статті 101 слова "оперативно-розшукові органи прикордонних військ" замінити словами "підрозділи з оперативно-розшукової роботи органів охорони державного кордону Прикордонних військ України", що відповідатиме нормам Закону України "Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України" від 24 березня 1999 року №554. Редакція чинної статті дає чітке розуміння органів, які здійснюють провадження цих справ. Пропонуємо відхилити будь-які уточнення п. 7 ст. 101 КПК України.  
Відхилено    
26. 2) Частину першу статті 112 після цифр "75" доповнити цифрами "75-1".      2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "75" доповнити цифрами "75-1".  
27. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:      3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення: (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
28. 1) Частину першу статті 24 доповнити пунктом 8 такого змісту:   -8- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
1) Частину четверту статті 24 викласти у такій редакції: "Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок." П. 8 частини першої ст. 24 і ст. 32-1 виключити, частину першу ст. 25 залишити у чинній редакції.  
Враховано   1) частину четверту статті 24 викласти у такій редакції:  
29. "8) видворення за межі України іноземця або особи без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні"      "Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.";  
30. У зв'язку з цим частину четверту цієї статті виключити.       
31. 2) Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:       
32. "Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; видворення за межі України іноземця або особи без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні, - тільки як додаткове. Інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні".       
33. 3) Доповнити Кодекс статтею 32-1 такого змісту:       
34. "Стаття 32-1. Видворення за межі України       
35. Видворення за межі України може бути застосовано лише до іноземця або особи без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні.       
36. Видворення за межі України іноземця, який постійно проживає в Україні, призначається судом (суддею). В інших випадках, за винятком справ, підвідомчих суду, воно може застосовуватись за рішенням відповідного органу внутрішніх справ або Прикордонних військ України, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення.       
37. Видворення за межі України іноземця або особи без громадянства може супроводжуватись забороною зазначеній особі подальшого в'їзду в Україну на строк до п'яти років. У цьому разі воно призначається судом (суддею)".       
38. 4) Статті 203-204 викласти у такій редакції:      2) статті 203,204 викласти у такій редакції:  
39. "Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні   -9- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Доповнити назву запропонованої редакції статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів "перебування в Україні" словами "і транзиту через територію України". Це обумовлюється тим, що в статті, поряд з іншими правопорушеннями, мова йде і про порушення правил транзитного проїзду через територію нашої держави.  
Враховано   "Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України  
40. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких скінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недотримання встановленого порядку реєстрації, або пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, -      Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких скінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку реєстрації, або пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, -  
41. тягне накладення штрафу у розмірі від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з видворенням за межі України або без такого".   -10- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
Із абзацу другого ч. 1 ст. 203 слова "з видворенням за межі України або без такого" виключити.  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
42. "Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства      Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, надання житла, реєстрації, прописки або виписки іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів.  
43. Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, спрямовані на незаконну легалізацію іноземців та осіб без громадянства, -   -11- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В проекті нової редакції статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення необхідно розкрити поняття "незаконної легалізації", замінивши слова "спрямовані на незаконну легалізацію іноземців та осіб без громадянства" словами "спрямовані на незаконний порядок їх реєстрації, прописки або виписки, оформлення документів на проживання".  
Враховано частково   Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, спрямовані на їх незаконну реєстрацію, прописку або виписку, оформлення документів на проживання, -  
44. тягнуть накладення штрафу у розмірі від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".      тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
45. 5) Доповнити Кодекс статтями 204-1 і 204-2 такого змісту:      3) доповнити Кодекс статтею 204-1 такого змісту:  
46. "Стаття 204-1. Незаконне перетинання державного кордону      "Стаття 204-1. Незаконне перетинання державного кордону України  
47. Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або за підложними документами, -   -12- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
У Кодексі України про адміністративні правопорушення: диспозицію статті 204-1 пропонується викласти у такій редакції: "Порушення встановленого порядку перетинання державного кордону, -"  
Відхилено   Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без установлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади, -  
    -13- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
Ч. першу ст. 204-1 викласти у такій редакції: "Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без установлених документів чи дозволу відповідних державних органів, - тягне накладення штрафу у розмірі від сорока до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця, або адміністративний арешт."  
