Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю та корупцією) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   проект
 
1. вноситься народними
 
      
2. депутатами України
 
      
3. В.Малишевим (р.№ 63)
 
      
4. В.Грицаком (р.№ 98)
 
      
5. В.Бевзом (р.№ 410)
 
      
6. С.Гусаровим (р.№ 74)
 
      
7. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Закон України
 
8. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів (щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю та корупцією)
 
-1- Круць М.Ф.
оскільки поняття «зміни» охоплює поняття «доповнення», слід слова «та доповнень» з назви законопроекту виключити.
У назві законопроекту слова «до деяких законодавчих актів» замінити словами «до деяких законодавчих актів України».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю та корупцією
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
 
-2- Круць М.Ф.
у абзаці першому Розділу І проекту закону слова «та доповнень» необхідно виключити.
 
Враховано   1. Внести зміни до таких законів України:
 
11. 1. Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст.20):
 
   1) частину першу статті 7 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами) доповнити абзацом десятим такого змісту:
„внутрішньої безпеки»;
 
12. частину першу статті 2 доповнити пунктом 8 такого змісту «забезпечення безпеки Міністерства»
 
-3- Мартинюк А.І.
в підготовці до другого читання треба буде подивитися деякі нюанси викликають, так би мовити, неоднозначність. Ось, наприклад, додається, що основним завданням міліції є забезпечення безпеки міністерства. Мабуть, треба по-іншому сказати от: підрозділів, чи структури. Бо створюється враження, що головне завдання міліції – забезпечити охорону приміщення міністерства. Це звужує. Тобто треба юридично виписати…
(стенограма розгляду законопроекту в першому читанні 21.04.2011 року)
 
Враховано      
    -4- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про міліцію» у статті другій у частині першій новий пункт 8 викласти у такій редакції:
«забезпечення особистої безпеки працівників Міністерства»
 
Враховано редакційно (Комітет погоджується із суттю поправки, але вважає, що вона охоплюється змістом норм Закону України «Про міліцію» щодо завдань та прав міліції)   
13. пункт 8 статті 2 вважати пунктом 9
 
-5- Гусаров С.М.
виключити пункт 1 та пункт 2 частини 1 Розділу І.
 
Враховано      
14. частину першу статті 7 доповнити пунктом 8 такого змісту „внутрішньої безпеки».
 
   3) у частині сьомій статті 9 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року №2738-VІ) слова «внутрішньої безпеки» виключити.
 
15. 2. Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2010 р., N 4, ст. 34):
 
      
16. у пункті 7 статті 9 слова «внутрішньої безпеки» виключити.
 
      
17. 3. Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303):
 
   2) у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
18. абзац другий частини першої статті 5 після слів «спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю» доповнити словами - «внутрішньої безпеки».
 
-6- Гусаров С.М.
пункт 1 частини 3 Розділу І викласти в такій редакції:
«абзац другий частини першої статті 5 після слів «спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю» доповнити словами - «підрозділами внутрішньої безпеки».»
 
Враховано   абзац другий частини першої статті 5 після слів «спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю» доповнити словами «підрозділами внутрішньої безпеки»;
 
19. частину першу статті 9 після слів «Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ, « доповнити словами «підрозділу внутрішньої безпеки МВС».
 
-7- Гусаров С.М.
пункт 2 частини 3 Розділу І викласти в такій редакції:
«частину першу статті 9 після слів «Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ, « доповнити словами «підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу».»
 
Враховано   у статті 9:
у частині першій слова «начальником органу внутрішніх справ, служби безпеки» замінити словами «начальником органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки»;
 
20. частину третю статті 9 після слів «Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, « доповнити словами «начальником підрозділу внутрішньої безпеки МВС»
 
-8- Гусаров С.М.
пункт 3 частини 3 Розділу І викласти в такій редакції:
«частину третю статті 9 після слів «Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ,» доповнити словами «підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу»«
 
Враховано   у частині третій слова «начальником або уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, служби безпеки» замінити словами «начальником або уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки»;
 
21. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.