Кількість абзаців - 279 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів
 
3. України у зв’язку з прийняттям Закону України
 
   України у зв’язку з прийняттям Закону України
 
4. "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
 
   «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2006 р., № 22, ст. 199):
 
   1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
8. 1) доповнити статтю 15 пунктом 71 такого змісту:
 
   1) статтю 15 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
9. "71) видача дозволів на проведення робіт, пов’язаних з поглибленням дна для судноплавства, будівництвом гідротехнічних споруд, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також на проведення геологорозвідувальних робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі;";
 
-1- Коновалюк В.І.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту, яким Водний кодекс України
доповнюється статтею «7-і», пропоную статтю 7-і викласти у наступній редакції:
«7-і) видача дозволів на проведення робіт, з поглиблення дна для судноплавства, будівництва гідротехнічних споруд, видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладення кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також на проведення геологорозвідувальних робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі»
 
Враховано   «7-1) видача дозволів на проведення робіт з поглиблення дна для судноплавства, будівництва гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, розчистки русел річок, каналів та дна водойм, прокладення кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі»;
 
    -2- Кравченко М.В.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 слова «видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок)» та слова «а також на проведення геологорозвідувальних робіт» виключити
 
Враховано    
10. 2) доповнити статтю 38 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
-3- Кравченко М.В.
Підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
«2): назву та текст статті 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин»
 
Враховано   2) статтю 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами
 
11. "Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють скидання зворотних вод у водні об’єкти, та затверджуються:
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 38 викласти в такій редакції: «Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин розробляються на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   Нормативи гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.
Розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами здійснюється юридичними особами за дозволом, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів строком до п’яти років залежно від терміну акредитації лабораторії.
Проекти нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють скидання зворотних вод у водні об’єкти, та затверджуються:
 
    -5- Кравченко М.В.
Частину 2 статті 38 викласти в такій редакції:
«Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.
Розробка проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами здійснюється юридичними особами за дозволом, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів строком до п’яти років у залежності від терміну акредитації лабораторії.
Проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють скидання зворотних вод у водні об’єкти, та затверджуються:»
 
Враховано    
12. територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти загальнодержавного значення;
 
-6- Кравченко М.В.
В абзацах 3-4 підпункту 2 слова «охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «екології та природних ресурсів»
 
Враховано   територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів – у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти загальнодержавного значення;
 
13. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища — у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти місцевого значення.
 
-7- Кравченко М.В.
Абзац 4 підпункту 2 викласти в такій редакції:
«Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з органами на місцях спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів – у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти місцевого значення.
У випадках, коли скидання зворотних вод здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами погоджується з органами санітарно-епідемічного нагляду»
 
Враховано   Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів – у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти місцевого значення.
У разі якщо скидання зворотних вод здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами погоджуються з державним органом санітарного нагляду.
 
14. Перелік підприємств, установ та організацій, яким надається право на розроблення документів, у яких обґрунтовуються допустимі обсяги скидання забруднюючих речовин, визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
-8- Шпенов Д.Ю.
Абзац 4 статті 38 Водного кодексу України викласти у такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища здійснює акредитацію підприємств, установ та організацій, яким надається право на розроблення документів, у яких обґрунтовуються допустимі обсяги скидання забруднюючих речовин у .порядку— визначеному Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано редакційно   Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотніми водами та перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
    -9- Кравченко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 2 викласти в такій редакції:
«Порядок розробки та затвердження нормативів гранично допустимого скиду та перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано    
    -10- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«Вимоги до підприємств, установ та організацій, які мають право на розроблення документів, у яких обґрунтовуються допустимі обсяги скидання забруднюючих речовин, визначається Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
15. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;
 
-11- Кравченко М.В.
Доповнити пункт підпунктом такого змісту:
«Стаття 38-1. Видача дозволу на розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів, недостовірних відомостей;
відсутність власної акредитованої лабораторії для виконання аналізів якості стічних вод або договору на виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією;
відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розробки проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами.
Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування розробника проектів нормативів або його місцезнаходження.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення розробника проектів нормативів із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності розробника проектів нормативів;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
порушення вимог розробки проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається розробнику проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі»
 
Враховано   3) доповнити статтею 38-1 такого змісту:
«Стаття 38-1. Видача дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами
Строк видачі дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів вичерпним переліком ;
виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами, недостовірних відомостей;
відсутність власної акредитованої лабораторії для виконання аналізів якості стічних вод або договору на виконання зазначених робіт з акредитованою лабораторією;
відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розробки проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами.
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування розробника проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами або його місцезнаходження.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення розробника проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами з заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності розробника проектів нормативів;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;
порушення вимог до розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається розробнику проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин із зворотними водами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі»;
 
16. 3) у статті 49:
 
   4) у статті 49:
 
17. доповнити абзац перший частини другої після слова "видається" словом "безоплатно";
 
-12- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 49 викласти в такій редакції: «Дозвіл на спеціальне водокористування видається:» вилучивши слово «безоплатно»
 
Відхилено   абзац перший частини другої доповнити словом «безоплатно»;
 
18. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити сімома новими частинами такого змісту:
 
19. "Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу на спеціальне водокористування приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
-13- Кравченко М.В.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Строк видачі погодження клопотання водокористувача або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 15 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд»
 
Враховано   «Строк видачі погодження клопотання водокористувача або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 15 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження клопотання та відповідних документів на розгляд.
 
20. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
21. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
-14- Кравченко М.В.
Абзаци шостий –восьмий підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
порушення умов спеціального водокористування, визначених у дозволі, або вимог чинного законодавства.
 
Враховано   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
22. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
-15- Шпенов Д.Ю.
У другій підставі для відмови у видачі дозволу у статті 49 Водного кодексу
України слова «порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або»
виключити та викласти її у такій редакції:
«подання їх у неповному обсязі»
 
Враховано редакційно   порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів вичерпним переліком;
 
23. порушення умов спеціального водокористування, визначених у дозволі;
 
   порушення умов спеціального водокористування, визначених у дозволі, або вимог чинного законодавства.
 
24. неодноразове порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища.".
 
-16- Кармазін Ю.А.
В частині 5 «Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:» статті 49 абзац 4 викласти в такій редакції: «повторне порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища.», замість «неодноразове»
 
Враховано   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання .
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Погодження клопотання анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення водокористувача із заявою про анулювання погодження;
припинення діяльності водокористувача;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей.
Погодження клопотання та видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі».
 
    -17- Кравченко М.В.
Доповнити підпунктом такого змісту:
«Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання;
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Погодження клопотання анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення водокористувача із заявою про анулювання погодження;
припинення діяльності водокористувача;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Погодження клопотання та видача дозволу (переоформлення, видача дубліката, анулювання) здійснюється на безоплатній основі.»
 
Враховано    
25. У зв’язку з цим частини четверту — шосту вважати відповідно частинами шостою — восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту — сьому вважати відповідно частинами одинадцятою – чотирнадцятою;
 
26. 4) доповнити абзац перший частини першої статті 55 після слова "припиняється" словами "шляхом анулювання дозволу";
 
-18- Кравченко М.В.
Абзац перший підпункту 4 пункту 1 доповнити словами «на спеціальне водокористування»;
Доповнити абзацом такого змісту:
«у частині першій пункт 2) виключити;
частину першу доповнити пунктами 9), 10) такого змісту:
«9) створення перешкод юридичною або фізичною особою під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
10) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.»;
 
Враховано   5) у статті 55:
у частині першій:
абзац перший після слова «припиняється» доповнити словами «шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування»;
пункт 2 виключити;
доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту:
«9) створення перешкод юридичною або фізичною особою під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
10) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається особисто або надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу»;
 
27. 5) статтю 86 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 86 викласти в такій редакції:
 
28. "Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
 
   «Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
 
29. На землях водного фонду на підставі дозволу можуть проводитися роботи, пов’язані з поглибленням дна для судноплавства, будівництвом гідротехнічних споруд, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також геологорозвідувальні роботи.
 
