Кількість абзаців - 119 Таблиця поправок


Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні      Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні  
3. Цей Закон визначає порядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на території України, з урахуванням вимог Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року (далі "Конвенції"), а також Правил по використанню емблем червоного хреста або червоного півмісяця Національними товариствами, ухвалених ХХ Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 році (далі "Правила").      Цей Закон визначає порядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на території України з урахуванням вимог Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року (далі "Конвенції"), а також Правил по використанню емблем червоного хреста або червоного півмісяця Національними товариствами, ухвалених ХХ Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 році (далі "Правила").  
4. Загальні положення   -1- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную перед словами "Використання емблеми" і далі по тексту вставити слова: "Розділ 1."  
Враховано   Розділ 1. Загальні положення  
5. Стаття 1. Термінологія   -2- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную ст.1 викласти в редакції: "Стаття 1. Визначення термінів"  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів  
6. Терміни в Законі визначатимуть наступне:      В цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
7. "Символіка Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" - це емблеми, назви і розпізнавальні сигнали Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що використовуються як розпізнавальні та захисні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій, Додаткових протоколів до них та цього Закону;   -3- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную об'єднати п. 1 та п. 14 статті 1 та викласти в такій редакції: "символіка Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (в тому числі Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця)- це емблеми у вигляді червоного хреста або червоного півмісяця на білому тлі, або червоного хреста і червоного півмісяця на білому тлі, назви (слова "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць) і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як розпізнавальні та захисні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій, Додаткових протоколів до них та цього Закону", а п. 14 вилучити.  
Враховано   символіка Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (в тому числі Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця)- це емблеми у вигляді червоного хреста або червоного півмісяця на білому тлі, або червоного хреста і червоного півмісяця на білому тлі, назви (слова "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць") і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як розпізнавальні та захисні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій, Додаткових протоколів до них та цього Закону;  
8. "Поранені" і "хворі" - особи (військовослужбовці і цивільні), які через травми, хвороби, або інші фізичні або психічні розлади чи інвалідність потребують медичної допомоги або догляду і які утримуються від будь-яких ворожих дій; це відноситься також до породіль, немовлят та інших осіб, які потребують на даний час медичної допомоги або догляду, наприклад, вагітні або немічні, які утримуються від будь-яких ворожих дій;   -4- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пропонується лапки, в яких знаходяться назви термінів вилучити і починати з малої букви. Речення: "Терміни в Законі визначатимуть наступне" викласти в такій редакції: "В цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:".  
Враховано   поранені і хворі - особи (військовослужбовці і цивільні), які через травми, хвороби, або інші фізичні або психічні розлади чи інвалідність потребують медичної допомоги або догляду і які утримуються на той момент від будь-яких ворожих дій; це відноситься також до породіль, немовлят та інших осіб, які потребують на даний час медичної допомоги або догляду, наприклад, вагітні або немічні, які утримуються на той момент від будь-яких ворожих дій;  
    -5- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пропоную у другому абзаці ст. 1 після слова "утримуються" додати слова "на даний момент" редакційно  
Враховано    
9. "Особи, що потерпіли від аварії судна" - як військовослужбовці, так і цивільні, які потрапили в небезпечну для їхнього життя ситуацію на морі або в інших водах внаслідок аварії судна чи літака, де вони перебували, і які утримуються від ворожих дій.      особи, які потерпіли від аварії судна - особи (військовослужбовці і цивільні), які потрапили в небезпечну для їхнього життя ситуацію на морі або в інших водах внаслідок аварії судна чи літака, де вони перебували, і які утримуються на той момент від ворожих дій;  
10. "Цивільні особи (населення)" - цивільною особою є будь-яка особа, яка не належить до жодної з категорій осіб, вказаних у статті 4 ( А1, А2, А3, А6) Третьої Женевської конвенції та у статті 43 Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій. У разі виникнення сумнівів щодо належності будь-якої особи до цивільних, цю особу вважають цивільною. Цивільне населення складається з всіх осіб, які є цивільними особами;      цивільні особи (населення) - цивільною особою є будь-яка особа, яка не належить до жодної з категорій осіб, вказаних у статті 4 ( А.1, А.2, А.3, А.6) Третьої Женевської конвенції та у статті 43 Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій. У разі виникнення сумнівів щодо належності будь-якої особи до цивільних, цю особу вважають цивільною. Цивільне населення складається з всіх осіб, які є цивільними особами;  
11. "Медичні формування" - визнані законами країн, що перебувають у конфлікті, або надані конфліктуючим сторонам нейтральною державою або міжнародною гуманітарною організацією формування, стаціонарного типу, які розміщені та використовують будівлі, стаціонарні споруди (госпіталі і інші заклади охорони здоров'я, центри переливання крові і профілактики захворювань, склади медичного майна, медико-фармацевтичні склади), і рухомі формування (карантинні станції, палатки, установки під відкритим небом, транспортні засоби, що використовуються в медичних цілях); формування, покликані розшукувати поранених, хворих або осіб, які потерпіли від аварії судна чи літака, для їх евакуації, транспортування, діагностування або лікування, а також покликані здійснювати діяльність, пов'язану з профілактикою захворювань;      медичні формування - визнані законами країн, що перебувають у конфлікті, або надані конфліктуючим сторонам нейтральною державою або міжнародною гуманітарною організацією формування стаціонарного типу, які розміщені та використовують будівлі, стаціонарні споруди (госпіталі і інші заклади охорони здоров'я, центри переливання крові і профілактики захворювань, склади медичного майна, медико-фармацевтичні склади), і рухомі формування (карантинні станції, палатки, установки під відкритим небом, транспортні засоби, що використовуються в медичних цілях); формування, покликані розшукувати поранених, хворих або осіб, які потерпіли від аварії судна чи літака, для їх евакуації, транспортування, діагностування або лікування, а також покликані здійснювати діяльність, пов'язану з профілактикою захворювань;  
12. "Духовний персонал (інших держав)" - означає осіб, як військових, так і цивільних, наприклад, священиків, капеланів тощо, які зайняті виключно виконанням своїх духовних функцій та придані до: 1) збройних сил сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; 2) медичним формуванням або санітарно-транспортним засобам сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; 3) медичним формуванням або санітарно-транспортним засобам сторони (іншої держави), вказаним у статті 9 пункті 2 Додаткового протоколу 1; 4) організаціям цивільної оборони сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті;   -6- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Потребують доопрацювання поняття "цивільного духовного персоналу" і "військових та цивільних духовних осіб" оскільки чинним законодавством вони не визначені в Україні.  
