Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. В абзаці другому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2002 р., № 2, ст. 5, № 30, ст. 205; 2004 р., № 50, ст. 539, № 51, ст. 547; 2009 р., № 51, ст. 757) слова «партнерам наукових парків» замінити словами «науковим паркам та їх партнерам».
 
   1. В абзаці другому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2002 р., № 2, ст. 5, № 30, ст. 205; 2004 р., № 50, ст. 539, № 51, ст. 547; 2009 р., № 51, ст. 757) слова «партнерам наукових парків» замінити словами «науковим паркам та їхнім партнерам».
 
6. 2. У Законі України «Про наукові парки» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 757):
 
   2. У Законі України «Про наукові парки» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 757):
 
7. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
8. абзац другий після слів «умов участі» доповнити словами «суб’єктів господарювання»;
 
   абзац другий після слів «умов участі» доповнити словами «суб’єктів господарювання»;
 
9. в абзаці п’ятому слова «суб’єкти господарювання» замінити словами «суб’єкти господарювання - співвиконавці проекту»;
 
-1- Самойлик К.С.
Цей абзац вилучити.
Абзацом другим визначено, що партнери наукового парку це – розробники і виконавці проектів, а не співвиконавці.
 
Враховано      
10. абзац сьомий після слів «необхідні для виконання» доповнити словами «науковим парком та його партнерами»;
 
-2- Самойлик К.С.
Доповнити абзац словами «а після слова «проекту» доповнити словами «наукового парку»
 
Враховано   абзац сьомий після слів «необхідні для виконання» доповнити словами «науковим парком та його партнерами», а після слова «проекту» - словами «наукового парку»;
 
11. 2) у статті 13:
 
      
12. частину першу після слова «можуть» доповнити словами «організовувати та виконувати проекти наукового парку, а також»;
 
-3- Самойлик К.С.
Вилучити
Не відповідає Закону «Про вищу освіту»
(навіщо тоді створювати науковий парк)
 
Враховано      
13. у частині другій «партнерів наукового парку» замінити словами «наукового парку та його партнерів»;
 
   2) у частині другій статті 13 слова «партнерів наукового парку» замінити словами «наукового парку та його партнерів»;
 
14. 3) у частині другій статті 14 слова «фізичними особами» замінити словами «фізичними особами - підприємцями»;
 
-4- Самойлик К.С.
Цей абзац виключити
 
Враховано      
    -5- Чуднов В.М.
Виключити
 
Враховано    
15. 4) у статті 15:
 
   3) у статті 15:
 
16. частину другу після слів «державній реєстрації» доповнити словами «в порядку, визначеному»;
 
   частину другу після слів «державній реєстрації» доповнити словами «в порядку, визначеному»;
 
17. доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
18. «3. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів наукового парку та його партнерів і не передбачають державної підтримки згідно з цим Законом, не потребують державної реєстрації.».
 
-6- Кармазін Ю.А.
Вилучити слова «згідно з цим Законом»
 
Враховано   «3. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів наукового парку та його партнерів і не передбачають державної підтримки, не потребують державної реєстрації».
 
19. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
20. 5) частину третю статті 16 викласти у такій редакції:
 
   4) частину третю статті 16 викласти в такій редакції:
 
21. «3. Виконавчий орган управління наукового парку подає узагальнений звіт про результати роботи наукового парку вищому навчальному закладу або науковій установі на їх вимогу і спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності.»;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 3 у редакції
«3. Виконавчий орган управління наукового парку подає узагальнений звіт про результати роботи наукового парку вищому навчальному закладу або науковій установі і спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності щорічно до 1 лютого кожного наступного року, або на їх вимогу.»
 
Враховано   «3. Виконавчий орган управління наукового парку подає узагальнений звіт про результати роботи наукового парку відповідному вищому навчальному закладу або науковій установі та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності щорічно, до 1 лютого кожного наступного року, або на їх вимогу»;
 
22. 6) частину другу статті 17 виключити;
 
   5) частину другу статті 17 виключити;
 
23. 7) частину першу статті 19 після слів «проектом наукового парку» доповнити словами «, та ввозяться науковим парком, партнерами наукового парку для його виконання»;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 19 викласти у редакції: « « 7).У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно із частиною другою статті 15 цього закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, ввозяться науковим парком, партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від обкладання ввізним митом у порядку встановленому Законом.»
 
Враховано   6) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«1. У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому законом»;
 
24. 8) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
 
   7) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
25. «1. За проектами наукового парку, які зареєстровані згідно із статтею 15 цього Закону і реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи для провадження науково-технічної діяльності, між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і науковим парком та/або партнером наукового парку укладається договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту наукового парку.
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 20 викласти у редакції: «1. За проектами наукового парку, які зареєстровані згідно із статтею 15 цього Закону і реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи, за поданням виконавчого органу управління наукового парку між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і партнером наукового парку укладається договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту наукового парку.»
 
Враховано   «1. За проектами наукового парку, зареєстрованими згідно із статтею 15 цього Закону, реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи, за поданням виконавчого органу управління наукового парку між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і науковим парком та/або партнером наукового парку укладається договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту наукового парку.
Засновники та партнери наукових парків, у господарському віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно, можуть надавати його в оренду для виконання проектів наукових парків.
Кошти, що отримані від оренди такого державного майна, спрямовуються орендодавцю на реалізацію проектів наукового парку.»
 
    -10- Давимука С.А.
Доповнити частину абзацом у редакції:
«Засновники та партнери наукових парків, в господарському віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно, можуть надавати його в оренду для виконання проектів наукових парків.
Кошти, що отримані від оренди такого державного майна, спрямовуються орендодавцю на реалізацію проектів наукового парку.»
 
Враховано    
26. У разі виникнення необхідності у використанні приміщень вищого навчального закладу та/або наукової установи для
розміщення наукового парку між науковим парком і вищим навчальним закладом та/або науковою установою укладається договір оренди.»;
 
   У разі виникнення необхідності у використанні приміщень вищого навчального закладу та/або наукової
установи для розміщення наукового парку між науковим парком і вищим навчальним закладом та/або науковою установою укладається договір оренди».
 
27. 9) в абзаці другому пункту 4 розділу VІ «Прикінцеві положення» слова «партнерів наукових парків» замінити словами «наукових парків та їх партнерів».
 
-11- Самойлик К.С.
Цей абзац вилучити.
 
Враховано      
    -12- Чуднов В.М.
Виключити
 
Враховано    
    -13- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані зміни, оскільки термін дії відповідних приписів розділу «Прикінцеві положення» вже закінчився.
 
Враховано    
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-14- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету міністрів України у двомісячний термін встановити ставки плати за оренду для наукових парків та їх партнерів, яким надається в оренду державне майно, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що є засновниками наукового парку, з метою державної підтримки реалізації проектів наукового парку.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом встановити пільгові ставки плати за оренду для наукових парків, їх засновників та партнерів, у господарському віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно, що надається в оренду з метою державної підтримки реалізації проектів наукового парку.
.

    -15- Кармазін Ю.А.
   
Враховано частково    
    -16- Давимука С.А.
Викласти пункт 2 у редакції:
2. Кабінету міністрів України у двомісячний термін встановити пільгові ставки плати за оренду для наукових парків їх засновників та партнерів, в господарському віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно що надається в оренду з метою реалізації проектів наукового парку.
 
Враховано