Кількість абзаців - 82 Таблиця поправок


Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів та організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії      ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів та організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії  
1. Цей Закон покликаний покращити фінансовий стан шляхом списання та реструктуризації податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам і надати іншу державну підтримку з метою запобігання втраті науково-технічного, інтелектуального, технологічного та виробничого потенціалу науково-дослідних інститутів, організацій та підприємств по виробництву боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, оновленню та поновленню мобілізаційних потужностей для забезпечення національної безпеки держави.      З метою запобігання втраті науково-технічного, інтелектуального, технологічного та виробничого потенціалу науково-дослідних інститутів, організацій та підприємств з виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, оновлення та поновлення мобілізаційних потужностей для забезпечення національної безпеки держави, покращення фінансового стану цих суб`єктів, цим Законом передбачено порядок списання та реструктуризація податкової заборгованості та пільги, встановлені у цьому Законі.  
2. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
3. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:  
4. платники податків і обов'язкових платежів - підприємства, науково-дослідні інститути і організації, що розробляють та виробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії, на яких згідно з чинним законодавством покладено обов'язок по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), перелік яких наведено у статті 3 цього Закону;      платники податків і зборів (обов'язкових платежів) - далі платники податків - підприємства, науково-дослідні інститути та організації, перелік яких визначено в статті 3 цього Закону, що розробляють та виробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії, на які згідно з чинним законодавством покладено обов'язок сплачувати податки та збори (обов'язкові платежі);  
5. податкова заборгованість - несплачені до бюджетів станом на 1 жовтня 1999 року суми податків, пені, штрафних та фінансових санкцій, пов'язаних із цими податками та нарахованих відповідно до законодавства України;   -1- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У абзаці третьому статті 1 замість слів "1 жовтня 1999 року " записати слова "31 грудня 1999 року".  
Враховано частково   податкова заборгованість - не сплачені до бюджетів та державних цільових фондів за підсумками господарської діяльності за станом на 1 січня 2000 року суми податків і зборів (обов`язкових платежів), перелік яких визначено у статті 2 цього Закону, пені, штрафних та фінансових санкцій нарахованих на цю заборгованість відповідно до законодавства України;  
6. заборгованість по обов'язковим платежам - несплачені обов'язкові платежі, встановлені та нараховані на них суми санкцій відповідно до законодавства України;   -2- Кожевніков Б.М. (реєстр. картка № 299)
Виключити з тексту Закону ч.4, 5 статті 1 у зв`язку з тим, що визначення цих термінів міститься в інших законах України.  
Враховано   платіжні вимоги - це відповідний банківський документ, на підставі якого здійснюється стягнення податкової заборгованості;  
7. реструктуризація заборгованості - відстрочення та розстрочення сплати заборгованості контролюючими органами у порядку, визначеному цим Законом;       
8. контролюючі органи - державні органи, які у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу;      контролюючі органи - державні органи, які в межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу;  
9. боєприпаси - вид озброєння, призначений для ураження живої сили противника, знищення його бойової техніки, руйнування укріплень, споруд, виконання інших завдань (освітлення місцевостей, розкидання агітаційної літератури тощо);      боєприпаси - вид озброєння, призначений для ураження живої сили противника, знищення його бойової техніки, руйнування укріплень, споруд, виконання інших завдань (освітлення місцевостей, розкидання агітаційної літератури тощо);  
10. елементи боєприпасів - окремі деталі та вузли, які застосовуються при виготовленні боєприпасів;      елементи боєприпасів - окремі деталі та вузли, які застосовуються при виготовленні боєприпасів;  
11. вироби спецхімії - вибухові речовини промислового і військового призначення, порохи, ініціюючі і піротехнічні суміші, сумішні ракетні палива та вироби на їх основі.      вироби спецхімії - вибухові речовини промислового та військового призначення, порохи, ініціюючі та піротехнічні суміші, сумішні ракетні палива та вироби на їх основі.  
12. Стаття 2. Поширення дії Закону на види заборгованості      Стаття 2. Поширення дії Закону на види заборгованості  
13. Цей Закон поширюється на заборгованість, яка виникла у платників податків внаслідок несплати:   -3- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Абзац перший статті 2 викласти в такій редакції: "Цей Закон поширюється на платників податків, заборгованість яких виникла внаслідок несплати:" і далі за текстом.  
