Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо подання невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров'я стані (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
 
      
2. Гусаровим С.М.
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо подання невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо подання невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У статті 10 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):
 
   1. Пункт 24 частини першої статті 10 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526) доповнити такими словами:
 
8. а) у пункті 24 слова «або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також» замінити наступними словами:
 
-1- Гусаров С.М.
пункт 24 залишити в чинній редакції;
доповнити пунктом 24-1 такого змісту:
«24-1) забезпечувати, у порядку встановленому законодавством України, доставку осіб, які перебувають в безпорадному або іншому небезпечному для життя стані до найближчого лікувально-профілактичного закладу;».
 
Враховано редакційно з урахуванням вимог ст. 19 Конституції України та статті 116 Регламенту Верховної Ради України  «забезпечувати доставку осіб, які перебувають в безпорадному або іншому небезпечному для життя стані до найближчого лікувально-профілактичного закладу».
 
9. «стані, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або іншому стані небезпечному для життя і здоров’я, забезпечити доставку цих осіб до найближчого лікувально-профілактичного закладу, а також подавати невідкладну допомогу»
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про міліцію» у статті 10 пункт 24 залишити в попередній редакції, а саме:
«24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування;»
 
Враховано частково      
10. 2. У статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2005 р., N 13, ст. 231):
 
   2. У частині першій статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19) слова «при нещасних випадках і гострих захворюваннях» замінити словами «особам, які
 
11. а) у частині першій слова «при нещасних випадках і гострих захворюваннях» замінити наступними словами:
 
-3- Гусаров С.М.
У статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2005 р., N 13, ст. 231):
а) у частині першій слова «при нещасних випадках і гострих захворюваннях» замінити наступними словами:
«особам, які потерпають від гострих захворювань, потерпіли від нещасних випадків, перебувають в безпорадному або іншому небезпечному для життя стані».
 
Враховано   потерпають від гострих захворювань, потерпіли від нещасних випадків, перебувають у безпорадному або іншому небезпечному для життя стані».
 
12. «особам, які потерпають від гострих захворювань, потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у стані алкогольного чи наркологічного сп’яніння або іншому стані небезпечному для життя і здоров’я»
 
-4- Кармазін Ю.А.
В Основах законодавства України про охорону здоров'я у статті 37:
1) частину першу залишити в попередній редакції, а саме:
«Медичні працівники зобов'язані подавати першу невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях. Медична допомога забезпечується службою швидкої медичної допомоги або найближчими лікувально-профілактичними закладами незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності з подальшим відшкодуванням витрат.»
виключити запропоновану нову частину сьому, а саме:
«З метою подання первинної лікувально-профілактичної допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, у закладах охорони здоров'я облаштовуються діагностико-детоксикаційні, реабілітаційні палати або відділення.»
 
Враховано частково      
13. б) доповнити частиною сьомою наступного змісту:
 
      
14. «З метою подання первинної лікувально-профілактичної допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, у закладах охорони здоров'я облаштовуються діагностико-детоксикаційні, реабілітаційні палати або відділення.»
 
-5- Гусаров С.М.
Пункт «б)» Частини 2 Розділу І виключити.
 
Враховано      
    -6- Карпук В.Г.
нову частину 7 ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я вилучити
 
Враховано    
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
17. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-7- Гусаров С.М.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України ( )та цим Законом.;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України ( )та цим Законом.».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим Законом;
 
19. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
20. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим Законом».
 
21. Голова
 
   Голова
 
22. Верховної Ради України В. ЛИТВИН

   Верховної Ради України В. ЛИТВИН