Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких Законів України:      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких Законів України:  
1. 1. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 5-6, ст. 39, ст. 42):   -1- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Ткаченко О.М. (в.о. № 195)
І. До Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №14, ст.60) 1. У преамбулі: після слів "автомобільних доріг загального користування" доповнити словами "та сільських доріг". 2. У статті 1: частину першу після слів "Автомобільні дороги загального користування" доповнити словами "та сільські дороги"; частину третю після слів "є державною власністю" доповнити словами "крім сільських доріг". Відповідно до класифікації автомобільних доріг загального користування, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року №455, до автомобільних доріг загального користування місцевого значення вже включені дороги в сільській місцевості, які з'єднують населені пункти району між собою та з районними центрами, а також з залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, об'єктами національного культурного надбання та природно-заповідного фонду з мережею інших доріг загального користування.  
Відхилено .  1. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 5-6, ст. 39, ст. 42):  
2. 1) у статті 2:      1) у статті 2:  
3. у частині другій слова "бюджетів місцевого самоврядування, районних" виключити;   -2- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції: "Ці кошти акумулюються та обліковуються на окремих рахунках відповідних дорожніх фондів, що формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інших надходжень, визначених цим Законом, і зараховуються до Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя". Для забезпечення цільового використання фондів та стабільного фінансування дорожніх робіт.  
Враховано   частину другу викласти в такій редакції: "Ці кошти акумулюються та обліковуються на окремих рахунках відповідних дорожніх фондів, що формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інших надходжень, визначених цим Законом, і зараховуються до Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя". вилучити перше речення частини четвертої статті 2.  
    -3- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Вилучити перше речення частини четвертої статті 2. Напрямки використання коштів дорожніх фондів визначаються статтями 3 та 4 законопроекту.  
Враховано    
4. частину п'яту викласти у такій редакції: "Управління коштами дорожніх фондів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."   -4- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Частину п'яту статті 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "згідно з чинним законодавством "  
Враховано   частину п'яту викласти у такій редакції: Управління коштами дорожніх фондів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України згідно з чинним законодавством.  
5. 2) у статті 3:      2) у статті 3:  
6. частину першу доповнити словами "та розбудовою міжнародних транспортних коридорів";   -5- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині першій статті 3 вилучити слова "та розбудовою міжнародних транспортних коридорів".  
Враховано    
7. частину третю після слів "за рахунок надходжень" доповнити словами "у повному обсязі";   -6- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Доповнити статтю 3 частинами четвертою та п'ятою такого змісту: "Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них, а також проектно-вишукувальні, науково-дослідні та впроваджувальні роботи, розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій, утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, управління дорожнім господарством у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З цього фонду також виділяються кошти на дотацію територіальним дорожнім фондам для покриття дефіциту коштів на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення". Законодавчо визначаються напрямки використання дорожніх фондів.  
Враховано   частину третю після слів "за рахунок надходжень" доповнити словами "у повному обсязі"; доповнити статтю частинами четвертою та п'ятою такого змісту: "Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них, а також проектно-вишукувальні, науково-дослідні та впроваджувальні роботи, розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій, утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, управління дорожнім господарством у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З цього фонду також виділяються кошти на дотацію територіальним дорожнім фондам для покриття дефіциту коштів на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення".  
8. 3) статтю 4 викласти у такій редакції:      3) статтю 4 викласти у такій редакції:  
9. "Стаття 4. У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах та бюджеті м.Севастополя щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг. Для цих цілей у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджеті м.Севастополя створюються територіальні дорожні фонди. Доходна частина цих фондів формується за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями), коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до нормативів розподілу, що визначаються Законом України про Державний бюджет України на поточний рік, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних Рад народних депутатів та міськради м.Севастополя про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону."   -7- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
В частині третій статті 4 слова "нормативів розподілу, що визначаються Законом України про Державний бюджет України на поточний рік" замінити словами "порядку розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно чинного законодавства" Доповнити статтю 4 частиною четвертою такого змісту: Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування в межах області, а також на потреби дорожнього господарства по напрямкам, визначеним обласними Радами народних депутатів. Законодавчо визначається порядок розподілу Державного дорожнього фонду на формування територіальних дорожніх фондів. 1 Законодавчо визначаються напрямки використання дорожніх фондів.  