Враховано   духовний персонал (інших держав) - означає осіб, як військових, так і цивільних, наприклад, священиків, капеланів тощо, які зайняті виключно виконанням своїх духовних функцій та належать до: 1) збройних сил сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; 2) медичних формувань або санітарно-транспортних засобів сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; 3) медичних формувань або санітарно-транспортних засобів сторони (іншої держави), вказаним у пункті 2 статті 9 Додаткового протоколу 1; 4) організацій цивільної оборони сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті;  
13. "Санітарне перевезення" - транспортування (наземними, повітряними або водними засобами) поранених, хворих, осіб, що потерпіли від аварії судна, медичного, духовного персоналу і медичного обладнання, що перебуває під захистом міжнародних гуманітарних Конвенцій і Протоколів до них.   -7- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
У пункті "санітарне перевезення" - ст. 1 слова "міжнародних гуманітарних Конвенцій і Протоколів" вилучити і замінити словами: ""Женевських конвенцій і Додаткових протоколів".  
Враховано   санітарне перевезення - транспортування (наземними, повітряними або водними засобами) поранених, хворих, осіб, які потерпіли від аварії судна, медичного, духовного персоналу і медичного обладнання, що перебуває під захистом Женевських Конвенцій і Додаткових протоколів до них;  
14. "Санітарно-транспортні засоби" - санітарні наземні, водні і повітряні засоби, як військові, так і цивільні, постійно або тимчасово призначені виключно для санітарних перевезень і які знаходяться під контролем сторони, що перебуває в конфлікті.      санітарно-транспортні засоби - санітарні наземні, водні і повітряні засоби (військові і цивільні), які постійно або тимчасово призначені виключно для санітарних перевезень і знаходяться під контролем сторони, що перебуває в конфлікті;  
15. "Наземні санітарно-транспортні засоби" - санітарний наземний транспорт, який використовується виключно для санітарних перевезень по суші.      наземні санітарно-транспортні засоби - санітарний наземний транспорт, який використовується виключно для санітарних перевезень по суші;  
16. "Санітарні перевезення по воді" - перевезення, які здійснюються госпітальними суднами або іншими санітарними суднами і плавучими засобами, що використовуються для зазначеної мети. Всі судна для таких перевезень перебувають під захистом міжнародних гуманітарних Конвенцій і Протоколів до них за умови, що про їх назви та інші ідентифікаційні ознаки поінформовано конфліктуючі сторони.   -8- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Частина 8, визначення "санітарні перевезення по воді": у якому згадуються "міжнародні гуманітарні Конвенції, та Протоколи". пропоную замінити ці терміни на "Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них." Вилучити з пункту слова від слів "Всі судна" до кінця речення і перенести у п. 6 ст. 9 замість слів "перебувають під захистом зазначених вище Конвенцій і Протоколів", які вилучити.  
Враховано   санітарні перевезення по воді - перевезення, які здійснюються госпітальними суднами або іншими санітарними суднами і плавучими засобами, що використовуються для зазначеної мети. Всі судна для таких перевезень перебувають під захистом Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них за умови, що про їх назви та інші ідентифікаційні ознаки поінформовано конфліктуючі сторони;  
17. "Водні санітарно-транспортні засоби" - до таких відносять:      водні санітарно-транспортні засоби - до таких належать:  
18. 1) військові госпітальні судна, що належать конфліктуючим сторонам;      1) військові госпітальні судна, що належать конфліктуючим сторонам;  
19. 2) госпітальні судна, що використовуються виключно для гуманітарних завдань Національними товариствами Червоного Хреста або іншими офіційно визнаними товариствами допомоги або приватними особами, включаючи громадян нейтральних держав;      2) госпітальні судна, що використовуються виключно для гуманітарних завдань Національними товариствами Червоного Хреста або іншими офіційно визнаними товариствами допомоги або приватними особами, включаючи громадян нейтральних держав;  
20. 3) госпітальні судна, надані стороні, що перебуває в конфлікті, нейтральною державою, або міжнародною гуманітарною організацією.      3) госпітальні судна, надані стороні, що перебуває в конфлікті, нейтральною державою, або міжнародною гуманітарною організацією;  
21. "Повітряні санітарно-транспортні засоби" - літальні апарати, призначені для перевезення поранених, хворих, потерпілих від аварій, катастроф та стихійного лиха, медичного обладнання, засобів і персоналу.      повітряні санітарно-транспортні засоби - літальні апарати, призначені для перевезення поранених, хворих, потерпілих від аварій, катастроф та стихійного лиха, медичного обладнання, засобів і персоналу;  
22. "Медичний персонал" - лікарі, медсестри, санітари, повари, водії санітарно-транспортних засобів, інші особи, які задіяні на постійних або тимчасових засадах виключно в медичних формуваннях або в санітарних перевезеннях.      медичний персонал - лікарі, медсестри, санітари, повари, водії санітарно-транспортних засобів, інші особи, які задіяні на постійних або тимчасових засадах виключно в медичних формуваннях або в санітарних перевезеннях.  
23. "До символіки Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" - відносять емблему у вигляді червоного хреста або червоного півмісяця на білому тлі, або червоного хреста і червоного півмісяця на білому тлі; слова "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць"; спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні).       
24. Стаття 2. Захисна та розпізнавальна функції емблем      Стаття 2. Захисна та розпізнавальна функції емблем  
25. Під час війни або збройного конфлікту зображення Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак використовується для позначення медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів. Емблема повинна бути таких розмірів, щоб забезпечувати її розпізнавання на великих відстанях.   -9- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Пропоную п. 1 статті 2 викласти в такій редакції: "Під час війни або збройного конфлікту зображення Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисного знаку, є видимим позначенням захисту, передбаченого Женевськими Конвенціями та Додатковими протоколами до них для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів. Емблема повинна мати якомога більші розміри, що забезпечують можливість її розпізнавання на великих відстанях.".  
Враховано   Під час війни або збройного конфлікту зображення Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисного знака, є видимим позначенням захисту, передбаченого Женевськими Конвенціями та Додатковими протоколами до них для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів. Емблема повинна мати якомога більші розміри, що забезпечують можливість її розпізнавання на великих відстанях.  
    -10- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пропоную у п. 1 ст. 2 після слів "медичних формувань" через кому всавити слова "формувань, що використовуються з медичною метою" у відповідності до ст. 1 законопроекту і далі за текстом. редакційно  
Враховано    
26. Емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця використовується як розпізнавальний знак для позначення приналежності людини або об'єкту до Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. У цьому разі емблема повинна бути меншою за розмірами в порівнянні із захисним знаком і не може наноситися на пов'язки або на дахи будівель.      Емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця використовується як розпізнавальний знак для позначення приналежності людини або об'єкта до Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. У цьому разі емблема повинна бути меншою за розмірами в порівнянні із захисним знаком і не може наноситися на пов'язки або на дахи будівель.  