-19- Кравченко М.В.
Абзац третій підпункту 5 пункту 1 викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду на підставі дозволу проводяться роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій.
Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів.
 
Враховано редакційно   На землях водного фонду на підставі дозволу проводяться роботи з поглиблення дна для судоплавства, будівництва гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, розчистки русел річок, каналів та дна водойм, прокладення кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі.
Місце і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів.
 
30. Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду видається безоплатно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-20- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 3 статті 86 «Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду видається безоплатно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   Видача дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або його територіальними органами відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Дозволи на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, поглиблення дна для судноплавства, розчистки русел річок, каналів та дна водойм, прокладання кабелів, трубопроводів, інших комунікацій (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі) видаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням із територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Дозволи на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі видаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
    -21- Кравченко М.В.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади або їх органами на місцях відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано    
    -22- Кравченко М.В.
Після абзацу п’ятого підпункт доповнити новими абзацами такого змісту:
«Дозволи на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі) видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням із територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Дозволи на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів»
 
Враховано    
31. Дозвіл на проведення робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
 
-23- Кравченко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 1 доповнити абзацами такого змісту:
«Строк видачі таких погоджень або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Порядок видачі погодження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту встановлюється Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   Дозвіл на проведення робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
Строк видачі такого погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Порядок видачі погодження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
32. Рішення про видачу дозволу або відмову у видачі дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
      
33. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-24- Кравченко М.В.
Абзац сьомий підпункту 5 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є: подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження»
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
34. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
35. недостовірність даних, що містяться у документах.
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
36. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
-25- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 6 статті 86 викласти в такій редакції: «Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:», а не «може бути анульовано»
 
Враховано   Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
37. подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
   подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
38. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
   припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
39. неодноразового порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища або одноразового порушення таких вимог, що призвело до аварії, пожежі, нещасного випадку тощо;
 
-26- Шпенов Д.Ю.
У третій підставі для анулювання дозволу в абзаці 6 статті 86 Водного
кодексу України виключити слова «неодноразового порушення вимог або» та
викласти її у такій редакції:
«одноразового порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що призвело до смерті, каліцтва, нещасного випадку, аварії чи пожежі»
 
Враховано редакційно   порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища або одноразового порушення таких вимог, що призвело до аварії, пожежі, нещасного випадку тощо;
 
40. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства.";
 
-27- Шпенов Д.Ю.
Четверту підставу для анулювання дозволу в абз. 6 статті 86 Водного кодексу
України викласти у такій редакції:
«створення перешкод суб'єктом господарювання під час перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства, що унеможливили її проведення»
 
Враховано редакційно   створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства;
виявлення в документах, поданих для отримання дозволу, недостовірних відомостей;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення, а територіальному органу - з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією, але не може перевищувати п’ять років. Якщо суб'єкт господарювання не завершив роботи у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про подовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності подовження строку проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути подовжений не більше одного разу»;
7) текст статті 106 викласти в такій редакції:
«Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду здійснюються суб’єктами господарювання на підставі дозволу та узгодженої з державними органами геології і санітарного нагляду проектно-кошторисної документації в установленому порядку.
Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
виконання робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів, способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або до шкідливих наслідків для здоров’я працівників чи населення.
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;
виконання робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або до шкідливих наслідків для життя і здоров’я працівників чи населення.
порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного, санітарного законодавства, законодавства про надра та охорону навколишнього природного середовища;
якщо суб’єкт господарювання протягом шести місяців з дня початку строку дії дозволу не приступив до проведення відповідних робіт;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, здійснюються на безоплатній основі.
Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається на один рік.
У дозволі зазначаються особливі умови спорудження експлуатаційних свердловин на воду, які є обов’язковими до виконання суб’єктами господарювання. Суб’єкт господарювання не може продавати або іншим чином відчужувати права, надані йому дозволом».
 
    -28- Шпенов Д.Ю.
Четверту підставу для анулювання дозволу в абз. 6 статті 86 Водного кодексу
України виключити
 
Відхилено    
    -29- Коновалюк В.І.
У підпункті 5 пункту 1 законопроекту, яким стаття 86 Водного кодексу України викладається у новій редакції, після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано    
    -30- Кравченко М.В.
підпункт 5 пункту 1 доповнити абзацами такого змісту:
«Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення, а територіальним органом - з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією, але не може перевищувати п’ять років. Якщо суб'єкт господарювання не закінчує роботи у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності продовження проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути продовжений не більше одного разу.
Дозвіл на проведення робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту»
 
Враховано    
    -31- Кравченко М.В.
Доповнити пункт 1 підпунктом такого змісту:
«текст статті 106 викласти у такій редакції:
«Спеціальні роботи по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду здійснюються суб’єктами господарювання на підставі дозволу та узгодженої з державними органами геології і органами санітарно-епідемічного нагляду проектно-кошторисної документації в установленому порядку.
Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається органами на місцях спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
виконання робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я працівників або населення.
Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
виконання робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для життя і здоров’я працівників або населення.
порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог чинного законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного, санітарного законодавства, законодавства про надра та охорону навколишнього природного середовища;
якщо суб’єкт господарювання протягом 180 календарних днів з моменту початку строку дії дозволу не приступив до проведення відповідних робіт;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі.
Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається на один рік.
У дозволі зазначаються особливі умови спорудження експлуатаційних свердловин на воду, які є обов’язковими до виконання суб’єктами господарювання. Суб’єкт господарювання не може продавати або іншим чином відчужувати права, надані йому дозволом.»;
 
Враховано    
41. 6) у тексті Кодексу слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
-32- Кравченко М.В.
Підпункт 6 пункту 2 виключити
 
Враховано      
42. 2. Статтю 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362) доповнити частинами такого змісту:
 
-33- Кравченко М.В.
Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«У статті 4:
у частині третій після слів «що видається» доповнити словом «одноразово»;
 
Враховано   2. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362):
1) у статті 4:
частину третю після слів «що видається» доповнити словом «одноразово»;
 
43. "Дозволи на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого пестицидами і агрохімікатами насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився, видаються безоплатно.
 
-34- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 4 викласти в такій редакції:
«Дозволи на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого пестицидами і агрохімікатами насіннєвого (посадкового) матеріалу, видаються на платній основі у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України»
 
Відхилено   доповнити частинами шостою – одинадцятою такого змісту:
«Строк видачі дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 10 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
    -35- Кравченко М.В.
Абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
«Строк видачі дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 10 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
Враховано    
44. Рішення про видачу дозволу приймається протягом 10 днів з дня надходження документів на розгляд.
 
      
45. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-36- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 4 викласти в такій редакції: «Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
подання документів у неповному обсязі;
недостовірність даних, що містяться у документах;
наявність в складі пестицидів і агрохімікатів речовин, що не дозволяється використовувати в Україні;
відсутність сплати за розгляд прохання про надання дозволу»
 
Враховано частково   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
    -37- Кравченко М.В.
Абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволів є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставами для переоформлення дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставами для видачі дубліката дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, є їх втрата або пошкодження.
 
