Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи
 
-1- Шемчук В.В.
Назву Закону викласти в такій редакції: «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи»
 
Враховано   Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. I. Внести наступні зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
-2- Круць М.Ф.
В абзаці першому розділу І слова «наступні зміни» замінити словами «такі зміни»
 
Враховано   1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
5. 1. Внести такі зміни до статті 142 «Незаконне проведення дослідів над людиною»:
 
   1) у статті 150:
 
6. 1) Диспозицію частини 2 статті 142 викласти у такій редакції:
 
-3- Шемчук В.В.
Залишити чинну редакцію статей 142 та 149 КК України без змін.
 
Враховано   частину першу викласти в такій редакції:
 
7. «Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, -»;
 
   «1. Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці -
 
8. 2) Доповнити статтю 142 частинами 3, 4 такого змісту:
 
   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
9. «3. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
10. караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох.
 
   «3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
 
11. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою цієї статті, якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я або смерть потерпілого, або вчинені організованою групою -
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 142 викласти в такій редакції: «4. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою цієї статті, якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого, або вчинені організованою групою –
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років»
 
Відхилено , в зв’язку з врахуванням поправки №3 народного депутата України Шемчука В.В.  караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
12. караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»;
 
   2) частину першу статті 150-1 викласти в такій редакції:
 
13. 2. Внести такі зміни до статті 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»:
 
   «1. Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) -
 
14. 1) Викласти частину 1 у такій редакції:
 
   карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк».
 
15. «1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а також вчинені з метою експлуатації вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, що можуть бути вчинені в тому числі і з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, -
 
      
16. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.»;
 
      
17. 2) Частину 2 примітки викласти у такій редакції:
 
      
18. «2. У статтях 149, 258-1 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.»;
 
      
19. 3. До статті 150 «Експлуатація дітей» внести наступні зміни:
 
-5- Кармазін Ю.А.
У назві статті 150 слово «дітей» замінити на слово «дитини»
 
Відхилено (не узгоджується з вимогами статті 116 Регламенту)     
20. 1) Частину першу викласти у такій редакції:
 
      
21. «1. Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці -
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 150 викласти у такій редакції: «1. Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці»
 
Враховано      
22. карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»;
 
      
23. 2) Доповнити частиною 3 такого змісту:
 
-7- Шемчук В.В.
Частину третю статті 150 КК України викласти у такій редакції:
«Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»
 
Враховано      
24. «3. Дії, передбачені частинами першою, другою цієї статті, вчинені організованою групою -
 
-8- Кармазін Ю.А.
У частині 3 «3. Дії, передбачені, частинами першою, другою цієї статті, вчинені організованою групою – статті 150 санкцію викласти у такій редакції: караються позбавленням волі на строк від п’яти до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років»
 
Враховано частково      
25. караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»
 
      
26. 4. Частину 1 статті 150-1 «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» викласти у наступній редакції:
 
      
27. «1. Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) -
 
      
28. карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.».
 
      
29. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-9- Круць М.Ф.
В Розділі ІІ слово «набуває» замінити словом «набирає»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.