27. Стаття 3. Використання розпізнавальних знаків конфліктуючими сторонами   -11- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Пропоную у назві статті 3 слово "знаків" замінити словом "сигналів"  
Враховано   Стаття 3. Використання розпізнавальних сигналів конфліктуючими сторонами  
28. Конфліктуючі сторони для розпізнавання медичних формувань та санітарно-транспортних засобів мають право використовувати розпізнавальні сигнали, що відносяться до символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця: світлові, радіо і вторинного радіолокаційного розпізнавання, поряд із загальновизнанними міжнародними кодами та сигналами.   -12- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Частину 1 статті 3 додати словами:" згідно з Додатком 1 до Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій.  
Враховано   Конфліктуючі сторони для розпізнавання медичних формувань та санітарно-транспортних засобів мають право використовувати розпізнавальні сигнали: світлові, радіосигнали і вторинного радіолокаційного розпізнавання, поряд із загальновизнанними міжнародними кодами та сигналами згідно з Додатком 1 до Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій.  
29. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця як захисного знаку   -13- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную перед словами "Використання емблеми" і далі по тексту вставити слова: "Розділ 2."  
Враховано   Розділ 2. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця як захисного знака  
30. Стаття 4. Використання емблеми Червоного Хреста Міністерством оборони України      Стаття 4. Використання емблеми Червоного Хреста Міністерством оборони України  
31. Емблема Червоного Хреста використовується медичною службою Збройних Сил України під час збройних конфліктів для позначення власного медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів на суші, на морі та в повітрі.      Емблема Червоного Хреста використовується медичною службою Збройних Сил України під час збройних конфліктів для позначення власного медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів на суші, на морі та в повітрі.  
32. Контроль за використанням емблеми зазначеною службою здійснюється Міністерством Оборони України.      Контроль за використанням емблеми зазначеною службою здійснюється Міністерством оборони України.  
33. Медичний персонал зобов'язаний носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією. Ці пов'язки та посвідчення видаються в установленому порядку Міністерством оборони України.   -14- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную додати у п. 3 ст. 4, після слів "посвідчення з зображенням емблеми червоного хреста і з фотографією" наступне: "які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських конвенціях та Додатковому протоколі І до них."  
Враховано   Медичний персонал зобов'язаний носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією, які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських Конвенціях та Додатковому протоколі 1 до них. Ці пов'язки та посвідчення видаються в установленому порядку Міністерством оборони України.  
    -15- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пропоную додати у п. 3 ст. 4, після слів "мати при собі" слова "сумку з медичним комплектом: необхідні ліки, інструменти, бінти, тощо" і далі за текстом.  
Відхилено    
34. Прикріплений до формувань Збройних Сил духовний персонал користується таким же захистом та такими ж розпізнавальними знаками нарівні з медичним персоналом.   -16- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину 4 ст. 4 щодо прав духовного персоналу на захист та користування розпізнавальними знаками вилучити  
Враховано    
35. Стаття 5. Використання емблеми цивільними медичними формуваннями та медичним персоналом      Стаття 5. Використання емблеми цивільними медичними формуваннями та медичним персоналом  
36. Під час збройного конфлікту емблемою Червоного Хреста, що використовується із захисною метою за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України та під його контролем, позначаються цивільний медичний персонал, цивільні лікарні та інші цивільні медичні формування, будівлі, обладнання, медичні матеріали, а також цивільні санітарно-транспортні засоби, заклади охорони здоров'я, призначені, зокрема для перевезення та розміщення поранених, хворих і потерпілих від аварій судна та догляду за ними.      Під час збройного конфлікту емблемою Червоного Хреста, що використовується із захисною метою за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України та під його контролем, позначаються цивільний медичний персонал, цивільні лікарні та інші цивільні медичні формування, будівлі, обладнання, медичні матеріали, а також цивільні санітарно-транспортні засоби, заклади охорони здоров'я, призначені зокрема для перевезення та розміщення поранених, хворих і потерпілих від аварій судна та догляду за ними.  
37. Цивільний медичний персонал зобов'язаний носити нарукавну пов'язку з розпізнавальним знаком червоного хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією.   -17- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную додати у п. 2 ст. 5, після слів "посвідчення з зображенням емблеми червоного хреста і з фотографією" наступне: "які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських конвенціях Конвенціях від 12 серпня 1949 року та Додатковому протоколі І до них."  
Враховано   Цивільний медичний персонал зобов'язаний носити нарукавну пов'язку з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією, які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських Конвенціях від 12 серпня 1949 року та Додатковому протоколі 1 до них.  
    -18- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пропоную додати у п. 3 ст. 4, після слів "мати при собі" слова "сумку з медичним комплектом: необхідні ліки, інструменти, бінти, тощо" і далі за текстом.  
Відхилено    
38. Ці пов'язки та посвідчення видаються Міністерством охорони здоров'я України.      Ці пов`язки та посвідчення видаються Міністерством охорони здоров`я України.  
39. Прикріплений до лікарень та інших медичних формувань цивільний духовний персонал користується таким же захистом та такими ж розпізнавальними знаками, нарівні з медичним персоналом.   -19- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину 4 ст. 5 щодо прав духовного персоналу на захист та користування розпізнавальними знаками вилучити  
Враховано    
40. Стаття 6. Використання емблеми Товариством Червоного Хреста України   -20- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пункт перший статті 6 після слів "Збройних Сил" доповнити словом "України".  
Враховано   Стаття 6. Використання емблеми Товариством Червоного Хреста України  
41. Товариство Червоного Хреста України уповноважене надавати в розпорядження медичної служби Збройних Сил свій медичний персонал, а також свої медичні формування та санітарно-транспортні засоби, створювати групи з надання першої медичної допомоги.      Товариство Червоного Хреста України уповноважене надавати в розпорядження медичної служби Збройних Сил України свій медичний персонал, а також свої медичні формування та санітарно-транспортні засоби, створювати групи з надання першої медичної допомоги.  
42. Такий персонал повинен носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком червоного хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією у відповідності до ст.5 цього Закону.   -21- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную додати у п. 2 ст. 6, після слів "посвідчення з зображенням емблеми червоного хреста і з фотографією" наступне: "які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 року та Додатковому протоколі І до них." Слова "у відповідності до ст.5 цього Закону" вилучити.  
Враховано   Такий персонал повинен носити нарукавні пов'язки з розпізнавальним знаком Червоного Хреста та мати при собі посвідчення з зображенням емблеми Червоного Хреста і з фотографією, які розроблені відповідно до вимог, що містяться у Женевських Конвенціях від 12 серпня 1949 року та Додатковому протоколі 1 до них.  
    -22- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пропоную додати у п. 3 ст. 4, після слів "мати при собі" слова "сумку з медичним комплектом: необхідні ліки, інструменти, бінти, тощо" і далі за текстом.  