Враховано   До податків і зборів (обов`язкових платежів), на які поширюється списання та реструктуризація податкової заборгованості належить заборгованість яка виникла внаслідок несплати:  
14. -податку на прибуток підприємств;      податку на прибуток підприємств;  
15. -податку на додану вартість;      податку на додану вартість;  
16. -податку на доходи фізичних осіб;      податку на доходи фізичних осіб;  
17. -збору (обов'язкового платежу) до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;      збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;  
18. -збору (обов'язкового платежу) на обов'язкове соціальне страхування;      збору на обов'язкове соціальне страхування;  
19. -збору (обов'язкового платежу) на обов'язкове державне пенсійне страхування;      збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;  
20. -збору (обов'язкового платежу) до Державного інноваційного фонду;   -4- Кожевніков Б.М. (реєстр. картка № 299)
Доповнити статтю 2 абзацом такого змісту: "відрахування та збори на будівництво реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування".  
Враховано   збору до Державного інноваційного фонду; відрахування та збори на будівництво реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування;  
21. -сум пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України, пов'язаних зі сплатою перелічених вище податків та зборів (обов'язкових платежів).      сум пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість зі сплати перелічених вище податків та зборів (обов`язкових платежів).  
22. Стаття 3. Платники податків, на яких поширюється дія Закону   -5- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У назві статті 3 після слів "поширюється дія" доповнити слово "цього" і далі за текстом.  
Враховано   Стаття 3. Платники податків до яких застосовується цей Закон  
23. Підприємства, науково-дослідні інститути і організації, на які поширюється дія цього Закону:   -6- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Абзац перший статті 3 викласти в такій редакції: "На підприємства, науково-дослідні інститути і організації, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії поширюється дія Закону на види заборгованості, перелік яких наведено у статті 3 цього Закону".  
Враховано частково   Дія цього Закону поширюється на такі підприємства, науково-дослідні інститути і організації, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії:  
24. 1. Донецький казенний завод хімічних виробів (м. Донецьк).      1) Донецький казенний завод хімічних виробів (м. Донецьк);  
25. 2. Донецьке ВАТ "Точмаш" (м. Донецьк).      2) Донецьке ВАТ "Точмаш" (м. Донецьк);  
26. 3. Горлівський казенний хімічний завод (Донецька область).      3) Горлівський казенний хімічний завод (Донецька область);  
27. 4. Хімічне казенне об'єднання ім. Петровського (м. Петровське, Луганська область).      4) Хімічне казенне об'єднання ім. Петровського (м. Петровське, Луганська область);  
28. 5. Виробниче об'єднання "Луганський верстатобудівний завод" (м. Луганськ).      5) Виробниче об'єднання "Луганський верстатобудівний завод" (м. Луганськ);  
29. 6. Рубіжнянський казенний хімічний завод "Зоря" (м. Рубіжне, Луганська область).      6) Рубіжнянський казенний хімічний завод "Зоря" (м. Рубіжне, Луганська область);  
30. 7. Черкаський приладобудівний завод (м. Черкаси).      7) Черкаський приладобудівний завод (м. Черкаси);  
31. 8. Казенний завод "Імпульс" (м. Шостка, Сумська область).      8)Казенний завод "Імпульс" (м. Шостка, Сумська область);  
32. 9. Казенний завод "Зірка" (м. Шостка, Сумська область).      9)Казенний завод "Зірка" (м. Шостка, Сумська область);  
33. 10. Хімічне об'єднання "Павлоградський хімічний завод" (м. Павлоград, Дніпропетровська область).      10) Хімічне об'єднання "Павлоградський хімічний завод" (м. Павлоград, Дніпропетровська область);  
34. 11. ВАТ "Завод ім. Т.Г. Шевченка" (м. Вільнянськ, Запорізька область).      11) ВАТ "Завод ім. Т.Г. Шевченка" (м. Вільнянськ, Запорізька область);  
35. 12. Черкаський науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".      12) Черкаський науково-виробничий комплекс "Фотоприлад";  
36. 13. ДержНДІ хімічних продуктів (м. Шостка, Сумська область).      13) ДержНДІ хімічних продуктів (м. Шостка, Сумська область);  
37. 14. Макіївський державний проектний інститут (м. Макіївка, Донецька область).      14) Макіївський державний проектний інститут (м. Макіївка, Донецька область).  
