Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
1. З метою впорядкування справляння державного мита Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      З метою впорядкування справляння державного мита Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. 1. У статті 227 Цивільного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.):      1. У статті 227 Цивільного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.):  
4. 1) назву статті викласти у такій редакції:      1) назву статті викласти у такій редакції:  
5. "Форма договору купівлі-продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна";      "Форма договору купівлі-продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна";  
6. 2) частину першу викласти у такій редакції:      2) частину першу викласти у такій редакції:  
7. "Договір купівлі-продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, має бути нотаріально посвідчений, крім випадків, визначених законом. Недодержання цієї вимоги тягне недійсність договору (стаття 47 цього Кодексу)";      "Договір купівлі-продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, має бути нотаріально посвідчений, крім випадків, визначених законом. Недодержання цієї вимоги тягне недійсність договору (стаття 47 цього Кодексу)";  
8. 3) у частині другій слова "жилого будинку" замінити словами "житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків та гаражів";      3) у частині другій слова "жилого будинку" замінити словами "житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків та гаражів";  
9. 4) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:      4) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:  
10. "Продавець має право отримати від уповноваженого державного органу довідку про наявність накладених заборон або арештів на житлові будинки, квартири, кімнати, дачі, садові будинки, гаражі, а також інші об'єкти нерухомого майна, або про їх відсутність."      "Продавець має право отримати від уповноваженого державного органу довідку про наявність накладених заборон або арештів на житлові будинки, квартири, кімнати, дачі, садові будинки, гаражі, а також інші об'єкти нерухомого майна, або про їх відсутність."  
11. 2. У статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113):      2. У статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113):  
12. 1) підпункт "а" пункту 1 викласти в такій редакції:   -1- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Підпункт а) пункту 1 статті 3 викласти у такій редакції: "а) із позовних заяв - 0,5 відсотків ціни позову, але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян"  
Відхилено   1) Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:  
13. "а) із позовних заяв - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподковуваних мінімумів доходів громадян";   -2- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Пункт 1 статті 3 викласти у такій редакції: "1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів: а) із позовних заяв - 5 відсотків ціни позову  
Відхилено   а) із позовних заяв - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподковуваних мінімумів доходів громадян"; б) із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян - 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян в) із позовних заяв про розірвання шлюбу - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян із позовних заяв про повторне розірвання шлюбу - 1 неоподаткований мінімум доходів громадян у разі поділу майна при розірванні шлюбу - мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років - 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян д) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких що не підлягають оцінці) - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян є) із позовних заяв з переддоговірних спорів - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності - 1 неоподаткований мінімум доходів громадян з) із касаційних скарг на рішення суддів і скарг на рішення, що набрали законної сили - 50 відсотків, що підлягають сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду - 0,03 неоподаткованих мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії  
    -3- Журавський В.С. (в.о. № 68)
б) із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян - 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  
Враховано    
    -4- Журавський В.С. (в.о. № 68)
в) із позовних заяв про розірвання шлюбу - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  
Враховано    
    -5- Журавський В.С. (в.о. № 68)
із позовних заяв про повторне розірвання шлюбу - 1 неоподаткований мінімум доходів громадян  
Враховано    
    -6- Журавський В.С. (в.о. № 68)
у разі поділу майна при розірванні шлюбу - мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту  
Враховано    
    -7- Журавський В.С. (в.о. № 68)
г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років - 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  
Враховано    
    -8- Журавський В.С. (в.о. № 68)
д) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру ( або таких що не підлягають оцінці) - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  
Враховано    
    -9- Журавський В.С. (в.о. № 68)
е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  
Враховано    
    -10- Журавський В.С. (в.о. № 68)
є) із позовних заяв з переддоговірних спорів - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  
Враховано    
    -11- Журавський В.С. (в.о. № 68)
ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності - 1 неоподаткований мінімум доходів громадян  
Враховано    
    -12- Журавський В.С. (в.о. № 68)
з) із касаційних скарг на рішення суддів і скарг на рішення, що набрали законної сили - 50 відсотків, що підлягають сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми  
Враховано    
    -13- Журавський В.С. (в.о. № 68)
и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду - 0,03 неоподаткованих мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії  
Враховано    
14. 2) підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:      2) підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:  
15. "а) із позовних заяв майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і небільше100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      "а) із позовних заяв майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
16. 3) у пункті 3: а) у підпунктах "а" і "б" слова "громадянина-продавця" замінити словами "громадянина, що здійснює таке відчуження";      3) у пункті 3: а) у підпунктах "а" і "б" слова "громадянина-продавця" замінити словами "громадянина, що здійснює таке відчуження";  
17. б) підпункт "д" викласти у такій редакції:      б) підпункт "д" викласти у такій редакції:  
18. "д) за посвідчення інших договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню "д) за посвідчення інших договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподаткованого мінмуму доходів громадян      "д) за посвідчення інших договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню "д) за посвідчення інших договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподаткованого мінмумуь доходів громадян  
19. в) підпункт "о" викласти в такій редакції:      в) підпункт "о" викласти в такій редакції:  
20. "за вчинення виконавчих надписів - 1 відсоток суми, що стягується, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"   -14- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
у підпункті "о" пункту 3 статті 3 після слів "що стягується" додати слова "або вартості майна, яке підлягає витребуванню"  
Враховано   "за вчинення виконавчих надписів - 1 відсоток суми, що стягується, або вартості майна, яке підлягає витребуванню але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
    -15- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції: "Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до місцевого бюджету, крім державного мита, що справляється з позовних заяв, заяв, скарг які подаються до суду або до арбітражного суду, за видачу копій документів, а також за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин, підтримання їх чинності та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи, яке зараховується до Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -16- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції: "Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до місцевого бюджету, крім державного мита, що справляється з позовних заяв, та заяв, які подаються до суду або до арбітражного суду, в тому числі із заяв про перевірку рішень, ухвал та постанов арбітражних судів у порядку нагляду, із скарг, що подаються до суду за видачу судом копій документів, а також за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин, підтримання їх чинності та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи, яке зараховується до Державного бюджету України".  
Відхилено    
21. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -17- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.  
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.