Враховано    
48. тягне накладення штрафу у розмірі від сорока до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця, або адміністративний арешт, з видворенням за межі України, якщо воно вчинено іноземцем або особою без громадянства, яка тимчасово перебуває в Україні.   -14- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В запропонованій до Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 204-1 після слів "адміністративний арешт, з ..." доповнити словом "послідуючим" і далі за текстом.  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.  
    -15- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
У Кодексі України про адміністративні правопорушення: у санкції статті 204-1 слова "до п'ятдесяти" замінити словами "до ста";  
Враховано    
49. Примітка. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання права на притулок або набуття статусу біженця.   -16- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
До ст.204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення: "примітку" викласти в редакції: "Примітка. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, осіб, що проживають та постійно прописані в областях, що входять до Ради прикордонних областей, а так само прибуття…" і далі за текстом.  
Відхилено   Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України які незаконно перетнули державний кордон України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулись до відповідних органів державної влади";  
50. Стаття 204-2. Невиконання законних вимог посадових осіб прикордонних військ   -17- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
У Кодексі України про адміністративні правопорушення: статтю 204-2 вилучити, так як Законом України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 2 липня 1999 року №812, Кодекс доповнено статтею 1850-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи в вимозі військовослужбовця Прикордонних військ України або члена громадського формування з охорони державного кордону України", якою передбачено відповідальність за аналогічні правопорушення. Правопорушення та стягнення, передбачені запропонованою статтею фактично дублюють ті, які передбачені статтею 185-10 цього Кодексу.  
Враховано    
51. Невиконання законних вимог посадових осіб прикордонних військ України особами, що перебувають у прикордонній смузі, а так само в інших місцях на території України, де здійснюється прикордонний контроль, у випадках, коли такі вимоги пред'являються в зв'язку з діяльністю по виявленню і затриманню порушників державного кордону України, -       
52. тягне накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти, а на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".       
53. 6) В статтях 205 і 206 слово "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках.      4) у статтях 205 і 206 слово "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках;  
54. 7) Доповнити статтю 206 частиною другою такого змісту:       
55. "Надання громадянами іноземним громадянам і особам без громадянства допомоги в незаконному перетинанні державного кордону України, за відсутності ознак злочину, -   -18- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Ст. 206 Кодексу про адміністративні правопорушення викласти в редакції: "Надання громадянами іноземним громадянам і особам без громадянства, що незаконно перебувають на території України житла, транспортних засобів…" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -19- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В новій редакції частини першої статті 206 та в запропонованій частині другої цієї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів "надання громадянами" доповнити словами "що проживають на законних підставах в України".  
Відхилено    
    -20- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В порівняльній таблиці назву кодексів вписати в їх офіційній редакції "Кримінальний кодекс України" (стор.2), Кримінально-процесуальний кодекс України" (стор. 4), "Кодекс України про адміністративні правопорушення" (стор. 5).  
Враховано    
56. тягне накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця, або адміністративний арешт".   -21- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
Ч. другу ст. 206 виключити  
Враховано    
57. 8) Доповнити статтю 221 Кодексу після цифри "188-6" цифрами "204-1 - 204-2", частина друга статті 206".      5) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити цифрами "204-1";  
58. 9) У статті 222:       
59. - в частині першій цифри "203-206" замінити цифрами і словами "203, 205, частина перша статті 206";   -22- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В Кодексі України про адміністративні правопорушення привести у відповідність назву районних (міських) органів внутрішніх справ. В зв'язку з цим в статті 222 КУпАП порівняльної таблиці (стор. 12) слова "відділів (управлінь) внутрішніх справ виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів" замінити словами "районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України".  
Відхилено    
60. - в пункті 1 частини другої цифри "204-206" замінити цифрами і словами "203, 204, 205, частиною першою статті 206".      6) у статті 222: у частині першій цифри "203-206" замінити цифрами "203,204,205,206"; у пункті 1 частини другої цифри "204-206" замінити цифрами "203,204,205,206";  
61. 10) Доповнити останній абзац пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "185-10" цифрами і словами "204-1, 204-2, частина друга статті 206)", а слово "стаття" замінити словом "статті".      7) у абзаці "Прикордонних військ України (стаття 185-10)" пункту 1 частини першої статті 255 слово і цифри "(стаття 185-10)" замінити словом і цифрами "(статті 185-10, 204-1)".  
