Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про наукову і науково-технічну діяльність'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2003 р., № 24, ст. 158; 2004 р., № 14, ст. 198) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2003 р., № 24, ст. 158; 2004 р., № 14, ст. 198; 2008 р., № № 5-8, ст. 78) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
6. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
7. «прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей; «;
 
-1- Семинога А.І.
Абзац 2 пункту 1 частини 1 доповнити словами:
«а також науково-технічна діяльність, що спрямована на доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання»
 
Відхилено (визначення дано згідно рекомендацій ЮНЕСКО та інструкцією Фраскаті Організацій економічного співробітництва та розвитку)  «прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей «;
 
8. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
9. «науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, систем і надання нових послуг або значне удосконалення тих, що вже виробляються (надаються), або введені у дію;
 
-2- Семинога А.І.
Після сліва «продуктів, процесів, пристроїв» доповнити словами «технологій»
 
Враховано   «науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;
 
10. наукова (науково-технічна) продукція - призначений для реалізації науковий та (або) науково-прикладний результат;
 
   наукова (науково-технічна) продукція - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації;
 
11. грант - грошові та інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень на передбачених надавачами грантів умовах.»;
 
-3- Семинога А.І.
Викласти абзац у редакції:
«грант - грошові та інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень за напрямками та на умовах визначених надавачами грантів.»;
 
Враховано   грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранта»;
 
    -4- Зубець М.В.
Вилучити слова «суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності»
 
Враховано    
12. 2) статтю 34 викласти у такій редакції:
 
-5- Самойлик К.С.
Викласти у редакції:
«2) у статті 34»:
 
Немає висновку   2) у статті 34:
 
13. «Стаття 34. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності
 
-6- Самойлик К.С.
Цей абзац викласти у редакції:
«доповнити новою частиною першою такого змісту:»
 
Враховано   доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
14. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел.
 
-7- Семинога А.І.
Після слів «власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій» доповнити словами «власних коштів суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності»
 
Враховано   «Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом».
У зв’язку з цим частини першу - восьму вважати відповідно частинами другою - дев’ятою;
 
15. Держава поступово збільшує обсяг бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності до рівня 1, 7 відсотка валового внутрішнього продукту України, забезпечуючи оптимальне співвідношення обсягів фінансування фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок.
 
-8- Самойлик К.С.
Цей абзац вилучити.
 
Враховано      
16. Пропорції між обсягами бюджетного фінансування фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок визначаються в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-9- Самойлик К.С.
Цей абзац вилучити.
 
Враховано      
17. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних наукових установ (базового фінансування) та програмно-цільового фінансування окремих наукових і науково-технічних програм і проектів (програмно-цільового фінансування).
 
-10- Зубець М.В.
Викласти цю частину у редакції
«Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних наукових установ, наукових досліджень вищих учбових закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів»;
 
Враховано   частину п’яту викласти в такій редакції:
«Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних наукових установ, наукових досліджень вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів»;
 
18. Базове фінансування надається для забезпечення:
 
-11- Самойлик К.С.
Вилучити цю частину.
 
Враховано      
19. розвитку фундаментальних наукових досліджень;
 
-12- Семинога А.І.
Доповнити абзацом такого змісту
«підготовка наукових кадрів»
 
Враховано      
20. підтримки найважливіших напрямів прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, зокрема в інтересах національної безпеки та оборони;
 
      
21. збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання;
 
      
22. розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності.
 
      
23. Програмно-цільове фінансування надається на конкурсних засадах для забезпечення:
 
-13- Самойлик К.С.
Цей абзац вилучити.
 
Враховано   частину восьму доповнити абзацами п’ятим - сьомим такого змісту:
 
24. підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності;
 
   «підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності;
 
25. виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;
 
      
26. розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;
 
      
27. розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм;
 
   розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм;
 
28. реалізації проектів у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва;
 
      
29. підготовки наукових кадрів;
 
      
30. розвитку матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності.
 
   розвитку матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності»;
 
31. Держава забезпечує поступове збільшення частки програмно-цільового фінансування наукової і науково-технічної діяльності до рівня 50 відсотків загального обсягу бюджетного фінансування такої діяльності.
 
-14- Зубець М.В.
вилучити
 
Враховано   доповнити частиною десятою такого змісту:
 
32. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється відповідно до законодавства.
 
-15- Самойлик К.С.
вилучити
 
Враховано      
33. Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
   «Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
34. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

-16- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 2 у редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.