Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання відчуженню об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (Повторне вето Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання відчуженню об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання відчуженню об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Абзац п’ятий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2009 р., № 8, ст. 105) замінити двома абзацами такого змісту:
 
   1. Абзац п’ятий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2009 р., № 8, ст. 105) замінити двома абзацами такого змісту:
 
5. "об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам’яток культурної спадщини);
 
   "об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам’яток культурної спадщини);
 
6. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), включених до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року".
 
   цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), включених до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року".
 
7. 2. Частину шосту статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Юридичні особи, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та юридичні особи, визначені у частині другій статті 5 цього Закону, не підлягають злиттю, приєднанню, поділу, перетворенню, виділу або ліквідації".
 
-1- Бондар О.М.
Викласти абзац другий пункту 2 розділу І проекту в такій редакції:
«Юридичні особи, включені до переліку об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, можуть підлягати злиттю, приєднанню, поділу, перетворенню, виділу або ліквідації, лише після їх виключення з вказаного переліку.»
 
Враховано   2. Частину шосту статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Юридичні особи, включені до переліку об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, можуть підлягати злиттю, приєднанню, поділу, перетворенню, виділу або ліквідації, лише після їх виключення з вказаного переліку".
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. 2. Встановити, що укладені до набрання чинності цим Законом договори оренди об’єктів, визначених частиною першою цього Закону, діють до закінчення терміну дії договорів і не підлягають продовженню та переукладенню на новий термін.

   2. Встановити, що укладені до набрання чинності цим Законом договори оренди об’єктів, визначених частиною першою цього Закону, діють до закінчення терміну дії договорів і не підлягають продовженню та переукладенню на новий термін.