38. Стаття 4. Обмеження дії Закону       
39. Податкова заборгованість зі сплати податків та обов'язкових платежів, передбачених законами України, але не зазначених у статті 2 цього Закону, списанню та реструктуризації не підлягає.   -7- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 4 в запропонованій редакції вилучити.  
Враховано    
40. Стаття 5 Незмінність розміру податкової заборгованості та заборгованості по обов'язкових платежах   -8- Кожевніков Б.М. (реєстр. картка № 299)
Об`єднати в одну статті 5, 6 і 11 так як норми цих статей регулюють одне й теж питання.  
Враховано    
41. Реструктуризована податкова заборгованість та заборгованість по обов'язковим платежам платників податків, зазначених у статті 3 цього Закону, не підлягає індексації, на неї не можуть нараховуватися проценти за податковим кредитом, а також пеня, застосовуватися штрафні та фінансові санкції, передбачені законодавством України.   -9- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 5 слова "передбачені законодавством України" замінити словами "передбачені чинним законодавством України".  
Враховано    
42. Стаття 6. Непоширення строків позовної давності       
43. Строки позовної давності, визначені цивільним законодавством України, не поширюються на вимоги, що випливають зі сплати реструктуризованої заборгованості.       
44. Стаття 7. Списання податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам      Стаття 4. Списання податкової заборгованості  
45. Встановити, що відповідно до цього Закону списанню з платників податків та обов'язкових платежів підлягають як безнадійні до сплати:      Відповідно до цього Закону як безнадійні до сплати підлягають списанню з платників податків:  
46. суми податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України і несплачених станом на 1 жовтня 1999 року.   -10- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В абзаці другому статті 7 замість слів "1 жовтня 1999 року " записати слова "31 грудня 1999 року".  
Враховано частково   суми податкової заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України і несплачених за підсумками їх господарської діяльності за станом на 1 січня 2000 року. Стаття 5. Реструктуризація податкової заборгованості Платники податків цього Закону, які мають податкову заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів, визначених у статті 2 цього Закону) за станом господарської діяльності на 1 січня 2000р. мають право на реструктуризацію такої заборгованості на умовах, передбачених цим Законом. У разі наявності взаємної заборгованості платника податку і відповідних бюджетів провадиться взаємозалік такої заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Взаємозалік цієї заборгованості провадиться у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом. Реструктуризації, на умовах, визначених цією статтею підлягає податкова заборгованість платників податку, яка залишилася після проведення такого взаємозаліку.  
    -11- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В абзаці другому статті 7 замість слів "1 жовтня 1999 року " записати слова "31 липня 2000 року".  
Враховано частково    
    -12- Кожевніков Б.М. (реєстр. картка № 299)
Необхідно доповнити Закон статею, що регулює взаємовідносини між платниками податків, обов`язкових платежів та контролюючими органами такого змісту: "У разі наявності взаємної заборгованості платника податку і відповідних бюджетів провадиться взаємозалік такої заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Взаємозалік цієї заборгованості провадиться у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом. Реструктуризації, на умовах, визначених цим Законом підлягає заборгованість платників податку та обов`язкових платежів, яка залишилася після проведення такого взаємозаліку".  