Враховано   Стаття 4. У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах та бюджеті м.Севастополя щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг. Для цих цілей у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджеті м.Севастополя створюються територіальні дорожні фонди. Доходна частина цих фондів формується за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями), коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно чинного законодавства, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних Рад народних депутатів та міськради м.Севастополя про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону. Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування в межах області, а також на потреби дорожнього господарства по напрямкам, визначеним обласними Радами народних депутатів.  
    -8- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції: "Дохідна частина цих фондів формується за рахунок 20% податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмі, ..." (далі по тексту). Пропозиція не створює умов для цільового використання коштів податку і зменшує надходження до територіальних дорожніх фондів.  
Відхилено    
10. 4) статті 5 і 6 виключити.      4) статті 5 і 6 виключити.  
11. 2. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №15, ст. 117; 1999 р., № 5-6, ст. 39) такі зміни:      2. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №15, ст. 117; 1999 р., № 5-6, ст. 39) такі зміни:  
12. 1) у статті 3:      1) у статті 3:  
13. у частині першій позиції за кодами 87 01, 87 02, 87 04, 87 05 викласти у такій редакції:      у частині першій позиції за кодами 87 01, 87 02, 87 04, 87 05 викласти у такій редакції:  
14. ТАБЛИЦЯ   -9- Сергієнко О.І.
Зафіксувати всі існуючі ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у гривнях.  
Враховано   ТАБЛИЦЯ  
15. 87 03Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 87 03 90 100) З об'ємом циліндрів двигуна: до 1000 см-30,68 екю з 100 см-3 від 1001 см-3 до 1500 см-31,14 екю з 100 см-3 від 1501 см-3 до 1800 см-31,36 екю з 100 см-3 від 1801 см-3 до 2500 см-31,81 екю з 100 см-3 від 2501 см-3 і більше4,55 екю з 100 см-3 87 03 90100автомобілі з електродвигуном0,22 екю з 1 кВт   -10- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
87 03Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 87 03 90 100) З об'ємом циліндрів двигуна: до 1000 см-33 грв. з 100 см-3 від 1001 см-3 до 1500 см-34 грв. з 100 см-3 від 1501 см-3 до 1800 см-35 грв. з 100 см-3 від 1801 см-3 до 2500 см-310 грв. з 100 см-3 від 2501 см-3 і більше30 грв.з 100 см-3 87 03 90100автомобілі з електродвигуном0,5 грв. з 1 кВт  
Враховано частково   87 03Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 87 03 90 100) З об'ємом циліндрів двигуна: до 1000 см-33 грв. з 100 см-3 від 1001 см-3 до 1500 см-34 грв. з 100 см-3 від 1501 см-3 до 1800 см-35 грв. з 100 см-3 від 1801 см-3 до 2500 см-310 грв. з 100 см-3 від 2501 см-3 до 3500 см-320 грв. з 100 см-3 від 3500 см-3 і більше30 грв.з 100 см-3 87 03 90100автомобілі з електродвигуном 0,5 грв. з 1 кВт  
    -11- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.3 в ч.1 для коду "87 03" ставки податку викласти в редакції: "87 03Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 87 03 90100) З об'ємом циліндрів двигуна: до 1000 см-35,0 грн з 100 см-3 від 1001 см-3 до 1500 см-37,0 грн з 100 см-3 від 1501 см-3 до 1800 см-310,0 грн з 100 см-3 від 1801 см-3 до 2500 см-314,0 грн з 100 см-3 від 2501 см-3 і більше20,0 грн з 100 см-3"  
Враховано частково    
16. 87 11Мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см-3, - код 87 11 10)0,45 екю з 100 см-3 Яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних): 89 03 91100морські0,03 екю з 1 см довжини 89 03 91910, 89 03 91930інші з масою до 100 кг; інші з довжиною корпусу до 7,5 м0,01 екю з 1 см довжини 89 03 91990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м0,02 екю з 1 см довжини Човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних): 89 03 92100морські0,03 екю з 1 см довжини 89 03 92910інші з довжиною корпусу до 7,5 м0,01 екю з 1 см довжини 89 03 92990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м0,02 екю з 1 см довжини Інші човни (крім спортивних): 89 03 99100, 89 03 99910з масою до 100 кг; інші з довжиною корпусу до 7,5 м0,01 екю з 1 см довжини 89 03 99990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м0,02 екю з 1 см довжини      87 11Мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см-3, - код 87 11 10)2 грв. з 100 см-3 Яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних): 89 03 91100морські10 грв. з 100 см довжини 89 03 91910, 89 03 91930інші з масою до 100 кг; інші з довжиною корпусу до 7,5 м5 грв. з 100 см довжини 89 03 91990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м10грв. з 100 см довжини Човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних): 89 03 92100морські10грв. з 100 см довжини 89 03 92910інші з довжиною корпусу до 7,5 м5 грв. з 100 см довжини 89 03 92990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м10 грв. з 100 см довжини Інші човни (крім спортивних): 89 03 99100, 89 03 99910з масою до 100 кг; інші з довжиною корпусу до 7,5 м5 грв. з 100 см довжини 89 03 99990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м10 грв. з 100 см довжини  
17. частину другу викласти у такій редакції: "Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету м. Севастополя.";   -12- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб, 75% зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (Сільських, селищних, міських) і використовується за цільовим призначенням на покриття витрат з експлуатації та утримання автомобільних доріг у населених пунктах і насамперед на ремонт і утримання вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами державного значення, 20% спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, а 5 відсотків -для зміцнення матеріально-технічної бази органів, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд цих транспортних засобів"; Пропозиція не створює умов для цільового використання коштів податку і зменшує надходження до територіальних дорожніх фондів.  