Відхилено    
43. Товариство Червоного Хреста України використовує емблему як захисний знак для позначення власного медичного персоналу та власних медичних формувань, згідно зі статтями 5 та 6 цього Закону.   -23- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропоную у тексті після слова "формувань" вилучити слова "згідно зі статтями 5 та 6 цього Закону." та додати наступними словами "які надаються в розпорядження медичної служби Збройних Сил України .  
Враховано   Товариство Червоного Хреста України використовує емблему як захисний знак для позначення власного медичного персоналу та власних медичних формувань, які надаються в розпорядження медичної служби Збройних Сил України. Іменні посвідчення, передбачені у статтях 4, 5, 6 цього Закону, виготовляються та видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -24- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Пропоную після п. 3 ввести п. 4 ст. 6 наступного змісту: "Іменні посвідчення, передбачені у статтях 4, 5, 6 цього Закону, виготовляються та видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".  
Немає висновку    
44. Стаття 7. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця для позначення іноземних та міжнародних формувань.   -25- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця для позначення іноземних медичних формувань та інших міжнародних організацій з надання допомоги"  
Враховано   Стаття 7. Використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для позначення іноземних медичних формувань та інших міжнародних організацій з надання допомоги  
45. Під час збройних конфліктів емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак може використовуватися для позначення медичних формувань, санітарно-транспортних засобів та медичного персоналу Міжнародного руху Червоного Хреста, іноземних Організацій Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інших міжнародних і гуманітарних організацій, при наявності офіційного дозволу щодо такого перебування та діяльності з боку Кабінету Міністрів України згідно з чинним законодавством України та відповідного погодження з боку Товариства Червоного Хреста України.   -26- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
У текст п1. ст. 7 пропоную внести такі зміни: слова "Міжнародного руху Червоного Хреста" вилучити; слово "Організацій" після слова "іноземних" замінити на слово "Товариств"; слова " і гуманітарних" після слова "міжнародних" вилучити і додати після слова "організацій" словами "з надання допомоги, присутніх на території України"  
Враховано   Під час збройних конфліктів емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак може використовуватися для позначення медичних формувань, санітарно-транспортних засобів і медичного персоналу іноземних Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інших міжнародних організацій з надання допомоги, присутніх на території України, при наявності офіційного дозволу щодо такого перебування та діяльності з боку Кабінету Міністрів України згідно з чинним законодавством України та відповідного погодження з боку Товариства Червоного Хреста України.  
    -27- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У п. 1 ст. 7 після слів "іноземних Організацій Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" доповнити словами "миротворчих сил ООН" і далі за текстом.  
Відхилено    
46. Стаття 8. Використання емблеми Червоного Хреста для захисту нейтральних медичних зон і територій      Стаття 8. Використання емблеми Червоного Хреста для захисту нейтральних медичних зон і територій  
47. Емблема Червоного Хреста як захисний та розпізнавальний знак використовується під час збройних конфліктів для позначення нейтральних медичних зон і територій на місцевості, призначеній для захисту розташованих на ній поранених, хворих, цивільних осіб та медичного персоналу.   -28- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
Пропоную вилучити з п. 1 ст 8 слова "та розпізнавальний"  
Враховано   Емблема Червоного Хреста як захисний знак використовується під час збройних конфліктів для позначення нейтральних медичних зон і територій на місцевості, призначеній для захисту розташованих на ній поранених, хворих, цивільних осіб та медичного персоналу.  
48. Місце розташування таких медичних зон і територій визначається відповідними компетентними державними органами України.   -29- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У пункті другому ст. 8, пункті третьому ст. 14, пункті першому ст. 18, пункті другому ст. 23 необхідно уточнити, які "компетентні державні органи" маються на увазі.  
Враховано   Місце розташування таких медичних зон і територій визначається відповідними органами виконавчої влади.  
49. Стаття 9. Порядок Нанесення захисних знаків Червоного Хреста та Червоного Півмісяця      Стаття 9. Порядок нанесення захисних знаків Червоного Хреста та Червоного Півмісяця  
50. Наземні санітарно-транспортні засоби під час збройного конфлікту перебувають під захистом зазначених вище Конвенцій та Протоколів.   -30- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную у п. 1 ст. 9 після слова "захистом" виключити слова "зазначених вище Конвенцій та Протоколів" і замінити словами "Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них ".  
Враховано   Наземні санітарно-транспортні засоби під час збройного конфлікту перебувають під захистом відповідних Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них.  
51. Вони позначаються захисним знаком Червоного Хреста, який наноситься на верхні, бокові, передню та задню площини транспортного засобу.      Ці засоби позначаються захисним знаком Червоного Хреста, який наноситься на верхні, бокові, передню та задню площини транспортного засобу.  
52. Зазначені засоби можуть позначатися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими для такої мети згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.      Зазначені засоби можуть позначатися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими для такої мети згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.  
53. Повітряні санітарно-транспортні засоби під час збройних конфліктів також перебувають під захистом зазначених вище Конвенцій та Протоколів. Для їх позначення як захисний знак використовується емблема Червоного Хреста, що наноситься поряд з національними кольорами на верхній та нижній площинах крил та бокових поверхнях фюзеляжу.   -31- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пропоную вилучити слова "зазначених вище", після слова "захистом" і до крапки, замість них після слова "захистом" перед словами "Для їх" записати слова: "Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них"  
Враховано   Повітряні санітарно-транспортні засоби під час збройних конфліктів також перебувають під захистом Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них. Для їх позначення як захисний знак використовується емблема Червоного Хреста, що наноситься поряд з національними кольорами на верхній та нижній площинах крил та бокових поверхнях фюзеляжу.  
54. Крім того, для їх позначення можуть використовуватися будь-які інші розпізнавальні знаки, встановлені згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.      Крім того, для їх позначення можуть використовуватися будь-які інші розпізнавальні знаки, встановлені згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.  
55. При проведенні бойових дій на морі госпітальні судна і плавучі засоби, що перебувають під захистом зазначених вище Конвенцій і Протоколів, повинні позначатися таким чином:   -32- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пропоную у п. 6 ст. 9 слова "Всі судна для таких перевезень" після слова "що" вилучити. Після коми перед словом "повинні" наприкінці речення включити слова "і вони".  
Враховано   При проведенні бойових дій на морі госпітальні судна і плавучі засоби перебувають під захистом Женевських Конвенцій і Додаткових протоколів до них за умови, що про їх назви та інші ідентифікаційні ознаки поінформовано конфліктуючі сторони, і вони повинні позначатися таким чином:  
56. 1) вся зовнішня поверхня судна має бути білою;      1) вся зовнішня поверхня судна має бути білою;  
57. 2) один або декілька темно-червоних хрестів наносяться бути зображені на кожну сторону корпусу на горизонтальну поверхню, з тим, щоб забезпечити найкращу видимість їх в морі і з повітря. Білий прапор з червоним хрестом має підніматися на верхню точку грот-мачти.   -33- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пропонується у п. 2 ч. 6 ст. 9 після слів "темно-червоних хрестів" доповнити словом "повинні", а слова "бути зображені" вилучити.  