Враховано    
47. Стаття 8. Порядок списання податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам Списання податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам з платників податків проводиться шляхом відкликання відповідним контролюючим органом із банківських установ інкасових вимог та інших документів, які є підставою для списання банком сум заборгованості на суму, яка підлягає списанню у відповідності з цим Законом. Відкликання інкасових вимог проводиться у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом. Виконання уповноваженими банками виставленими на основі рішень про стягнення податкової заборгованості та заборгованості по обов`язкових платежах, з дня набрання чинності цим законом зупиняється. У разі порушення контролюючим органом цього терміну платник податку має право звернутися до арбітражного суду з позовом про скасування рішення контролюючого органу в частині, яка не відповідає змісту цього Закону.   -13- Кожевніков Б.М. (реєстр. картка № 299)
Об`єднати статті 8 і 9 у зв`язку з тим, що вони регулюють одне й теж питання. Для більш чіткого врегулювання порядку прийняття рішення щодо реструктуризації податкової заборгованості доповнити Закон статтею такого змісту: "Платники податку та обов`язкових платежів в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо реструктуризації заборгованості зазначеної у статті 2 цього Закону, та в тижневий строк з дня прийняття цього рішення письмово повідомлять в податковий орган та в цільовий фонд, де облікуються. Податковий орган або цільовий фонд де обліковується платник податку зобов`язаний зареєструвати в двотижневий строк повідомлення платника податку або обов`язкового платежу щодо прийняття рішення про реструктуризацію заборгованості та відкриту облікову картку реструктурованої заборгованості. Таке повідомлення платника податку або обов`язкового платежу повинно мати: повну назву платника податку або обов`язкового платежу, його юридичну адресу та статистичний код; банківський рахунок (рахунки) платника податку або обов`язкового платежу; баланс фінансово-господарської діяльності платника податку або обов`язкового платежу за періоди, за результатами яких здійснюється реструктуризація заборгованості; розрахунок відповідної заборгованості, що підлягає реструктуризації та графік її погашення. Зазначене повідомлення має бути підписано керівником і головним бухгалтером платника податку, обов`язкового платежу або посадовими особами які їх заміщують та мають право підпису фінансово-господарських документів. Якщо зазначене повідомлення має помилки в розрахунках або описки, відповідний контролюючий орган зобов`язаний самостійно виправити ці помилки і описки та в двотижневий строк з дня його отримання повідомити про такі виправлення та про реєстрацію повідомлення платника податку або обов`язкового платежу. У разі виникнення спірних питань щодо права платника податку або обов`язкового платежу на списання та реструктуризацію такої заборгованості, розрахунків цієї заборгованості або якщо платник податку, обов`язкового платежу не згоден з виправленнями відповідним контролюючим органом помилок і описок у повідомленні щодо прийняття рішення про реструктуризацію заборгованості, такі спори вирішуються у порядку, передбаченому Законом України "Про державну податкову службу в Україні".  
Враховано   Стаття 6. Порядок списання податкової заборгованості Списання податкової заборгованості з платників податків провадиться шляхом відкликання відповідним контролюючим органом із банківських установ платіжних вимог та інших документів, які є підставою для списання банком сум заборгованості на суму, яка підлягає списанню у відповідності з цим Законом. Відкликання платіжних вимог проводиться у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом. Виконання уповноваженими банками платіжних вимог контролюючих органів, виставлених на основі рішень про стягнення податкової заборгованості, з дня набрання чинності цим Законом зупиняється. У разі порушення контролюючим органом цього терміну платник податку має право звернутися до арбітражного суду з позовом про скасування рішення контролюючого органу в частині, яка відповідає змісту цього Закону. Стаття 7. Порядок прийняття рішення щодо реструктуризації та списання податкової заборгованості Платники податку у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо реструктуризації податкової заборгованості зазначеної у статті 2 цього Закону, та в тижневий строк з дня прийняття цього рішення письмово повідомлять про це в відповідний контролюючий орган, де обліковуються. Контролюючий орган, де обліковується платник податку зобов`язаний зареєструвати в двотижневий строк з дня отримання повідомлення платника податку щодо прийняття рішення про реструктуризацію податкової заборгованості та відкрити облікову картку реструктурованої податкової заборгованості. Таке повідомлення платника податку повинно мати: повну назву платника податку або обов`язкового платежу, його юридичну адресу та статистичний код повна назва платника податку, його юридична адреса та податковий номер); банківський рахунок (рахунки) платника податку; баланс фінансово-господарської діяльності платника податку за періоди, за результатами яких здійснюється реструктуризація податкової заборгованості; розрахунок відповідної податкової заборгованості, що підлягає реструктуризації та графік її погашення. Зазначене повідомлення має бути підписано керівником і головним бухгалтером платника податку або посадовими особами які їх заміщують та мають право підпису фінансово-господарських документів. Якщо зазначене повідомлення має помилки в розрахунках або описки, відповідний контролюючий орган зобов`язаний самостійно виправити ці помилки і описки та в двотижневий строк з дня його отримання повідомити про такі виправлення та про реєстрацію повідомлення платника податку. У разі виникнення спірних питань щодо права платника податку на списання та реструктуризацію такої заборгованості, розрахунків цієї заборгованості або якщо платник податку не згоден з виправленнями відповідним контролюючим органом помилок і описок у повідомленні щодо прийняття рішення про реструктуризацію заборгованості, такі спори вирішуються у порядку, передбаченому Законом України "Про державну податкову службу в Україні.  
