Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення   -1- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Назва проекту ніякою мірою не відображає його змісту, тому її слід викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин".  
Враховано   Проект Закон України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин  
1. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист рослин" Верховна Рада України постановляє:      У зв`язку з прийняттям Закону України "Про захист рослин" Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтями 831, 18812, 2383 такого змісту:      1. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122) статтями 831, 18812 і 2383 такого змісту:  
3. "Стаття 831. Порушення вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин      "Стаття 831. Порушення законодавства про захист рослин  
4. Недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля, -   -2- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
У статті 831 Кодексу необхідно передбачити адміністративну відповідальність за всі правопорушення, зазначені у статті 21 Закону України "Про захист рослин". У зв'язку з цим змінити назву зазначеної статті.  
Враховано   Порушення законодавства про захист рослин: 1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення; 2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин; 3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів; 4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації; 5) ухилення від пред`явлення або непред`явлення засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження; 6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля,-  
5. тягне за собою накладення штрафу на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";   -3- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У санкції статті 831 пропоную передбачити альтернативний захід впливу - попередження.  
Враховано   тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";  
    -4- Осташ І.І. (в.о. № 126)
У статтях 831 та 18812 слід встановити нижні межі санкцій.  
Враховано    
6. "Стаття 18812. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту рослин      "Стаття 18812. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин  
7. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту рослин, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин, -   -5- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
У статтях 18812 і 2383 необхідно зазначити спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин у відповідності з статтями 16 та 21 Закону України "Про захист рослин".  
Враховано   Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин, -  
8. тягне за собою накладення штрафу на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";      тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";  
9. "Стаття 2383. Органи виконавчої влади у сфері захисту рослин      "Стаття 2383. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин  
10. Органи виконавчої влади у сфері захисту рослин розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин (статті 52, 83, 831, 901, 105), невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 18812).   -6- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
З метою уникнення дублювання сфери діяльності різних органів державної влади та їх посадових осіб при притягненні до адміністративної відповідальності, пропонується з статті 2383 проекту виключити посилання на статті 52, 83, 901, 105 Кодексу.  
Враховано   Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушенням законодавства про захист рослин (стаття 831), а також щодо невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 18812).  
11. Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:      Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
12. 1) головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник - штраф на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;   -7- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з тим, що розмір штрафних санкцій, які можуть накладати Головний державний інспектор захисту рослин України та головні державні інспектори захисту рослин областей, однаковий, пропоную об'єднати пункти 1 та 2 частини другої статті 2383.  
Враховано   1) Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник; головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники - штраф на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;  
13. 2) головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники - штраф на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;       
14. 3) головні державні інспектори захисту рослин районів - штраф на громадян до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.   -8- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У пункті 3 статті 2383 необхідно зазначити, що штраф на посадових осіб накладається до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.  
Враховано   2) головні державні інспектори захисту рослин районів - штраф на громадян до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".  
15. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.