Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни:   -1- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити ст.207 частиною третьою такого змісту: "Рішення, що зобов'язує організацію або колегіальний орган виконати певну дію (прийняти рішення), не зв'язане з передачею майна або грошових сум, виконується їх керівниками в установлений судом строк. У випадку невиконання зазначеного рішення без поважних причин, до керівників організацій або колегіального органу застосовуються заходи, передбачені Законом України "Про виконавче провадження".  
Відхилено   І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни:  
3. 1. Главу 30-В викласти в такій редакції:      1. Главу 30-В викласти в такій редакції:  
4. "ГЛАВА 30-В СКАРГИ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ"      "ГЛАВА 30-В СКАРГИ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ"  
5. Стаття 243-11. Підсудність справ по скаргах   -2- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статті 243-11 та 243-12 поміняти місцями.  
Враховано   Стаття 243-11. Право на оскарження  
6. Скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів подаються до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці, а окружної виборчої комісії та її членів - до апеляційного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.   -3- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ч.1 ст.243-11 викласти в такій редакції: "Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничної виборчої комісії чи її членів подаються до місцевого суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії; окружної виборчої комісії чи її членів - до апеляційного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії; Центральної виборчої комісії чи її членів - до Верховного Суду України."  
Враховано   Скарги, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до суду на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій або їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидатів у народні депутати України, об'єднань громадян (суб'єкти оскарження). Скарга на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій чи їх членів може бути подана виборцем, кандидатом у народні депутати України, політичною партією чи виборчим блоком політичних партій в особі керівника або уповноваженої особи партії (блоку).  
7. Скарги на рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, на акти та дії об'єднань громадян, кандидатів у депутати, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутріорганізаційної діяльності або виключної компетенції, що стосуються виборів народних депутатів України, подаються до місцевого суду за місцезнаходженням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян чи місцем роботи посадової або службової особи.   -4- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ч.2 ст.243-11 викласти в такій редакції: "Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидата у народні депутати України на акти та дії об'єднань громадян подаються до місцевого суду за місцезнаходженням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян чи місцем роботи посадової або службової особи, місцем балатування кандидата у народні депутати України."  
Враховано   Скарга на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидатів у народні депутати України, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції, що стосуються виборів народних депутатів України, може бути подана суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, а також виборчими комісіями. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до суду у строки, передбачені законом про вибори народних депутатів України. Скарга повинна містити: 1) назву суду, до якого вона подається; 2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги; 3) назву суб'єкта оскарження; 4) суть порушеного питання; 5) зазначення вимог; 6) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник обгрунтовує свої вимоги; 7) підпис заявника (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати. При надходженні скарги, оформленої без дотримання зазначених вимог, суд ухвалою повертає її заявнику (представнику юридичної особи-заявника) не пізніше як на наступний день після дня надходження скарги. Строк подання скарги поновленню не підлягає.  
8. Рішення, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України.   -5- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ч.3 ст.243-11 виключити.  
Враховано    
9. Стаття 243-12. Подання скарги   -6- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Назву ст.243-12 замінити на іншу назву такого змісту: "Право на оскарження".  
Враховано   Стаття 243-12. Підсудність справ по скаргах  
10. Скарга на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій та їх членів може бути подана виборцем, кандидатом у народні депутати України, політичною партією, виборчим блоком політичних партій в особі керівника або уповноваженої особи партії (блоку) у строки, передбачені законодавством України про вибори народних депутатів України.   -7- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ч.1 ст.243-12 викласти двома частинами в такій редакції: "Скарги, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до суду на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій або їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидатів у народні депутати України, об'єднань громадян (суб'єкти оскарження). Скарга на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій чи їх членів може бути подана виборцем, кандидатом у народні депутати України, політичною партією чи виборчим блоком політичних партій в особі керівника або уповноваженої особи партії (блоку)."  