    -14- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В абзаці першому статті 9 замість слів "1 жовтня 1999 року " записати слова "31 грудня 1999 року".  
Враховано частково    
    -15- Кожевніков Б.М. (реєстр. картка № 299)
Доповнити Закон після статті 8 нормою такого змісту: "Платники податку та обов`язкових платежів у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо реструктуризації заборгованості зазначеної у статті 2 цього Закону, та в тижневий строк з дня прийняття цього рішення письмово повідомлять в податковий орган та в цільовий фонд, де обліковуються. Податковий орган або цільовий фонд де обліковується платник податку зобов`язаний зареєструвати в двотижневий строк повідомлення платника податку або обов`язкових платежах щодо прийняття рішення про реструктуризацію заборгованості та відкрити облікову картку реструктурованої заборгованості. Таке повідомлення платника податку або обов`язкового платежу повинно мати: повну назву платника податку або обов`язкового платежу, його юридичну адресу та статистичний код; банківський рахунок (рахунки) платника податку або обов`язкового платежу; баланс фінансово-господарської діяльності платника податку або обов`язкового платежу за періоди, за результатами яких здійснюється реструктуризація заборгованості; розрахунок відповідної заборгованості, що підлягає реструктуризації та графік її погашення. Зазначене повідомлення має бути підписано керівником і головним бухгалтером платника податку, обов`язкового платежу або посадовими особами які їх заміщують та мають право підпису фінансово-господарських документів. Якщо зазначене повідомлення має помилки в розрахунках або описки, відповідний контролюючий орган зобов`язаний самостійно виправити ці помилки і описки та в двотижневий строк з дня його отримання повідомити про такі виправлення та про реєстрацію повідомлення платника податку або обов`язкового платежу. У разі виникнення спірних питань щодо права платника податку або обов`язкового платежу на списання та реструктуризацію такої заборгованості, розрахунків цієї заборгованості або якщо платник податку, обов`язкового платежу не згоден з виправленнями відповідним контролюючим органом помилок і описок у повідомленні щодо прийняття рішення про реструктуризацію заборгованості, такі спори вирішуються у порядку, передбаченому Законом України "Про державну податкову службу в Україні".  
Враховано    
48. Стаття 9. Особливі умови списання заборгованості      Стаття 8. Особливі умови списання заборгованості  
49. За умови сплати у 2000 (звітному) році платниками податків сум податків і обов'язкових платежів до Державного бюджету України і державних цільових фондів, рівних або таких, що перевищують суму податків і зборів, нарахованих у відповідності із законодавством для сплати у 1998 році, платникам податків і зборів списується вся сума податкової заборгованості до Державного бюджету України і державних цільових фондів станом на 1 жовтня 1999 року.      За умови сплати за 2000 (звітний) рік платниками податків сум податків і зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України та державних цільових фондів, що дорівнюють або таких що перевищують суми податків і зборів (обов`язкових платежів) нарахованих відповідно до законодавства для сплати в 1998 році, платникам податків списується вся сума податкової заборгованості до Державного бюджету України та державних цільових фондів за підсумками господарської діяльності за станом на 1 січня 2000р.  
50. За підсумками 2000 року платники податків та обов'язкових платежів, які виконали умови, передбачені у цій статті, подають до контролюючих органів заяви про списання податкової заборгованості.      За підсумками господарської діяльності 2000 року платники податків, які виконали умови, передбачені у цій статті, подають до відповідних контролюючих органів заяви про списання податкової заборгованості.  
51. Контролюючі органи у двотижневий строк приймають рішення про списання цієї заборгованості.      Відповідні контролюючі органи у двотижневий строк приймають рішення про списання цієї заборгованості. При невиконанні умов, визначених цією статтею реструктуризація поширюється на суми несплачених платниками податків за підсумками господарської діяльності за станом на 1 січня 2000 року, крім сум, передбачених статтею 5 цього Закону, і провадиться на умовах, визначених цим Законом.  