Враховано   2) один або декілька темно-червоних хрестів повинні наноситися на кожну сторону корпусу на горизонтальну поверхню, з тим, щоб забезпечити найкращу видимість їх у морі і з повітря. Білий прапор з червоним хрестом має підніматися на верхню точку грот-мачти.  
58. Ці транспортні засоби можуть маркеруватися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.      Ці транспортні засоби можуть позначатися будь-якими іншими розпізнавальними знаками, встановленими згідно із домовленостями між конфліктуючими сторонами.  
59. Всі медичні формування, медичний і духовний персонал, що використовують емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак, зобов'язані наносити емблему Червоного Хреста або Червоного Півмісяця на прапори, будівлі, установи і майно рухомих медичних формувань, на нарукавні пов'язки, одяг і головні убори медичного та духовного персоналу.   -34- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропоную слова "і духовний", "та духовного" вилучити (щодо права використання духовним персоналом емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисного знаку).  
Враховано   Усі медичні формування, медичний персонал, які використовують емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця як захисний знак, зобов'язані наносити емблему Червоного Хреста або Червоного Півмісяця на прапори, будівлі, установи і майно рухомих медичних формувань, на нарукавні пов'язки, одяг і головні убори медичного персоналу.  
60. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця як розпізнавального знаку   -35- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную перед словами "Використання емблеми" і далі по тексту вставити слова: "Розділ 3."  
Враховано   Розділ 3. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця як розпізнавального знака  
61. Стаття 10. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Товариством Червоного Хреста України та товариствами інших країн      Стаття 10. Використання емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Товариством Червоного Хреста України та товариствами інших країн  
62. Товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста та символіки Міжнародного руху (емблеми, прапора, розпізнавальних знаків та назви для цілей та видів своєї діяльності, що відповідають принципам, визначеним Міжнародними Конференціями Червоного Хреста.   -36- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
Пропоную п. 1 ст. 10 викласти у наступній редакції: "Товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста з розпізнавальною функцією для цілей та видів своєї діяльності, що відповідають принципам, визначеним Міжнародними Конференціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця"  
Враховано   Товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста з розпізнавальною функцією для цілей та видів своєї діяльності, що відповідають принципам, визначеним Міжнародними Конференціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.  
63. Товариство має право використовувати емблему Червоного Хреста, як розпізнавальний знак для позначення свого зв'язку з Міжнародним Рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також приналежності тієї чи іншої особи або об'єкту до цього руху, шляхом дотримання умов, визначених Правилами.   -37- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
У п. 2 ст.10 пропоную слова "до цього руху" замінити словами "до Товариства".  
Враховано   Товариство має право використовувати емблему Червоного Хреста як розпізнавальний знак для позначення свого зв'язку з Міжнародним Рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також приналежності тієї чи іншої особи або об'єкта до Товариства, шляхом дотримання умов, визначених Правилами.  
64. Розміри емблеми мають бути невеликі, щоб її не можна було зплутати з емблемою, яка використовується як захисний знак.   -38- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную у п. 3 ст. 10 після слова "бути" записати слово "відносно".  
Враховано   Розміри емблеми як розпізнавального знака мають бути відносно невеликі, щоб її не можна було сплутати з емблемою, яка використовується як захисний знак.  
65. У мирний час дозволяється застосування емблеми великих розмірів, зокрема під час надзвичайних ситуацій, коли потрібно, щоб працівники Товариства Червоного Хреста України, які здійснюють надання допомоги, легко розпізнавалися.      У мирний час дозволяється застосування емблеми великих розмірів, зокрема під час надзвичайних ситуацій, коли потрібно, щоб працівники Товариства Червоного Хреста України, які здійснюють надання допомоги, легко розпізнавалися.  
66. Національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця інших країн, персонал яких присутній на території України з дозволу Кабінету Міністрів України та Товариства Червоного Хреста України, використовують емблеми червоного хреста або червоного півмісяця на умовах, передбачених цією статтею.      Національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця інших країн, персонал яких присутній на території України з дозволу Кабінету Міністрів України та Товариства Червоного Хреста України, використовують емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця на умовах, передбачених цією статтею.  
67. Стаття 11. Використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця представниками Міжнародного червонохресного руху   -39- Спіженко Ю.П. (в.о. № 67)
Пропоную статтю 11 вилучити повністю у зв'язку з урахуванням положень цієї статті в інших місцях законопроекту.  
Враховано    
68. Уповноважені представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця мають право використовувати емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця під час їх офіційного перебування на території України.       
69. Стаття 12. Використання емблеми Червоного Хреста у інших випадках.   -40- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
Пропоную назву статтю 12 викласти в такій редакції:" Використання емблеми медичними установами, які надають допомогу безкоштовно" редакційно  
Враховано   Стаття 11. Використання емблеми Червоного Хреста в інших випадках  
70. Як розпізнавальний знак в умовах мирного часу емблема Червоного Хреста може використовуватися для позначення:   -41- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
Викласти п. 1 ст. 12 у наступній редакції: "Емблема може використовуватися у мирний час для позначення постів першої медичної допомоги, які надають медичну допомогу безкоштовно, та санітарно-транспортних засобів, призначених для безкоштовного транспортування поранених і хворих, у випадку наявності дозволу Товариства Червоного Хреста України" редакційно  
Враховано   Як розпізнавальний знак в умовах мирного часу емблема Червоного Хреста може використовуватися для позначення:  
71. 1) будівель, споруд, медичних матеріалів і санітарно-транспортних засобів закладів охорони здоров'я, призначених для осіб, що потребують постійного медичного догляду;      1) будівель, споруд, медичних матеріалів і санітарно-транспортних засобів закладів охорони здоров'я, призначених для осіб, які потребують постійного медичного догляду;  
72. 2) транспортних засобів, що використовуються для транспортування поранених і хворих;      2) транспортних засобів, що використовуються для транспортування поранених і хворих;  
73. 3) спеціально відведених місць або зон по наданню першої медичної допомоги в населених пунктах, на дорогах, на підприємствах і в інших місцях, призначених для надання медичної допомоги.   -42- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Доповнити ст. 12 пунктом 4 наступного змісту: "зон дислокації біженців під час збройних конфліктів" редакційно  
Враховано   3) спеціально відведених місць або зон по наданню першої медичної допомоги в населених пунктах, на дорогах, на підприємствах і в інших місцях, призначених для надання медичної допомоги; 4) зон дислокації біженців під час збройних конфліктів і стихійного лиха.  
    -43- Шаров І.Ф.
