Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про забезпечення додержання вимог щодо несумісництва в органах місцевої влади (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Про забезпечення додержання вимог щодо несумісництва в органах місцевої влади О.КушнірКомітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радДруге читанняЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО НЕСУМІСНИЦТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
до Закону в цілому Пропоную замість зазначеного Закону підготувати відповідні зміни до двох базових законів (Про місцеве самоврядування та Про місцеві державні адміністрації)  
Відхилено   Про забезпечення додержання вимог щодо несумісництва в органах місцевої влади О.КушнірКомітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радДруге читанняЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
    -2- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
В назві закону дати визначення посадових осіб згідно чинного законодавства  
Враховано    
1. Роздiл 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ      Роздiл 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
2. Цей Закон спрямований на забезпечення додержання сільськими, селищними, міськими головами чи іншими посадовими особами в органах місцевої влади передбачених законом вимог щодо несумісництва, а також визначає порядок тимчасового виконання їх обов'язків у випадку порушення цих вимог.      Цей Закон спрямований на забезпечення додержання посадовими особами місцевого самоврядування, посадовими особами місцевих органів виконавчої влади передбачених Конституцією і законами України вимог щодо несумісності службової діяльності з іншою роботою(діяльністю), а також визначає порядок припинення їх повноважень у випадку порушення цих вимог та тимчасового виконання їх обов'язків.  
3. Стаття 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови чи голови обласної, районної, районної у місті ради, іншої посади, яку займає особа в органі місцевої влади, достроково припиняються з дня набрання чинності правового акту про призначення (обрання) особи на посаду чи настання іншого юридичного факту, що засвідчує виникнення несумісності з іншою посадою чи іншою діяльністю. Їх повноваження тимчасово виконуються особою, яку призначено (обрано) легітимною особою чи органом:   -3- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Уточнити повноваження секретаря ради та редакційно доопрацювати статтю, розділивши її на дві окремі статті-стосовно припинення повноважень і тимчасового їх виконання  
Враховано   Стаття 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови чи голови, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, іншої посадової особи місцевого самоврядування припиняються з дня набрання чинності правового акту про призначення (обрання) цієї особи на посаду несумісну з службовою діяльністю в системі місцевого самоврядування без прийняття відповідно рішення місцевого референдуму чи рішення ради. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій припиняються з дня набрання чинності правового акту про призначення (обрання) цієї особи на посаду, несумісну зі службовою діяльністю в системі місцевих органів виконавчої влади. Стаття 2 У разі припинення повноважень посадової особи місцевого самоврядування або посадової особи місцевого органу виконавчої влади цї повноваження відповідно до закону тимчасово виконуються особою, яку призначено (обрано) легітимними органом чи особою:  
4. як сільського, селищного, міського голови - секретарем ради (чи особою, яка виконує її обов'язки), стосовно діяльності виконавчого комітету - заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів (чи особою, яка виконує її обов'язки);      сільського, селищного, міського голови стосовно діяльності ради - секретарем ради, стосовно діяльності виконавчого комітету - заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів;  
5. як голови обласної, районної, районної у місті ради - заступником голови ради (чи особою, яка виконує її обов'язки);      голови, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради - відповідно заступником голови ради чи особою, на яку покладено виконання таких обов'язків;  
6. як іншої посадової особи органу місцевої влади - заступником цієї посадової особи (чи особою, яка виконує її обов'язки).      іншої посадової особи органу місцевого самоврядування, або посадових осіб місцевого органу виконавчої влади, зазначених у статті 1 цього закону - заступником цієї посадової особи або посадовою особою, на яку покладено виконання таких обов'язків.  
7. У цьому Законі легітимною особою визнається особа, яка згідно з Конституцією та законами України призначена (обрана) на посаду чи зарахована на службу, а легітимним органом - колегіальний орган, який утворено відповідно до Конституції та законів України.      У цьому Законі легітимним органом визнається колегіальний орган, який утворено відповідно до Конституції та законів України, легітимною особою - особа, яка відповідно до Конституції та законів України призначена (обрана) на посаду.  
8. Оплата праці тимчасово виконуючого обов'язки здійснюється відповідно до законодавства України.      Тимчасове виконання обов'язків здійснюється до призначення (обрання) на відповідну посаду нової особи. Оплата праці посадової особи, яка тимчасово виконує обов'язки здійснюється відповідно до законодавства України.  
9. Стаття 2. Нормативний чи інший правовий акт органу або посадової особи органу місцевої влади, виданий чи підписаний особою, яка порушує встановлені законом вимоги щодо несумісності, є нечинним.   -4- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Після слів "місцевої влади" доповнити "і в органах місцевого самоврядування"  
Враховано   Стаття 3. Нормативний чи інший правовий акт, підписаний або виданий посадовою особою, повноваження якої відповідно до Закону припинено, є нечинним.  
10. Стаття 3. При встановленні судом будь-якого факту незаконного здійснення повноважень особою, яка порушує встановлені законом вимоги щодо несумісності, суд приймає рішення про позбавлення її права займати будь-які посади в органах місцевої влади строком від одного до п'яти років.   -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю3 вилучити  
Відхилено   Стаття 4. При встановленні судом факту здійснення особою на відповідній посаді повноважень, які припинені згідно з статттею 1 цього Закону, суд приймає рішення про позбавлення її права займати будь-які посади в органах місцевого самоврядування та місцевих органах виконавчої влади строком від одного до п'яти років. Стаття 5. Вибори сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув призначаються відповідною радою не пізніш як через місяць з моменту припинення його повноважень за цим Законом. У разі неприйняття відповідною радою у місячний строк рішення про проведення відповідно виборів сільського, селищного, міського голови після припинення його повноважень за цим Законом, на підставі висновків відповідного Комітету Верховної Ради України Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови чи відповідної ради. Стаття 6. Вибори голови, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради замість того, який вибув проводяться відповідною радою не пізніш як через місяць з моменту припинення його повноважень за цим Законом. У разі неприйняття районною у місті, районною, обласною радою у місячний строк рішення про обрання голови, заступника голови ради, а сільською, селищною, міською радою - про обрання секретаря ради після припинення його повноважень за цим Законом, на підставі висновків відповідного Комітету Верховної Ради України Верховна Рада України може призначити позачергові вибори відповідної ради. Стаття 7. Питання про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови чи відповідної ради може порушуватися перед Верховною Радою України, народними депутатами України, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації або головою обласної ради.  
    -6- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Визначити терміни проведення виборів у разі припинення повноважень посадових осіб через несумісність і відповідальність у разі непроведення відповідних виборів  
Враховано    
    -7- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Другий абзац частини першої Перехідних положень після слів "Верховною Радою України" доповнити текстом "з одночасним визначенням дати їх проведення  
Враховано частково у ст.ст.5,6.   
11. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ      ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
12. 1.Доповнити частину першу статті 50 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" новим реченням: "У разі неприйняття відповідною радою рішення про проведення виборів сільського, селищного, міського голови, рішення про проведення таких виборів приймається у місячний строк Верховною Радою України" 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними у частині, що не суперечить цьому Закону.   -8- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Перехідні положення привести у відповідність із статтями 5, 6, 7.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними у частині, що не суперечить цьому Закону. 2.Доповнити частину четверту статті 78 і частину п'яту статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" словами : "головою обласної ради або народними депутатами України".  
    -9- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу викласти в такій редакції: "З часу набрання чинності цим Законом інші закони України та нормативно-правові акти є чинними у частині, що не суперечать цьому Закону  
Відхилено