Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 36 Закону України"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"щодо розміру пенсій в разі втрати годувальника (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. П р о е к т
 
   П р о е к т
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо розміру пенсій в разі втрати годувальника
 
-1- Гриценко А.С.
у назві проекту Закону слова "щодо розміру пенсій в разі втрати годувальника" виключити.
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Пункт "а" частини першої статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст. 262) викласти в такій редакції:
 
-2- Чуднов В.М.
Оскільки законодавча пропозиція значно зменшує розмір пенсії на двох і більше непрацездатних членів сім’ї загиблого (померлого) годувальника і таким чином не узгоджується зі статтею 22 Конституції України, яка не допускає звуження обсягу існуючих прав громадян, пропоную розділ І законопроекту виключити.
Водночас, зважаючи на соціальну значущість законодавчої ініціативи як спроби посилити соціальний захист членів сімей військовослужбовців, вважав би за можливе її сприйняття за умови вироблення більш вдалої формули призначення пенсії, щоби не виникало сумніву стосовно її відповідності згаданій статті 22 Конституції України, а також фінансово-економічного обґрунтування щодо джерел покриття додаткових витрат з Державного бюджету, у разі їх виникнення, як того вимагає стаття 27 Бюджетного кодексу України.
 
Відхилено , оскільки цим законопроектом в основному досягається головна його мета стосовно вирівнювання розмірів пенсій між непрацездатними членами сім’ї померлої особи, яка перебувала на державній службі та непрацездатними членами сім’ї військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу, яка загинула (померла) під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків). Зокрема, підвищується розмір пенсії з 40% до 70% на 1 непрацездатного члена сім’ї для 29767 осіб, до 90% на 2 непрацездатних членів сім’ї для 293 осіб.  І. Пункт "а" частини першої статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст. 262) викласти в такій редакції:
 
5. "а) членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час – 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків";
 
-3- Гриценко А.С.
Статтею 29 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачено умови призначення пенсій в разі втрати годувальника членам сімей як військовослужбовців, так і осіб, звільнених зі служби, якщо годувальник помер внаслідок поранення, контузії або захворювання, одержаних у період проходження служби. Водночас, пропоновані зміни до статті 36 зазначеного вище Закону, якою визначаються розміри пенсій в разі втрати годувальника, члени сімей осіб, звільнених з військової служби, не передбачені. Крім того, Законом України від 08.07.2011 року № 3668-VІ "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", який набуде чинності 1 жовтня 2011 року, стаття 37 Закону України "Про державну службу", якою регулюється питання призначення пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлого державного службовця, викладена в оновленій редакції. З огляду на це пропонується:
перше речення пункту "а" частини першої статті 36 викласти в такій редакції:
"а) членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та були на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям – незалежно від того, чи були вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника) – 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї, з якого (якої) було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
 
Враховано   "а) членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям – незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника) – 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, з якого (якої) було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків".
 
    -4- Кабінет Міністрів України
Кабінетом Міністрів України законопроект не підтримується, оскільки його положення значно знижують існуючий рівень пенсійного забезпечення сімей загиблих при виконанні обов’язків військової служби військовослужбовців, де є три і більше членів сім’ї.
 
Відхилено тих же причин, що й поправку № 2. На 3 і більше непрацездатних членів сім’ї для 58 осіб, які отримують на цей час пенсію у розмірі 40%, зберігається раніше встановлений її розмір – 40%.   
    -5- Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України зазначає, що прийняття законопроекту не вирішить питання соціальної справедливості, а лише поглибить розбіжності у порядку та визначенні розмірів пенсій в разі втрати годувальника між різними категоріями осіб, оскільки відповідно до статті 37 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.
 
Враховано у тій частині, що цим законопроектом в основному досягається головна його мета стосовно вирівнювання розмірів пенсій між непрацездатними членами сім’ї померлої особи, яка перебувала на державній службі та непрацездатними членами сім’ї військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу, яка загинула (померла) під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), що, на думку Комітету, є соціальною справедливістю. Питання про призначення пенсій на умовах статті 37 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", як вважає Комітет, стосується загального порядку призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який передбачений пунктом "б" статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та який не є предметом розгляду цього законопроекту.   
    -6- Яворівський В.О.
пункт "а" частини 1 статті 36 викласти у такій редакції:
"а) членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час – 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі – 50 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків".
 
Враховано редакційно    
6. доповнити частиною другою такого змісту:
 
-7- Гриценко А.С.
Абзаци третій і четвертий розділу І проекту Закону пропонується виключити.
 
Враховано      
7. "До непрацездатних членів сім’ї належать особи, зазначені у статті 30 цього Закону".
 
      
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
-8- Кабінет Міністрів України
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" не відповідає вимогам:
статті 58 Конституції України, згідно з якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи;
статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої закони або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
 
Враховано , усунені суперечності з Конституцією України, Бюджетним кодексом України щодо набуття чинності законопроектом.  ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
-9- Кінах А.К.
У пункті 1 розділу ІІ проекту Закону слова і цифри "1 січня 2011 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2013 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
10. 2. Встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
 
-10- Гриценко А.С.
У пункті 2 розділу ІІ законопроекту після слів "призначено пенсії" доповнити словами "в разі втрати годувальника", оскільки запропоновані зміни стосуються не всіх видів пенсій, а лише пенсій в разі втрати годувальника.
У другому реченні пункту 2 слова "або виплачуваної її частини" виключити.
 
Враховано   2. Встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону.
Якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
 
11. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
-11- Гриценко А.С.
У пункті 3 розділу ІІ проекту Закону слово "тримісячний" замінити словом "місячний".
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
12. забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій особам відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень цього Закону;
 
   забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій особам відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень цього Закону;
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
-12- Гриценко А.С.
Абзац четвертий пункту 3 розділу ІІ проекту Закону викласти в такій редакції:
"забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
15. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
16. України В.ЛИТВИН

   України В. ЛИТВИН