Доповнити ст. 12 пунктом 4 такого змісту: "зон дислокації біженців під час збройних конфліктів і стихійного лиха."  
Враховано    
74. Дозвіл на використання емблеми на території України у випадках, визначених цією статтею, надається Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста України за умови безкоштовного надання послуг.   -44- Спіженко Ю.П. (в.о. № 67)
Пропоную у п. 2 ст. 12 слова "автомашинам та постам першої медичної допомоги як виключення," після слова "надається" - вилучити.  
Враховано   Дозвіл на використання емблеми на території України у випадках, визначених цією статтею, надається Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста України за умови безкоштовного надання послуг.  
    -45- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пропоную у п. 9 ст. 12 після слова "надається" вилучити кому  
Відхилено    
75. Стаття 13. Використання емблеми Червоного Півмісяця      Стаття 12. Використання емблеми Червоного Півмісяця  
76. Емблема Червоного Півмісяця і назва "Червоний Півмісяць" використовується тільки для позначення тих іноземних суб'єктів, які представляють медичний і духовний персонал, що належать до офіційно перебуваючих на території України представників міжнародних організацій Червонохресного Руху та інших країн і не може використовуватися для жодних інших цілей та в інших випадках.   -46- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропоную п. 1 ст. 13 викласти у такій редакції: "У мирний час емблема Червоного Півмісяця і назва "Червоний Півмісяць" використовуються виключно для позначення медичного і духовного персоналу та майна іноземних Національних товариств Червоного Півмісяця, які перебувають у офіційному відряджені в Україні і не можуть бути використані для жодних інших цілей та в інших випадках".  
Враховано   У мирний час емблема Червоного Півмісяця і назва "Червоний Півмісяць" використовуються виключно для позначення медичного і духовного персоналу та майна іноземних Національних товариств Червоного Півмісяця, які перебувають у офіційному відряджені в Україні і не можуть бути використані для жодних інших цілей та в інших випадках. Розділ 4. Використання емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Міжнародними органами Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Стаття 13. Використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Міжнародними органами Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Міжнародним органам Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та їх уповноваженим представникам дозволяється користуватися у будь-який час знаками Червоного Хреста та Червоного Півмісяця при здійсненні всіх видів своєї діяльності.  
    -47- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Пропоную внести спеціальний розділ щодо використання емблеми органами Міжнародного червонохресного руху відповідно до міжнародних законів, ратифікованих Україною, наступного змісту: Розділ 4. "Використання емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Міжнародними органами Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця" та ввести в нього відповідну статтю такого змісту:  
Враховано    
    -48- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
"Стаття 13. Використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Міжнародними органами Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця  
Враховано    
    -49- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Пропоную викласти п. 1 ст. 13 в такій редакції: "Міжнародним органам Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та їх уповноваженим представникам дозволяється користуватися у будь-який час знаками Червоного Хреста та Червоного Півмісяця при здійсненні всіх видів своєї діяльності".  
Враховано    
77. Контроль за використанням емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та відповідальність   -50- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную перед словами "Використання емблеми" і далі по тексту вставити слова: "Розділ 5.", а слова "і відповідальність " вилучити.  
Враховано   Розділ 5. Контроль за використанням емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.  
78. Стаття 14. Порядок отримання та реєстрації особистих іменних посвідчень   -51- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Запропоновано виключити статтю 14 у зв'язку з тим, що зазначені в статті положення враховані в статті 4.  
Відхилено   Стаття 14. Порядок отримання та реєстрації особистих іменних посвідчень  
79. Особи, які зазначені в статтях 4 - 8 цього Закону і користуються захистом емблеми Червоного Хреста, повинні мати при собі відповідні особисті посвідчення з фотографією на весь період збройного конфлікту. У посвідченні має бути зазначена приналежність особи до певного закладу охорони здоров'я, організації з надання допомоги, формування або іншої структури, визначених цим Законом.      Особи, які зазначені в статтях 4, 5, 6, 7, 8 цього Закону і користуються захистом емблеми Червоного Хреста, повинні мати при собі відповідні особисті посвідчення з фотографією на весь період збройного конфлікту. У посвідченні має бути зазначена приналежність особи до певного закладу охорони здоров'я, організації з надання допомоги, формування або іншої структури, визначених цим Законом.  
80. Під час перебування таких осіб в місяцях збройних конфліктів вони повинні носити особисті іменні посвідчення або жетони на одязі.      Під час перебування таких осіб у місцях збройних конфліктів вони повинні носити особисті іменні посвідчення або жетони на одязі.  
81. Видачу та реєстрацію зазначених посвідчень здійснюють Товариство Червоного Хреста України та уповноважені органи виконавчої влади України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Видачу та реєстрацію зазначених посвідчень здійснюють Товариство Червоного Хреста України та уповноважені органи виконавчої влади України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
82. Стаття 15. Заборона незаконного використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця   -52- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную назву статті 15 викласти у такій редакції: "Зловживання емблемою Червоного Хреста і Червоного Півмісяця"  
Відхилено   Стаття 15. Заборона незаконного використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  
    -53- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Пропонується до тексту ст. 15 після слів "використання" включити слова "та реєстрації" редакційно  
Враховано    
83. Крім Товариства Червоного Хреста України забороняється навмисне використання емблем Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, або Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; слів "Червоний Хрест" чи "Червоний Півмісяць", або слів "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць"; розпізнавального знаку, чи будь-якого іншого знаку, найменування чи сигналу, які являють собою імітацію (використання подібних кольорів або зображень), або можуть призвести до змішування, незалежно від мети такого використання будь-якими фізичними або юридичними особами, згідно з чинним законодавством України та попередніми статтями цього Закону.   -54- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пропоную у п. 1 ст. 15 внести наступні зміни: слова "Крім Товариства Червоного Хреста України" на початку речення вилучити; слова "будь-якими фізичними або юридичними особами, згідно з чинним законодавством України та попередніми статтями цього Закону" після слів "такого використання" вилучити і після цих слів доповнити словами "з порушенням положень цього Закону і Правил по використанню емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця Національними товариствами, ухвалених ХХ Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 році"  
Враховано   Забороняється використання емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; слів "Червоний Хрест" або "Червоний Півмісяць", або слів "Червоний Хрест і Червоний Півмісяць"; розпізнавального знака, чи будь-якого іншого знака, найменування або сигналу, які являють собою імітацію (використання подібних кольорів або зображень), або можуть призвести до змішування, незалежно від мети такого використання, з порушенням положень цього Закону і Правил по використанню емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця Національними товариствами, ухвалених ХХ Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 році.  
    -55- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пропоную у п. 1 ст. 15 після слова "забороняється" вилучити слово "навмисне" для запобігання невірного тлумачення в тексті статті.  