Враховано    
46. подання документів у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
47. недостовірність даних, що містяться у документах.
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставою для переоформлення дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставою для видачі дубліката дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, є їх втрата або пошкодження.
 
48. Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився, може бути анульовано органом, який його видав, у разі порушення суб’єктом господарювання вимог природоохоронного і санітарно-епідеміологічного законодавства, законодавства у сфері цивільного захисту та про пестициди і агрохімікати.".
 
-38- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 7 статті 4
 
Відхилено   Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
порушення умов, передбачених дозволом.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу»;
2) абзац сьомий частини першої статті 16-1 викласти в такій редакції:
«видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився»;
3) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився»;
4) абзац сьомий частини першої статті 16-3 викласти в такій редакції:
«погодження дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився»;
5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити словами «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
    -39- Кравченко М.В.
Абзац сьомий пункту 2 викласти в такій редакції:
«Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
порушення умов, передбачених дозволом.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу».
 
Враховано    
    -40- Кравченко М.В.
Доповнити абзацами такого змісту:
«2) абзац перший частини першої статті 16-1 викласти у такій редакції:
«видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився»;
3) частину першу статті 16-2 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився»;
4) абзац сьомий частини першої статті 16-3 викласти у такій редакції:
«погодження дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився»;
По всьому тексту Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань з питань екології та природних ресурсів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
49. 3. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242):
 
-41- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі нові частини цього закону, оскільки непрофесійна робота його авторів, не повинне заважати можливості виправити їхні помилки при внесенні нових правок до чинного закону
 
Відхилено   3. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242; 2002 р., №31, ст. 214; 2005 р., № 6, ст. 140; 2010 р., № 10, ст. 107, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня.2010 р., № 2756-VІ):
 
50. 1) доповнити Закон статтею 71 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
51. "Стаття 71. Дозвільна система у сфері поводження з відходами
 
-42- Кравченко М.В.
Абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 7-1. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами»
 
Враховано   «Стаття 7-1. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами
 
52. Відповідно до цього Закону, документом дозвільного характеру є дозвіл, який видається безоплатно:
 
-43- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 1 викласти в такій редакції: «Відповідно до цього Закону, документом дозвільного характеру є дозвіл, який видається:», вилучивши слово «безоплатно»
 
Відхилено   Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб’єктам господарювання, є дозвіл та погодження.
Дозвіл видається:
 
    -44- Кравченко М.В.
Абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:
«Відповідно до цього Закону, документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб’єктам господарювання, є дозвіл та погодження, які видаються безоплатно»
 
Враховано    
53. а) місцевою державною адміністрацією:
 
-45- Кравченко М.В.
Підпункт «а» викласти в такій редакції:
«Дозвіл видається:
а) місцевою державною адміністрацією з терміном дії один рік:
на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території»
 
Враховано   а) місцевою державною адміністрацією з терміном дії один рік - на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території;
 
54. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території;
 
      
55. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території;
 
      
56. б) органом місцевого самоврядування:
 
-46- Кравченко М.В.
б) органом місцевого самоврядування з терміном дії один рік:
на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території селища або міста;
 
Враховано   б) органом місцевого самоврядування з терміном дії один рік - на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території села, селища або міста;
 
57. на відведення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;
 
      
58. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території селища або міста;
 
      
59. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;
 
      
60. в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами та його органами на місцях у сфері поводження з відходами — на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
-47- Кравченко М.В.
в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами та його органами на місцях:
на здійснення операцій у сфері поводження з відходами з терміном дії один рік;
на зберігання та видалення відходів з терміном дії п’ять років.
 
Враховано   в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами і його територіальними органами:
на здійснення операцій у сфері поводження з відходами - з терміном дії один рік;
на зберігання та видалення відходів - з терміном дії п’ять років.
 
61. г) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами — на транскордонне перевезення небезпечних відходів.
 
-48- Кравченко М.В.
Підпункт «г» виключити
 
Враховано      
62. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
-49- Кравченко М.В.
Абзац тринадцятий підпункту 3 викласти в такій редакції:
«Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органами на місцях і видається строком на один рік.
Строк видачі дозволу чи погодження або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд»
 
Враховано   Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його територіальними органами і видається строком на один рік.
Строк видачі дозволу чи погодження або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
63. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:
 
-50- Кравченко М.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 3 викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу або погодження у сфері поводження з відходами є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставами для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставами для видачі дубліката дозволу або погодження є їх втрата або пошкодження.
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:
 
64. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
65. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
-51- Шпенов Д.Ю.
У другій підставі для відмови у видачі дозволу в абз. З ст. 7 -і Закону України
«Про відходи» виключити слова «порушення вимог щодо оформлення і змісту
документів та/або» та викласти її у такій редакції:
«подання документів у неповному обсязі»
 
Враховано редакційно   подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком.
 
66. порушення вимог природоохоронного законодавства, законодавства у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки та про відходи.
 
-52- Шпенов Д.Ю.
В абз. 4 ст. 7-і Закону України «Про відходи» третю підставу для
анулювання дозволу викласти у такій редакції:
«грубого чи систематичного порушення вимог природоохоронного законодавства, законодавства у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки та про відходи»
 
Відхилено   Підставою для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставою для видачі дубліката дозволу або погодження є їх втрата або пошкодження.
 
    -53- Шпенов Д.Ю.
В абз. 4 ст. 7-і Закону України «Про відходи» третю підставу для
анулювання дозволу виключити
 
Враховано    
67. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
-54- Кравченко М.В.
По тексту законопроекту слова «може бути анульовано» замінити словом «анулюється»
 
Враховано   Дозвіл або погодження анулюється органом, який його видав, у разі:
подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
68. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
   припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
69. порушення вимог природоохоронного законодавства, законодавства у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки та про відходи.";
 
-55- Кравченко М.В.
Абзац четвертий частини анулювання дозволу доповнити підпунктами такого змісту:
«визнання виданого дозволу або погодження недійсним у судовому порядку;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог санітарного законодавства, законодавства у сфері поводження з відходами та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
порушення умов, передбачених дозволом чи погодженням».
Рішення про анулювання дозволу або погодження надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення, а місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування та органами на місцях спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів – з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або погодження припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Видача дозволу або погодження, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі.»
 
Враховано   виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах, поданих для отримання дозволу.
Рішення про анулювання дозволу або погодження видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення, а місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування і територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів – з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або погодження припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Видача дозволу або погодження, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі»;
2) пункт «с» частини першої статті 17 виключити;
3) пункти «о» і «с» частини першої статті 20 виключити;
4) пункти «й» і «л» частини першої статті 21 виключити;
5) пункт «і» частини першої статті 23 виключити;
 
    -56- Коновалюк В.І.
У підпункті 1 пункту 3 законопроекту, яким Закон України «Про відходи» доповнюється статтю 7-і, після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано    
    -57- Кравченко М.В.
Пункт 3 доповнити підпунктами такого змісту:
«2) пункт «с» частини першої статті 17 виключити;
3) пункти «о», «с» частини першої статті 20 виключити;
4) пункти «й», «л» частини першої статті 21 виключити;
5) пункт «і» частини першої статті 23 виключити;
 
Враховано    
70. 2) у пунктах "в" і "г" статті 24 слова "санітарно-гігієнічної експертизи" замінити словами "санітарно-епідеміологічної експертизи".
 
   6) у пунктах «в» і «г» статті 24 слова «санітарно-гігієнічної експертизи» замінити словами «санітарно-епідеміологічної експертизи».
 
