Кількість абзаців - 232 Таблиця поправок


Про протидію торгівлі людьми (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про протидію торгівлі людьми
 
   Про протидію торгівлі людьми
 
3. Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми та порядок надання допомоги таким особам.
 
-1- Бевз В.А.
Преамбулу викласти у такій редакції:
„Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам».
 
Враховано .  Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам.
 
4.   -2- Бевз В.А.
Відповідно до усталеної практики законопроектної роботи внести редакційні уточнення до тексту законопроекту та його рубрикацію, за виключенням абзаців статті 1.
 
Враховано .     
5. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
-3- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні».
 
Враховано .  1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
 
8. Боротьба з торгівлею людьми - система заходів, спрямованих на виявлення випадків торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, встановлення осіб торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності.
 
-4- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„боротьба з торгівлею людьми – система заходів, що здійснюється в рамках протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину/замаху на злочин торгівлі людьми, осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності».
 
Враховано .  боротьба з торгівлею людьми – система заходів, що здійснюється в рамках протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому числі незакінченого, осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/ юридичних осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності;
 
9. Виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми - з’ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна особа постраждала від торгівлі людьми.
 
-5- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми (жертви торгівлі людьми) – з’ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа постраждала від торгівлі людьми».
 
Враховано .  виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми (жертви торгівлі людьми), – з’ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа постраждала від торгівлі людьми;
дитина – будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років;
 
    -6- Пшонка А.В.
Частину доповнити абзацом такого змісту:
„дитина – будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років».
 
Враховано .   
10. Країна походження - це країна громадянської належності іноземця або країна постійного проживання для особи без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції:
„країна походження – це країна, громадянином якої є фізична особа, або країна місця проживання або перебування для особи без громадянства».
 
Враховано . Див. позицію 17 (розміщено з урахуванням алфавітного порядку).     
11. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми - центри реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, центри соціально-психологічної допомоги, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей.
 
-8- Баранов В.О.
Абзац викласти в такій редакції:
„заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми – центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей».
 
Враховано .  заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, – центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей;
 
12. Запобігання торгівлі людьми - це система заходів, спрямованих на попередження причин та передумов, що призводять до торгівлі людьми.
 
-9- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції:
„запобігання торгівлі людьми – це система заходів, яка спрямована на виявлення та усунення причин та умов, що призводять до торгівлі людьми».
 
Враховано і відповідно до статті 9 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, викладено у новій редакції. Див. позицію 22.     
13. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми - система заходів з відновлення прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
 
   захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, – система заходів з відновлення прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
країна походження – країна, громадянином якої є фізична особа, або країна місця проживання або перебування для особи без громадянства;
 
14. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - комплекс заходів, під час яких уповноважена особа на підставі отриманої інформації та її аналізу порівнює елементи вчиненого щодо особи діяння з визначенням торгівлі людьми, оцінює ймовірність вчинення щодо особи такого діяння та приходить до висновку, що така особа є особою, яка постраждала від торгівлі людьми.
 
-10- Пшонка А.В.
Слова „приходить до висновку» замінити словами „робить висновок».
 
Враховано . Див. позицію 24     
15. Особа, яка постраждала від торгівлі людьми - будь-яка людина, яка стала об’єктом торгівлі людьми, і яка визнана такою відповідно до положень цього Закону.
 
-11- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„особа, яка постраждала від торгівлі людьми, – будь-яка фізична особа, яка стала об’єктом торгівлі людьми, і визнана такою відповідно до положень цього Закону».
 
Враховано .  особа, яка постраждала від торгівлі людьми, – будь-яка фізична особа, яка стала об’єктом торгівлі людьми, і визнана такою відповідно до положень цього Закону;
 
16. Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми - комплекс заходів, спрямованих на організацію повернення громадян України, які постраждали від торгівлі людьми на території іншої держави, на територію України.
 
      
17. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи особою без громадянства - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення, відповідно до потреб такої дитини, повернення до країни походження або залишення на території України дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми на території України та є іноземцем чи особою без громадянства,
 
   повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи особою без громадянства, – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відповідно до потреб такої дитини повернення до країни походження або залишення на території України дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми на території України та є іноземцем чи особою без громадянства;
повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, – комплекс заходів, спрямованих на організацію повернення громадян України, які постраждали від торгівлі людьми на території іншої держави, на територію України;
попередження торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що призводять до торгівлі людьми;
 
18. Протидія торгівлі людьми - система заходів, спрямованих на подолання торгівлі людьми шляхом запобігання цьому явищу, боротьби з ним та надання допомоги й захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми.
 
   протидія торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на подолання торгівлі людьми шляхом її попередження і боротьби з нею та надання допомоги і захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми;
процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, – комплекс заходів, під час яких уповноважена особа на підставі отриманої інформації та її аналізу порівнює елементи вчиненого щодо особи діяння з визначенням торгівлі людьми, оцінює ймовірність вчинення щодо особи такого діяння та робить висновок, що така особа є особою, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
19. Реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми - комплекс медичних, психологічних, соціальних, юридичних та інших заходів, спрямованих на відновлення фізичного і психологічного стану та соціальних функцій особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
 
   реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми, – комплекс медичних, психологічних, соціальних, юридичних та інших заходів, спрямованих на відновлення фізичного і психологічного стану та соціальних функцій особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
20. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми - комплекс заходів, спрямованих на повернення до країни громадянства або постійного проживання іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми на території України.
 
-12- Пшонка А.В.
Абзац виключити, оскільки цей термін-словосполуку застосовано тільки у цій статті 21.
 
Враховано .     
21. Торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи.
 
-13- Кармазін Ю.А.
Після слів „від іншої особи» доповнити словами „яке відповідно до Кримінального кодексу України визнається злочином».
 
Враховано і викладено у редакції, що відповідає актам законодавства міжнародним договорам України.  торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, яке відповідно до Кримінального кодексу України визнається злочином.
 
22. Торгівля дітьми - здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є дитина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача, або одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, незалежно від використання обману, шантажу, уразливого стану дитини, застосування чи погрози застосування насильства або використання службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи.
 
-14- Пшонка А.В.
Абзац виключити з доповненням частини визначенням поняття терміну „дитина».
 
Враховано .     
    -15- Кармазін Ю.А.
Після слів „від іншої особи» доповнити словами „яке відповідно до Кримінального кодексу України визнається злочином».
 
Враховано .   
23. Стаття 2. Законодавство про протидію торгівлі людьми
 
   Стаття 2. Законодавство про протидію торгівлі людьми
 
24. Законодавство про протидію торгівлі людьми включає Конституцію України, Кримінальний кодекс України, цей Закон та інші нормативно-правові акти та міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-16- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„1. Відносини, що виникають у сфері протидії торгівлі людьми, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами і міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також прийнятими на їх виконання іншими
нормативно-правовими актами».
 
Враховано .  1. Відносини, що виникають у сфері протидії торгівлі людьми, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами і міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також прийнятими на їх виконання іншими
нормативно-правовими актами.
 
25. Стаття 3. Основні принципи протидії торгівлі людьми
 
   Стаття 3. Основні принципи протидії торгівлі людьми
 
26. Діяльність, спрямована на протидію торгівлі людьми в Україні, ґрунтується на таких принципах:
 
   1. Діяльність, спрямована на протидію торгівлі людьми, ґрунтується на таких принципах:
 
27. забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на повагу до гідності, особисте життя, правову допомогу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку;
 
   1) забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на повагу до гідності, особисте життя, правову допомогу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку;
 
28. поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
 
   2) поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
 
29. конфіденційності інформації про осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
 
   3) конфіденційності інформації про осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
 
30. добровільності отримання допомоги особами, які постраждали від торгівлі людьми, та їх недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
   4) добровільності отримання допомоги особами, які постраждали від торгівлі людьми, та їх недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
31. взаємодії органів виконавчої влади між собою та з громадськими і міжнародними організаціями.
 
