Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку      Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:   -1- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління внести термінологічні правки в остаточну редакцію.  
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 7, ст.50; № 40, ст.360; №48, ст. 413): частину четверту статті 3 викласти у такій редакції: "До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Зугрес, Іловайськ, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов'янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, а також Амвросіївський, Волноваський, Костянтинівський, Мар'їнський, Слов'янський, Старобешівський та Шахтарський райони."  
    -2- Кулик О.В. (в.о. № 145)
По всьому тексту проекту Закону слова "устаткування та обладнання" замінити на слова "устаткування (обладнання)"  
Враховано редакційно    
    -3- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Черненко В.Г. (в.о. № 48)
До пункту 1 додати підпункт такого змісту: "Частину 4 статті 3 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (Відомості Верховної Ради, 1999, N 7, ст.50 ) викласти у такій редакції: "До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Зугрес, Іловайськ, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов'янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, а також Амвросіївський, Волноваський, Костянтинівський, Мар'їнський, Слов'янський Старобешівський та Шахтарський райони."  
Враховано    
5. 1. Підпункт "а" частини другої статті 14 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50) доповнити абзацами такого змісту:   -4- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пункт "а" та перший абзац пункту "б" частини другої статті 14 викласти у такій редакції: "а) звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировина, матеріали, предмети, устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, і податком на додану вартість - устаткування (обладнання) під час їх ввезення в Україну. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, предметів, устаткування (обладнання), є невід'ємною частиною інвестиційного проекту. Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту; б) звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на новостворених підприємствах, діючих підприємствах, їх філіях та інших структурних підрозділах - платниках податку, на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 250 тисяч доларів США."  
Враховано   Пункт "а" та перший абзац пункту "б" частини другої статті 14 викласти у такій редакції: "а) звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировина, матеріали, предмети, устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, і податком на додану вартість - устаткування (обладнання) під час їх ввезення в Україну. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, предметів, устаткування (обладнання), є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
6. "До устаткування та обладнання, зазначених у цьому підпункті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту;  
7. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, зазначених у цьому підпункті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".      б) звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на новостворених підприємствах, діючих підприємствах, їх філіях та інших структурних підрозділах - платниках податку, на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 250 тисяч доларів США."  
8. 2. Пункт 1 частини другої статті 2 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51) доповнити абзацами другим і третім такого змісту:   -5- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пункт 1 частини другої статті 2 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51) викласти у такій редакції: "1) звільнення не більш як на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, для реалізації інвестиційного проекту. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання), є невід'ємною частиною інвестиційного проекту. Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту. У разі відчуження зазначеного устаткування (обладнання) до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів;"  
Враховано   2. Пункт 1 частини другої статті 2 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51) викласти у такій редакції: "1) звільнення не більш як на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, для реалізації інвестиційного проекту. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання), є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
9. "До устаткування та обладнання, зазначених у цьому пункті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
10. Перелік та обсяги ввезення устаткування та обладнання є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".       
11. У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом четвертим.      У разі відчуження зазначеного устаткування (обладнання) до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів;"  
12. 3. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82) доповнити частиною п'ятою такого змісту:      3. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:  
13. "5. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах третій і четвертій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      "5. Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
14. Комплектуючі деталі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі деталі до устаткування (обладнання), - слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
15. Перелік та обсяги ввезення устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".      Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання), та комплектуючих деталей до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".  
16. У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою.      У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою.  
17. 4. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортполіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) доповнити частиною четвертою такого змісту:      4. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортполіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:  
18. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.   -6- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
До підпункту 4 пункту 1 додати абзац такого змісту: "У разі реалізації інвестиційних проектів, пов'язаних з діяльністю, у сфері охорони здоров'я та туристсько-рекреаційною діяльністю, до устаткування та обладнання слід також віднести меблі та інвентар, які належать до основних засобів і використовуються для облаштування приміщень за їх призначенням"  
Відхилено   "4. Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
19. Комплектуючі вироби до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі вироби до устаткування (обладнання), - слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.  
20. Перелік та обсяги ввезення устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".      Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання), та комплектуючих виробів до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту."  
21. У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.      У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.  
22. 5. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407) доповнити частиною четвертою такого змісту:      5. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання), та комплектуючих до них, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
23. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
24. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання."  
25. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".       
26. У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.      У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.  
27. 6. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351) доповнити частиною четвертою такого змісту:      Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351; № 51, ст. 458) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:  
28. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
29. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту."  
30. У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - десятою.      У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - десятою.  
31. 7. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 15) доповнити частиною четвертою такого змісту:      7. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 15) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
32. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
33. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання), слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання)."  
34. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".       
35. У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.      У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.  
36. 8. Статтю 7 Закону України "Про спеціальний режим інвеcтиційної діяльності на території міста Харкова" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259) доповнити частиною четвертою такого змісту:      8. Статтю 7 Закону України "Про спеціальний режим інвеcтиційної діяльності на території міста Харкова" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
37. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
38. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання), слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання)."  
39. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".       
40. У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.      У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.  
41. 9. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 349) доповнити частиною четвертою такого змісту:      9. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 349) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання), та комплектуючих до них, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
42. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
43. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання), слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання)."  
44. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".       
45. У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.      У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.  
46. 10. Статтю 14 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 9, ст. 40) доповнити частиною четвертою такого змісту:      10. Статтю 14 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 9, ст. 40) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання), та комплектуючих до них, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
47. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
48. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання), слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання)."  
49. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".       
50. У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.      У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою.  
51. 11. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 113) доповнити частиною четвертою такого змісту:      11. Статтю 9 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 113) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання), та комплектуючих до них, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.  
52. "4. До устаткування та обладнання, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, належать машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, передбаченому в інвестиційному проекті.      Під терміном устаткування (обладнання), слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.  
53. Комплектуючі до устаткування та обладнання - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування та обладнання.      Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання), слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання)."  
54. Перелік та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".       
55. У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.      У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.  
56. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.