71. 4. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 198):
 
   4. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
72. 1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:
 
73. "об’єкти рослинного світу — дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання;";
 
-58- Кравченко М.В.
В абзаці першому підпункту 1 після слова «рослини» додати слова «та їх частини»
 
Враховано   «об’єкти рослинного світу — дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх частини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання»;
 
74. 2) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
   2) у статті 10:
 
75. "Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволу, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища на безоплатній основі. Порядок видачі дозволу встановлює Кабінет Міністрів України.
 
-59- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції: «1. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволу, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Порядок видачі дозволу встановлює Кабінет Міністрів України:.», пронумерувавши частини і вилучивши слова «на безоплатній основі»
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
«Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволу, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Видача дозволу здійснюється на безоплатній основі»;
 
    -60- Кравченко М.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«у статті 10;
частину четверту викласти в такій редакції:
«Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволу, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюється на безоплатній основі»
 
Враховано    
76. За умови додержання вимог законодавства можуть здійснюватися такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів:
 
-61- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«2. За умови додержання вимог законодавства і сплати за спеціальне використання природних рослинних ресурсів коштів на відновлення цих ресурсів, можуть здійснюватися такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів:»
 
Відхилено      
    -62- Кравченко М.В.
Частини другу-восьму запропонованої статті 10 виключити
 
Враховано    
77. збирання лікарських рослин;
 
      
78. заготівля деревини під час рубок головного користування;
 
      
79. заготівля живиці;
 
      
80. заготівля кори, лубу, деревної зелені, деревних соків тощо;
 
      
81. збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння, грибів, лісової підстилки, очерету тощо;
 
      
82. заготівля сіна;
 
      
83. випасання худоби.
 
      
84. Законодавством України можуть передбачатися й інші види спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
      
85. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснюється за дозволом, що видається в порядку, який визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
 
      
86. Заготівля деревини під час рубок головного користування, живиці на земельних ділянках лісового фонду здійснюється в порядку, що встановлюється Лісовим кодексом України . Інші види спеціального використання рослинних ресурсів на земельних ділянках лісового фонду здійснюються в порядку, що встановлюється цим Законом, Лісовим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
 
      
87. Реалізація лікарської та технічної сировини дикорослих рослин юридичними або фізичними особами, які не мають дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів, забороняється.
 
      
88. Не потребують дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів:
 
      
89. власники земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу, крім тих, що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;
 
      
90. користувачі (в тому числі орендарі) земельних ділянок, які їм надано для цільового призначення (ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства, колективного садівництва, городництва, сінокосіння, випасання худоби), за винятком використання ними дикорослих судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, види яких занесені до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України.
 
      
91. Форма дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
92. Видача дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється у межах лімітів їх використання.
 
      
93. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
-63- Кравченко М.В.
Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«доповнити статтю частинами такого змісту:
«Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
Враховано   доповнити частинами одинадцятою – сімнадцятою такого змісту:
«Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
94. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-64- Кравченко М.В.
Абзац десятий викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
Підставами для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження»
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
95. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
96. недостовірність даних, що містяться в документах;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
97. невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 
   невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 
98. неодноразове порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
   порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
Підставою для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
99. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
100. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
101. неодноразового порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
   порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
102. перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
   перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
103. нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
   нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
104. надходження відповідно до законодавства від органів державного санітарного нагляду, іншого уповноваженого на це органу виконавчої влади вимоги щодо його анулювання.
 
-65- Коновалюк В.І.
У підпункті 2 пункту 4 законопроекту, яким вносяться зміни у статтю 10 Закону України «Про рослинний світ» після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано   надходження відповідно до законодавства від державного органу санітарно - епідеміологічного нагляду, іншого уповноваженого на це центрального органу виконавчої влади вимоги щодо його анулювання;
виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу.
 
105. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
-66- Кравченко М.В.
Абзац двадцять перший підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення видається на шість місяців»;
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення видається на шість місяців»;
 
106. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-67- Кравченко М.В.
Абзаци двадцять другий тридцять другий підпункту 2 пункту 4 виключити
 
Враховано      
107. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
      
108. недостовірність даних, що містяться в документах;
 
      
109. невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 
      
110. неодноразове порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
      
111. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
      
112. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
      
113. неодноразового порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
      
114. перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
      
115. нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
      
116. надходження відповідно до законодавства від органу державного санітарного нагляду, іншого уповноваженого на це органу виконавчої влади вимоги щодо його анулювання.";
 
      
117. 3) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
   3) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
118. «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється»;
 
-68- Шпенов Д.Ю.
Статтю 27 Закону України «Про рослинний світ» викласти у такій редакції: Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється. Таке випалювання може здійснюватись лише у виняткових випадках на підставі дозволу територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища»
 
Відхилено   «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється»;
 
119. 4) у статті 31:
 
   4) у статті 31:
 
120. у назві статті слова "та типових" виключити;
 
   у назві слова «та типових» виключити;
 
121. у частині першій слова "та типові" виключити;
 
   у частині першій слова «та типові» виключити;
 
122. 5) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:
 
   5) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:
 
123. "Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
 
   «Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
 
124. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
 
   Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
 
125. На підставі дозволу здійснюється:
 
   На підставі дозволу здійснюється:
 
126. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
127. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додаток Ідо Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додаток Ідо Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
128. вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
   вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
129. ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
 
   ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
 
130. ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.
 
131. На підставі сертифіката здійснюється вивезення об’єктів рослинного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
-69- Кравченко М.В.
Частину третю статті 32 доповнити реченням такого змісту: «Сертифікат видається з метою:
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
ввезення в Україну об’єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
засвідчення країни походження об’єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
засвідчення факту набуття права власності на об’єкт рослинного світу до того моменту, коли до нього стали чинними положення Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
Враховано   На підставі сертифіката здійснюється вивезення об’єктів рослинного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
Сертифікат видається з метою:
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
ввезення в Україну об’єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією жодної держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
засвідчення держави походження об’єктів рослинного світу, що належать до видів, включених у додаток ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
засвідчення факту набуття права власності на об’єкт рослинного світу до того моменту, коли для нього стали чинними положення Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
132. Дозвіл або сертифікат видається безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-70- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 32 викласти в такій редакції: «4. Дозвіл або сертифікат видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Дозвіл чи сертифікат на вивезення є платним»
 
Відхилено   Видача дозволу або сертифіката, їх переоформлення, видача дублікатів здійснюються на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
    -71- Кравченко М.В.
Абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 4 викласти в такій редакції:
«Видача дозволу або сертифіката, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів»
 
Враховано    
133. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу або сертифіката приймається протягом місяця після надходження документів на розгляд.
 
-72- Кравченко М.В.
Абзац дванадцятий підпункту 5 пункту 4 викласти в такій редакції:
«Строк видачі дозволу чи сертифіката або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд»
 
Враховано   Строк видачі дозволу чи сертифіката або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
134. Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли необхідно отримати висновок щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, підготовлений науковою установою, що визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
-73- Кравченко М.В.
Після слова «коли» додати слова «спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів»
 
Враховано   Строк розгляду документів подовжується на 30 днів, у разі якщо спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, підготовлений науковою установою, яка визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
135. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу або сертифіката є:
 
-74- Кравченко М.В.
Частину сьому статті 32 викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу.
Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є їх втрата або пошкодження.
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
 
136. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
137. підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу;
 
   підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу;
 
138. неодноразове порушення вимог законодавства про рослинний світ.
 
   порушення вимог законодавства про рослинний світ.
Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є їх втрата або пошкодження.
 
139. Дозвіл або сертифікат може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який його видав, у разі:
 
140. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
   подання підприємством, установою, організацією чи фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
141. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
   припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
142. порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.
 