62. 11) В частині першій статті 291 цифри і слово "26 і 32" замінити цифрами і словом "26, 32 і 32-1".       
63. 12) Доповнити Кодекс главою 34 такого змісту:       
64. "Глава 34. Провадження по виконанню постанови про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства   -23- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
Не вносити змін до ст. 291 у зв'язку з виключенням ст. 32-1.  
Враховано    
65. Стаття 331. Виконання постанови про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства       
66. Постанова про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства виконується не пізніше, ніж через ЗО днів після її винесення.       
67. Постанова про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства виконується службовими особами органів внутрішніх справ, зазначеними у пункті 1 частини другої статті 222 цього Кодексу.   -24- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
Не доповнювати Кодекс України про адміністративні правопорушення главою 34  
Враховано    
68. У разі винесення постанови про видворення за межі України іноземця або особи без громадянства у них негайно анулюється віза та вилучаються інші документи на право перебування в Україні.       
69. Стаття 332. Виконання постанови в частині заборони подальшого в'їзду в Україну       
70. Строки заборони подальшого в'їзду в Україну обчислюються з дня винесення постанови про таку заборону.       
71. Порядок виконання постанови в частині заборони подальшого в'їзду в Україну визначається Кабінетом Міністрів України".       
72. 4. У Законі України "Про правовий статус іноземців" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №23, Ст. 161):      4. Статтю 32 Закону України "Про правовий статус іноземців" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №23, ст. 161) викласти у такій редакції:  
73. 1) Доповнити частину першу статті 2 реченням такого змісту:       
74. "Права і свободи іноземців, які прибувають в Україну та перебувають на її території без законних підстав, можуть бути обмежені відповідно до Конституції України".   -25- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У Закону України "Про правовий статус іноземців": частину першу статті 2 зберегти у діючій редакції.  
Враховано    
75. 2) Доповнити частину п'яту статті 3 після слів "на іншій законній підставі" словами "зазначеній при перетинанні державного кордону у в'їзній візі або іншому супроводжуючому документі".   -26- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У Закону України "Про правовий статус іноземців": частину п'яту статті 3 зберегти у діючій редакції.  
Враховано    
76. 3) Доповнити статтю 25 частиною третьою такого змісту:       
77. "Під час перетинання державного кордону України іноземцю може бути також відмовлено у в'їзді, якщо є обгрунтовані підстави вважати, що офіційно задекларовані підстави перебування його в Україні, вказані у в'їзній візі або іншому супроводжуючому документі, і реальні цілі перебування в Україні не співпадають".   -27- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У Законі України "Про правовий статус іноземців": статтю 25 зберегти у діючій редакції.  
Враховано    
78. 4) Доповнити частину другу статті 31 після слів "відпали підстави" словами "зазначені при перетинанні державного кордону у в'їзній візі або іншому супроводжуючому документі".   -28- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У Закону України "Про правовий статус іноземців": частину другу статті 31 зберегти у діючій редакції.  
Враховано    
79. 5) Статтю 32 викласти у такій редакції:       
80. "Якщо іноземець, який постійно проживає в Україні, вчинив злочин або адміністративне правопорушення, він після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути за рішенням судді (суду) в порядку адміністративного провадження видворений за межі України. В разі, коли іноземець тимчасово перебуває в Україні і вчинив злочин або адміністративне правопорушення, рішення про видворення його за межі України після відбуття ним покарання чи виконання адміністративного стягнення приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування. За рішенням суду (судді) видворення іноземця за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в'їзду в Україну строком до п'яти років.   -29- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У Закону України "Про правовий статус іноземців": перший абзац статті 32 викласти у такій редакції: "Якщо іноземець, який постійно проживає в Україні, вчинив злочин, він після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути за рішенням судді (суду) в порядку адміністративного провадження видворений за межі України. В разі, коли іноземець тимчасово перебуває в Україні і вчинив злочин, рішення про видворення його за межі України після відбуття ним покарання приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування. За рішенням суду (судді) видворення іноземця за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в'їзду в Україну строком до п'яти років".  