Враховано    
84. Будь-якій організації крім Товариства Червоного Хреста України забороняється використовувати вказані емблеми чи слова на вивісках, плакатах, оголошеннях, листівках чи комерційних паперах; або розміщення їх на товарах чи упаковках; або їх продаж чи спроба продажу; спроба введення в обіг товарів, помічених таким чином; або використання вказаних емблем чи слів як елемента знака для інших емблем чи найменувань   -56- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Пропоную у п. 2 ст. 15 внести наступні зміни: слова "Крім Товариства Червоного Хреста України" після слова "організації" на початку речення вилучити; додати після слова "назв" наприцінкі статті словами "всупереч положенням цього Закону і Правил"  
Враховано   Забороняється використання вказаних емблем чи слів на вивісках, плакатах, оголошеннях, листівках, або розміщення їх на товарах чи упаковках, або продаж цих товарів чи спроба продажу; спроба введення в обіг товарів, помічених таким чином; або використання вказаних емблем чи слів як елемента знака для інших емблем чи найменувань, з порушенням положень цього Закону і Правил.  
85. Стаття 16. Заборона використання та реєстрації емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця   -57- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
Пропоную назву "Стаття 16. Заборона використання та реєстрації емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" вилучити, положення статті ввести у ст. 15, у зв'язку з чим наступну статтю позначити 16 із відповідною зміною номерів статей далі у Законі.  
Враховано    
86. Забороняється використання слів "Червоний Хрест" та "Червоний Півмісяць" у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; зображення емблем "Червоного Хреста" та "Червоного Півмісяця" на знаках для товарів і послуг, промислових зразках; використання цих слів чи зображень, як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи найменувань згідно з чинним законодавством України.   -58- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пропонувалось відмінити заборону пункту першого ст. 16 в мирний час на підставі наявності збіжностей елементів національних та військово-морських прапорів іноземних держав з символікою Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Не тільки в мирний час, а і під час збройних конфліктів важко очікувати зміну елементів зазначених прапорів. Крім того слід враховувати преамбулу про те що при розробці цього Закону спиралися на міжнародні вимоги до використання та заборони.  
Відхилено   Забороняється використання слів "Червоний Хрест" та "Червоний Півмісяць" у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; зображення емблем "Червоного Хреста" та "Червоного Півмісяця" на знаках для товарів і послуг, промислових зразках; використання цих слів чи зображень, як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи найменувань згідно з чинним законодавством України.  
87. Порядок використання зображень Червоного Хреста або слів "Червоний Хрест" як складових частин логотипів або найменувань підприємств, установ, організацій, заснованих Товариством Червоного Хреста України з метою виконання статутних завдань, вирішується Товариством згідно з Правилами у частині, що не суперечить чинному законодавству України   -59- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Пропоную у п. 2 ст. 16 після слова "зображень" вставити слово "емблеми", а наприкінці пункту вилучити після слів "статутних завдань" слова "вирішується Товариством згідно з Правилами у частині, що не суперечить чинному законодавству України вилучити і замість них записати слова "визначається Правилами"  
Враховано   Порядок використання зображень емблеми Червоного Хреста або слів "Червоний Хрест" як складових частин логотипів або найменувань підприємств, установ та організацій, заснованих Товариством Червоного Хреста України з метою виконання статутних завдань, визначається Правилами.  
88. Таке рішення приймає з'їзд Товариства Червоного Хреста України, а в період між з'їздами - Правління Товариства двома третинами голосів.   -60- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропонується п. 6 ст. 15 викласти в редакції: "Рішення про порядок використання емблем у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті, приймається з'їздом Товариства Червоного Хреста України, а в період між з'їздами - на засіданні Президії Товариства з наступним затвердженням його на засіданні Правління Товариства".  
Враховано   Рішення про порядок використання емблем у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті , приймається з'їздом Товариства Червоного Хреста України, а в період між з'їздами - на засіданні Президії Товариства з наступним затвердженням його на засіданні Правління Товариства. Стаття 16. Обов'язки Товариства Червоного Хреста України щодо контролю за використанням символіки Товариство Червоного Хреста України зобов'язане сприяти органам державної влади в їх зусиллях щодо запобігання та припинення будь-яких зловживань у використанні символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Товариство має також сповіщати правоохоронні органи та суди про будь-які зловживання, пов'язані з порушеннями у використанні символіки. Розділ 6. Відповідальність за незаконне використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  
    -61- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Наприкінці речення після слів "символіки Червоного Хреста" додати слова "і Червоного Півмісяця."  
Враховано    
    -62- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную ввести окремим розділом наступе речення: "Розділ 6. Відповідальність за обманні дії з використання емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця"  
Враховано    
89. Стаття 17. Відповідальність за обманні дії з використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця під час збройних конфліктів   -63- Спіженко Ю.П. (в.о. № 67)
Пропоную у назві статті 17 після слова "Відповідальність" слова "за обманні дії з" вилучити, а замість них включити слова "за незаконне". Слова "під час збройних конфліктів" після слова "Півмісяця" вилучити.  
Враховано   Стаття 17. Відповідальність за незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  
90. Особи, які під час збройних конфліктів або військових дій навмисно здійснили чи віддали наказ про віроломне використання емблем Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, або розпізнавального знаку, що призвело до смерті чи серйозних тілесних пошкоджень або завдало шкоди здоров'ю людям противника, вважаються, згідно з Конвенціями, такими, що здійснили військовий злочин.   -64- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропоную п. 1 ст. 17 викласти в такій редакції: ".Особи, винні у порушенні законодавства України про використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця несуть відповідальність згідно з чинними законами України". Наступні пункти статті вилучити.  
Враховано   Особи, винні у порушенні законодавства України про використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця несуть відповідальність згідно з чинними законами України.  
91. Віроломством вважаються обманні дії, направлені на те, щоб викликати довіру противника або змусити його повірити, що він має право на захист або зобов'язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.   -65- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Ст. 18 пропоную вилучити, положення статті входять у ст. 17. Ст. 17 викласти у зазначеній вище редакції.  
Враховано    
92. Особи, які допустили навмисно та не маючи на це права, використання емблеми Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, або розпізнавального знаку чи будь-якого іншого знаку чи сигналу, що являють собою їх імітацію або можуть призвести до переплутування, вважаються, відповідно до Женевських конвенцій, такими, що вчинили злочин.       
93. Особи, що вчинили дії, визначені як злочин в частинах 1, 2 і 3 цієї статті несуть відповідальність згідно з чинним Кримінальним законодавством України.   -66- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную ввести окремим розділом наступе речення: "Розділ 8. Контроль за додержанням Закону та розв'язання спорів". У назві ст. 19 слово "дотриманням" замінити словом "додержанням".  