-75- Кравченко М.В.
Доповнити частину восьму пунктами такого змісту:
«…
визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:
дозволів – шість місяців;
реекспортного сертифіката, преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря – шість місяців;
сертифіката про походження – один рік.
 
Враховано   порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті;
визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:
дозволів – шість місяців;
реекспортного, реконвенційного сертифікатів та сертифіката на інтродукцію з моря – шість місяців;
сертифіката про походження – один рік.
 
    -76- Коновалюк В.І.
У підпункті 5 пункту 4 законопроекту, яким вносяться зміни у статтю 32 Закону України «Про рослинний світ» після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано    
143. Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин
 
   Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин
 
144. Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюється без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з Національною академією наук України та Головною державною інспекцією з карантину рослин України.";
 
-77- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 32 викласти в такій редакції: «1. Переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються юридичними або фізичними особами з дозволу спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, що видається на підставі висновків наукових установ та організацій, а також державної служби з карантину рослин.
2. Самовільне проведення інтродукції та акліматизації дикорослих рослин забороняється.
3. Вимоги щодо проведення інтродукції та акліматизації дикорослих рослин визначаються Положенням про інтродукцію та акліматизацію рослин, яке розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища за погодженням із Національною академією наук України та Головною державною інспекцією з карантину рослин України»
 
Відхилено   Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли, та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються без одержання дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з Національною академією наук України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері карантину рослин»;
6) у другому реченні статті 34 слова «за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади» замінити словами «без одержання дозволу»;
 
    -78- Кравченко М.В.
Доповнити пункт підпунктом такого змісту:
«у другому реченні статті 34 слова «за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади» замінити словами «без дозволу»
 
Враховано    
145. 6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
-79- Кравченко М.В.
У підпункті 6 слова «охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «екології та природних ресурсів»
 
Враховано   7) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища» в усіх відмінках замінити словами «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
146. 5. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252):
 
   5. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252; 2004 р., № 36, ст. 434, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня.2010 р., № 2756-VІ):
 
147. 1) у статті 11:
 
-80- Кравченко М.В.
Підпункт 1 пункту 5 викласти в такій редакції:
« статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел.
Для забезпечення екологічної безпеки, створення безпечного середовища життєдіяльності людини, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на життя і здоров'я населення та навколишнє природне середовище здійснюється регулювання обсягу викидів найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин переглядається Кабінетом Міністрів України не менше одного разу на п'ять років за пропозицією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
За поданням територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та органів санітарно-епідемічного нагляду органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту можуть додатково встановлювати перелік забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на відповідній території.
За поданням територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та органів санітарно-епідемічного нагляду населення органи місцевого самоврядування, у разі перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря, на відповідній території розробляють та затверджують відповідно до закону програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснюють заходи щодо зниження рівня забруднення атмосферного повітря.
Якщо за результатами спостереження за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок дії обставин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря або невідповідність його якості вимогам санітарних норм, приймається рішення про поетапне зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання. Тривалість кожного етапу та обсяг, на який повинен зменшуватися на кожному етапі загальний обсяг викидів забруднюючих речовин встановлюються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з органами санітарно-епідемічного нагляду.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, який керує або контролює устаткуванням, в тому числі, якому згідно з законодавством передані права володіти та користуватися устаткуванням, а також забезпечувати його технічне функціонування.
Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб’єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суб’єкти господарювання здійснюють розробку документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі реєстраційного свідоцтва.
Порядок видачі реєстраційного свідоцтва суб’єктам господарювання, яким надається право на розробку документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   1) статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Для забезпечення екологічної безпеки, створення безпечного середовища життєдіяльності людини, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на життя і здоров'я населення та навколишнє природне середовище здійснюється регулювання обсягу викидів найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин переглядається Кабінетом Міністрів України не менше одного разу на п'ять років за пропозицією спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
За поданням територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та санітарного та епідеміологічного благополуччя населення органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту можуть додатково встановлювати перелік забруднюючих речовин, щодо яких здійснюється регулювання їх викидів на відповідній території.
За поданням територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та санітарного та епідеміологічного благополуччя населення органи місцевого самоврядування у разі перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря на відповідній території розробляють та затверджують відповідно до закону програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснюють заходи щодо зниження рівня забруднення атмосферного повітря.
Якщо за результатами спостереження за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними визначено зони, де внаслідок дії обставин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря або невідповідність його якості вимогам санітарних норм, приймається рішення про поетапне зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання. Тривалість кожного етапу та обсяг, на який має зменшуватися на кожному етапі загальний обсяг викидів забруднюючих речовин встановлюються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, який використовує або контролює устаткування, в тому числі якому згідно із законом передані права володіти та користуватися устаткуванням, а також забезпечувати його технічне функціонування.
Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб’єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суб’єкти господарювання здійснюють розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі реєстраційного свідоцтва.
Порядок видачі реєстраційного свідоцтва суб’єктам господарювання, яким надається право на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
    -81- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 11 викласти в такій редакції: «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається за плату територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Рішення про видачу дозволу приймається протягом 60 календарних днів після надходження документів на розгляд», вилучивши слово «безоплатно».
 
Враховано редакційно    
148. у частині п’ятій:
 
      
149. після слів "який видається" доповнити словом "безоплатно";
 
      
150. доповнити частину реченням такого змісту: "Рішення про видачу дозволу приймається протягом 60 календарних днів після надходження документів на розгляд.";
 
-82- Шпенов Д.Ю.
У другому реченні ч.І ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного
повітря» цифру «60» замінити на цифру «30» та викласти його у такій редакції:
«Рішення про видачу дозволу приймається протягом 30 календарних днів з
моменту подання заяви на отримання дозволу.
В межах вищевказаного строку заявнику повідомляється про виявлення недоліків у поданих документах. Заявник може подати заяву повторно після усунення недоліків»
 
Враховано редакційно      
151. частину сьому викласти у такій редакції:
 
      
152. "Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-83- Кармазін Ю.А.
Частину 5 «.Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:» статті 11 доповнити абзацом 1 такого змісту: «1) несплата коштів за отримання дозволу»
 
Відхилено      
153. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів, та/або подання їх у неповному обсязі;
 
-84- Шпенов Д.Ю.
У першій підставі для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу ст.
11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» виключити слова
«порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або» та викласти її
у такій редакції:
«подання документів у неповному обсязі»
 
Враховано в статті 11-1     
154. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
      
155. перевищення нормативів екологічної безпеки та/або нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, недотримання рівня технологічних процесів, вимог до технічного стану обладнання та споруд.";
 
-85- Шпенов Д.Ю.
Третю підставу для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу у ст.
11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викласти у такій
редакції:
«значного, тобто більшого, ніж на 10 відсотків перевищення нормативів екологічної безпеки та/або гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, недотримання вимог рівня технологічних процесів»
 
Відхилено      
156. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
      
157. "Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
      
158. подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
      
159. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
      
160. виявлення загрози здоров’ю людей та стану довкілля внаслідок провадження суб’єктом господарювання виробничої діяльності;
 
-86- Шпенов Д.Ю.
Третю підставу для анулювання дозволу у ст. 11 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» викласти у такій редакції:
«виявлення загрози життю, здоров'ю людей та непоправному погіршенню стану довкілля внаслідок провадження суб'єктом господарювання виробничої діяльності»
 
Враховано редакційно в статті 11-1     
161. порушення умов та вимог, визначених у дозволі.".
 