Враховано   Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничної виборчої комісії чи її членів розглядаються місцевим судом за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії; окружної виборчої комісії чи її членів - апеляційним судом за місцезнаходженням окружної виборчої комісії; Центральної виборчої комісії чи її членів - Верховним Судом України.  
11. Скарги на рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, об'єднань громадян, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до відповідного місцевого суду суб'єктами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також виборчими комісіями у строки, передбачені законодавством України про вибори народних депутатів України.   -8- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ч.2 ст.243-12 викласти двома частинами в такій редакції: "Скарга на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидатів у народні депутати України, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції, що стосуються виборів народних депутатів України, може бути подана суб'єктами, зазначеними у частині першій цієї статті, а також виборчими комісіями. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України, можуть бути подані до суду у строки, передбачені законом про вибори народних депутатів України."  
Враховано   Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, кандидата у народні депутати України на акти та дії об'єднань громадян розглядаються місцевим судом за місцезнаходженням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян чи місцем роботи посадової або службової особи, місцем балотування кандидата у народні депутати України.  
12. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає.   -9- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити ст.243-12 після ч.2 новими частинами такого змісту: "Скарга повинна містити: 1) назву суду, до якого вона подається; 2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги; 3) суть порушеного питання; 4) зазначення вимог; 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник обгрунтовує свої вимоги; 6) підпис заявника (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати. При надходженні скарги, оформленої без дотримання зазначених вимог, суд ухвалою повертає її заявнику (представнику юридичної особи-заявника) не пізніше як на наступний день після дня надходження скарги."  
Враховано    
13. Стаття 243-13. Порядок судового розгляду скарги      Стаття 243-13. Порядок судового розгляду скарги  
14. Скарга розглядається відповідним судом протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а в день виборів чи в наступний за ним день - невідкладно.   -10- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ст.243-13 викласти в такій редакції: "Скарга розглядається одноособово суддею відповідного суду протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів чи у наступний за ним день - невідкладно.  
Відхилено   Скарга розглядається відповідним судом протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга подана в день виборів або в наступний за ним день - невідкладно.  
15. Про день і час розгляду скарги заявник повідомляється невідкладно.   -11- Про надходження поданої в установлений строк скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії чи її членів суд повідомляє цю виборчу комісію та виборчу комісію вищого рівня не пізніше, як на другий день з дня її надходження.  Немає висновку   Про день і час розгляду скарги заявник повідомляється невідкладно.  
16. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.   -12- Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду, про що суддя постановляє ухвалу."  Немає висновку   Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.  
17. Стаття 243-14. Особи, які викликаються в судове засідання      Стаття 243-14. Особи, які викликаються в судове засідання  
18. У судове засідання обов'язково викликаються заявник, представник відповідної виборчої комісії, а також член виборчої комісії, представник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, посадова або службова особа, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржуються.   -13- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ч.1 ст.243-14 викласти в такій редакції: "У судове засідання обов'язково викликаються заявник, суб'єкт оскарження або його представник, а також представник відповідної виборчої комісії."  
Враховано   У судове засідання обов'язково викликаються заявник, суб'єкт оскарження або його представник, а також представник відповідної виборчої комісії.  
19. Неявка до суду зазначених у частині першій цієї статті осіб, якщо їх було оповіщено про місце, день і час судового засідання, не перешкоджає розгляду справи.      Неявка до суду зазначених у частині першій цієї статті осіб, якщо їх було оповіщено про місце, день і час судового засідання, не перешкоджає розгляду справи.  
