Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про землеустрій" щодо скорочення строку виготовлення документації із землеустрою (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 28 Закону України
 
   Про внесення зміни до статті 28 Закону України
 
3. «Про землеустрій» щодо скорочення строку
 
   «Про землеустрій» щодо скорочення строку
 
4. виготовлення документації із землеустрою
 
   виготовлення документації із землеустрою
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Частину другу статті 28 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
   1. Частину другу статті 28 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
7. «г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.»
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Пункт г) статті 28 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції:
«виконувати роботи із розроблення документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Строк розробки документації із землеустрою, на підставі якої здійснюється землеустрій на місцевому рівні, не може перевищувати шести місяців з моменту укладання договору, крім документації із землеустрою, яка розробляється відповідно до вимог статей 49, 53 та 57 цього Закону».
 
Враховано   «г) виконувати роботи з розроблення документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Строк розробки документації із землеустрою, на підставі якої здійснюється землеустрій на місцевому рівні, не може перевищувати шести місяців з дня укладення договору, крім документації із землеустрою, що розробляється відповідно до вимог статей 49, 53 та 57 цього Закону».
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт «г».
 
Відхилено    
    -3- Даниленко В.А.
У пункті «Г» частини першій статті 28 Закону України «Про землеустрій» змінити слова «шість місяців» на «три місяці».
 
Відхилено    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Круць М.Ф.
Статтю 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.