Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об'єкту житлової нерухомості) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об’єкту житлової нерухомості)
 
   Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об’єкта житлової нерухомості
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 6 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28, ст.573) доповнити частинами 2, 3 та 4 такого змісту:
 
-1- Лисов І.В.
1. Назву статті 6 викласти в такій редакції: «Призначення об’єктів житлової нерухомості».
2. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: «Об’єкти житлової нерухомості призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових житлових приміщень і гуртожитків. Надання приміщень в об’єктах житлової нерухомості для потреб промислового характеру забороняється.»
 
Враховано редакційно   1. Статтю 6 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573) викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Призначення житлових будинків, квартир, інших житлових приміщень (об’єктів житлової нерухомості)
Житлові будинки, квартири, інші житлові приміщення (об’єкти житлової нерухомості) призначаються та мають бути придатні для постійного проживання в них громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових житлових приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у житлових будинках для потреб виробничого характеру забороняється.
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Статтю 6 викласти у наступній редакції:
«Житлова площа житлового приміщення визначається як сумарна площа житлових кімнат.
До житлової площі жилого приміщення і жилого будинку не відносяться площа приміщень, які забезпечують потреби проживання (гігієнічні, господарсько-побутові та інші потреби громадян тощо), однак не є площами призначеними для безпосереднього постійного чи тимчасового проживання (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, убудована шафа тощо).
Загальна площа житлового приміщення визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням , , веранд і « .
 
Враховано редакційно    
5. «Житлова площа об’єкту житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат.
 
   Житлова площа об’єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат.
 
6. До житлової площі об’єкту житлової нерухомості не відносяться площа приміщень, призначених для гігієнічних або господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, убудована шафа тощо).
 
   Загальна площа об’єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням , , веранд і .
 
7. Загальна площа об’єкту житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням , , веранд і «.
 
-3- Майборода С.Ф.
Статтю 6 доповнити реченням: «площа , , веранд і підраховується із врахуванням коефіцієнтів, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань житлової політики».
 
Враховано   До житлової площі об’єкта житлової нерухомості не належить площа приміщень, призначених для гігієнічних або господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, вбудована шафа тощо).
Площа , , веранд і підраховується із врахуванням коефіцієнтів, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань житлової політики».
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Круць М.Ф.
Пропоную розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.