-17- Кармазін Ю.А.
Після слів „між собою» доповнити словами „з відповідними органами досудового розслідування».
 
Враховано .  5) взаємодії органів виконавчої влади між собою, з відповідними органами досудового розслідування та з громадськими і міжнародними організаціями.
 
32. Якщо особи, які постраждали від торгівлі людьми або стали свідками торгівлі людьми, є дітьми, усі дії, які застосовуються до них, спираються на принципи, викладені у Конвенції ООН про права дитини та Факультативному протоколі про права дитини до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії.
 
-18- Пшонка А.В.
Перед словом „Якщо» доповнити словами „У разі», абревіатуру „ООН» виключити, слова „які застосовуються до них, спираються на принципи, викладені» замінити словами „що застосовуються до них, базуються на принципах, зазначених».
 
Враховано .  2. У разі якщо особи, які постраждали від торгівлі людьми або стали свідками торгівлі людьми, є дітьми, усі дії, що застосовуються до них, базуються на принципах, зазначених у Конвенції про права дитини та Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії.
 
33. Якщо вік особи невизначений і є підстави вважати, що ця особа - дитина, вона вважається дитиною і їй надається спеціальний захист до встановлення її віку.
 
-19- Пшонка А.В.
Перед словом „Якщо» доповнити словами „У разі».
 
Немає висновку   3. У разі якщо вік особи невизначений і є підстави вважати, що ця особа – дитина, вона вважається дитиною і їй надається спеціальний захист до встановлення її віку.
 
34. Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми
 
   Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми
 
35. Основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми є:
 
   1. Основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми є:
 
36. протидія торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення, превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення, подолання попиту;
 
-20- Пшонка А.В.
Слово „протидія» замінити словом „попередження».
 
Враховано .  1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення, превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення, подолання попиту;
 
37. боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, шляхом, виявлення випадків торгівлі людьми, осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення їх до відповідальності;
 
-21- Пшонка А.В.
Слово „випадків» замінити словом „злочинів».
 
Враховано .  2) боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, шляхом виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення їх до відповідальності;
 
38. надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впровадження механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми,
 
   3) надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впровадження механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми,
 
39. Стаття 5. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми
 
-22- Пшонка А.В.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми„1. Суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми є:
1) Кабінет Міністрів України;
2) центральні органи виконавчої влади;
3) місцеві органи виконавчої влади;
4) закордонні дипломатичні установи України;
5) заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
2. У здійснені заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми, беруть участь органи місцевого самоврядування, а також за згодою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські організації та окремі громадяни”
 
Враховано .  Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми
 
40. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми, які здійснюють свою діяльність у межах, передбачених законами України:
 
   1. Суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є:
 
41. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми, центральний орган виконавчої влади у сфері боротьби зі злочинністю, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, закордонні дипломатичні установи України, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
 
-23- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми, які здійснюють свою діяльність у межах, передбачених законами України:
Кабінет Міністрів України;
центральні органа виконавчої влади у сфері боротьби зі злочинністю;
місцеві органи виконавчої влади;
органи місцевого самоврядування;
правоохоронні органи;
закордонні дипломатичні установи України;
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”.
 
Враховано частково .  1) Кабінет Міністрів України;
2) центральні органи виконавчої влади;
3) місцеві органи виконавчої влади;
4) закордонні дипломатичні установи України;
5) заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
2. У здійснені заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми, беруть участь органи місцевого самоврядування, а також за згодою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські організації та окремі громадяни.
 
    -24- Петьовка В.В.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми, які здійснюють свою діяльність у межах, передбачених законами України:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми, центральний орган виконавчої влади у сфері боротьби зі злочинністю, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, закордонні дипломатичні установи України, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».
 
Враховано частково .   
42. Розділ ІІ ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
-25- Пшонка А.В.
Назву розділу викласти у такій редакції:
„ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»
 
Враховано .  Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
43. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
44. Кабінет Міністрів України:
 
-26- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Кабінет Міністрів України:
1) спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади щодо протидії торгівлі людьми”.
2) визначає:
а) національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми;
б) процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
в) порядок утворення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми;
3) затверджує:
а) Державну цільову програму у сфері протидії торгівлі людьми та здійснює контроль за її реалізацією;
б) Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та здійснює контроль за його реалізацією;
в) форми опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та довідки про встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
г) форму довідки, що підтверджує факт звернення іноземця чи особи без громадянства за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України;
ґ) положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
4) встановлює порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”.
 
Враховано .  1. Кабінет Міністрів України:
1) спрямовує і координує роботу суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
2) визначає:
а) національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми;
б) процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
в) порядок утворення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми;
3) затверджує:
а) Державну цільову програму у сфері протидії торгівлі людьми та здійснює контроль за її реалізацією;
 
45. затверджує Національний механізм взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми;
 
   б) Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та здійснює контроль за його реалізацією;
 
46. затверджує порядок проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та форму довідки про встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
   в) форми опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та довідки про встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
47. затверджує форму довідки, яка підтверджує факт звернення іноземця чи особи без громадянства, за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України;
 
   г) форму довідки, що підтверджує факт звернення іноземця чи особи без громадянства за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України;
ґ) положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 
48. встановлює порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 
   4) встановлює порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
 
49. затверджує типове положення про центри реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, центри соціально-психологічної допомоги, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей.
 
-27- Баранов В.О.
Абзац викласти в такій редакції:
„затверджує типове положення про центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей».
 
Враховано .     
    -28- Кармазін Ю.А.
Статтю доповнити абзацами такого змісту:
„координує у межах повноважень діяльність суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі спрямовану на реалізацію Національного механізму взаємодії;
розробляє та затверджує опитувальник з визначеними критеріями процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
координує та контролює діяльність закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».
 
Враховано .   
50. Стаття 7. Загальні повноваження суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми
 
-29- Пшонка А.В.
Статтю виключити та змінити подальшу рубрикацію статей законопроекту.
 
Враховано .     
51. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми в межах своїх повноважень вживають заходів щодо виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з подальшим перенаправленням їх до місцевих державних адміністрацій, а останні, у випадку звернення особи та за її згодою, повідомляють про таку особу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми.
 
-30- Кармазін Ю.А.
Слова „з подальшим перенаправленням їх до місцевих державних адміністрацій, а останні, у випадку звернення особи та за її згодою, повідомляють про таку особу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми» виключити.
 
Враховано частково .     
52. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми, які виявили особу, яка постраждала від торгівлі людьми, інформують її про права та можливості отримання допомоги і захисту, зокрема, про порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. У разі необхідності надають нагальну допомогу відповідно до своєї компетенції.
 
-31- Кармазін Ю.А.
Перше речення доповнити словами „та, за згодою такої особи, перенаправляє її до місцевої державної адміністрації».
 
Враховано частково .     
53. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми, у разі необхідності, забезпечують навчання своїх працівників, які під час виконання своїх службових обов'язків мають контакт з особами, які постраждали від торгівлі людьми, а також наданню допомоги та захисту таким особам.
 
