Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо державних гарантій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Вноситься народним депутатом України Горошкевичем О.С.
 
      
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. «Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (щодо державних гарантій)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (щодо державних гарантій)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
5. І. Внести зміни до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10 (11, ст. 87):
 
-1- Личук В.І.
Розділ І проекту доповнити наступними положеннями:
«1. У частині четвертій статті 6 після слів «з переможцем конкурсу» доповнити словами «із врахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця».
2. У статті 7:
-абзац п'ятнадцятий частини першої виключити,
- в частині четвертій слова «три місяці» замінити словами «один місяць»,
- в частині дванадцятій після слів «визначених цим Законом» додати слова «та із врахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця».
 
Враховано   І. Внести зміни до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10 (11, ст. 87):
1. У частині четвертій статті 6 після слів «з переможцем конкурсу» доповнити словами «із врахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця».
2. У статті 7:
-абзац п'ятнадцятий частини першої виключити,
- в частині четвертій слова «три місяці» замінити словами «один місяць»,
- в частині дванадцятій після слів «визначених цим Законом» додати слова «та із врахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця.
 
6. 1. Статтю 27 доповнити частиною першою положенням такого змісту:
 
-2- Толстенко В.Л.
Викласти частину першу ст.. 27 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» у такій редакції:
«Умови угод про розподіл продукції, включені до неї відповідно до акту цивільного законодавства, який діяв на момент укладення угоди, зберігають свою чинність протягом усього строку дії цієї угоди, в тому числі у випадках, коли відповідний акт втратив чинність, якщо сторони угоди не дійшли згоди щодо зміни зазначених умов.»
 
Відхилено   3. Статтю 27 доповнити частиною першою положенням такого змісту:
 
7. «1. Держава гарантує, що до прав і обов’язків інвестора, визначених угодою про розподіл продукції протягом строку її дії буде застосовуватись законодавство, чинне на момент укладання угоди, крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів, чи скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності щодо пошуку, розвідки та видобування корисних копалин, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема процедури митного, валютного, податкового та інших видів державного контролю або пом’якшує відповідальність інвестора, яке має застосовуватись з дати набрання чинності такого законодавства. Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.»
 
-3- Кармазін Ю.А.
У статті 27 частину першу викласти в наступній редакції:
«Умови угоди про розподіл продукції, включені до неї відповідно до акту законодавства, який діяв на момент укладання угоди, зберігають свою чинність протягом усього строку дії цієї угоди, за виключенням випадків, передбачених цією статтею.
У випадках, коли відповідний акт законодавства втратив чинність, якщо сторони угоди не дійшли згоди щодо зміни умов у відповідності до чинного законодавства, умови угоди про розподіл продукції зберігають свою чинність протягом 2 років з дня втрати чинності цього законодавчого акта.
У випадках, коли відповідний акт законодавства втратив чинність, продовження строку дії договору на умовах угоди про розподіл продукції, включених до неї відповідно до цього акту законодавства і які суперечать чинному законодавству, забороняється.
Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.»
 
Відхилено   «1. Держава гарантує, що до прав і обов’язків інвестора, визначених угодою про розподіл продукції протягом строку її дії буде застосовуватись законодавство, чинне на момент укладання угоди, крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів, чи скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності щодо пошуку, розвідки та видобування корисних копалин, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема процедури митного, валютного, податкового та інших видів державного контролю або пом’якшує відповідальність інвестора, яке має застосовуватись з дати набрання чинності такого законодавства. Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.»
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
-4- Круць М.Ф.
Статтю 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.