Враховано   Розділ 7. Порядок та умови використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у разі її змін Стаття 19. Порядок та умови використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у разі її змін У разі реорганізації Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або внесення змін до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни чи до інших правових актів, які стосуються порядку зміни використання символів і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Товариство Червоного Хреста України використовує нові символи, а також назви на тих самих умовах і замість символіки Червоного Хреста та назви "Червоний Хрест України", передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачені інші положення, які стосуються зміни символіки і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також порядку їх використання, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються положення міжнародних договорів. У разі зміни зазначеної символіки під час збройного конфлікту інформація про ці зміни доводиться оперативно до відома усіх зацікавлених осіб конфліктуючих сторін як представниками Товариства Червоного Хреста України, так і компетентними центральними органами виконавчої влади (Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України). Розділ 8. Контроль за додержанням Закону та розв'язання спорів  
94. Стаття 18. Контроль за дотриманням Закону      Стаття 20. Контроль за додержанням Закону  
95. Контроль за дотриманням цього Закону здійснюють Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я України, Товариство Червоного Хреста України в межах їх компетенції, а також інші органи виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.      Контроль за додержанням цього Закону здійснюють Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я України, Товариство Червоного Хреста України в межах їх компетенції, а також інші органи виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.  
96. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні вживати необхідні заходи, передбачені законодавством, з метою запобігання зловживанням символікою Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, зокрема шляхом розповсюдження знань серед представників збройних сил, правоохоронних органів, органів державної влади та серед цивільного населення в рамках розповсюдження в Україні основних принципів міжнародного гуманітарного права.   -67- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
По тексту п. 2 ст. 19 замінити слово "розповсюдження" на слово "поширення". А після слова "знання" вставити слова "про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця"  
Враховано   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні вживати необхідних заходів, передбачених законодавством, з метою запобігання зловживанням символікою Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, зокрема шляхом поширення знань про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця серед представників збройних сил, правоохоронних органів, органів державної влади та серед цивільного населення в рамках поширення в Україні основних принципів міжнародного гуманітарного права.  
97. Стаття 19. Обов'язки Товариства Червоного Хреста України щодо контролю за використанням символіки   -68- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пропоную статтю 19 "Обов'язки Товариства Червоного Хреста України щодо контролю за використанням символіки (емблем) перенести до розділу 5, як статтю 16, наступну статтю зазначити, як 17 з подальшими відповідними змінами номерів статей  
Враховано    
98. Товариство Червоного Хреста України зобов'язане сприяти органам державної влади в їх зусиллях з запобігання та припинення будь-яких зловживань щодо використання символіки Червоного Хреста.       
99. Товариство має також сповіщати правоохоронні органи та суди про будь-які зловживання, пов'язані з порушеннями у використанні символіки.       
100. Стаття 20. Розв'язання спорів      Стаття 21. Розв'язання спорів  
101. Спори, пов'язані з використанням емблeм, назв і розпізнавальних знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.      Спори, пов'язані з використанням емблeм, назв і розпізнавальних знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.  
102. Стаття 21. Відповідальність   -69- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пропоную текст статтю 21 перенести у Розділ 6 у ст. 18.  
Враховано    
103. Незаконне використання емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, назв або розпізнавальних знаків тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.   -70- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пропонувал доопрацювати пп. 1, 2 ст. 21 відповідно до п. 22 частини першої ст. 92 Конституції України."  
Враховано    
104. Особи, винні в порушенні законодавства щодо використання і захисту емблем, назв і розпізнавальних знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.       
105. Органи судової влади України вживають необхідних тимчасових заходів. Зокрема, вони можуть виносити рішення про накладання арешту на об'єкти та майно, помічені емблемою з порушенням цього Закону; вимагати зняття емблем червоного хреста або червоного півмісяця, назв "Червоний Хрест" і "Червоний Півмісяць" за рахунок порушника; приймати рішення про вилучення або знищення обладнання, яке служить для відтворення символіки (емблем, знаків, позначок); притягувати до кримінальної або адміністративної відповідальності фізичних і юридичних осіб, винних в порушенні цього Закону.   -71- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пропонувал дати уточнення слів "необхідних тимчасових заходів" у п. 3 ст. 21  
Враховано редакційно    
106. Стаття 22. Штрафні санкції.       
107. Юридичні та фізичні особи, винні у незаконному використанні символіки та емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з метою одержання прибутку, незаконних пільг та переваг несуть відповідальність згідно з чинним Кримінальним законодавством України.   -72- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Пропоную статтю 22 вилучити повністю у зв'язку з тим, що її положення враховані у інших статтях.  
Враховано    
108. Кошти, одержані від фінансових стягнень, перераховуються Товариством Червоного Хреста України на доброчинні цілі.       
109. Прикінцеві положення   -73- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную перед назвою розділу ввести слова "Розділ 9."  
Враховано   Розділ 9. Прикінцеві положення  
110. Стаття 23.      1) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
111. У разі реорганізації Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або внесення змін до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни чи до інших правових актів, які стосуються порядку зміни використання символів (емблем, знаків) і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Товариство Червоного Хреста України використовує нові символи (емблеми, знаки), а також назви на тих самих умовах і замість символіки Червоного Хреста (емблеми, знаків) та назви "Червоний Хрест України", передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -74- Савенко М.М. (реєстр. картка № 425)
Пропоную до ст. 23 розділу "Прикінцеві положення" внести такі зміни: 1) зміст розділу викласти пронумерованими частинами, а розподіл на статті вилучити; 2) статтю 26 записати пунктом 1 розділу; 3) статтю 25 записати пунктом 2 розділу; 4) Пункт 3 викласти в наступній редакції: "Кабінету Міністрів України у двомісячний термін: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; за забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону; 5) Ввести у текст Закону розділ 7 наступного змісту: "Розділ 7. Порядок та умови використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у разі її змін" статтю 23 перенести в нього як статтю 19, наступну статтю записати як ст. 20, а наступний розділ, як Розділ 8, з відповідними змінами до кінця тексту. Внести у нову статтю 19 другий пункт такого змісту: "Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачені інші положення, які стосуються зміни символіки і назв Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також порядку їх використання, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються положення міжнародних договорів."  
Враховано   2) До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні" нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3) Кабінету Міністрів України у двомісячний термін: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.  
112. У разі зміни зазначеної символіки під час збройного конфлікту інформація про ці зміни доводиться оперативно до відома усіх зацікавлених осіб конфліктуючих сторін як представниками Товариства Червоного Хреста України, так і компетентними центральними органами виконавчої влади (Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України).       
113. Стаття 24.       
114. Положення цього Закону є основою для розроблення та прийняття інших законів та нормативно-правових актів, а також для внесення змін та доповнень до чинних законодавчих актів України, зокрема до Кримінального та Адміністративного Кодексів.       
115. Стаття 25.       
116. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні" нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.       
117. Стаття 26.       
118. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.