-87- Шпенов Д.Ю.
Четверту підставу для анулювання дозволу у ст. 11 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» викласти у такій редакції:
«грубе та систематичне порушення умов, визначених у дозволі»
 
Враховано редакційно в статті 11-1     
    -88- Коновалюк В.І.
У підпункті 1 пункту 5 законопроекту, яким стаття 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» доповнюється новою частиною після' частини сьомої, після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано в статті 11-1   
    -89- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 5 викласти в такій редакції: «5) повторне порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища.», замість «неодноразове», бо це буде тягнути чиновника на корупційні дії при визначенні, а скільки ж разів це «неодноразове»
 
Враховано редакційно в статті 11-1   
162. У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
 
-90- Кравченко М.В.
Пункт 5 доповнити підпунктами такого змісту:
2) доповнити статтями 11-1 та 11-2 такого змісту:
«Стаття 11-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із органами санітарно-епідемічного нагляду. Погодження здійснюється відповідно до законодавства, що регулює відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних;
порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, та/або подання їх у неповному обсязі.
Переоформлення дозволу здійснюється у разі:
зміни найменування суб’єкта господарювання;
зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання;
якщо ступінь забруднення атмосферного повітря зумовлює необхідність перегляду граничних значень викидів;
використання істотних досягнень у сфері розроблення найдосконаліших доступних технологій дає змогу значно зменшити викиди без додаткових витрат;
якщо вимоги безпеки експлуатації під час виробничого процесу чи провадження діяльності зумовлюють необхідність застосування інших технологій;
зміни суб’єктом господарювання напряму виробничої діяльності, що може призвести до істотних негативних наслідків для здоров’я людей та стану довкілля.
Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов’язані видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.
Переоформлення дозволу з підстав, визначених у абзацах чотири-сім частини четвертої цієї статті, здійснюється у порядку і в строки, передбачені для видачі дозволу.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов’язані видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
порушення умов передбачених дозволом;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається суб’єкту господарювання на термін не менш як п’ять років.
Стаття 11-2. Видача реєстраційного свідоцтва суб’єктам господарювання, які здійснюють розробку документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Реєстраційне свідоцтво суб’єктам господарювання, які здійснюють розробку документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видається спеціально уповноваженими центральними органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Строк видачі реєстраційного свідоцтва або надання письмового повідомлення про відмову у видачі не повинен перевищувати 20 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі реєстраційного свідоцтва є:
порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та/або подання їх у неповному обсязі;
наявність у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірної інформації;
відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення діяльності, пов’язаної з розробкою документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
відсутність необхідних програмних продуктів, які використовуються при розробці документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Підставами для переоформлення реєстраційного свідоцтва є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Підставами для видачі дубліката реєстраційного свідоцтва є його втрата або пошкодження.
Реєстраційне свідоцтво анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого реєстраційного свідоцтва недійсним у судовому порядку;
порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди.
Рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія реєстраційного свідоцтва припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Реєстраційне свідоцтво на розробку документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для суб’єктів господарювання видається на три роки.
Видача реєстраційного свідоцтва, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі.»;
3) статтю 13 викласти у такій редакції:
«Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини.»
4) назву та текст статті 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Регулювання викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів.
Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря.
5) доповнити новою статтею 14-1 такого змісту:
«Стаття 14-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи-підприємця.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи-підприємця із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, видається на п’ять років.»;
6) доповнити новою статтею 16-1 такого змісту:
«16-1. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи-підприємця.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи-підприємця із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, пов'язана із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
недотримання суб'єктом господарювання умов дозволу;
виникнення пов'язаних із змінами атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан довкілля та здоров'я населення.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі.
Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, видається на один рік.».
7) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
«Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про відходи».
 
Враховано   2) доповнити статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:
«Стаття 11-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженогим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
Погодження здійснюється відповідно до законодавства, що регулює відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів, та/або подання їх у неповному обсязі.
Переоформлення дозволу здійснюється у разі:
зміни найменування суб’єкта господарювання;
зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання;
якщо ступінь забруднення атмосферного повітря зумовлює необхідність перегляду граничних значень викидів;
якщо застосування доступних досягнень нових технологій дає змогу значно зменшити викиди без додаткових витрат;
якщо вимоги безпеки експлуатації під час виробничого процесу чи провадження діяльності зумовлюють необхідність застосування інших технологій;
зміни суб’єктом господарювання напряму виробничої діяльності, що може призвести до істотних негативних наслідків для здоров’я людей та стану довкілля.
Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов’язані видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.
Переоформлення дозволу з підстав, визначених в абзацах четвертому-сьомому частини четвертої цієї статті, здійснюється у порядку і в строки, передбачені для видачі дозволу.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов’язані видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;
порушення умов, передбачених дозволом;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, здійснюється на безоплатній основі. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається суб’єкту господарювання терміном на п’ять років.
Стаття 11-2. Видача реєстраційного свідоцтва суб’єктам господарювання на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Реєстраційне свідоцтво суб’єктам господарювання на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Строк видачі реєстраційного свідоцтва або надання письмового повідомлення про відмову у видачі не може перевищувати 20 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі реєстраційного свідоцтва є:
порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та/або подання їх у неповному обсязі згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
наявність у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірної інформації;
відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення діяльності, пов’язаної з розробленням документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
відсутність необхідних програмних продуктів, які використовуються при розробленні документів, що обґрунтовують обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Підставою для переоформлення реєстраційного свідоцтва є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Підставою для видачі дубліката реєстраційного свідоцтва є його втрата або пошкодження.
Реєстраційне свідоцтво анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;
визнання виданого реєстраційного свідоцтва недійсним у судовому порядку;
порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди.
Рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія реєстраційного свідоцтва припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Реєстраційне свідоцтво на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів для суб’єктів господарювання, видається на три роки.
Видача реєстраційного свідоцтва, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі»;
3) статті 13 і 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини.
Стаття 14. Регулювання викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів.
Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря»;
4) доповнити статтями 14-1 і 16-1такого змісту:
«Стаття 14-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи-підприємця із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, видається на п’ять років»;
«Стаття 16-1. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи-підприємця із заявою про анулювання дозволу;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, пов'язана із штучною зміною стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях;
недотримання суб'єктом господарювання умов дозволу;
виникнення пов'язаних із зміною атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан довкілля чи здоров'я населення.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.
Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, видається на один рік»;
5) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
«Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;
 
163. 2) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" і "громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" і "фізичні особи-підприємці" у відповідному відмінку.
 
-91- Кравченко М.В.
Підпункт 2 викласти в такій редакції:
«у тексті Закону слова "громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "фізичні особи—підприємці" у відповідному відмінку»
 
Враховано   6) у тексті Закону слова «громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності» в усіх відмінках замінити словами «фізичні особи - підприємці» у відповідному відмінку.
 
164. 6. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97):
 
   6. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30; ст. 428):
 
165. 1) доповнити статтю 17 частинами такого змісту:
 
-92- Кравченко М.В.
Підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:
«у статті 17:
у частині третій слова «чи іншими документами» виключити;
доповнити частинами такого змісту»
 
Враховано   1) у статті 17:
у частині третій слова «чи іншими документами» виключити;
доповнити частинами четвертою – тринадцятою такого змісту:
 
166. "Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається:
 
   «Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається:
 
167. а) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — на використання об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім риби та інших водних живих ресурсів), у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України (крім мисливських видів тварин), немисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;
 
   а) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів — на використання об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім риби та інших водних живих ресурсів), у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України (крім мисливських видів тварин), немисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;
 
168. б) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства — на використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;
 
   б) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства — на використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;
 
169. в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання — на добування кабанів, ланей, оленів благородних та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, нутрій вільних, ондатр, куниць лісових та кам’яних, норок американських, тхорів лісових;
 
   в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання — на добування кабанів, ланей, оленів благородних та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, нутрій вільних, ондатр, куниць лісових та кам’яних, норок американських, тхорів лісових;
 
170. г) територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання — на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об’єктів природно-заповідного фонду), добування лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини;
 
   г) територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання — на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об’єктів природно-заповідного фонду), добування лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини;
 
171. ґ) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків, а також селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 
   ґ) територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів — на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків, а також селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
172. д) користувачами мисливських угідь — на відстріл та відлов пернатої дичини, кролів диких, зайців-русаків, вовків та лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків під час полювання на інші види мисливських тварин;
 
-93- Кравченко М.В.
Підпункти «д-е» виключити
 
Враховано      
173. е) територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — на добування лисиць і собак єнотовидних протягом року в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
      
174. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.
 