Відхилено   частину другу викласти у такій редакції: "Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету м. Севастополя.";  
18. доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту: "Територіальні дорожні фонди 85 відсотків з цієї суми спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами державного значення та для зміцнення матеріально-технічної бази органів, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд цих транспортних засобів. Податок з визначених цим законом власників водних транспортних засобів спрямовується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських)."   -13- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
З частини третьої статті 3 виключити слова "та для зміцнення матеріально-технічної бази органів, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд цих транспортних засобів".  
Враховано   доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту: "Територіальні дорожні фонди 85 відсотків з цієї суми спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами державного значення. Податок з визначених цим законом власників водних транспортних засобів спрямовується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських)."  
    -14- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Ткаченко О.М. (в.о. № 195)
частину третю статті 3 після слів "автомобільних доріг загального користування" доповнити словами "а також сільських доріг".  
Відхилено    
19. Проект 2135-5 Н.д.Арабаджи В.В. (Округ №79) Статтю 3 доповнити частиною другою наступного змісту: "Для фізичних та юридичних осіб - власників легкових автомобілів імпортного виробництва, з об`ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3, вироблених після 1990 року, ставка податку складає 200 %, від розміру, зазначеного у частині 1 статті 3 для відповідних легкових автомобілів - код 8703". Відповідно, частину другу вважати частиною третьою.   -15- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В проекті н.д.Арабаджи В.В. першу частину (щодо 200%) виключити.  
Враховано    
    -16- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Врахувати частково проект закону депутата Арабаджи В.В при визначенні розміру плати з власників транспортних засобів з об`ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3.  
Враховано    
20. 3) статтю 5 викласти у такій редакції:      3) статтю 5 викласти у такій редакції:  
21. "Стаття 5. Строки сплати податку Податок з власників транспортних засобів сплачується: Фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацію транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд; Юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10 - денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається. Фізичні особи зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний рік, а платники, звільнені від сплати цього податку, відповідний документ, що дає право на користування пільгами. Юридичні особи пред'являють органу, який здійснює реєстрацію транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку, про зарахування податку до відповідного місцевого бюджету. У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться".   -17- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Необгрунтована сплата податку юридичними особами поквартально. Ця норма забезпечує рівномірне надходження коштів до дорожніх фондів та зменшує податковий тиск на платника.  
Відхилено .  "Стаття 5. Строки сплати податку Податок з власників транспортних засобів сплачується: Фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацію транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд; Юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10 - денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається. Фізичні особи зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний рік, а платники, звільнені від сплати цього податку, відповідний документ, що дає право на користування пільгами. Юридичні особи пред'являють органу, який здійснює реєстрацію транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку, про зарахування податку до відповідного місцевого бюджету. У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться".  
22. 4) у статті 6:      4) у статті 6:  
23. останнє речення частини першої виключити;      останнє речення частини першої виключити;  
24. у частині третій слова "за місцем свого знаходження до державної податкової інспекції" замінити словами "за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів";      у частині третій слова "за місцем свого знаходження до державної податкової інспекції" замінити словами "за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів";  
25. доповнити статтю після частини третьої новими частинами четвертою і п'ятою такого змісту: "У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими зареєстровано злочин та порушено кримінальну справу. Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій його передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу".      доповнити статтю після частини третьої новими частинами четвертою і п'ятою такого змісту: "У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими зареєстровано злочин та порушено кримінальну справу. Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій його передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу".  
26. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою, сьомою і восьмою;      У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою, сьомою і восьмою;  
27. 5) у статті 7:      5) у статті 7:  
28. частину першу викласти у такій редакції: "У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягується сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законодавством";      частину першу викласти у такій редакції: "У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягується сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законодавством";  
29. у частині другій цифри та слово "50 відсотків" замінити цифрами та словом "10 відсотків";      у частині другій цифри та слово "50 відсотків" замінити цифрами та словом "10 відсотків";  
30. доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту: "За несвоєчасну сплату податку з власників транспортних засобів справляється пеня у розмірі 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України, що діє на день складання акта (довідки) документальної перевірки платника податку, від суми недоплати за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати".      доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту: "За несвоєчасну сплату податку з власників транспортних засобів справляється пеня у розмірі 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України, що діє на день складання акта (довідки) документальної перевірки платника податку, від суми недоплати за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати".  
31. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;      У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.  
32. Стаття 4. Пільги щодо податку      Стаття 4. Пільги щодо податку  
33. Від сплати податку звільняються:      Від сплати податку звільняються:  
34. а) підприємства автомобільного транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах;   -18- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
"а) підприємства автомобільного транспорту загального користування -щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах;" - доповнити словами: "незалежно від форм власності".  
Враховано   а) підприємства автомобільного транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах незалежно від форм власності;  
35. б) установи та організації, що фінансуються з Державного бюджету України, а саме: установи та організації Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Прокуратури України за умови цільового використання цих транспортних засобів у службових справах та в межах встановлених лімітів кількості транспортних засобів;   -19- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
"б) установи та організації, що фінансуються з Державного бюджету України, а саме: установи та організації Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Прокуратури України за умови цільового використання цих транспортних засобів у службових справах та в межах встановлених лімітів кількості транспортних засобів;" - вилучити.  
Враховано    
36. Проект 2135 Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185) Доповнити статтю 4 пункт б) Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (від 18 лютого 1997 року N 75/97-ВР) словами: "установи та заклади освіти, науки та культури, які повністю або частково фінансуються з бюджету, при умові використання транспортних засобів за призначенням".   -20- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт б) викласти в редакції: "б) заклади освіти, які повністю фінансуються з бюджету, що використовують спеціальні учбові транспортні засоби, щодо цих транспортних засобів."  
Враховано   б) заклади освіти, які повністю фінансуються з бюджету, що використовують спеціальні учбові транспортні засоби, щодо цих транспортних засобів.  
37. в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статті 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2200 см-3 (ГАЗ-24 до 2500 см-3), а також інваліди I і II груп - щодо одного автомобіля з ручним керуванням; Проект 2135-1 Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності У статті 4 у пунктах "в" і "г" слова і цифри "до 2200 см3 (ГАЗ-24 до 2500 см3) замітити словами і цифрами "до 2500 см3". Проект 2135-2 Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209) У пункті в) слова "статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" виключити. Проект 2135-3 Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144) В пункті "в", статті 4 замість слів статті 8, записати слова "статтях 6, 8", а також після слів "(ГАЗ-24 до 2500 см-3), записати слова "при умові, якщо він не використовується по довіреності іншою особою".   -21- Кабінет Міністрів України
Пункт "в") статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів": "особи зазначені у пунктах 1,2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (796-12), статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (3551-12), статтях 6 і 8 Закону України "про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (3721-12), щодо одного легкового автомобіля з об`ємом циліндрів двигуна до 2500 см. куб. (для інвалідів 1 і 2 груп без зазначення об`єму циліндру двигуна) або одного мотоцикла з об`ємом циліндрів двигуна до 650 см куб. чи одного човна моторного чи катера (крім спортивного) з довжиною корпуса до 7,5 м.  
Враховано   в) особи зазначені у пунктах 1,2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (796-12), статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (3551-12), статтях 6 і 8 Закону України "про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (3721-12), щодо одного легкового автомобіля з об`ємом циліндрів двигуна до 2500 см. куб. (для інвалідів 1 і 2 груп без зазначення об`єму циліндру двигуна) або одного мотоцикла з об`ємом циліндрів двигуна до 650 см куб. чи одного човна моторного чи катера (крім спортивного) з довжиною корпуса до 7,5 м.  