      
54. Стаття 8. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми
 
-32- Пшонка А.В.
Статтю викласти у такій редакції:
„ Стаття ... Загальні повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми
1. Центральні органи виконавчої влади відповідно до визначених у встановленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми здійснюють:
1) формування та реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлею людьми;
2) розробку проекту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми та забезпечують її реалізацію;
3) розробку проекту Національного механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечують його реалізацію;
4) здійснення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
5) готують та оприлюднюють у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України щорічну доповідь про стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми;
6) відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку роботу щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
7) заходи, спрямовані на:
а) викорінення передумов торгівлі людьми, зокрема, щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;
б) підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, у сферах культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;
8) координацію та контроль за діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
9) заходи щодо:
а) комплексного аналізу стану попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми;
б) попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми, у тому числі, що мають характер транснаціональної організованої злочинності;
в) розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі людьми;
10) заходи:
а) прикордонного контролю, спрямовані на попередження і виявлення фактів торгівлі людьми, у тому числі з використанням транспортних засобів, що експлуатуються комерційними перевізниками;
б) системного та комплексного характеру щодо удосконалення безпеки і контролю паспортних документів та інших документів, що дають право виїзду з України та в’їзду в Україну;
в) щодо своєчасного оформлення документів на право перебування в Україні або повернення в Україну;
г) щодо репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми;
ґ) щодо примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми.
2. Перелік центральних органів виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфери протидії торгівлі людьми, їх повноваження та порядок діяльності, а також центральний орган виконавчої влади, який встановлюватиме статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначаються відповідно до частини першої цієї статті згідно з Конституцією та Законом України „Про центральні органи виконавчої влади».
 
Враховано .  Стаття 7. Загальні повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми
 
55. З метою протидії торгівлі людьми спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми:
 
   1. Центральні органи виконавчої влади відповідно до визначених у встановленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми здійснюють:
 
56. координує у межах повноважень діяльність суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі спрямовану на реалізацію Національного механізму взаємодії;
 
   1) формування та реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлею людьми;
 
57. здійснює моніторинг діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми та за його результатами готує щорічну доповідь про стан реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми;
 
   2) розробку проекту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми та забезпечують її реалізацію;
 
58. реалізує заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема, щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;
 
   3) розробку проекту Національного механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечують його реалізацію;
 
59. вживає заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми в галузі освіти, охорони здоров’я, у сферах культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;
 
   4) моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
 
60. розробляє та затверджує опитувальник з визначеними критеріями процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
   5) підготовку та оприлюднення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку щорічної доповіді про стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми;
 
61. приймає рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
   6) у відповідності до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури роботу щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
7) заходи, спрямовані на:
 
62. координує та контролює діяльність закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 
   а) викорінення передумов торгівлі людьми, зокрема, щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;
 
63. розробляє Державну цільову програму протидії торгівлі людьми.
 
   б) підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;
 
64. Розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України:
 
   8) координацію та контроль за діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 
65. Національний механізм взаємодії суб'єктів у сфері протидії торгівлі людьми;
 
   9) заходи щодо:
 
66. порядок проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
   а) комплексного аналізу стану попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми;
 
67. форму довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
   б) попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми, у тому числі, що мають характер транснаціональної організованої злочинності;
 
68. форму довідки, яка підтверджує факт звернення іноземця чи особи без громадянства, за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України;
 
   в) розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі людьми;
 
69. порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
 
-33- Кармазін Ю.А.
Статтю 8 виключити.
 
Враховано частково .  10) заходи:
а) прикордонного контролю, спрямовані на попередження і виявлення фактів торгівлі людьми, у тому числі з використанням транспортних засобів, що експлуатуються комерційними перевізниками;
б) системного та комплексного характеру щодо удосконалення безпеки і контролю паспортних документів та інших документів, що дають право виїзду з України та в’їзду в Україну;
в) щодо своєчасного оформлення документів на право перебування в Україні або повернення в Україну;
г) щодо репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми;
ґ) щодо примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми.
2. Перелік центральних органів виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфери протидії торгівлі людьми, їх повноваження та порядок діяльності, а також центральний орган виконавчої влади, який встановлюватиме статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначаються відповідно до частини першої цієї статті згідно з Конституцією та Законом України „Про центральні органи виконавчої влади».
 
70. Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері боротьби зі злочинністю
 
-34- Пшонка А.В.
Статтю виключити та змінити подальшу рубрикацію статей законо-проекту.
 
Враховано .     
71. З метою протидії торгівлі людьми центральний орган виконавчої влади у сфері боротьби зі злочинністю, та його структурні підрозділи;
 
      
72. виявляють, запобігають, припиняють та розкривають злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також уживають з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених законами України;
 
      
73. уживають заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за вчинення злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми;
 
      
74. здійснюють оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення та документування протиправної діяльності організованих злочинних груп міжрегіонального (транснаціонального) характеру, що спеціалізуються на торгівлі людьми;
 
      
75. здійснюють систематичний комплексний аналіз стану попередження, виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми;
 
      
76. організовують взаємодію з правоохоронними органами зарубіжних країн з питань протидії торгівлі людьми та здійснюють обмін оперативною інформацією щодо протиправних дій транснаціональних злочинних груп зазначеної спрямованості.
 
-35- Кармазін Ю.А.
Статтю доповнити абзацами такого змісту:
„здійснює моніторинг діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми та за його результатами готує щорічну доповідь про стан реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми;
приймає рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України:
Національний механізм взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми;
порядок проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
форму довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
форму довідки, яка підтверджує факт звернення іноземця чи особи без громадянства, за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України».
 
Враховано частково .     
77. Стаття 10. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері протидії торгівлі людьми
 
   Стаття 8. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері протидії торгівлі людьми
 
78. З метою протидії торгівлі людьми місцеві державні адміністрації:
 
   1. Місцеві державні адміністрації відповідно до визначених в установленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми:
 
79. забезпечують проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми відповідно до законів України „Про соціальні послуги» та „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
 
-36- Пшонка А.В.
Слова „відповідно до законів України „Про соціальні послуги» та „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» виключити.
 
Враховано .  1) забезпечують проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 
80. організують проведення інформаційних кампаній, у тому числі з використанням засобів масової інформації;
 
   2) організують проведення інформаційних кампаній, у тому числі з використанням засобів масової інформації;
 
81. забезпечують створення і підтримку „гарячих ліній», пунктів консультування при органах виконавчої влади та при інших суб'єктах у сфері протидії торгівлі людьми за згодою останніх;
 
-37- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„забезпечують створення і підтримку „гарячих ліній», пунктів консультування та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріа-лів з питань попередження торгівлі людьми».
 
Враховано .  3) забезпечують створення і підтримку „гарячих ліній», пунктів консультування та розповсюдження інформаційно-просвітниць-ких матеріалів з питань попередження торгівлі людьми;
 
82. забезпечують розповсюдження через центри зайнятості, територіальні органи та підрозділи спеціально уповноваженого органу з питань міграції, пункти пропуску через державний кордон України, закордонні дипломатичні установи України та інші установи та організації інформаційних матеріалів;
 
-38- Пшонка А.В.
Абзац виключити.
 
Враховано .     
83. співпрацюють з об’єднаннями громадян з питань протидії торгівлі людьми;
 
-39- Пшонка А.В.
Слово „протидії» замінити словом „попередження».
 
Враховано .  5) співпрацюють з об’єднаннями громадян з питань попередження торгівлі людьми;
 
84. забезпечують проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
-40- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури беруть участь у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».
 
Враховано .  6) відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури беруть участь у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 
85. забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми на відповідних територіях.
 
-41- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми».
 
Враховано .  7) забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
8) реалізують заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема, щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;
9) вживають заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах.
 
    -42- Кармазін Ю.А.
Статтю доповнити абзацами такого змісту:
„реалізує заходи, що сприяють викорінення передумов торгівлі людьми, зокрема, щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;
вживає заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми в галузі освіти, охорони здоров’я, у сферах культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах».
 
Враховано .   
86. Розділ ІІІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
-43- Пшонка А.В.
Назву розділу викласти у такій редакції:
„ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ».
 
Враховано .  Розділ ІІІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
87. Стаття 11. Запобігання торгівлі людьми
 
-44- Пшонка А.В.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 9. Попередження торгівлі людьми
1. Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:
1) вивчення ситуації;
2) підвищення рівня обізнаності;
3) зниження рівня вразливості населення;
4) подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідниць-ких, інформаційних, освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів».
 