20. Стаття 243-15. Рішення суду      Стаття 243-15. Рішення суду  
21. Встановивши, що рішення, дії або бездіяльність, які оскаржуються, не відповідають законодавству України про вибори народних депутатів України, суд відповідно задовольняє скаргу, скасовує рішення чи визнає дії або бездіяльність незаконними, зобов'язує задовольнити вимоги заявника або іншим шляхом поновлює порушені виборчі права громадян та (або) правопорядок, встановлений виборчим законодавством.   -14- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ст.243-15 викласти в такій редакції: "Встановивши, що рішення, дії або бездіяльність не відповідають закону про вибори народних депутатів України, суд задовольняє скаргу, скасовує рішення чи визнає дії або бездіяльність неправомірними, зобов'язує суб'єкта оскарження задовольнити вимоги заявника чи іншим шляхом поновити порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, або зобов'язує суб'єкта оскарження та (або) інший орган, юридичну, посадову чи службову особу здійснити передбачені законами, що регулюють організацію та порядок проведення виборів народних депутатів України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій чи бездіяльності неправомірними.  
Враховано   Встановивши, що рішення, дії або бездіяльність не відповідають закону про вибори народних депутатів України, суд задовольняє скаргу, скасовує рішення чи визнає дії або бездіяльність неправомірними, зобов'язує суб'єкта оскарження задовольнити вимоги заявника чи іншим шляхом поновити порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, або зобов'язує суб'єкта оскарження та (або) інший орган, юридичну, посадову чи службову особу здійснити передбачені законами, що регулюють організацію та порядок проведення виборів народних депутатів України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій чи бездіяльності неправомірними.  
22. Суд відмовляє у задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність, які оскаржуються, є законними.   -15- Суд відмовляє у задоволенні скарги, якщо встановить, що оскаржувані рішення, дії або бездіяльність вчинені відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених законом.  Немає висновку   Суд відмовляє у задоволенні скарги, якщо встановить, що оскаржувані рішення, дії або бездіяльність вчинені відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених законом.  
23. Рішення суду набирає законної сили відразу після його проголошення та підлягає негайному виконанню.   -16- Рішення суду підлягає негайному виконанню.  Немає висновку   Рішення суду підлягає негайному виконанню.  
24. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.   -17- Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.  Немає висновку   Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.  
25. Копія рішення суду або резолютивної частини рішення після його проголошення негайно видається (надсилається) заявникові, відповідній виборчій комісії, члену виборчої комісії, відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємству, установі, організації, об'єднанню громадян, посадовій або службовій особі".   -18- Копія рішення суду після його проголошення негайно видається чи надсилається заявникові, суб'єкту оскарження та відповідній виборчій комісії."  Немає висновку   Копія рішення суду після його проголошення негайно видається чи надсилається заявникові, суб'єкту оскарження та відповідній виборчій комісії."  
26. 2. У статті 243-17 слова "у главі 30-Б" замінити словами "у главах 30-Б, 30-В".   -19- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункти 2 і з поміняти місцями.  
Враховано   2. Пункт 1-3 частини першої статті 236 викласти в такій редакції:  
27. 3. Пункт 1-3 частини першої статті 236 викласти в такій редакції:      "1-3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України".  
28. "1-3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України".   -20- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити проект пунктами 4, 5, 6 такого змісту: "4. У частині першій статті 320 слова "лише у зв'язку з порушенням матеріального чи процесуального права" замінити словами "які були предметом розгляду суду апеляційної інстанції". 5. У частині першій статті 321 слова "або протягом року з дня проголошення ухвали або рішення суду першої інстанції, якщо ці ухвали або рішення не були оскаржені в апеляційному порядку" виключити, а слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця". 6. Частину другу статті 324 виключити."  
Враховано   3. У статті 243-17 слова "у главі 30-Б" замінити словами "у главах 30-Б, 30-В". 4. У частині першій статті 320 слова "лише у зв'язку з порушенням матеріального чи процесуального права" замінити словами "які були предметом розгляду суду апеляційної інстанції". 5. У частині першій статті 321 слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця", а слова "або протягом року з дня проголошення ухвали або рішення суду першої інстанції, якщо ці ухвали або рішення не були оскаржені в апеляційному порядку" виключити. 6. Частину другу статті 324 виключити. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.