38. Проект 2135-4 Н.д.Борщевський В.В., Молчанов Б.Я. У пункті "в" слова "статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), статті 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (3721-12)" виключити.   -22- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В пунктах в) та г) статті 4 слова "(ГАЗ - 24 та ГАЗ - 21 до 2500 см. куб)" замінити словами "(ГАЗ - 24, ГАЗ - 21, "Побєда" та автомобілів, що виробляються на території України, до 2500 см. куб)"  
Враховано редакційно    
39. г) особи, зазначені у пунктах 3 і 4 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2200 см-3 (ГАЗ-24 до 2500 см-3) до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю; Проект 2135-2 Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209) Доповнити статтю пунктом д) такого змісту: "особи, зазначені в статтях 4 - 11 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пункт д) вважати пунктом е). Проект 2135-4 Н.д.Борщевський В.В., Молчанов Б.Я. Доповнити статтю після пункту "г" новим пунктом "д" такого змісту: "особи, зазначені у статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (3721-12), щодо одного легкового автомобіля". У зв'язку з цим пункт "д" вважати пунктом "е".   -23- Кабінет Міністрів України
Пункт "д") (г) статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних і механізмів"; "особи, зазначені у пунктах 3,4 статті 14 Закону України "про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо одного легкового автомобіля з об`ємом циліндрів двигуна до 2500 см куб. або одного мотоцикла з об`ємом циліндрів двигуна до 650 см куб. чи одного човна моторного чи катера (крім спортивного) з довжиною корпуса до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю.  
Враховано   г) особи, зазначені у пунктах 3, 4 статті 14 Закону України "про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо одного легкового автомобіля з об`ємом циліндрів двигуна до 2500 см куб. або одного мотоцикла з об`ємом циліндрів двигуна до 650 см куб. чи одного човна моторного чи катера (крім спортивного) з довжиною корпуса до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю.  
40. д) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти. Проект 2135-5 Н.д.Арабаджи В.В. (Округ №79) Статтю 4 доповнити пунктом "є" наступного змісту: "є) на 50 відсотків - фізичні особи-громадяни України, у власності яких знаходяться легкові автомобілі з об`ємом циліндрів двигуна до 1500 см-3, - код 8703, вироблені до 1990 року та фізичні особи-власники автомобілів вітчизняного виробництва марки "Таврія"".   -24- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Другу частину викласти в редакції: Ст.4 доповнити п. "є": "є) на 90 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03), вироблені до 1991 року включно".  
Враховано частково   д) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти; є) на 50 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03), вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 року включно.  
41. 3. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1998 р., № 17, ст.82; № 52, ст. 327):   -25- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 законопроекту (стосовно ставок акцизного збору і ввізного мита) вилучити у зв'язку з подоланням вето Президента України на Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)"  
Враховано    
42. позиції за кодами 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690 викласти у такій редакції:       
43. ТАБЛИЦЯ   -26- Кабінет Міністрів України
(Реєстр №3194) 6) розділ II доповнити пунктом 3 такого змісту: "3. Починаючи з 1 січня 2000 року управління та експлуатація транспортних засобів, ввезених на митну територію України під зобов'язання щодо їх зворотного вивезення згідно з митним законодавством України, дозволяється виключно особам - нерезидентам, визначеним власниками таких транспортних засобів в момент перетину митного кордону України, або членам їхніх сімей. При цьому передача у володіння або користування таких транспортних засобів іншим особам не дозволяється. Такий же порядок застосовується і до транспортних засобів (самохідних машин і механізмів), які перевозяться через митну територію України транзитом".  
Враховано   Стаття 9. Прикінцеві положення. Починаючи з 1 січня 2000 року управління та експлуатація транспортних засобів, ввезених на митну територію України під зобов'язання щодо їх зворотного вивезення згідно з митним законодавством України, дозволяється виключно особам - нерезидентам, визначеним власниками таких транспортних засобів в момент перетину митного кордону України, або членам їхніх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки). При цьому передача у володіння або користування таких транспортних засобів іншим особам не дозволяється. Такий же порядок застосовується і до транспортних засобів (самохідних машин і механізмів), які перевозяться через митну територію України транзитом.  
44. ІІ. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.      ІІ. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.