52. Стаття 10. Реструктуризація податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам      Стаття 9. Порядок реструктуризації податкової заборгованості  
53. За умови невиконання зобов'язань, передбачених статтею 9 цього Закону реструктуризація поширюється на суми несплачених платниками податків та обов'язкових платежів за станом на 1 жовтня 1999 року, крім сум, передбачених статтею 7 цього Закону, і провадиться на умовах, визначених цим Законом.   -16- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В абзаці першому статті 10 замість слів "1 жовтня 1999 року " записати слова "31 грудня 1999 року".  
Враховано частково   Реструктурована податкова заборгованість платників податків, зазначених у статті 3 цього Закону, не підлягає індексації, на неї не можуть нараховуватися проценти за податковим кредитом, а також пеня, застосовуватися штрафні та фінансові санкції, передбачені законодавством України.  
54. Стаття 11. Порядок реструктуризації податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам      Суми податкової заборгованості реструктуризовані в порядку, визначеному цим Законом, у разі несплати платником податків та обов'язкових платежів у встановлені цим Законом строки стягуються відповідними контролюючими органами у безспірному порядку.  
55. Суми податкової заборгованості по обов'язковим платежам без урахування нарахованих відповідно до законодавства України сум пені, штрафних і фінансових санкцій реструктуризуються шляхом відстрочення та розстрочення платежів.      Суми податкової заборгованості по обов'язкових платежах без урахування нарахованих відповідно до законодавства України сум пені, штрафних і фінансових санкцій реструктуризуються шляхом відстрочення та розстрочення платежів.  
56. До прийняття контролюючим органом рішення про реструктуризацію податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам стягнення цієї заборгованості уповноваженими банками зупиняється.      Строки позовної давності, визначені цивільним законодавством України, не поширюються на вимоги, що випливають зі сплати реструктурованої заборгованості.  
57. Розстрочення їх сплати надається строком на 60 місяців. Сплата реструктуризованої заборгованості починається з 1 січня 2003 року і здійснюється рівними частками до 15 числа кожного місяця.      До прийняття контролюючим органом рішення про реструктуризацію податкової заборгованості стягнення цієї заборгованості уповноваженими банками зупиняється.  
58. Суми податкової заборгованості та заборгованості по обов'язкових платежах, реструктуризовані у порядку, визначеному цим Законом, у разі несплати платником податків та обов'язкових платежів у встановлені цим Законом строки стягуються відповідними контролюючими органами у безспірному порядку.      Розстрочення їх сплати надається строком на 60 місяців. Сплата реструктуризованої заборгованості починається з 1 січня 2003 року і здійснюється рівними частками до 15 числа кожного місяця.  
59. Стаття 12. Порядок списання та реструктуризації податкової заборгованості з місцевих податків і обов'язкових платежів та інших сум, пов'язаних з ними      Стаття 10. Порядок списання та реструктуризації податкової заборгованості зі сплати місцевих податків і обов'язкових платежів.  
60. Рішення про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків з місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), а також з пені, штрафних і фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України на заборгованість зі сплати зазначених податків, обов'язкових платежів, приймаються відповідною місцевою радою у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом згідно з умовами, визначеними цим Законом.      Рішення про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків, визначених цим Законом зі сплати місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пені, штрафних і фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства України на цю заборгованість, приймаються відповідною місцевою радою в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом згідно з умовами, визначеними цим Законом.  
61. Стаття 13. Відповідальність за несплату реструктуризованої податкової заборгованості      Стаття 11. Відповідальність за несплату реструктуризованої податкової заборгованості  
62. Несплата платником податку реструктуризованої податкової заборгованості та заборгованості по обов'язковим платежам відповідно до статті 11 цього Закону протягом трьох місяців з вини керівника цього платника податку є підставою для дострокового припинення трудових відносин з керівником цього підприємства і розірвання контракту.   -17- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Статтю 13 викласти в такій редакції: "Несплата платником податку реструктуризованої податкової заборгованості за обов'язковими платежами відповідно до статті 11 цього Закону протягом трьох місяців з вини керівника цього платника податків, є підставою для вжиття санкцій, передбачених статтею 36 Кодексу законів про працю України".  