Враховано .  Стаття 9. Попередження торгівлі людьми
 
88. Запобігання торгівлі людьми здійснюється у напрямах: вивчення ситуації, підвищення рівня обізнаності, зниження рівня вразливості населення, подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів.
 
   1. Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:
1) вивчення ситуації;
2) підвищення рівня обізнаності;
3) зниження рівня вразливості населення;
4) подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформацій-них, освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів.
 
89. Стаття 12. Завдання у сфері запобігання торгівлі людьми
 
-45- Пшонка А.В.
Слово „запобігання» замінити словом „попередження».
 
Враховано .  Стаття 10. Завдання у сфері попередження торгівлі людьми
 
90. Завдання у сфері запобігання торгівлі людьми включають:
 
-46- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„До завдань у сфері попередження торгівлі людьми належать».
 
Враховано .  1. До завдань у сфері попередження торгівлі людьми належать:
 
91. дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми;
 
   1) дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми;
 
92. підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабних інформаційних кампаній протидії торгівлі людьми серед населення, в тому числі дітей;
 
-47- Пшонка А.В.
Слово „широкомасштабних» вик-лючити.
 
Враховано .  2) підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі людьми шляхом проведення інформаційних кампаній протидії торгівлі людьми серед населення, у тому числі дітей;
 
93. забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції та інші.
 
   3) забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції та інші.
 
94. Розділ ІV МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
 
-48- Пшонка А.В.
Назву розділу викласти у такій редакції:
„БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ».
 
Враховано .  Розділ ІV БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
 
95. Стаття 13. Боротьба з торгівлею людьми
 
   Стаття 11. Боротьба з торгівлею людьми
 
96. Боротьба з торгівлею людьми здійснюється правоохоронними органами, які в межах повноважень передбачених законодавством здійснюють заходи щодо виявлення випадків торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, встановлення осіб торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності шляхом реалізації організаційних, оперативно-розшукових, адміністративно-правових, процесуальних, аналітично-дослідницьких, інформаційних та інших заходів.
 
-49- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Боротьба з торгівлею людьми є невід’ємною складовою частиною діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі зі злочинністю, які зокрема здійснюють заходи щодо виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, встановлення осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності шляхом реалізації організаційних, оперативно-розшукових, адміністра-тивно-правових, процесуальних, аналітично-дослідницьких, інфор-маційних та інших заходів».
 
Враховано .  1. Боротьба з торгівлею людьми є невід’ємною складовою частиною діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі зі злочинністю, які зокрема здійснюють заходи щодо виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, встановлення осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності шляхом реалізації організаційних, оперативно-розшукових, адміністративно-правових, процесуальних, аналітично-дослідницьких, інформаційних та інших заходів.
 
97. Стаття 14. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми
 
   Стаття 12. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми
 
98. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми включають:
 
-50- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„ До завдань у сфері боротьби з торгівлею людьми належать».
 
Враховано .  1. До завдань у сфері боротьби з торгівлею людьми належать:
 
99. виявлення причин та передумов, що сприяють торгівлі людьми, та вжиття заходів щодо їх усунення;
 
   1) виявлення причин та передумов, що сприяють торгівлі людьми, та вжиття заходів щодо їх усунення;
 
100. забезпечення безпеки осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків та інших осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві у справах щодо торгівлі людьми;
 
   2) забезпечення безпеки осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків та інших осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві у справах щодо торгівлі людьми;
 
101. виявлення та розслідування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми;
 
   3) виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми;
 
102. притягнення до відповідальності, в тому числі кримінальної, осіб, причетних до торгівлі людьми;
 
   4) притягнення до відповідальності, у тому числі кримінальної, осіб, причетних до торгівлі людьми;
 
103. забезпечення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми;
 
   5) забезпечення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми;
 
104. інформування громадськості та органів виконавчої влади щодо результатів діяльності у сфері боротьби із торгівлею людьми.
 
-51- Пшонка А.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„інформування суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та громадськості щодо результатів діяльності у сфері боротьби з торгівлею людьми».
 
Враховано .  6) інформування суб’єктів, які здійсню-ють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та громадськості щодо результатів діяльності у сфері боротьби з торгівлею людьми.
 
105. Розділ V НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
   Розділ V НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
106. Стаття 15. Національний механізм взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми
 
-52- Пшонка А.В.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття … Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми
1. З метою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та їх захисту створюється Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
2. Реалізація Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, включає встановлення потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та пошук органів чи закладів, що можуть їх задовольнити.
Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою ефективного надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, враховують вік, стан здоров'я, стать і спеціальні потреби таких осіб.
3. Суб’єкти суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, взаємодіють між собою у процесі протидії торгівлі людьми в рамках реалізації Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та співпрацюють з громадськими об’єднаннями, регіональними та міжнародними організаціями.
4. Основні засади Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми:
1) взаємне інформування з дотриманням принципу конфіденцій-ності про злочини торгівлі людьми, передумови та причини торгівлі людьми, методи, що використовують торгівці людьми, необхідну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;
2) спільна розробка програм, планів протидії торгівлі людьми;
3) спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми;
4) обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми».
 
Враховано .  Стаття 13. Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми
 
107. З метою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та їх захисту створюється Національний механізм взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми (далі - Національний механізм взаємодії).
 
   1. З метою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та їх захисту створюється Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
 
108. Реалізація національного механізму взаємодії включає визначення потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та знаходження органів чи закладів, які можуть їх задовольнити.
 
   2. Реалізація Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, включає встановлення потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та пошук органів чи закладів, що можуть їх задовольнити.
 
109. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми з метою ефективного надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми враховують вік, стан здоров'я, стать і спеціальні потреби таких осіб.
 
   Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою ефективного надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, враховують вік, стан здоров'я, стать і спеціальні потреби таких осіб.
 
110. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми взаємодіють між собою у процесі протидії торгівлі людьми в рамках реалізації Національного механізму взаємодії та співпрацюють з громадськими та міжнародними організаціями.
 
   3. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, взаємодіють між собою у процесі протидії торгівлі людьми в рамках реалізації Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та співпрацюють з громадськими об’єднаннями, регіональними та міжнародними організаціями.
 
111. Основні компоненти Національного механізму взаємодії:
 
   4. Основні засади Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми:
 
112. взаємне інформування, з дотриманням принципу конфіденційності, про випадки торгівлі людьми, передумови та причини торгівлі людьми, методи, які використовують торгівці людьми, необхідну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 
   1) взаємне інформування з дотриманням принципу конфіденційності про злочини торгівлі людьми, передумови та причини торгівлі людьми, методи, що використовують торгівці людьми, необхідну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 
113. спільна розробка програм, планів протидії торгівлі людьми;
 
   2) спільна розробка програм, планів протидії торгівлі людьми;
 
114. спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми;
 
   3) спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми;
 
115. обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми.
 
   4) обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми.
 
116. Стаття 16. Права особи, яка звернулась для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
 
   Стаття 14. Права особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
 
117. Особа, яка вважає себе такою, що постраждала від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та до правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод.
 
-53- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод».
 
Враховано .  1. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод.
 
118. Особа, яка звернулась для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
 
   2. Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
 
119. інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє дана особа;
 
-54- Петьовка В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„інформації щодо своїх прав та можливостей».
 
Відхилено з урахуванням положень статті 19 Кримінально-процесуального кодексу України.  1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє дана особа;
 
120. медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання;
 
   2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання;
 
121. тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
 
   3) тимчасове розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
 
122. Іноземець чи особа без громадянства, яка звернулась для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною 2 цієї статті, до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждалої від торгівлі людьми мас також право на:
 
   3. Іноземець чи особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною другою цієї статті, до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, с також право на:
 
123. безоплатне отримання послуг перекладача;
 
   1) безоплатне отримання послуг перекладача;
 
124. тимчасове перебування в Україні у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
-55- Пшонка А.В.
Слово „чинним» виключити.
 
