Кількість абзаців - 41 Таблиця поправок


Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. М. АЗАРОВ
 
      
4. « « 2011 р.
 
      
5. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
6. Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб
 
-1- Келестин В.В.
Виключити з назви законопроекту посилання на процедуру видворення.
 
Враховано   Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
в період проведення фінальної частини
 
7. без громадянства під час проведення фінальної частини
 
   чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні
 
8. чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні
 
      
9. Цей Закон встановлює особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також процедуру примусового видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень.
 
-2- Швець В.Д.
Законопроект викласти в такій редакції:
«Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.
Цей Закон встановлює особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також особливості примусового видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень.
Стаття 1. Сфера дії Закону
1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 51-2, 173, 173-1, 174, 175-1, 178, частинами першою і другою статті 181, статтями 185, 185-1, 185-7, 185-9, 190, 191, 195-3 і 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
1. Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те особами, визначеними у статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення уповноважені на те органи (посадові особи) здійснюють адміністративне затримання з подальшим доставленням особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.
3. Протокол про адміністративне правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону, разом з іншими матеріалами справи передається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, під час доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
4. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону, може тривати не більше однієї доби.
 
Враховано   Цей Закон встановлює особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також особливості примусового видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень.
 
10. Стаття 1. Сфера дії Закону
 
   Стаття 1. Сфера дії Закону
 
11. 1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 51-2, 173, 173-1, 174, 175-1, 178, частинами першою і другою статті 181, статтями 185, 185-1, 185-7, 191, 195-3 і 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 51-2, 173, 173-1, 174, 175-1, 178, частинами першою і другою статті 181, статтями 185, 185-1, 185-7, 185-9, 190, 191, 195-3 і 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
12. 2. Видворення іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється на підставах, встановлених Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   2. Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
13. Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
 
   Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
1. Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те особами, визначеними у статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
14. 1. Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ з дотриманням вимог статей 254 і 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення передаються органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати зазначену справу, під час доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
 
-3- Кармазін Ю.А.
частину першу статті 2 викласти в наступній редакції:
«Протокол про адміністративні правопорушення щодо іноземців та осіб без громадянства, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те посадовими особами з дотриманням вимог статей 254-259 Кодексу України про адміністративні правопорушення».
частини другу та третю виключити.
 
Враховано частково      
    -4- Толстенко В.Л.
частину першу статті 2 проекту викласти в такій редакції:
«На час дії цього Закону протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається виключно уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ з дотриманням вимог статей 254 і 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення передаються органу (посадовій особі),уповноваженому розглядати зазначену справу, під час доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності».
 
Враховано частково    
    -5- Петьовка В.В.
частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
«Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ та інших уповноважених органів, визначених чинним законодавством України з дотриманням вимог статей 254 і 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення передаються органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати зазначену справу, під час доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»
 
Враховано частково    
15. 2. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ здійснюють доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.
 
-6- Келестин В.В.
З метою конкретизації посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, визначені у статті 1 законопроекту, пропонується включити посилання на статті 255, 259 та 262 КУпАП, замінивши у частині першій статті 2 проекту слова «органів внутрішніх справ» словами та цифрами: «визначеними у частині першій статті 255», у частині другій слова «органів внутрішніх справ здійснюють доставлення» замінити словами та цифрами «органів, визначених у статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення, здійснюють затримання з подальшим доставленням «, а у частині третій після слова «уповноважений» доповнити словами та цифрами «згідно із статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення».
 
Враховано   2. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення уповноважені на те органи (посадові особи) здійснюють адміністративне затримання з подальшим доставленням особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.
 
16. 3. Для забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, уповноважений орган (посадова особа) провадить адміністративне затримання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до розгляду справи, але не більш як на одну добу.
 
   3. Протокол про адміністративне правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону, разом з іншими матеріалами справи передається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, під час доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
4. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону, може тривати не більше однієї доби.
 
17. Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, винесення постанов та звернення
 
-7- Швець В.Д.
Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання
1. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, розглядаються за місцем їх вчинення протягом однієї доби.
2. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, розглядаються на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях протягом однієї доби. Для тримання осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, до розгляду справ на території спортивних споруд облаштовуються окремі приміщення.
3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови негайно під розписку вручається особі, щодо якої її винесено, а також органу внутрішніх справ.
4. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підлягає негайному виконанню з моменту її винесення.
5. Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом трьох днів з дня винесення постанови. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається уповноваженими органами (посадовими особами) протягом однієї доби з дня її надходження.
 
Враховано   Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Статтю 3 викласти у наступній редакції:
«Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, винесення постанов та звернення їх до виконання»
Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, розглядаються уповноваженими органами за місцем їх вчинення за місцем їх вчинення протягом трьох діб.
2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови негайно під розписку вручається особі, щодо якої її винесено, а також уповноваженій особі (посадовій особі).
3. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню після набрання нею законної сили.
4. Скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом трьох діб з дня винесення постанови. Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядається уповноваженими органами (посадовими особами) протягом однієї доби з дня її надходження.
 