-94- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 15 викласти в такій редакції:
«Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу з науковою метою (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно», вилучивши слова: «, культурно-освітньою, виховною та естетичною,» та «та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди природному середовищу»
 
Відхилено   Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.
 
175. Дозвіл на спеціальне використання мисливських тварин видається на платній основі. Вартість дозволу визначається в порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та полювання".
 
-95- Кравченко М.В.
Частини три – чотири виключити
 
Враховано      
176. Дозвіл на спеціальне використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення, видається на платній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
      
177. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
-96- Кравченко М.В.
Частину п’яту статті 17 викласти в такій редакції:
«Переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі.
Строк видачі дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження документів на розгляд»
 
Враховано   Переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на безоплатній основі.
Строк видачі дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження документів на розгляд.
 
178. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-97- Кравченко М.В.
Частину шосту статті 17 викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
відсутність наукової обґрунтованої інформації щодо спеціального використання об’єктів тваринного світу.
Підставами для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по- батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження»
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
179. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
180. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
181. неодноразове порушення правил і умов спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
   відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання об’єктів тваринного світу.
Підставою для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
182. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
183. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
   подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
184. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
   припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
185. порушення правил та умов спеціального використання об’єктів тваринного світу.";
 
-98- Кравченко М.В.
Доповнити частину шосту підпунктами такого змісту:
«….
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення, а територіальним органом - з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається на шість місяців.»
 
Враховано   порушення правил та умов спеціального використання об’єктів тваринного світу;
виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах, поданих для отримання дозволу;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення, а територіальним органом - з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається на шість місяців»;
 
    -99- Коновалюк В.І.
У підпункті 1 пункту 6 законопроекту, яким стаття 17 Закону України «Про тваринний світ» доповнюється новими частинами, після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано    
186. 2) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
   2) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
187. "Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється.";
 
-100- Шпенов Д.Ю.
Абзац 5 статті 39 Закону України «Про тваринний світ» викласти у такій редакції:
«Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється. Таке випалювання може здійснюватись лише у виняткових випадках на підставі дозволу територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища»
 
Враховано частково   «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється»;
 
188. 3) доповнити статтю 45 після частини другої новими частинами такого змісту:
 
   3) статтю 45 після частини другої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:
 
189. "Дозвіл на право розведення у напіввільних умовах чи в неволі тварин, які належать до видів, занесених до Червоної книги України, видається безоплатно.
 
   «Дозвіл на право розведення у напіввільних умовах чи в неволі тварин, які належать до видів, занесених до Червоної книги України, видається безоплатно.
 
190. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
   Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
191. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-101- Кравченко М.В.
Абзац третій підпункту 3 викласти втакій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
відсутність наукової обґрунтованої інформації щодо збереження та відтворення об’єктів тваринного світу;
відсутність персоналу, спроможного надати тваринам кваліфікований догляд.
Підставами для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження»
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
192. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
193. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
194. відсутність кваліфікованого персоналу, спроможного забезпечити належний догляд за тваринами;
 
   відсутність кваліфікованого персоналу, спроможного забезпечити належний догляд за тваринами;
 
195. неодноразове порушення умов і правил використання об’єктів тваринного світу.
 
   відсутність науково обґрунтованої інформації щодо збереження та відтворення об’єктів тваринного світу.
Підставою для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
196. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
197. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
   подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
198. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
   припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
199. порушення правил утримання тварин.".
 
-102- Коновалюк В.І.
У підпункті 3 пункту 6 законопроекту, яким стаття 45 Закону України «Про тваринний світ» доповнюється новими частинами, після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано   порушення правил утримання тварин;
виявлення фактів надання недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання дозволу;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видається на необмежений строк».
 
200. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною сьомою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною одинадцятою;
 
201. 4) доповнити статтю 46 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   4) статтю 46 після частини першої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:
 
202. "Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається безоплатно.
 
-103- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 46 викласти в такій редакції:
«Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції, яка діє для публічного огляду на безоплатній основі, видається безоплатно»
 
Відхилено   «Видача дозволу на створення і поповнення зоологічної колекції, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
    -104- Кравченко М.В.
Абзац другий підпункту 4 викласти в такій редакції:
«Видача дозволу на створення і поповнення зоологічної колекції, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд»
 
Враховано    
203. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
      
204. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-105- Кравченко М.В.
Абзац четвертий підпункту 4 викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
відсутність результатів наукової обґрунтованої інформації щодо збереження та використання об’єктів тваринного світу;
відсутність персоналу, спроможного надати тваринам кваліфікований догляд.
Підставами для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
205. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
206. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
207. відсутність кваліфікованого персоналу, спроможного забезпечити належний догляд за тваринами;
 
   відсутність результатів наукової обґрунтованої інформації щодо збереження та використання об’єктів тваринного світу.
 
208. неодноразове порушення умов і правил використання об’єктів тваринного світу.
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
209. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
-106- Кравченко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 4 доповнити умовами такого змісту:
задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається на необмежений строк»
 
Враховано   Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
210. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
   подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
211. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
   припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
212. порушення правил утримання тварин;
 
   порушення правил утримання тварин;
 
213. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.".
 
-107- Коновалюк В.І.
У підпункті 4 пункту 6 законопроекту, яким стаття 46 Закону України «Про тваринний світ» доповнюється новими частинами, після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано   порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу;
виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу;
задоволення клопотання державного органу санітарно-епідеміологічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається на необмежений строк».
 
214. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
215. 5) доповнити статтю 50 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   5) статтю 50 після частини першої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:
 
216. "Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування та акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається безоплатно.
 
-108- Кравченко М.В.
Абзац 2 підпункту 5 доповнити викласти в такій редакції:
«Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
Враховано   «Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.
 
217. Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
218. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-109- Кравченко М.В.
Абзац 4 підпункту 5 доповнити викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
відсутність результатів науково обґрунтованого дослідження щодо збереження та відтворення об’єктів тваринного світу.
Підставами для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження»
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
219. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
220. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
221. неодноразове порушення умов і правил використання об’єктів тваринного світу.
 
   відсутність результатів науково обґрунтованого дослідження щодо збереження та відтворення об’єктів тваринного світу.
Підставою для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
222. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
223. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
   подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
224. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
   припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
225. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.".
 
-110- Коновалюк В.І.
У підпункті 5 пункту 6 законопроекту, яким стаття 50 Закону України «Про тваринний світ» доповнюється новими частинами, після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано   порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу;
виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу;
задоволення клопотання державного органу санітарно-епідеміологічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк».
 
    -111- Кравченко М.В.
Абзац 5 підпункту 5 доповнити умовами:
«Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
….
задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк.»
 