Враховано .  2) тимчасове перебування в Україні в порядку, встановленому законодавством.
 
125. Іноземець чи особа без громадянства, яка звернулась для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, яка підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і започаткування відповідної процедури та є підставою для реєстрації в територіальних органах та підрозділах спеціально уповноваженого органу з питань міграції.
 
-56- Пшонка А.В.
Слово „започаткування» замінити словом „відкриття», слова „та підрозділах спеціально уповноваже-ного органу» — словами „спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади»,
 
Враховано .  4. Іноземець чи особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, яка підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і відкриття відповідної процедури та є підставою для реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції.
 
126. Забороняється утримування особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, за винятком обумовлених законом випадків та видворення її за межі України до встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
 
   5. Забороняється утримування особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, крім обумовлених законом випадків та видворення її за межі України до встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
 
127. Стаття 17. Порядок встановлення, продовження, позбавлення та втрати статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
 
      
128. Місцеві державні адміністрації протягом трьох робочих днів з моменту отримання інформації про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, проводять процедуру встановлення статусу такої особи та направляють до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми подання про надання або відмову у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, разом з висновком, складеним за результатами проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
 
-57- Кармазін Ю.А.
У частині першій слова „спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми» замінити словами „органів внутрішніх справ».
 
Враховано частково .     
129. Для проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, місцеві державні адміністрації проводять співбесіду з такою особою, збирають дані про неї та проводять аналіз усієї отриманої інформації. Співбесіда відбувається на основі опитувальника з критеріями процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Копія заповненого опитувальника додається до подання про встановлення або відмову у встановленні статусу.
 
      
130. У разі неможливості проведення співбесіди з особою через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий стан психіки чи малолітство, процедура встановлення статусу такої особи проводиться на основі інших даних.
 
      
131. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми приймає рішення про встановлення або відмову у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, протягом п’яти робочих днів після отримання подання від місцевої державної адміністрації, на основі матеріалів, зазначених у частинах першій та другій цієї статті.
 
-58- Кармазін Ю.А.
Слова „Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми приймає» замінити словами „Органи внутрішніх справ приймають».
 
Враховано частково .     
132. У разі недостатності таких матеріалів для прийняття рішення, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми невідкладно доручає місцевій державній адміністрації протягом трьох робочих днів зібрати додаткову інформацію.
 
-59- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„У разі недостатності таких матеріалів для прийняття рішення, органи внутрішніх справ протягом трьох робочих днів зібрати додаткову інформацію».
 
Враховано частково .     
133. У разі прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, їй видається довідка.
 
      
134. У разі відмови у встановленні статусу, заявник має право оскаржити такс рішення у встановленому законом порядку.
 
      
135. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється терміном до одного року.
 
      
136. Термін дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, може бути продовжений рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми за обґрунтованим поданням місцевої державної адміністрації. Рішення приймається протягом п'яти робочих днів після отримання подання.
 
-60- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Враховано частково .     
137. Підставами для позбавлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідного статусу є з’ясування, що рішення про встановлення або продовження терміну дії статусу спиралося на свідомо подані неправдиві відомості або фальшиві документи, що мали істотне значення для прийняття рішення. Особи, які подали такі відомості або документи, можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
 
      
138. Втрата статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, настає у разі закінчення терміну дії статусу, на який його було встановлено або продовжено у відповідності до частини восьмої цієї статті.
 
-61- Пшонка А.В.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 15. Процедура встановлен-ня статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
1. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Обов’язковою складовою процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є проведення місцевою державною адміністрацією співбесіди з особою, щодо якої розглядається питання про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, із заповненням опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
У разі неможливості проведення співбесіди з особою через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан чи малолітство, процедура встановлення статусу такої особи проводиться на підставі інших даних.
3. Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня проведення співбесіди з особою у місцевій державній адміністрації.
4. У разі прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, їй видається довідка.
У разі відмови у встановленні статусу, заявник має право оскаржити таке рішення у судовому порядку.
5. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється на строк до двох років.
Строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, може бути продовжено за обґрунтованим поданням місцевої державної адміністрації не більш як на один рік
6. Для позбавлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідного статусу необхідно з’ясувати, що рішення про встановлення або продовження строку дії статусу спиралося на подані завідомо неправдиві відомості або недійсні документи, що мали істотне значення для прийняття рішення.
Особи, які подали такі відомості або документи, можуть бути притягнені до відповідальності згідно з законодавством.
7. Втрата статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, настає у разі закінчення строку дії статусу, на який його було встановлено або продовжено відповідно до частини п’ятої цієї статті».
 
Враховано .  Стаття 15. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
1. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Обов’язковою складовою процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є проведення місцевою державною адміністрацією співбесіди з особою, щодо якої розглядається питання про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, із заповненням опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
У разі неможливості проведення співбесіди з особою через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан чи малолітство, процедура встановлення статусу такої особи проводиться на підставі інших даних.
3. Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня проведення співбесіди з особою у місцевій державній адміністрації.
4. У разі прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, їй видається довідка.
У разі відмови у встановленні статусу, заявник має право оскаржити таке рішення у судовому порядку.
5. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється на строк до двох років.
Строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, може бути продовжено за обґрунтованим поданням місцевої державної адміністрації не більш як на один рік
6. Для позбавлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідного статусу необхідно з’ясувати, що рішення про встановлення або продовження строку дії статусу спиралося на подані завідомо неправдиві відомості або недійсні документи, що мали істотне значення для прийняття рішення.
Особи, які подали такі відомості або документи, можуть бути притягнені до відповідальності згідно з законодавством.
7. Втрата статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, настає у разі закінчення строку дії статусу, на який його було встановлено або продовжено відповідно до частини п’ятої цієї статті.
 
139. Стаття 18. Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми
 
   Стаття 16. Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми
 
140. Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання;
 
   1. Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
 
141. інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє дана особа;
 
-62- Петьовка В.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„інформації щодо своїх прав та можливостей»
 
Відхилено з урахуванням положень статті 19 Кримінально-процесуального кодексу України.  1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє дана особа;
 
142. медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;
 
   2) медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;
 
143. тимчасового розміщення, за бажання постраждалої особи та у разі відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжений рішенням місцевого органу виконавчої влади зокрема, у зв’язку з участю особи у якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;
 
-63- Пшонка А.В.
Слова „місцевого органу виконавчої влади» замінити словами „місцевої державної адміністрації».
 
Враховано .  3) тимчасового розміщення, за бажання постраждалої особи та у разі відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації зокрема у зв’язку з участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;
 
144. відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
 
   4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
 
145. одноразової матеріальної допомоги в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат;
 
-64- Баранов В.О.
Слова „в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат» замінити словами „у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано .  5) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
146. допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійній підготовці.
 
   6) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку.
 
147. Іноземці та особи без громадянства, яким встановлено статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною першою цієї статті прав, мають також право на:
 
   2. Іноземці та особи без громадянства, яким встановлено статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною першою цієї статті прав, мають також право на:
 
148. безоплатне отримання послуг перекладача;
 
   1) безоплатне отримання послуг перекладача;
 
149. тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може бути продовжений у разі необхідності, зокрема, у зв'язку з їхньою участю у якості постраждалих або свідків у кримінальному процесі;
 
   2) тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може бути продовжено у разі необхідності, зокрема у зв’язку з їхньою участю в якості постраждалих або свідків у кримінальному процесі;
 
150. постійне проживання на території Україні у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
-65- Пшонка А.В.
Слово „чинним» виключити.
 
Враховано .  3) постійне проживання на території України в порядку, встановленому законодавством.
 
151. Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми є підставою для реєстрації в територіальних органах та підрозділах спеціально уповноваженого органу з питань міграції за місцем проживання особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
 
-66- Пшонка А.В.
Слова „та підрозділах спеціально уповноваженого органу» замінити словами „спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади».
 
Враховано .  3. Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є підставою для реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
 
152. Якщо у спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми існують обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров’ю або свободі та недоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та є іноземцем, або особою без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження, після завершення терміну її перебування, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми приймає рішення про подовження статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання дозволу на перебування на території України до зникнення таких обставин.
 
-67- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Якщо у суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, існують обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров’ю або свободі та недоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та є іноземцем або особою без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження, після завершення строку її перебування в Україні, в установленому порядку цій особі може бути подовжено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання дозволу на перебування на території України до припинення таких обставин».
 
Враховано .  4. Якщо у суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, існують обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров’ю або свободі та недоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та є іноземцем або особою без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження, після завершення строку її перебування в Україні, в установленому порядку цій особі може бути подовжено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання дозволу на перебування на території України до припинення таких обставин.
 
    -68- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров’ю або свободі та недоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та є іноземцем, або особою без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження, після завершення терміну її перебування, органами внутрішніх справ приймається рішення про подовження статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання дозволу на перебування на території України до зникнення таких обставин».
 
Враховано частково .   
153. Особа, якій надано право на перебування в Україні відповідно до частини четвертої цієї статті, і яка безперервно прожила на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на отримання дозволу на імміграцію у порядку, встановленому законодавством.
 
   5. Особа, якій надано право на перебування в Україні відповідно до частини четвертої цієї статті і яка безперервно прожила на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на отримання дозволу на імміграцію в порядку, встановленому законодавством.
 
154. Надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми, не залежить від:
 
   6. Надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми, не залежить від:
 
155. звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному процесі;
 
   1) звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному процесі;
 
156. наявності у такої особи документа, що посвідчує особу.
 
   2) наявності у такої особи документа, що посвідчує особу.
 
157. Стаття 19. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
 
   Стаття 17. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
 
158. З метою забезпечення реалізації прав, передбачених цим Законом. особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного із діючої мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми та центрів соціально-психологічної допомоги.
 
-69- Баранов В.О.
Текст статті викласти у такій редакції:
„З метою забезпечення реалізації прав, передбачених цим Законом особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з діючої мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, діти можуть влаштовуватися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей з метою надання психологічної допомоги та забезпечення реабілітації у порядку, встановленому чинним законодавством.
Умови перебування та надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, діючою мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей регулюються типовим положенням про зазначені заклади».
 
Враховано і редакційно уточнено.  1. З метою забезпечення реалізації прав, передбачених цим Законом особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з діючої мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
 
159. З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, діти можуть влаштовуватись до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей з метою надання психологічної допомоги та забезпечення реабілітації у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   2. З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, діти можуть влаштовуватися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей з метою надання психологічної допомоги та забезпечення реабілітації у порядку, встановленому законодавством.
 
160. Умови перебування та надання послуг діючою мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми та центрів соціально-психологічної допомоги, а також центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей регулюються типовим положенням про зазначені заклади.
 
   3. Умови перебування та надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, діючою мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей регулюються положеннями про зазначені заклади.
 
161. Стаття 20. Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми
 
   Стаття 18. Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми
 
162. Закордонні дипломатичні установи України у разі необхідності забезпечують громадян України відповідними документами для повернення в Україну, надають необхідну консультаційну та правову допомогу.
 
-70- Пшонка А.В.
Частину доповнити словами „та вживають необхідних заходів щодо їх повернення в Україну».
 
Враховано .  1. Закордонні дипломатичні установи України у разі необхідності забезпечують громадян України відповідними документами для повернення в Україну, надають необхідну консультаційну і правову допомогу та вживають необхідних заходів щодо їх повернення в Україну.
 
163. З метою забезпечення повернення громадян України в Україну органи державної влади України співпрацюють з відповідними компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.
 
-71- Пшонка А.В.
Частину виключити, оскільки ці питання включено до статті 27 законопроекту.
 
Враховано .     
164. У разі відсутності у громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, коштів для повернення в Україну, закордонні дипломатичні установи України, за погодженням з Міністерством закордонних справ України, приймають рішення про надання їм матеріальної допомоги за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (в частині отриманих за вчинення консульських дій коштів), а також надають сприяння щодо повернення їх в Україну.
 
-72- Баранов В.О.
Слова „за погодженням з Міністерством закордонних справ України, приймають рішення про надання їм матеріальної допомоги за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (в частині отриманих за вчинення консульських дій коштів), а також» виключити.
 
Враховано .  2. У разі відсутності у громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, коштів для повернення в Україну, закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню їх в Україну.
 
165. Стаття 21. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми
 
   Стаття 19. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми
 
166. Після проходження курсу реабілітації відповідно до положень цього закону, іноземець або особа без громадянства може бути репатрійована у порядку, встановленому законодавством.
 
   1. Після проходження курсу реабілітації відповідно до положень цього Закону іноземець або особа без громадянства може бути репатрійована в порядку, встановленому законодавством.
 
167. Органи міграційної служби дають запит, у разі необхідності, до країни походження такої особи на підтвердження громадянства такої особи або її права постійного проживання на її території на час в'їзду на територію України.
 
-73- Пшонка А.В.
Слова „Органи міграційної служби дають запит, у разі необхідності» замінити словами „У разі необхідності територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції надсилають запит».
 
Враховано .  2. У разі необхідності територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції надсилають запит до країни походження такої особи на підтвердження громадянства такої особи або її права постійного проживання на її території на час в'їзду на територію України.
 
168. Органи міграційної служби, у разі необхідності, та із залученням інших суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій, надають іноземцю або особі без громадянства, яких репатрійовано контактну інформацію про установи, які їм можуть допомогти в країні, до якої їх репатрійовано, такі як правоохоронні органи, неурядові організації, юридичні установи та установи соціального захисту.
 
-74- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„У разі необхідності територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції із залученням інших суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій надають іноземцю або особі без громадянства, яких репатрійовано, контактну інформацію про установи, які їм можуть допомогти в країні, до якої їх репатрійовано, у тому числі правоохоронні органи, неурядові організації, юридичні установи та заклади соціального захисту».
 
Враховано .  3. У разі необхідності територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції із залученням інших суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій надають іноземцю або особі без громадянства, яких репатрійовано, контактну інформацію про установи, які їм можуть допомогти в країні, до якої їх репатрійовано, у тому числі правоохоронні органи, неурядові організації, юридичні установи та заклади соціального захисту.
 
169. Розділ VІ ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ
 
   Розділ VІ ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ
 
170. Стаття 22. Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми
 
   Стаття 20. Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми
 
171. Крім основних принципів протидії торгівлі людьми, передбачених статтею 4 цього Закону, протидія торгівлі дітьми базується на таких спеціальних принципах:
 
-75- Пшонка А.В.
Цифру „4» замінити на цифру „3».
 
Враховано .  1. Крім основних принципів протидії торгівлі людьми, передбачених статтею 3 цього Закону, протидія торгівлі дітьми базується на таких спеціальних принципах:
 
172. дотримання прав дитини;
 
   1) дотримання прав дитини;
 
173. повага до думки дитини, яка постраждала від торгівлі людьми, стосовно заходів, які до неї застосовуються, з урахуванням її віку, стану здоров’я, інтелектуального і фізичного розвитку та інтересів;
 
   2) повага до думки дитини, яка постраждала від торгівлі людьми, стосовно заходів, які до неї застосовуються, з урахуванням її віку, стану здоров’я, інтелектуального і фізичного розвитку та інтересів;
 
174. роз’яснення дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, у зрозумілій для неї формі, про її права та обов’язки;
 
   3) роз’яснення дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, у зрозумілій для неї формі, її прав та обов’язків;
 
175. забезпечення конфіденційності інформації про особу дитини, та відомостей, які дозволили б встановити дитині статус як такій, яка постраждала від торгівлі дітьми.
 