Враховано частково    
18. їх до виконання
 
      
19. 1. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, розглядаються за місцем їх вчинення протягом однієї доби.
 
   1. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, розглядаються за місцем їх вчинення протягом однієї доби.
 
20. 2. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, розглядаються на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях протягом однієї доби. Для тримання осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, до розгляду справ на території спортивних споруд облаштовуються окремі приміщення.
 
   2. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, розглядаються на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях протягом однієї доби. Для тримання осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, до розгляду справ на території спортивних споруд облаштовуються окремі приміщення.
 
21. 3. Постанова у справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови негайно під розписку вручається особі, щодо якої її винесено, а також уповноваженій особі органу внутрішніх справ.
 
   3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови негайно під розписку вручається особі, щодо якої її винесено, а також органу внутрішніх справ.
 
22. 4. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає негайному виконанню.
 
-9- Толстенко В.Л.
частину четверту статті 3 проекту викласти в такій редакції:
«4. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню після набрання нею законної сили».
 
Враховано частково   4. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підлягає негайному виконанню з моменту її винесення.
 
    -10- Петьовка В.В.
частину 4 статті 3 викласти в такій редакції:
«4. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає негайному виконанню після набрання нею законної сили».
 
Враховано частково    
23. 5. Скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом трьох діб з дня винесення постанови. Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядається уповноваженими органами (посадовими особами) протягом однієї доби з дня її надходження.
 
   5. Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом трьох днів з дня винесення постанови. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається уповноваженими органами (посадовими особами) протягом однієї доби з дня її надходження.
 
24. Стаття 4. Заборона відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи
 
-11- Кармазін Ю.А.
статтю 4 виключити.
 
Відхилено   Стаття 4. Заборона відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи
 
25. 1. Уповноважений орган (посадова особа) під час розгляду справ про вчинення адміністративних правопорушень, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи, яка його вчинила, може встановити заборону щодо відвідування особами, які вчинили зазначені правопорушення, масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів на території спортивних споруд на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
-12- Швець В.Д.
Стаття 4. Заборона відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи
1. Уповноважений орган (посадова особа) під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи, яка його вчинила, може встановити заборону щодо відвідування особами, які вчинили зазначені правопорушення, масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів на території спортивних споруд на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
2. Виконання постанови про заборону відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд покладається на органи внутрішніх справ.
3. Органи внутрішніх справ створюють та забезпечують ведення обліку осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд, у визначеному законом порядку.
4. У місцях проходу глядачів до спортивних споруд встановлюються спеціальні електронні пристрої ідентифікації глядачів з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд.
 
Враховано   1. Уповноважений орган (посадова особа) під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи, яка його вчинила, може встановити заборону щодо відвідування особами, які вчинили зазначені правопорушення, масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів на території спортивних споруд на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
26. 2. Виконання постанов про заборону відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд покладається на органи внутрішніх справ.
 
   2. Виконання постанови про заборону відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд покладається на органи внутрішніх справ.
 
27. 3. Органи внутрішніх справ створюють та забезпечують ведення обліку осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд, у визначеному законом порядку.
 
   3. Органи внутрішніх справ створюють та забезпечують ведення обліку осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд, у визначеному законом порядку.
 
28. 4. У місцях проходу глядачів до спортивних споруд встановлюються спеціальні електронні пристрої ідентифікації глядачів з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд.
 
   4. У місцях проходу глядачів до спортивних споруд встановлюються спеціальні електронні пристрої ідентифікації глядачів з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд.
 
29. Стаття 5. Особливості примусового видворення
 
-13- Швець В.Д.
Стаття 5. Особливості примусового видворення
1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи порушника після виконання адміністративного стягнення можуть бути примусово видворені за межі України за рішенням суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
Враховано   Стаття 5. Особливості примусового видворення
 
30. 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи порушника після виконання адміністративного стягнення можуть бути примусово видворені за межі України.
 
-14- Кармазін Ю.А.
статтю 5 викласти у наступній редакції:
«Стаття 5. Особливості примусового видворення
Рішення щодо видворення іноземців та осіб без громадянства мають право приймати органи внутрішніх справ, органи охорони державного кордону або Служби безпеки України згідно з вимогами Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Примусовому видворенню на підставі постанови адміністративного суду відповідні особи підлягають тільки в тому випадку, якщо вони ухиляються від виїзду після прийняття такого рішення».
2. Справа про примусове видворення за межі України іноземця чи особи без громадянства, яка постійно не проживає в Україні, розглядається невідкладно відповідним окружним адміністративним судом.
3. Постанова адміністративного суду про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України набирає законної сили з моменту набрання нею законної сили.
 
Враховано частково   1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи порушника після виконання адміністративного стягнення можуть бути примусово видворені за межі України за рішенням суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
31. 2. Орган внутрішніх справ негайно звертається до відповідного окружного адміністративного суду для вирішення питання про примусове видворення іноземця або особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, за межі України, якщо дії таких осіб грубо порушують вимоги законодавства про статус іноземців та осіб без громадянства, в тому числі в частині невиконання законних вимог і рішень органів державної влади України та їх посадових осіб, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України.
 