Враховано   Несплата платником податку реструктуризованої податкової заборгованості на умовах цього Закону протягом трьох місяців з вини керівника цього платника податків є підставою для розірвання контракту з керівником платника податку.  
63. Стаття 14. Тимчасові пільги   -18- Кожевніков Б.М. (реєстр. картка № 299)
Статті 14, 15, 16 перенести у Прикінцеві положення.  
Враховано    
64. Підприємства, науково-дослідні інститути і організації, вказані у статті 3 цього Закону звільнити від збору до Державного інноваційного фонду.       
65. Стаття 15. Передача об'єктів права державної власності у комунальну власність       
66. Забезпечити Кабінету Міністрів України передачу до 1 січня 2001 року у комунальну власність об'єктів права державної власності (об'єктів соціальної інфраструктури), які належать державним підприємствам, науково-дослідним інститутам і організаціям, визначеним у статті 3 цього Закону або не увійшли до їх статутних фондів при їх створенні у процесі приватизації (корпоратизації).   -19- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У статті 15 слова "Кабінету Міністрів України" вилучити, а після слова "забезпечити" доповнити словами "Фонду державного майна" і далі за текстом.  
Враховано частково    
67. Стаття 16. Порядок відображення фінансування витрат у Державному бюджеті       
68. Визначити у Державному бюджеті України окремим рядком фінансування витрат на капітальне будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств по виробництву боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, утилізацію боєприпасів, на утримання та збереження мобілізаційних потужностей і кадрів.   -20- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Визначити в Державному бюджеті України окремим рядком фінансування витрат на капітальне будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств згідно зі статтею 3 цього Закону, на утримання та збереження мобілізаційних потужностей і кадрів.  
Враховано частково    
    -21- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Витрати на утримання і збереження кадрів із переліку витрат, що фінансуються за рахунок бюджету виключити.  
Враховано    
69. Стаття 17. Прикінцеві положення      Стаття 12. Прикінцеві положення  
70. 1. Доповнити частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" від 19 вересня 1996 року №378/96-Верховної Ради (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №45, ст. 238) пунктом одинадцятим такого змісту: "звільняються від плати за землю підприємства, науково-дослідні інститути і організації, визначені ст. 3 Закону України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії".   -22- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункт 1 статті 17 уточнити, що підприємства звільняються від сплати податку на землю в розмірах з урахуванням специфіки кожного підприємства із площ, зайнятих мобілізаційними потужностями.  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 1-4 пункту 4 цієї статті, які набирають чинності з 1 січня 2001 року. 2. Починаючи з 1 січня 2001 року підприємства, науково-дослідні інститути, організації, зазначені у статті 3 цього Закону, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду. 3. Щорічно, починаючи з 2001 року, у Державному бюджеті України окремим рядком визначаються фінансування витрат на капітальне будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення підприємств, науково-дослідних інститутів, організацій згідно із статтею 3 Закону, на утилізацію боєприпасів, утримання та створення мобілізаційних потужностей. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1). Доповнити частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №45, ст. 238; 1997 №47 ст.294; 1999 рік №15 ст.83; 1999 рік №18 ст.140; 1999 рік №32 ст.264; 1999 рік №38 ст.352; 1999 рік №39 ст.356; 2000 рік №2 ст.16; 2000 рік №3 ст.20; 2000 рік №32 ст.172 УК 03/06/2000р.) пунктом 16) такого змісту: "звільняються від плати за землю підприємства, науково-дослідні інститути і організації, визначені статтею 3 Закону України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії".  
71. 2. Доповнити статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року №2097-ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №19, ст. 259) пунктом "и" такого змісту: "и) товари, що ввозяться з метою виготовлення боєприпасів, їх елементів та вироби спецхімії (Перелік та обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України) ".      2). Доповнити статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №19, ст. 259; 1993 рік №24 ст.270; 1994 рік №20 ст.117; 1996 рік №41 ст.192; 1999 рік №31 ст.253; 2000 рік №21 ст.163) пунктом "и" такого змісту: "и) товари (крім підакцизних), що ввозяться з метою виготовлення боєприпасів, їх елементів та вироби спецхімії (Обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України) ".  