   4) забезпечення конфіденційності інформації про особу дитини та відомостей, які дозволили б встановити дитині статус як такій, яка постраждала від торгівлі дітьми.
 
176. Стаття 23. Запобігання торгівлі дітьми
 
-76- Пшонка А.В.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття … Попередження торгівлі дітьми
1. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають необхідних соціальних, правових, психолого-педагогічних та інших заходів, спрямованих на виявлення і усунення причин та передумов, що сприяють торгівлі дітьми.
2. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають заходів щодо виявлення дітей, які постраждали від торгівлі дітьми, та проводять профілактичну роботу з дітьми та їхніми батьками або особами, що їх замінюють.
3. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень розробляють та впроваджують навчальні та виховні програми з протидії торгівлі дітьми в навчальних закладах.
4. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах».
 
Враховано .  Стаття 21. Попередження торгівлі дітьми
 
177. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми в межах своїх повноважень вживають необхідних соціальних, правових, психолого-педагогічних та інших заходів, спрямованих на виявлення і усунення причин та передумов, що сприяють торгівлі дітьми.
 
   1. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають необхідних соціальних, правових, психолого-педагогічних та інших заходів, спрямованих на виявлення і усунення причин та передумов, що сприяють торгівлі дітьми.
 
178. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми в межах своїх повноважень вживають заходів до виявлення дітей, що постраждали від торгівлі дітьми та проводять профілактичну роботу з дітьми та їхніми батьками або особами, що їх замінюють.
 
   2. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають заходів щодо виявлення дітей, які постраждали від торгівлі дітьми, та проводять профілактичну роботу з дітьми та їхніми батьками або особами, що їх замінюють.
 
179. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми в межах своїх повноважень розробляють та впроваджують навчальні та виховні програми з протидії торгівлі дітьми в навчальних закладах.
 
   3. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень розробляють та впроваджують навчальні та виховні програми з протидії торгівлі дітьми в навчальних закладах.
 
180. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми в межах своїх повноважень вживають заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми в галузі освіти, охорони здоров’я, у сферах культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах.
 
   4. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах.
 
181. Стаття 24. Інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми
 
   Стаття 22. Інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми
 
182. Особа, якій стало відомо про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми, зобов’язана невідкладно і з забезпеченням конфіденційності повідомити про таку дитину орган внутрішніх справ за місцем її перебування та місцеву державну адміністрацію.
 
-77- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Особа, якій стало відомо про дитину, яка страждає/постраждала від торгівлі дітьми, зобов’язана невідкладно і з забезпеченням конфіденційності повідомити про це місцеву державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ або органи прокуратури».
 
Враховано .  1. Особа, якій стало відомо про дитину, яка страждає/постраждала від торгівлі дітьми, зобов’язана невідкладно і з забезпеченням конфіденційності повідомити про це місцеву державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ або органи прокуратури.
 
183. У разі існування підозри щодо причетності батьків дитини або осіб, що їх замінюють, до торгівлі дитиною, особи, які постійно контактують з дітьми в галузі освіти, охорони здоров’я, у сферах культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах у порядку, встановленому чинним законодавством, інформують про це правоохоронні органи.
 
-78- Пшонка А.В.
Слово „чинним» виключити, а слова „правоохоронні органи» замінити словами „органи внутрішніх справа бо органи прокуратури».
 
Враховано .  2. У разі існування підозри щодо причетності батьків дитини або осіб, які їх замінюють, до торгівлі дитиною, особи, які постійно контактують з дітьми в галузі освіти, охорони здоров’я, у сферах культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах у порядку, встановленому законодавством, інформують про це органи внутрішніх справ або органи прокуратури.
 
184. Стаття 25. Надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми
 
   Стаття 23. Надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми
 
185. Держава забезпечує допомогу дитині, з моменту, коли з’явились підстави вважати, що вона постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації дитини.
 
-79- Пшонка А.В.
Слово „забезпечує» замінити словом „надає».
 
Враховано .  1. Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з’явились підстави вважати, що вона постраждала від торгівлі дітьми і до повного завершення реабілітації дитини.
 
186. Після отримання інформації про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми, місцева державна адміністрація, на території якої виявлено дитину, невідкладно встановлює особу дитини, здійснює оцінку обставин та приймає план першочергових заходів допомоги дитині на період до вирішення питання щодо встановлення дитині статусу особи, яка постраждала від торгівлі дітьми.
 
   2. Після отримання інформації про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми, місцева державна адміністрація, на території якої виявлено дитину, невідкладно встановлює особу дитини, здійснює оцінку обставин та приймає план першочергових заходів допомоги дитині на період до вирішення питання щодо встановлення дитині статусу особи, яка постраждала від торгівлі дітьми.
 
187. У разі якщо дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, місцева державна адміністрація невідкладно вирішує питання влаштування дитини.
 
   3. У разі якщо дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, місцева державна адміністрація невідкладно вирішує питання влаштування дитини.
 
188. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей із залученням закладів освіти, охорони здоров'я здійснюють розробку та впровадження Індивідуальної програми допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми.
 
   4. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей із залученням закладів освіти, охорони здоров'я здійснюють розробку та впровадження індивідуальної програми допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми.
 
189. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми.
 
-80- Пшонка А.В.
Після слова „суб’єкти» доповнити словами „які здійснюють заходи».
 
Враховано .  5. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми.
 
190. Стаття 26. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми
 
   Стаття 24. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми
 
191. У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми, та яка є іноземцем чи особою без громадянства, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми за поданням місцевої державної адміністрації приймає одне з таких рішень:
 
-81- Пшонка А.В.
Слова „спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми за поданням місцевої державної адміністрації приймає» замінити словами „в установленому порядку приймається».
 
Враховано .  1. У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи особою без громадянства, в установленому порядку приймається одне з таких рішень:
 
    -82- Кармазін Ю.А.
У частині першій слова „спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми» замінити словами „органи внутрішніх справ».
 
Враховано частково .   
192. повернення дитини до країни походження;
 
   1) повернення дитини до країни походження;
 
193. залишення дитини в Україні.
 
   2) залишення дитини в Україні.
 
194. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає поверненню до країни походження за умови, якщо батьки або особи, що їх замінюють, або установа у справах захисту дітей країни походження дитини погодились і мають можливість взяти на себе відповідальність за дитину і надати їй належну допомогу та захист.
 
   2. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає поверненню до країни походження за умови, якщо батьки або особи, які їх замінюють, або установа у справах захисту дітей країни походження дитини погодилися і мають можливість взяти на себе відповідальність за дитину і надати їй належну допомогу та захист.
 
195. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає залишенню в Україні у разі неможливості її повернення до країни походження та за наявності умов для інтеграції дитини в Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист.
 
   3. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає залишенню в Україні у разі неможливості її повернення до країни походження та за наявності умов для інтеграції дитини в Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист.
 
196. При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси дитини.
 
   При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси дитини.
 
197. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до держави, якщо є ознаки того, що таке повернення не є у найліпших інтересах дитини, і ставить під загрозу її безпеку.
 
-83- Пшонка А.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни походження, якщо є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та не відповідає її найкращим інтересам».
 