      
32. 3. Справа про примусове видворення за межі України іноземця чи особи без громадянства, яка постійно не проживає в Україні, розглядається невідкладно відповідним окружним адміністративним судом.
 
-15- Толстенко В.Л.
до статті 5 додати частини 2-3 такого змісту:
«2. Рішення про видворення іноземця та особи без громадянства за межі України приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення. За рішенням органу внутрішніх справ видворення іноземця та особи без громадянства за межі України на підставах, визначених у частині першій цієї статті, супроводжується забороною подальшого в’їзду в Україну строком до десяти років, а на підставах, визначених у частині другій цієї статті, може супроводжуватися забороною подальшого в’їзду в Україну строком до п’яти років. Строки заборони подільшого в’їзду в Україну обчислюються з дня винесення зазначеного рішення.
3. Якщо іноземець ьа особа без громадянства після прийняття рішення про видворення за межі України ухиляються від виїзду орган внутрішніх справ негайно звертається до відповідного окружного адміністративного суду для вирішення питання про примусове видворення іноземця або особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, за межі України, якщо дії таких осіб грубо порушують вимоги законодавства про статус іноземців та осіб без громадянства, в тому числі в частині невиконання законних вимог і рішень органів державної влади України та їх посадових осіб, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України».
 
Враховано частково      
33. 4. Справи про примусове видворення за межі України іноземця чи особи без громадянства, яка постійно не проживає в Україні, за вчинення адміністративних правопорушень, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу розглядаються на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях за участю зазначеної особи.
 
      
34. 5. Постанова адміністративного суду про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України набирає законної сили з моменту проголошення і підлягає негайному виконанню.
 
      
35. Стаття 6. Прикінцеві положення
 
   Стаття 6. Прикінцеві положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності одночасно з початком періоду проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні і втрачає чинність через 30 днів після його закінчення.
 
-16- Швець В.Д.
Стаття 6. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності одночасно з початком періоду проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні і втрачає чинність через 30 днів після його закінчення.
2. Розділ VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
«11-1. Після винесення постанови про накладення адміністративного стягнення щодо іноземця чи особи без громадянства, які постійно не проживають в Україні, відповідно до Закону України «Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» за правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону та за наявності достатніх підстав, орган внутрішніх справ негайно звертається до відповідного окружного адміністративного суду за місцем вчинення правопорушення для вирішення питання про примусове видворення іноземця або особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, за межі України.
Адміністративні справи, передбачені абзацом першим цього пункту, розглядаються невідкладно суддею одноособово за участю осіб, стосовно яких вирішується питання про примусове видворення за межі України.
У разі вчинення іноземцями або особами без громадянства, які постійно не проживають на території України, адміністративних правопорушень, зазначених у частині першій статті 1 Закону України «Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, адміністративні справи про їх примусове видворення розглядаються відповідним окружним адміністративним судом за місцезнаходженням спортивної споруди. Ці справи розглядаються невідкладно суддею одноособово на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях за участю зазначених осіб.
Постанова адміністративного суду про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України підлягає негайному виконанню.
Постанова адміністративного суду може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі».
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності одночасно з початком періоду проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні і втрачає чинність через 30 днів після його закінчення.
 
37. 2. Розділ VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
   2. Розділ VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
38. «11-1. Особливості розгляду адміністративними судами справ про примусове видворення іноземця або особи без громадянства за межі України під час організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні визначаються Законом України «Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».».
 
   «11-1. Після винесення постанови про накладення адміністративного стягнення щодо іноземця чи особи без громадянства, які постійно не проживають в Україні, відповідно до Закону України «Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» за правопорушення, зазначене у частині першій статті 1 цього Закону та за наявності достатніх підстав, орган внутрішніх справ негайно звертається до відповідного окружного адміністративного суду за місцем вчинення правопорушення для вирішення питання про примусове видворення іноземця або особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, за межі України.
Адміністративні справи, передбачені абзацом першим цього пункту, розглядаються невідкладно суддею одноособово за участю осіб, стосовно яких вирішується питання про примусове видворення за межі України.
У разі вчинення іноземцями або особами без громадянства, які постійно не проживають на території України, адміністративних правопорушень, зазначених у частині першій статті 1 Закону України «Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, адміністративні справи про їх примусове видворення розглядаються відповідним окружним адміністративним судом за місцезнаходженням спортивної споруди. Ці справи розглядаються невідкладно суддею одноособово на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях за участю зазначених осіб.
 
39. 3. З метою належного та оперативного розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також про примусове видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень Раді суддів України затвердити графіки чергування суддів та працівників апарату місцевих і апеляційних загальних судів та окружних адміністративних судів на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.
 
   Постанова адміністративного суду про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України підлягає негайному виконанню.
Постанова адміністративного суду може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі».
 
40. 4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».