72. У зв'язку з цим пункт "и" цієї статті вважати пунктом "і".       
73. 3. Доповнити статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР (в редакції Закону України № 238/97-ВР від 22 травня 1997 року) пунктом 7.17 такого змісту:      3). Доповнити статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України 1995 рік №4 ст.28; 1998 рік №2 ст.7; 1998 рік №10 ст. 35; 1999 рік №2-3 ст.21; 1999 рік №4 ст.33; 1999 рік №32 ст.ст..264, 338; 1999 рік №39 ст.357; 2000 рік №5 ст.34) пунктом такого змісту:  
74. "7.17. До валових витрат платників податку відносяться суми, направлені на реінвестування або інвестування розвитку виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії. Ця сума не може перевищувати суми прибутку, яку одержав би платник податку, не включаючи цю суму реінвестування, інвестування до валових витрат".      "7.17. До валових витрат платників податку відносяться суми, спрямовані на реінвестування або інвестування розвитку виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії. Ця сума не може перевищувати суми прибутку, яку одержав би платник податку, не включаючи цю суму реінвестування, інвестування до валових витрат".  
75. 4. Доповнити статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР (Відомості Верховної України, 1997р., №21, ст. 156) пунктом 11.25 такого змісту: "До 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування: операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, які використовуються для розширення виробництва і виробничої діяльності підприємств по виготовленню боєприпасів, їх елементів та вироби спецхімії (перелік і обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України); операції з продажу боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії за державними замовленнями та роботи, послуги і операції з матеріалами, одержаними внаслідок утилізації боєприпасів та виробів спецхімії, термін зберігання яких закінчився."      4). Доповнити статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної України, 1997р., №21, ст. 156); 1997 рік №37 ст.239; 1997 рік, №97, ст.294; 1997 рік №50, ст..305; 1997 рік №51 ст.ст.305, 307; 1998рік №10 ст.37; 1998 рік №17 ст.83; 1998 рік №20 ст.100; 1998 рік №33 ст.224; 1999 рік №4 ст.33; 1999 рік №15 ст.ст..83,88; 1999рік №18 ст.ст. 95,140, 142;1999 рік №26 ст.ст..214, 216; 1999 рік №31 ст.ст..250,343, 352; 1999 рік №32 ст.264; 1999 рік №35 ст.302; 1999 рік №51 ст.446; 2000 рік №2 ст.ст.14,16; 2000рік №3 ст.20; 2000 рік № 10 ст.78; 2000рік №22 ст.172 УК 06/06/2000р.) пунктом 11.29 такого змісту: 11.29) "До 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування: операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (крім підакцизних), які використовуються для розширення виробництва та виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів, та вироби спецхімії (Обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України); операції з продажу боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії за державними замовленнями та роботи, послуги і операції з матеріалами, одержаними внаслідок утилізації боєприпасів та виробів спецхімії, термін зберігання яких закінчився."  
76. 5. Доповнити пункт третій статті 6 Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" від 5 червня 1997 року №314/97- ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997, №34, ст. 209) після слів "гірничодобувних підприємств з підземного видобутку сировини" словами: "та підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, що розробляють та виробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії" і далі за текстом.      5). Частину третю статті 6 Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" (Відомості Верховної Ради України, 1997, №34, ст. 209; 1998 рік №52 ст.323) після слів "гірничодобувних підприємств з підземного видобутку сировини" доповнити словами: "та підприємств, що розробляють та виробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії".  
77. 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 січня 2010 року.       
78. 7. Пункти 1, 2, 3, 4 цієї статті набирають чинності з 1 січня 2001 року.      5. Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна забезпечити першочергову передачу до 1 січня 2001 року у комунальну власність об`єктів права державної власності (об`єктів соціальної інфраструктури, які належать державним підприємствам, науково-дослідним інститутам і організаціям, визначеним у статті 3 цього Закону або не увійшли до їх статутних фондів при їх створенні у процесі приватизації (корпоратизації).  
79. 8. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:      6. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:  
80. привести свої рішення у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові рішення у відповідність з цим Законом;  
81. забезпечити прийняття та виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.      забезпечити прийняття та виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.