Враховано    
226. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
227. 6) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
228. "Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі
 
   «Стаття 53. Ввезення в Україну та/або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу
 
229. об’єктів тваринного світу
 
      
230. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
 
-112- Коновалюк В.І.
У підпункті 6 пункту 6 законопроекту, яким стаття 53 Закону України «Про тваринний світ» викладається у новій редакції, у частині другій запропонованої редакції статті 53 всі слова «ввезення в Україну та вивезення за її межі» замінити словами «ввезення в Україну та/або вивезення з України»
 
Враховано   Ввезення в Україну та/або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
 
231. На підставі дозволу здійснюється:
 
   На підставі дозволу здійснюється:
 
232. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
233. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, включених у додаток Ідо Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, включених у додаток Ідо Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
234. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
   вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
235. ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.
 
236. На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, з метою:
 
   На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, включених у додаткиІ, ІІ, ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, з метою:
 
237. організації за межами України пересувних виставок об’єктів тваринного світу;
 
   організації за межами України пересувних виставок об’єктів тваринного світу;
 
238. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспорт);
 
   вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
 
239. ввезення в Україну об’єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (інтродукція з моря);
 
   ввезення в Україну об’єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебуває під юрисдикцією жодної держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
 
240. засвідчення країни походження об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
 
   засвідчення країни походження об’єктів тваринного світу, що належать до видів, включених у додаток ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
 
241. засвідчення факту набуття права власності на об’єкт тваринного світу до того моменту, як зазначений об’єкт було включено в один із додатків до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
   засвідчення факту набуття права власності на об’єкт тваринного світу до того моменту, як зазначений об’єкт було включено в один із додатків до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
242. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу (крім осетрових видів риб та виробленої з них продукції) видається безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища чи спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства (для осетрових видів риб та виробленої з них продукції) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-113- Кравченко М.В.
Абзац 4 підпункту 6 викласти в такій редакції:
Видача дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу (крім осетрових видів риб та виробленої з них продукції) переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюється на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства (для осетрових видів риб та виробленої з них продукції) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   Видача дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу (крім осетрових видів риб та виробленої з них продукції), його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства (для осетрових видів риб та виробленої з них продукції) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
243. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу чи сертифіката приймається протягом місяця після надходження документів на розгляд.
 
-114- Коновалюк В.І.
У підпункті 6 пункту 6 законопроекту, яким стаття 53 Закону України «Про тваринний світ» викладається у новій редакції, у частині п'ятій запропонованої редакції статті 53 слова «приймається протягом місяця після надходження документів на розгляд» замінити словами «приймається протягом п'ятнадцяти днів з моменту надходження документів на розгляд»
 
Відхилено      
244. Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли необхідно отримати висновок щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, підготовлений науковою установою, що визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
-115- Кравченко М.В.
Абзаци 6-7 підпункту 6 викласти в такій редакції:
Строк видачі дозволу чи сертифіката або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу наукової установи, що визначена Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
Враховано   Строк видачі дозволу чи сертифіката або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк розгляду документів подовжується на 30 днів у разі, якщо спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, визначеної Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
245. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу або сертифіката є:
 
-116- Кравченко М.В.
Абзац 8 підпункту 6 викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
подання суб’єктом господарювання або фізичної особи неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи.
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження»
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
 
246. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
247. недостовірність даних, що містяться у документах;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
248. порушення вимог законодавства у сфері охорони, використання і відтворення об’єктів тваринного світу;
 
      
249. порушення умов, визначених у раніше виданому дозволі або сертифікаті;
 
      
250. наявність негативного висновку наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
 
   наявність негативного висновку наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
 
251. Дозвіл або сертифікат може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який його видав, у разі:
 
252. подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
   подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;
 
253. припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
   припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;
 
254. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.";
 
-117- Кравченко М.В.
Абзац 9 підпункту 6 доповнити умовами такого змісту:
«визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:
дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об’єктів тваринного світу, зазначених у додатках Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення) – 6 місяців;
дозволу на вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення – 6 місяців;
дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону – 6 місяців;
дозволу на ввезення об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення – 12 місяців;
дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки, і належать до видів, занесених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення – 12 місяців;
дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції – до кінця поточного року;
сертифіката на пересувну виставку – 3 роки;
сертифіката про походження – 12 місяців;
реекспортного сертифіката, преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря – 6 місяців.»
 
Враховано   порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу;
визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:
дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об’єктів тваринного світу, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення), – 6 місяців;
дозволу на вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, – 6 місяців;
дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, – 6 місяців;
дозволу на ввезення об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення – 12 місяців;
дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки, і належать до видів, занесених у додатки І, ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, – 12 місяців;
дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції – до кінця поточного року;
сертифіката на пересувну виставку – 3 роки;
сертифіката про походження – 12 місяців;
реекспортного сертифіката, реконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря – 6 місяців».
 
255. 7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
-118- Кравченко М.В.
Підпункт 3 виключити
 
Враховано      
256. 7. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201):
 
   7. У Законі України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259):
 
257. 1) доповнити статтю 19 новими частинами такого змісту:
 
   1) у статті 19:
 
258. "Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається протягом двох місяців з дня надходження документів на розгляд.
 
-119- Кравченко М.В.
Абзац 3 підпункту 7 викласти в такій редакції:
«Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 10 днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів Червоної книги України видається на шість місяців»
 
Враховано   після частини першої доповнити сімома новими частинами такого змісту:
«Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 10 днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги України. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів Червоної книги України видається на шість місяців.
 
259. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
-120- Кравченко М.В.
Абзац 4 підпункту 7 викласти в такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
Підставами для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по- батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження»
 
Враховано   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
260. порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;
 
261. наявність у документах недостовірної інформації;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
262. відсутність наукового обґрунтування обсягів спеціального використання об’єктів, занесених до Червоної книги України;
 
   відсутність наукового обґрунтування обсягу спеціального використання об’єктів;
 
263. прийняття негативного рішення Національною комісією з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів, занесених до Червоної книги України.
 
   негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України.
Підставою для переоформлення дозволу є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
264. Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
265. виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;
 
   виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;
 
266. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи;
 
   припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи;
 
267. порушення норм і правил використання природних ресурсів.
 
-121- Коновалюк В.І.
У підпункті 1 пункту 7 законопроекту, яким вносяться зміни до статті 19 Закону України «Про Червону книгу України» після слів «Дозвіл може бути анульовано органом, який його видав, у разі:» доповнити абзацом «виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу»
 
Враховано   порушення норм і правил використання природних ресурсів;
виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу;
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
задоволення клопотання державного органу санітарно-епідемологічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про Червону книгу України та охорону навколишнього природного середовища;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через п’ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
 
    -122- Кравченко М.В.
Абзац 5 підпункту 7 доповнити умовами такого змісту:
«Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;
задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про Червону книгу України та охорону навколишнього природного середовища;
визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
порушення норм і правил використання природних ресурсів.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через п’ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюється на безоплатній основі.”.
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою.
у частині десятій слова “центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Кабінетом Міністрів України”
 
Враховано    
268. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів Червоної книги України видається на безоплатній основі. ".
 
   Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на безоплатній основі».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
у частині десятій слова «центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
269. 2) доповнити частину першу статті 20 абзацом такого змісту:
 
   2) частину першу статті 20 після абзацу пятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
270. "реалізації об’єктів, занесених до Червоної книги
України, та виробів з них без відповідного дозволу.";
 
   «реалізації об’єктів Червоної книги
України та виробів з них без відповідного дозволу».
У звязку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
 
271. 3) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
-123- Кравченко М.В.
Підпункт 3 виключити
 
Враховано      
272. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
273. 1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
274. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
275. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
276. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
277. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
278. України

   України