Відхилено   "Іноземець, який вчинив злочин або адміністративне правопорушення, після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути видворений за межі України. Рішення про видворення його за межі України після відбуття ним покарання чи виконання адміністративного стягнення приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення. За рішенням органу внутрішніх справ видворення іноземця за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в'їзду в Україну строком до п'яти років. Строки заборони подальшого в'їзду в Україну обчислюються з дня винесення вказаного рішення. Порядок виконання рішення про заборону подальшого в'їзду в Україну визначається законодавством України.  
81. Іноземець може бути видворений за межі України за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України, крім випадків, зазначених в частині першій цієї статті, якщо його дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.      Крім випадків, зазначених в частині першій цієї статті, іноземець може бути видворений за межі України за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення, .якщо дії іноземця грубо порушують законодавство про статус іноземців, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.  
82. Іноземець зобов'язаний покинути територію України у термін, зазначений у рішенні про видворення. Іноземці, які ухиляються від виїзду, підлягають з санкції прокурора затриманню і видворенню у примусовому порядку. Затримання допускається на термін, необхідний для видворення.      Іноземець зобов'язаний покинути територію України у термін, зазначений у рішенні про видворення, але не пізніше ніж через 30 днів після прийняття вказаного рішення. У разі прийняття рішення про видворення іноземця за межі України у нього негайно анулюється віза та вилучаються інші документи на право перебування в Україні. Іноземці, які ухиляються від виїзду, підлягають з санкції прокурора затриманню і видворенню у примусовому порядку. Затримання допускається лише на термін, необхідний для видворення.  
83. Рішення органів внутрішніх справ або Служби безпеки України про видворення іноземця з України може бути оскаржене до суду. Оскарження не зупиняє виконання рішення про видворення.      Рішення органів внутрішніх справ або Служби безпеки України про видворення іноземця з України може бути оскаржено до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім випадків, коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку.  
84. Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ.      Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ.  
85. Іноземці, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо зазначені іноземці не мають коштів для відшкодування витрат, пов'язаних з видворенням їх за межі України, воно здійснюється за державний рахунок.      Іноземці, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням, у порядку, встановленому законом. Якщо зазначені іноземці не мають коштів для відшкодування витрат, пов'язаних з видворенням їх за межі України, видворення здійснюється за рахунок держави.  
86. Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали цих іноземців, влаштовували їх незаконні в'їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення терміну перебування, можуть бути за позовом органу внутрішніх справ, який здійснював видворення, зобов'язані судом в порядку цивільного судочинства відшкодувати збитки, завдані державі видворенням зазначених іноземців".      Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали цих іноземців, влаштовували їх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення терміну перебування, в порядку, встановленому законом, відшкодовують витрати, завдані державі видворенням зазначених іноземців".  
87. ІІ. Прикінцеві положення       
88. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.      II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.  
89. 2. Кабінету Міністрів України:       
90. забезпечити у шестимісячний термін прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також розробити і подати до Верховної Ради України:       
91. а) проект Закону України про створення Фонду фінансового забезпечення затримання і видворення з України іноземців та осіб без громадянства, передбачивши у ньому встановлення зборів за прикордонний догляд, визначення інших джерел доходів, порядок виплати з нього тощо;   -30- Чивюк М.В. (реєстр. картка № 300)
Розділ "II. Прикінцеві положення" - вилучити.  
Враховано .   
92. б) проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, проект Закону України про транспорт та проекти інших законів щодо встановлення обов'язку працівників транспорту, що здійснює міжнародні перевезення пасажирів, перевіряти проїзні документи, відповідальності за порушення цього обов'язку, та обов'язку транспортних підприємств безоплатно перевозити із України в інші країни осіб, яким відмовлено у в'їзді в Україну у зв'язку з відсутністю в них належних проїзних документів.   -31- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
До Прикінцевих положень, ч.2 п. "б" викласти в редакції: "проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення". В зв'язку з вилученням прикінцевих положень.  
Відхилено .   
    -32- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Пропонує пункт б) статті 2 Розділу ІІ законопроекту вилучити. Кабінету Міністрів України доручається розробити проекти законів щодо встановлення обов'язку транспортних підприємств, що здійснюють міжнародні перевезення, безоплатно перевозити із України в інші країни осіб, яким відмовлено у в'їзді в Україну. Неприйнятним є положення щодо безплатного перевезення транспортними підприємствами осіб, яким відмовлено у в'їзді в Україну. В зв'язку з вилученням прикінцевих положень.  
Відхилено .