Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 1 Закону України ''Про охорону дитинства'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до статті 1 Закону України
 
   Про внесення зміни до статті 1 Закону України
 
2. «Про охорону дитинства»
 
   «Про охорону дитинства»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Абзац одинадцятий статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 46, ст. 347; 2009 р., № 41, ст. 596) замінити абзацами такого змісту:
 
   1. Абзац одинадцятий статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 46, ст. 347; 2009 р., № 41, ст. 596) викласти в такій редакції:
 
5. «багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, в тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який разом проживає з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
 
-1- Костенко П.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
Абзац другий статті 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
«багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років».
 
Враховано   «багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років».
 
    -2- Яворівський В.О.
Абзац одинадцятий статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» викласти в такій редакції:
«багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, в тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який разом проживає з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує».
 
Враховано редакційно    
    -3- Толстенко В.Л.
Додати до абзацу другого частини 1 законопроекту наступне речення:
«Включення дітей кожного з подружжя до складу багатодітної сім’ї допускається лише у разі позбавлення іншого з батьків батьківських прав або смерті одного з батьків.»
 
Відхилено    
    -4- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину першу законопроекту новим абзацем третім такого змісту:
«До складу багатодітних сімей, включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років».
 
Враховано    
    -5- Чуднов В.М.
Доповнити статтю 1 законопроекту новим абзацем третім такого змісту:
«До складу багатодітних сімей, включаються діти до досягнення ними 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років».
 
Враховано    
    -6- Толстенко В.Л.
Додати до третього абзацу частини 1 законопроекту наступне речення:
«До складу багатодітних сімей, входять діти не лише до досягнення ними 18 років, а і діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, або до досягнення ними 23 років».
 
Враховано частково    
6. До багатодітної сім’ї також належать прийомні сім’ї, в яких проживає та виховується троє і більше дітей; дитячий будинок сімейного типу; сім’ї (або одинокі особи), які разом проживають і виховують троє і більше дітей, враховуючи тих, що передані їм під опіку і піклування;».
 
-7- Костенко П.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
Кармазін Ю.А.
Чуднов В.М.
Толстенко В.Л.
Виключити абзац третій статті 1 законопроекту.
 
Враховано      
7. У зв’язку з цим абзаци дванадцятий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — п’ятнадцятим.
 
      
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу третього пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

-8- Костенко П.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
Статтю 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім другого речення абзацу другого пункту 1 цього Закону, яке набирає чинності з 1 січня 2012 року».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім другого речення абзацу другого пункту 1 цього Закону, яке набирає чинності з 1 січня 2012 року.

    -9- Круць М.Ф.
У статті 2 законопроекту слова «Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування» замінити словами «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано    
    -10- Чуднов В.М.
Статтю 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано частково