Враховано .  4. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни походження, якщо є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та не відповідає її найкращим інтересам.
Розділ VІІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 25. Контроль у сфері протидії торгівлі людьми
1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері протидії торгівлі людьми в межах, визначених Конституцією України.
Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері протидії торгівлі людьми у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 26. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми
1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:
1) відповідність діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, цьому Закону та іншим законам;
2) додержання міжнародних зобов’язань України у сфері протидії торгівлі людьми;
3) забезпечення невідворотності покарання за злочини торгівлі людьми.
2. Громадські організації, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни під час здійснення контролю у сфері протидії торгівлі людьми мають право:
1) надавати інформацію щодо порушення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та про виявлені факти торгівлі людьми і захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
2) здійснювати моніторинг стану протидії торгівлі людьми та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
3) співпрацювати із суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
4) інформувати населення з питань протидії торгівлі людьми.
Стаття 27. Прокурорський нагляд
1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
 
    -84- Буджерак О.О.
Доповнити законопроект новим розділом VІІ такого змісту:
„Розділ VІІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття ... Контроль у сфері протидії торгівлі людьми
1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері протидії торгівлі людьми в межах, визначених Конституцією України.
Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері протидії торгівлі людьми у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.
Стаття ... Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми
1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:
1) відповідність діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, цьому Закону та іншим законам;
2) додержання міжнародних зобов’язань України у сфері протидії торгівлі людьми;
3) забезпечення невідворотності покарання за злочини торгівлі людьми.
2. Громадські організації, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни під час здійснення контролю у сфері протидії торгівлі людьми мають право:
1) надавати інформацію щодо порушення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та про виявлені факти торгівлі людьми і захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
2) здійснювати моніторинг стану протидії торгівлі людьми та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
3) співпрацювати із суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
4) інформувати населення з питань протидії торгівлі людьми».
Стаття .... Прокурорський нагляд
1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами».
Змінити подальшу рубрикацію розділів і статей законопроекту».
 
Враховано .   
198. Розділ VІІ МІЖНАРОД1ІЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
   Розділ VІІІ МІЖНАРОД1ІЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
199. Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми
 
   Стаття 28. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми
 
200. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії торгівлі людьми на державному, регіональному та місцевому рівнях.
 
-85- Рябека О.Г.
Викласти статтю у такій редакції:
„1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми з іноземними державами та міжнародними та регіональними організаціями, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, на державному, регіональному та місцевому рівнях. 2. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями згідно з законодавством України. 3. Держава підтримує та стимулює міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми. 4. Міжнародні організації можуть згідно з установленими процедурами залучатися до розробки та реалізації в Україні спільних програм з питань протидії торгівлі людьми».
 
Враховано .  1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії торгівлі людьми на державному, регіональному та місцевому рівнях.
 
201. Суб’єкти у сфері протидії торгівлі людьми мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями згідно з законодавством України.
 
   2. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями згідно з законодавством України.
 
202. Міжнародне співробітництво суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми визначається відповідно до міжнародних договорів України.
 
      
203. Держава підтримує та стимулює співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми.
 
   3. Держава підтримує та стимулює міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми.
 
204. Міжнародні організації можуть, згідно з установленими процедурами, залучатись до розробки і реалізації спільних програм з протидії торгівлі людьми.
 
   4. Міжнародні організації можуть згідно з установленими процедурами залучатися до розробки та реалізації в Україні спільних програм з питань протидії торгівлі людьми.
 
205. Розділ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
   Розділ ІХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
206. Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про протидію торгівлі людьми
 
   Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про протидію торгівлі людьми
 
207. Особи, винні у порушенні законодавства про протидію торгівлі людьми несуть відповідальність згідно з законом.
 
   1. Особи, винні у порушенні законодавства про протидію торгівлі людьми несуть відповідальність згідно із законом.
 
208. Розділ ІХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОТИДІЮ ТА БОРОТЬБУ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
 
-86- Пшонка А.В.
Слова „ТА БОРОТЬБУ з ТОРГІВЛЕЮ» замінити словом „ТОРГІВЛІ».
 
Враховано .  РозділХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 
209. Стаття 29. Фінансування заходів у сфері протидії та боротьби з торгівлею людьми
 
-87- Пшонка А.В.
Слова „та боротьби з торгівлею» замінити словом „торгівлі».
 
Враховано .  Стаття 30. Фінансування заходів у сфері протидії та боротьби з торгівлею людьми
 
210. Протидія та боротьба з торгівлею людьми, а також надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми включає ряд заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
 
-88- Пшонка А.В.
Слова „та боротьба з торгівлею» замінити словом „торгівлі», слово „ряд» — словом „низку».
 
Враховано .  1. Протидія та боротьба з торгівлею людьми, а також надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми включає низку заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
 
211. Перелік заходів із протидії торгівлі людьми визначається Державною цільовою програмою протидії торгівлі людьми, затвердженою в установленому порядку.
 
-89- Пшонка А.В.
Слова „затвердженою в установле-ному порядку» виключити.
 
Враховано .  2. Перелік заходів із протидії торгівлі людьми визначається Державною цільовою програмою протидії торгівлі людьми.
 
212. РозділХ ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-90- Пшонка А.В.
Слова „І ПЕРЕХІДНІ» виключити.
 
Враховано .  Розділ ХІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
213. 1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2012 року.
 
-91- Бобильов О.Ф.
Пункт викласти у такій редакції:
„1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано .  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
214. 2. Внести зміни до таких нормативно-правових актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
215. 1) У Кримінальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131) назву та абзац перший частини першої статті 149 викласти в такій редакції:
 
-92- Кармазін Ю.А.
Підпункт 1 пункту 2 виключити.
 
Враховано і змінено рубрикацію підпунктів.     
216. „Стаття 149. Торгівля людьми
 
      
217. Здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи».
 
      
218. 2) У Кримінально-процесуальному кодексі України частину другу статті 20 доповнити після слів „в справах про статеві злочини» словами „у справах щодо торгівлі людьми».
 
   1) частину другу статті 20 Кримінально-процесуального кодексу України після слів „в справах про статеві злочини» доповнити словами „у справах щодо торгівлі людьми»;
 
219. 3) У Законі України „Про імміграцію» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 41, ст. 197):
 
   2) у Законі України „Про імміграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 197):
 
220. а) частину другу статті 4 доповнити пунктом 8 наступного змісту:
 
   а) частину другу статті 4 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
221. „особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»;
 
   „8) особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»;
 
222. б) частину сьому статті 9 доповнити новим пунктом після пункту 7 наступного змісту:
 
   б) частину сьому статті 9 після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
223. „для осіб, зазначених у пункті 8 частини другої статті 4 цього Закону, - копія документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».
 
   „8) для осіб, зазначених у пункті 8 частини другої статті 4 цього Закону, – копія документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».
 
224. У зв’язку з цим пункти восьмий-десятий вважати пунктами дев’ятим-одинадцятим.
 
   У зв’язку з цим пункти 8–10 вважати пунктами 9–11;
 
225. 4) У Законі України „Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45, ст. 358):
 
   4) у статті 1 Закону України „Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358):
 
226. а) частину другу статті 1 після слова „насильство» доповнити словами „обставини, спричинені наслідками від торгівлі людьми».
 
   а) абзац третій після слова „насильство» доповнити словами „обставини, спричинені наслідками від торгівлі людьми»;
 
227. б) частини 7 та 8 статті 1 після слів „що постраждали від фізичного чи психологічного насильства» та „які зазнали жорстокості, насильства» доповнити словами „та торгівлі людьми».
 
   б) абзац восьмий після слів „що постраждали від фізичного або психологічного насильства» та абзац дев’ятий після слів „які зазнали жорстокості, насильства» доповнити словами „та торгівлі людьми».
 
228. 5) У Законі України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 42, ст. 213) частину 10 статті 7 та частину 1 статті 9 після слів „які зазнали жорстокості та насильства» та „насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми» доповнити словами „торгівлі людьми».
 
   3) у Законі України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 213) абзац одинадцятий статті 7 після слів „які зазнали жорстокості та насильства» та абзац другий статті 9 після слів „насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми» доповнити словами „торгівлі людьми»;
 
229. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-93- Бобильов О.Ф.
Слова „протягом шести місяців» замінити словами „у місячний строк».
 
Враховано .  3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
230. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
231. 2) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
3) забезпечити перегляд міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів і приведення їх у відповідність із цим Законом.

   2) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
3) забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.